2011-06-15

Bara den som tar ansvar för ekonomin...

...kan lösa samhällsproblemen.

I dagens partiledardebatt i riksdagen blev det än mer tydligt att det för närvarande bara finns ett samlat regeringsalternativ och att det alltjämt är arbetstlinjen som står mot bidrags- och utgiftslinjen.

Det går bra för Sverige. Statsskulden minskar, vi har överskott i budgeten, ekonomin är i balans, sysselsättningen ökar och utanförskapet minskar. Det senaste året har 120.000 nya jobb tillkommit på arbetsmarknaden. Prognoser talar om upp till 300.000 nya jobb till 2015. En ekonomi i balans och tillväxt är det bästa sättet att trycka tillbaka samhällsproblemen.

En viktig utgångspunkt för Alliansregeringens framgångsrika arbete är det finanspolitiska ramverk som Sverige har sedan mitten av 1990-talet.

Det finanspolitiska ramverket innebär i korthet:
- att offentlig sektor ska ha ett årligt överskott motsvarande 1% av BNP
- ett utgiftstak för pensionssystemet och statens utgifter, tre år i taget
- ett krav på ekonomi i balans i kommun och landsting
- en stram budgetprocess

Det finanspolitiska ramverket bidrar till att skapa långsiktighet i regerandet av Sverige. Nu är det viktigt att alla lever upp till intentionerna i ramverket och inte ägnar sig åt ansvarslös, poplistisk politik som skadar landet på längre sikt.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt gav inga nya besked om politiken, med undantag för att arbetslinjen ska ersättas med en bidragslinje och en utgiftslinje. Håkan Juholt har budskapet: "vi har högre ambitioner än att passivt sänka skatter", vilket i debatten kom till uttryck genom löften och utfästelser om mer till allt och alla.

Ett flertal ofinansierade förslag som att bygga fler bostäder, höja lönerna till offentligt anställda, avskaffa barnfattigdomen, omfattande satsningar på kulturen, återregleringar av ett flertal branscher etc. Alla som lyssnade på dagens debatt inser att detta är förslag som kommer att kosta många miljarder, men Juholt talar aldrig om varifrån pengarna ska komma.

Oppositionspartierna har ingen gemensam politik och de är mer splittrade än någonsin. Det finns idag inget trovärdigt alternativ till Alliansregeringen. Den samlade oppositionen (inklusive Sverigedemokraterna) har dock en gemensam nämnare i sin strävan att säga nej till förslag som fortsatt minskar utanförskapet, utan att presentera ett enda förslag om vad de vill ha istället.

Läs även: SvD SvD SvD DN DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen Expressen

2 kommentar(er):

Anonym,  15 juni 2011 23:36  

Visst är det bra med en bra samhällsekonomi för att kunna lösa samhällsproblemen. Men vore det inte intressant att få veta vilka problem moderaterna vill lösa?

Ingen rök utan Ragnar,  16 juni 2011 01:22  

När du förhärligar Alliansens jobbpolitik och då i synnerhet med bäring på det luddiga begreppet utanförskapet, börjar mina tankar gå till snömos, vilket bör framgå enligt nedan.

Med EU:s arbetskraftsdefinition och SCB:s arbetsmarknadsstatistik, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0401&lang=1, som underlag får man en helt annan bild av Alliansens jobbpolitik.

Genom att jämföra arbetsmarknaden första kvartalet 2006 (då sossarna regerade) med första kvartalet 2011 fås följande arbetslöshetssiffror:

I ålderskategorin 15 - 74 år var arbetslösheten för in- och utrikes födda:
2006.....7,9 %
2011.....8,1 %

I ålderskategorin 15 - 24 år var arbetslösheten för in- och utrikes födda:
2006.....24,4 %
2011.....25,3 %

En specialgranskning av utrikes födda ger följande resultat:

I ålderskategorin 15 - 74 år var arbetslösheten för utrikes födda:
2006.....14,1 %
2011.....16,6 %

I ålderskategorin 15 - 24 år var arbetslösheten för utrikes födda:
2006.....36,0 %
2011.....41,9 %


Resultatet av Alliansens jobbpolitik, sedan de övertog regeringsmakten, är att både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten har ökat under nämnda tidsperiod.

Arbetslösheten för utrikes födda (15-74 år) ökade med 2,6 %-enheter. Ungdomsarbetslösheten för utrikes födda ökade med 5,9 %-enheter. Skrämmande utveckling!

Det är alltför mycket fokus på att "skapa nya jobb" och mindre på att sänka arbetslösheten eller höja sysselsättningsgraden. De senare två parametrarna är betydligt viktigare att fokusera på om man vill ha ett samhälle i harmoni. Här har Alliansen och jag olika inställning.

Jag anser att enbart fokusera på antalet nya jobb kan leda till att skrupulösa myndighetspersoner blåser upp jobbsiffror, se Invest Swedens jobbsiffror. Men det hemskaste, och för nationalstaten Sverige söndervittrande, är att man håller fast vid en i västerländsk jämförelse mycket stor invandring från kulturer som ligger långt från den svenska, för att skapa nya jobb. Under de senaste tre åren låg invandringen på ca 100000.

Asyltrycket mot Sverige är enligt
"Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2010", 28 March 2011, UNHCR, (http://www.unhcr.org/4d8c5b109.pdf ), extremt högt.

Sverige tog 2010 emot flest asylsökanden av alla industrialiserade länder, relaterat till folkmängden eller per 1000 invånare, vilket framgår av andra tabellkolumnen nedan. I första kolumnen redovisas antalet asylsökanden i absoluta tal.

Antal…/1000inv

31820……3,4……Sverige
.2860……3,3……Cypern
..110……3,1……Liechtenstein
10060……2,1……Norge
19940……1,9……Belgien

I absoluta tal kom Sverige på fjärde plats över de länder som tog emot flest asylsökanden, enligt:

Antal…/1000inv

55530……0,2……USA
47790……0,8……Frankrike
41330……0,5……Tyskland
31820……3,4……Sverige
23160……0,7……Kanada


En generös flyktingpolitik skapar de facto många jobb, men dessa är mer förknippade med mottagandet av invandrarna. Det kan röra sig om tolkar, socialsekreterare, sjukvårdspersonal, advokater, fångvaktare, poliser etc. Det vill säga inga riktiga industrijobb. Generellt sett kommer arbetslösheten stiga, när dessa invandrare kommer ut på den svenska arbetsmarknaden, ty de är inte så attraktiva på arbetsmarknaden. De har ju jämfört med svenskarna sämre utbildning och svenskakunskaper. Därför kommer de i högre utsträckning att vara bidragsberoende och hemfalla åt kriminalitet. Det svenska samhället blir också mer polariserat, och grunden läggs för kommande oroligheter och kravaller i Sverige. Sorgligt men sant!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP