2015-11-11

Lägg inte ner Bromma flygplats

Miljöpartiet ger sig inte. Men deras förslag om att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats skulle innebära en 4 gånger så tät stadsdel som Kungsholmen eller dubbelt så tät som Manhattan.

Visst är det bra med en tät stad, men den måste också vara trivsam och funktionell.

I artikeln påstår de också att det finns 40 % outnyttjad kapacitet på Arlanda och att det därför inte är något problem att flytta över trafiken dit. Men att det finns ledig tid mitt på dagen eller sent på kvällen löser inte resandebehovet under peaktimmarna. Det är naivt att hävda något sådant och i realiteten handlar det snarare om att Miljöpartiet ogillar flyg överhuvudtaget.

Read more...

2015-10-22

NKS - Sveriges grönaste sjukhus

Nya Karolinska Solna är Sveriges grönaste sjukhus. Vi är stolta över att ett av Stockholms läns landstings största projekt någonsin har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Nya Karolinska Solna kommer att bli sjukhuset för de allra svårast sjuka patienterna. Men vi i Stockholms läns landsting ställer inte bara krav på att vården är i världsklass. Vi har också haft som mål att skapa ett av världens mest hållbara sjukhus där vården bedrivs integrerad med forskning och utbildning.

Det här är en viktig milstolpe för projektets hållbarhetsarbete. Att ett av våra största fastighetsprojekt någonsin har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld är ett kvitto på att vi i Moderaterna och Alliansen tar ansvar för att Stockholmarna ska få så mycket sjukvård som möjligt för varje skattekrona - inte bara idag, utan också i framtiden.


Certifikatet är baserat på projekteringen och visar att sjukhuset är utformat för att möta de höga krav som ställs för att certifieras enligt högsta klassen i Miljöbyggnad.


NKS-projektets huvudbyggnad är det första universitetssjukhuset, och en av de största byggnaderna någonsin, som har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. 

Read more...

2015-10-19

Nystart för Moderaterna

I helgen höll Moderaterna partistämma i Karlstad där 200 ombud från hela landet diskuterade och tog beslut om partiets framtida politiska inriktning. På stämman formade vi en ny migrations- och integrationspolitik. Vi beslutade också att såväl värnskatten som alkoholmonopolet ska avskaffas, att kommunerna ska kunna reglera var man får tigga, att LAS ska reformeras och lade grunden till en ny bostadspolitik som ska kunna möta behovet från en växande befolkning, bara för att ge några exempel på bra beslut som stämman tog.

Anna Kinberg Batras stämmotal på lördagen handlade om att Sverige behöver ta fyra viktiga steg framåt för att fortsatt vara så starkt och sammanhållet som möjligt. I talet presenterades också Skolinitiativet – ett reformarbete för att vända utvecklingen i den svenska skolan. Skolinitiativet kommer att ledas av Anna Kinberg Batra.

Sverige står inför stora utmaningar: Den rådande flyktingsituationen, det nya utanförskapet och att klara svenska jobb och vår konkurrenskraft i en tid av globalisering, automatisering och digitalisering. Det krävs nu ansvar och reformer för att vända utvecklingen i ett Sverige som är på väg åt fel håll.

Därför behöver Sverige ta fyra steg framåt från och med nu:

 • Sverige ska vara ett land där alla har ett tydligt ansvar för att göra sig anställningsbara. Och där alla ska göra så gott som man bara kan. Därför ska vi fortsätta se till att det alltid lönar sig att arbeta. En förnyad integrationspolitik med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som kan bli permanenta vid arbete är också en viktig del.
 • Sverige ska vara ett land där det är viktigare vart människor är på väg än varifrån de kommer. Därför måste vara möjligt att ställa om mitt i livet genom bättre möjligheter att gå från bidrag till arbete, att jobba längre och att kombinera familj och arbetsliv.
 • Sverige ska vara ett land där det är självklart att man enkelt kan få tag i en bostad. Det är inte rimligt att man måste ha kontakter eller väletablerade föräldrar för att kunna få tag i sin första bostad. Därför behövs rejäla regelförenklingar, och snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser. Och vi behöver växla upp tempot för byggandet kan inte vänta.
 • Sverige ska vara ett land som byggs med, och konkurrerar med, kunskap. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Inget är så viktigt för ett lands utveckling som att rusta sina medborgare med kunskaper. Skolan ska präglas av framtidstro. I dag startar därför Skolinitiativet som ska ledas av Anna Kinberg Batra. Syftet är att samla experter för att ta fram de skarpaste och mest angelägna förslagen som får den svenska skolan att åter bli en plats som rustar människor för livet.
Stämman med Anna Kinberg Batras tal som pricken över i blev en bra nystart för Moederaterna och inte blev det sämre av att SvD/Sifo presenterade sin väljarbarometer där Socialdemokraterna får rekordlågt stöd (det sämsta sedan 1967), Moderaterna går upp och Alliansen är större än de rödgröna.

Read more...

2015-10-15

Suhonen har fel om NKS

När Daniel Suhonen påstår att NKS är försenat och har blivit 8 miljarder kronor dyrare är det inte korrektByggkostnaden för OPS-projektet är budgeterad till 14,5 miljarder kronor. Den budgeten håller alltjämt. 

Däremot har ändringar och tillägg till OPS-projektet för 1,5 miljarder kronor beställts av landstinget. Det är naturligtvis en fördyring av NKS, men den hade uppstått alldeles oberoende av om projektet genomförts som OPS eller traditionell entreprenad. Det kan t ex röra sig om operationssalar som måste anpassas till den utrustning som levereras först nu.

Därutöver beställs medicinteknisk utrustning för 4,3 miljarder kronor. Den summan är också budgeterad från början, men ingår inte i OPS-projektet utan beställs senare för att säkerställa att NKS får den modernaste tekniken.

Vid sidan om NKS har Stockholms läns landsting satsat ytterligare 2,5 miljarder kronor på Karolinska i Solna. Det rör sig bl a om en utbyggnad av Thoraxkliniken med ytterligare 80 vårdplatser samt en ombyggnation av nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus för mottagningsverksamhet. Inte heller dessa investeringar har ingått i OPS-projektet, men är en del av de satsningar som landstinget gör för att möta vårdbehovet hos invånarna i en starkt växande Stockholmsregion.

Kommer då NKS att bli klart i tid? Ja, byggnationen av NKS följer tidplanenSjukhuset öppnar för de första patienterna under 2016 och kommer att vara i full drift under 2018.

Read more...

2015-10-12

Uppgradering av Röda linjen


För närvarande pågår en omfattande uppgradering av tunnelbanans Röda linje. Nya vagnar är beställda som kommer att levereras mellan 2017-21, en ny depå byggs i Norsborg och ett nytt signalsystem installeras som ska ersätta det befintliga som har 50 år på nacken.

Redan 2017 kommer man att köra med det nya signalsystemet mellan Sätra och Norsborg för att testa det i skarpt läge innan det implementeras fullt ut på hela linjen. Detta för att undvika de driftstörningar som tidigare fanns på Gröna linjen när den uppgraderades.


2019 tas det nya signalsystemet i drift fullt ut och 2021 har alla nya vagnar levererats. Då har dessutom kapaciteten på Röda linjen ökat med 25 % i högtrafik genom ökad turtäthet och större passagerarkapacitet i varje tåg.

De nya vagnarna och signalsystemet är dessutom förberedda för att kunna köra tågen förarlösa. Det kräver dock ytterligare investeringar som trafikförvaltningen för närvarande utreder. Fördelarna med förarlösa tåg är möjlighet till ytterligare ökad turtäthet, förbättrad säkerhet, mindre slitage på tågen, mindre störningar i trafiken och lägre personalkostnader. När trafikförvaltningen har tagit fram ett underlag får vi så småningom bedöma om och när en sådan investering ska ske.


Read more...

2015-10-09

Lidingöbanan återinvigs


Efter drygt två års avstängning är det äntligen dags att återinviga Lidingöbanan. Den 24 oktober börjar tågen att rulla igen, nu med moderna, tysta och tillgänglighetsanpassade vagnar, nytt signalsystem och dubbelspår på flera sträckor för att minska risken för förseningar.

Read more...

2015-10-08

Locum vann Sweden Green Building Awards


Sweden Green Building Awards, utmärkelsen som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige, delades igår ut på Stockholms stadshus till välförtjänta vinnare. 

Locum vann utmärkelsen Årets hållbara anläggningsprojekt i prestigefulla Sweden Green Building Awards med motiveringen "För en innovativ lösning tillsammans med underentreprenör, samt för att i tidig och kontinuerlig samverkan med omgivande verksamhet skapat förutsättningar för ett hållbart genomförande. Projektet har genom optimering av transporter och detaljerad planering av masshantering visat på en imponerande klimatbesparing.".

Utmärkelsen gäller Nya Södertälje Sjukhus, där Locum tillsammans med Skanska och Berges Schakt & Transport AB gjort markarbetena för Nya Södertälje sjukhus.


Det här är ett av många kvitton på att vi utvecklar och förvaltar vår ställning som Sveriges miljöbästa landsting. Jag hoppas att det kan inspirera andra landsting att se sambandet mellan god tillväxt och klimatsmarthet.

Read more...

2015-09-21

Energieffektivisering

Stockholms läns landstings miljöredovisning för 2014 visar bland annat att landstingets klimatutsläpp är 35 % lägre än 2011 och nu har landstinget nått nivån 79 % för användningen av förnybara drivmedel för transporter. Det ger landstinget goda förutsättningar att nå flertalet av målen i Miljöutmaning 2016.

Energieffektivisering är ett område som behöver arbetas med systematiskt och långsiktigt. Flera av landstingets fastigheter har nått sin tekniska livslängd och är därför föremål för om-, ny- och tillbyggnationer. Det är ett ypperligt tillfälle att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Dessa åtgärder kan direkt och över tid inte bara minska energiåtgången i fastigheterna och på så sätt nå de mål som landstinget har beslutat, utan även sänka driftskostnaderna.

Alliansen har tidigare och kommer fortsatt att arbeta aktivt gällande energiförbrukningen i landstingets fastigheter. Arbetet med att se över och minska energikonsumtionen sker nära källan och i samarbete med hyresgästerna.

Den största möjligheten till förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion är solenergiproduktion och planerna för att installera solceller på landstingets sjukhus tak fortsätter.  Alliansen vill tillvarata de möjligheter som sjukhustak och kollektivtrafikdepåer innebär för att minska behovet av köpt el och anpassa Stockholms län för att möta framtidens klimatutmaningar.

Read more...

2015-09-18

Regeringens alla skattehöjningar


Grattis svenska folket. Efter åtta år med Alliansen som sänkte skatter (och samtidigt ökade statens inkomster) blir det nu återigen mindre kvar i den egna plånboken. Här är de rödgrönas skattehöjningar nästa år:
 • Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
 • Avtrappning av jobbskatteavdraget
 • Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
 • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
 • Särskild löneskatt för äldre
 • Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
 • Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
 • Höjd energiskatt på drivmedel
 • Slopad skattereduktion för gåvor
 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
 • Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer
 • Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
 • Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
 • Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen
 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande.
 • Höjda försenings- och kontrollavgifter.

Read more...

Södertälje sjukhus växer upp ut marken


Stockholms läns landsting investerar så det krakar i akutsjukhusen för att få alla bitar på plats i vårdpusslet de kommande åren. Södertälje sjukhus är det första i raden att få ny-, om- och tillbyggda lokaler som möter upp mot morgondagens behov. Första spadtaget togs hösten 2013 och bygget fortsätter som planerat.

I april publicerade Länstidningen Södertälje en film av Locum AB som visar hur det såg ut då. Nu kan ni se en ny drönarfilm som visar hur arbetet fortskrider. Riktigt häftigt!

Och så här såg det ut i april 2015.

Read more...

2015-09-17

Regeringen fördyrar för sol-el


Idag "läckte" regeringen ytterligare en nyhet från budgetpropositionen, nämligen att man inför skatt på sol-el. Det är obegripligt att en regering med miljöpartister agerar så uppenbart miljöfientligt. Att beskatta den sannolikt mest miljövänliga energiproduktionen är strider inte bara mot alla fina tal om att styra samhället i en mer miljövänlig inriktning, det är direkt kontraproduktivt om man vill minska utsläppen.

Man har dessutom fräckheten att presentera skattehöjningen som en satsning då man samtidigt kommer att öka stödet till 225 mkr i bidrag för nya solcellsanläggningar. Problemet att är bara att de bidragen endast kommer att ges till privatpersoner och villaägare.Stora satsningar som Stockholms läns landsting gör får däremot inget statligt stöd, bara höjd skatt.

Läs mer på DN och SvD.

Read more...

Byggstart för framtidens SöS


I dag, torsdag, var det officiell byggstart för nybyggnationen på Södersjukhuset som innefattar en ny vårdbyggnad med 168 vårdplatser i enkelrum, en ny akutmottagning, 24 toppmoderna operationssalar och ett tekniskt försörjningskvarter som ska förse sjukhuset med el och värme samt fungera som driftcentral och godsmottagning

För exakt två år sedan den 17 september 2013 tog fullmäktige beslut om byggnationerna på SöS och idag var det invigning för de nya byggnaderna. Förberedande byggarbeten har redan skett och efter att man har använt sig av 8 ton dynamit och kört iväg oräkneliga massor betong och sten ska nu byggas motsvarande yta som 3 hötorgskrapor.


Denna gång var det inte som brukligt ett spadtag som invigde byggstarten. I stället fick jag tillsammans med Locums nye vd Patrik Emanuelsson och Södersjukhusets vd Thomas Movin sätta våra handavtryck i en betongplatta. Denna ska sedan muras in någonstans i konstruktionen. Jag antar att några arkeologer om sisådär 800 år kommer studera dessa handavtryck noggrannt. :-)


Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP