2015-12-14

Miljardnota hotar om S river upp avtalet


Svenska Dagbladet har som bekant under lång tid publicerat en serie artiklar som ensidigt kritiserar bygget och avtalet kring Nya Karolinska Solna. Nu pekar emellertid Skanska ut direkta sakfel i Svenska Dagladets rapportering. Ett inlägg som är väl värt att läsa.
 
Även Slöseriombudsmannen och debattören Rebecca Weidmo Uvell kritiserar Svenska Dagbladets ensidigt vinklade artiklar liksom Socialdemokraternas försök att nu ta avstånd från de beslut man en gång varit med och fattat.
 
Inte nog med att Socialdemokraterna knappt vill kännas vid att även de har varit med och fattat beslut om NKS, nu går man även ut och föreslår att landstinget ska säga upp avtalet. Formellt sätt kan vi förvisso säga upp avtalen med 120 dagars varsel, så juridiskt är det inga problem. Men de ekonomiska konsekvenserna vore förödande.
 
För det första är vi mitt inne i ett byggprojekt och att då säga upp avtalet skulle innebära stor risk för förseningar med därtill hörande kostnader. För det andra måste vi i så fall ersätta motparten för de förluster som de åsamkas. Något förenklat kan man säga att vi får betala lika mycket, men vi förlorar hela värdet med OPS, nämligen den risköverföring till Skanska och Innisfree som avtalet innebär. Det vore direkt ansvarslöst.
 
Däremot kan vi inom ramen för gällande avtal både refinansiera investeringen, förhandla om lånen och marknadstesta de tjänster som ingår i projektet fram till 2040. Det kommer självfallet att göras, men det innebär inte att avtalet omförhandlas eller sägs upp. Alliansens gruppledare utvecklar detta i en debattartikel i SvD.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP