2010-02-16

Minnet är kort

I morse sände Radio Stockholm ett inslag där Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiserar majoriteten för att det har dröjt flera år innan deras miljömotioner besvarats. Själv fick jag möjlighet att gå i svaromål först på eftermiddagen, trots att samtliga intervjuer gjordes redan igår.

Sålunda fick oppositionen stå oemotsagd under förmiddagen, medan eftermiddagens inslag innehöll kommentarer från såväl mig, som oppositionen och allmänheten. Jag antar att det är det är så "public service" upprätthåller balansen...

Men åter till oppositionens kritik. Jag kan förstå att de är besvikna på att vi avslår samtliga motioner och det hade varit intressant att diskutera sakfrågan, men när de angriper oss för att svaren har dröjt borde de tänka på att de själva ville att vi skulle behandla motionerna i samband med att vi tog direktiven till en ny miljöplan, vilket vi nu har gjort.

Men minnet är kort ibland...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP