2010-02-04

Populär Facebookgrupp

Som en reaktion på Per Schlingmanns utspel om kvotering har det bildats en grupp på Facebook som heter Alla vi som vill ha en moderat (!) partisekreterare i moderaterna!. Gruppen tycks vara populär, för nu har även partisekreteraren själv begärt att få bli medlem...

2 kommentar(er):

Tanja Bergkvist 4 februari 2010 19:25  

Det var ju intressant, hur nu det ska tolkas, jag tog ändå med Schlingmann i min musikvideo om genusväldet:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/04/arets-musikvideo-genusvaldet-drar-fram/

Staffan Strömbäck 5 februari 2010 22:27  

Personligen tycker jag nog att Tanjas genusvideo har ett större underhållnigsvärde än M-pressmeddelandet om om jämställdhet, kvotering och könsmaktsordning. Intressant att Schlingman vill bli medlem i FB-gruppen :)

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP