2010-03-24

Varför så hemlig, Gustav Andersson (C)?

Igår uttryckte jag min förvåning över att Centerpartiets biträdande landstingsråd, Gustav Andersson, gör ett utspel om utvecklingen av Gåshaga som, enligt Lidingö Tidnings reporter, kräver ett engagemang från kommunens sida utan att först prata med oss.

På detta svarar Gustav Andersson att han minsann är "skärgårdslandstingsråd" med ett regionalt ansvar som går över kommungränserna och därför inte alls tycker att det är nödvändigt att först prata med berörd kommun.

Sen hänvisar han till sin egen blogg där han upprepar sin oförståelse för att det kan vara lämpligt att Lidingö och landstinget pratar med varandra med följande argument:

Landstinget är arenan för regionalpolitiken i länet, och det ligger på vårt ansvar att ombesörja skärgårdstrafiken och planera för regionens infrastruktur. Därför är det också naturligt att jag som skärgårdsansvarig politiker kan utveckla idéer som berör Lidingö och andra skärgårdskommuner.

Självklart ansvarar landstinget för den regionala kollektivtrafiken, men Gustav Andersson sitter varken i SL:s eller Waxholmsbolagets styrelser, så hur det regionala ansvaret landade just på honom har jag inte förstått. Landstinget ansvarar också för den regionala utvecklingsplanen, men inte heller i den nämnden sitter Gustav Andersson, vars huvuduppdrag är att vara ordförande i programberedningen för tandvård.

Vad går då Anderssons förslag ut på. Det är fortfarande oklart. Något pressmeddelande har jag inte hittat och på sin blogg ger han ingen närmare förklaring till vad förslaget går ut på än att han vill att Gåshaga ska bli ett nytt Vaxholm.

Det enda konkreta jag fått höra är det korta referat Lidingö Tidnings reporter kunde ge mig när hon ville ha mina synpunkter på förslaget. Men när Lidingö Tidning kommer ut på fredag kanske allt klarnar.

11 kommentar(er):

Gustav Andersson 24 mars 2010 11:39  

Hej igen Paul,

Nu tror jag du vantolkar mig. Jag har varit ytterst tydlig, både i kommentar på din blogg, på min egen blogg och i kontakt med Lidingö Tidning, att möjligheterna att ta tillvara de möjligheter för Skärgården och Gåshaga som den moderniserade Lidingöbanan ger är beroende av intresset från lokala aktörer, dvs. näringslivet, befolkning och kommunen.

Självfallet är det kommunen som har planmonopolet när det kommer till frågor som rör Gåshagas utveckling medan landstinget har ansvaret för båttrafiken och dess knutpunkter med fastlandet.

Däremot förbehåller jag mig rätten att som skärgårdsansvarigt landstingsråd föra en diskussion om hur skärgården och skärgårdens kollektivtrafik och besöksnäring kan utvecklas. Här kan knappast Lidingös kommunalråd och ledaren för Moderaterna ha något åsiktsmonopol.

Rent konkret innebär Centerpartiets idé att Gåshaga skulle kunna få en viktigare roll som knutpunkt mellan skärgård och "fastland" med bättre kollektivtrafik till sjöss, nya näringsmöjligheter och förbättrad kommersiell service. Det förutsätter vissa satsningar från landstingets sida, en positiv attityd från kommunens sida och företagare och befolkning på plats som är intresserade av att ta tillvara möjligheterna.

Jag träffas gärna för att diskutera möjligheterna om du är intresserad, Paul.

Vänliga hälsningar

/Gustav Andersson, skärgårdsansvarigt landstingsråd (c)

Anonym,  24 mars 2010 14:10  

Gustav,
Som läsare av Pauls blogg har jag förstått att han är mycket intresserad av politikens former. Det kan vara bra för dig att veta.

Peter,  24 mars 2010 15:14  

Nog är demokratins villkor och arbetssätt viktiga, men framförallt är Pauls blogg alltid intressant att läsa. Han vågar utmana politiskt både sina egna partivänner och vänstern.

Anonym,  24 mars 2010 15:18  

Framförallt är det intressant i och med att det skärgårdsansvariga landstingsrådet inte gett sig till känna först nu, tre och ett halvt år in på mandatperioden.

Anonym,  24 mars 2010 15:27  

Vad vill den där Gustav Andersson egentligen och vem är han? Har aldrig hört talats om karln!

Har han ens varit vid Gåshaga brygga? I så fall borde han veta att området är både nybyggt och i stort sett färdigbyggt (det finns två obebyggda industritomter en bit därifrån). Knappast realistiskt att bygga om det till något som liknar Hamnplan i Vaxholm med alla sina butiker, restauranger med uteserveringar och angöring för många fartyg samtidigt.

Vi har redan en restaurang och två kaféer, det räcker gott och väl.

Anonym,  24 mars 2010 16:54  

Nog vore såväl kaféer och restauranger betjänta av ett bättre underlag och skulle vi dessutom kunna locka mera lokal service till Gåshaga vore mycket vunnet. Närmaste matvarubutik finns först i Käppala. Det finns all anledning att vidareutveckla Gustav Anderssons idéer.

Mikael,  24 mars 2010 23:05  

Gåshaga brygga är redan en av skärgårdens mest trafikerade bryggor, men det i sig ger inte underlag för fler restauranger och kaféer.

Vaxholms brygga däremot ligger mitt i stadens centrum. Till Vaxholm kommer en miljon turister varje år. Dessutom finns en stor mängd arbetsplatser i närområdet. Där har du underlaget för restauranger, kaféer och affärer.

Man kan inte bara drömma, man måste vara realist också. Gåshaga har helt enkelt inte samma förutsättningar som Vaxholm.

Gustav Andersson 25 mars 2010 20:54  

Hej Anonym 2 och Anonym 3.

I normalfallet jobbar jag som skärgårdsansvarigt skärgårdsråd rätt lite med Lidingö då skärgårdspolitikens huvudfokus är "öar utan fast landförbindelse" och sådan har ju Lidingö. Jag är också ansvarig för miljöfrågor och tandvårdsfrågor. I dessa och andra frågor har jag varit synlig i media då och då men landstingspolitiken är ofta ganska anonym så det är inte konstigt om ni inte känner igen mig.

Vill ni veta mer, besök min blogg:

http://gustavanderssonkungsholmen.blogspot.com/

Självklart har jag varit vid Gåshaga brygga och vet att ni redan har omfattande trafik. Den stora skillnaden är att man nu kan förvänta sig att fler väljer att stiga på sommarbåtarna i Gåshaga.

/Gustav Andersson, skärgårdsansvarigt landstingsråd (c)

Anonym,  25 mars 2010 22:41  

Med all respekt för Andersson och Centerpartiet, men tycker att det känns lite eget att föra sådana här diskussioner på kommunalråets blogg. Ni båda har väl telefon?

Anonym,  26 mars 2010 10:30  

Tonläget i dagens Lidingö Tidning verkar lovande. Då finns all anledning att hoppas på konkreta resultat. Och Jag tror t o m att de båda "råden" kan komma att träffas...

Anonym,  26 mars 2010 10:31  

Tonläget i dagens Lidingö Tidning verkar lovande. Nu finns anledning att hoppas på konkreta resultat. Och jag tror t o m att de båda råden kan komma att träffas...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP