2008-11-27

En Norgehistoria

Vänsterregeringen i Norge har följt Sverige i spåren och beslutat att förbjuda köp (men inte försäljning) av sexuella tjänster. Men man nöjer sig inte med att införa ett förbud inom landets gränser, man vill också bestraffa dem som helt lagligt går till prostituerade i andra länder (det framgår inte av artikeln om det enbart gäller norska medborgare, de som är bosatta i Norge eller alla framtida besökare).

Där kunde det ha slutat som en pikant norgehistoria, men det tog inte lång tid förrän vänsterpartiet krävde att Sverige också ska ta sig rätten att bestraffa människor som utför en i ett annat land laglig handling. Och responsen från övriga partiers företrädare, inklusive justitieminister Beatrice Ask är initialt positiv.

När en moderat justitieminister nu inte bara tycks ha accepterat den befintliga lagen (som moderaterna som enda parti av prinicipiella skäl var emot när den infördes), men också vill följa Norges exempel har en stor förskjutning i värderingar skett.

Hur skulle vi reagera på om andra länder valde att bestraffa människor som följer svensk lag i Sverige (vilket nog dessvärre händer i en och annan diktatur) ? Om den som utför en abort, gifter sig med någon av samma kön eller har sex utanför äktenskapet i Sverige efteråt skulle kastas i fängelse i ett annat land? Skulle vi anse att det var rimligt om exempelvis irländsk abortlagstiftning eller iransk familjerätt i praktiken skulle gälla också på svensk mark?

All lagstiftning bygger på värderingar. Vissa, såsom synen på mord, stöld och misshandel är tämligen universiella, medan andra mer präglar den lokala kulturen. Många gånger går det inte att definitivt fastslå att något är rätt eller fel utan det handlar om ditt sätt och mitt sätt.

Den svenska modellen passar bra i Sverige, men är inte en universiell lösning på jordklotets samtliga kontinenter. Visst kan och bör vi försöka sprida våra värderingar (ett bra exempel är förbudet mot barnaga som sakta men säkert vinner gehör i andra länder), men det gör man bäst genom att föregå med gott exempel och visa upp bra resultat.

Man kan också arbeta för gemensam lagstiftning via EU coh FN, men att i Sverige döma människor för handlingar de begår i andra länder som är lagliga där strider nog mot de flestas medvetande.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4

Senare artiklar: Aftonbladet Aftonbladet2

2 kommentar(er):

Anonym,  28 november 2008 12:03  

Mycket bra tankar! Svensk lag ska gälla i Sverige och ingen annastans.

Vad skulle ske om tyskarna säger att tysk lag i Sverige gäller när det t ex gäller hastighetsbestämmelser??? Fri fart i Sverige - enbart för tyskar, alltså...

Nej, samarbeta först inom EU och åstadkom likartade lagar inom unionen så man vet vad som gäller!

Kalle

Anonym,  30 november 2008 18:39  

Stämmer det att Sharialagar gäller i Malmö när det gäller familjerätt, i så fall är väl denna förskjutning av när, var, hur en lag följs. Vilken sida av vägen skall en engelsman framföra sin bil på i sverige för att inte bryta mot engelsk eller svensk lag?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP