2008-11-08

Skatteutjämningen grundlagsfästs

I en artikel i Svenska Dagbladet läcker miljöpartisten Peter Eriksson om innehållet i den pågående grundlagsutredningen. Huvudnumret i artikeln är att gränsen för personval sänks från 8 till 5 % i riksdagsvalet.

Personligen tycker jag att vårt personvalssystem är en märklig halvmesyr, oavsett om gränsen är 5 eller 8 %. Så länge majoriteten av väljarna inte aktivt kryssar någon kandidat är det fel att den som precis kommer över spärren hamnar högst på listan. Om 80 % av väljarna accepterat den ordning partierna föreslagit och 5 eller 8 % valt en annan kandidat är det svårt att se det demokratiska med att låta den senare hamna först på listan.

Ett riktigt personvalssystem skulle kräva ett aktivt val av alla väljare eller att den förnominerade ordningen gäller för de som inte gör ett aktivt val. Om man gör en sådan förändring kan man dessutom avskaffa spärren helt och hållet.

I en liten faktaruta i artikeln döljer sig också ett annat, för lidingöborna än viktigare, avslöjande, nämligen att utredningen föreslår att skatteutjämningen ska grundlagsfästas. Det visar nämligen att den skatteutjämning som har funnits alltsedan 80-talet varit i strid med grundlagen, vilket vi har påpekat vid flera tillfällen och som några även har försökt driva i domstol.

Svensk lagstiftning är dock utformad så att endast om det är uppenbart att en lag strider mot grundlagen kan en domstol överpröva den. Därför har lidingöborna i över 20 år tvingats betala flera miljarder i skatt till andra kommuner i strid mot grundlagen utan att kunna göra något åt saken.

I samma andetag som grundlagsutredningen nu rekommenderar att skatteutjämningen grundlagsfästs föreslår man också att uppenbarhetsrekvisitet upphör. Det innebär, om regering och riksdag anammar utredningens förslag, att när vi äntligen ges möjlighet att få lagen grundlagsprövad har man redan ändrat den senare. Snacka om ödets ironi.

SvD

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP