2010-09-12

Centerpartiet är inte trovärdiga i vägfrågan

Många personer blev i våras förvånade över Centerpartiets plötsliga tvärkast i vägfrågan, där de efter att i över tio års tid har förespråkat just bergtunnelalternativet, utan förvarning har blivit dess hårdaste kritiker.

Det hade varit en sak om de efter moget övervägande kommit fram till att andra alternativ vägde över, men att den lösning som av Kent Ivarsson (C) beskrevs som en "födelsedagspresent" plötsligt skulle vara det värsta som skulle kunna hända Lidingö är helt enkelt inte trovärdigt. Det finns bara ett skäl till Centerpartiets agerande - ren och skär valtaktik.

Dessutom väljer Centerpartiet att basera sin valkampanj på lögner och personangrepp.

Snabbt avrundade man de beräknade 410 miljoner kronorna till ”en halv miljard” för att nu gå ut och påstå att vägen ”nog kommer att kosta en miljard”. Det är inte seriöst. Man påstår också att driftkostnaden skulle bli 35 miljoner per år och att tio fastigheter skulle behöva rivas, vilket är helt taget ur luften.

Nu tycks de också helt ha förträngt sin egen historia.

I fullmäktige stod Tor von Sydow (C) och blåljög i talarstolen när han nekade till att han tidigare hade gratulerat mig till att vi nu valt bergtunnelalternativet. Och till en av våra kommunstyrelseledamöter påstod han att Centerpartiet minsann inte alls hade röstat ja till förslaget i kommunstyrelsen – trots att hon var där, det är protokollfört och det finns ytterligare ett 20-tal andra vittnen.

Men värst av allt var Tor von Sydows angrepp i TV4 på folkpartiets vice ordförande i tekniska nämnden, Göran Tegnér, som han anklagade för att vara jävig och vars avgång han dessutom krävde.

Göran Tegnér är förvisso trafikexpert hos teknikkonsultföretaget WSP, som har utrett de olika vägalternativen åt Lidingö stad, men Göran har varken medverkat i utredningen hos sin arbetsgivare eller deltagit i de beslut som Lidingö stad har tagit i frågan. En jävsituation kan således överhuvudtaget inte uppstå, men det hindrar inte Tor von Sydow från att försöka smutskasta en annan förtroendevald.

Det finns tydligen inga gränser för hur lågt Centerpartiet är beredda sjunka i jakten på väljare. Tor von Sydow borde istället be Göran Tegnér om ursäkt – offentligt och ordentligt.

Läs även: Lars Björndahl

26 kommentar(er):

Anonym,  13 september 2010 11:24  

I vilka frågor är Lidingöcentern trovärdig???

Anonym,  13 september 2010 11:27  

Bra fråga, inte lätt att veta när det gäller ett parti som byter uppfattning utifrån hur vindarna blåser.

Anonym,  13 september 2010 13:17  

Centerpartiet har alltid velat, och kommer alltid att vela....

Detta är ju en gammal sanning.

Anonym,  13 september 2010 14:28  

När skall politiker bli trovärdiga- inte är det genom att kasta skit på andra i alla fall. Bästa sättet är väl rent mjöl i påsen. Paul Lindquist bor i Gåshaga, självklart vill han ha en tunnel för att fortare komma hem... Vet ni vilka som bor utmed Södra Kungsvägen och som blir de riktiga vinnarna på en tunnel- Kolla upp detta! Skall vi betala 10.000 kr per person för att ett 20-tal husägare skall få miljonvinster?
Är det ingen som tänkt på att när man bygger ut vägar så blir det mer trafik- alltså kommer fler ta bilen från Gåshaga och blir det kaos borta vid AGA...

Anonym,  13 september 2010 14:32  

25% av lidingöborna bor bortanför Skärsätra. Denna fråga berör betydligt många fler än de som bor i Gåshaga.

Anonym,  13 september 2010 14:56  

Bortanför?
Vad får Du siffran i från? Enligt befolkningsstatistiken 32 dec 2009 bodde 8.605 personer i Bervik / Käppala och det får jag till 19,8% av befolkningen på ön...

Anonym,  13 september 2010 15:08  

Jag är själv inte alls berörd av tunneln eftersom jag bor på norra Lidingö, men självklart är det bättre att lägga ut 410 miljoner för att LÖSA problemet och skapa bättre säkerhet för förskolebarn och skolbarn samt bättre boendemiljö - bättre än att slänga bort 200 miljoner som inte löser dessa problem!

Anonym,  13 september 2010 15:21  

Det är inget problem idag! Annat än för de 20-tal familjer som bor utmed Södra Kungsvägen! Det är hur säker som helst för barn i det området där tunneln är tänkt! Jag anser att det är lika fel med 200 som 450 mkr. PROBLEMET är en ickefråga, de som bor där visste om detta när de flyttade dit. Hellre 4 mkr på Vallen och övriga idrottsanläggningar än en tunnel som inga andra moderater än politikerna vill ha- jag tänker inte rösta på M pga av detta!!!

Anonym,  13 september 2010 15:21  

Det är inget problem idag! Annat än för de 20-tal familjer som bor utmed Södra Kungsvägen! Det är hur säker som helst för barn i det området där tunneln är tänkt! Jag anser att det är lika fel med 200 som 450 mkr. PROBLEMET är en ickefråga, de som bor där visste om detta när de flyttade dit. Hellre 4 mkr på Vallen och övriga idrottsanläggningar än en tunnel som inga andra moderater än politikerna vill ha- jag tänker inte rösta på M pga av detta!!!

Anonym,  13 september 2010 15:24  

Du glömmer bort Skärsätra, Östra Mölna, Högberga och Killinge. Sammanlagt är det ungefär en fjärdedel som bor öster om järnvägsövergången i Skärsätra.

Anonym,  13 september 2010 15:43  

De områden Du nämner förutom Mölna ingår i Brevik och Käppala delområdesstatistik. De i Mölna och östra Skärsätra är inte betjänta av en tunnel ur trafiksynpunkt! De får en omväg!

Anonym,  13 september 2010 16:01  

De får en betydligt bättre boendemiljö, i alla fall de som bor i Skärsätra

Anonym,  13 september 2010 16:16  

Men en dyr sådan, och det finns säkert någon stackare som kommer få bo nära tunnelmynningen och den nya vägsträckningen. Du som svarar mig verkar gå ärenden... JAg är bara en Skärsätrabo som tycker 450 mkr är hål i huvudet vilket alla som bor på ön borde fatta!

Anonym,  13 september 2010 16:20  

Och att kasta bort halva beloppet på oppositionens förslag utan att lösa boendemiljlön och trafiksäkerheten är inte hål i huvudet menar du?

Själv ser jag hellre en satsning på 410 miljoner och som löser ett antal problem, än 210 miljoner på en satsning som inte löser problemen.

Anonym,  13 september 2010 16:48  

Som jag säger så är alla förslag hål i huvudet, det är cost of benefit som måste gälla. Jag har aldrig sagt att oppositionens förslag är bra men det kan vi ju lämna därhän då det gäller att stoppa Lindquist hybris då han är i beslutande ställning! Alla som bor på södra Lidingö verkar inte ha ngn sympati för ngt förslag (förutom de 20 fastighetsägarna utmed Södra Kungsvägen som är de sora vinnarna...)

Anonym,  13 september 2010 18:35  

Det är ju glädjande att diskussionen handlar om sakfrågan i stället för frågan om vem som sa vad vid ett visst tillfälle.

Anonym,  13 september 2010 19:38  

Du som talar om hål i huvudet! Du verkar inte veta vad du talar om alls!! Du bestämmer att somligt inte är problem, att allt skulle vara en enväldig kommunalpolitikers storhetsvansinne - vad har du för sakliga argument för det? Du skulle kanske stärka din sak om du vore mer saklig och ledde i bevis att dina förenklingar av verkligen är sanna. Du påstår att det bara är 20 villaägare och Lindquist som har nytta av det här, till exempel. Du borde uttala dig om varför denna slingrande villagata passar bra som genomfartsled och varför det är en utmärkt trafikmiljö för skolbarn!

Kurt,  14 september 2010 12:00  

Det beslut som fullmäktige tog var ett s.k. inriktningsbeslut. Nu börjar utredningarna. De 410 miljoner som nämns kommer med all sannolikhet att öka, enbart beroende på att beräkningen är ett år gammal. När det är dags att bygga tunneln har det gått MINST två år till.
Antag att utredningen kommer fram till att man måste ha två tunnelrör och en evakueringstunnel. Då kommer det att kosta åtskilligt mer. Antag att även Parkvillan måste rivas och att den stora rondell som planeras på Mölna ängar, liksom urgröpningen av berget vid Idunavägen för en rondell bara blir "för mycket" även för tunnelivrarna. Antag att de flesta också börjar förstå att det riktiga problemet är den kommande utfarten vid Dalénum. Ja, då kommer det inte att bli någon tunnel.
Var går gränsen för moderater och folkpartister och kristdemokrater när det gäller beloppet som ska investeras? Kommer en investering på 800 miljoner att vara taket?
Nollplusivrarna är nästan lika märkliga de. Bredda vägen och planskilda korsningar för 200 miljoner! Även här kommer summan att öka.
Som någon skrev här ovan, passagen är inget problem. Trafiken var mycket tyngre när industrierna i Gåshaga fanns där.
Lägg ner hela tanken på vägförändring. Asfaltera och sätt upp fartkameror så flyter allt på även under den halvtimme per dag när några får sitta i kö. Bygg tunnlar för de gående på några ställen så att de kan passera utan att biltrafiken störs.

Mikael H,  14 september 2010 22:25  

Det är fantastiskt att läsa vissa kommentarer här ovan. Tvärsäkert slår ni fast att det inte är något problem idag och att ett tunnelbygge skulle bli ett fruktansvärt ingrepp på er kära ö. Okej, om inte tror att det finns ett problem idag har ni satt er fot på Södra Kungsvägen på länge eller så är ni så rädda att få vägen några meter närmre er att ni tar till vilka medel som helst. Lastbilar och annan trafik kör 50-70 km/h bara några decimeter från barn i förskole- och skolåldern. Utfart mot vägen är alltid mycket riskabel. Något utrymme för gångtunnlar, gångbroar, bilramper, skjutdörrar a la star trek, eller andra fantasifulla förslag finns inte. Faktum är att en tunnel kommer gömma undan mycket av trafiken och förbättra bullersituationen för väldigt många fler än de längs Södra Kungsvägen. Slutligen kommer trafikflödet förbättras och kötider upp mot 5 minuter enkel resa försvinna, samt att man undviker att proppa igen den framtida in- och utfarten till Dalenum. Not in my back yard vs allas bästa är frågan.

Kurt,  15 september 2010 11:26  

Fråga till Mikael H:
Kan du förklara hur en tunnel mellan Mölna ängar och Skärsätra kan förhindra att vägen mellan Skärsätra och Dalenumutfarten proppas igen. Det vägavsnittet förändras ju varken av tunnel eller nuvarande ordning.
Infarten till Dalénum påverkas inte alls av något av förslagen eftersom man kommer att få en egen avfart med plats för uppemot 30 bilar om det skulle bli bomfällning.

Populisten 15 september 2010 13:54  

Det verkar vara en bra plats att bo på Lidingö när man vill satsa hundratals miljoner på att få bort minutlånga köer.

"Slutligen kommer trafikflödet förbättras och kötider upp mot 5 minuter enkel resa försvinna"

Eller var det kanske ett skrivfel?

Anonym,  15 september 2010 14:18  

5 minuter x 12 000 bilar x 365 dagar = 15 208 dygn som försvinner på ett år.

Centerpartist = Populist

Eller som Reinfeldt sa igår på utfrågningen: "Ett poulistiskt parti kommer aldrig att ta ansvar, de kommer bara se till sitt eget intresse."

Det stämmer ganska bra in på Centerpartiet på Lidingö.

Paul Lindquist 15 september 2010 14:41  

Kurt!

Normalt dimensionerar man vägar efter morgonrusningen, men simuleringar av det framtida trafikflödet visar att eftermiddagstrafiken i östlig riktning kommer att bli problematisk.

Det som spökar är plankorsningen i Skärsätra. P g a bomfällningarna kommer köerna vid vissa tider att växer ner mot Dalénum och proppa igen den infarten. Sker det förvärras köerna ännu mer då både trafiken in till Dalénum (när det är utbyggt) blir flera tusen fordon/dygn och mot Gåshaga/Brevik m m stoppas upp.

Ökar dessutom SL turtätheten på lidingöbanan blir problemet ännu värre.

Denna flaskhals måste således ordnas. Det kan ske på olika sätt: norra alternativet, tunnelalternativet eller genom en planskild korsning i Skärsätra och därefter fortsätta på befintlig väg.

Vår bedömning är att norra alternativet innebär nya, icke ösnkvärda, problem.

Att enbart bygga en planskild korsning i Skärsätra innebär fortsatta brister i trafiksäkerhet och framkomlighet på resten av sträckan och ingen förbättring av boendemiljön. Kombinerar man det alternativet med nollplus försämrar man dessutom beondemiljön för de som redan är värst drabbade.

Därför har vi föreslagit bergtunnelalternativet. Det löser inte bara ett av problemen utan alla tre: trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö.

Ingen rök utan Ragnar,  15 september 2010 23:47  

Vi måste ta ett större grepp om trafiksituationen på södra Lidingö. Med tanke på sinande oljetillgångar, krav på minskade CO2-utsläpp i transportsektorn samt befolkningsökningen i sydvästra Lidingö ges här ett förslag på snabbare och attraktivare kollektivtrafik för resa mellan L-ö och Stockholms centrum.

Ersätt Lidingöbanan, dels med tunnelbana från Ropsten till AGA (tunnelbanestation i L-ö centrum, Bodal och AGA), dels med två nya busslinjesträckor mellan AGA och Gåshaga dragna så att boende i sydöstra Lidingö har nära till en busshållsplats. En tunnelbaneresa mellan AGA och T-centralen tar då ca 15 minuter jämfört med dagens kollektivtrafiksalternativ på ca 25 minuter i bästa fall.

Behåll Södra kungsvägens nuvarande sträckning även mellan Skärsätra och Högberga, där hastighetsbegränsningen 30 km/h bör övervakas av fartkameror. Låga hastigheter ger låga bullernivåer samt säkrare boendemiljö. Bygg även gång- och cykeltunnel så att skolbarn kan korsa vägen säkert. Jag anser inte att 12000 fordon per dag på sträckan är något boendeproblem om de framförs utan onödiga stopp och i låg hastighet. Köproblem pga. bommar är ju borta! Bussarnas bidrag till mängden fordon är marginellt. De borgar också för att hastighetsbegränsningen följs.

Begränsa även den onödiga busstrafiken från L-ö centrum till Ropsten. Övriga lidingöbor som ska till Sthlms centrum tar tunnelbanan från Lidingö centrum, vilket också ger ett större kundunderlag till butikerna där.

Förslaget verkar vara långsiktigt, samhällsekonomiskt försvarbart.

Kurt,  16 september 2010 00:24  

Vad Paul Lindquist säger är att trafiken i framtiden förväntas öka ordentligt i riktning mot Gåshaga. Eftermiddagsrusningen kommer att innebära köer som kommer att sträcka sig mellan rondellen vid Läroverksvägen och Skärsätra. Därmed skulle infarten till Dalénums "trafikmagasin" tidvis inte fungera.

Samtidigt kommer Lidingöbanan att gå med större turtäthet och bättre kapacitet genom de dubbla spår som läggs mellan Skärsätra och Högberga. Ok, bomfällningen vid Skärsätra kan bli ett problem om tågen går oftare, men låter man bommarna gå ner lite snabbare och upp ännu snabbare så kortas väntetiderna. Man kan f.ö. fråga sig varför vi just på Lidingö ska ha bommar som fälls när en spårvagn kommer. När Lidingöbanan klassades som tåg var det tvunget, men inte nu. Finns bommar för spårvagnarna i Göteborg, Norrköping eller Stockholm?

Eftersom man kan tro att allt fler åker en moderniserad Lidingöbana, samtidigt som biltrafiken kommer att öka, innebär det att man planerar för kommande byggnationer.

Kända planer är endast i Brevik med ett 30-tal lägenheter samt den normala förtätningen. Detta kan näpperligen orsaka kommande jätteköer. Så frågan är vad som planeras. Utbyggnad av Björkhagen är kanske en arbetshypotes. Utmed Gåshagaledens norra sida mellan Högberga och Insjöhagsvägen finns mark att bygga på. Är det där husen ska byggas som genererar så fruktansvärt många fler bilar än i dag.

Här finns något som inte stämmer. Frågan är vad.

Anonym,  23 september 2010 01:17  

Tunnelbygget sänkte M. När ska Gåshagabon Lindqwist börja begripa att det inte behövs någon snobblänk på Lidingö. Framtiden stavas kollektivtrafik oavsett om man inte gillar det. På 60-70 talet trafikerades samma väg av långtradare och tunga lastbilar från LIVA fabriken och Margarinbolaget i Gåshaga. Dessa transporter är borta nu. Men M vill nu att Jeepar och sportbilar ska ha gräddfil till sthlm. Glöm det! Vi lidingöbor är inte korkade, därav valutslaget. Dessutom bruka dylika projekt ha en tendens att att inte hålla budget. Det brukar bli minst det dubbla. M.a.o ca: 1 miljard. Kolla bara på Hallandsåsen. Jag hoppas att M tar Paul Lindqwist i örat.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP