2008-01-18

Lägg ner landstinget

I en ypperlig debattartikel i dagens SvD Brännpunkt ger socialminister Göran Hägglund (kd) och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) svar på tal till sossarna Mona Sahlin och Ylva Johansson.

Med goda argument visar de hur den privata vården kompletterar och avlastar den offentliga. De pekar också helt riktigt på att det är bristen i den offentliga vården, framförallt vårdköerna, som varit grogrunden till den tillväxt av privata alternativ som har skett på senare år.

Socialdemokraternas egna misslyckande i sjukvårdspolitiken har alltså lett till att människor sökt andra alternativ för att lösa sina behov och privata företag har varit villiga att erbjuda den vård som inte landstinget har kunnat - åtminstone inte tillräckligt snabbt och flexibelt.

Socialdemokraterna kritiserar ofta att det finns ett vinstintresse i vården. Men det finns ingen anledning att moralisera över det så länge den som erbjuder vården möter patientens behov. Alla som är verksamma i vården tjänar pengar på den. Duktiga läkare har bra löner (och ska så ha), läkemedelsföretag är vinstdrivande likaså de företag som säljer utrustning till sjukhusen eller för den del bygger dem.

Det är inte fult att tjäna pengar på att tillhandahålla god vård, lika lite som det är fult att tjäna pengar på att sälja mat. Det vore en välgärning om socialdemokraterna i sin omprövning av politiken inför nästa val kunde släppa sina ideologiska käpphästar och istället lösa människors problem.

Vad gäller privata sjukförsäkringar så finns ju den marknaden enbart därför att den offentligt finansierade vården begränsas till vad landstingen kan erbjuda. I huvudsak i egen regi och därutöver i viss utsträckning kompletterat med viss privat vård via bolag man har avtal med.

Den bästa sjukvårdsreform vi kunde genomföra i Sverige vore istället att avskaffa landstingen och införa en obligatorisk statlig sjukförsäkring som betalas via skattsedeln och som garanterar alla och envar den sjukvård man behöver.

Den kan sen tillhandahållas av statliga universitetssjukhus, kommuner, kommunalsförbund och privata vårdgivare. Självklart ska man även kunna vända sig utomlands vid behov.

En sådan reform skulle garantera alla svenskar lika möjlighet till vård utan att några måste betala extra för att få den vård man egentligen har rätt till samtidigt som vi får en hälsosam (haha) konkurrens mellan olika vårdgivare som kommer att stimulera såväl utbud som kvalitetsutveckling.

1 kommentar(er):

Anonym,  10 maj 2010 16:13  

Varför inte gå ett steg längre och se till att allt det som lanstingen ansvarar för idag centraliseras till en myndighet i Stockholm. Kommunen kan få fortsätta att driva den verksamhet som de gör idag. Att flytta över primärvården på kommunen kommer bara innebära en repris på skolreformen som gjorde att kommunen fick eget ansvar. Resultatet av den reformen vet vi idag var helt felaktig. Så många kommuner som mygglat med skolpengen och som aldrig utretts. Järpen kommun är ett lysande exempel.

En myndighet som likriktar vården i hela landet så att du har rätt till lika vår oavsett var du bor.

Att vi idag inte har ett rikstäkande patientjournalsystem är ren katastrof. Vad otroligt mycket patientlidande som skulle kunna undikas med ett sådan system. För att möjliggöra det måste hela landsting apparaten läggas ner. Tänk vad mycket pengar som skulle bli över till vård och minskning av vårdköer.

Tack för ordet.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP