2008-01-07

Nystart

Efter två veckors ledighet (nåja, ett och annat telefonsamtal och mail har det trots allt blivit i mellandagarna) är det nu dags att med uppladdade batterier åter starta igång det politiska arbetet.

Under 2008 står vi inför flera stora beslut. Under våren kommer exempelvis utredningen om Södra Huvudleden att bli klar och därefter kommer de politiska partierna få möjlighet att ta ställning till hur vi går vidare. För egen del är jag optimist och tror att det ska gå att lösa vägfrågan på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt till en rimlig kostnad.

Nära besläktat med vägfrågan är beslut om kollektivtrafikförsörjningen på södra ön, eller enklare uttryckt Lidingöbanans framtid. Det är inte ett beslut vi äger själva, men vi har goda möjligheter att påverka utgången och för närvarande pågår en dialog mellan Lidingö stad och SL som jag kommer att få anledning att återkomma om på denna blogg.

Kundval inom äldreomsorgen är en annan viktig fråga liksom utbyggnaden av densamma. På onsdag hålls ett gemensamt informationsmöte med kommunstyrelsen och äldre- och handikappnämnden som en del i den kommande beslutsprocessen.

Under året kommer vi sannolikt också att fatta beslut om ny detaljplan för Dalénum med ca tusen lägenheter och lika många arbetsplatser i ett av regionens mest attraktiva lägen. Strax före julhelgen köpte JM Diligentias andel vilket innebär att en professionel exploatör nu äger större delen av området. Det finns stora förväntningar från många lidingöbor och så här långt har den politiska enigheten kring förslaget varit bred.

Därutöver kommer vi naturligtvis att hantera en lång rad andra små och stora beslut, alltifrån budget för 2009 till ett 70-tal pågående detaljplaneärenden bara för att ge några exempel.

I vissa frågor kommer samstämmigheten över blockgränsen vara stor, i andra kommer de politiska skiljelinjerna att vara tydliga. Så måste det få vara och jag ser fram emot kommande politiska debatter med de övriga partiernas representanter.

Jag hoppas dock att debattklimatet 2008 ska bli bättre än 2007 då fokus mera var på processfrågor än sakpolitik och det dessvärre förekom en del rätt så trista personangrepp. I den mån jag kan bidra till ett bättre debattklimat lovar jag att försöka göra det och hoppas att mina debattmotståndare i de andra partierna gör detsamma.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP