2007-04-16

Vårproppen

Mycket var redan känt när Anders Borg idag presenterade sin första riktiga budgetproposition: förmögenhetsskatten, avdragen för hushållsnära tjänster, miljöbilspremien, fastighetsskatten och därtill höjd reavinstskatt liksom ny skatt på trafikförsäkringspremien.

Det framgångsrika jobbavdraget kommer utökas nästa år. Hur stor sänkningen blir får vi dock inte veta förrän i höst. På det stora hela en mycket bra budget som skapar fler arbetstillfällen, minskar orättvisorna, gynnar miljön och även jämställdheten.

Dessvärre fanns det också två besvikelser i förslaget. Dels trängselskatten som jag skrivit om tidigare, men också att kommunernas höga lönekostnader i storstadsregionen inte kompenseras fullt ut i utjämningssystemet. Istället blev det en halvmesyr där vi bara ersätts för en del av vår merkostnad. Det är orättvis och ologiskt eftersom vi tvingas betala till andra kommuner, men när notan är betald har vi mindre kvar att erbjuda service för till våra egna invånare än de kommuner som fått en stor del av våra skatteintäkter.

Så går det till i politikens värld ibland. vad jag förstår kan Stockholmarna "tacka" c och kd för detta, det lär ha varit de partierna som motsatte sig full kompensation (förmodligen att Stockholmsregionen skulle ha någon kompensation alls). Något att tänka på i nästa val...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP