2010-06-01

Högsätra ombildas till bostadsrätter

Med minsta möjliga marginal beslutade hyresgästerna i Högsätra ikväll att rösta ja till att ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Det krävdes 416 röster för att uppnå den lagstadgade 2/3 majoriteten och 416 röster var precis vad man fick ihop. 399 hyresgäster hade redan tidigare lämnat fullmakt och på stämman röstade ytterligare 17 personer ja.

Stödet för en ombildning är mycket stort i området. Av de hyresgäster som innehar ett förstahandskontrakt var det hela 77 % som röstade ja.

Närmast kommer ärendet att behandlas på Lidingöhems styrelsemöte i juni och sedan måste kommunfullmäktige godkänna affären vilket torde ske under hösten eftersom vi i Moderaterna och Folkpartiet sedan tidigare kommit överens om att sälja fastigheter till de hyresgäster som bildar bostadsrättsförening och är beredda att betala ett marknadspris.

15 kommentar(er):

Anonym,  2 juni 2010 01:20  

Sjukt ....faan vi e inte alla låne benägna va faan ska våra barn bo? i norrland eller så satans egoister ,hoppas de går åt h-vete för er

Anonym,  2 juni 2010 01:23  

Moderaterna som tjänar mest saaber allt för oss som inte har råd eller får lån vilket drabbar även våra barn ......dages nazi.....

Anonym,  2 juni 2010 09:23  

Trist att det inte blev en större majoritet bara. Jag tror nog att de flesta kommer att uppskatta fördelarna med att bo i BR så småningom.

Det negativa med denna ombildning är att Lidingöhem riskerar att bli för litet. Risken är att Lidingöhem på sikt bara hyr ut till människor med medicinsk eller social förtur.

Anonym,  2 juni 2010 09:42  

Men nu är det en stor majoritet eftersom det är en kvalificerad sådan, dvs två tredjedelar har röstat ja.

varför skulle det vara ett problem ifall Lidingöhem på sikt endast hyr ut till människor med medicinsk eller social förtur? Det finns nästan 8000 hyresrätter på Lidingö varav cirka 1100 tillhör Lidingöhem. Det är väl helt rätt att kommunen fokuserar på detta istället för att konkurrera med de privata näringslivet?

Anonym,  3 juni 2010 09:29  

Prvat ägande av sin bostad är ju bra men det viktiga i sammanhanget och ett hett tips till BR-föreningen är att inte betala ett öre mer än vad ett fastighetsbolag skulle betala för hela fastighetskomplexet. Men dom kommer garanterat bli lurade av Lidingö stad och får betala ett överpris baserat på vad den enskilde lägenhetsägaren kan förvänta sig få betalt per kvm när fastigheterna renoverats till fullgott skick om 10-15 år då BR-föreningen tagit upp stora lån för att klara alla renoveringar. Samma lurendrej har tillämpas flitigt sen många år tillbaka av massor av fastighetsägare i Stockholm stad. Det gäller för BR-föreningen att vara mycket tuffa och hävda rätt typ av "marknádspris", inte förväntat totalpris när föreningen har plöjt ner åtskilliga miljoner i renoveringar och många gjort egna investeringar i ytskikt och kök för att höja boendekvalitén. Det är dagspriset för ett fastighetsbolag som arbetar med hyresrätter och ett avkastningskrav på 6-7 % som ska gälla. Detta förhållande glömmer de flesta BR-föreningar som ofta leds av totala noviser i fastighetsägande och förvaltning.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  3 juni 2010 10:29  

Lidingöbo sedan 1960, jag känner inte alls igen din beskrivning av verkligen att kommuner som säljer fastigheter till bostadsrättsföreningen skulle göra det till ett överpris. Är det någonting rapporteringen i media visat senaste fyra åren är det väl precis tvärtom?

Anonym,  3 juni 2010 12:09  

Titta exempelvis på Svalvägen 32-38. Såld av Lidingöhem för 31 milj. i feb. 2009. Ett fastighetsbolag skulle förmodligen ha betalat max. 15-20 milj. för den här gamla fastigheten från 1947, även som renoverad (stambytt, fasadputs och tak). I dagsläget ligger dessa lägenheter i renoverat skick på 28 000/kvm men då har dom också investerat en hel del, både föreningen och de enskilda lägenhetsägarna och ligger idag på en årsavgift på nära 700 kr/kvm, år plus egna lånekostnader för insatsen vilket är en mycket hög årsavgift för att vara en bostadsrätt i den typen av fastighet som borde ligga runt max. 600 kr/kvm, år. Anledning till att många fastighetsägare säljer till BR-föreningar är inte att bedriva välgörenhet eller förorda privat ägande utan för att lura av dom kapital i form av överpriser genom att hävda marknadspriset för enskilda lägenheter på sikt när innehavaren och föreningen har plöjt ner massor av pengar i renoveringar. Detta är en huvudanledning till varför BR-priserna i Stockholm är rena fantasipriser som tar alltmer av hushållens budget. I Stockholms stad har man sålt till c:a 40-50%-iga överpriser under många år.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  3 juni 2010 12:23  

Kan inte du ringa Svt och meddela dinna siffror till dem? För de hävdade rätt nyligen att Stockholms stad sålt till cirka 50% UNDER marknadsvärdet..

Anonym,  3 juni 2010 14:56  

Om det stämmer är det bara att gratulera de BR-föreninagr som köpt. Men Lidingöhem är inte födda i farstun utan försöker klämma ut så mycket som möjligt av de föreningar som köper ut sina fastigheter, utan hänsyn till de som inte får låna i bank till insatsen. För dom senare finns dock möjligheten att kvarstå som hyresgäster vilket i många fall är klart ekonomiskt fördelaktigt genom att BR-föreningen har samma skyldigheter mot sina hyresgäster vad gäller underhåll som privata fastighetsbolag, även om hyresgästen kan få vänta några år och har dessutom full rätt att byta sin lägenhet mot en annan.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  3 juni 2010 16:40  

Priset som Lidingöhem säljer för baseras på en marknadsvärdering gjord av ett externt företag. Prisnivån är högre än vad fastigheten skulle betinga vid en försäljning som hyreshus, men lägre än det sammanlagda värdet av alla lägenheter som bostadsrätter.

Båda parter är alltså vinnare. Dessutom är det ingen som tvingas att köpa utan det är helt frivilligt och i Högsätra är det 77 % av de som fick rösta som uppenbarligen tycker att det är en god affär.

Lidingöbo sedan 1971

Anonym,  3 juni 2010 22:28  

Jag kan nog hålla med om att Lidingöhem inte lurar föreningar lika mycket som fastighetsskurkarna i Stockholm stad, men ett överpris är legio, just med det motivet som senaste inlägget anger. När Lidingöhem säljer ut finns det inte mer än en köpare. Normalt säljer aldrig fastighetsägare direkt till föreningar utan via en skenförsäljning med ett större bestånd fastigheter, minst två, där BRF:n får överta köpekontraktet i sin helhet för just deras fastighet inom 6 månader enligt förtursregeln. Fastighetsägaren har då satt upp priset till smärtgränsen på de fastigheter inom säljpaketet som har registrerade föreningar hos boverket och sänkt priset på övriga fastigheter som inte har registrerade föreningar. Dom flesta BRF:er nappar även om priset svider rejält. Nappar inte BRF:n blir det ändå i genomsnitt en bra affär för bolaget som köper fastigheterna. Förhållandet eller trixet har avhandlats ett flertal gånger i media.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  7 juni 2010 09:50  

Men du Lidingöbo sedan 1960, hur ska du ha det egentligen? Först hävdar du att Stockholms stad sålt till kraftiga överpriser, sedan när jag påpekar att Svt i sin granskning säger annat säger du: "Om det stämmer är det bara att gratulera de BR-föreninagr som köpt." för att därefter återigen hävda att "Lidingöhem inte lurar föreningar lika mycket som fastighetsskurkarna i Stockholm stad".

Som sagt, hur ska du ha det?

Anonym,  9 juni 2010 08:20  

”Anonym, 7 juni 2010, 09.50” hänger inte med i svängarna.

Med "fastighetsskurkar" avser jag privata fastighetsbolag som har tillämpat skenförsäljningar under många år, speciellt i Stockholmsregionen. Kommunala fastighetsbolag vågar inte tillämpa det trix jag beskrev fullt ut av politiska skäl men försöker så gott dom kan kopiera trixet med fikitiva framtida lägenhetsvärden som bas för priset som ingen egentligen vet något om. Det är ett bedrägligt förfarande anser jag. BRF:en har normalt inget att sätta emot utan lockas av att äntligen får äga sitt boende och kunna investera i en bättre boendemiljö där ingen kan lägga näsan i blöt och ta ut vinster till den egna kassakistan som aldrig kommer de boende till del. I de allra flesta nybildade BRF:er bor merparten kvar i sina lägenheter under väldigt lång tid. Det är mycket få som försöker göra snabba klipp som många okunniga hävdar. Man vill vårda sina surt förvärvade fastigheter där man ofta bott en längre tid, känner sina grannar, förbättra fastighetsskicket, lägenheterna och boendemiljön, där underhållet oftast varit kraftigt eftersatt under tidigare fastighetsägare. Innestående värdeökningar blir ju intressanta först när de realiseras om kanske 20-30 år när det är dags att gå vidare i sitt boende, ex. investera i en större lägenhet, köpa radhus, villa eller söka sig till ett äldreboende med hyresrätt på ålderns höst och få en hyfsad levnadsstandard, d.v.s. skörda det man sått och vårdat under många år precis som många villaägare som triggar ner och köper en lägenhet. Staten straffar dessa genom att lägga på en skatt på realisationsvinsten på 22%. Dessutom lägger staten på en horribelt hög lagfartsavgift baserat på aktuell köpeskilling vid köpet för att ändra några få rader i en databas som klaras på max. 10 minuter. Vad har staten bidragit med under resans gång? Absolut ingenting.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  13 juni 2010 15:42  

Det kan tilläggas att vid skenförsäljningar slipper den skenbara köparen (ett bolag i maskopi med säljaren) erlägga lagfartsavgifter genom att betalningsdatum styr när lagfartsavgiften ska erläggas. Det sker i detta fall normalt efter 6 månader (trots normala senast 3 månader) från att köpekontraktet upprättades när BRF:en senast kan nappa eller förkasta det icke ändringsbara köpekontraktet för deras fastighet. BRF:n blir den som skinnas på lagfartsavgiften som uppgår till 3% för företag och ekonomiska föreningen av köpeskillingen plus en registreringsavgift. Den senare avgiften är blygsam och utgör den egentliga arbetskostnaden för att ändra i de databaserade fastighetsregistren. Resten är ren stöld och har sitt ursprung i lagar från 1600-talet som ingen har tagit upp till diskussion. Staten tar in cirka 9 miljarder per år i lagfart och pantavgifter. En smygskatt som många andra skatter i samhället, ex. trängselavgifter.

Lidingöbo sen 1960

Tryggve 9 september 2010 12:42  

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om ombildningar och ifall det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP