2010-06-04

Kyrkorum är inga klassrum

SvD Brännpunkt försöker biskop Brunne tillsammans med Svenska kyrkans generalsekreterare, Lars Friedner försvara den förlegade traditionen att hålla skolavslutningar i kyrkan.

Men deras argument håller inte. Å ena sidan skriver de att kyrkobyggnaden "är allas kulturarv, ett öppet rum dit människor är välkomna oavsett ideologisk eller religiös hemvist" å andra sidan att den inte är "en samlingslokal vilken som helst utan ett fridlyst rum". De betonar också att de välkomnar skolbarnen med sin "syn på det gudomliga".

Att kyrkan vill upplåta sina gudstjänstlokaler för skolavslutningar förvånar i och för sig inte. Det ger dem möjlighet att, om än subtilt, "marknadsföra" sin tro och sin verksamhet. Men det gör det inte rätt för skolorna att hålla sina avslutningar där.

I Sverige bor det åtskilliga människor som är muslimer, judar, agnostiker eller ateister. För många av dem är det obekvämt att delta i en religös ritual som inte berör dem, för vissa kan det till och med vara plågsamt.

En skolavslutning ska alla kunna komma till och känna sig bekväma. Ett kyrkorum är inget klassrum.

Läs även Humanistbloggen 1 Humansitbloggen 2

17 kommentar(er):

Anonym,  4 juni 2010 18:01  

Helt rätt resonerat. Det borde också gälla kröningen av kranskullan i Lidingöloppet där kyrkorummet har använts i marknadsföringssyfte av loppet där t.o.m. herr Lindquist brukar delta. Lidingöloppet och religion hör inte ihop men marknsdsföringsfolket skyr inga medel.

Lidingöbo sen 1960.

Staffan Strömbäck 5 juni 2010 10:07  

Parafras på din argumentation:

"För många är det obekvämt att tvingas delta i gymnastik i blandade grupper, för vissa kan det till och med vara plågsamt."
eller..
"För många är det obekvämt att tvingas delta i sexualundervisning, för vissa kan det till och med vara plågsamt."

Med en mer seriös infallsvinkel:
Kyrkan och den kristna tron är en del av det svenska kulturarvet. Traditionen med skolavslutning i kyrkan bidrar till att hålla samman. Det är ett sätt, av flera, att få de gemensamma upplevelser och hitta grundvärderingar som är nödvändiga för att hålla ihop ett samhällsbygge.

Anonym,  5 juni 2010 14:31  

Alla får tycka som dom vill men just kyrkorummet har inte ett dugg med vare sig skolan eller idrottsrörelsen att göra såvida man inte tillhör typ KFUM/KFUK som har en uttalad kristen värdegrund i allt dom företar sig. Förr i tiden användes ofta kyrkan för sockenstämman i brist på stora samlingslokaler med prästen som ordförande av praktiska skäl när få kunde läsa, men det var då det. Idag finns det både skolaular och idrottsarenor typ Lidingövallen där kröningen av Lidingöloppets kranskulla hör hemma eller varför inte i anslutning till minnesstenen vid Koltorps gärde så kan ju marknadsjycklarna passa på att sälja joggingskor och träningsoveraller efter ceremonin.

Lidingöbo sen 1960

Paul Lindquist 5 juni 2010 16:10  

Lidingöbo sen 1960!

Skolavslutningen är en del av den obligatoriska skolan som alla elever ska känna sig bekväma med. Lidingöloppet är däremot ett arrangemang av frivilla krafter. Det måste stå dem fritt att samarbeta med vilka de vill.

Staffan!

Det var ganska dåliga jämförelser. Allt i skolan är inte roligt, men ska ge eleverna en bra hrund att stå på inför vuxenlivet. Att lära sig om olika religioner hör dit, men knappast att behöva delta i en religiös ritual vars tro man inte delar.

För övrigt finns det mycket som tillhör vårt kulturarv som vi nog är rätt tacksamma över att det har förlagts till historiens skräphög. Eller vad sägs om husförhör och stupstock för att ta några kyrkliga exempel

Anonym,  5 juni 2010 16:51  

Nu försöker allt Lindquist att slingra sig som en äkta proffspolitiker. Kommunalråd som fungerar som Lidingös egen "kung" i praktiken ska inte låta sig luras av kommersiella jippon som Lidingösloppet har utvecklats till som t.o.m. har ett separat marknadsföringsbolag och håvar in massor av pengar genom att utnyttja löparna som dockor, sälja annonsplatser och t.o.m. tar till kyrkorum för att stadfästa loppet som något i vårt kulturarv. Lindquist som upprepade gångar har talat negativt om kristendomen i tron att han kan vinna röster från icke kristna, lever inte som han lär.

Lidingöbo sen 1960

Quo wadis 6 juni 2010 06:39  

Detta handlar om knappt en timma på ett helt läsår. I jämförelse med all påverkan barnen utsätts för av att sitta timvis framför TV-n året runt, kan väl detta inte var något att hetsa upp sig över.
Har ännu aldrig hört ett enda barn, vare sig man har muslimska föräldrar eller ateistiska,klaga på skolavslutningen i kyrkan. Var själv ateist i unga år och gick varje examen till bykyrkan i Småland. Det var för alla barn en härlig avslutning på läsåret, och sommarpsalmerna fyllade oss med förväntan inför sommarlovet. En högtidsfest som en avslutning i gympasalen inte riktigt kan matcha... Vad är ni rädda för egentligen?

Paul Lindquist 6 juni 2010 10:03  

Lidingöbo!

Förutom att sätta Lidingö på kartan bidrar Lidingöloppet med åtskilliga miljoner till föreningslivet på ön. För det är de värda all uppskattning.

Quo wadis!

Det handlar inte om rädsla, utan om respekt för andra. Föreställ dig istället att svenska barn har sin skolavslutning i en moské eller muslimska i en synagoga, då kanskle du förstår att det inte är så okomplicerat..

Anonym,  6 juni 2010 11:06  

Lindquist!
Det vore intressant att se hur mycket Lidingöloppet skänker till idrottsrörelsen på Lidingö. Man måste nog vara blind som inte ser hur företag utnyttjar Lidingölöparna och publik för att marknadsföra sina ofta onödiga prylar och olika gym som tar hutlöst betalt. ”Vår” motionsgård hyrde staden ut till ett privat företag som tar 6000/år i avgift. Återigen kommersiella prioriteringar. Ursprungligen var Lidingöloppet för deltagarna och för att få folk att röra på sig mer liksom Vasaloppet och därmed reducera samhällets sjukvårdskostnader. Idag är loppet och deltagarna ett verktyg för kommersiella intressen där man även fångar in publiken och sticker sina reklambudskap under näsan på dom. Många vägrar att delta i cirkusen och har slutat att delta av dessa skäl. Man springer sitt eget lopp utan publik och reklam. Det har förekommit åtskilliga insändare i LT om förhållandet. Lidingöloppet är idag ett registrerat varumärke som även exporteras, exempelvis Lidingöloppet-China. Grundidén med ett lopp som bara går på Lidingö blir alltmer urvattnad. För övrigt behöver man inte Lidingöloppet för att sätta Lidingö på kartan. Lidingö är tillräckligt känd. Nya skattebetalare lockas till ön med helt andra medel, exempelvis stora grönområden, många iordningställda promenadstråk, gratis parkeringsplatser så att man kan åka kollektivt in till Stockholm under arbetsveckor, bra skolor/lärare, låg brottslighet, ett rikt föreningsliv, bra samhällsservice och låga lokalkostnader för de som vill starta företag.

Lidingöbo sen 1960.

Joel,  6 juni 2010 11:46  

Lidingöbo sen 1960.

Du har lyckats hamna väldigt långt från ämnet i ditt general angrepp på någonting som har 38 000 betalande deltagare, ett antal tusen ideellt arbetande funktionärer och dessutom en enorm publiktillströmning.
Jag tror snarare att kyrkan använder Lidingöloppet för att marknadsföra sig än tvärtom.

Staffan Strömbäck 6 juni 2010 12:47  

Paul!

Jag förstår att du tycker att det är dåliga jämförelser. Jag tycker de är fullt relevanta, eftersom min uppfattning är att en kontakt med kyrkan är en bra grund för vuxenlivet.

En skolavslutning i en kyrkan handlar inte om att "delta i en religiös ritual", som du påstår. Inte heller att tvinga in barnen i ett samfund som varken de, eller deras föräldrar vill. Men det ger en kontakt med kyrkan, som kanske leder till något mera.

Och visst är det bra att stupstock och husförhör lagts på historiens skräphög. Vad som däremot finns kvar i kyrkan är bland annat omtanken om de svaga och insikten om att vi människor inte är ofelbara. Värden som håller samman, inte sliter isär ett samhälle. En del av kulturarvet som är värt att värna, tycker jag.

Jag får intrycket att din bild av kyrkan i stor utsträckning präglas av en föreställning om kyrkan kanske såg ut för 100 år sedan. Kanske dags att uppdatera dina kunskaper med ett besök?

Anonym,  6 juni 2010 21:38  

Admin or Moder!

WARNING!
If you will not delete this topic within 5 days - Spam will be here, I promise!

Goot Lak! God Fak!

Jessica 10 augusti 2010 15:59  

Paul, tycker du också att vi ska förbjuda skolorna att sjunga de klassiska (och kristna) sommarpsalmerna på avslutningen?

Nej låt skolorna ha sina avslutningar i kyrkan, de är en del av vårt kulturarv. Svettiga gympahallar och aulor kan barnen vistas i under årets alla andra dagar. Dessutom finns det ganska tydliga rekomendationer från Skolverket om hur dessa avslutningar får gå till (puh vilken tur!).

Nej, jag har faktiskt aldrig hört talas om någon som känt sig kränkt av skolavslutningar i kyrkan, annat än möjligen en och annan Humanist.

Kan för övrigt tipsa om denna artikel, signerad Humanisten Björn Ulvaeus:

"Jag ser fram emot att få höra mina barnbarn sjunga sommarpsalmer i kyrkor många år framöver. Det får ingen ta ifrån mig."

http://www.expressen.se/debatt/1.2017590/bjorn-ulvaeus-ror-inte-barnens-den-blomstertid

/Jessica Nyberg (KD)

Paul Lindquist 10 augusti 2010 16:22  

Jessica!

Där har vi olika uppfattningar. Att något är en del av vårt kulturarv är i sig inget skäl.

Det finns många gamla traditioner, inte minst kristna, som tillhör vårt kulturarv och som vi nog ska vara ganska tacksamma för att de inte längre upprätthålls, såsom avlatsbrev, stupstock, korståg, tionde, förbud mot kvinnliga präster, m m.

Dagens samhälle måste vara anpassat till de som lever nu och allt färre betraktar sig faktiskt som kristna. Den respekt för sin tro som kristna med all rätt begär ska visas mot dem bör de också kunna visa mot de som inte är troende eller har en annan religion.

Om en religiös friskola väljer att ha sina avslutningar i en kyrka, moské eller synagoga ser jag inga som helst problem med det, då har familjen gjort ett aktivt val. Men går man i en kommunal skola ska inte avslutningen behöva omgärdas av religösa förtecken.

Jessica 10 augusti 2010 16:55  

Noterar att du inte svarade på min första fråga ;)

Tycker att stupstock och korståg har ganska lite med skolavslutningar i kyrkan anno 2010 att göra. En del övergrepp har för övrigt också begåtts av ledare som sett religionen som ett opium för folket, så det känns ganska irrelevant.

Dessutom har ju skolavslutningarna i sanningens namn inte särskilt många religiösa inslag. Det mest religiösa är väl egentligen "Den blomstertid nu kommer". Vem känner sig kränkt av det? De flesta invandrare som jag träffar är tvärtom mycket förvånade över svenskens räddhågsna förhållande till sitt egna kulturella arv.

/Jessica Nyberg (KD)

Paul Lindquist 10 augusti 2010 17:10  

Jessica!

Självfallet har stupstock och korståg väldigt lite med skolavslutningar i kyrkan att göra annat än att de just är kristna traditioner.

Utan jämförelse i övrigt ville jag bara påpeka att tradition och kulturarv inte är ett skäl för att behålla något som är eller upplevs som negativt. Däremot finns det många fina tradioner vi ska hålla på och ett kulturarv vi kan vara stolta över.

Nej, jag tycker inte det är problematiskt att sjunga "En blomstertid nu kommer", men om solavslutningen skulle innehålla en bön tycker jag att man går över gränsen.

En fråga till dig, tycker du att de som gifter sig borgerligt ska göra det i kyrkan men med en borgerlig vigselakt istället för den kyrkliga? Giftermål i kyrkan är ju trots allt en gammal tradition och en del av vårt kulturarv.

Jessica 10 augusti 2010 17:53  

Jag tycker inte heller att man ska ha bön på skolavslutningar, och såvitt jag vet förekommer det inte. Men jag har lite svårt att förstå varför du tycker att det är ok att sjunga en kristen psalm, men inte befinna sig i ett kyrkorum?

När jag gick i skolan besökte vi för övrigt samtliga religiösa samfund som fanns på den ort där jag växte upp. Kände mig inte särskilt illa till mods över det.

Och beträffande borgerlig vigselakt: det är självklart upp till respektive kyrka att avgöra vad de vill upplåta sin kyrkolokal till (liksom om man vill husera skolavslutningar). Men jag förstår inte riktigt vitsen. Gissar att de flesta som vill gifta sig i kyrkan kan tänka sig att en präst förrättar vigseln?

Jessica Nyberg (KD)

Paul Lindquist 10 augusti 2010 22:38  

Att besöka de religösa samfunden är en sak, en naturlig del i religionsundervisningen. Det är inte samma sak som att skolavslutningen hålls i en kyrka.

För dig kanske det inte är konstigt att ha skolavslutningen i en kyrka, men kan du inte förstå att för andra är det det?

Skulle du själv tycka att det var ok om man istället hade skolavslutningen i en moské med en imam istället för en präst och där pojkar och flickor är åtskilda? Eller skulle du som kristen känna dig obekväm att hålla skolavslutningen i en en sådan miljö?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP