2010-06-11

Orimligt att det ska dröja åratal innan demokratiska beslut kan genomföras

I onsdags besökte Miljödomstolen platsen för den kommande återvinningscentralen i Stockby inför sin miljöprövning, berättar Lidingösidan. Men något besked om när domstolen tänker fatta sitt beslut har inte getts.

Det är nu snart fyra år sedan kommunfullmäktige fattade beslut om att låta Sörab bygga en ny återvinningscentral i Stockby industriområde. Enbart länsstyrelsens och regeringens överprövningar av detaljplanen tog två och ett halvt år och nu görs alltså en miljöprövning av själva verksamheten (vilken länsstyrelsen inte ens påbörjade förrän detaljplanen i det närmaste hade vunnit laga kraft).

Alla som någon gång har besökt den nuvarande anläggningen vet vilket kaos som uppstår, framförallt på helger, och hur angeläget det är att ge lidingöborna rimliga möjligheter att lämna sitt miljöfarliga avfall.

Det är fullständigt orimligt att det ska dröja åratal innan viktiga, väl avvägda och demokratiskt fattade beslut kan genomföras. Visst måste det finns en möjlighet att överklaga, men det måste stå i rimlig proportion till samhällets behov av att lösa viktiga frågor.

3 kommentar(er):

Anonym,  11 juni 2010 15:47  

Lindquist har nog helt rätt. Man borde syna dessa myndigheter i sömmarna vad dom egentligen har för sig på kontorstid. Ett klart fall för "uppdrag granskning". Det gäller även många andra s.k. myndigheter, dom som vi skattebetalare försörjer, som ofta uppges jobba lika hårt som i det privata näringslivet. Jag tror man skulle bli mörkrädd om deras effektivitet klarlades. Man har granskat offentliganställda i Italien - skrämmande. Förmodligen är det likadant här. Sen gapar man efter mer resurser = fler anställda som sitter och vänder papper, surfar på internet och inför starkt begränsade tel. tider för medborgarna, typ en timme i veckan. Normalsvaret är "svarar inte för närvarande", "...är på möte", "är ledig" etc. På Lidingö Stad får man dock kontakt nästan direkt med en sakkunng person som man också kan boka in en mötestid med, det ska dom ha en eloge för.

Observant Lidingöbo som handlar på ICA.

Per Litzén 13 juni 2010 14:47  

Paul har helt rätt.Motsvarande problem finns inom hela rättsväsendet. Ungdomar, brottsoffer och andra medborgare som väntar på rättegångar och slutlig dom i åratal. Ärenden som läggs på hög och vissa ärenden som avskrivs direkt.Myndigheterna bör sätta snäva handläggningstider för olika typer av ärenden. Domar, beslut eller utlåtanden blir inte bättre, snarare sämre genom den långa handläggningstiden.

Anonym,  14 juni 2010 18:59  

Vid miljödomstolens "syn" vid Stockby med anledning av återvinningsstationens eventuella utvidgning, deltog 6 st personer! från myndigheten som dessutom förlagts till bästa kontorstid. Man baxnar. Inom myndigheten är det tydligen regel att bjuda ut hela truppen på en friluftsdag vid s.k. syn.

Observant Lidingöbo som handlar på ICA.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP