2010-06-03

Klokt skrivet om yttrandefrihet och religioner

Sanna Rayman skriver idag mycket klokt på Svenska Dagbladets ledarblogg att vi inte får låta religösa ledare begränsa vår yttrandefrihet.

Att människor kan känna sig kränkta av andras åsikter är inget skäl till att de ska förbjudas eller hindras från att spridas. Tvärtom i en demokrati är just yttrandefriheten en grundpelare vi måste slå vakt om.

Dessutom är religiösa samfund viktiga maktstrukturer som måste kunna granskas och ifrågasättas. Den dag det inte längre är tillåtet är vi illa ute.

Därför är det allvarligt att Världskulturmuseet i Göteborg, efter att ha rådfrågat religösa ledare (!), inte längre öppet vill visa Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning som just kritiserar det förtryck som flera religioner utöver mot hbt-personer.

1 kommentar(er):

Georg Grosz,  8 juni 2010 03:09  

Kan inte annat än att hålla med Sanna Rayman. Vad vore yttrandefriheten utan - yttrandefrihet? Jag vill rikta strålkastarljuset mot t.ex. islam, mot bigotta katoliker, även om jag är döpt katolik. Jag är urled på pingstkyrkans trams. Ointresserad av hinduistiska gudar och anser att buddismen är överreklamerad. Jag vill kunna säga att Muhammed hade fel och att de muslimska traditionerna är förskräckliga, att länderna de praktiseras, påbjuds, påtvingas är omänskliga och förskräckliga, att sharialagar är något som hör medeltiden till - utan att behöva skriva detta under annat namn.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP