2008-02-23

Attunda hoppar av

I närmare ett års tid har det pågått diskussioner om att slå samman Södra Roslags Räddningsförbund, Attunda Räddningsförbund och Stockholms Brandförsvar (som på entreprenad även sköter Lidingös, Solnas och Sundbybergs räddningstjänst).

Även Sigtuna, Knivsta och Nacka har visat intresse. 17 kommuner skulle alltså gå samman och skapa en slagkraftig organisation som har kapacitet att klara av större katastofer och dessutom till en lägre kostnad.

Stockholms stad som kommer att bli den utan jämförelse största medlemskommunen i det gemensamma förbundet har på ett föredömligt sätt bjudit till och visat en ödmjukhet inför övriga kommuners intressen.

I går meddelade emellertid Attunda, bestående av Upplands-Väsby, Järfälla, Sollentuna och Upplands-Bro att man hoppar av. Det är svårt att hitta några rationella skäl till beslutet.

Det är bara att beklaga, men även om förbundet hade blivit ännu bättre med Attundas medlemskommuner så står och faller inte projektet med dem. Det finns stora vinster med ett samarbete mellan de kvarvarande kommunerna. Den stora förlusten gör istället medborgarna i Upplands-Väsby, Järfälla, Sollentuna och Upplands-Bro som får en sämre räddningstjänst till en högre kostnad.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP