2008-02-06

Sjukskrivningarna minskar

Det är inte bara arbetslösheten som sjunker snabbt under Alliansregeringens styre, även sjukskrivningarna minskar drastiskt. Den visar den senaste statistiken från Försäkringskassan.

Under 2007 har 30.000 färre sjukfall uppkommit än under 2006. Sjukfallen avslutas också allt snabbare.

Antalet sjukpenningdagar har minskat med närmare 13 procent. Kostnaderna för sjukpenningen har minskat från 30 miljarder kronor till att nu ligga på 25 miljarder kronor. Det innebär en kostnadsminskning för staten med 5 fem miljarder kronor, men viktigast är att ohälsan har minskat och att folk mår bättre.

Enligt Dagens Nyheter är det främst den så kallade sjukvårdsmiljarden som främst bidrar till minskningen. Den innebär i korthet att de landsting som lyckas få ned sjukskrivningarna mest också får mer pengar nästkommande år. Men även regeringens jobbpolitik och den ökade tillgången på jobb spelar roll i sammanhanget.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP