2008-02-14

Oseriöst agerande i regionfrågan

Härom veckan var jag på ett mycket märkligt möte i Västerås. Inbjudan handlade om att diskutera regionfrågan och hade mycket väl kunnat bli en intressant dialog bland intresserade lokalpolitiker i Mälardalen hur vi ska kunna utveckla samarbetet.

Men det blev snabbt uppenbart att några hade en mycket tydlig agenda, nämligen att så snabbt som möjligt tvinga fram ett ställningstagande där i princip hela Mälardalen skulle bli ett storlandsting.

En del, som folkpartiets Maria Wallhager, hade så bråttom att det inte ens räckte med att ett förslag var framme till 4 april då nästa möte var tänkt att hållas. Nej inom ett par veckor skulle man bestämma sig i fem olika län för att gå samman.

Och idag kan man i Svenska Dagbladet läsa att Wallhager & Co i vart fall vill slå ihop Stockholms län med Sörmland.

Agerandet är inte seriöst. Istället för att utgå från vilka frågor vi behöver samarbeta kring börjar man med att rita kartan - och fort ska det gå.

Att regionen behöver samarbeta bättre är uppenbart, inte minst när det gäller trafik- och infrastrukturfrågorna. Men inte lär vården bli bättre i Örebro för att den styrs av landstingspolitiker i Stockholm eller tvärtom.

Inte heller är det någon brådska att fatta beslut. Det är knappast aktuellt att Västra Götalandsregionen plötsligt skulle expandera sitt territorium om inte vi stockholmare bestämmer oss innan månaden är slut. Regeringen har också tydligt markerat att frågan får anstå till efter valet.

Det är knappast någon kioskvältare bland medborgarna heller utan handlar mer om maktpositionering från vissa politikers sida. Om Maria Wallhager vill bli återvald 2010 borde hon fokusera mer på Vårdval Stockholm och att kapa vårdköerna än att rita nya regionkartor som medborgarna knappast bryr sig om.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP