2008-02-15

Framtidsfrågor à la Sahlin

Läste nyligen i tidningen Fokus att på frågan om vilka som var de tre viktigaste framtidsfrågorna hade Mona Sahlin svarat:

  1. Könsneutral äktenskapslagstiftning
  2. Stoppad utförsäljning av hyresrätter
  3. Massiv utbyggnad av vindkraften

Det är till att verkligen ha identifierat de stora frågorna. Men det är klart, i socialdemokraternas Sverige är det inte så viktigt om människor har jobb (det finns ju alltid bidrag), om våra ungdomar får en bra utbildning (det finns ju alltid bidrag), om företagen kan möte den globala konkurrensen (det finns ju alltid bidrag), om vårdköerna växer (det finns ju alltid sjukpeng) och transportsektorns utsläppsproblematik kan säkert lösas med små vindkraft på motorhuvarna...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP