2008-02-11

Vinnare och förlorare

Min gode vän och kollega, Gunnar Oom, moderat kommunstyrelseordförande i Danderyd uppmärksammade mig häromdagen på en intressant aspekt när det gäller inkomstskillnader mellan invånare i olika kommuner.

Bakgrunden var ett reportage i Sveriges Radio där man berättade att invånarna i Danderyd hade den högsta medelinkomsten (410 700 kr/inv) medan åseleborna hade den lägsta (156 699 kr/inv) .

Men Gunnar som inte bara har en bakgrund som ekonom utan även är en stor excelfantast började gräva lite djupare i SCB:s statistik. När han jämförde de 10 % av invånarna i respektive kommun som tjänade minst fann han att rangordningen blev helt annorlunda.

Högst genomsnittlig förvärvssinkomst bland de 10 % som tjänade minst hade Nykvarn med 101 888 kronor/invånare medan Danderyd låg på 278:e plats med 63 085 och Lidingö på 268:e plats med 75 055 kronor/invånare. Åsele hamnade på 102:a plats med 87 120 kronor/invånare.

Den här statistiken visar att inkomstspridningen är betydligt större i kommuner som Lidingö och Danderyd än i Nykvarn eller för den delen Åsele. Och spridningen beror inte enbart på att det finns fler höginkomsttagare i Danderyd och Lidingö utan också fler som har en riktigt låg inkomst.

Om man sen tittar på hur utjämningsskatten är fördelad så betalar Danderyds invånare mest följt av lidingöborna medan Åsele är landets högsta mottagare av utjämningsskatt. Det innebär att även låginkomsttagare i Danderyd och Lidingö (vilka tjänar betydligt mindre än låginkomsttagare i de flesta andra kommuner) via skatteutjämningen subventioner den kommunala servicen för invånarna i såväl Åsele som i flertalet andra kommuner.

1 kommentar(er):

Anonym,  12 februari 2008 15:02  

Bra!
Ta upp detta och få ut det i media och bla undomsförbunden. Många har förstått att "fattiga" i tex Lidingö får lov att betala skatt till en annan kommun. Detta är orättvist.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP