2008-02-05

Stängselnämndens saga all

I Sverige finns det över 500 statliga myndigheter, var och enmed sitt speciella ansvar. En del såsom domstolsverket, försäkringskassan och skattemyndigheten fyller viktiga funktioner i samhället, medan vissa andra myndigheters bidrag till samhällsutvecklingen kanske inte alla gånger är så uppenbara.

En av dessa är den statliga Stängselnämnden som har till uppgift att avgöra tvister mellan kommuner och järnvägsbolag om uppförande av stängsel längs järnvägen. Myndigheten inrättades 1976 och har sedan dess avgjort ett enda ärende.

Nu föreslår emellertid näringsdepartementet att Stängselnämnden ska läggas ner från årsskiftet. Det är inte en dag för tidigt.

Källa: Politikerbloggen

1 kommentar(er):

Anonym,  13 februari 2008 11:22  

Om man ändå hade ansökt om tjänst hos Stängselnämnden när det begav sig.
Då hade man fått betald semester i 30 år!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP