2008-07-02

Vad är problemet?

Igår skulle jag ha deltagit i en debatt i Radio Stockholm med Jämo angående vårdnadsbidraget ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv. Tråkigt nog blev debatten inställd p g a den nu inledda busstrejken.

Enligt Radio Stockholm anser Jämo att vårdnadsbidraget är en potentiell kvinnofälla och att det riskerar försämra invandrares möjlighet att bli integrerarde i det svenska samhället. Detta eftersom fler kvinnor än män antas utnyttja vårdnadsbidraget och att en granskning av den norska motsvarigheten visat att invandrare där i större utsträckning än norrmän utnyttjar möjligheten att vara hemma med sina barn en längre tid.

Men vad är egentligen problemet? Hur kan en valmöjlighet betraktas som en fälla? Och på vilket sätt skulle det vara fel om människor från andra kulturer väljer att spendera mer tid med sina egna barn än norrmän och svenskar?

Varför synes det viktigare att i genussammanhang till varje pris sträva efter en 50-50 fördelning än att bejaka alla människors möjlighet till fria val? Om nu kvinnor i större utsräckning än män gör det personliga valet att utnyttja vårdnadsbidraget är det verkligen ett samhällsproblem som chefen för en statlig myndighet överhuvudtaget borde ha synpunkter på?

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP