2007-05-31

Liten skillnad mellan fattiga och rika

Institutet för privatekonomi har undersökt de ekonomiska skillnaderna i 38 olika kommuner. Då visar det sig att skillnaden mellan genomsnittsfamiljen på Lidingö (högsta bruttoinkomst)respektive Gotland (lägsta bruttoinkomst) inte är så stor när skatter och nödvändiga hushållsutgifter är betalda.

I bruttoinkomst skiljer det hela 19 340:-/månad, men när skatter, boende och andra nödvändiga hushållsutgifter är betalda hade skillnaden krympt till 700:-/månad mellan kommunerna.

Någon som tycker att det behövs mer utjämning...?

Read more...

2007-05-30

Bra informationsmöte om vägdirektiven

Igår kväll presenterades så direktiven till den kommande vägutredningen för de representanter för olika intressegrupper som tidigare under våren deltagit i dialogmöten.

I direktiven har vi försökt tillgodose de olika önskemål och synpunkter som inkommit avseende trafiksäkerhet, miljö (inte minst buller) och framkomlighet. I stort sett var alla grupper nöjda med utformningen av direktiven och inte minst den öppna och demokratiska process vi valt för att ta fram direktiven. Det "hårda motstånd" som Mitt i Lidingö skrev om i veckans nummer lyste med sin frånvaro.

Vi har nu en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet och jag ser med tillförsikt fram emot att vi ska kunna lösa vägfrågan på ett sätt som både förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet men också tar hänsyn till de fullt berättigade krav på god miljö för de människor som bor och vistas längs den tänkta vägsträckan och med minsta möjliga intrång i naturkänsliga områden.

Read more...

2007-05-28

När formalism tar över det sunda förnuftet.

Vid kvällens fullmäktigesammanträde uppdagades det att kansliet hade gjort ett misstag. Kungörelsen som skickats ut till alla ledamöter saknade nämligen två ärenden på sin lista. Däremot var den officiella kungörelsen som var uppsatt på anslagstavlan i stadshuset liksom annonsen i Lidingö Tidning korrekt.

Med kungörelsen följer också en kallelse/dagordning till ledamöterna där alla ärenden är med som också innehåller en kort beskrivning av respektive ärende samt förslag till beslut. Eftersom dagordningen var komplett och samtliga handlingar i ärendena var bifogade rådde det ingen som helst tvekan om vilka ärenden som skulle behandlas vid sammanträdet.

Trots detta krävde lidingöpartiets Lars H Eriksson att dessa två ärenden skulle utgå eftersom de inte fanns med på den utskickade kungörelsen. Då det krävs enighet i fullmäktige för att ta upp icke i förväg utannonserade ärenden och det åtminstone finns en viss risk för att ett överklagande skulle bifallas på formella grunder valde fullmäktiges ordförande att inte behandla ärendena vid sittande sammanträde.

De båda ärendena som berör ett 80-tal hyresgäster och deras möjlighet att förvärva sina bostäder försenas nu med minst en månad. Så går det till när formalismen vinner över det sunda förnuftet.

Det är inte helt ovanligt att lidingöpartiet istället för att ta ställning i sakfrågan ifrågasätter beslutsprocessen på ett eller annat sätt. På så vis kan man till olika väljare vara både för och emot - beroende på vilket som passar bäst. Eller så väljer man den linje som till slut visar sig vara mest populär hos väljarna (så kan man exempelvis numera få höra att lidingöpartiet är positiva till Lidingö centrum, trots ett tidigare kompakt motstånd från deras sida).

Men att så utstuderat utnyttja ett misstag från kansliet bara för att hindra ett demokratiskt beslut från att fattas när det inte finns några sakliga skäl därtill, det tror jag inte lidingöpartiets väljare hade väntat sig.

Read more...

2007-05-25

Orimligt högt avtal

Så blev det till slut klart, löneavtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet blev skyhöga 13,2 % på tre år, långt över genomsnittet för avtalen på den privata marknaden och t o m klart högre än Handels avtal som de flesta seriösa bedömare ansåg ligga alldeles för högt.

Effekten av det här avtalet kommer att bli nedskärningar och/eller skattehöjningar i kommuner och landsting, vilket också Peter Wolodarski påpekar i sin krönika i Dagens Nyheter.

I avtalet finns dessutom ett par mycket märkliga överenskommelser. Under 2007 ska 2 stycken engångsbelopp om 1 800 repsketive 3 600 kronor utbetalas till alla heltidsanställda, även de som är sjukskrivna eller föräldralediga. Det är i alla fall första gången som jag har hört talas om ett avtal där arbetsgivaren förbinder sig att betala ut lön till individer som inte arbetar.

Därtill har man lagt till en direkt könsdiskriminerande klausul. Kvinnor som tjänar under 20 000 kronor/månad ska få 400 kronor extra 2008 och ytterligare 200 kronor 2009. Däremot inte män. Det innebär således att en kvinnlig fritidsledare eller vårdbiträde ska få sammanlagt 600 kronor mer per månad än sin manliga kollega enbart på grundval att hon är kvinna. Detta är ren och skär diskriminering.

Read more...

Oförskämt och oansvarigt

Strix Televisions attack på statsministern är inte bara oförskämd utan också oansvarig.

Oförskämd därför att statsministern är landets främsta demokratiska företrädare, oavsett partifärg, och den som innehar ämbetet bör behandlas med viss respekt (om någon undrar anser jag att tårtattackerna mot kungen respektive dåvarande finansminister Bosse Ringholm var lika illa).

Men inte ens om Fredrik Reinfeldt var en privatperson eller ens en "vanlig" kändis hade det varit OK. Strix har ingen rätt att förudmjuka och kränka en person bara för att de tycker det är roligt.

Oansvarig därför att det finns en hotbild mot statsministern som gör att han måste leva med livvaktsskydd dygnet runt. Vi har trots allt sett både en statsminister och en utrikesminister mördas i modern tid. Det hade lika gärna kunnat vara en galning som sprutade syra i ansiktet och inte en omdömeslös tv-reporter.

Varken statsministern eller demokratin är betjänt av om han av säkerhetsskäl tvingas fjärma sig från folk såsom premiärministrar och presidenter i många andra länder. Men för varje incident blir risken allt större.

Om SVT tar sitt public service ansvar på allvar så säger man upp avtalet med Strix och lägger ner den här pinsamma serien.

Read more...

2007-05-22

Naprapati bäst mot ryggont

Förstanyheten i såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter idag avslöjar att naprapati är bättre än traditionell behandling som sjukgymnastik när det gäller att problem med värk i nacke och rygg.

Trots att ryggproblem är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar och naprapatins uppenbarligen ger så positiva resultat ersätter inte landstinget kostnaderna för behandlingen. Nog är det märkligt.

Själv har jag med mycket goda resultat gått hos naprapat Jon Grönmo på Lidingö. Utan hans hjälp hade jag än idag haft mycket stora problem med värk i nacken.

Read more...

Man väljer sina vänner

Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad säger att den vitryske diktatorn, Aleksandr Lukasjenko är hans bästa vän.

Lika barn leka bäst...

Read more...

Vill Lidingöpartiet stoppa hockeyn?

För att kunna utveckla verksamheten och få fler istimmar har Lidingös lokala hockeyförening, Vikings, länge önskat bygga ett tak över Högsätrarinken. I nära samarbete med Lidingö stad har man nu lyckats få fram en lösning där staden upplåter namnrättigheterna till såväl Högsätrarinken som Dalénhallen till föreningen och står för vissa kostnader i sammanhanget, men där föreningen via sina medlemmar och sponsorer själva svarar för den största delen av finansieringen.

Detta är precis som med konstgräset på Vallen och slalombacken vid Ekholmsnäs ett utmärkt exempel på där dem som är direkt berörda tar ett större ansvar för sin egen fritidsverksamhet. Lidingö Vikings och dess ledning ska ha all heder av sitt engagemang och bidrag till ungdomsidrotten.

En förutsättning för att hela projektet ska kunna ros iland är sponsring. I utbyte har sponsorn begärt att få sätta namn på den nya Högsätrahallen respektive Dalénhallen, ett vanligt upplägg när det gäller idrottsanläggningar idag. Tänk bara på Kinnarpshallen, Löfbergs Lilahallen, osv...

Från moderat synvinkel ser vi bara fördelar med upplägget. De idrottande ungdomarna får en ny fin anläggning, skattebetalarna kan prioritera kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och vägunderhåll, alltmedan kommersiella krafter står för fiolerna. "Priset" vi får betala är att sponsorn får namnrättigheterna på hallarna.

Lidingöpartiet däremot tycks vara av en helt annan mening. På senaste kultur- och fritidsnämndssammanträdet motsatte man sig nämligen att sponsorn fick byta namn på Dalénhallen. Om Lidingöpartiets yrkande hade fått majoritet hade det inte blivit någon ny hall för hockeyn. Är det vad Lidingöpartiets väljare skulle vilja?

Read more...

2007-05-15

(S) partipolitiserar Svenskt Vatten

Vid dagens årsmöte för Svenskt Vatten, branschföreningen för landets vatten- och avloppsverk omvaldes Anders Lago (s) till ordförande.

Utifrån att det efter förra årets val finns en borgerlig majoritet i landet hade det naturliga varit ett skifte på ordförandeposten, men då Anders har ett år kvar på sin 2-åriga mandatperiod som styrelseledamot och han har gjort ett bra arbete så fann vi ingen anledning att ifrågasätta att han kandiderade för omval för ytterligare ett år som ordförande.

När en förvirrad centerpartist gick upp och yrkade på att en partikamrat till honom skulle ersätta Lago betonades det från socialdemokratiskt håll att man inte skulle partipolitisera det här valet. Det resonemanget höll de allra flesta av delegaterna med om och Lago omvaldes därefter med en överväldigande majoritet.

Däremot ville vi markera att nästa gång, när Lagos mandattid går ut, bör ordföranden hämtas från det borgerliga lägret genom att redan nu utse Lars-Erik Salminen, moderat kommunalråd i Solna, till sammankallande i valberedningen.

Detta motsatte sig socialdemokraterna som yrkade på att Ola Bjurström (s) skulle sitta kvar. Med 53 % mot 47 % av rösterna vann Bjurström. I sammanhanget bör nämnas att de olika medlemsföretagen/kommunerna ibland representeras av politiker, ibland av tjänstemän.

För många tjänstemän som inte i förväg fått instruktioner från sina ägare hur de ska rösta i denna fråga är det naturkligtvis inte självklart hur man ska ställa sig i en situation när sittande valberedningsorföranden vill väljas om och en en annan kandidat utmanar. Detta utnyttjade socialdemokraterna och visade med all tydlighet att man inte eftersträvar samförstånd och en smidig transition.

För socialdemokraterna är det partipolitik när en borgerlig kandidat förs fram, men naturens ordning när en socialdemokrat väljs. I riksdagen har den socialdemokratiska hegemonin brutits, men i Svenskt Vatten tycks den bestå. Nästa år ska vi ändra på det.

Read more...

2007-05-13

Samlingsstyre i landstinget?

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår socialdemokraten (och lidingöbon) Anders Lönnberg tillsammans med kristdemokraternas biträdande finanslandstingsråd Stig Nyman att landstinget ska införa samlingsstyre, dvs att alla partier tillsammans ska leda landstinget.

Lönnbergs partivän, oppositionsrådet Dag Larsson är positiv till förslaget "bara Alliansen slopar sina priavtiseringsplaner", dvs socialdemokraterna samarbetar gärna bara det sker på deras villkor.

Förslaget är dumt och dessutom fräckt mot väljarna som har röstat fram den största borgerliga majoriteten sedan landstinget bildades. De vill nog se mer valfrihet, högre kvalitet och lägre skatter, inte mer socialism.

Att en socialdemokrat i opposition vill få tillgång till maktens grytor igen är inte svårt att förstå, men att kristdemokraternas ledande representant lånar sig till detta är betydligt märkligare. Att svika sina vänner och samarbetspartners för vadå? En kort stunds medial uppmärksamhet?

Socialdemokraterna gläds naturligtvis åt att ha stuckit in en kil mellan Allianspartierna, men det lär inte ha så stor inverkan. Majoriteten för de borgerliga är nämligen så stor att de klarar sig utan kristdemokraterna om så behövs...

Read more...

2007-05-10

Kritik mot Persson

Det blev mycket reaktioner på Göran Perssons inträde i konsultbranschen. Inte bara Carl Bildts underbart ironiska kommentar som i all sin enkelhet klädde av Persson och hans elaka retorik, utan även från media och framförallt hans egna partikamrater.

Förvisso kan man fundera över om JKL gjorde en klok rekrytering av personen Göran Persson, men det beror snarast på vad man förväntar sig av den f d statsministern. Någon stor strateg är han inte, däremot en slug taktiker som kan det politiska spelet utan och innan.

Likaså har han efter sina 10 år som statsminister naturligtvis ett mycket stort kontaktnät. Framförallt kan hans internationella kontakter vara intressanta för företag som vill påverka EU eller något annat lands regering.

Mot bakgrund av hans politiska misslyckanden må Perssons namn vara besudlat inom landets gränser och därmed är hans möjlighet att öppna några dörrar till den den nuvarande regeringen eller ens hos hans gamla partikamrater starkt begränsade. Men för att locka internationella klienter är det naturligtvis en fjäder i hatten att ha en f d premiärminister i sitt stall. Sådant öppnar dörrar på många ställen.

Reaktionen från just partikamraterna är förtåelig ur ideologiska synvinkel, men icke desto mindre osaklig. För det första är det bättre att Persson tjänar ihop till sin egen lön än lever på skattebetalarna. För det andra är det bara postivt att politiker går till näringslivet och tvärtom. Båda sidor har att lära av varandra.

Idag utgörs majoriteten av våra riksdagsledamöter av folk med facklig bakgrund och/eller från offentlig sektor. Om fler företagare och personer som arbetat i näringslivet engagerade sig politiskt skulle riksdagen fatta klokare beslut. Likaså om fler politiker hade styrelseuppdrag i privata bolag och inte bara satt i statliga styrelser.

Partikamraternas kritik blir också obegriplig mot bakgrund av att LO's ordförande sitter i socialdemokraternas verkställande utskott och att exempelvis Leif Blomberg gick från att ha varit Metallordförande till att bli statsråd. Om vi ska diskutera potentiella intressekonflikter är det snarast symbiosen mellan LO och socialdemokraterna som bör ifrågasättas, inte att en högt uppsatt makthavare efter avslutat politiskt förvärv använder sin kunskap och erfarenhet till att på ett hederligt sätt förtjäna sitt uppehälle.

Och de journalister som nu visar sin moraliska indignation gör bäst i att inte glömma bort det nästa gång de själva får erbjudanden om att blir informationsdirektörer på något större företag...

Read more...

2007-05-08

Persson blir PR-konsult

Dina Pengar.se avslöjar att Göran Persson blir PR-konsult på JKL.

Efter sin statsministerperiod blev Carl Bildt styrelseordförande i KREAB, marknadens största PR-byrå. Persson får nöja sig med att vara konsult på deltid hos lillebror...

Read more...

2007-05-07

Lidingö fortfarande i toppen på näringslivsranking

Svenskt Näringsliv presenterade idag sin årliga ranking av kommunernas näringslivsklimat. Av landets 290 kommuner återfinns Lidingö på en 11:e plats.

Intressant att notera är att de 33 främsta kommunerna alla har en borgerlig kommunstyrelseordförande. 27 av dem leds av moderater.

Nio av de tio kommuner som hamnar längst ner på rankingen styrs av socialdemokrater.

Det är inte utan att politiken spelar roll...

Read more...

Fransk mångfald

Det franska presidentvalet stod till slut mellan en invandrare och en kvinna. Och detta i en machokultur med starka nationalistiska strömningar.

Trots att landet varken kvoterar föräldraledighet eller styrelseplatser i börsbolag har man uppenbarligen nått längre vad gäller mångfald i urvalet till den absolut makten än Sverige och många andra länder.

Duellen vanns, som alla nu vet, av invandraren Sarkozy på ett program som i många stycken liknar Alliansens. Lägre skatter, satsningar på att få ner den rekordhöga arbetslösheten, möjlighet för fler att äga sin bostad och minskad brottslighet.

Read more...

2007-05-04

Klimathotet en bluff?

Hade idag förmånen att träffa docent Fred Goldberg, som ifrågasätter om inte klimathotet är en bluff.

Goldberg menar att det inte är koldioxiden som skapar klimatförändringarna utan solens aktivitet i kombination med kosmisk strålning, att de temperaturhöjningar vi nu upplever ligger inom ramen för de naturliga förändringar som sker över tiden och att det inte är något som människor kan påverka. Det har funnits såväl varmare som kallare perioder sedan den sista istiden, men det framkommer exempelvis inte i Al Gores numera så berömda film.

Det råder också en stor missuppfattning bland människor vad som är växthusgaser. Många tror att den dominerande växthusgasen är (i huvudsak består av) koldioxid, men i själva verket är 98 % av växthuseffekten orsakad av vattenånga och endast 1 % av koldioxid. Av koldioxidens andel står i sin tur mänsklighetens utsläpp för bara 1 %, något som haven och biomassan på jorden absorberar på 12 dagar, menar Goldberg. Även om koldioxiden skulle skapa växthuseffekten så är alltså mänsklighetens påverkan så oerhört liten att den inte märks.

Det är också, enligt Goldberg, så att det är temperaturhöjningen (orsakad av solaktiviteten) som ger den ökande koldioxidmängden, inte tvärtom. När solen värmer upp haven så frigörs koldioxid därifrån. Detta är kärnan i Goldbergs kritik. Det klimathotsförespråkarna menar är orsaken till temperaturhöjningen är istället en effekt av den. Om det stämmer faller hela klimathotsteorin samman som ett korthus.

För mig som amatör på området är det naturligtvis oerhört svårt att veta vem som har rätt när forskare står mot varandra, men docent Goldbergs teorier förefaller i alla fall väldigt trovärdiga.

Den senaste tidens klimatdebatt har varit oerhört ensidig och okritisk. Media som i alla andra sammanhang ifrågasätter, granskar och kritiserar deltar nu med liv och lust i den ena kampanjen efter den andra.

Men betänk om Al Gore har fel? Då kommer världen att investera 100-tals miljarder på något som inte är ett problem. Samtidigt finns det en rad andra miljöhot som vi alla vet måste åtgärdas, föroreningar som skadar miljön och påverkar människors hälsa. De fossila bränslena kommer heller inte att räcka i all evinnerlighet. Ett mycket större problem än växthuseffekten kan vara hur vi ska kunna värma upp våra bostäder framöver så inte stora delar av mänskligheten fryser ihjäl.

Det är dags att bredda klimatdebatten. Att släppa fram kritiska röster och våga ifrågasätta, men också låta dem som tror på klimathotet bemöta kritiken. Det är först då vi kan känna oss trygga i att vi närmar oss sanningen. Det är först då vi kan fatta de långsiktigt kloka besluten.

Read more...

2007-05-03

Kvinnor får lägre straff

Åklagarmyndigheten har granskat hur domstolarna dömer. En av slutsatserna är att kvinnor får lägre straff än män för misshandel, grov fridskränkning och olaga hot.

När kommer JämO att slå näven i bordet över denna bristande jämställdhet? Nä just det, tokfeministen Borgström är väl i full färd med att bojkotta något idrottsevenemang i något avlägset hörn av världen...

Tur att vi har en justitieminister som anser att lagen ska gälla lika för alla.

Read more...

2007-05-02

Splittrad opposition

Idag offentliggjorde oppositionen sina budgetförslag. Det första man slås av är att sossarna, miljöpartiet och vänstern inte är särskilt överens. Därmed blir ju följdfrågan hur de ska kunna regera ihop framöver?

Sen är det intressant att notera att sossarna föreslår ett antal återställare. Boendeskatterna återinförs samtidigt som man ger pengar till de som inte arbetar. Däremot vågar man (av taktiska skäl?) inte röra jobbavdraget.

Skulle sossarna komma tillbaka till makten och genomföra sin politik är det nog många, famförallt landets villaägare, som skulle få ett bryskt uppvaknande.

Read more...

2007-05-01

Det civila samhället

För många handlar Valborg om fest och glädje, att välkomna våren och sjunga studentsånger. För en del handlar Valborg dessvärre om bråk och den första fyllan.

Sedan några år tillbaka spenderar vår familj Valborg vid elden på Broberget på Lidingö där vi säljer lotter till förmån för den lokala rodelklubben som vår äldste son är aktiv i. Det är en liten klubb med små ekonomiska medel, men där en grupp entusiaster håller verksamheten igång och osjälviskt tränar och stöttar ungdomarna.

För att få ihop pengar till verksamheten arrangerar rodelklubben varje år Valborgsfirandet på Broberget med korv- och våffelförsäljning, musik och tal samt lotterier. 1 500 - 2 000 personer brukar dyka upp och stämningen är alltid hög. Till min glädje såg jag dessutom ovanligt få berusade ungdomar denna kväll, kanske beroende på att polisen förra året gjorde en stor insats och även fanns på plats i år.

Detta fina arrangemang är för mig ett exempel på vad det civila samhället kan åstadkomma när det är som bäst. Utan statliga stöd eller kommunala bidrag ordnar en liten klubb med en handfull aktiva en festkväll för så många Lidingöbor. Dessutom ger insatsen ett välförtjänt tillskott till klubbkassan. Ett stort tack till Ingvar, Gunnar, Micke, Bosse och Jan med familjer för det enorma arbete ni lägger ner.

Ett arrangemang som detta skulle heller inte vara möjligt om det inte vore för alla de sponsorer som ställer upp och skänker priser till lotterierna:

Lindex
Lidingö Ur
Bröderna Persson
Firren
Larsbergs Konditori
Larsbergs Pizzeria
Baggeby Torg Spel och Tobak
Elektrotekniska
Synoptik
Lidingö Video och DVD
Bonver
Karena Lek
Ögruppen
Annas Väskor
Thernlunds
Akademibokhandeln
Butik Grön
Greenhouse
Snacksbolaget
Vivo Superstore
S R S Stockholms Rens & Spol
Allservice
Larssons Frisersalong
Lidingö Hushållstjänst
Mavala
Torsviks Tobak
Lidingö Elektriska
Ljungbergs Färg
NW Hydralic AB
Klippans Fastighetsförmedling AB

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP