2007-08-31

Bra besked av statsministern


Statsminister Fredrik Reinfeldt har idag kommenterat Lars Vilks rondellhundsteckningar:

- Jag tycker det är viktigt att säga två saker. Det första är att vi har varit väldigt måna om att Sverige ska vara ett land där muslimer och kristna, de som tror på gud och de som inte tror på Gud, kan leva sida vid sida i ömsesidig respekt. Vi tycker att vi har kommit väldigt långt. Jag har ett ansvar för att det kan fortsätta och att ta initiativ för att fördjupa denna ömsesidighet och respekt.

- Samtidigt är vi måna om att stå upp för den yttrandefrihet som är grundlagsfäst och som är naturlig för oss och som handlar om att vi inte politiskt fattar beslut om vad som publiceras i tidningar. Jag vill försvara att vi har den ordningen.

Det är ett klokt och välkommet besked från statsministern. Det är viktigt att ledande företrädare i Sverige samfällt står upp och försvarar tryck- och yttrandefriheten.


Källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3 DN4

Read more...

2007-08-30

Vad är tryckfriheten värd?

Idag är det tryckfrihetens dag. Det är en på goda grunder grundlagsskyddad rättighet som vi ska vara rädda om. I många länder runt om i världen är den inte alls så självklar som vi uppfattar den i Sverige.

Men samtidigt som vi i högtidliga sammanhang med självklarhet uttrycker vårt stöd för den så finns det tendenser i samhället som verkar i motsatt riktning.

Ta bara debatten om bilderna på Mohammed som rondellhund. Att någon överhuvudtaget ska behöva vara rädd för att publicera eller visa en bild i dagens Sverige är anmärkningsvärt. Läs gärna Gunnar Hökmarks utmärkta debattartikel i Expressen där han verkligen sätter frågan i ett intressant perspektiv.

Ett annat oroande exempel är många riksdagsledmöters vilja att begränsa tryckfriheten som framgår av en artikel i dagens DN. Några av svaren visar att många ledmöter reflexmässigt är beredda att stödja en inskränkning i tryckfriheten fömodligen utan att ens tänka på att det blir konsekvensen (däremot är det inte, vilket DN antyder, en inskränkning om media tvingas betala högre skadestånd vid fällande domar i tryckfrihetsmål) .

Även det utredningsförslag om en skärpning av barnpornografilagen som presenteras idag av före detta vice riksåklagaren, Solveig Riberdahl, är problematisk. I akt och mening att skydda utsatta barn (och vem vill inte göra det?) föreslår hon lagändringar som faktiskt får rent absurda konsekvenser.

Hittills har det varit förbjudet att inneha pornografiska bilder på barn som inte har en fullgången pubertetsutveckling, men nu vill Riberdahl komplettera med en strikt 18-års. Det är en sak när man ska bedöma fotografens eventuellt brottsliga gärning, men att kräva att någon som tittar på eller innehar en bild ska veta åldern faller på sin egen orimlighet eftersom det många gånger är omöjligt för betraktaren att veta om den fotograferade är 16, 17, 18, 19 eller 20 år.

En annan orimlig konsekvens av förslaget är att en ungdom mellan 15-17 år som tar en sexualiserad bild av sig själv eller sin partner är fri från straffansvar, men behåller personen bilden efter sin 18-års dag begår personen ifråga ett brott - och detta även om bilden är på den egna personen.

Likaså blir man betänksam när en nyutgåva av Tinitin i Kongo hotas av åtal för hets mot folkgrupp, men räddas på målsnöret enbart därför att preskribtionstiden gått ut. Det populära seriemagasinet skrevs för länge sedan och reflekterar den tidens syn på saker och ting. Även om vi inte idag kan eller ens bör försöka försvara den bild av svarta som presenteras i magasinet så är det ett tidsdokument som vi bör försöka förstå snarare än att bränna på bål.

Vad är tryckfriheten värd? Det är den fråga man bör ställa sig varje gång man funderar på en inskränkning. Det som idag motiveras med att det skyddar utsatta individer kan i morgon bli ett redskap för maktens syften.

Källor: DN DN2 SvD
Read more...

Josefsson får på pälsen igen

Efter den medialt uppmärksammade kritiken mot Vetlanda kommuns hantering av fallet "Louise". tillsatte socialnämnden en extern utredare, Barbro Hindberg. Utredningen är nu klar och hon är kritisk till hur socialtjänsten agerat, men ger en betydligt mer nyanserad bild än Janne Josefsson och hans program Uppdrag Granskning.

Hindberg riktar också stark kritik mot Josefsson för att reportaget var "starkt vinklat och uteslöt viktiga uppgifter".

Jag är inte förvånad. Inte heller att Janne Josefsson blir ursinnig när kritik riktas mot honom själv. Han reagerar nämligen på samma sätt som de flesta andra makthavare som får kritik.

Dessutom exploaterade Uppdrag Granskning den utsatta flickan på ett onödigt sätt, menar utredaren Barbro Hindberg. Med tanke på att Uppdrag Granskning inte gjorde något avslöjande som kunde motivera den kvällstidningsjournalistik man använde sig av (uppgifterna stod nämligen att läsa i Dagens Nyheter redan 5 månader tidigare) så är kritiken mot Josefsson & Co extra allvarlig.

Källor: Expressen DN SvD SvD2

Read more...

2007-08-28

Kommunalrådet famlar i mörker

Igår blev jag tillsammans med andra lidingöpolitiker inbjudna till en "mörkerpromenad" av de Synskadades Riksförbunds (SRF) lokalavdelning. Uppdraget var att utan att kunna se ta sig från torget utanför Jernet till Coop och handla en burk kattmat.

Att det är svårt för en synskadad att ta sig fram med allsköns hinder i vägen såsom felparkerade cyklar, reklamskyltar och trappor är inte svårt att förstå, men jag måste erkänna att jag inte tidigare hade reflekterat över hur svårt det är att handla när man ingenting ser.

Även om man vet var mjölken står, hur skiljer man den kartongen från filmjölken eller juicen? Hur vet man vilken konservburk som innehåller vad - de känns ju exakt likadana?

Det enda man kan göra är att frågan någon om hjälp och det går väl an om det är någon enstaka vara, men att veckohandla på det viset är det knappast tal om.

Det var oerhört intressant och lärorikt att vara med om och jag kan bara erkänna att jag famlade i mörkret, men tack vare stöd från Kicki Nordström, välkänd lidingöprofil, vice ordförande i SRF Lidingö och tidigare socialdemokratisk fullmäktigeledamot lyckades jag med uppdraget utan att ramla ner för någon trappa, bli överkörd av en bil eller komma ut ur butiken med en burk tomater.

Istället blev jag en erfarenhet rikare som jag kommer att ta med mig i det fortsatta politiska arbetet.

Read more...

2007-08-24

Ung pensionär

Ulrica Messing var en gång i tiden den yngsta riksdagsledamoten, sen blev hon det yngsta statsrådet. Nu säger hon sig på en direkt fråga från Politikerbloggen att hon inte vill bli Sveriges yngsta landshövding. Men uppenbarligen har hon inga problem att bli landets yngsta pensionär.

Lagom till att det ettåriga avgångsvederlaget på 97 000:-/månad upphör efter regeringsskiftet meddelar nämligen Messing att hon också hoppar av sitt riksdagsuppdrag.

39 år gammal kan hon istället kvittera ut en livslång pension på 49 567:-/månad. Hade hon valt att stanna kvar i riksdagen hade hon istället för statsrådspensionen fått ett riksdagsarvode på 51 200:-/månad.

Att hon vill lämna politiken efter många år kan ingen annan ha någon synpunkt, men att hon 39 år gammal väljer att ta ut pension istället för att ta ett annat arbete sticker i ögonen - inte minst på de väljargrupper socialdemokraterna säger sig representera.

Hennes agerande visar också hur rätt regeringen gör som fokuserar på att det ska löna sig mer att arbeta än att inte göra det. Messings beteende skiljer sig inte från de arbetslösa som har svårt att se vitsen med att arbeta när det inte syns något resultat i plånboken. Varför ta ett heltidsarbete som dessutom innefattar veckopendling om skillnaden är mindre än 800:- i månaden efter skatt om man istället kan vara hemma, ta hand om sin familj, odla sina intressen och göra precis vad som faller en in.

Källor: DN DN2 SvD SvD2 Politikerbloggen

Read more...

2007-08-23

Slaget om Salem

I december varje år belägras Salem av rasister, vänsterextemistiska motdemonstranter och ett stort uppbåd poliser. Rasisterna vill på ett osmakligt sätt utnyttja ett tragiskt mord för att manifestera sin intolerans mot invandrare medan vänsterextremisterna ser chansen till en sammandrabbning av det otäckare slaget.

För kommunens invånare innebär det såväl rädsla som begränsad rörlighet i den egna kommunen. Det är inte acceptabelt. Därför har nu min kollega i Salem, det moderata kommunalrådet Lennart Kalderén, uppvaktat justitieministern för att få en ändring till stånd.

Demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad, även när det är avskyvärda åsikter som förs fram. Men också medborgarna i övrigt har rättigheter, som att slippa vara rädda för en mobb och att kunna röra sig fritt i sin egen kommun.

En demonstration måste inte innebära att man marcherar, den kan gott vara stillastående. Och polisen kan anvisa plats, men vågar eller vill sällan göra det. Något måste göras - för Salembornas skull.

Read more...

2007-08-22

Moralpanik på Aftonbladet

Underklädesmärket Sloggi har kommit på en smart marknadsföringssatsning. Man har utlyst en tävling som går ut på att unga män och kvinnor (minst 18 år fyllda) skickar in bilder på sina bakdelar iklädda trosor respektive kalsonger, helst av märket Sloggi. Vinsten är ett modellkontrakt och intresset tycks vara stort.

Den oerhört seriösa tidningen Aftonbladet har naturligtvis reagerat på detta moraliska förfall och låter en "expert" uttala sig om riskerna för att dessa bilder av icke ont anande modellaspiranter kopieras och läggs ut på mindre seriösa hemsidor. Naturligtvis ställs företaget till svars för sitt tilltag och för att läsarna riktigt ska förstå vad deltagarna utsätter sig för har man valt att illustrera artikeln med en bild av ett femtontal unga kvinnor iklädda endast Sloggis stringtrosor. Undrar just vilket ansvar Aftonbladet känner ifall den bilden kommer på avvägar...

Read more...

2007-08-21

Lyssna på skatteverket

Regeringen gör klokt i att lyssna till kritiken från skatteverket angående den höjda reavinstskatten. I praktiken blir det en flyttskatt som kommer att hämma rörligheten på arbetsmarknaden.

Dessutom innebär det att de som under många år betalat en hög fastighetsskatt och säljer sitt hus inom de närmaste åren både drabbas av hög fastighetsskatt och hög reavinstskatt. Dessa människor blir de verkliga förlorarna på reformen. Har de dessutom tidigare uppskov så förstärks effekten av att man även får betala en högre fastighetsskatt på tidigare vinster och i det ena av regeringens förslag även en ränta på uppskovsbeloppet.

Skatteverkets förslag att istället minska skatten till 15 %, ta bort uppskovsrätten och under 20-30 år fasa ut de gamla uppskoven är ett mycket klokare förslag.

Read more...

2007-08-20

Tala klarspråk Björklund

Skolverket kritiserar Fristadsskolan i Borås för att man stängt av tre elever som i flera år terroriserat sina skolkamrater. Det var ett modigt och rättrådigt beslut av skolan, som nu undergrävs av en statlig myndighet.

Som skolborgarråd och sedermera oppositionspolitiker gjorde sig Jan Björklund känd för att tala klarspråk i skolfrågor.

Som skolminister är han nu ansvarig för dessa frågor. Som sådan bör han fortsätta tala klarspråk och klargöra att regeringen inte accepterar att vissa elever mobbar och kränker andra och att om de gör det kan och bör det i förlängningen kunna leda till omflyttning eller avstängning.

Skolan måste ta sitt ansvar för de utsatta eleverna i första hand och inte tvinga de dem att flytta eller sopa problemen under mattan. Fristadsskolan ska inte klandras för sitt agerande utan tvärtom lyftas fram som ett gott exempel på en skolledning som tar sitt ansvar.

Källor: Expressen Borås Tidning

Read more...

Värna försvarslösa pojkar

Omskärelse, eller för att kalla det vid sitt rätta namn - könsstympning, av pojkar som inte är medicinskt motiverad är en religiös och kulturell styggelse som borde förbjudas.

Vi har i vårt upplysta land funnit det självklart att kvinnor och flickor inte ska behöva könsstympas, varför ska inte små pojkar åtnjuta samma skydd? Föräldrars religionsfrihet kan inte försvara ingrepp på barn som inte har någon möjlighet att själv fatta beslut om det.

Jag skrev om detta problem på denna blogg redan i mars och nu har till min glädje överläkare Peder Drott tagit upp frågan i en mycket välskriven artikel på SvD Brännpunkt.

Läs även SvD Brännpunkt 31/8

Read more...

2007-08-18

Från Lidingöidyll till Stockholmsbuller

I februari skrev Svenska Dagbladets biträdande featurechef, Milena Bergquist, en krönika i Magasinet där hon anklagade mig för att vara en miljöbov, som ville lägga ner Lidingöbanan och inte brydde mig om Lidingös natur.

Någon möjlighet att gå i svaromål i Svenska Dagbladet fick jag inte, men jag kommenterade hennes anklagelser i Lidingö Tidning.

Idag har Milena Bergquist vässat sin penna igen, denna gång för att tala om för läsarna att hon nu flyttar från Lidingö och kommer att sakna morgondoppen i Kottlasjön men inte "den unkna moderatfolkpartistiska styrningen av Lidingö...som vill dra en väg genom en svamprik skog".

Jag vet inte om Bergquist själv inser det ironiska i att hon som absolut inte kunde tänka sig en ny väg på behörigt avstånd från sin gamla Lidingövilla (trots den förbättrade trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö för de boende i Skärsätra den skulle innebära) nu har flyttat in till Odengatan i Stockholm, ett stenkast från S:t Eriksplan - en av de mest trafikerade och bullerstörda gatorna i landet.

Och vad beträffar styret så har moderaterna och folkpartiet majoritet även i Stockholm...


Read more...

2007-08-17

Nyval en nödlösning

Det är klokt av partisekreterarna inom Alliansen att öppna upp för möjligheten att utlysa nyval i kommuner och landsting. Precis som i riksdagen kan det uppstå (och har uppstått) situationer där det blir hart när omöjligt att styra en kommun och då bör denna ventil finnas.

Lagstiftningen måste dock utformas så att detta bara blir en sista utväg, en nödlösning, när alla andra möjligheter har uttömts. Vi som är kommunala företrädare måste hantera ett sådant verktyg lika varsamt som våra riksdagsledamöter har gjort genom åren.

Källa: DN Debatt

Read more...

2007-08-16

Socialstyrelsen och utbrändhet

I en mycket välformulerad krönika analyserar Expressens Ann-Charlotte Marteus debatten om utbrändhet och socialstyrelsens rekommendationer kring sjukskrivning i dessa fall. Läs den!

Som hon mycket riktigt påpekar är det ytterst få människor som drabbas av utmattningssyndrom som är den korrekta termen och dessa människor behöver framförallt behandling, inte en passiviserande långtidssjukskrivning (även om sjukskrivning under en period kan vara lämplig.

I de allra flesta fall när människor säger sig vara utbrända handlar det om lättare stress- och depressionssymptom och där kan ofta sjukskrivning motverka sitt syfte. Eller som Ann-Charlotte Marteus beskriver det: "Det är inte snällt av läkaren att sjukskriva i sådana fall. Det är bara väldigt enkelt.".

Socialstyrelsens inriktning är således i grunden väldigt klok, inte bara därför att det besparar samhället onödiga kostnader, det minskar i förlängningen också lidandet för de människor som annars skulle passiviseras i årslånga sjukskrivningar helt i onödan.

Utsatt för en omedelbar mediastorm inför denna "attack" mot de sjukskrivna backade dock socialstyrelsen snabbt och bad om ursäkt för att man varit dålig på att kommunicera. Men i själva verket är det snarare tidningar som Aftonbladet som borde be om ursäkt.

Istället för att ta ansvar och delta i en nyanserad debatt kring socialstyrelsens förslag (som inte är något beslut än) har man målat upp en svartvit bild av den onda socialstyrelsen och de stackars utsatta utbrända svenskarna.

Tänk om svenska medier kunde besinna sig lite och försöka ge en mer allsidig bild av svåra frågor som denna och inte enbart polarisera mellan "vinnare" och "förlorare".

Read more...

Trängselskatten - en förmån

Skatteverket har beslutat att tjänstebilsinnehavare ska förmånsbeskattas för den trängselskatt som arbetsgivaren betalar för deras privatresor. Dit räknas även resor till och från arbetet.

Jakten på nya skatteobjekt fortsätter, ingen förmån är för liten för att undandra sig fogdens intresse. Således får exempelvis en arbetsgivare inte bjuda på frukost (kaffe och fralla är dock OK) i samband med ett tidigt arbetsmöte eller låta anställda på tjänsteresa tvätta på hotellet utan att det ska beskattas som en "fömån". Och nu ska även trängselskatten räknas in i denna exklusiva skara.

Jag undrar om skatteverket har insett vilken administrativ börda de lägger på företagen för att hålla reda på hur mycket förmånskskatt man ska betala in för sina medarbetare?

Ta bara det faktum att man oavsett antal passager maximalt betalar 60 kronor om dagen. Om nu arbetsdagens tjänsteresor fyller den kvoten ska då resan till och från arbetet förmånsbeskattas, det kostar ju inte arbetsgivaren något extra? Och hur ska skattemyndigheten veta huruvida resan gick från hemmet direkt till arbetsplatsen och inte till ett kundbesök (i det senare fallet är det en tjänsteresa och inte en privatresa) som därmed inte ska förmånsbeskattas.

Bara att manuellt varje dag för varje tjänstebilsinnehavare notera vilken trängselskatt som ska förmånsbeskattas just den dagen eftersom beloppen (beroende på tidpunkt för in- och utfart) kommer att variera kommer att kosta arbetsgivarna ansenliga summor.

Det lätt ironiska i sammanhanget är dock att enligt Dagens Industri var det just många tjänstebilsinnehavare som svängde och blev positiva under försöket då köerna blev mindre medan de själva slapp betala. Nu tycks det som om de bitit sig själva i svansen...

Read more...

2007-08-15

Aftonbladet och flyktingbarnen

Bland socialdemokraterna har det av någon anledning blivit populärt att hänga ut Lidingö i flyktingfrågan. Sannolikt för att vi är en framgångsrik moderatledd kommun där människor trivs och mår bra och att man desperat försöker hitta något sätt att sticka hål på framgångssagan.

Inte minst min kollega från Södertälje, Anders Lago, brukar kasta ur sig kommentarer som att "Lidingö inte tar sitt ansvar". Men det är felaktig bild och det vet Lago och hans socialdemokratiska partivänner, men i kampen om rösterna tycks sanningen ibland hamna i bakgrunden.

Nu har dessutom den socialdemokratiska tabloiden Aftonbladet valt att hänga ut Lidingö för att vi "bara tar emot ett flyktingbarn".

Lidingö har en lång tradition av att ta emot flyktingar och så sent som förra året fördubblade vi flyktingmottagandet mot bakgrund av den ökade tillströmningen av flyktingar till Sverige.

I början av 90-talet hade vi för övrigt en flyktingförläggning på ön, något som vi moderater stod upp för trots protester från många grannar.

Lidingö har också varit oerhört framgångsrikt med att hjälpa de flyktingar som kommer till Lidingö att snabbt lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. Därför rankade tidningen Fokus i våras Lidingö bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller att integrera invandrare (Södertälje kom på plats 11).

När det gäller flyktingbarnen är omständigheterna betydligt mer komplexa än Aftonbladet vill göra sken av. Att barnen (eller rättare sagt ungdomarna) blivit fyra kommuners (Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna) ansvar beror faktiskt på ett statligt beslut. Det är nämligen där migrationsverket har sina anläggningar och då har man bestämt att dessa kommuner får ta ansvar för barnen till dess någon annan kommun gör det.

Detta är naturligtvis en för dessa kommuner i längden ohållbar situation och därför har migrationsverket bett andra kommuner att hjälpa till och för Lidingö har detta varit en självklarhet.

Den stora utmaningen ligger sen i att hitta familjer som dessa ungdomar kan bo i. Det är inte helt lätt då det som regel inte handlar om några små barn utan ungdomar, oftast ynglingar, i övre tonåren. Många gånger med en trasig bakgrund. Att hitta dessa familjer är sannerligen inte det lättaste, men vår socialförvaltning gör sitt bästa.

Socialförvaltningens initiala bedömning var att man under året skulle kunna finna familjer till 1-2 ungdomar (om alla kommuner ställer upp är det ungefär den nivån det behöver handla om), men givetvis är det inget som hindrar att Lidingö tar emot fler ungdomar om lämpliga familjer är beredda att ställa upp.

Istället för att hänga ut en kommun som har ambition att dra sitt strå till stacken kanske Aftonbladet istället borde fundera på vilken syn på flyktingpolitiken deras egna läsare har. I webbenkäten på aftonbladet.se anser över 62 % att kommunerna tar emot för många flyktingbarn...

Read more...

2007-08-14

Självcensur i kultursverige

Återigen har Lars Vilks konst blivit stoppad, denna gång från att ställas ut på konstskolan i Gerlesborg.

Skolans ordförande, Ove Martin Wall menar att Vilks Muhammedinspirerade rondellhundar är så provocerande att man inte anser sig kunna garantera säkerheten.

Trots att Sverige inte har blivit utsatt för några attacker från fundamentalistiska muslimer tycks attentatet i New York den 11 september 2001 liksom diverse attentat i London och inte minst reaktionerna på de danska karikatyrerna ha gjort kultursverige så rädd att ingen vågar provocera islam längre.

T o m förre utrikesministern, Laila Freivalds, var ute i grundlagens tassemarker när hon agerade för att stänga ner en sida där de danska karikatyrerna fanns.

Detta är allvarligt. Människor har i alla tider använt konst och andra kulturyttringar för att kunna kritisera överheten, inte minst som en ventil i icke-demokratiskt styrda samhällen. Ska vi inte då i en modern demokrati med en lång historia av yttrandefrihet våga kritisera en religion?

Möjligtvis är det mänskligt, men Gerlesborgsskolan och dess ordförande kan inte vara stolta över sitt agerande. Det är uppenbart att det behövs fler människor med civilkurage, men också ett tydligt ställningstagande från samhället och då inte minst media och de rättsvårdande myndigheterna att vi är beredda att försvara vår rätt till yttrandefrihet.

SvD SvD2

Read more...

2007-08-12

Platt skatt rätt sätt

I ett samtal med Svenska Dagladets Patrick Krassén redogör den moderata EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark för sin positiva syn på platt skatt.

Med referenser till ett flertal länder som framgångsrikt infört platt skatt pekar Hökmark på hur det stimulerar tillväxt och minskar improduktiv skatteplanering och därmed i grunden är lönsamt för hela samhällsekonomin.

Därtill finns det en annan aspekt. Varför ska den som tjänar mer betala en större andel av sin inkomst i skatt? Redan med platt skatt betalar ju den som har högre inkomst mer skatt än den som tjänar mindre, men får (vid sidan om socialförsäkringsförmånerna) för den skull inte mer service av stat och kommun.

Det börjar bli dags att ändra perspektivet på den svenska skattedebatten från dagens "de rika har ju råd" till ett mer moraliskt rättviseperspektiv.

Någonstans måste vi ju gemensamt finansiera de offentliga välfärdstjänster vi genom riksdags- och fullmäktigebeslut bestämmer oss för att ha. Man skulle naturligtvis kunna argumentera för att var och en skulle bidra med samma antal kronor och ören till den gemensamma kassan, men en sedan länge etablerad princip i de flesta länder är skatt efter bärkraft, något som av många olika skäl är en mycket rimlig hållning.

Med samma procentuella andel av inkomsten i skatt uppnår man en moraliskt rimligt rättvis fördelning av kostnaderna, men avstår från att på i grunden socialistiska principer utjämna inkomstskillnader för sakens egen skull.

Därför är det beklaligt att besked om värnskatten dröjer från regeringen. Det är en skatt på utbildning och ansträngning som som en gång sas vara tillfällig. Eftersom den infördes som en del i ett paket att saneras statens då mycket dåliga finanser kan man undra när ska den kan avskaffas om inte när ekonomin går för högtryck och statens överskott är större än någonsin. Även utan denna "tillfälliga" skatt komer Anders Borg att kunna samla i ladorna inför sämre tider. Den kostar inte många miljarder att avskaffa och någonstans är det väl ändå rimligt att den enskilde får behålla hälften av varje intjänad krona.

Read more...

2007-08-11

Fredrik Reinfeldt i Vaxholm

Idag var det dags för Fredrik Reinfeldts traditionella sommartal i Vaxholm, platsen där han tidigare lanserat de nya moderaterna, tagit intiativet till Alliansen och presenterat grunddragen till det som senare blev Alliansens framgångsrika valplatform.

Årets tal var till skillnad från de tidigare inte så fyllt av visioner och nyheter, sannolikt beroende på att regeringen just nu är inne i ett intensivt skede av budgetförhandlingar, men ett viktigt klargörande kom - regeringen kommer att fortsätta med att utöka jobbavdraget med inrikting på låg- och medelinkomsttagare.

Det är ett klokt besked med fokus på att öka drivkrafterna för att få fler människor i arbete och att värna principen att det ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Beskedet står i bjärt kontrast till socialdemokraternas bidragsfokus, kanske tydligast demonstrerat av Mona Sahlins löfte om 80% A-kassa till 80% av löntagarna.

Om det genomförs skulle ett stort antal arbetslösa ha en högre A-kassa än många lågavlönade skulle tjäna på sitt arbete. Så ser rättvisa ut i socialdemokraternas bidragsfokuserade samhälle.

Är det någon som då blir förvånand över att arbetslösheten förblev rekordhög under socialdemokraternas sista år vid makten trots en exempellös högkonjunktur, men nu (efter ett knappt år med en moderatledd regering) sjunkit med 29 %. Och detta samtidigt som andelen personer som är föremål för olika arbetsmarknadsprogram nästan har halverats.

Samtidigt har PJ Anders Linder en poäng i att Fredrik Reinfeldt själv helt i onödan förstärker oppositionens nidbild av regeringen som en som i första hand gynnar höginkomsttagarna genom att hävda att "nu är det låginkomsttagarnas tur". Det är en orättvis och missvisande bild som inte vi själva behöver bidra till.

Inte är det främst höginkomsttagarna som gynnats av att så många arbetslösa nu får arbete tack vare en klok arbetsmarknadspolitik, inte heller är det höginkomsttagare som är den primära målgruppen för jobbavdraget, den största skattesänkningen i svensk historia.

Fastighetsskatten, som det varit så mycket debatt om, innebär inte någon sänkning av skattetrycket utan kommer istället framförallt finansieras med en höjd reavinstskatt. Dvs samma fastighetsägare kommer att få betala motsvarande skatt som tidigare, men först när de får pengarna i handen. Det är heller ingen reform som främst gynnar höginkomsttagare utan snarare pensionärer i tillväxtområden som köpt sina villor i en annan tid och nu på ålderns höst inte har råd att bo kvar. För dem är avskaffandet av fastighetskatten en efterlängtad reform som regeringen bör vara stolt över.

Kvar är då förmögenhetsskatten som i någon mån kan säga gynna de redan välsituerade. Ja inte miljardärerna och finansmännen förstås, för förmögenhetsskatten går att trolla bort - både lagligt och olagligt - men för just många äldre villaägare som med inflationens och avbetalda låns hjälp blivit miljonärer på sitt boende utan att för den skull ha mer pengar i plånboken. Att avskaffa en för samhällsekonomin skadlig och därtill orättvis skatt kan dock inte vara fel, även om den inte har en politiskt korrekt fördelningsprofil.

Källor: SvD SvD2 DN DN2 DN3

Read more...

2007-08-09

Har Lidingösidan blivit en blogg?

När Lidingösidans Jan Sjöberg för en dryg månad sedan roade sig med att kommentera mitt kommunalrådsarvode inledde han med följande brasklapp:

Egentligen ska detta nyhetsutrymme inte användas för personliga kommentarer. Sådant finns det bloggar för.

I dagarna har Jan Sjöberg åter valt att falla för frestelsen att blogga (jag förstår att det är svårt att låta bli, men det kan ju bli lite problematiskt med Lidingösidans varumärke), denna gång genom att kommentera mitt inlägg om brokatastrofen i Mineapolis.

Jag kan lugna Jan Sjöberg med att jag inte anar någon ny svaghet i bron, men när en katastrof av detta slag inträffar i en konstruktion som enligt media har likheter med gamla lidingöbrons vore det oansvarigt att inte ens dra lärdom av detta och säkerställa att någon liknande brist inte finns i vår bro. Sannolikt är inte så fallet, men det kan aldrig vara fel att ta reda på fakta i en så viktig fråga.

Om Jan Sjöberg vill kommentera flera av mina blogginlägg får han gärna göra det på min kommentatorsfunktion. Den är öppen för alla. Annars kan jag rekommendera blogspot om han vill skaffa en egen blogg. Den är mycket enkel att använda.

Read more...

Sveket mot väljarna

Svenska Dagbladet avslöjar idag att två moderata fullmäktigeledamöter lämnar sitt parti och går över till socialdemokraterna. Bakgrunden sägs vara missnöje med den lokala moderata ledningen.

Även om jag känner flera sundbybergsmoderater kommer detta som en fullständig överraskning (och uppenbarligen även för min kollega Bo Genfors av hans kommentar till SvD att döma). Jag har allstå ingen aning om vad konflikten handlar om och har därför ingen synpunkt på den som sådan.

Kommunalvalet i Sundbyberg 2006 var historiskt. Inte nog med att det blev ett maktskifte för första gången på 87-år, moderaterna blev t o m större än socialdemokraterna.

Tillsammans med de övriga borgerliga partierna gav sundbybergsborna moderaterna mandat att förändra politikens inriktning och ge invånarna större valfrihet, bättre kvalitet och lägre skatt. Detta mandat har nu två personer, Michael Spira och Arne Wijkman tagit ifrån väljarna. Med vilken moralisk rätt kan man fråga?

Moderaterna fick 7.207 röster i lokalvalet, den borgerliga koalitionen 11.052. Herrarna Spira och Wijkman fick 16 respektive 14 personröster.

Har man konflikter i ett parti bör man försöka lösa dem, går inte det står det var och en fritt att utmana ledarskapet eller så kan man lämna sitt parti om man inte längre känner sig hemmastadd där. Vill man sedan gå över till ett annat parti och i framtiden kandidera för detta kan ingen rimligen ha några synpunkter på detta.

Men att inte bara lämna sitt parti utan gå över till det andra blocket och stanna kvar i fullmäktige är ett svek mot väljarna. Vi har faktiskt inte person- utan partival i Sverige.

Läs även DN och SvD Brännpunkt.

Read more...

2007-08-06

En illusion av säkerhet

Under min sommmarsemester åkte jag med familjen till USA. Rädslan för terrorangrepp är uppenbar bland många amerikaner och myndigheterna har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra nya terrorangrepp mor världens äldsta demokrati.


Men ibland kan man fundera på om inte en del av åtgärderna mer är ett spel för galleriet, i syfte att invagga medborgarna i en (falsk?) trygghet.


Ta till exempel inpasseringskontrollen på flygplatsen där man förutom att visa upp pass och besvara ett antal frågor numera också måste fotografera ögonbotten och lämna fingeravtryck. Har man sen inte den nyaste formen av pass måste man även som svensk dessutom ansöka om visum i förväg.


Detta må ju vara ett bra sätt att stoppa kända brottslingar från att ta sig in i landet via flygplatser och hamnar, men lär knappast förhindra att en ung självmordsbombare utan känd kriminell bakgrund kommer förbi passkontrollen.


Dessutom blir det smått löjligt när alla vet att gränsen mot Mexico läcker som ett såll. Varje dag strömmar tusentals illegala invandrare över gränsen och sammanlagt räknar man med att det finns mellan 12-20 miljoner personer i USA som bor och arbetar illegalt i landet.


Även större delen av gränsen mot Kanada saknar övervakning, men möjligtvis är det något svårare för den illvillige att ta sig in i Kanada än i Mexico.

Kontrollen underlättas inte heller av att imigrations- och skattemyndigheterna knappast samarbetar. Det är enkelt att få tag på ett falskt Social Security nummer och arbeta och betala skatt som vilken amerikan som helst.

Ett annat exempel på chimär säkerhet är de flygplatskontroller vi numera utsätts för. Minsta pennkniv är strängeligen förbjuden och enbart deciliterstora förpackningar av tandkräm, rakvatten eller parfym får tas med. Men för den som har onda avsikter finns det oändligt mycket mer man kan göra vapen av. En penna kan användas som kniv, whiskeyflaskan som inhandlas på tax-free kan göras om till en Molotovcoctail, batong eller krossas till ett vasst tillhygge och gaffeln respektive kniven av metall som exempelvis Air France tillhandahåller vid måltiderna kan också bli vapen för den som så vill.

Nej, ska vi uppnå total säkerhet på flyget måste nog vi passagerare kläs av nakna och spännas fast i våra säten. Men det steget vågar nog inte EU ta...

Själv ska jag nu gå ut och köpa en ny pennkniv som ersättning för den som togs ifrån mig - nej inte på flyget, för där har jag lärt mig att de är förbjudna, utan från mitt besök på Frihetsgudinnan i New York. I landet där rätten att bära vapen är grundlagsskyddad tror någon tydligen att risken är extra stor att en turist med en nyckelringsstor pennkniv i högsta hugg ska ta gudinnan som gisslan!

Read more...

2007-08-04

Raoul Wallenberg 95 år

Idag är det 95 år sedan Raoul Wallenberg föddes på sina morföräldrars sommarställe på Kappsta på Lidingö. Läs gärna Carl Bildts minnesord om Wallenbergs heroiska insatser liksom hans tragiska personliga öde.

Read more...

2007-08-03

Brokatastrofen manar till eftertanke

Hittills har fem personer hittats döda och 79 skadats efter gårdagens brokatastrof i Minneapolis. 8 personer saknas. Siffrorna kunde ha varit betydligt högre om inte den 8-filiga vägen bara hade två filer öppna p g a vägarbeten.

Det är naturligtvis för tidigt att dra några säkra slutsatser kring vad som orsakade olyckan, men bristande underhåll anges som en tänkbar orsak till kollapsen.

Katastrofen borde mana till eftertanke hos de kritiker som lättvindigt har viftat bort rapporter om att även järnvägsbron mellan Stockholm och Lidingö har allvarliga brister som måste åtgärdas. "Gamla lidingöbron" har nämligen en liknande konstruktion (SvD) som den som rasade samman i Minneapolis.

I sin iver att till varje pris ha kvar lidingöbanan har inte minst ledande lidingöpartister ifrågasatt mina motiv, liksom andra ansvariga polikers och tjänstemäns när vi tagit alarmerande rapporter på allvar och vidtagit nödvändiga åtgärder i enlighet med försiktighetsprincipen.

Men som kommunalråd kan inte jag ägna mig åt opportunistisk oppositionspolitik utan måste tänka på lidingöbornas säkerhet i första hand. Jag vill också ha kvar lidingöbanan, men inte till priset av att ett tåg landar i Värtan.

Därför kommer jag på måndag be tekniska förvaltningen undersöka om katastrofen i Minneapolis leder till några nya slutsatser vad gäller gamla lidingöbron eller om det finns behov av ytterligare undersökningar av brons fackverkskonstruktion eller pelare.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP