2009-10-30

Desperata sossar vilseleder lidingöborna

Lidingö Tidning skriver idag i en helsidesartikel om den namninsamling som pågår för att rädda Lidingö Hospice. Bakom namninsamlingen står en grupp som leds av den socialdemokratiske lokalpolitikern Mikael Rogler.

Saken är bara den att det finns inget förslag om att lägga ner Lidingö Hospice, men socialdemokraterna är tydligen så desperata att man hittar på vad som helst för att kunna kritisera den politiska majoriteten.

Men är det rimligt att man för den sakens skull oroar och vilseleder lidingöborna? Jag tycker faktiskt inte det.

Read more...

2009-10-29

I avsaknad av idéer

Aktuellt avslöjar att förslag på socialdemokraternas kongress gällande yttrandefrihet och tortyroffer är plagiat av vad Beatrice Ask har sagt i riksdagen. Även LO, miljöpartiet och SVT har plagierats.

Tiden i opposition har tydligen inte hjälpt. Socialdemokraterna tycks alltjämt vara ett parti i avsaknad av egna idéer.

Read more...

2009-10-28

M och Fp har levererat

Att oppositionen så här ett knappt år före valet gör politiska utespel är knappast förvånande, däremot att Lidingö Tidning i gårdagens nummer utan att kritiskt granska deras påståenden upplåter en helsida åt dem.

Likaså att man inte ens nämner att Birgitta Ehlin är Vänsterpartiets ledamot i fullmäktige när hon uttalar sig tillsammans med oppositionsrådet Mårten Dahlberg (S) och Lidingöpartiets Göran Grahn, utan enbart presenteras som lärare. Det ger ju onekligen hennes påståenden en helt annan trovärdighet.

Moderaternas och Folkpartiets handlingsprogram är ett omfattande dokument som beskriver våra gemensamma politiska ambitioner under mandatperioden. Vi kommer i god tid före valet presentera vad vi har åstadkommit, men redan nu kan jag ge några exempel: skatten har sänkts, kundval införs inom äldreomsorgen, skolmåltidsavgifterna har avskaffats, vårdnadsbidrag har införts, parkskötseln har fått mer resurser, planeringen av Torsvik har inletts och hyresgäster i Lidingöhem har beretts möjlighet att få köpa sina lägenheter.

Bra eller dåliga reformer, ja det får var och en bedöma, men ingen av dem nämns med en enda rad i en artikeln. Däremot påstår Lidingö Tidning att ”M och Fp sviker vallöften”.

Hur korrekt är då den beskrivningen? Ja, till att börja med har vi inga planer på att lägga ner hospice. Det är enbart ett illvilligt rykte som bl a Mårten Dahlberg försöker ge näring åt.

När det gäller nya äldreboenden öppnar Nilstorpsgården redan i början av 2010, däremot kommer det andra (i Rudboda Centrum) att stå färdigt först under 2011.

Någon brist på platser finns dock för närvarande inte och då har vi valt att inte forcera fram ett nytt boende. Men visst, i formell mening kommer inte majoritetsprogrammets ambition på detta område att vara uppfyllt.

Däremot har det aldrig varit ett vallöfte. Folkpartiet skrev i sitt valmanifest ”minst ett nytt äldreboende”, vi moderater angav inget antal alls.

Vidare är den generella ökningen av skolpengen från 2006 till 2009 8,1 %, det är mer än någon annan verksamhet har fått . Lägger man dessutom till volymökningen har resurserna till skolan ökat med drygt 15 % under de här åren. Det syns också i statistiken då antalet elever per lärare i grundskolan har minskat från 13, 7 (2006) till 12,8.

Dessutom satsas hundratals miljoner på investeringar i skolor och förskolor. Nu senast ca 60 mkr på en totalrenovering och utbyggnad av Klockargårdens skola och de kommande två åren närmare 100 mkr på Rudboda skola.

Om man lusläser våra partiers valmanifest eller för den delen det gemensamma handlingsprogram vi kom överens om efter valet kan man säkerligen hitta enstaka saker som inte genomförs, men sammantaget vågar jag påstå att den här koalitionen levererar och genomför det vi har lovat väljarna.

Read more...

2009-10-26

Makthavares bloggar bidrar till pluralismen

Journalister gillar uppenbarligen inte bloggar. Sannolikt därför att det tar ifrån dem monopolet på att förmedla nyheter och analyser. Tidningsägare är inte heller så förtjusta eftersom Internet omkullkastar hela deras affärsmodell.

Det är inte svårt att förstå, men när konkurrensen förändras måste man anpassa sig. En del har gjort det mer framgångsrikt än andra och numera är det till exempel vanligt att många tidningar på sina hemsidor länkar tillbaka till bloggar som kommenterar deras artiklar.

Det är bra för båda parter och visar hur man i samverkan med bloggare kan förädla sin produkt.

Men så kommer det ibland små sura kommentarer om att politiker som bloggar i själva verket skulle vara ett demokratiskt problem, nu senast i tidning Fokus som kallar dem för Maktmegafoner.

Inget kunde vara mer felaktigt. I en demokrati är dialogen mellan makthavare och medborgare av yttersta vikt. Att en makthavare tar sig tid att kommunicera sina åsikter och motivera sina beslut kan inte annat än förbättra demokratin.

Är det ett problem att en makthavare får tala till punkt? Utveckla sitt resonemang och motivera sitt ställningstagande?

Makthavares bloggar bidrar på det sättet till pluralismen i debatten, vilket torde vara bra för alla utom möjligen för de journalister som värnar sitt nyhetsmonopol. En duktig journalist drar nytta av den öppenhet bloggarna innebär, granskar innehållet, analyserar och förmedlar sin syn till läsarna. En dålig journalist klagar på att monopolet är brutet.

PS. Jag började själv blogga när Bertil Torekull anklagade Carl Bildt för att vara odemokratisk som just bloggade.

Read more...

2009-10-24

Lidingö - en del av Stockholmsregionen

När kommunfullmäktige i juni tog beslut om Lidingö stads vision och strategiska mål fastslog vi bl a att Lidingö är en del av Stockholmsregionen. Detta synsätt väckte, inte helt förvånande, motstånd från Lidingöpartiet.

Själv är jag övertygad om att Lidingö bäst utvecklas om vi gör det i samverkan och harmoni med våra grannar. Lidingö klarar sig inte på egen hand. Utan regionens arbetsmarknad skulle vår välfärd rasera, utan Stockholms utbud av kultur, nöjesliv och affärer skulle Lidingö vara en mycket tråkig plats att leva på.

Men även vi bidrar till regionens utveckling, med välutbildad arbetskraft, ett regionalt avloppsverk, vackra grönområden, konferensgårdar, framgångsrika företag som AGA, Bonver och Mentor Online och mycket, mycket mer.

Genom öppenhet och samarbete når man så mycket längre än genom att stänga dörrar och isolera sig.

Det senaste i raden av goda samarbeten är avtalet med SL om Lidingöbanans framtid. Överenskommelsen löser inte enbart lidingöbornas behov av miljövänliga transporter till Ropsten utan öppnar även upp för ett samarbete med Stockholms stad kring en för båda städerna bra kollektivtrafik.

Genom att depån vid AGA station kan användas också för Spåväg Citys vagnar kopplas Lidingöbanan och Spårväg City samman och därmed kan lidingöborna åka hela vägen in till Stockholms centrala delar utan omstigning. På samma sätt kan stockholmarna enkelt ta sig ut till Lidingö för att handla, arbeta, njuta av våra grönområden eller, varför inte, ta Vaxholmsbåten vidare ut i skärgården från Gåshaga Brygga.

Min kollega i Stockholm, finansborgarrådet Sten Nordin, skriver så här i sitt veckobrev:

"I veckan fattade kommunstyrelsen beslut om etapp 1 av Spårväg City. Den första delen från Norrmalmstorg till Sergels Torg börjar byggas tämligen omgående och därefter kommer förlängningar till både Nordvästra Kungsholmen och Ropsten. Nytt för den här veckan är också SL:s överenskommelse med Lidingö kommun som innebär att Lidingöbanan utvecklas med nya spårvagnar och att Lidingöbanan sedan kan kopplas samman med Spårväg City. Vilken fantasisk möjlighet för de Lidingöbor som jobbar i Stockholm att kunna komma rakt in i City utan att behöva byta till tunnelbana i Ropsten! Och tvärtom, en god möjlighet för boende i Stockholms stad att enkelt kunna ta sig ut på Lidingö för att till exempel njuta av öns vackra natur."


Vi är en del av Stockholmsregionen och därför är Lidingö en fantastisk plats att bo och verka på.


Read more...

2009-10-23

Varför så missunnsam, Kent Ivarsson?

Efter uppgörelsen om att Lidingöbanan är räddad har jag fått idel gratulationer och uppskattande ord från lidingöborna.

Men Kent Ivarsson (C) kan tydligen inte förmå sig att säga "grattis, bra gjort", utan försöker i dagens Lidingö Tidning istället grinigt hävda att i själva verket skulle vara Centerpartiets förtjänst att jag har "tvingats" till en så bra överenskommelse med SL.

Nu är det så att bakom förhandlingsupplägget stod Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Centerpartiets insats i sammanhanget är ungefär lika stort som fotbollshuliganerna i Black Armys bidrag till att AIK leder Allsvenskan.

Read more...

2009-10-22

En ansvarsfull budget

Idag presenterade Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vårt gemensamma budgetförslag.

I allt väsentligt bygger förslaget på de direktiv som kommunstyrelsen gav nämnderna i juni, vilket innebär kostnadsminskningar i många verksamheter.

Efter en rad år med snabbt stigande skatteunderlag då vi har kunnat öka resurserna till verksamheterna och samtidigt sänka skatterna flera år i rad tvingas vi nu hålla hårt i plånboken som en konsekvens av den globala finanskrisen.

En del frågar mig varför Lidingö behöver spara, här har ju arbetslösheten knappt ökat något alls. Nej det stämmer, medan den nationella arbetslösheten är uppe och nosar kring 9 % är den endast 1,9 % på Lidingö. Men på grund av det statliga skatteutjämningssystemet får vi mindre pengar till vår egen kommunala verksamhet när arbetslösheten ökar i exempelvis Karlshamn eller Göteborg.

Vår ambition har dock varit att de besparingar vi genomför ska drabba lidingöborna så lite som möjligt. Vi har också en tydlig prioritering som innebär att grundskolan, gymnasieskolan och socialtjänsten inte har några sparkrav. Däremot måste övriga verksamheter minska sina kostnader i olika utsträckning.

Ett förslag som fanns i direktivet, att minska föräldraledigas rätt till barnomsorg från 30 till 15 timmar/vecka, har vi dragit tillbaka efter att ha lyssnat på kloka argument från förskolorna själva. Istället sänks förskolepengen med 1 % från nästa höst.

Det innebär att besparingen fördelas mer jämnt och drabbar inte specifikt de förskolor som ett visst år råkar ha många föräldrar som är hemma med nyfödda syskon. Den totala besparingen minskar också från 10 till 5 mkr 2010, vilket vi kan göra tack vare det extra tillskott som regeringen gav oss i höstpropositionen.

Det är en ansvarsfull budget vi presenterar, där vi håller igen på kostnaderna, men där det också finns utrymme för utveckling. Således satsar vi 29 mkr för att möta volymökningar i såväl skolan som äldreomsorgen. Vi har också en gedigen investeringsbudget där en hel del resurser läggs på att renovera våra broar och att bygga ut våra skolor.

Allt det här kommer vi att klara, just därför att vi håller hårt i plånboken och prioriterar det som är viktigast. Så gör man när man är en ansvarsfull politiker.

Read more...

2009-10-21

Lidingöbanans framtid är säkrad


På en presskonferens idag på förmiddagen kunde jag tillsammans med SL:s styrelseordförande, det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm tillkännage den överenskommelse vi båda har undertecknat och som innebär att Lidingöbanan kommer att moderniseras för 800 miljoner kronor. Detta innebär att Lidingöbanans framtid är säkrad. Redan i höst kommer de första ombyggnationerna att starta.

Att vi lyckats med detta är mycket Christers förtjänst. Hans vision av en grönare kollektivtrafik baserad på biogasbussar och en utbyggd spårvägstrafik i regionen tillsammans med hans förmåga att fatta beslut har varit en förutsättning för detta avtal.

Överenskommelsen innebär att Lidingö stad står för kostnaden för att renovera gamla Lidingöbron för cirka 130 miljoner kronor. Staden finansierar också inköp av en ny vagn, till en kostnad av maximalt 30 miljoner kronor.

För SL:s del innebär uppgörelsen att Lidingöbanan renoveras till modern spårvägsstandard och att nya, bekväma spårvagnar med hög tillgänglighet införskaffas samt att banan anpassas för de nya fordonen exempelvis genom ombyggnation av plattformar och ett nytt signalsystem.

Vidare ges SL möjlighet att bygga ut depån vid AGA station för att kunna ta emot de nya vagnarna. Avsikten är att framöver även kunna inhysa Spårväg Citys vagnpark. Därmed knyts Lidingöbanan samman med Spårväg City vilket innebär att man i framtiden kommer att kunna åka ända från Gåshaga på östra Lidingö, via Stockholms centrala delar till Hornsberg på västra Kungsholmen utan omstigning.En sådan förlängning av Lidingöbanan kommer att öka Lidingös attraktivitet avsevärt och göra det än mer intressant att bosätta sig och etablera företag längs Lidingöbanans sträckning.

Read more...

2009-10-20

Ge oss en lärarutbildning i världsklass istället

Som utbildningsminister har Jan Björklund (FP) lyft skolfrågan i debatten och även fattat en hel del kloka belut, men ibland verkar det som hans kontrollbehov och vilja att styra skolan i minsta detalj tar överhanden.

DN Debatt föreslår idag Björklund tillsammans med två partikamrater att skolan borde förtstatligas. Som argument anför de tre folkpartisterna att kvaliteten i skolan har sjunkit sedan lärarna kommunaliserades av dåvarande skolminister Göran Persson.

Frågorna man då måste ställa sig är 1) är det sant och 2) finns det ett samband?

Den första frågan vet jag inte svaret på. Känt är i vart fall att Björklund tidigare blivit påkommen med att hantera statistik något selektivt för att understödja sina politiska teser.

Den andra frågan är egentligen desto mer intressant, för om kvaliteten har sjunkit beror det då verkligen på att lärarna nu har kommunerna som arbetsgivare? Jag tvivlar på det och om folkpartiet har det som argument för att dränera det kommunala självstyret ytterligare får man nog först presentera vetenskapliga fakta som stödjer den tesen.

Rent generellt har det skett en värderingsförskjutning i samhället där studier i t ex naturvetenskapliga ämnen inte uppmuntras. I en kravlös skola presterar så klart eleverna sämre. Och detta alldeles oberoende av vem som betalar lärarnas lön. Snarare får man leta orsaken i den läroplan som staten i all sin vishet har beslutat om.

Man kan också konstatera att pojkar numera presterar sämre än flickor, men den förändringen påbörjades långt innan lärarna kommunaliserades. Snarare hänger det ihop med att läraryrket numera så starkt domineras av kvinnor kombinerat med en hel del inslag av flummig "genuspedagogik".

Att läraryrkets status har sjunkit kan förvisso knappast ifrågasättas, men inte heller det skedde som ett resultat av kommunaliseringen utan långt tidigare som en effekt av långvarig socialdemokratisk skolpolitik.

Det tillsammans med en lärarutbildning som i flera avseenden är under all kritik. Och vem är ansvarig för den? Jo, staten!

Om staten nu inte ens kan tillhandahålla en lärarutbildning av god kvalitet, vad får folkpartiet att tro att samma stat skulle vara en bättre huvudman för grund- och gymnasieskolan?

Finns det överhuvudtaget något bra exempel på där statlig verksamhet är ett föredöme vad gäller resultat och kvalitet? Försäkringskassan, polisen, försvaret, arbetsförmedlingen...? Varför skulle just skolan bli bättre av ett förstatligande?

Björklund & Co tycks också helt bortse från alla de friskolor som har blivit ett resultat av Per Unckels och Beatrice Asks friskolereform under den förra borgerliga regeringen i början av 90-talet när man skriver "Med ett statligt huvudmannaskap följer att staten blir arbetsgivare och uppdragsgivare till de lokala skolledningarna."

Att skolans kvalitet behöver förbättras råder det ingen tvekan om och för detta har såväl stat som kommun, lärarna själva och deras fackliga organisationer ett gemensamt ansvar. Jan Björklund borde för egen del koncentrera sig på att utveckla läroplanen så att kraven blir tydliga och rätt beteende premieras, samt att skapa en lärarutbildning av världsklass.

Läs även: Lars Björndahl Edvin Alam Andersson på Kungsholmen Gerdaus skolblogg Robert Noord SvD

Read more...

2009-10-19

Modigt av Jan Helin

Jag är nog böjd att hålla med Kulturbloggen om att Sverigedemokraten Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet är minst sagt onyanserad. Jag skulle dessutom uttrycka mig starkare än så om Åkessons främlingsfientliga åsikter, men det är knappast rasism eller hets mot folkgrupp att vara väldigt kritisk till islam.

Islam är inte en ras, islam är en religion och religioner måste man i yttrandefrihetens namn få kritisera. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin utvecklar i dagens tidning varför han låter publicera Åkessons artikel trots att flera jurister avråder honom från att göra det.

Det är ett modigt beslut som Jan Helin har fattat. Artikeln har redan anmälts till JK för hets mot folkgrupp. Helin riskerar därmed att bli dömd för brott då han möjliggjort för Jimmie Åkesson att uttrycka sin åsikt. Skulle så bli fallet vore det ett stort bakslag för yttrandefriheten och ett fattigdomstecken för vår demokrati.

Om vi inte tror att vi klarar av att argumentera mot extrema åsikter och intolerans utan måste förbjuda att dessa yttras, vad är då demokratin och yttrandefriheten värd? Det är ju inte de politiskt korrekta och bekväma åsikterna som behöver skyddas, utan just de som de flesta av oss tycker illa om. Gör därför istället som Fredrik Reinfeldt, ta debatten och bemöt Sverigedemokraterna med goda argument, för de finns.

Övriga källor: Aftonbladet DN DN DN DN Expressen SvD SvD Brännpunkt SvD SvD SvD Kent Persson Humanistbloggen Krohniskt

Read more...

2009-10-17

Handelskammaren ser inte helheten

I en ohelig allians med socialdemokraterna i landstinget kritiserar idag Handelskammaren på DN Debatt beslutet att börja bygga ut Spårväg City. Lätt raljerande påstår man att det kostar 228 miljoner kronor att bygga 250 meter spår.

Men det är inte en korrekt verklighetsbeskrivning. Förutom förlängningen ingår nämligen också en upprustning av den befintliga Djurgårdslinjen.

Att socialdemokraterna är motståndare till spårvagnar är för mig ingen överraskning. Redan på 80-talet ville de t ex lägga ner Lidingöbanan och så här långt har de inte lyft ett finger för att den nu nödvändiga upprustningen av banan ska kunna genomföras.

Men att Handelskammaren inte förmår se helhetsbilden förvånar mig mer. Beslutet att modernisera Djurgårdslinjen och förlänga den upp på Hamngatan är ett första steg i en stor satsning som handlar om att skapa en modern spårväg genom hela Stockholms innerstad, från Frihamnen via Centralen och Kungsholmen till Hornsberg. I förlängningen finns också möjlighet att binda samman den med Lidingöbanan.

Framtidens Spårväg City blir därmed ett bra komplement till tunnelbanan som kan ersätta en hel del av stombusstrafiken och på så sätt öka framkomligheten i innerstaden. Visst är det så som socialdemokraterna och handelskammardirektörerna skriver, att en spårväg tar gatutrymme, men det gör även de långa blåa ledbussarna.

En spårvagn tar lika många passagerare som tre ledbussar, men den tar mindre yta och den kommer snabbare fram. Vinnare blir inte bara de som väljer att åka kollektivt utan även stadens bilister, inklusive den nyttotrafik som Handelskammaren av uppenbara skäl vurmar för.

Read more...

2009-10-16

Genusteorier är ingen beprövad vetenskap

Bloggaren Tanja Bergqvist har gjort en intressant sammanställning av höstens genusmotioner i riksdagen. De handlar om alltifrån "genusskillnader i avdrag för arbetskläder" (nej det är inget skämt) till en "föräldrautbildning för jämställda föräldrasamtal".

Men bland de, i huvudsak socialdemokratiska förslagen, hittar jag till min förfäran också en motion från de moderata riksdagsledamöterna Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström som vill införa genuspedagogik i rektors- och lärarutbildningarna och jämställdhetsmärka skolorna (sorry Hillevi, men där tappade du min röst i provvalet).

Det finns förvisso en god tanke i motionen som uppmärksammar att pojkar nuförtiden presterar sämre än flickor i skolan, men slutsatsen - att genuspedagogik skulle vara lösningen - är helt fel. Genusteorier om könsmaktsordning och kön som en social konstruktion är ingen beprövad vetenskap utan politiska dogmer som frodats på vänsterkanten. De borde inte ha någon plats i den moderata politiken.

Read more...

Jay Leno om Nobelpriset

"Vi gratulerar Barack Obama till Nobels fredspris. Nobelkommittén vill belöna presidentens fina arbete för att ha skapat fred mellan en svart professor och en vit polis genom strategiskt utnyttjande av öl."

Jay Leno (läst på Dick Erixons blogg)

Read more...

2009-10-15

Appropå kvotering

"Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och politiska uppdrag. På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs viss kompetens..."

Margareta Winberg (S)
F d jämställdhetsminister, m m

Read more...

Fördom eller övertygelse

"Skillnaden mellan en övertygelse och en fördom är att du kan förklara din övertygelse utan att bli förbannad."

Okänt ursprung

Read more...

2009-10-14

"Positiv" särbehandling ger mig rysningar

DN Debatt avslöjar juristerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord vid Centrum för rättvisa att svenska universitet diskriminerar studenter genom att använda sig av "positiv" särbehandling.

Och problemet är omfattande. Tre fjärdedelar av högskolorna använder könsdiskriminerande urvalsregler. Bara i år har 5 400 studenter drabbats, 95 procent av dem kvinnor.

Tidigare har Strömmer och Crafoord framgångsrikt drivit ett mål mot Sveriges Lantbruksuniversitet som i tingsrätten dömts för olaglig könsdiskriminering. Nu är det psykologiutbildningen i Lund som med deras hjälp har stämts av 30 kvinnor.

Men den myndighet som borde bli upprörd, Diskrimineringsombudsmannen, tycks inte bry sig och har istället avskrivit kvinnornas anmälan mot universitetet. Deras chefsjurust säger istället att "det är inget negativt att tillämpa positiv särbehandling".

Själv får jag rysningar av uttrycket, för den särbehandling som är positiv för en person är samtidigt negativ för någon annan. Trots det diskriminerar svenska universitet och högskolor medvetet människor för att statistiken ska se bättre ut, medan DO ser på. Men jämställdhet handlar inte om statistik utan om varje människas rätt att få samma chans oavsett kön.

DN

Read more...

2009-10-13

Lika inför lagen?

P1-programmet Generation Z avslöjar att tonårsflickor som begår sexuella övergrepp polisanmäls i betydligt mindre utsträckning än pojkar som begått samma brott. Detta trots att övergreppen varit lika grova. Av de anmälda pojkarna har sedan 67 % åtalats, medan samtliga flickor sluppit åtal.

Lika inför lagen?

Read more...

2009-10-10

Vardagshjältar

När jag sent i eftermiddags anlände till Gångsätrahallen för att medverka i GT Vikingarnas 60 års jubileum och uppmärksamma föreningens grundare, Erik Oldenburg, hamnade jag mitt i ett rån.

Två rötägg försökte nämligen stjäla kassan, men en grupp rådiga män ingrep resolut. Just som jag skulle gå in kastade sig en av rånarna ut genom dörren men hann inte mer än två meter förrän han hade fyra man över sig och låg klistrad på marken. Den andra blev omhändertagen redan inomhus.

Själv fick jag bidra med att förhindra ett fritagningsförsök av en tredje person som plötsligt dök upp. Så småningom kom polisen och tog hand om rånarna så att vi kunde gå in för att fira en av Lidingös största och mest livaktiga föreningar.

Jag är full av beundran för de män som visade ett sådant civilkurage och osjälviskt ingrep så att två rånare nu sitter bakom lås och bom. De är föredömen för oss alla och sannerligen riktiga vardagshjältar.

Read more...

2009-10-09

Obama som fredspristagare - vilket skämt!

Än en gång har den norska Nobelkommittén överträffat sig själv i ett fullständigt obegripligt val av fredspristagare. Vad har Barack Obama gort för freden? Ingenting!

Han har ärvt två krig av sin företrädare, minskat engagemanget i det ena (förmodligen med följd att fler kommer att dö i Irak) och ökat i det andra. Visserligen har han lovat att stänga fånglägret i Guantanaobasen, men kan det motivera ett fredspris? Knappast.

Obama har varit president i mindre än ett år. Han har egentligen inte lyckats åstadkomma någonting alls än mer än att förstatliga ett bilföretag. Allra minst på fredsområdet.

Hur motiverar då Nobelkommittén sitt val? Jo för hans "utomordentliga insatser för att stärka demokratin och de nationella samarbetet. Han har som president skapat ett nytt klimat i internationell diplomati, där dialog och förhandlingar är att föredra."

Jaha! Så kravet för att en sittande amerikansk president ska få Nobels fredspris är inte högre än att han beter sig som man förväntar sig av en demokratiskt vald ledare...

Källor: SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet DN DN DN DN DN DN Expressen Expressen Expressen Helle Klein Kulturbloggen Dick Erixon

Read more...

2009-10-08

Tack Aftonbladet

Blev något förvånad när det plötsligt började dyka upp kommentarer till ett blogginlägg om LAS som jag skrev redan den 6 september. Men så plötsligt förstod jag varför när jag satt på Bryssels flygplats och väntade på det försenade kvällsplanet hem till Sverige. Aftonbladet hade nämligen citerat ur blogginlägget i samband med en debattartikel som hävdar att LAS inte alls är något problem.

Det är bara att tacka Aftonbladet för uppmärksamheten.

Read more...

2009-10-05

Lärarförbundet prisar Lidingö

"Lidingöeleverna presterar högst och det beror väl på att man har satsat medvetet på skolorna och förskolorna först i kommunen."

Lena Jaktlund ordförande i Lärarförbundet på Lidingö förklarar varför de bästa skolorna i länet finns i hennes kommun. I P4, Radio Stockholm.

Read more...

2009-10-04

Citatet

"A government big enough to give you everything you want,
is strong enough to take everything you have."

Thomas Jefferson

Read more...

2009-10-03

Vad sysslar Bodström med?

Igår ansåg Thomas Bodström (S) att chefen för rikskrim (som han själv anställt när han var justitieminister) borde få sparken, idag lanserar han den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson som ny EU-kommissionär.

Någon kanske borde påminna Bodström om att utnämningsmakten enligt grundlagen är regeringens ansvar och att Bodström själv sen tre år tillbaka inte längre är statsråd.

Övriga källor: Expressen SvD DN Politikerbloggen

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP