2012-07-13

Antalet resor har ju ökat...

Redan i augusti förra året hävdade SvD att resorna med SL skulle minska med fem procent på grund av de justerade priserna. Facit visar att de hade fel. På ett år har i stället både antalet resenärer och resor ökat med två procent, vilket är snabbare än Stockholms läns befolkning har växt under motsvarande period.

Men skam den som ger sig. I gårdagens nummer påstår Svenska Dagbladet att "Höjda SL-avgifter avskräcker resenärer". För att bevisa sin tes har man låtit en trafikanalytiker (tillika folkpartipolitiker på Lidingö) uttala sig om hur mycket prisökningar minskar resandet. I syfte att ge uttalandet extra tyngd anger man också det välrenommerade konsultföretag analytikern är anställd på trots att han uttalar sig som privatperson och företaget inte står bakom rapporten.

Men resandet har som sagt var inte minskat utan hela artikeln bygger på antagandet att utan prisökningen hade resandet ökat ännu mer. Och med det som grund påstår man alltså att prishöjningen "skrämmer bort resenärerna"...

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP