2012-11-17

C ifrågasätter demokratiska beslut

I ett utspel på Lidingösidan ifrågasätter oppositionsrådet Kent Ivarsson (C) utbildningsförvaltningens rätt att genomföra ett demokratiskt fattat beslut, dessutom ett beslut som fattats av fyra partier (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) som tillsammans representerar över 60 % av väljarna. Det är allvarligt, för det innebär att han ifrågasätter grundvalarna i svensk demokrati.

Dessutom skulle det innebära att utbildningsförvaltningen åsamkas onödiga merkostnader på 12-13 mkr nästa år och att eleverna får en sämre gymnasieskola om sammanslagningen inte kan genomföras som planerat. Vilket ansvar är Centerpartiets företrädare beredda att ta för en så ansvarslös hantering av våra gemensamma resurser?

Än märkligare blir kritiken då Centern i sin reservation i utbildningsnämnden i somras föreslog att alla elever ska skrivas in vid Hersby (men att gymnasieskolan samtidigt ska tvingas att hyra lokaler i både Gångsätra och Hersby). Så på vilket sätt är det då ur Centerpartiets perspektiv fel att eleverna bara kan söka till Hersby gymnasium. Det är ju helt enligt deras eget förslag från i somras. Eller har de ändrat sig igen?

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP