2015-04-30

Ny (S)katt på solkraft ett dråpslag mot miljön

Publicerad i Dagens Samhälle 2015-04-28

Den rödgröna regeringen har i dagarna föreslagit en ny skatt på solcellsanläggningar. Skatten kommer innebära att tidigare skattebefriad förnyelsebar el beskattas med 30 öre per kilowattimme. Det skulle innebära ett dråpslag för Stockholmsregionens ambitiösa planer på kraftigt utbyggd solenergi.

Stockholms läns landsting är Sveriges miljöbästa landsting. Det ska vi fortsätta att vara. Därför kommer vi i år att påbörja arbetet med en kraftig utbyggnad av solceller på sjukhustaken i Stockholmsregionen. Utifrån kartläggningar planeras 20 000 kvadratmeter solceller installeras, vilket gör satsningen till en av de absolut största i norra Europa.  

Vi vill ta täten för omställningen till det förnyelsebara samhället, men vårt arbete skjuts nu i sank av Magdalena Andersson och Ibrahim Baylans förslag om skatt på miljövänliga energikällor. 

Vårpropositionen som regeringen nyligen presenterade kom som ett dråpslag mot landstingets jättesatsning på solceller. Från att tidigare ha varit skattebefriad kommer större solcellsanläggningar från och med den 1 juli nästa år att beskattas med 30 öre per kilowattimme, vilket kommer innebära att vårt ambitiösa miljöarbete straffbeskattas och invånarna i Stockholms län får ta smällen.

Alliansen i Stockholms läns landsting vill – förutom sjukhustaken, även storsatsa på att sätta upp solceller på SL:s kollektivtrafikdepåer runt om i länet. Vi vill ta tillvara de möjligheter som sjukhustak och kollektivtrafikdepåer innebär i form av solenergi. Det är en klok investering som minskar vårt behov av att köpa el, samtidigt som vi kan ta tillvara den outnyttjade resursen vi faktiskt har i våra tak.

Att regeringen med Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan i spetsen nu vill tvinga oss som landsting att betala skatt på energi vi själva producerar för att använda i vår egna fastigheter och därmed bidra till att göra Stockholms län bättre anpassat för att möta framtidens klimatutmaningar är inte bara anmärkningsvärt. Det är upprörande. 

Enligt regeringens egna beräkningar kommer skatteintäkterna av det nya förslaget att inbringa 94 miljoner kronor per år – en mycket liten del av de 8 miljarder kronor som ingår i regeringens vårproposition. Men likväl en del som kommer att få konsekvenser för oss som vill tänka klimatsmart. Vi uppmanar därför regeringen att tänka om gällande lagförslaget om beskattning på solel.

Paul Lindquist (M)
Investerings- och fastighetslandstingsråd , Stockholms läns landsting

Gustav Hemming (C)
Miljölandstingsråd , Stockholms läns landsting

Read more...

S skrämmer bort privata alternativ

I Järfälla har Hemsö tecknat optionsavtal med kommunen om att få bygga ett nytt sjukhus i Barkaby. Ett sjukhus som kan hysa olika vårdaktörer. Från moderat håll välkomnar vi satsningen och håller dörren öppen för att landstinget flyttar nuvarande sjukhus i Jakobsberg till Barkaby – om Hemsö kan erbjuda bra lokaler till rimlig hyra.


Men nu vill Socialdemokraterna istället att landstinget själva ska investera 1 miljard i ett nytt sjukhus. På en tomt man inte förfogar över för pengar man inte har… Att ta 1 miljard ur en redan fulltecknad investeringsbudget för att byta ut fungerande lokaler är inte ansvarsfullt. Var tänkte Socialdemokraterna hitta den extra miljarden någonstans?

Är utspelet ens seriöst menat, eller bara ännu ett exempel på hur de rödgröna försöker skrämma bort privata alternativ när de inte kan förbjuda dem?

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP