2010-08-31

Min drömregering

Expressens debattsida har MUF:s ordförande, Niklas Wykman, presenterat sin drömregering. Här är min:

Statsminister
Fredrik Reinfeldt

EU-minister
Gunnar Hökmark

Finansminister
Anders Borg

Biträdande finansminister
Gunnar Oom

Civilminister
Per Unckel

Miljöminister
Sofia Arkelsten

Justitieminister
Maria Abrahamsson

Migrationsminister
Tobias Billström

Utrikesminister
Carl Bildt

Handelsminister
Sten Tolgfors

Biståndsminister
Gunilla Carlsson

Socialminister
Ulf Kristersson

Socialförsäkringsminister
Christina Husmark Pehrsson

Utbildningsminister
Mats Gerdau

Högskoleminister
Ewa Björling

Kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth

Näringsminister
Urban Bäckström

Infrastrukturminister
Beatrice Ask

Jordbruksminister
Christofer Fjellner

Arbetsmarknadsminister
Johnny Munkhammar

Försvarsminister
Göran Pettersson

Integrationsminister
Anna Kinberg Batra

DN

Read more...

En av många anledningar varför fler ska ha jobb 2

Read more...

2010-08-30

LO och S tänker bryta mot lagen

Inte nog med att deras planer på att kräva svenska kollektivavtal är diskriminerande mot såväl utländska företag som många (ofta små) svenska företag som har nog så bra anställningsvillkor, oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan (S) och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin (S) tänker medvetet bryta mot lagen.

Trots att det idag inte är tillåtet, kommer vi att kräva kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar, skriver de båda på SvD Brännpunkt.

Två ledande socialdemokrater tycker alltså att de själva kan välja vilka lagar de ska följa eller inte. Uppseendeväckande är det minsta man kan säga.

Read more...

En av många anledningar varför fler ska ha jobb 1

Read more...

2010-08-28

Bara en liten tankelek...

Jag vet att opinionsundersökningar ska tas med en stor nypa salt. Valet avgörs på valdagen och ingen annan gång. Jag är också väl medveten om att det är skillnad på hur utvecklingen ser ut i olika regioner, mellan storstäder och landsbygd liksom mellan nord och syd. Och inte minst på Lidingö finns det en tydlig diskrepans mellan kommunalval och riksdagsval då vi sedan lång tid har ett väletablerat och förhållandevis starkt lokalt parti.

Ändå kan jag inte låta bli att som en tankelek fundera på hur valresultatet på Lidingö skulle se ut om man applicerar förändringarna sedan riksdagsvalet 2006 i senaste DN/Synovate på kommunalvalet.

Med antagande om att Lidingöpartiet ligger kvar oförändrat (eftersom de inte finns med i Synovates undersökning) skulle valresultatet på Lidingö bli följande:

Read more...

2010-08-27

Lågvattennivå av Centerpartiet på Lidingö

I ett nyhetsinslag i TV4 Stockholm igår, anklagar Centerpartiets Tor von Sydow Folkpartiets vice ordförande i tekniska nämnden, Göran Tegnér, för att vara jävig i vägfrågan. Göran är nämligen en av 9000 anställda i konsultföretaget WSP som har gjort ett antal vägutredningar åt kommunen.

Men Göran har själv aldrig arbetat med dessa utredningar på WSP och att vara anställd i ett stort bolag som har uppdrag åt kommunen gör en inte i sig jävig. Beslutet att upphandla WSP har dessutom gjorts av kommunstyrelsen (som Göran inte tillhör) och inte tekniska nämnden.

Hade Tor von Sydow (C) bemödat sig om att kontakta stadsjuristen istället för att springa till närmaste tv-journalist hade han kunna få bekräftat att jäv inte föreligger, men i kampen om väljarna tycks vissa anse att ändamålet helgar medlen.

Det är trist när sakargumenten tryter så att man måste ta till fula knep och t.o.m. smutskasta Alliansvänner. Centerpartiets valkampanj har nått en ny lågvattennivå

Read more...

2010-08-26

SNF:s trovärdighet brister

I en artikel på DN Debatt ger Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) regeringens miljöpolitik underkänt. Likt LO alltid försöker ge Socialdemokraterna understöd inför val, gör nu SNF samma sak för Miljöpartiet. Men hur stor är egentligen trovärdigheten när såväl Maria Wetterstands syster Hanna som en av miljöpartiets grundare och mångåriga kommunalrådet i Göteborg Michael Telius sitter i styrelsen för SNF?

De får i alla fall svar på tal av miljöminister Andreas Carlgren som kan påvisa en lång rad miljöframgångar under Alliansens regeringstid.

Läs även André Assarsson Sofia Arkelsten Michael Nu Mats Sander RADIKALEN Tankar hos en gråsäl Dayana Jadarian

Read more...

2010-08-24

Mediacirkusen lär fortsätta

Det är väl ett ödets ironi är att Julian Assange som gjort till sin livsuppgift att publicera hemliga uppgifter utan några som helst hänsyn till vilka konsekvenser det kan få, nu själv har drabbats av sin egen medicin.

Men faktum är att åklagarmyndighetens agerande verkar synnerligen märkligt. Att först anhålla någon i sin frånvaro för att sedan ångra beslutet några timmar sedan utan att ens ha varit i kontakt med den misstänkte inger inte respekt. Förre överåklagaren Sven-Erik Alheim menar dessutom att åklagaren, Maria Häljebo Kjellstrand, kan ha brutit mot förundersökningssekretessen när hon så tidigt i förundersökningen offentliggjorde anhållningsbeslutet. Onekligen har Assange tagit skada av detta pga. den världsomfattande mediala uppmärksamheten kring anklagelsen.

Inte blir förtroendet för åkklagarmyndigheten bättre när dess informationsdirektör, Karin Rosanger, blir intervjuad och fullständigt bortgjord av den arabiska tv-stationen Al Jazeeras brittiske nyhetsankare:Hur den här historien slutar är svårt att sia om, men en sak är säker, med Leif Silbersky som försvarare och Claes Borgström som målsägarbiträde lär mediacirkusen fortsätta.

Läs även Aftonbladet Expressen SvD SvD DN DN Per Ankarsjö GenusNytt Krohniskt Oscar Swartz

Read more...

Alliansen enig om ny miljöbilspremie

Från och med 2012 ska den som köper en miljöbil få en premie på 40 000 kronor, det lovar Alliansen idag. Dessutom blir den nuvarande skattebefrielsen i fem år kvar.

Låter som ett bra förslag, men det är viktigt att se upp med vad som definieras som miljöbilar. Å ena sidan måste det vara teknikneutralt, å andra sidan är det ju ingen vits med att som nu premiera bilar som förvisso kan gå på etanol, men lika gärna körs på bensin.

Fokus måste vara på att minska utsläppen.

Läs även: SvD SvD

Read more...

2010-08-23

Olaglig valaffischering på Lidingö

Redan i fredags sågs de första valaffischerna från Lidingöpartiet ute på stan. Formellt inget att säga om, då Lidingöpartiet har ett eget affischeringstillstånd redan från den 19 augusti och de sällan brukar vilja delta i övriga partiers överenskommelse om gemensam affischeringsstart. Lite trist bara att Lidingöpartiet inte tycker att det har ett demokratiskt värde att alla får samma chans.

Men i lördags visade det sig att även Centerpartiet hade varit ute och affischerat - och detta trots att de har skrivit på överenskommelsen om en gemensam affischeringsstart igår söndag. Ytterligare ett bevis på att Centerpartiet på Lidingö inte är att lita på.

Även Socialdemokraterna tänkte tjuvstarta i lördags, men backade när Kristdemokraterna konfronterade dem.

Men nu till det mest intressanta. Varken, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna har något affischeringstillstånd på Lidingö. Vänsterpartiet har jag än så länge inte sett några affischer från, men övriga partier - utom Moderaterna och Lidingöpartiet - saknar enligt polisen tillstånd för sina valaffischer på ön...

Read more...

2010-08-19

När åker Baylan själv ut?

Två socialdemokratiska politiker blev tagna på bar gärning av polisen när de köpt köpt sex. Partisekreterare Ibrahim Baylan säger till både Aftonbladet och Expressen att han är bestört över avslöjandet och att "om det stämmer att de köpt sex åker de ut med huvudet före".

Själv besökte han som kårordförande i Umeå porrklubben Chat Noir i Göteborg på kårmedlemmarnas bekostnad. När åker han själv ut med huvudet före?

Läs även: Kent Persson DN SvD

Read more...

Ytterligare ett steg mot Sveriges bästa skolor

I höst införs egna elevdatorer på Hersby Gymnasium. Det innebär att vi tar ytterligare ett steg mot att göra Lidingö skolor till Sveriges bästa. Mer om detta hittar du på Lidingö stads hemsida.

Läs även: Lars Björndahl

Read more...

2010-08-18

Hur mycket kommer S att höja skatten?

I en mycket illa underbyggd debattartikel på Aftonbladet går Mona Sahlin till angrepp mot regeringens skattepolitik gentemot pensionärerna. Låt mig bemöta några av hennes klavertramp:

 1. För det första påstår hon att jobbskatteavdraget är en straffskatt på pensionärerna. Men vad var i så fall avdraget för A-kassan? Dessutom är det intellektuellt ohederligt att påstå att en grupp, som dessutom fåt skatten sänkt sedan Alliansen tog över, "straffbeskattas" därför att en annan grupp fått en ännu större sänkning.
 2. För det andra påstår hon att en pensionär betalar 700 kronor mer i skatt än en löntagare, vilket tydligt motbevisas av nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström som på DN Debatt visar att det i själva verket är tvärtom. En löntagare betalar nämligen även arbetsgivaravgifter. En stor del av dessa är förvisso kopplade till olika former av förmåner såsom framtida pensioner och sjukförsäkring, men däri ingår även en s k allmän löneavgift på ca 9 % av lönen som är en ren skatt. Det innebär att en pensionär med 14 000 kronor i månaden beskattas nästan 300 kronor lägre än en löntagare med motsvarande inkomst.
 3. För det tredje påstår hon att regeringen betraktar pensionärer som bidragstagare. Det är inte heller sant. Det som motiverar jobbskatteavdraget är däremot att det ger ett incitament till alla som har en arbetsförmåga att söka jobb. Den offentliga välfärdens finansiering liksom våra framtida pensioner är beroende av att så många som möjligt bidrar med eget arbete. Utan bl a jobbskatteavdraget hade arbetslösheten varit betydligt högre och bromsen i pensionssystemet hade slagit till betydligt hårdare. Det hade verkligen inte gynnat landets pensionärer.
 4. För det fjärde kallar hon den inkomstskatt pensionärer betalar för en "pensionärsskatt". Men det är samma skatt som pensionärerna betalade under Göran Perssons tid. Nåja nästan, Alliansen har ju faktiskt sänkt den.
 5. För det femte ifrågasätter hon jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen. Man kan ju undra vilken planet Mona Sajhlin befann sig på när finanskrisen slog till? Har hon inte sätt hur vår omvärld har drabbats och hur lindrigt Sverige har kommit undan, mycket tack vare en mycket skicklig finansminister.
 6. För det sjätte hävdar hon, med stöd av en undersökning som PRO har gjort, att enbart Sverige skulle ha en högre skatt på pensioner än på lön. Men även här motbevisas hon av forskarna. OECD:s egna pensionsskattejämförelser visar att pensionärer betalar högre inkomstskatt (exklusive sociala avgifter) än löntagare i en majoritet av de undersökta länderna, till exempel Finland, Japan och Tyskland. Saleryd och Waldenström skriver vidare i sin artikel att "länderjämförelser är emellertid svåra att göra eftersom systemen skiljer sig åt. I vissa länder, exempelvis Sverige och Nederländerna, är pensionerna internationellt sett höga och beskattas relativt högt. Andra länder väljer i stället att betala ut lägre pensioner som sedan beskattas milt. Att då bara jämföra skattetrycket blir missvisande."

Men den kanske viktigaste beskedet är inte vad som står i artikeln, utan det löfte som saknas. Mona Sahlin skriver nämligen inte att hon ska sänka skatten för pensionärerna, bara att skillnaden mellan pensionärer och löntagare ska upphöra. Frågan blir då hur mycket kommer skatten istället att höjas för löntagarna? Och hur mycket mer kommer landets pensionärer att få betala i fastighets- och förmögenhetsskatt om Tomas Östros blir finansminister? Mot detta står en allians som redan har sänkt skatten för pensionärer två gånger och som utlovar yhtterligare sänkningar nästa år.

Read more...

Partierna har enats om Lidingö Hospice

Debatten om Lidingö Hospice har varit intensiv och pågått länge. I grund och botten har alla partier velat behålla hospice, men åsikterna om hur verksamheten ska bedrivas har skilt oss åt.

Från Moderaterna och Folkpartiet har vi varit noga med att ansvarsgränserna mellan kommunen och landstinget måste vara tydliga och att kommunen inte kan bedriva verksamhet som vi enligt lagen inte får eller har kompetens för. Vi kan heller inte acceptera att det står platser tomma därför att urvalet av möjliga vårdtagare begränsas alltför snävt. Dels kostar varje plats mycket pengar, men framförallt innebär det att någon annan behövande inte kan få den omsorg de behöver på Lidingö.

Mot detta har stått oppositionspartiernas önskan att ingen cancerpatient ska behöva placeras på Byle Gård i norra Täby till vilket det är långt för anhöriga att åka. Det är lätt att sympatisera med den tanken, men patientsäkerhet och lagstiftning lägger vissa hinder i vägen, som inte har varit helt lätta att hantera.

Därför har vi ibland beskyllts för att vilja lägga ner verksamheten, vilket alls inte stämmer. Tvärtom vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill ha Lidingö Hospice kvar.

Nu har emellertid partiernas representanter i äldre- och handikappnämnden enats om hur verksamheten ska bedrivas fortsättningsvis. I korthet innebär det följande:

 • Lidingö Hospice blir kvar och ska även i fortsättningen erbjuda palliativ (lindrande) vård och omsorg. Hospice ska, liksom i dag, ha nio vårdplatser i nuvarande lokaler inom Högsätra äldreboende.
 • Lidingö Hospice ska fortsätta att, oberoende av diagnos, ta emot personer i behov av kvalificerad omvårdnad. Målet med den palliativa verksamheten är att den boende och dennes närstående ska få bästa möjliga livskvalitet i en harmonisk och rogivande miljö.
 • För att få komma till hospice krävs alltid en ansökan och därefter ett biståndsbeslut av staden. I de fall platserna inte nyttjas av Lidingöbor kan staden erbjuda andra kommuner att köpa platser.
 • Verksamheten på hospice ska ha hög personaltäthet och förstärkt sjuksköterskebemanning. Personalgruppen ska vara kompetent och få kontinuerlig fortbildning och handledning inom det palliativa området.
 • Genom samarbete med den ordinarie läkarorganisationen kan så kallad avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) också ges på hospice. Den läkarledda vården ansvarar, enligt lag, landstinget för.

Äldre- och handikappnämnden sammanträder 24 augusti och kommer då formellt att avgöra frågan om hospice framtid

Read more...

"Jag är socialdemokrat, men..."

En av många väljare som överväger att rösta på Alliansen är den kände författaren, komikern och socialdemokraten Jonas Gardell.

"Jag är socialdemokrat, men..." skriver han i en mycket personlig artikel på Expressens kultursida där han sågar den socialdemokratiska "förnyelsen" jäms med fotknölarna. Samma gamla Persson-gäng bakom Mona Sahlin, oförmågan att hantera Förbifarten och återinförandet av fastighetsskatten som innebär"att en herrgård i Örkelljunga blir skattefrälse jämfört med ett småhus i Stockholmstrakten" gör att Gardell våndas inför tanken på en rödgrön regering.

Inte heller vill han se Lars Ohly som minister. Den åsikten delas nog av många gråsossar med minnen från fornstora dagar.

Men det finns som sagt var alternativ. Förra valet röstade hundratusentals tidigare socialdemokrater på Moderaterna. Av opinionsundersökningarna tycks det bli ännu fler denna gång. Även Jonas Gardell är välkommen till Sveriges numera enda arbetarparti.

Read more...

2010-08-17

Veckans citat

"Om sanningen ska fram är jag inte ens centerpartist. Inte är jag socialdemokrat heller. Jag gillar Fredrik Reinfeldt och vill att han ska få fortsätta att vara statsminister."

Artisten Linda Bengtzing i en debattartikel på Expressen efter att LO avbokat henne med anledning av att hon även uppträtt hos Centerpartiet.

Läs även: Mina Moderata Karameller Jonas Falk Tokmoderaten

Read more...

”Ropen skalla, butler till alla”

Läs även: Annika Beijbom Kent Persson Mats Gerdau SvD Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet debatt Newsmill DN Expressen Expressen

Read more...

2010-08-16

Hellre en Rut i Blåsut, än en butler på T-centralen

För några veckor sedan föreslog Carin Jämtin (S) och Dag Larsson (S) att man skulle införa könsneutrala toaletter. Idag vill Jämtin tillsammans Ilija Batljan (S), erbjuda stockholmarna en butler i tunnelbanan.

Socialdemokraterna har verkligen funnit framtidsfrågorna som löser Stockholmsregionens utvecklingsbehov...

Förbifarten bromsar man, Spårväg City vill man stoppa, RUT-avdraget ska avskaffas och ROT-avdraget begränsas, skolpolitiken har man inte kunnat utveckla, vårdvalet motarbeter man och det ska bli dyrare att anställa ungdomar om Mona Sahlin får bestämma.

Det är som man inte har förstått att landstingets viktigaste uppgift är tåg och vård i rätt tid, medan kommunerna behöver fokusera på ett ge ungdomar en bättre utbildning, äldre en tryggare omsorg och därutöver en balanserad utveckling vad gäller bostäder, arbetsplatser, grönområden och infrastruktur i regionen.

Visst kan företag få utveckla kringtjänster runt tunnelbanestationerna - det finns många exempel på detta redan - men det är knappast något som planekonomiskt kan kommenderas fram politiskt.

Hur intressant är det egentligen att hämta upp en nätbeställd matkasse på tunnelbanestationen när man redan idag kan få den hemkörd? Och vem vill ha en butler på T-centralen istället för en Rut i Blåsut?

Är detta Socialdemokraternas svar på hur Stockholmsregionen bäst ska kunna utvecklas? Då är man verkligen illa ute som parti.

Läs även: Expressen SvD Ledarbloggen Newsmill Per Ankarsjö Moderatprat Fredrik Federley Erik Laakso Rasmus (liberal) Catharina Elmsäter Svärd Jan Nilsson Kulturbloggen Tokmoderaten Mina Moderata Karameller Mina Moderata Karameller 2 Robert Noord Peter Andersson Sofia Arkelsten Christer Wennerholm Erica Lejonroos Isabella Jernbeck Anna Kinberg Batra Mattias Svensson Gulan Avci Per Mosseby Carl Bildt SvD DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet

Read more...

2010-08-11

Fler poliser med Moderaterna

Statistik från Rikspolisstyrelsens visar att vi nu har 20 540 poliser i tjänst runtom i Sverige. Målet med 20 000 poliser är därmed uppfyllt!

Av dessa kommer 5 771 att arbeta i Stockholms län. Det innebär att Stockholms län kommer ha 979 fler poliser sedan Beatrice Ask tog över som justitieminister. Det är en ökning med över 20 %.

Mobila poliskontor
Vi har även öppnat fyra mobila poliskontor, på Stureplan, Medborgarplatsen, Roslagen och Söderort.

De ger hög synlighet och tillgänglighet på platser där det finns ett större behov, till exempel stora publika evenemang, platser med ordningsproblem, orter med utökad problematik på somrarna samt i samband med tipsmottagning vid grövre brottslighet m.m. Där de mobila poliskontoren har varit utplacerade har brotten minskat med över 30 %!

GPS
Enligt polismyndigheten i Stockholms län har alla nya bilar som levererats till myndigheten från och med 2009 en fast GPS inmonterad. De bilar som inte är utbytta har fått en GPS inmonterad i efterhand. Det innebär att ledningscentralen kan utnyttja resurserna bättre och snabbare få fram en patrull vid larm. Dessutom underlättar de för poliserna att snabbt hitta rätt.

Lokala poliskontor
Vi har öppnat 27 nya lokala poliskontor runt om i länet. Poliserna vid de lokala poliskontoren ska vara tillgängliga ute på gator och torg bland de människor som bor och verkar i området. På så sätt förbättrar de kontakten, lär känna och skapar ett förtroende, framför allt bland ungdomar. Syftet är att förstärka närpolisverksamheten och arbeta brottsförebyggande.

Att ha en moderat juistieminister gör skillnad.

Read more...

2010-08-10

Fortsatt rödgrön splittring

När Maud Olofsson förra söndagen föreslog att delar av Vattenfall skulle säljas möttes hon av våldsam kritik från Thomas Östros (S) som menade att Vattenfall är ”en kronjuvel i det statliga ägandet” och att en försäljning skulle ”skada Sverige” och ”leda till högre elpriser”.

Men när Östros fick klart för sig att näringsministern ville avyttra europeiska kol- och gaskraftverk bytte han helt plötsligt fot och sa till TV4:

– Jag delar Maud Olofssons bedömning att Vattenfall har förköpt sig på kol och gas i Europa.

Men om det inte var illa nog att Socialdemokraternas ekonomiske talesman talar först och tänker sen så har även Miljöpartiet gett sig in i diskussionen och nu är förvirringen i det rödgröna blocket total. Peter Eriksson kan nämligen tänka sig avyttra delar av Vattenfall, medan Maria Wetterstrand säger nej.

Fortsatt rödgrön splittring, alltså...

Read more...

Stöder Sahlin Che Guevara?

"Säg mig vilka dina vänner är och jag ska berätta vem du är".

I Mona Sahlins fall räcker det tydligen inte med att vara bästis med ex-kommunisten Lars Ohly, på en annons för Mona Sahlins signering av sin nya bok "Möjligheternas land" har man ritat in ett rockmärke med terroristen och massmördaren Che Guevara på bilden av oppositionsledaren.

Nu ska i ärlighetens namn sägas att bilden på Mona Sahlin är tecknad, men inte kan det väl vara som så att annonsen för hennes egen boksignering har fått gå i tryck utan hennes godkännande. Eller?

Läs mer och se annonsen på Thomas Ardensfors blogg.

Läs även: Tokmoderaten Sofia Arkelsten Ledarbloggen Per Ankarsjö

Read more...

2010-08-09

Bodström - välfärdens fiende?

Med en dryg månad kvar till valet har ytterligare en konflikt uppstått mellan Vänsterpartiet och socialdemokraterna. Ohly har nämligen myntat ett nytt begrepp, "välfärdens fiender" och till dessa räknar han inte enbart regeringen som sänkt skatter och genomfört avregleringar, utan även de (i Ohlys ögon) så förhatliga privata företag som utför välfärdstjänster.

Specifikt pekar Lars Ohly ut Pysslingen i vars styrelse Thomas Bodström, en av Socialdemokraternas främsta företrädarna, sitter.

Nog för att man kan säga mycket om denne mångsysslare, men att beskylla Thomas Bodström för att vara "välfärdens fiende" känns nog lite väl magstarkt. Men det ska bli intressant att följa den fortsatta rödgröna splittringen inför valet.

Read more...

S prioriterar villauthyrning framför kommunens kärnverksamhet

Idag beslöt kommunstyrelsen att sälja fastigheten Elfviks gård 2, en äldre villa bakom Elfviks gård.

Fastigheten användes tidigare som personalbostad, men har stått tom i flera år och staden har ingen användning för fastigheten. Däremot är villan synnerligen pittoresk och ligger mycket vackert i naturlandskapet. Ett mycket attraktivt objekt för en privatbostad m.a.o.

Utgångspriset var 6 mkr, men budgivningen stannade inte förrän på 10 mkr. Därtill kommer en tomträttsavgäld på 179 tkr/år vilket motsvarar ett markvärde på ytterligare 5,5 mkr. Fastigheten behöver dessutom renoveras för ett par miljoner kronor.

Varför berättar jag då detta? Jo, därför att socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkade avslag på försäljningen. Socialdemokraternas oppositionsråd motiverade detta med att det var en principsak och att han ansåg att kommunen istället skulle renovera villan och hyra ut den.

Så istället för att få in motsvarande 15,5 mkr i kommunkassan vill Mårten Dahlberg att skattebetalarna ska punga ut med ett par miljoner på en fastighet som den kommunala verksamheten inte har någon som helst användning för och hyra ut den till en hyresnivå som enligt bruksvärdesprincipen inte ens kommer att räcka till att finansiera renoveringen.

Ett sådant agerande tycker jag är oansvarigt. Kommunens uppgift är inte att hyra ut villor till underpris i extremt attraktiva lägen och jag förstår inte hur man från vänsterhåll kan vara beredd att prioritera en sådan utgift framför skola, omsorg, naturskötsel, vägunderhåll och annat som hör till den kommunala kärnverksamheten.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP