2012-04-30

Alliansen gör skillnad

För 11 år sedan var skattetrycket för en anställd med genomsnittlig inkomst i Sverige 50,1 %. Idag är det 42, 8 %. Alliansen gör skillnad.

Read more...

2012-04-18

Aftonbladet är ute och cyklar

Det är oerhört beklagligt att ledaren i en upplyst tidning som Aftonbladet väljer att torgföra felaktiga uppgifter om den kommunala utjämningen.

Faktum är att Lidingö är en av endast fem kommuner i landet som totalt går back netto på inkomst- och kostnadsutjämningen. Lidingös ”dagisplatser” är inte subventionerade med en enda krona av någon annan kommun, allra minst från Norrland. I stället gäller det omvända: det är Lidingös skattebetalare som finansierar andras ”dagisplatser”. Det sker dels genom utjämningen; dels genom den statliga skatt som många enskilda Lidingöbor betalar och som finansierar den av staten garanterade skattekraften på 115 procent som 279 av landets 290 kommuner får del av.

Vad det gäller förskolan har delmodellen i förslaget förenklats alltför kraftigt vilket påtagligt missgynnar kommuner med många småbarn i förskolan.

Istället för att låta landets kommuner bråka om vem som är vinnare och förlorare i skatteutjämningen borde staten ta sitt ansvar i enlighet med finansieringsprincipen. Skälet till att många kommuner i landet får för lite ersättning för sina förskolekostnader beror helt enkelt på att staten infört maxtaxa. Det kan inte vara rätt att kommuner såsom Lidingö, Sollentuna och Täby, som sedan länge har haft dessa höga kostnader, ska drabbas av att andra nu nått upp till samma kostnadsnivå.

Aftonbladet

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP