2010-12-23

En chansning från JM:s sida

Jan Sjöberg på Lidingösidan tipsade mig idag om ett pressmeddelande från JM, där det framgår att företaget förvärvat hälften av Bonvers fastighet i Gåshaga med förhoppningen att så småningom få bygga 250 lägenheter där.

Jag hade redan tidigare hört talas om att Bonver Videodata i framtiden kommer att minska sitt lokalbehov pga. teknikutvecklingen och att de funderat kring möjligheterna att få bygga bostäder där istället, men affären är en chansning från JM:s sida för idag finns det inget planstöd för bostäder på fastigheten och vi har definitivt inte tagit ställning till någon planändring.

Hur vi ska förhålla oss till deras önskemål återstår att se. Bostäder på Lidingö, i synnerhet i sjönära lägen, är det alltid stor efterfrågan på, men behovet av industrimark är också stort.

Hur påverkar en exploatering grannarna, vad händer med trafiken mellan Skärsätra och Högberga (troligen mindre tung trafik, men säkert fler personbilar) och vilka krav ställer det på utbyggnad av skolor och förskolor? Ja frågeställningarna som behöver besvaras är många innan något ställningstagande kan ske.

Read more...

2010-12-17

Nya moderata nämndordföranden

Redan vid förra sammanträdet valdes Björn Samuelson till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell Treslow, men nu på måndag är det dags att välja övriga förtroendevalda i kommunen.

Sen tidigare har jag nominerats till omval som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Samtidigt nominerades Anna Rheyneuclaudes Kihlman också till kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Därmed får Anna ta tjänstledigt från sitt arbete som förskolechef de kommande fyra åren.

Igår kväll beslöt en enig moderat fullmäktigegrupp om de övriga nomineringarna inför kommande mandaperiod, däribland följande kandidater till ordförande respektive vice ordförande i stadens nämnder och styrelser:

Lars Björndahl föreslås omväljas som vice ordförande i utbildningsnämnden. I det civila är Lars läkare och forskare. Han har också uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige.

Stefan Holmström tar klivet från ledamot till vice ordförande i äldre- och handikappnämnden. Även Stefan är legitimerad läkare.

Björn Engström lämnar däremot äldre- och handikappnämnden för att istället bli vice ordförande i socialnämnden. Åren som aktiv i studentpolitiken kan säkert vara en bra erfarenhet inför det nya uppdraget, men numera arbetar Björn på ett stort försäkringsbolag.

Carl-Johan Gestrup, till vardags egen företagare, lämnar efter 12 år ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden men blir istället ny överförmyndare efter Jan Herrlin.

Hans Barje, som också han är är egen företagare, söker en ny utmaning och tar klivet över från tekniska nämnden till ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden.

Hans ersätts i sin tur av Jenny Nilsson som ordförande i tekniska nämnden. Jenny är civilekonom och i stort sett färdig jurist.

Björn Samuelson fortsätter, vid sidan om sitt nya uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige, även som styrelseordförande i Lidingöhem AB och Lidingö Stads Tomt AB. När Björn inte svingar sina ordförandeklubbor arbetar han som arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier och som adjungerad professor vid Luleås tekniska universitet.

Med dessa företrädare har vi fått ihop en stark moderat politisk ledningsgrupp som tillsammans med våra koalitionspartners Kristdemokraterna och Folkpartiet har ansvar för att vårt gemensamma politiska program genomförs under mandatperioden.

Read more...

2010-12-09

Grävandets ABC

Vill du bli en ny Janne Josefsson eller hör du till dem som kanske riskerar att han eller någon av hans kollegor knackar på dörren?

Då kan det vara bra att känna till Grävandets ABC:

 1. Ta fram en idé
 2. Gör en förstudie
 3. Läs in
 4. Granska i offentliga källor
 5. Skaffa muntliga källor
 6. Lägg pussel
 7. Utkräv ansvar
 8. Berätta en story
 9. Granska dig själv
 10. Publicera och följ upp

Mer utförligt om varje punkt kan man läsa på Sveriges Televisions hemsida där hela manualen presenteras.

Read more...

2010-11-29

Utan invandring stannar Sverige

Riksdagsledamoten Johnny Munkhammar (M) skriver idag klokt och insiktsfullt i Expressen under rubriken "Utan invandring stannar Sverige" om hur Sveriges välstånd förbättras med invandring.

Bland annat påvisar han den positiva effekt invandring har på löneutvecklingen, i bjärt kontrast till Jimmie Åkessons (SD)påståenden om att arbetskraftsinvandring skulle leda till lönedumpning.

Åkesson brukar också ogenerat påstå att invandringen kostar si och så mycket (precis som om nyfödda svenska barn skulle vara helt gratis de första 20 åren...), men även här visar Munkhammar på invandringens positiva sidor. Den skatt som invandrare betalar räcker nämligen till att betala för hela sjukförsäkringen, försvaret och rättsväsendet. Dessutom kan 200 000 personer tacka utrikes födda företagare för att de har ett arbete att gå till.

Read more...

2010-11-26

Nya kommunalråd

Idag har vi offentliggjort vilka de nya kommunalråden kommer att vara under den kommande mandatperioden.

Jag kvarstår som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande med ett övergripande ansvar. Vid min sida kommer jag att ha ytterligare ett moderat kommunalråd, Anna Rheyneuclaudes Kihlman som ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I ett pressmeddelande säger Anna följande om sin nya roll:

- Att fortsätta utveckla Lidingös unika miljö på ett ansvarsfullt sätt är min grundläggande ambition. Vi kommer framöver att arbeta med stora projekt som Torsvik-Centrum och Högsätralyftet och det är av stor vikt att vi säkerställer balansen mellan utveckling och bevarandet av Lidingös särprägel och att Lidingöborna känner sig delaktiga i processen, säger Rheyneuclaudes Kihlman i en kommentar.

- Jag ser också fram emot att få arbeta med Lidingös miljöfrågor Jag vill medverka till att underlätta för lidingöborna att kunna goda miljöval, det ska vara lätt att göra rätt på eget ansvar. Vår kommande miljöplan är en del i detta arbete.
Folkpartiets Minna Klintz fortsätter som kommunstyrelsens vice ordförande, men tar dessutom över ansvaret för utbildningsnämnden efter sin partikamrat Gunnel Eklöf.

Helt ny i den politiska ledningen blir Jessica Nyberg från Kristdemokraterna som också blir kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

Formelllt tillträder mina nya kommunalrådskollegor vid årsskiftet, men i realiteten har vi redan börjat arbetet nu. Tillsammans blir vi ett starkt team som kommer att fortsätta utveckla Lidingö i en positiv riktning.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

2010-11-25

Låt inte snålheten bedra visheten

För bara en dryg vecka sedan kunde man i bl a Expressen läsa om en svensk kvinna som ligger i koma efter en bröstoperation i Polen. Hon befinner sig enligt tidningen i ett vegetativt tillstånd och kommer sannolikt aldrig mer att vakna upp.

Men murvlarnas minne är kort för under rubriken Hälsa och Skönhet gör Expressen i praktiken reklam för ögonoperationer i Thailand. För priset av en ögonoperation i Sverige får man både operation och semester i Phuket skriver man i artikeln.

Men låt inte snålheten bedra visheten. Det finns alltid risker med operationer. Som patient är det svårt att veta vilken utbildning och erfarenhet läkarna i Thailand. I Sverige övervakar Socialstyrelsen läkarkåren, men vem gör det i Thailand? Och ofta behövs tolkar vilket ökar risken för missförstånd.

Att kombinera en ögonoperation med sol- och badsemester verkar dessutom rätt korkat. Många blir ljuskänsliga och får rätt ont i ögonen de första dagarna och vill bara ligga i mörkt rum och blunda. Dessutom får man enligt artikeln inte bada på en vecka. Hur kul är det då att vara i Thailand?

Dessutom behöver ibland operationen göras om för att uppnå önskat resultat. Ska man då behöva åka på ytterligare en semesterresa och vem betalar då den?

Operera gärna bort närsyntheten, men gör det i Sverige och åk sen på semester till Thailand vid ett annat tillfälle.

Read more...

2010-11-24

Lidingö stad har stark soliditet

Med en soliditet på 39 % (inklusive pensionsskulden) har Lidingö stad den 16:e högsta soliditeten bland landets 290 kommuner, snäppet bättre än Danderyd.

Högst soliditet har Halmstad med 59 %, lägst Laxå med -95 %.

Det känns skönt att leda en komun med god ekonomi och stabila finanser. Det är ett resultat av ett lånvarigt, enträget politiskt arbete som sällan ger braskande rubriker i media.

Read more...

2010-11-23

Trygga kommunala pensioner

Numera har kommunerna ett pensionssystem för sina anställda som liknar det som finns på övriga arbetsmarknaden. Varje år sätter vi av pengar till våra anställdas framtida pensioner i relation till deras löner och i enlighet med gällande avtal. de anställda kan dessutom i stor utsträckning själva välja hur deras pensionskapital ska förvaltas.

Men så har det inte alltid varit, utan fram till 1998 behövde inte kommunerna göra några pensionsavsättningar utan förväntades istället finansiera pensionsutbetalningarna i framtiden. Det var naturligtvis ett sätt att klara den mycket snabba expansionen i kommuner och landsting under 70-, 80- och 90-talen utan att behöva betala hela notan på en gång. Men vad man i praktiken gjorde var att skicka räkningen till kommande generationer istället (har vi hört det förut?).

Något krav på att skuldbokföra detta enorma åtagande finns inte heller, utan skulden redovisas enbart som en s k ansvarsförbindelse, vilket innebär att kommunernas soliditet ser oerhört mycket bättre ut än vad de egentligen är.

En del kommuner, däribland Lidingö, har dock avsatt medel även för den pensionsskuld som upparbetats fram till 1998. Enligt Dagens Samhälle hamnar Lidingö stad med våra 756 800 000 kronor på fjärde plats av Sveriges samtliga kommuner när det gäller mängden avsatt kapital för kommande pensioner.

Nu säger ju inte detta hur stor andel av pensionsskulden som är täckt eftersom listan inte tar hänsyn till kommunernas olika storlek, men i Lidingös fall täcker det avsatta kapitalet 92 % av skulden. Det innebär att vi kommer att kunna betala ut pensioner framöver utan att behöva dra in resurser från viktiga kommunala verksamheter såsom skola och äldreomsorg.

Den situationen är långt ifrån alla kommuner i, utan många kommer att tvingas att välja mellan kraftiga besparingar och rejäla skattehöjningar - för pensionsskulden kommer man inte undan, oavsett om man har satt av pengar till den eller inte.

Riktigt besvärligt kommer det att bli för hälften av landets kommuner, däribland Stockholm, Malmö och Göteborg, som inte har satt av en krona för att täcka denna pensionsskuld.

Read more...

2010-11-22

Förvånad och besviken

För tre veckor sedan ringde John Mattson Fastighets AB:s vd, Siv Malmgren, och berättade att de skulle sälja fastigheten Fyrvaktaren 1. Köparen var redan utsedd, affären uppgjord, men något namn på den nye ägaren eller deras avsikter med fastigheten fick jag inte - då.

Först i onsdags, dagen innan affären offentliggjordes, vi reda på att köparen var Alm Equity och att syftet med affären var att omvandla hela fastigheten till bostadsrätter. Detta gjorde mig både förvånad och besviken, i synnerhet som John Mattson Fastighets AB har verkat på Lidingö i flera decennier och under alla år agerat som en långsiktig och seriös fastighetsägare med mycket goda relationer till staden.

Det är i sig inte konstigt om en fastighetsägare vill ändra i sitt bestånd, men att inte i förväg berätta för den hyresgäst som hyr ca 90 % av fastigheten och fråga om vi är intresserade av att köpa fastigheten eller i god tid diskutera hur vi löser lokalbehovet för de verksamheter som nu riskerar att bli utslängds på gatan är oförsvarbart.

Vi känner oss dessutom direkt lurade då vi 2007 tillsammans skrev under ett letter-of-intent som beskrev hur fastigheten skulle stamrenoveras, servicehuset göras om till seniorlägenheter och ett nytt äldreboende inrymmas i delar av fastigheten.

För att underlätta renoveringen har vi under året tömt sevicehuset på boende och kortat vi ner uppsägningstiden på lokalerna från 3 år till 9 månader. Men av allt det som utlovades i den gemensamma avsiktsförklaring blev intet kvar. Däremot har vi bidragit till att höja försäljningspriset på fastigheten.

Jag har inget emot att det byggs nya bostadsrätter på Lidingö. Inte heller att befintliga hyresfastigheter omvandlas och de boende får möjlighet att köpa sina lägenheter.

Men detta är något helt annat. Det här är en fastighet som betyder oerhört mycket för stadens förmåga att ta ett bostadssocialt ansvar. Om det är någon fastighet jag hade tyckt det varit motiverat att staden skulle köpa in (om den nuvarande ägaren inte ville fortsätta med verksamheten) är det just denna.

När Siv Malmgren till Lidingösidan säger att hon inte såg Lidingö stad som en möjlig köpare därför att vi tidigare föreslagit att de skulle hyra ut direkt till hyresgästerna blandar hon ihop korten totalt.

När ett servicehus omvandlas till seniorlägenheter finns det naturligtvis ingen anledning att staden ska blockförhyra och sedan hyra vidare, utan båda parter har varit helt överens om att de boende i de blivande seniorlägenheterna skulle ha egna förstahandskontrakt.

När det gäller bostadshotellet har vi förvisso föreslagit att kontrakt skulle skrivas direkt med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm som administrerar och hyr ut lägenheterna på korttidskontrakt men det föreslogs för att minska antalet mellanhänder, inget annat.

Jag utgår emellertid från att John Mattson Fastighets AB vill fortsätta vara det föredöme bland Lidingös fastighetsägare som man har varit hittills och tar att ansvar för den uppkomna situationen. Då räcker det inte med de muntliga löften som nu har givits om nya lokaler till Allhuset, Föreningsgården och eventuellt också till gruppboendet utan även det behov som de idag 168 lägenheterna i bostadshotellet möter måste finna en framtida lösning.

Read more...

Grönt kommunalråd blir en moderat

Bara några dagar efter valet kontaktade Centerpartiets gruppledare Kent Ivarsson mig och förklarade att eftersom de nu var näst största parti hade de “gjort sig förtjänta av att ingå i majoriteten” och få ett eget kommunalråd.

När så inte blev fallet, kallade Centerpartiet det för slöseri med 2 nya kommunalråd. Slutsatsen man kan dra av detta är att det är slöseri bara när andra partier än Centerpartiet får kommunalrådsuppdrag.

Men skam den som ger sig. Enligt Lidingösidan vill Centerpartiet nu döpa om den oppositionsrådspost man avser att besätta efter årsskiftet till "grönt kommunalråd".

Vilka som blir kommunalråd bestäms dock av kommunfullmäktige och inte Centerpartiet. För att vara kommunalråd ska man ingå i majoriteten och ha ett eget ansvarsområde. “Grönt kommunalråd” blir således den moderat som utses till ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Read more...

2010-11-15

Från kommunalråd till statssekreterare

Nej det är inte jag som ska byta jobb, däremot har min kollega i Danderyd, Gunnar Oom, idag utsetts till statssekretare hos handelsminister Ewa Björling. Han börjar på en gång, vilket innebär att han slutar som kommunalråd med omedelbar verkan istället för att vara kvar där som en "lame duck" till årsskiftet.

Gunnar är synnerligen väl meriterad efter en lång karriär i näringslivet, i stor utsträckning i gränslandet mellan näringsliv och politik. Han har bl a haft höga befattningar på NCC och Vattenfall samt varit vd för Sveabanken. Därtill kommunalråd i Danderyd under 8 år. Bättre statssekretare än Gunnar kunde Ewa Björling inte få.

Read more...

2010-11-14

Mona blev historisk

Mona Sahlins avgångsbesked idag var knappast oväntat. Kritiken har växt sig allt starkare sedan det historiskt låga valresultatet blev klart för att den senaste veckan växa till stormstyrka. Till slut blev Sahlins situation ohållbar.

På samma sätt som det katastrofala valresultatet grundlades av ett taktiskt misstag, nämligen det rödgröna samarbetet, bidrog ett annat - att kräva att alla i ledningen skulle ställa sina platser till förfogande - till att hon själv tvingades avgå.

Det är inte utan att man kommer att tänka på Erik Fichtelius intervjuer med Göran Persson där den förre partiledaren beskriver sin efterträdare som en skicklig kommunikatör men med bristande intellektuell kapacitet:

- Hennes styrka är inte tänkandet. Det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar. Man tilltror henne en större politisk kapacitet än vad hon har.
Hennes svaga ställning som ledare hindrade också all form av förnyelse i partiet vilket inte heller underlättade hennes möjlighet att utmana Alliansen.

Men socialdemokraternas problem är inte liktydigt med Mona Sahlin utan deras kräftgång började egentligen redan i början av 70-talet och har sin grund i Socialdemokraternas oförmåga att följa med sin tid. Trots att industrisamhället är ett minne blottt är det fortfarande för detta som man utformar sin politik. Att så är fallet beror sannolikt på LO:s stora inflytande över socialdemokratin.

Redan innan Sahlin meddelade sin avgång började ledande partiföreträdare att positionera sig. Antingen för att lansera sig själva som tänkbara efterträdare, eller för att åtminstone undvika en utrensning för egen del, när kvastarna nu börjar sopa.

Ylva Johansson vill införa en äldreomsorgsförsäkring och höja lärarlönerna, Thomas Östros vill genomföra en ny skattereform och Morgan Johansson skyller valnederlaget på just Thomas Östros.

Detta är bara inledningen på det rosornas krig som kommer hålla socialdemokrater i hela landet sysselsatta fram till extrakongressen i vår och kanske även därefter. Någon självklar kandidat finns nämligen inte.

Det kommer att spekuleras om mediagunstlingar som Tomas Bodström och Margot Wallström, men mer sannolikt är att det kommer att grävas skyttegravar mellan vänstersossar såsom Morgan Johansson och Veronica Palm, högersossar med Mikael Damberg och Thomas Östros i spetsen och traditionalister som Sven-Erik Östberg.

Om och hur socialdemokraternas politik kommer att förändras lär vi inte få veta förrän efter partiledarvalet. Nu lär allt fokus handla om personfrågor.

En sak är i alla fall säker. Mona Sahlin blev historisk:
 • Hon blev den första kvinnliga socialdemokratiska partiledaren
 • Hon blev den första socialdemokratiska partiledaren sedan Claes Tholin (1896-1907) som inte blev statsminister
 • Hon ledde socialdemokraterna till deras sämsta valresultat på 96 år
 • Hon blev den första socialdemokratiska partiledaren som tvingades avgå

Övriga källor: Aftonbladet Expressen Expressen DN DN DN SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD


Läs även:
Bjarne Grankvist Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Kent Persson Carl Bildt

Read more...

2010-11-13

Feminism à la DN

I en nyhetsartikel i gårdagens DN avslöjas att det råder brister i jämställdheten i Stockholms skolor. Bland annat visar det sig att medan 70 % av flickorna tycker att deras lärare är bra och tar tillvara deras intressen upplever bara 45 % av pojkarna detsamma.

Undersökningen visar också att:
* Pojkars resultat över lag är sämre i alla ämnen utom idrott.
* Flickor upplever i många skolor sämre arbetsro.
* Fler flickor än pojkar klarar alla delprov i nationella proven i svenska.
* Pojkarna på de flesta skolorna har en sämre läsutveckling än flickor i årskurs 6.

- Det är ju fullkomligt självklart att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter att klara skolan oavsett kön. Många människor tror att jämställdhet bara handlar om kvinnors makt men det finns även strukturer som missgynnar pojkar, konstaterar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Dagens Nyheters ledarskribent, Hanne Kjöller drar däremot slutsatsen att man bör införa feministiska flickskolor - för att flickorna ska "slippa hållas tillbaka av mindre begåvade och mer störande pojkar". Är det så den feministiska kampen numera ser ut på landets största ledarsida?

Läs även: GenusNytt

Read more...

2010-11-09

Använd din konsumentmakt

Tidigare i höstas uppmärksammades i media hur vietnamesiska bönder lockades till Sverige för att blocka bär. De fick inget betalt, men drog istället på sig skulder på mellan 15-20.000 kronor.

Ett vietnamesiskt bemanningsföretag rekryterade bärplockarna, det svenska företaget Lomsjö garanterade minimilön och bären såldes till företaget Blåtand som kokade sylt på blåbären.

Lomsjös konton länsades emellertid och de ansvariga försvann, så där står nu bärplockarna med skulder som motsvarar flera årslöner i Vietnam medan Blåtand kan kamma hem vinsten från 113 ton blåbär.

Självklart är det viktigt, som DN påpekar i sin ledare idag, att lagen om arbetskraftsinvandring inte missbrukas. Men vi kan var och en bidra genom att använda vår konsumentmakt. Köp helt enkelt inte blåbärssylt av märket Blåtand.

Read more...

2010-11-08

Björn Samuelson - ny ordförande i fullmäktige

Den moderata fullmäktigegruppen på Lidingö har enhälligt beslutat att nominera Björn Samuelson till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell Treslow. Björn är idag ledamot av kommunfullmäktige samt styrelseordförande i Lidingöhem AB och Lidingö Stads Tomt AB. I det civila är Björn arbetsmiljöexpert vid Sveriges Byggindustrier och sedan i somras dessutom adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Om Björn säger valberedningens ordförande, Solveig Fröberg:

- Björn Samuelson är en man med stor integritet. Han är lyssnande, inkännande, förtroendegivande, ömdömesgill och ansvarstagande. Björn Samuelson har visat gott ledarskap, kan hantera formalia och allt med en stor portion humor.


Jag kan bara instämma. Björn är ett synnerligen bra val som har alla förutsättningar att leda fullmäktigesammanträdena på ett ypperligt sätt och samtidigt vinna respekt från alla partier.
Läs även: Lidingösidan

Read more...

2010-11-06

Centerpartiet ville ju ha ett eget kommunalråd

I formell mening är det som skrivs i gårdagens Lidingö Tidning korrekt, ett kommunalråd blir fyra. Men i realiteten ger det en missvisande bild eftersom man inte samtidigt berättar att folkpartiets Minna Klintz redan idag är arvoderad på 75 % som vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon tituleras visserligen inte kommunalråd och har idag inget rotelansvar, men kostnaderna för skattebetalarna finns där redan.

Den förändring vi nu gör innebär att fokpartiet får ett kommunalråd som är såväl ordförande i utbildningsnämnden som vice ordförande i kommunstyrelsen. Ett utökat ansvar, men ingen utökad kostnad.

Däremot är det riktigt att kristdemokraternas nya kommunalråd som blir ordförande i äldre- och handikappnämnden liksom det nya moderata kommunalrådet som blir ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden innebär ökade kostnader. Men ökningen är alltså två politiska tjänster, inte tre.

Att Centerpartiet kallar detta för slöseri är inte förvånande. Populistiska uttalanden utan hänsyn till verkligheten har blivit deras signum. Likaså att inte berätta hela sanningen - t ex att man kort efter valet tog kontakt med oss och förklarade att deras valframgång innebar att de "förtjänade att få vara med i den styrande majoriteten" och därmed få ett eget kommunalråd.

Ett centerpartistiskt kommunalråd är alltså inget slöseri, medan ett kristdemokratiskt tydligen är det.

Men är då ytterligare två kommunalråd ett slöseri? Det beror helt och hållet på resultatet av deras arbete. Om de aktivt bidrar till att stadens service till Lidingöborna förbättras och att kostnaderna totalt kan minskas då är de väl motiverade. Om de däremot gör ett dåligt jobb förtjänar de däremot inget förnyat förtroende.

Dessutom har Lidingö stad en mycket låg kostnad för den politiska organisationen. Enligt SCB låg vi 2009 på 284:e plats av 290 kommuner med 377 kr/invånare (lägst låg Malmö med 317 kr/inv. och högst låg Sorsele med 2 420 kr/inv.).

Man får heller inte glömma bort att lidingöborna röstade fram en majoritet bestående av tre partier denna gång. Ingen kan väl tycka att det är orimligt att alla tre partier är delaktiga i och har ett inflytande över politikens utformning.

Men om nu Centerpartiet anser att det är ett slöseri med ytterligare kommunalråd som tar ansvar, varför inte då avstå från oppositionsrådsposten. Då visar man ju faktiskt att man lever som man lär.

Read more...

2010-11-01

Nytt majoritetsprogram med utökad majoritet

Idag presenterade jag tillsammans med Minna Klintz (FP) och Jessica Nyberg (KD) den nya majoritetens nya program.

Någon revolution är det inte frågan om, snarare en ambition om ständig förbättring. Hela programmet kan du läsa på Lidingömoderaternas hemsida.

En utökad koalition innebär också att ytterligare ett parti är med och tar ansvar. Kristdemokraterna får därför en kommunalrådspost med ansvar för äldre- och handikappnämnden. Folkpartiet får en kommunalrådspost med ansvar för utbildningsnämnden, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.

Moderaterna kommer att ha två kommunalråd, dels kommunstyrelsens ordförande, dels ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den sistnämnda är en utökning mot idag, men behövs då vi har stora utmaningar framför oss med utvecklingen av Centrum-Torsvik, översiktsplanen, Högsätralyftet och SL-depåerna.

Därutöver kommer Moderaterna att besätta ordförandeposterna i tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Lidingöhem AB, Lidingö Stads Tomt AB, kommunstyrelsens olika utskott och beredningar samt kommunfullmäktige och dess valberedning. Folkpartiet behåller ordförandeskapet i socialnämnden.

Read more...

2010-10-27

Sänkt skatt från årsskiftet

Sänkt kommunalskatt, satsningar på den yttre miljön och investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det är huvuddragen i vårt budgetförslag för 2011.

Vi förslår idag en sänkning av kommunalskatten med 24 öre under 2011. Den nya skattesatsen blir då 18,62 kronor, vilket vid en oförändrad landstingsskatt ger en samlad kommunalskatt på 30,72 kronor.

För en familj med 500 000 kronor i årsinkomst innebär det en skattesänkning på 1 200 kronor. Sedan 2005 har vi sänkt skatten med sammanlagt 75 öre, motsvarande 3 750 kronor/år för samma familj.

Samtidigt görs stora satsningar inom skola, infrastruktur och parkskötsel samtidigt som avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort. En ny idrottshall och en konstgräsplan kommer att byggas i den nya stadsdelen Dalénum.

Budgetförslaget innebär att stadens nämnder i princip får alla sina önskemål för de olika verksamheterna tillgodosedda. Extra resurser kommer exempelvis att gå till att förstärka socialförvaltningens familjeenhet, gymnasieelever i behov av specialgymnasium och utökade öppettider inom den öppna förskolan från en till fem dagar i veckan.

Fem miljoner kronor avsätts till underhåll och asfaltering av vägar och cykelvägar. Samma belopp drogs in som ett led i förra årets besparingar, en neddragning som nu återställs. Öns parker och grönområden ska få ett lyft genom ett ökat anslag med två miljoner. Pengarna är avsedda att förbättra grönområden, parker och lekplatser. Avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort.

Vidare föreslår vi att 300 miljoner kronor satsas på investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det handlar bland annat om renovering av Rudboda skola samt åtgärder för förbättrad miljö och energibesparing, som byten av ventilationssystem och installationer av bergvärme. Stora resurser läggs också på skolköken. Flera kök kommer att behöva rustas och anpassas i samband med att nya entreprenörer tar över ansvaret för skolmaten nästa år. Vidare investeras i en ny idrottshall och konstgräsplan i Dalénum samt upprustning av Breviksbadet.

Read more...

2010-10-25

Ingen bergtunnel på södra Lidingö

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har idag beslutat att inte gå vidare med inriktningsbeslutet om en ny väglösning mellan Skärsätra och Högberga. Detaljprojekteringen av bergtunnelalternativet, som beräknades ta minst ett år, kommer därför inte att genomföras.

Lidingöborna har i valet varit väldigt tydliga med att de inte anser att problemen längs den nuvarande sträckan är tillräckligt stora för att motivera den investering vi har föreslagit. Vi är lyhörda för Lidingöbornas synpunkter och väljer därför att inte gå vidare med bergtunnelalternativet.

Läs även Lidingösidan

Read more...

2010-10-18

Hårdvinklat och felaktigt i SvD

Under mina snart 8 år som komunalråd har Svenska Dagbladet aldrig ägnat Lidingö mer än ett högst förstrött intresse. En handfull notiser är allt som har skrivits genom åren och den journalistiska lokalbevakningen har legat långt efter Dagens Nyheter, Radio Stockholm, ABC-Nytt och TV4 Stockholm.

När 8000 lidingöbor gick man ur huse för att demonstrera mot biltullar t ex skrev Svenska Dagbladet inte en enda rad, bara för att ta ett exempel. När vi etablerar en helt ny stadsdel (Daénum) blev det möjligen en notis, men inte mer, för att ta ett annat.

När Svenska Dagbladet nu för en gång skull väljer att ägna en helsida åt Lidingö i form av det förestående övertagandet av Storholmsöarna från Vaxholm blir det dessvärre en hårdvinklad artikel (än så länge inte upplagd på nätet), med en kvällstidningsrubrik och felaktigheter skriven av en praktikant.

För det första är det inte fråga om "stopp för fler bofasta på Storholmen". Var och en är fri att flytta dit man vill. Däremot har vi ur stadsplaneringssynpunkt bedömt att ögruppen bäst lämpar sig för fritidshusboende och därför vill vi inte med stora byggrätter uppmuntra till en omfattande permanentbosättning där.

För det andra har inte Lidingö "krävt av Vaxholm" att Storholmsöarna ska klassas som fritidshusområde när de nyligen gjorde en detaljplan för området inför övertagandet, utan något båda kommunerna var helt överens om.

För det tredje har Storholmsborna redan kommunalt vatten från Lidingö.

För det fjärde är det inte frågan om att Lidingö inte vill "stötta öbornas önskan" om att få kommunalt avlopp. Dels råder det delade meningar mellan öborna då ett antal fastighetsägare har investerat i egna lokala lösningar som man i så fall har gjort förgäves, dels måste man bedöma det samlade behovet mot bakgrund av att öarna fortfarande huvudsakligen utgörs av fritidshus. För närvarande ser vi det inte som aktuellt att koppla in Storholmsöarna på det kommunala avloppsnätet, men det är en fråga som kommer att omprövas regelbundet.

För det femte är det inte korrekt att skriva att Storholmsboarna får en förhöjd soptaxa. För permanentboende kan den bli högre, men också lägre beroende på hur många hämtningstillfällen man väljer. För fritidsboende blir den lägre.

För det sjätte, genom att "citera" mig med orden "Vi har inte bett att få ta över Storholmen..." ger man intrycket av att våra nya lidingöbor är ovälkomna. Så är inte fallet. Det jag sa var "Det är inte vi som har bett att få ta över Storholmsöarna, utan initiativet kommer från Vaxholm." som en beskrivning av varför frågan aktualiserats, inte för att markera en ovilja.

Vidare beskrev jag Vaxholms utmnaning att ge Storholmsborna en bra kommunal service pga. av ögruppens geografiska läge och att vi därför var "beredda att ta ett regionalt ansvar" såsom varandes en större kommun med bättre resurser, men framförallt med ett för Storholmsborna bättre geografiskt läge. Jag påpekade också att en förutsättning för oss var att en majoritet av Storholmsborna ville byta kommun.

Det har de gjort och därför ska de, oavsett vad Svenska Dagbladet insinuerar, känna sig varmt välkomna till Lidingö från årsskiftet.

Read more...

2010-10-13

Ansvarslöst av S om Hospice

I måndags behandlade vi frågan om folkomröstning om Lidingö Hospice på kommunstyrelsen. Vi i majoriteten har tidigare fått kritik från oppositionen för att vi har väntat med att ta upp den frågan till dess att äldre- och handikappnämnden har fattat sitt inriktningsbeslut gällande just Hospice, men nu vill Socialdemokraterna istället skjuta på avgörandet ytterligare.

Deras ställningstagande är ytterst märkligt och motiveringen direkt provocerande gentemot de som arbetar inom äldre- och handikappförvaltningen.

Äldre- och handikappnämnden har nämligen i full enighet beslutat att Lidingö Hospice ska vara kvar och att det enbart ska bedrivas palliativ vård där. Alltså precis det krav som de som har väckt frågan om folkomröstning har ställt.

Varför vill då Socialdemokraterna avvakta? Jo för att se om förvaltningen gör som nämnden har beslutat!!!

För det första kan man enbart folkomrösta om politiska beslut, inte förvaltningens förmåga att följa dem. För det andra, och det är det allvarligaste, så skickar Socialdemokraterna med detta yrkande en tydlig signal till chefer och medarbetare på äldre- och handikappförvaltningen att man inte litar på deras lojalitet och/eller förmåga att genomföra fattade beslut.

Det vore uppseendeväckande i vilken fråga det än gällde, men det är synnerligen ansvarslöst när det gäller en verksamhet som har befunnit sig i en politisk torktumlare under senaste året. Vad personalen på Hospice och deras chefer på förvaltningen nu behöver är stöd från politiken, inte ytterligare rävspel, Jag trodde faktiskt mer om Socialdemokraterna än så.

Read more...

2010-10-12

S säger nej till ny förskola i Torsvik

Vid gårdagens kommunstyrelse yrkade Socialdemokraterna avslag på förslaget att bygga en ny förskola i Torsvik istället för den mögelskadade som barnen redan tvingats evakuera ifrån. Socialdemokraterna tycker tydligen att det är helt i sin ordning att barnen permanent ska ha sin förskola i vad som är tillfälliga baracker på skolans fotbollsplan.

Vad är då Socialdemokraternas motiv till sitt ställningstagande:

 1. Skolornas lokalkostnader har ökat de senaste åren. Ja det stämmer, därför att elevantalet har ökat och det kräver nya lokaler och nybyggda lokaler är som regel dessutom dyrare än gamla. Men vi kan ju inte gärna låta bli att bygga nya lokaler när barnen blir fler bara för att det kostar pengar. Dessutom har vi höjt skol- och förskolepengen extra mycket de senaste åren bl a för att kompensera för ökade lokalkostnader. Så agerar en ansvarsfull ledning!
 2. Politiken måste stärka sitt inflytande över processen, Eh, jaha. Frågan har behandlats i utbildningsnämnden vid minst två tillfällen, förslaget har reviderats efter nämndens synpunkter och kommunstyrelsen har fattat beslutet så nog har vi full kontroll alltid.
 3. Partnering-avtalet med Skanska bör utvärderas. I och för sig en klok synpunkt, men vore det inte bra om vi genomförde ett projekt med Skanska först innan vi utvärderar det? Det blir liksom lite lättare då...
 4. Kommunstyrelsen bör överväga att tillsätta ett fastighetsutskott. Jaha, så barnen ska inte få vettiga förskolelokaler förrän vi har övervägt hur vår interna byråkrati ska se ut...

Med för frågan helt irrelevanta argument säger Socialdemokraterna alltså nej till att barnen i Torsviks förskola ska få vettiga lokaler för sin verksamhet. Helt obegripligt!

Read more...

2010-10-08

EU föreslår ny finansskatt

I kölvattnet på finanskrisen föreslår nu EU kommissionen en särskild skatt på finansiella institutioner, Financial Activities Tax (FAT). Skatten är tänkt att vara en extra 5 % av vinsten (ovanpå annan nationell beskattning) och ska tas ut på EU-nivå.

Förslaget presenteras som ett alternativ till den s k Tobinskatten som innebär att alla finansiella transaktioner beskattas. Tobinskatten stöds främst av europas socialister men också av Tyskland. Problemet med Tobinskatten är bara att om den inte blir gemensam för hela världen flyttas bara transaktionerna någon annanstans.

Men inte heller FAT är utan invändningar. För det första förändras maktbalansen mellan EU och dess medlemsländer i den stund EU ges en egen beskattningsrätt. Då tar man ett stort steg mot överstatlighet, snarare än dagens mellanstatliga samarbete.

För det andra har man bara bestämt att man vill beskatta finansmarknaden som någon slags påföljd för den finansiella krisen, men man har inte bestämt vad pengarna ska användas till. På något sätt känns det som att börja i fel ände...

PS Något förvånande hittar jag inte en enda rad om detta nya skatteförslag på de fyra stora tidningarnas hemsidor. Är deras bevakning av EU verkligen så dålig?

Read more...

2010-10-06

Ett nytt starkt lag

Fredrik Reinfeldts nya ministär består både av överraskningar och förväntade namn. Men sammantaget är det ett starkt lag som mönstrat på för de kommande fyra åren.

Att alla partiledarna skulle vara kvar som ministrar var ju självklart, likaså Anders Borg, Carl Bildt, Tobias Billström, Beatrice Ask och Gunilla Carlsson. Inte heller vár det särskilt överraskande att Hillevi Engström blev ny arbetsmarknadsminister.

Med Ulf Kristersson som ny socialförsäkringsminister får Reinfeldt in en av Moderaternas skickligaste debattörer i regeringen som dessutom är en person med ett mycket stort socialt patos.

Valet av Peter Norman som ny finansmarknadsminister var helt otippat, men signalen är tydlig. Förtroendet för finansmarknaden måste åter byggas upp och Norman har helt klart en bred yrkesmässig erfarenhet som kommer vara till stor nytta. Hans politiska erfarenhet är däremot mycket begränsad, men som parhäst till Anders Borg blir det förhoppningsvis inte något problem.

Att flytta över integrationsfrågorna till arbetsmarknadsdepartementet är ett mycket klokt drag av statsministern. Jobb och språk är de två grundläggande förutsättningarna för en bra integration och därmed har ansvarat hamnat helt rätt. erik Ullenhag är dessutom en av Folkpartiets skickligaste politiker.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att nämna utnämningen av Catharina Elmsäter-Svärd som ny infrastrukturminister. Hon kommer att ansvara för en investeringsportfölj på ca 500 miljarder kronor och blir således en av de viktigaste och tyngsta ministrarna i regeringen. Hennes uppgift är att ta vid där Åsa Torstensson misslyckats.

Att hon nu lämnar finanslandstingsrådsposten i Stockholms län (efter att ha blivit den första som omvalts på denna post) blir ett stort avbräck och någon given ersättare finns inte. Men regeringen får en mycket kompetent och skicklig minister som kommer att leverera resultat.

Källor: SvD DN Aftonbladet Kent Persson Tokmoderaten Isabella Jernbeck Gunnar Hökmark

Read more...

2010-10-04

Från klarhet till klarhet

Efter fredagens nyhet att Sofia Arkelsten blir ny partisekreterare, presenterade Fredrik Reinfeldt idag nästa nyckelspelare i den moderata laguppställningen. Anna Kinberg Batra är ett alldeles utmärkt val till den oerhört viktiga posten som gruppledare i riksdagen.

Med en minoritetsregering får hon en nyckelroll att försöka lotsa Alliansens förslag genom riksdagen. Jag vet få personer som är mer lämpade för den uppgiften än denna kloka, snabbtänkta och pragmatiska riksdagsledamot.

Med dessa två utnämningar har Reinfeldt gått från klarhet till klarhet. Nu väntar vi med spänning på att få se vilka som blir nya ministrar på tisdag.

Källor: Aftonbladet Expressen Opinionsbloggen SvD Ledarbloggen DN Edvin Alam Kent Persson

Read more...

2010-10-01

Åter 19 mandat

När länsstyrelsen så till slut hade räknat klart har Moderaterna åter fått 19 mandat och Vänsterpartiet får lämna fullmäktige. Det är naturligtvis glädjande för oss, men jag förstår om vänsterpartisterna är djupt besvikna. Att först mista sitt enda mandat, sen få tillbaka det för att två dagar senare åter bli av med det måste ta på nerverna.

Att länsstyrelsen på det här sättet presenterar felaktiga uppgifter är inte bra och ytterligare ett tecken på att vår valhantering behöver ses över.

Read more...

Fantastiskt bra val

Idag har Fredrik Reinfeldt utsett Sofia Arkelsten till ny partisekreterare. Det är ett fantastiskt bra val. Hon är en av våra skickligaste politiker som har gett Moderaterna hög trovärdighet i miljöfrågor.

Sofia är skärpt, påläst och en duktig kommunikatör som har mycket goda förutsättningar att ta över stafettpinnen från Per Schlingman och leda partiorganisationen till förnyad framgång i nästa val 2014.

Även Gunilla Sjöberg som biträdande partisekreterare känns bra. Funktionen har behövts länge och Gunilla är en klippa i organisationen.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen SvD SvD DN Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Kent Persson Michael Anderberg

Read more...

2010-09-29

"Nu får det vara nog!"

Idag firade Lidingö Tidning 100 år med aktiviteter och underhållning i Lidingö Centrum.

Bredvid scenen hittade jag en gammal uppförstorad sida från LT den 4 januari 1979 med en ungdomsbild av vår omtyckte centrumvärd, Lasse Essman (som då hade mustasch och tidsenligt långt hår). Men det som verkligen påkallade mitt intresse var istället en artikel bredvid som berättade att 1978 hade befolkningen minskat med 164 personer på ön

Mina moderata företrädare kommenterade uppgifterna med att "det ligger inom planeringsramen", medan socialdemokraterna ansåg att "det finns plats för några tusen lidingöbor till". Lidingöpartiet svarade då i polemik med Socialdemokraterna att "Nu får det vara nog!".

Vi hade då 37 390 invånare och har sedan dess ökat med sex tusen personer till...

Read more...

2010-09-28

Vänsterpartiet kommer in trots allt

Aldrig får man vara riktigt glad. När länsstyrelsen nu på morgonen presenterade det definitiva valresultatet visar det sig att vi tappar ytterligare ett mandat som istället går till Vänsterpartiet.

Länsstyrelsen har godkänt ytterligare 4 röster för Moderaterna jämfört med valnämndens beslut och ytterligare 3 för Vänsterpartiet, men eftersom vi har olika delningstal för det sista mandatet gynnas Vänsterpartiet på vår bekostnad.

Om Vänsterpartiet bara hade fått en röst mindre eller vi två röster mer hade mandatet varit vårt, större är inte skillnaden. Om vi hade fått en röst till hade lotten avgjort vilket parti som hade fått mandatet. Snacka om att förlora på mållinjen.

Tack och lov behåller vi en majoritet tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna, men marginalen krymper från 27 till 26 av 51 mandat.

Läs även: Ida Drougge Lidingösidan

Read more...

När demokratiska rättigheter står mot varandra

Min erfarenhet är att demonstrationer i Sverige som regel genomförs i ordnade former, möjligen med effekten att det under en begränsad tid kan bli lite svårt att ta sig fram med bil i det berörda området. Polis och arrangörer brukar dock gemensamt se till att störningarna för allmänheten ska bli så små som möjligt. Budskapet är det viktiga, inte ambitionen att ställa till med kaos.


Undantaget brukar vara när Sverigedemokrater, Nationaldemokrater eller andra främlingsfientliga eller rasistiska organisationer vill utnyttja sina demokratiska rättigheter. Men då är det inte arrangörerna i sig som ställer till problem för omgivningen utan vänsterextremister som saboterar deras möten. Om detta skrev Jan Guillou mycket klokt i sin senaste krönika i Aftonbladet.

Nere på kontinenten tycks det emellertid vara lite annorlunda. Igår kväll fick jag nämligen beskedet att morgondagens möte med Regionkommittén var inställt. Anledningen är en demonstration som väntas få över 80 000 deltagare och som ska hållas i EU-kvarteren.

Den belgiska polisen gör bedömningen att ingången till Regionkommitténs byggnad i praktiken kommer att vara blockerad större delen av dagen samt att möjligheterna att överhuvudtaget ta sig in och ut ur området kommer att vara kraftigt begränsade.

Den demokratiska rättigheten att få demonstrera och uttrycka sin åsikt står alltså här i konflikt med den minst lika viktiga principen att förtroendevalda ska kunna träffas och fatta beslut. Man kan ju fråga sig om det inte med lite god vilja hade gått att tillgodose båda behoven.

Read more...

Tack för förtroendet!

Nu är personrösterna till Lidingö kommunfullmäktige räknade. Trots att vi moderater tappade 3 mandat fick jag faktiskt fler personröster i detta val (833 stycken) än 2006 (695 stycken). Jag fick dubbelt så många personkryss som någon annan kandidat till fullmäktige. Faktum är att jag fick dubbelt så många kryss som Sverigedemokraterna fick röster och drygt 40 % fler kryss än Vänsterpartiets samlade röstantal. Man tackar för förtroendet.

Inom Lidingöpartiet var ingen kandidat i närheten av att bli inkryssad, medan Miljöpartiets Pontus Magnusson Jansson och Anna Stenson bara var 4 respektive 8 röster från att bli personvalda. Nu toppar de sitt partis fullmäktigelista ändå, så i praktiken spelar det ingen roll.

Såväl Minna Klintz som Mårten Dahlberg blev också personvalda. Även Tor von Sydow klarade personvalsspärren och kniper därmed förstaplatsen framför Kent Ivarsson.

Inte heller dessa kryss förändrar vilka som blir invalda. Det gör däremot Carl-Johan Schillers framgångar som lyckades bli personvald för Kristdemokraterna. Det innebär att han blir parhäst med Jessica Nyberg medan Dag Lofalk får nöja sig med att vara förste ersättare i fullmäktige.

Sammanlagt var det drygt 22 % av väljarna som kryssade någon kandidat, men bara en kandidat som annars inte skulle ha blivit invald kom in.

Read more...

2010-09-25

Vad skiljer Sverige från Florida?

Ni kommer väl ihåg presidentvalet 2000 mellan Al Gore och George W. Bush, som avgjordes av av Högsta Domstolen efter att valprocessen i just Florida hade kritiserats våldsamt och där Al Gore fick flest röster men färre elektorer. Svenska media beskrev det som odemokratiskt och många menade att något sådant aldrig skulle kunna ske i Sverige - förrän nu...

Alliansen fick i årets val 1922 röster mer än de rödgröna och Sverigedemokraterna tillsammans, men två färre riksdagsplatser. En folkmajoritet står alltså bakom vad som synes bli en minoritetsregering. Dessutom har valprocessen i Arvika och Halmstad ifrågasatts och överklagats till Valprövningsnämnden.

Även i Örebro har de borgerliga och miljöpartiet fått färre mandat i fullmäktige än Socialdemokraterna och Vänsterpartiet trots 2500 fler röster.

Så vad skiljer egentligen Sverige från Florida - förutom, solen, värmen och tornados förstås?

Read more...

2010-09-22

En mer nyanserad bild

I valrörelsens slutskede försökte de rödgröna att hänsynslöst utnyttja enskilda sjukförsäkringsfall för framställa Alliansregeringen som kallhamrad och hård. Men verkligheten är ofta mer nyanserad än de framstår i en valdebatt.

Redan i lördags kunde jag berätta om ett av dessa fall , där det visade sig att kvinnans situation inte alls berodde på den nuvarande regeringens politik utan ett regelverk som socialdemokraterna långt tidigare själva hade beslutat om.

Idag publicerar Försälringskassan ett pressmeddelande där de nyanserar bilden kring den mycket gripande berätelsen om Annica Holmquist:

Förtydligande om alternativ till sjukersättning

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om Annica Holmquist som fått avslag från Försäkringskassan på sin ansökan om sjukersättning (förtidspension). I samband med detta sade Försäkringskassan i fredags att vi kommer att presentera alternativa lösningar i ett möte med de berörda, vilket också skett under tisdagen. På grund av sekretess och hänsyn till den enskilde individen kan Försäkringskassan inte uttala sig i enskilda fall, men vi vill förtydliga att det finns andra möjligheter till ersättning från sjukförsäkringen än sjukersättning (förtidspension).

I de gamla reglerna som gällde fram till 1 juli 2008 fanns en möjlighet att bevilja tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) – denna möjlighet finns inte i dagens lagstiftning. I stället finns flera vägar att gå. Antingen sjukersättning (förtidspension) som man kan få om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid eller aktivitetsstöd som den får som deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Man kan också ansöka om förlängd sjukpenning i vissa fall eller fortsatt sjukpenning.

I en sådan situation som den Annica Holmquist och många andra befinner sig i, finns ett antal andra alternativ som gör att den enskilde inte behöver stå utan ersättning från försäkringen. Det handlar till exempel om aktivitetsstöd och efter tre månader i arbetslivsintroduktion kan man ansöka om sjukpenning igen.

I det aktuella fallet har Försäkringskassan sagt nej till ansökan om sjukersättning (förtidspension). Det är viktigt att framhålla att man alltid kan man begära omprövning av ett beslut. I första hand görs då en omprövning av ärendet hos Försäkringskassan. Det finns då möjlighet att komplettera och förtydliga de underlag som beslutet grundar sig på.

De alternativa möjligheter som finns har Försäkringskassan presenterat för Annicas Holmquists dotter som är ombud för sin mor.
Som läsare är det lätt att känna empati för de som hamnar mellan stolarna eller av andra skäl inte får det stöd som vi alla tycker är rimligt. Och det är varje regerings ansvar att rätta till eventuella brister i systemen. Men som framgår av Försäkringskassans information ovan är inte läget så svart eller vitt som oppositionen och media gärna vill måla upp.

Read more...

2010-09-20

Nu breddar vi koalitionen med KD

Efter en lång och intensiv valkampanj är nu valresultaten klara. På riksplanet ökade Alliansen sin röstandel medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1914. Utan taktikröstandet vågar jag påstå att Moderaterna hade blivit största parti.

Att en borgerlig regering för första gången någonsin har blivit omvald är också en stor framgång. Dock är Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och det faktum att de dessutom får en vågmästarroll en plump i protokollet. Det kommer inte bli lätt att regera landet om inte de rödgröna visar att de också är beredda att ta ansvar.

På Lidingö tappade vi Moderater tre mandat och våra koalitionsvänner Folkpartiet ett. Mot bakgrund av den kampanj som Centerpartiet har fört i vägfrågan är det inte förvånande, men givetvis ändå en stor besvikelse. Vi ville möta väljarna ärligt med en politik vi kan stå för, utan taktiserande och utan baktankar, men alltför många väljare uppskattade uppenbarligen inte den inslagna vägen.

Vi måste naturligtvis ta lärdom av detta inför framtiden. Har vi varit för dåliga på att förklara vad vi vill göra och varför en ny väg behövs, har vi varit för oskickliga som inte har lyckats bemöta Centerpartiets skrämselpropaganda eller har vi helt enkelt lyssnat för dåligt på lidingöborna? Kanske beror det på alla tre skälen?

Detta måste vi analysera noga innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare i vägfrågan och i vilken form den ska avgöras.

Som en konsekvens av valresultatet kommer vi i alla fall att bredda koalitionen med Kristdemokraterna, som står oss nära politiskt och som har stött majoriteten i mycket stor utsträckning, inte minst när vi var tvungna att ta en del tuffa beslut i samband med finanskrisen. Att ta ansvar ska löna sig det är min bestämda uppfattning.

Read more...

2010-09-18

Inte hela sanningen

I ytterligare ett försök att utmåla Alliansregeringen som hård och omänsklig lyfter Aftonbladet fram 34-årige Marie Bengtsson som efter en organtransplantation inte får någon sjukpenning.

Men i DN berättar ledarskribenten Hanne Kjöller vad Aftonbladet förtiger, nämligen att anledningen är att Marie aldrig har arbetat och därmed inte kvalificerat sig för någon sjukpenning.

Att svårt sjuka människor ska ha en ekonomisk trygghet är en självklarhet och ett fall som Maries kan mycket väl vara ett skäl för regeringen att se över regelverken, men hennes situation har uppenbarligen ingenting med Alliansens reformer på sjukförsäkringsområdet, utan är en kvarleva från gammal socialdemokratisk lagstiftning.

Read more...

2010-09-15

Därför rasar de rödgröna

Ända fram till april ledde de rödgröna stort i opinionen, men sen hände någonting - de presenterade sin politik.

Per Gudmundson redovisar pedagogiskt i Svenska Dagbladet en lång rad skäl till de rödgrönas kräftgång i opinionen:

 • 3/5 De rödgröna presenterar sin skuggbudget med höjda skatter och arbetsgivaravgifter
 • 25/5 De rödgröna kräver att USA ensidigt ska avveckla sina kärnvapen och stänga sina utländska baser
 • 10/7 MP kräver byggstopp för köpcentra
 • 28/7 Carin Jämtin (S) kräver "könsneutrala" toaletter
 • 16/8 Jämtin vill tillsammans med Ilija Batljan (S) inrätta butlers i tunnelbanan
 • 23/8 MP föreslår clowner på ålderdomshemmen
 • 26/8 S kampanj mot den ökade arbetslösheten blir snabbt inaktuell när SCB presenterar statistik som visar att arbetslösheten de facto sjunkit dramatiskt
 • 29/8 Sahlin får intern kritik från Björn Rosengren, Kjell-Olof Feldt, Jan O Karlsson och Göran Persson
 • 30/8 Thomas Bodström äter donuts i USA och sköter valrörelsen via Facebook
 • 31/8 De rödgrönas valmanifest visar sig vara underfinansierat med 4 miljarder kronor
 • 5/9 Lars Ohly tycker att kvinnor ska använda bröstpumpar så att inte amn ing ska vara ett hinder för kvoterad föräldraledighet
 • 10/9 De rödgröna ändrar i smyg sitt valmanifest
 • 12/9 V låter en strippa uppträda på ett partimöte
 • 13/9 Yvonne Ruwaida (MP) vill förbjuda alla bilar som är äldre än 10 år
 • 14/9 En 15-åring bjuds på vin på ett valmöte med Tomas Bodström

Inte så konstigt kanske att rollerna nu är de ombytta...

Read more...

Dyrare att bo på Lidingö med de rödgrönas politik

De rödgröna har meddelat att de vill återinföra förmögenhets- och fastighetsskatten. Förslaget, som går ut på att småhus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kommer få en höjd fastighetsskatt på 1 procent, drabbar Stockholms län högre utsträckning än resten av landet.

Lidingö tillhör en av de kommuner där skatten slår hårdast då drygt 46 procent av fastighetsägarna drabbas av högre kostnader direkt den 1 januari 2011. Ytterligare 43 procent ligger i riskzonen när den nya taxeringen genomförs 2012.

För att lugna oroliga fastighetsägare har de rödgröna lovat att inga ytterligare kommer drabbas vid den nya taxeringen 2012, men tidigare erfarenheter tyder på det motsatta. I samband med valet 1998 och 2002 utlovades att taxeringsvärdena skulle frysas och ses över, något som rann ut i sanden och fastighetsägarna fick istället ökade kostnader. Bristen på konkreta förslag på hur fastighetsskatten ska reformeras på sikt talar för att de kan komma att ändra inriktning vilket kan få förödande konsekvenser för fastighetsägarna.

Utöver den höjda fastighetsskatten vill de rödgröna även att fastigheter ska förmögenhetsbeskattas. Fastighetsägare riskerar alltså att drabbas av dubbelbeskattning. De som är ambitiösa och amorterar av sina lån drabbas hårdare när belåningsgraden minskar och den egna förmögenheten ökar. Denna straffbeskattning drabbar de som har låga eller inga lån alls på deras fastigheter, främst pensionärer vars betalningsförmåga inte motsvarar deras förmögenhet. Det skapar en osäkerhet som även drabbar vanliga husägarna när de rödgröna inte kan ge raka och tydliga besked.

Read more...

2010-09-13

Låga kostnader på Lidingö

Dagens Samhälle har sammanställt och bearbetat statistik från SCB som visar att Lidingös kostnader ligger 7,5 % under den s.k. standardkostnaden*, vilket ger oss en 15:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det visar att vi bedriver vår kommunala service på ett effektivt sätt.

Men bra kan bli bättre. Bäst i landet är Danderyd vars kostnadsnivå ligger hela 14,9 % under standardkostnaden.

* = Standardkostnad för en verksamhet är den kostnadsnivå en kommun borde ligga på enligt staten och utgör grund för den interkommunala kostnadsutjämningen. Olika kommuner har olika standardkostnader beroende på sin befolkningsstruktur. Många förskolebarn ger en hög standardkostnad för förskolan, få äldre en låg standardkostnad för äldreomsorgen, osv.

Read more...

2010-09-12

Centerpartiet är inte trovärdiga i vägfrågan

Många personer blev i våras förvånade över Centerpartiets plötsliga tvärkast i vägfrågan, där de efter att i över tio års tid har förespråkat just bergtunnelalternativet, utan förvarning har blivit dess hårdaste kritiker.

Det hade varit en sak om de efter moget övervägande kommit fram till att andra alternativ vägde över, men att den lösning som av Kent Ivarsson (C) beskrevs som en "födelsedagspresent" plötsligt skulle vara det värsta som skulle kunna hända Lidingö är helt enkelt inte trovärdigt. Det finns bara ett skäl till Centerpartiets agerande - ren och skär valtaktik.

Dessutom väljer Centerpartiet att basera sin valkampanj på lögner och personangrepp.

Snabbt avrundade man de beräknade 410 miljoner kronorna till ”en halv miljard” för att nu gå ut och påstå att vägen ”nog kommer att kosta en miljard”. Det är inte seriöst. Man påstår också att driftkostnaden skulle bli 35 miljoner per år och att tio fastigheter skulle behöva rivas, vilket är helt taget ur luften.

Nu tycks de också helt ha förträngt sin egen historia.

I fullmäktige stod Tor von Sydow (C) och blåljög i talarstolen när han nekade till att han tidigare hade gratulerat mig till att vi nu valt bergtunnelalternativet. Och till en av våra kommunstyrelseledamöter påstod han att Centerpartiet minsann inte alls hade röstat ja till förslaget i kommunstyrelsen – trots att hon var där, det är protokollfört och det finns ytterligare ett 20-tal andra vittnen.

Men värst av allt var Tor von Sydows angrepp i TV4 på folkpartiets vice ordförande i tekniska nämnden, Göran Tegnér, som han anklagade för att vara jävig och vars avgång han dessutom krävde.

Göran Tegnér är förvisso trafikexpert hos teknikkonsultföretaget WSP, som har utrett de olika vägalternativen åt Lidingö stad, men Göran har varken medverkat i utredningen hos sin arbetsgivare eller deltagit i de beslut som Lidingö stad har tagit i frågan. En jävsituation kan således överhuvudtaget inte uppstå, men det hindrar inte Tor von Sydow från att försöka smutskasta en annan förtroendevald.

Det finns tydligen inga gränser för hur lågt Centerpartiet är beredda sjunka i jakten på väljare. Tor von Sydow borde istället be Göran Tegnér om ursäkt – offentligt och ordentligt.

Läs även: Lars Björndahl

Read more...

Även USA har val i höst...

Read more...

2010-09-11

Frågor och svar om vägtunneln

Varför behövs en ny väg överhuvudtaget?
Mellan Skärsätra och Högberga passerar dagligen drygt 12 000 bilar två järnvägsövergångar och slingrar sig igenom ett villaområde på en smal väg med många utfarter. Boendemiljön är mycket dålig, trafiksäkerheten bristfällig och framkomligheten under rusningstrafik begränsad.

Ett 20-tal fastigheter är starkt påverkade av buller och avgaser. Barnens skolväg är inte säker och den bristande framkomligheten är inte bara ett samhällsekonomiskt problem, bilar i kö släpper ut mer avgaser än bilar som rullar.

Varför just en bergtunnel? Finns det inte bättre alternativ?
Vi har utrett ett tiotal olika lösningar som i huvudsak kan delas in i tre olika kategorier: norr om Lidingöbanan, tunnel under Skärsätra samt åtgärder på befintlig väg.

Att dra vägen norr om Lidingöbanan har länge betraktats som det naturliga alternativet, men närheten till Skärsätra skola och Kottlasjön liksom den känsliga naturmiljön längs delar av sträckan gör alternativet problematiskt. Vägen hamnar dessutom relativt nära ett antal bostadsfastigheter även om problemen inte är lika stora som längs Södra Kungsvägen. Därtill planerar SL dubbelspår mellan Skärsätra och Högberga vilket försvårar en vägdragning ytterligare, då utrymmet mellan skolan och spåret redan idag är mycket begränsat.

Kostnadsmässigt är alternativet något billigare än bergtunnelalternativet, men vi prioriterar miljöaspekten högre. Bullret vid Skärsätra skola skulle förvisso kunna hanteras genom en betongtunnel på den sträckan, men det alternativet är betydligt dyrare än bergtunneln och övriga invändningar om en dragning norr om banan kvarstår.

Oppositionen föreslår istället att nuvarande väg breddas samt att två planskilda korsningar byggs i Högberga och Skärsätra. En breddning av vägen kräver att flera fastigheter längs sträckan delvis exproprieras, dvs. de som redan idag är värst drabbade av trafiken skulle få en ytterligare försämrad boendemiljö. Dessutom behöver man av trafiksäkerhetsskäl lägga en mittbarriär för att förhindra vänstersvängar från villautfarterna, vilket försvårar för fastighetsägarna ännu mer. Kostnaden för denna lösning kan uppskattas till ungefär hälften av bergtunnelalternativet, men eftersom det inte löser problemen är det bortkastade pengar.

Bergtunnelalternativet förbättrar såväl boendemiljö som trafiksäkerhet och framkomlighet. Intrånget i naturmiljön är begränsat och ytterst få fastigheter påverkas negativt annat än under själva byggtiden. Genom bergtunnelalternativet minskar sannolikt också smittrafik via Kottlavägen respektive Södra Kungsvägen öster om Högberga, vilket är en fördel för de boende längs dessa vägsträckor.

Är frågan helt avgjord nu?
Nej, det beslut som har tagits är ett inriktningsbeslut och ett uppdrag att detaljprojektera en väg i enlighet med bergtunnelalternativet. Såvitt vi kan bedöma just nu är bergtunnelalternativt det bästa, men skulle detaljprojekteringen visa ett det föreligger svåra tekniska problem eller att kostnaderna skulle skjuta i höjden måste beslutet naturligtvis omprövas.

Var kommer vägen och tunneln att gå?
I Skärsätra fortsätter vägen rakt fram något hundratal meter istället för att korsa järnvägen vid nuvarande övergång. Bakom Parkvillan vid Idunavägen går vägen under spåret och därefter in i berget. På andra sidan kommer tunneln ut i början av Mölna ängar. Vägen fortsätter därefter på befintlig väg fram till Högberga där en planskild korsning byggs.

Det finns många cirkulationsplatser (rondeller) i förslaget. Försämrar inte de framkomligheten?
Jo, när huvuddelen av trafiken går i en riktning är det så. Vi har därför specifikt i direktiven till detaljprojekteringen bett att man ska titta närmare på om alla eller ens någon av cirkulationsplatserna behövs.

Enligt förslaget kommer de boende på Idunavägen inte längre ha någon utfart mot Södra Kungsvägen, utan vara hänvisade till en brant backe vid Kottlavägen. Även detta är något vi har bett att man ska titta närmare på i detaljprojekteringen. Troligen kan utfarten mot Södra Kungsvägen behållas.

De boende i Östra Mölna är mycket kritiska till bergtunnelalternativet. Varför då?
De vill istället ha det norra alternativet som för deras del skulle innebära att genomfartstrafiken flyttas längre bort från deras bostadsområde. Situationen för de boende i Östra Mölna försämras inte på något sätt, men den förbättras inte heller. De boende har kommit med en del konstruktiva förslag på hur vägen skulle kunna flyttas längre bort från husen vid Östra Mölna. Även detta kommer att belysas i samband med detaljprojekteringen.

Hur mycket kostar bergtunneln?
Bergtunnelalternativet är, så som det nu är skissat, kostnadsberäknat till 410 mkr, med en osäkerhet på +/- 70 mkr.

Hur stor blir den årliga kostnaden?
Med en genomsnittlig ränta på 4 % och en avskrivningstid på 50 år, blir den årliga kapitaltjänstkostnaden drygt 18 mkr. Det ska då jämföras med den årliga kostnaden för oppositionens eget förslag som landar på 9 mkr.

Merkostnaden för bergtunnelalternativet är alltså ca 9 mkr/år. Det utgör mindre än en halv procent av stadens budget som omfattar 2 200 mkr/år. Fördelat på varje lidingöbo blir det en årlig kostnad på ca 200 kr av de ca 40 000 kr var och en betalar i kommunalskatt.

Är det inte billigare att bara lösa in fastigheterna längs den nuvarande sträckan?
Om det vore så enkelt att det verkligen löste problemen och man inte behövde ta hänsyn till att det är människors hem vi pratar om, så jovisst vore det billigare.

Men även om man löste in fastigheterna kvarstår behovet av en ökad trafiksäkerhet och en bättre framkomlighet. För att uppnå detta skulle planskilda korsningar och en breddning av vägen behöva genomföras. Tillsammans med inlösen av ett 20-tal fastigheter skulle kostnaden ändå bli i paritet med bergtunnelalternativet. Och då har vi dessutom tvingat 20 familjer att flytta från sina hem. Det är inte ett förslag vi Moderater vill lägga.

Är det verkligen motiverat att lägga så mycket pengar på en ny väg som bara gynnar några få?
Det är inte sant. Ungefär en fjärdedel av Lidingös befolkning bor öster om Skärsätra järnvägsövergång, så vägen berör väldigt många. Dessutom finns stora verksamheter i Gåshaga som alstrar en hel del tung trafik.

Varför ska jag som bor på norra ön behöva betala för att de som bor i Gåshaga ska få en snabbare väg till jobbet? Av samma skäl som att de som bor på södra ön är med och betalar för investeringar till dem som bor på norra ön. T ex har Klockargårdens skola rustats upp för ca 60 mkr, en ny förskola byggs i Torsvik för 40 mkr och Rudboda skola ska renoveras för närmare 100 mkr. Allt detta är även de som bor på södra ön med och finansierar.

Varför ska vi lägga så mycket pengar på en ny väg. Kan vi inte använda de pengarna till skola och äldreomsorg istället?
Vi har bland de bästa skolorna i landet och en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi har kontinuerligt ökat resurserna till dessa och andra viktiga välfärdsområden, men en kommun måste också ha en väl fungerande infrastruktur.

Oppositionen lyfter gärna fram hela investeringsbeloppet som om det ingick i den årliga budgeten. Men den årliga kapitaltjänstkostnaden är bara drygt 18 mkr och skillnaden mot oppositionens eget förslag 9 mkr. Det är den summan man kan diskutera en alternativ användning för i den årliga budgeten, inte 410 mkr.

Vi har dessutom överskott i budgeten och kommer nästa år att kunna sänka skatten med 20 öre.

Enligt Centerpartiet kan vi bygga en ny förskola för 60 barn eller ett äldreboende för 30 pensionärer - varje år - bara för driftkostnaden av tunneln. Stämmer det?
Knappast, visst finns det driftkostnader för en tunnel som inte en vanlig väg har, t ex ventilation men i gengäld lär snöröjningen bli minimal. Några stora skillnader mot en vanlig väg är dock inte att vänta.

Får inte de som bor längs nuvarande vägsträckning skylla sig själva? De har ju köpt husen billigt för att de är bullerstörda.
Det är en ganska cynisk inställning. För det första har de i 40-50 år varit utlovade att genomfartstrafiken skulle flyttas. För det andra har trafikmängden ökat avsevärt under senare år, inte minst sedan Gåshaga byggdes.

Borde man inte ha tänkt på vägfrågan redan när man byggde Gåshaga?
Vägfrågan har diskuterats och utretts i många år långt innan Gåshaga byggdes och Käppalaverket utvidgades men det har inte varit möjligt att nå en politisk majoritet för en lösning. Att frågan inte kunnat få en lösning tidigare är ingen orsak till att inte åtgärda problemen idag.

Read more...

2010-09-10

Därför behövs vägtunneln

Strax före sommaren tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för den framtida utformningen av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Högberga. Bakgrunden till beslutet är att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att detta alternativ bäst löser trafikproblem i området.

Mellan Skärsätra och Högberga passerar dagligen drygt 12 000 bilar två järnvägsövergångar och slingrar sig igenom ett villaområde på en smal väg med många utfarter. Boendemiljön efter sträckan är mycket dålig, trafiksäkerheten bristfällig och framkomligheten under rusningstrafik begränsad.

Fastigheterna längs vägen är starkt påverkade av buller och avgaser. Barnens skolväg är osäker och den bristande framkomligheten är inte bara ett samhällsekonomiskt problem, bilar i kö släpper ut mer avgaser än bilar som rullar.

Den utredning som gjorts uppskattar investeringsnivån för bergtunnelalternativet till 410 miljoner kronor, plus minus 70 miljoner kr. Det innebär att kostnaden beräknas hamna i spannet 340 – 480 miljoner kronor.

För att inte bli vilseledda av en glädjekalkyl har man tillsammans med extern expertis beräknat kostnaden med hjälp av den s.k. successivmetoden, där man just tar med osäkerheter och risker.

Bergtunnelalternativet är en långsiktig investering som kommer att skrivas av på 50 år. Den beräknade kostnaden per år är drygt 18 miljoner kr, vilken kan ställas i relation till hela Lidingö stads budget på cirka 2 200 miljoner kr varje år.

Inte heller oppositionens eget förslag är gratis. Man föreslår att nuvarande väg breddas samt att två planskilda korsningar byggs i Högberga och Skärsätra. Det kräver att flera fastigheter delvis måste tvångsinlösas. Dessutom behöver en mittbarriär sättas upp vilket omöjliggör vänstersvängar från villautfarterna.

Kostnaden för oppositionens förslag kan uppskattas till ungefär 200 miljoner kronor, men att lägga så mycket pengar utan att på ett långsiktigt hållbart sätt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten är ett stort slöseri. Att dessutom försämra boendemiljön för de redan värst drabbade husägarna och deras familjer är rent ut sagt cyniskt.

En bra infrastruktur vinner man sällan några röster på, men när den är dålig påverkar den hela samhället negativt. Därför behövs vägtunneln.

Read more...

2010-09-09

Valfu(s)k igen!

Man undrar när socialdemokraterna ska lära sig. Efter valet 2002 dömdes två socialdemokratiska valarbetare till 75 dagsböter för valfusk. De hade sett till så att det vid ett äldreboende bara fanns socialdemokratiska valsedlar att tillgå.

- Det som hänt är allvarligt. Det är viktigt att en valarbetare håller sig till spelreglerna, sa socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Lars Stjernkvist till TT. Partiet måste nu se över sina rutiner ännu en gång och förbättra utbildningen för alla valarbetare, så att inte samma sak händer igen.

Men det tycks inte ha hjälpt, för nu riktar valnämnden i Huddinge skarp kritik mot socialdemokraterna för hur de agerar i samband med den pågående förtidsröstningen. I en promemoria konstaterar en valhandläggare att "valarbetare från socialdemokratiska partiets valstuga utanför biblioteket vid upprepade tillfällen kom in i biblioteket för att hjälpa väljare att få ut sitt röstkort och sedan hjälpa till inne i röstningslokalen och peka ut valskärmen och lämna med valsedlar från socialdemokraterna."

Nuvarande partisekreterare, Ibrahim Baylan, svarar inte på frågor utan hänvisar till sina partivänner i Huddinge. Där säger oppositionsrådet Ann-Marie Högberg till Expressen:

- Jag tycker att det är himla tråkigt att den här diskussionen har uppstått. Bakgrunden till att situationen har uppstått är att man velat hjälpa till så att människor använder sig av rätten att rösta.

Konstigt bara att det var just socialdemokratiska valsedlar som väljarna skulle få hjälp med...

Read more...

"Jag älskar Lidingö..."

"Jag älskar Lidingö där jag bor, det är grönt och vackert och jag brukar gå ut och gå med mina hundar i Långängens naturreservat."

Claudia Galli, skådespelerska
I Aftonbladet

Read more...

2010-09-07

Varför mörkar lokaltidningarna om skattesänkningen?

För en vecka sedan gick Moderaterna och Folkpartiet på Lidingö ut med ett gemensamt pressmeddelande där vi presenterade vårt vallöfte att sänka skatten 20 öre nästa år om vi får fortsatt förtroende bland lidingöborna.

Trots att en skattesänkning påverkar lidingöbornas ekonomi och de rödgröna med all säkerhet kommer att motsätta sig förslaget har varken Mitt i Lidingö Tidning eller Lidingö Tidning skrivit en rad om detta. Bara Lidingösidan har förmedlat nyheten till lidingöborna.

När jag tidigare idag pratade med en av reportrarna på Lidingö Tidning i ett annat ärende frågade jag honom om de inte hade sett pressmeddelandet eller om de helt enkelt inte betraktade detta som en intressant nyhet. Det något kryptiska svaret jag fick tillbaka var att de diskuterade saken.

Att en redaktion vill diskutera vinklingen på en nyhet innan publicering kan jag mycket väl förstå, men det tar knappast en vecka. Är det så enkelt att man håller på en nyhet för att man numera åter har fått ett lokalt tidningsmonopol och helt enkelt inte behöver vara så snabb att berätta för läsarna eller gör man helt enkelt den nyhetsvärderingen att en brinnande gräsklippare (LT) eller en trädklättrare (Mitti) har ett högre nyhetsvärde än en skattesänkning?

För det kan väl inte vara som så att man vill påverka valutgången genom att mörka ett viktigt vallöfte?

Read more...

2010-09-02

Vem tar över efter Mona?

Ju närmare valet vi kommer, desto större tycks sannolikheten vara att Socialdemokraterna kommer att göra ett katastrofval. De flesta opinionsundersökningarna efter sommaren pekar dessutom på att Moderaterna blir största parti. Enligt Expressen som har intervjuat 30 ledande socialdemokrater är kravet på Mona att hon ska vinna valet eller avgå.

Dagens Nyheter presenterade idag en undersökning som visar att en majoritet av väljarna tror att Alliansen vinner. Bland de borgerliga sympatisörerna tror 9 av 10 på en seger för Alliansen, men inte ens bland de rödgröna väljarna finns det en majoritet som tror att det egna laget vinner.

Så vem då över efter Mona? Ska man tro vadslagningsfirman Ladbrokes blir det Sven-Erik Österberg.

Read more...

Rödgrönt hot mot företagandet

Inför valet den 19 september är skillnaderna mellan regeringsalternativen tydliga. Det gäller inte minst i synen på företagande och entreprenörskap. Medan Moderaterna vill arbeta för att det ska bli mer lönsamt att starta, driva och utveckla företag på Lidingö och i resten av landet, står de rödgröna för en rent företags¬fientlig politik. Moderaterna prioriterar arbetet med att minska regelkrångel och göra det billigare att anställa medan de rödgröna går till val på en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga.

De rödgröna beskriver gärna sin politik som företagarinriktad. Men i verkligheten blir effekterna de rakt motsatta. När oppositionen nu till slut presenterat sitt gemensamma valmanifest ser vi svart på vitt att nya kostnader och skatter kommer att minska lönsamheten för svenska företag med återinförd förmögenhetsskatt, höjd koldioxidskatt och en ny kilometerskatt m.m. De rödgröna vill bygga upp näringar på bidrag och program, istället för att stärka villkoren genom skatteslättnader och bättre incitament. Här är några exempel:

Ungdomsskatt införs
De rödgröna vill införa en ungdomsskatt som kommer att innebära en straffbeskattning för alla företag som har en anställd under 26 år. En straffskatt som skulle drabba fler än 600 000 sysselsatta ungdomar runtom i landet. Bara här i Lidingö innebär de rödgrönas ungdomskatt över 50 mkr kronor i ökade kostnader för företagen.

Sämre möjligheter till riskkapital
År 2007 avskaffade Alliansen förmögenhetsskatten eftersom den minskade företagens tillgång till riskvilligt kapital. Enligt Skatteverket flyttade svenskarna 500 miljarder till utlandet på grund av skatten. De rödgröna vill återinföra förmögenhetsskatten. Enligt deras budget ska förmögenhetsskatten inbringa 4 miljarder kronor till staten.

RUT- avdrag slopas
Servicebranschen, där många av framtidens arbetstillfällen håller på att växa fram, hotas nu av de rödgrönas förslag att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster - RUT. Avdraget motverkar effektivt en svart sektor där många tidigare har arbetat utan avtalsenliga löner, pensionsavsättningar och försäkringar. Många barnfamiljer och äldre människor har med reformerna dessutom fått större möjligheter att få livspusslet att gå ihop. Undersökningar visar att 75 procent av alla som anställts i branschen under de senaste 6 månaderna kommer från arbetslöshet.

Mer regelkrångel och begränsningar för företagaren
Vänsteroppositionen vill åter ordentligt öka regelkrånglet för Sveriges företag. Det handlar bland annat om en översyn av lagstiftningen för företags och organisationers möjlighet att anlita bemanningsföretag. Den fria etableringsrätten ska rivas upp inom sjukvården och oppositionen vill även lagstifta om att det ska bli svårare för arbetsgivare att ha visstidsanställningar .

Kilometerskatten slår mot transportbranschen – och hushållen
Vänsterpartiernas föreslagna kilometerskatt drabbar alla branscher men särskilt de transportintensiva. En stor del av bördan hamnar slutligen på hushållen. Oppositionen räknar med att kilometerskatten ska inbringa 4 miljarder kronor till statskassan. Men för att nå detta måste skatten generera 5,6 miljarder kronor i intäkter på grund av bl.a. omkostnader. Den genomsnittliga lastbilen beräknas att få en kostnadsökning på drygt 70 000 kronor per år.

Höjd koldioxidskatt påverkar vår konkurrenskraft
Vänsterpartierna planerar att höja koldioxidskatten med 3 miljarder år 2011 och 5,1 miljarder kronor år 2012.

Risk för höjda arbetsgivaravgifter för äldre
Vänsteroppositionen har trots sitt valmanifest ännu inte lämnat besked om de kommer att återställa sänkningen av arbetsgivaravgifterna för äldre. Den 1 januari 2008 slopade Alliansregeringen den särskilda löneskatten för alla över 65 år. Det gjorde i ett slag att det blev mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare, vilket gör att företag lättare kan växa. Detta gynnade särskilt företag med behov av erfaren kompetens och det gynnar alla de som efter 65 års ålder fortfarande vill arbeta.

Avvecklad kärnkraft leder till dyrare el
Basindustrin har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten i landet. 91 000 är anställda inom basindustrin. Utöver detta tillkommer många indirekt sysselsatta runt fabrikerna i nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster. En tumregel som brukar användas är att en sysselsatt i industrin sysselsätter tre personer i någon annan bransch. Det innebär att basindustrin direkt och indirekt sysselsätter ca 400 000 personer.

Varje år köper våra skogs-, gruv-, stål-, och pappersföretag el för hisnande miljardbelopp. Till exempel innebär ett öres ökning av elpriset cirka 45 miljoner kronor i ökade kostnader för stålindustrin. Kärnkraften är en grundpelare för den svenska elförsörjningen med nära hälften av elproduktionen. Den hjälper till att hålla elpriserna nere och är nödvändig för långsiktigheten för industri. Fackförbunden har förstått det, liksom en klar majoritet av svenska folket. Vänsterpartierna vill avveckla kärnkraften och Miljöpartiet vill stänga 1-2 reaktorer redan under nästa mandatperiod.

Read more...

2010-09-01

Nu sänker vi kommunalskatten en fjärde gång

Idag föreslår Moderaterna och Folkpartiet på Lidingö gemensamt en sänkning av kommunalskatten med 20 öre inför 2011. Den sammanlagda skattesänkningen sedan 2003 uppgår nu till 71 öre vilket motsvarar strax över 4 000 kronor per år för en normalfamilj på Lidingö.

Det är glädjande att vi nu för fjärde gången kan föreslå en sänkning av kommunalskatten för lidingöborna, och detta tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med en budget i balans. En låg kommunalskatt ökar lidingöbornas frihet att själva välja hur man vill leva sina liv, därför kommer vi att fortsätta arbeta för att sänka kommunalskatten steg för steg då stadens ekonomi så tillåter.

Samtidigt har vi satsat stora resurser på välfärdens kärna. Bl a har vi höjt skolpengen inom grundskolan med 26 procent och till gymnasieskolans olika program med mellan 30-76 procent. Stora satsningar har gjorts på att bygga ut förskolan och äldreomsorgen liksom att höja kvaliteten i skolan och förskolan. Vi har tydligt visat att man kan förena låg kommunalskatt och satsningar på välfärdens kärna.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

De rödgrönas valmanisfest sågas av väljare

Det tog inte många minuter efter de rödgrönas valmanifest hade presenterats förrän jag fick följande synpunkter från en alldeles vanlig väljare:

1. Kunskapslyft i förskolan? Finns sedan 2009 och finansieras av statsbidrag i det sk "förskolelyftet"

2. ROT avdraget? Finns sedan hösten 2008

3. "Nattis" dvs barnomsorg på OB-tid, finns inte i riktigt alla kommuner men i väldigt många (vi har haft 30 tim sedan 90-talet)

4. 30 timmar på förskolan för föräldraledigas barn? Lagen säger min 15 timmar/vecka men de flesta kommuner erbjuder väsentligt mer (har vi haft sedan 90-talet)

4. Avgifterna i förskolan sänkas??? Maxtaxan dvs avgiten har varit exakt den samma sedan den infördes 2002. I 8,5 års tid har det m a o blivit billigare år för år att ha barnen i förskola och på fritis eftersom avgifterna inte höjts trots inflationen!

5.
Halverad moms på restaurangbesök? Ingen nyhet. Det har alliansen redan föreslagit för ett par veckor sedan.

Inte ett ord i dagens valmanifest från oppositionen om det tidigare föreslagna återinförandet av förmögenhetsskatten! Ska folks hus räknas in eller inte? Under tiden konstaterar riksbanken att svenskars pengar börjat lämna Sveriges gränser. Efter alliansens borttagande av samma skatt 2006 har nettoinflödet av pengar till Sverige ökat kraftigt. Finns ju ingen anledning för folk att gömma pengar i utlandet om de inte beskattas i Sverige. Många miljarder kronor har tagits hem och istället investerats i Sverige till alla svenskars väl.

Oppositionens okunskap i hur verkligheten ser ut i Sverige är m a o ganska beklämmande.
Ja, det finns väl inte så mycket mer att tillägga...

Read more...

En av många anledningar varför fler ska ha jobb 3

Read more...

2010-08-31

Min drömregering

Expressens debattsida har MUF:s ordförande, Niklas Wykman, presenterat sin drömregering. Här är min:

Statsminister
Fredrik Reinfeldt

EU-minister
Gunnar Hökmark

Finansminister
Anders Borg

Biträdande finansminister
Gunnar Oom

Civilminister
Per Unckel

Miljöminister
Sofia Arkelsten

Justitieminister
Maria Abrahamsson

Migrationsminister
Tobias Billström

Utrikesminister
Carl Bildt

Handelsminister
Sten Tolgfors

Biståndsminister
Gunilla Carlsson

Socialminister
Ulf Kristersson

Socialförsäkringsminister
Christina Husmark Pehrsson

Utbildningsminister
Mats Gerdau

Högskoleminister
Ewa Björling

Kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth

Näringsminister
Urban Bäckström

Infrastrukturminister
Beatrice Ask

Jordbruksminister
Christofer Fjellner

Arbetsmarknadsminister
Johnny Munkhammar

Försvarsminister
Göran Pettersson

Integrationsminister
Anna Kinberg Batra

DN

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP