2011-08-31

Osakligt påhopp av Erika Ullberg (S)

I dagens Metro påstår oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) att Christer G Wennerholm och jag skulle ha en hemlig överenskommelse om att sammankopplingen mellan Spårväg City och Lidingöbanan skulle vara klar redan 2014. Detta är absolut inte sant.

Den överenskommelse som finns är i allra högsta grad offentlig och gäller upprustningen av Lidingöbanan, inte när en sammankoppling med Spårväg City kan ske. Som landstingsråd och vice ordförande i såväl SL som trafiknämnden borde Erika Ullberg känna till vilka avtal som SL har tecknat, i synnerhet som hon satt i SL:s styrelse när beslutet fattades 2009-11-11.

Att utan att ta reda på fakta insinuera att jag och trafiklandstingsrådet skulle gå bakom ryggen på SL och trafiknämnden är högst oprofessionellt och uppriktigt sagt rätt kränkande. Det hade jag faktiskt inte väntat mig av en av de ledande socialdemokraterna i landstinget.

Read more...

5 miljarder kronor ytterligare till väg och järnväg

Igår presenterade Alliansens partiledare en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012-2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg.

Detta är en mycket klok satsning från regeringens sida. En god och utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Väg- och järnvägsnätet måste vara robust och hålla en hög standard för att tillgodose hela samhällets behov. Samtidigt får regeringens satsning sysselsättningseffekt också på relativt kort sikt.

Inriktningen är att de för arbetspendling och godstransport mest betydelsefulla sträckorna ska vara i fokus. De sträckor med störst behov och där flest människor berörs ska prioriteras först.

Sammantaget innebär förslaget att Alliansregeringen 2012 och 2013 satsar ca 7 miljarder kronor per år på järnvägsunderhåll och ca 11 miljarder kronor per år på vägunderhåll. Det är inte fy skam.

SvD DN DN DN DN Aftonbladet E24 Christer G Wennerholm Mina Moderata Karameller

Read more...

2011-08-30

Kan Sverige lära av Italien?

De två italienska regeringspartierna har enats om ett sparpaket på 45 miljarder euro (ca 400 miljarder kronor). Bland förslagen finns att halvera antalet parlamentariker, avskaffa de 110 provinserna samt att ta bort den extra skatt på 5 och 10 % för de som tjänar mer än 65 000 kronor i månaden - förutom för parlamentarikerna.

Kanske italiernarna har något att lära Sverige? Halvera riksdagen, avskaffa landstingen och skrota värnskatten - utom för riksdagsledamöterna själva...

Read more...

Klokt förslag från Skolverket

Inom regeringen diskuteras på fullaste allvar en särskild satsning på lärarlöner. Det är både feltänkt och farligt. Inte för att bra lärare inte skulle vara förtjänta av en löneförhöjning, utan för att lärarlöner faktiskt inte är ett statligt ansvar.

Det är, precis som för alla andra yrkesgrupper en sak mellan arbetsgivare och arbetstagare (oftast genom deras fackföreningar) att förhandla fram rimliga löner. Och arbetsgivare är i detta fall kommuner och privata företag, men inte staten.

Om regeringen går vidare med ett sådant förslag lär det komma som ett brev på posten från andra för samhället viktiga yrkesgrupper att staten ska satsa särskilda resurser på just deras löneutveckling.

Sjuksköterskor, äldreomsorgspersonal, brandmän, m fl är ju minst lika viktiga för samhället som lärare. Varför skulle inte staten satsa även på dem? Nej en ordning där fackföreningarna kan gå till staten för att ge medlemmarna extra påfyllnad i lönekuvertet är ingen bra idé.

Om inte annat så kommer en sådan satsning att leda till kompensationskrav från andra grupper. Nej, den svenska modellen där arbetsgivare och arbetstagare själva förhandlar fram löner och anställningsvillkor är en bra ordning som vi ska värna.

Vill staten istället göra särskilda lönesatsningar borde man istället titta på sitt eget fögderi. Ingångslönen för t ex poliser är idag 20 000 kronor. Då har de minst två och ett halvt års akademiska studier bakom sig (ofta mer) och många gånger tidigare yrkeserfarenhet. De utför en minst lika viktig gärning som lärarna, dessutom i farliga miljöer och i stor utsträckning på obekväma arbetstider.

Om lärarna är värda en särskild satsning, är inte då poliserna det också?

Som kontrast till denna Björklundska populism står Skolverkets förslag om en satsning på fortbildning för matematiklärare. Det är ett mycket klokt förslag som fokuserar på ett av de områden där svensk skola behöver förbättras. Dessutom berör det faktiskt ett av statens ansvarsområden, nämligen lärarutbildningen.

Så när statsbudgeten inom kort presenteras hoppas jag att regeringen riktar sina satsningar inom skolans värld där de gör mest nytta, där staten själv är ansvarig och där det faktiskt finns en klar förbättringspotential.

DN SvD SvD SvD Brännpunkt

Read more...

2011-08-29

Ida Drougge rekordung ny nämndordförande

Den 1 oktober blir Ida Drougge, 21 år gammal, rekordung ny ordförande i tekniska nämnden efter Jenny Nilsson som avgår pga. tidsbrist. I ett uttalande säger Ida:

”Jag känner mig mycket hedrad över uppdraget som ordförande i tekniska nämnden. Nämnden har en nyckelroll i att fortsätta utveckla Lidingö till en av Sveriges miljösmartaste och grönaste kommuner. Med det nya miljöprogrammet och den kommande översiktplanen finns goda möjligheter att accelerera det arbetet.

För mig är det viktigt att vi bevarar Lidingös gröna lungor och våra fantastiska och stora grönområden. Vi behöver även fortsätta utvecklingen av våra gång- och cykelstråk för att göra grönområdena mer tillgängliga för fler, poängterar den tillträdande ordföranden.

Nu närmast står upprustningen av Lidingös parkbänkar högt på dagordningen. Kan vi med de extra anslagen och externa sponsormedel iordningsställa fler bänkar är det en bra och välbehövlig investering.”


Trots sin ungdom är Ida ingen duvunge i politiken. Hon är ordförande i Moderata Studenter, Sveriges största studentorganisation och ledamot av MUF:s förbundsstyrelse. Sedan förra året sitter hon i kommunfullmäktige samt i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det senare uppdraget lämnar hon nu.

Read more...

Mystisk sörja var aska

Förra helgen var kommunfullmäktigeledamoten Ulrika Sandell (C), tillika ordförande i föreningen Kottlasjöns vänner, och Fabian Levihn ute och padlade kajak i Kottlasjön. De upptäckte då en svart sörja vilken de fyllde sina vattenflaskor med och lämnade in till kommunen för provtagning.

Nu har provsvaren kommit och det som i senaste numret av Lidingö Tidning beskrevs som en "mystisk stinkande sörja" är enligt labbet sannolikt sot/aska. Partiklarna som finns i vatten är nämligen svarta och kolrika.

Read more...

2011-08-27

"De nya moderaterna är ingen PR-byrå"

"Därför är det min övertygelse att Miljöpartiet måste vara öppna för att sitta i regering med såväl socialdemokrater som moderater. En regering utan något av dessa två partier förefaller i dag osannolik.

För att det ska kunna bli verklighet behöver Miljöpartiet nyansera sin uppfattning om Moderaterna. Inom partiet finns det alltjämt ett stort motstånd och en syn på Moderaterna som inte hängt med i de senaste årens förändringar. I dagens politiska landskap står Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Folkpartiet i många frågor längre ifrån Miljöpartiet än Moderaterna. De nya moderaterna är ingen PR-byrå. Det är en verklig förändring som har skett, ibland till det sämre, ibland till det bättre. Det måste vi förhålla oss till, inte bara vifta bort."

Mikaela Valtersson (MP), avgående gruppledare skriver sitt politiska testamente på DN Debatt.

SvD Aftonbladet Expressen
Joachim Grundin Thomas Böhlmark Kent Persson

Read more...

2011-08-26

Dags för partipolitiken att lämna kyrkan

Det var ett välkommet besked från den moderata partiledningen idag att man kommer att föreslå stämman i höst att Moderaterna inte längre ska ställa upp i kyrkovalen.

Det är inte rimligt att Svenska kyrkan elva år efter skillsmässan från staten fortfarande styrs av partipolitiker.

Det är inte heller rimligt att Moderaterna, som ska vara ett öppet parti för alla oavsett religion (liksom för dem som inte tror på någon gud alls), ska engagera sig just i ett kyrkligt samfund.

Visst har Svenska kyrkan haft en viktig roll i historien och för många är den betydelsefull än idag. Men det kan inte legitimera gamla, otidsenliga strukturer.

Precis som PJ Anders Linder skriver hoppas jag att den moderata partiledningens besked får en snöbollseffekt så att Svenska kyrkan framöver kan få sköta sina egna inre angelägenheter utan partipolitiska hänsyn.

Kent Persson

Read more...

2011-08-24

Populism framför ansvar

Efter många års diskessioner och moget övervägande tog socialdemokraterna på en extrakongress för elva år sedan ställning för ett svenskt medlemsskap i EMU. Detta ställningstagande raderade partiets ekonomiske talesman, Tommy Waidelichs, självsvåldigt ut i en intervju igår då han uteslöt ett svenskt medlemsskap under "sin livstid".

Att finna ett motiv till agerandet är inte svårt. Just nu råder det kris i många euroländer och EMU är satt under press. Då är det frestande att försöka vinna röster på ogenomtänkta utspel.

Självklart bör man i rådande läge avvakta med att införa euron i Sverige, men att utesluta ett svenskt EMU-medlemsskap för flera decennier är inte ansvarsfullt utan bara ett uttryck för kortsiktig populism.

För detta fick Waidelich berättigad kritik idag från såväl DN:s ledarsida som i det egna husorganet Aftonbladet.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP