2007-12-21

Det gränslösa Europa

Idag togs ytterligare nett viktigt steg mot ett gränslöst Europa när Schengensamarbetet utökas så att även medborgarna i flertalet östeuropeiska länder kan åka till större delen av Europa utan pass.

Vem hade för 18 år sedan trott att utvecklingen skulle gå så fort när Berlinmuren äntligen rämnade? Sovjetdiktaturen har rasat samman, Baltländerna återuppstått och lydstaterna i Östeuropa har frigjort sig från Warszawapaktens förtryck.

Flertalet av länderna har dessutom blivit medlemmar i såväl Europeiska Unionen som NATO och nu försvinner alltså passkontrollerna.

Källor: DN DN2

Read more...

Kwast förlorar - igen

I veckan har överåklagare Christer van der Kwast förlorat ytterligare två stora mål, dels mutåtalet mot Malmös kommunalråd, Ilmar Reepalu, dels åtalet mot Lars-Erik Pettersson för hans inblandning i Skandiaaffären.

Kwast har en rad misslyckande bakom sig. Vem minns inte den friande domen mot Trustor-mannen Thomas Jisander? Eller mutåtalet mot Anders Igel och Marie Ehrling som båda också frikändes.

Christer van der Kwast har i dessa och flera andra fall misslyckats med att få de åtalade dömda. Det tyder på att denne överåklagare antingen åtalar i mål där bevisningen inte håller eller så gör han helt enkelt ett för dåligt jobb i rättssalen.

En åklagare ska bara åtala om han eller hon har skäl att tro på en fällande dom. Det är knappast försvarbart att rättsväsendet lägger ner miljontals och åter miljontals kronor utan att någon blir fälld.

Källor: DN SvD

Read more...

2007-12-20

100 forskare kan inte avfärdas som tokstollar

Kanadensiska National Post har publicerat ett brev från 100 forskare till FN:s generalsekreterare där man ifrågasätter IPCC:s rekommendation att världen ska "stoppa klimathotet" och menar istället att man måste fokusera på att "möta den naturliga klimatförändring" som sker och som alltid har skett.

Forskarna menar bl a att de förändringar som skett i glaciärer och höjning av havsnivån inte avviker från de naturliga förändringar som sker över tiden. Likaså att temparaturhöjningarna under slutet av 1900-talet ligger inom ramen för de naturliga variationerna under de senaste 10 000 åren.

Man är också kritisk till att IPCC instruerats att bara ta hänsyn till den forskning som är gjord fram till Maj 2005. Därmed menar man att senare forskning som ifrågasätter människans påverkan på klimatet inte tas med i analysen.

Jag har tidigare på denna blogg och i andra sammanhang varit kritisk mot klimatdebatten som jag uppfattar som mycket ensidig och dogmatisk. Som amatör på området känner jag naturligtvis en oro för om det som IPCC säger är korrekt och vilken betydelse det då kan få för jorden och dess befolkning, men samtidigt blir jag alltid skeptisk när slutsater presenteras som etablerade sanningar som inte får ifrågasättas och när varje kritisk röst avfärdas som en tokstolle.

Men 100 forskare från hela världen som gemensamt ifrågasätter IPCC kan inte avfärdas som tokstollar. Om de har rätt eller fel är en annan sak, men deras rön är värda att tas på allvar.

All forskning gynnas av öppenhet och mångfald, detsamma gäller den offentliga debatten. Här har media ett ansvar för att klimatdebatten breddas så att allmänheten och framförallt beslutsfattarna får ett så brett underlag som möjligt inför kommande ställningstaganden.

Read more...

Leva som man lär

Efter sitt besök i Sverige i förra vecken åkte miljöfrälsaren Al Gore vidare till Tyskland. Men istället för att ta någon av direktflighterna till Frankfurt som SAS eller Lufthansa erbjuder så åkte Gore med det svenska regeringsplanet. Det skriver Henrik Alexandersson på sin blogg.

Samtidigt som Gore anser att vanliga människor ska minska sitt flygresande kan han alltså inte ens åka reguljärt själv utan flyger med ett eget plan till Frankfurt. Det är uppenbarligen inte tal om att leva som man lär.

Verdens Gang avslöjar för övrigt att när Gore anlände till Oslo för att ta emot fredspriset gjordes det en stor sak av att han tog tåget in från flygplatsen. Att hans bagage åkte Mercedes talades det däremot tystare om...

Read more...

Vallen på Radio Lidingö

Ikväll klockan 18.00 - 19.00 intervjuas jag om den heta frågan rörande friidrotten på Lidingövallen i Radio Lidingö, 97,8 mhz. Repris på söndag 16.00 - 17.00.

Read more...

2007-12-19

Låt oss aldrig mer behöva skämmas

EU-domstolens dom i det s k Vaxholmsmålet innebär att svensk arbetsrätt får en knuff i rätt riktning. Den innebär inte att den svenska modellens grundvalar åsidosätts, men att svensk arbetsmarknadslagstiftning måste anpassas så att den inte diskriminerar företag och anställda från andra länder.

Att vara del av en gemensam marknad innebär stora fördelar för Sverige och svenskarna, men vi kan inte både ha kakan och äta den. Det är otillständigt om facket utnyttjar sin makt till att genom ohemula krav förhindra eller försvåra för utländska företag. Det rimmar illa med den solidaritet facket så ofta främhäver som ett av sina vikigaste honnörsord och de skulle heller aldrig acceptera om samma sak hände deras egna medlemmar i andra länder.

När anställda ombudsmän stod i Vaxholm och skrek "Go home" till de lettiska arbetarna, då skämdes jag som svensk. Låt oss hoppas att vi aldrig mer behöver se ett sådant beteende på svensk arbetsmarknad igen.

Källa: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8

Read more...

2007-12-18

Nu går vi vidare

Igår beslutade kommunfullmäktige att avsätta 5 miljoner kronor för en ny friidrottsanläggning på Bosön och lika mycket till en ny konstgräsplan för fotboll på Vallen.

Avsikten är nu att gå vidare och teckna ett avtal med Riksidrottsförbundet där Lidingös ungdomar garanteras lika stor tillgång till friidrottsanläggningen på Bosön som man hittills haft på Vallen och på samma villkor. Trots att annat har påståtts i debatten har det hela tiden varit förutsättningen för stadens engagemang på Bosön.

Genom detta avtal kommer IFK Lidingö Friidrott, friidrottsgymnasiet och skolorna i övrigt att få en ny, fin och efterlängtad anläggning i en stimulerande miljö där lidingöungdomar kan träna sida vid sida med den svenska eliten. Vilken annan idrott eller plats kan erbjuda den möjligheten?

Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjar nu också en utredning för att i närmare detalj studera utformningen av Vallen där en ny konstgräslan och mark för upp till fyra nya tennisbanor ingår i direktiven. Inom området ryms även ett antal friidrottsgrenar såsom höjd, längd, kula och kortare löpsträckor. Det kan mer än väl tillgodose de närliggande skolornas behov liksom den spontana friidrottsaktivitet som IFK Lidingö Friidrott har lyft fram som så viktig för deras nyrekrytering.

Debatten har stundtals varit hård och känslorna har svallat på sina håll, men när nu inriktningsbeslutet är taget hoppas jag att vi kan ha en konstruktiv dialog med alla goda krafter inom såväl friidrotten som fotbollen och tennisen för att hitta en bra utformning av Vallen framöver.

Read more...

Taktik före ansvar

Socialdemokraterna väljer att att hoppa av en bred uppgörelse kring infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. Detta trots att man är överens med Allianspartierna om vilka projekt som ska prioriteras.

Motiveringen är att man vill att trängselskatten ska användas till att finansiera kollektivtrafiksatsningarna medan staten ska finansiera Förbifart Stockholm istället för som föreslaget tvärtom.

För stockholmarna lär det inte spela så stor roll vilka pengar som betalar vad, bara de välbehövliga investeringarna kommer till stånd. Eftersom regeringen i direktiven lagt fast att trängselskatten ska gå till en Förbifart som socialdemokraterna vill ha är det obegripligt att de tar strid med Alliansen lokalt om finansieringen istället för att stå enad mot staten för att värna de regionala intressena.

Socialdemokraternas agerande visar att man sätter partitaktiska hänsyn framför att ta ansvar för Stockholmsregionens utveckling. Istället för en bred uppgörelse över blockgränserna vill man försvåra för Alliansen att lyckas med det socialdemokraterna själva har misslyckats med under årtionden - att få staten att satsa på en infrastrukturutbyggnad i Stockholmsregionen.

Källor: DN DN2 SvD SvD2

Read more...

2007-12-12

Årets lidingöbo?

En av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna, f d NHL-proffset Anders Hedberg, som bor på Lidingö sedan 20 år tillbaka sponsrar på egen bekostnad en hopfällbar skridskobana från Kanada.

- Det var kommunens hälsoprofil som fick mig att börja tänka i de här banorna, säger han i en intervju till Lidingösidan.

Sålunda tog han kontakt med Lidingö stad och fick ett avtal där han tillhandahåller skridskobanan medan staden står för el, kyla och skötsel. I helgen räknar man med att kunna börja åka på skridskobanan som ligger vid fritidsgården i Sticklinge.

Jag blir djupt imponerad av en person som är villig att satsa så mycket för att ordna något bra för traktens barn och ungdomar. Har vi här månne en stark kandidat till titeln årets lidingöbo?

Read more...

Ohederligt av socialdemokraterna

Det är ganska ohederligt att gå ut och beskylla mig för att ljuga i fullmäktige när man saknar grund för påståendet. Men det är just vad socialdemokraterna Claudio Crevation och Mårten Dahlberg gör på Lidingösidan och i Lidingö Tidning.

Jag påstod nämligen inte att jag träffat Riksidrottsförbundet enbart som representant för moderaterna. Däremot anklagade Mårten Dahlberg mig för att inte kunna skilja på mina roller varpå jag i en replik svarade att jag självfallet uppfattas både som en representant för moderaterna och Lidingö stad när jag möter företag, organisationer och andra.

Detta framgår väldigt tydligt om man tittar på fullmäktiges webbsändning från den 26 november, ca 1 timme och 29 minuter in i debatten.

Oppositionens debattton blir allt otrevligare, I Claudio Crevatins fall är det andra gången på kort tid som han kommer med grova personangrepp. Jag tror inte det är någonting medborgarna uppskattar och det gagnar definitivt inte dialogen mellan oss förtroendevalda. Det vore mycket trevligare och dessutom betydligt mer konstruktivt om vi kunde fokusera på sakfrågorna istället.

Read more...

2007-12-11

Stor och snäll

Vid ett middagstal igår kväll passade oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) på att skicka en liten passning till den politiska majoriteten genom att citera Bamse: Om man är stor och stark ska man vara snäll.

Vi tycker nog att vi är ganska snälla, men oppositionen kanske borde fundera lite på en annan god levnadsregel: Som man bemöter andra blir man själv bemött.

I dagens Lidingö Tidning beskyller nämligen samma oppositionsråd mig för att ljuga, på senaste fullmäktigemötet kallar hans partikamrat Claudio Crevation mig för maktgalen och lidingöpartiets ledare Inger Damberg anser att jag agerar som en diktator.

Oppositionen kanske också skulle fundera på att vara lite snällare så här inför julen...

Read more...

2007-12-07

Välkommen dom 2

Länsrätten har beslutat om inhibition av polismyndighetens beslut att ge tillstånd till dels en nazistdemonstration, dels en demonstration anordnad av vänsterextrema grupper i Salem i morgon. Det är ett klokt beslut och jag hoppas det står sig över helgen.

Frågan har diskuterats ingående i polisstyrelsen för Stockholms län där jag är ledamot och vår entydliga rekommendation (som även stöds av förre justitieminister Thomas Bodström) är att den grundlagsskyddade demonstrationsrätten ska garanteras, men att man inte nödvändigtvis måste tillåtas marchera. Det finns nämligen ingenting i grundlagen som säger att man måste röra på benen för att protestera.

Den principen har polismyndigheten använt sig av tidigare när man har bedömt att det finns en stor risk för att demonstrationer ska urarta och människor komma till skada, men i detta fall valde myndigheten att inte lyssna på sin egen styrelse. Det gjorde däremot nämndemännen i länsrätten vilket hedrar dem.

Källor: DN SvD

Read more...

Välkommen dom

Igår fällde Göta Hovrätt tre kvinnojoursmedarbetare och en rektor för egenmäktighet med barn. Två av dem fick så hårda straff som 6 månaders fängelse, de övriga villkorlig dom och dagsböter. Det var en välkommen dom som tydligt visar att kvinnojourer och myndighetsrepresentanter inte får sätta sig över lagen.

Bakgrunden till domen är att mamman kidnappat sina barn trots att pappan haft ensam vårdnad och gömt dem i sex års tid. Utan kvinnojourens och rektorns hjälp hade detta brott knappast kunnat pågå så länge.

Det finns all anledning för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) att fundera på vilka värderingar som styr deras arbete. Alla män är inte djur och alla kvinnor är inte oskyldiga offer.

Källor: SvD SvD2 DN DN2

Read more...

2007-12-06

S trakasserar moderat opposition

I Borlänge fick den moderata fullmäktigeledamoten Carl-Oskar Bohlin inte använda sin dator för att föra anteckningar under sammanträdet för fullmäktiges socialdemokratiske ordförande. När han då plockar upp lagboken för att se efter vilket lagutrymme som finns som stöd för detta förbud får han en tillsägelse om att det inte heller är tillåtet.

I Norrköping hindrades den likaledes moderata fullmäktigeledamoten Patrik Andersson från att presentera sin motion trots att det står i fullmäktiges arbetsordning i Norrköping att motionären muntligt får kommentera den i samband med att den lämnas in.

Är detta bara tillfälliga olycksfall i det politiska arbetet, eller finns det en tanke bakom dessa trakasserier mot en moderat opposition?

Källor: Dalarnas Tidningar Politikerbloggen Politikerbloggen2

Read more...

2007-12-05

Ytterligare svek med trängselskatten?

Statens förhandlingsman för infrastrukturfrågorna i Stockholmsregionen, Carl Cederschiöld föreslår nu att miljöbilarnas undantag från att betala trängselskatt ska försvinna redan 2009 mot tidigare beslutat 2012.

Jag har förvisso aldrig förstått undantaget som sådant då syftet med trängselskatten varit att minska trängseln i innerstaden och finansiera nya kringfartsleder, e.g. Förbifart Stockholm. Miljöbilar tar bevisligen lika mycket utrymme som bensin- eller diseseldrivna bilar och de kommer ha lika stor användning av de förhoppningsvis framtida kringfartslederna.

Sannolikt var undantaget en kvarleva från det katastrofala Stockholmsförsökets tid då Stockholms stad envisades med att kalla trängselskatten för miljöavgift.

Men om man nu har gått ut och lovat ett femårigt undantag och mängder med människor har styrt sina bilval utifrån detta är det fullt rimligt att undantaget ligger fast tiden ut. Om regering och riksdag skulle gå på Cedershiölds förslag är det risk för ytterligare en svekdebatt kring trängselskatten.

Källor: DN DN2 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2007-12-04

Duktiga moderater behöver inte kvotering

Moderaterna har idag fyra mycket duktiga EU-parlamentariker. Det råkar vara två män och två kvinnor, den yngsta är 30 år och den äldsta 63. En av de fyra har invandrarbakgrund, men framförallt är de alla mycket bra representanter för moderaterna.

Dessa parlamentariker har blivit nominerade och valda utifrån sina åsikter och personliga kvalifikationer, utan någon som helst kvotering. Därför är det så obegripligt att läsa i SvD att den moderata partistyrelsen nu har beslutat att inför nästa EU-parlamentsval ska moderaterna för första gången i partiets historia tillämpa just kvotering.

Så sent som på partistämman diskuterades frågan efter en motion från M-kvinnorna och då beslöt stämman, partiets högsta beslutande organ, på förslag från just partistyrelsen att inte införa kvoteringen men att verka för en jämnare könsfördelning.

Vad har hänt på den dryga månad som gått som gör att de nu plötsligt skulle finnas ett behov av könskvotering till ett val där representationen ur såväl ett köns- som ålders- och etniskt perspektiv idag är i det närmaste idealisk?

Varför ger partiledningen upp en av moderaternas grundläggande värderingar, nämligen att först och främst se till individen och den kompetens och de kvaliteter som personen i fråga besitter?

Duktiga moderater behöver inte kvotering, de gör sig gällande ändå.

Övrig källa: DN

Read more...

Tomma löften från (s)

Vid gårdagens kommunstyrelse röstade socialdemokraterna emot att kommunen tecknar ett avtal där GT Vikingarna får stöd i sin finansiering av en ny, efterlängtad hoppgrop genom en sponsringinsats av Danica.

Malin Olssons (s) motivering var att den kostnaden skulle skattebetalarna stå för. Det må ju vara en socialistisk princip, men det hade varit hederligare om man då avsatt pengar i budgeten för den kostnaden.

Det är enkelt att vara i opposition. Då kan man tycka en hel del, men behöver inte fundera så mycket på att ta ansvar...

Read more...

2007-11-29

Polsk riksdag i fullmäktige

Anförda av socialdemokraten Claudio Crevation och lidingöpartiets Ingrid Damberg beslutade oppositionen i tisdags (kristdemokraterna undantagna) att med stöd av lagen om minoritetsåterremiss skicka tillbaka hela stadens budget på över 2 miljarder kronor till kultur- och fritidsnämnden för att dess ledamöter ska yttra sig om en investering i friidrottsanläggningar för sammanlagt 10 miljoner kronor...

Oppositionen har tidigare använt minoritetsåterremiss vid ett antal tillfällen för att visa sin makt när de varit någorlunda eniga mot majoritetens förslag, men detta tar ändå priset. Att så demonstrativt skicka tillbaka en hel budget för att man är oense om en liten detalj är inte värdigt kommunens högsta verkställande organ. När ledamöterna Crevatin (s) och Damberg (l) dessutom använder tillmälen som maktgalen respektive diktator får man fullmäktige att närmast likna en polsk riksdag.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Mårten Dahlbergs försvar på Lidingösidan för sitt och den övriga oppositionens agerande är minst sagt märkligt. Ett av hans bärande argument är att oppositionen saknat information annat än det som kommit fram i media. Detta är inte sant.

Kultur- och fritidsnämnden, där bl a just Claudio Crevatin är ledamot, har informerats av förvaltningen om förslaget. Antingen har Crevatin mörkat detta för oppositionsrådet eller så håller sig inte Dahlberg till sanningen när han skriver sitt inlägg.

Inte heller protesterade oppositionen mot förslaget när kostnaden lades in i budgeten i kommunstyrelsen. Det var först i fullmäktige, efter den mediala uppmärksamheten som oppositionspartierna reagerade. Kan det möjligen finnas ett sammanhang ?

Att oppositionen försöker agera taktiskt i tron att de ska vinna nya röster är uppenbart, men frågan är om de inte varit övertaktiska denna gång. Vad de ska säga till de berörda ungdomarna om de lyckas sänka ett förslag som inte bara skulle ge Lidingös ca 250 friidrottare en ny fin arena i en inspirerande miljö utan även 3000 fotbolls- och tennisspelare en möjlighet att utveckla sina verksamheter återstår att se.

Källa: Lidingö Tidning

Read more...

2007-11-26

Genmäle från SVT

Med anledning av mitt inlägg om SVT Aktuellts reportage om Attendo har Eva Landahl, Aktuellt och samhällschef på Aktuellt bett att få följande genmäle publicerat.

Jag har idag läst din blogg där du beskriver hur en av Aktuellts reportrar, Kristina Lagerström har agerat mot Lidingö Kommun. Din beskrivning överensstämmer inte med hennes minnesbild vilket framgår av hennes text.
Att en reporter reagerar när något förändras kring ett arbetsupplägg, ser jag inte som något konstigt. Det är tvärtom mänskligt och händer de flesta av oss. Att Kristina Lagerström skulle ha utsatt Lidingö Kommun för påtryckningar att inte offentliggöra ett pressmeddelande tror jag däremot inte på. Hon är en erfaren och kompetent reporter som inte arbetar på det sättet.

Jag utgår från att du publicerar Kristina Lagerströms kommentar på din blogg så att även hennes bild av det som hänt blir tydlig.

Hälsning
Eva Landahl
Aktuellt och Samhällschef
Sveriges Television

Kommentar av Kristina Lagerström

Jag blev mycket upprörd och förvånad över Paul Lindquists beskrivning av mitt samtal med en tjänsteman på Lidingö kommun på torsdagsmorgonen. Jag blev
uppringd på morgonen på väg till jobbet av tjänstemannen: Hon berättade då att kommunen beslutat säga upp avtalet med Attendo och att ett pressmeddelande om detta skulle gå ut under dagen.


Min första reaktion på detta var ett uttalande som lät ungefär så här.

"Åh, nej, kunde ni inte ha gjort det här i morgon i stället".

Varje seriöst arbetande journalist är angelägen om att ta fram fakta och berätta om förhållanden och skeenden som allmänheten tidigare inte kände till. I detta ligger då naturligen strävan att vara först med att berätta. I mitt fall hade jag hållit med just den här historien, om Attendo på Lidingö, sedan en vecka tillbaka. Att det tog så lång tid berodde inte minst på att äldre- och handikappnämndens ordförande inte ville svara på några frågor under intervjun om såret som inte blivit omlagt. Jag tvingades därför använda fredag eftermiddag samt måndag förmiddag åt ett antal telefonsamtal med Lidingö kommun innan jag till slut fick ut anmälan, en anmälan som är en offentlig handling.
Från början hade vi tänkt sända ut reportaget på onsdag kväll, men beslöt att skjuta upp det till torsdag.
Det nämnde jag också i telefonsamtalet med tjänstemannen, på morgonen.
Jag sa också att "det är klart att ni måste gå ut med det här, det går ju inte att vänta med det", varpå tjänstemannen svarade:
"Ja vi fattade beslutet igår eftermiddag."
Mina uttalanden till henne innehöll absolut inga önskemål, påtryckningar eller uppmaningar. De uttalanden som Paul Lindquist hänvisar till handlade om att jag tänkte högt och uttryckte en besvikelse över att andra medier skulle kunna berätta den här historien, eller delar av den, samma dag som vi. Jag brukar inte bli så totalt missförstådd, och kan faktiskt inte tro att tjänstemannen uppfattat samtalet som Paul Lindquist beskriver det. Samtalet avslutades med att jag tackade henne för att hon ringde mig så att jag kände till det här i så god tid. Hon lovade att se till att jag fick pressmeddelandet till min mailadress.
Den som tittar på reportaget kan också konstatera att kommunens agerande beskrivs sakligt och korrekt. Därför är det mycket tråkigt att Paul Lindquist är totalt osaklig och inkorrekt när han beskriver mitt agerande.
Mvh
Kristina Lagerström reporter
Aktuellt


Jag beklagar om Kristina Lagerström känner sig missförstådd, men hon förnekar inte uttalandet utan säger att "hon tänkte högt". För övrigt vill jag instämma i att reportaget som sändes såvitt jag kan bedöma var sakligt och korrekt så när som på en liten markering från programledaren att "Lidingö stad sagt upp avtalet med Attendo efter Aktuellts granskning".

Det är naturligtvis inte formellt fel att uttrycka sig så. Avtalet sades formellt upp i onsdags och då hade bevisligen Aktuellts granskning pågått ett tag, men uppsägningen var inte ett resultat av granskningen, vilket man skulle kunna uppfatta det som ( även om det säkerligen inte var Aktuellts avsikt) utan ett resultat av stadens egen bedömning av situationen på Baggeby Gård.

Read more...

2007-11-23

Ensidigt i Lidingö Tidning

En stor del av dagens nummer av Lidingö Tidning upptas av frågan om fridrottens eventuella flytt från Vallen till Bosön. Okritiskt förmedlar man anonyma påståenden om den nu avgångne ordföranden i IFK Lidingö Friidrott, Johan Amilon.

Johan Amilon har varit en fantastisk och engagerad ledare för friidrotten. Han har också sett möjligheten för friidrotten att utvecklas på Bosön och tog tillsammans med styrelsen beslutet att ställa upp på förslaget från Lidingö stad och Riksidrottsförbundet. Nu lönas han med tarvliga påhopp i media.

Förutom två kritiska artiklar väljer Lidingö Tidning att också publiceras tre kritiska insändare med motivet att man vill ge debatten ett extra utrymme inför budgetfullmäktige på måndag. Däremot publiceras ingen insändare som stöder förslaget. Inte heller skrivs det en rad om vad fotbollen och tennisen tycker trots att ordförandena i tennis- och fotbollsföreningarna har inkommit med sina synpunkter till tidningen tidigare i veckan. Det hela ger knappast intrycket av att tidningen vill bredda debatten utan snarare vara en plattform för en skickligt orkestrerad kampanj från några friidrottsledare.

Read more...

2007-11-22

Lika behandling

Socialdemokraternas ledare i landstinget, Ingela Nylund Watz, kritiserar Alliansens förslag om Vårdval Stockholm med följande motivering:

"Man inför ett vårdval som behandlar alla medborgare lika."
Ja just det. Vad är problemet?

Read more...

"Kan ni inte vänta till imorgon?"

I förra veckan kallade Lidingö stad sig Attendo för ett möte. Anledningen var att vårdkvaliteten på servicehuset Baggeby Gård varit dålig och flera anmälningar gjorts mot Attendo. Det hade t o m gått så långt att Attendo fått betala vite för sina brister.

Trots löften hade ingen förbättring skett och när en ny anmälan om att en boende inte fått sina sår skötta kom in var måttet rågat. Staden var i det närmaste beredd att säga upp avtalet.

Samma dag som detta möte ägde rum kom SVT Aktuellt på besök för att intervjua Björn Engström, moderat ordförande i äldre- och handikappnämnden om entreprenader i allmänhet och Attendo i synnerhet. Aktuellts reporter har vid det tillfället ingen kännedom om detta nya fall, men blir naturligtvis nyfiken på mötet mellan stadens representanter och Attendo.

Efter att ha funderat över helgen kommer förvaltningsledningen i samråd med Björn Engström fram till att förtroendet för Attendos förmåga att fortsätta driva Baggeby Gård är förbrukat och att staden därför ska ta tillbaka verksamheten. I går informerades Attendo om detta och man gör upp hur övergången ska ske.

Eftersom detta är en stor nyhet så skickas ett pressmeddelande ut och dessutom ringer man upp reportern på Aktuellt för att särskilt informera om detta.

Reaktionen från reportern är mycket intressant:

"Faan, också! Kan ni inte vänta till imorgon istället? Det här förstör ju min vinkling?"
Reportern, vars inslag ska sändas ikväll, är så besviken att hon upprepar sitt önskemål en gång till och menar på fullaste allvar att Lidingö stad borde vänta en extra dag med att berätta vilket beslut vi har tagit så att hon kan få sända sitt inslag med den vinkling hon har tänkt sig .

Uppenbarligen hade Aktuellt inte bara tänkt angripa Attendo utan även hänga ut Lidingö stad som en kommun som lät en dålig entreprenör hållas. När vi nu istället agerar och tar det ansvar en kommun rimligen måste i en situation som denna förstör vi således historien för reportern som inte ens är professionell nog att dölja sin besvikelse.

Hade en kvällstidningsmurvel reagerat på samma sätt hade jag inte blivit särskilt förvånad, men när en reporter på en public servicekanal erkänner att hon är mer intresserad av att få en bra och säljande historia än att objektivt skildra ett skeende kan man verkligen fråga sig om de har förstått sitt publicistiska uppdrag.

Övriga källor: SvD DN ABC-Nytt Radio Stockholm

Read more...

2007-11-17

Även journalister betalar svart

Ni har väl inte glömt skandalrubrikerna häromveckan om statssekreterare, riksdagsmän och borgarråd som hade betalat svart för olika tjänster. Indignationen var stor från media som exploaterade politikernas tillkortakommanden.

Nu visar en sammanställning som P1 Medierna har gjort att även två tredjedelar av landets ledande journalister har betalat svart. Bland syndarna finns bl a chefredaktörerna för Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen liksom verkställande direktörerna för Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4.

För Expressens chefredaktör, Otto Sjöberg, är det inte första gången dubbelmoralen lyser igenom. När han för ett år sedan ledde jakten på moderata statsråd som inte betalat TV-licensen visade det sig att han själv inte hade gjort det heller.

Som det står i bibeln: "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne."

Read more...

2007-11-16

Moderata framgångar i Södertälje

Södertälje inför vårdnadsbidrag och omvandlar 500 hyreslägenheter i allmännyttan till bostadsrätter. Det blev resultatet av budgetförhandlingarna mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna i Södertälje.

Det här är en stor framgång för moderaterna i Södertälje med Marita Lärnestad i spetsen. Den möjliggjordes av den parlamentariska situationen där inget block har egen majoritet och där socialdemokraternas pragmatiske kommunalråd, Anders Lago valde att göra upp med de borgerliga snarare än att låta nationaldemokraterna bli tungan på vågen i budgetdebatten.

Källa: SvD

Read more...

2007-11-15

Aftonbladet borde skämmas

I morse fick jag kalla kårar när jag lyssnade på Rapport. Baserat på uppgifter från Aftonbladet berättade man att en psyksjuk man hade anhållits efter att ha planerat att mörda Filippa Reinfledt.

Jag kände ett stort obehag inför att en god vän och kollega skulle vara utsatt på det viset och jag kan bara föreställa mig hur hon själv och hennes närmaste kände sig, i synnerhet som hon enligt Aftonbladet fick reda på det hela genom att en reporter mötte henne utanför hemmet igår kväll.

I förrgår satt Filippa och jag och pratade på en bar i Västerås. Vi var där tillsammans med ett antal kollegor efter att ha deltagit i en bankett i samband med Sveriges Kommuner och Landstings kongress. När Filippa ville bryta upp lite tidigare än oss andra och gå hem till hotellet ifrågasatte jag om det var lämpligt att hon som kvinna och dessutom rätt känd gick ensam genom stan en sen kväll.

Filippa är dock en mycket bestämd dam så hon gick tillbaka själv utan eskort och jag måste erkänna att jag kände lite oro till dess att det pep till ett litet sms från henne att hon nu minsann var tillbaka på hotellet i tryggt förvar.

Aftonbladets skriverier gör mig upprörd av flera skäl. För det första har det visat sig att väsentliga sakuppgifter var fel. Ingen har exempelvis blivit anhållen, inte heller har någon husrannsakan genomförts.

För det andra, när Aftonbladet väljer att ge nio helsidor + löpsedel till denna nyhet medverkar man till att förstärska hotbilden runt familjen Reinfeldt. Det finns tillräckligt många galningar där ute som kan inspireras av Aftonbladets uppblåsta skriverier. Genom att dessutom tydligt lokalisera såväl arbetsplats som bostad, hur dådet var tänkt att gå till, vilket skydd statsministerns hustru har liksom det påstådda motivet har tidningen agerat extra ansvarslöst. Varför var det nödvändigt, förutom att det säljer fler lösnummer...?

Sen kan man undra hur i hela världen Aftonbladet har fått tag i en patientjournal? För även om sekretessen kan brytas gentemot polisen under vissa omständigheter så finns det ingenting som ger Aftonbladet rätt till den informationen. Förutom den skada Filippa, Fredrik och deras barn måtte lida av dessa skriverier så har även en psykiskt sjuk man blivit kränkt. För detta borde både tidningen och uppgiftslämnaren skämmas.

Källor: DN DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2007-11-14

Skatt eller avgift

Debatterade musikskoleavgifter med Luleås socialdemokratiske kommunalråd, Karl Petersen i P1:s Studio Ett idag.

Luleå är en av bara fyra kommuner i landet som har helt gratis musikskola. Gratis kanske inte är rätt ord, snarare avgiftsfri. All fritidsverksamhet kostar pengar, frågan är bara om man själv betalar för det man utnyttjar eller om räkningen kommer till alla via skattsedeln.

I de allra flesta kommuner subventionerar skattebetalarna såväl musikskolan som annan fritidsverksamhet till rätt stor del, men den som deltar får också betala en rimlig avgiift. Så även på Lidingö.

Jag tror det är en klok avvägning. Engagemanget blir större om man betalar något själv.

På Lidingö betalar man 1 700:-/termin. För den som har många barn reduceras avgiften och vid låga inkomster kan den utebli helt och hållet. Å andra sidan är kommunalskatten 3,32 kronor lägre än i Luleå. För en normalfamilj på Lidingö motsvarar det drygt 26 000 kronor.

Tar man hänsyn till att landstingsskatten är lägre i Norrbotten så kvarstår ändå en skillnad på 6 000 kronor till Lidingöbornas fördel efter nästa års skattesänkningar i såväl Lidingö som Stockholms läns landsting..

Det finns en rättviseaspekt också som min kollega i Luleå hade svårt att hantera i radiodebatten. Varför ska just den som spelar ett instrument helt slippa avgifter medan den som istället väljer hockey, fotboll eller scouter får vara med och betala för sin fritidsverksamhet?

Read more...

"I Lidingö ber man till Paul Lindquist"

"I USA ber man till Gud, i Mellanöstern till Allah - men i Lidingö ber man till Paul Lindquist"

Så inleds en insändare i Lidingö Tidning som ogillar att grannarna i Högsätra vill omvandla sina lägenheter till bostadsrätter.

Nog för att rollen som kommunstyrelsens ordförande ger makt och inflytande, men det är nog att överdriva min betydelse mer än bara en aning. Majoriteten i fullmäktige består trots allt av 29 av 51 ledamöter som tillsammans utformar politiken.

Media tenderar att fokusera på den som har en ledarroll, lokalt eller nationellt, men politik är i högsta grad ett lagarbete som bygger på att man förtjänar människors förtroende. Utan förtroende - ingen makt och inget inflytande.

Så tillbe gärna Gud, Allah eller någon annan religiös symbol, men inte din lokale politiker. Om han eller hon gör ett bra jobb så förtjänar denne respekt. Annars bör man låta någon annan få chansen vid nästa val.

Read more...

2007-11-10

Låt kyrkan vara ifred

Vid moderaternas partistämma i Gävle bestämde man efter en intensiv debatt att partiet åter ska ställa upp i kyrkovalet 2009. En liknande debatt och samma beslut togs vid förra moderatstämman.

Situationen är mycket olycklig. Trots att kyrkan är skiljd från staten är det de politiska partierna som fortfarande styr. Vad är innebörden med en fri kyrka om det är politiken som ska avgöra inriktning och prioriteringar? Varför kan inte Svenska Kyrkan som övriga samfund och varenda idrottsklubb och scoutförening ha en vanlig medlemsdemokrati.

Prästen Ynge Kalin sätter verkligen fingret på problemets kärna i sin välformulerade debattartikel på SvD Brännpunkt. Det är hög tid att politikerna lämnar Svenská Kyrkan ifred. Låt kyrkovalet 2009 bli det sista där moderater ställs mot socialdemokrater.

Read more...

Fri radio?

Björn Elmbrandt, Studio Ett:s kände krönikör blir nu ledarskribent på Dagens Arena. en hemsida som tillhör den vänsterorienterade Arenagruppen.

Elmbrandt har i många år under Sveriges Radio:s objektivitetsmantel kommenterat politiken. Han har där haft arena som överträffar de flestas och hans synpunkter har vägt tungt i den politiska debatten.

En hel del lyssnare har uppfattat Björn Elmbrandt som partisk i många av hans krönikor, men han har hela tiden haft ledningens förtroende. Nu kanske det blir uppenbart för ledningen att om man vill behålla sin trovärdighet som fri och obunden media kan Elmbrandt rimligtvis inte få fortsätta i Studio Ett.

Källa: Resumé

PS Sveriges Radio har meddelat att Elmbrandt tillsvidare är avstängd.

Read more...

2007-11-08

Huvudet på spiken

På sin blogg gör Veckans Affärers chefredaktör, Pontus Shultz, en intressant analys av det nu pågående mediadrevet kring moderata företrädare. Han skriver bland annat följande:

Är inte detta ett drömläge för en självsäker ledare med rejält mandat från folket att förändra saker i samhället? Och dessutom, vad vi vet idag, med eget rent mjöl i påsen. Tänk om Fredrik Reinfeldt i stället för att skicka ut sina ministrar att svara ’god dag yxskaft’ på frågorna om huruvida moderater är ohederligare än andra, ställde sig upp själv och tog debatten tillbaka till politiken? Tänk om han sa, att ’jag tror inte ett ögonblick att moderater är ohederligare eller mer ovilliga att betala skatt än andra. Däremot borde vi fundera över hur synen på svartjobb är i samhället och hur vi ska förändra den. Det faktum att till och med människor som kan tänka sig en politisk karriär anser sig kunna ta risken att betala svart, säger något om bristen på socialt tryck. Nu håller vi på att förändra det. Men det räcker inte med att sparka ministrar eller sänka skatten på hushållsnära tjänster. Det krävs av var och en att ändra sig. I potten ligger 100 miljarder om året, motsvarande en skattesänkning på 1000 kronor i månaden per svensk. Eller en total upprustning av vår sjukvård, skola och infrastruktur. Vi kan göra hela Sverige klimatneutralt på tio år och kan finansiera 100 000 forskare som skapar framtidens svenska storföretag.’

Allt det där, i en passionerad, personlig och politisk ordström och så stannar han upp andas, lite rödbrusig i ansiktet och det blir alldeles tyst i publiken. För ingen hade väntat sig det. Ingen hade trott att de faktiskt skulle bli intellektuellt utmanade av en politiker som passionerat brann för något. Jag tror att det är dags för något sånt. Att försöka slå mediemonstret på vår egen hemmaplan är dödsdömt. Och fullständigt ointressant. Tillåt dig för ett ögonblick att lita på oss väljare. Vi vill inte ha perfekta politiker. Vi vill ha ledare.


Här slår Pontus Schultz huvudet på spiken. Regeringen har varit oerhört framgångsrik med att genomföra sina vallöften, men har saknat ett kommunikativt ledarskap. Jag som har följt Fredrik Reinfeldt sedan MUF-tiden vet att han har den förmågan. Det är hög tid att han nu åter lyfter fram den.

Read more...

Bra val

Fredrik Reinfeldt har nu utsett H G Wessberg till ny statssekreterare vid statsrådsberedningen efter Ulrica Schenström.

Han har varit statssekreterare sedan 2006, först i Försvarsdepartementet och senare i Utrikesdepartementet hos handelsminister Ewa Björling.

Wessberg har en bakgrund som bland annat generaldirektör för Bolagsverket, vice vd för Svenskt Näringsliv och vd för Sveriges Industriförbund. Han har också varit förbundsordförande för Moderaterna i Stockholm stad.

Med en gedigen erfarenhet i ledande ställning från såväl näringsliv och politik som offentlig sektor synes H G Wessberg vara ett klokt val som statsministerns närmaste man.

Källor: DN SvD SvD2

Read more...

Kwasten sopar rent

Igår kom beskedet att överåklagare Christer van der Kwast låtit göra en husrannsakan hos TV4 för att säkra den kontokortsslip som bevisar att Anders Pihlblad köpt alkohol för 945 kronor när han var på krogen med Ulrica Schenström. Halva den summan skulle alltså utgör grund för att Ulrica Schenström blivit mutad.

Var och en får naturligtvis dra sina egna slutsatser av trovärdigheten i denna anklagelse, men jag är nog böjd att hålla med Harald Ullman när han i samband med att Kwast inledde förundersökningen på SvD Brännpunkt skrev:

"Finns det någon åklagare som slösat mer med rättsväsendets resurser och
förlorat fler mål än han?"

Eller som Svenska Dagbladets Martin Jönsson skriver:
"Att ta till husrannsakan för ett misstänkt bestickningsmål under tusenlappen känns lite som att sätta in nationella insatsstyrkan mot svartjobbsanlitande statsssekreterare."

När Kwast nu tar till den extrema åtgärden att göra en husrannsakan börjar hela fallet få närmast löjliga proportioner. Att göra husrannsakan på en medieredaktion är ingen liten sak och medan det synes ha varit väl motiverat i fallet Trond Sefatsson (mot bakgrund av den synnerligen allvarliga anklagelsen) går åklagaren nu fram som en elefant i ett glashus för något som, om det överhuvudtaget är brottsligt, i sammanhanget måste betraktas som en mycket liten förseelse.

Skulle det dessutom betraktas som brottsligt att bjuda någon på mat och dryck till ett värde av 472:50 så lär det få stora återverkningar i samhället, för representation i den nivån sker dagligen i mycket stor omfattning.

Samtidigt ska det sägas att TV4:s vägran att lämna ut kvittot synes mycket märkligt. Man hänvisar till källskyddet, men det bröt man ju redan när man avslöjade att Philblad hade bjudit Schenström, vad de hade druckit och till vilken kostnad. En betydligt mer intressant juridisk frågeställning är om TV4 brutit mot grundlagen när man inte skyddat sin källa. Det vore något för en åklagare att granska.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN

Read more...

2007-11-05

Onyanserat mediedrev

Det är inte utan att man som moderat blir bedrövad över de avslöjanden om olämplig alkoholkonsumtion och svart arbetskraft som dominerat medierna de senaste dagarna. Några moderata företrädare har all anledning att rannsaka sig själva.

Samtidigt blir jag rätt bekymrad över det onyanserade mediedrev som just nu pågår. Bl a beskylls Carl och Charlotte Cederschiöld för skattefusk och anlitande av svart arbetskraft.

Av public service kanalerna (SVT, TV4 och SR) och de stora tidningarna har mig veterligen hittills bara DN bemödat sig om att förmedla makarna Cederschiölds egen förklaring där det framgår att de visserligen har gjort fel som inte har redovisat utbetalningarna, men att någon skattskyldighet inte har förelegat. Så här skriver de själva:

Från 1994 till 2002 anlitade vi städhjälp med viss regelbundenhet. Den sammanlagda ersättningen för detta översteg inte 10 000 kronor något av de aktuella åren. Det gör att vi enligt gällande lagstiftning inte varit skyldiga att dra skatt eller betala arbetsgivaravgifter.

Ersättningen översteg dock 1 000 kronor per år, vilket gör att kontrolluppgift skulle skickats till Skattemyndigheten. Att så inte skett beklagar vi.

Från 2002 och framåt har vi inte använt oss av städhjälp på regelbunden basis. Inte under något år efter 2002 har ersättningar på över 1 000 kronor per år betalats ut.

Från och med nu kommer vi endast att köpa in eventuella hushållsnära tjänster i enlighet med de regler som finns för detta.

Denna information kan rimligen inte vara okänd för landets journalister, ändå förmedlar de (med ett undantag) inte den till sina läsare. Man kan ju fråga sig varför...

Skattebrott är allvarligt och ska beivras. Det är också rätt att media avslöjar där det förekommer. Men när man (medvetet?) förmedla bilden att just moderater skulle ha en sämre moral och fuska mer än andra, då är det svårt att inte reagera.

Den minnesgode kommer säkert ihåg den folkpartistiske vice talmannen, Karl-Erik Eriksson, som fick lämna sitt uppdrag efter att ha blivit dömd för skattebrott.

På senare tid har vi exempelvis socialdemokraternas egen partiledare, Mona Sahlin, som fick göra ett flerårigt avbrott i sin politiska karriär efter den s k Toblerone-affären (som handlade om mycket mer än bara en Toblerone) och förre justitieministern, Thomas Bodström, som erkänt såväl att han anlitat svart arbetskraft som att han rökt hasch.

Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman fick som bekant avgå efter sina skatteaffärer och miljöpartiets Yvonne Ruwaida hade uppenbara problem med att redovisa sina resor till riksdagsförvaltningen.

Även bland journalister finns det ju en och annan skandal även om kåren själv inte gärna lyfter fram dessa. T ex avslöjade branschtidningen Resumé att SVT:s då nya VD, Eva Hamilton, gjort sig skyldig till samma sak som man jagade finansministern för, nämligen svart barnvakt. Det nämnde den statliga TV-kanalen dock ingenting om och inte heller de andra stora nyhetsredaktionerna.

Likaså var det bara Resumé som skrev att Expressens chefredaktör underlåtit att betala TV-licens samtidigt som tidningens reportrar lät några statsråd löpa gatlopp för samma sak.

Och visst kan det ses som ett ödets ironi att de två moderata statsråd som fick avgå pga. av utebliven TV-licens och i det ena fallet även svart arbetskraft var just journalister när brotten begicks!

Men skatte- och bidragsfusk berör inte bara politiker och journalister. Det är dessvärre ett utbrett problem bland stora delar av befolkningen. Personligen tror jag att det till stor del beror på det höga skattetrycket tillsammans med generösa bidragssystem, men också på en förändrad moral i de yngre generationerna. Luther sitter helt enkelt inte lika tungt på mångas axlar idag som förr i världen.
Källor: DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3 SvD4 Aftonbladet Expressen

Read more...

Kulturkrock

I förra veckan åt jag middag med en delegation borgmästare, fullmäktigeordföranden och kommundirektörer från Sydafrika (om Christer van der Kwast undrar så bjöd sydafrikanerna på middagen, men det glas vin jag drack till betalade jag själv med skattade medel).

Det var oerhört intressant att träffa dessa lokalpolitiker från ett land som till viss del är influerat av västerländska traditioner, men som ändå är så oerhört annorlunda än Sverige.

Enligt delegationens ledare har de använt den svenska politiska modellen när de i början av 90-talet formade sin nuvarande konstitution. Inte så konstigt med tanke på de mycket nära relationerna mellan ANC och de svenska socialdemokraterna under apartheidtiden.

Så har man liksom i Sverige både kommuner och regioner förutom den nationella nivån. Man väljer ett fullmäktige som i sin tur väljer nämnder och en kommunstyrelse. Val sker precis som i Sverige vart fjärde år och kommunstyrelsens ordförande/borgmästaren är den ledande lokala politikern.

På ytan alltså ganska likt det svenska systemet. Men när de frågade mig hur stor min representationsbostad var förstod jag vilka skilda världar vi lever i.

Jag berättade att jag bodde i en vanlig bostadsrätt varpå en av middagsgästerna undrade hur jag klarade av mitt personskydd?

- Vilket skydd frågade jag retoriskt tillbaka och tänkte på Ilmar Reepalu och en del andra kollegor som faktiskt råkat ut för både hot och otäcka tillbud.

- Ja, men du hur väl i alla fall en bil med chaufför?

- Nej, det har bara statsråden, landshövdingarna och Stockholms stad.

- Men hur kom du hit?

- Jag åkte tunnelbana.

När de hörde mitt svar blev deras ögon stora som tefat. Att jag kunde röra mig så fritt hade de oerhört svårt att förstå, i synnerhet som en svensk kommun har en betydligt större budget och fler anställda än motsvarande sydafrikansk. Jag var ju i deras ögon en oerhört mäktig person.

Att jag dessutom inte hade hemhjälp utan själv tillsammans med min familj tvättade, städade och lagade mat var nästan mer än de kunde fatta. Kulturkrocken var ett faktum, men vi skiljdes som vänner och jag fick en muntlig inbjudan om att besöka dem på deras hemmaplan framöver.

Read more...

2007-11-01

Grattis Torsvik

Torsviks skola kom på femte plats i landet och var näst bästa kommunala skola när Dagens Nyheters nutidsorientering nyligen avgjordes. Ett stort grattis är på sin plats!

Även övriga Lidingöskolor klarade sig bra och samtliga hade varit bästa skola i minst sex andra län.

Read more...

2007-10-31

Nar fan blir gammal...

I gårdagens Lidingö Tidning skriver företrädarna för de lokala pensionärsorganisationerna en insändare om behovet att bygga nya lägenheter för pensionärer. Inget konstigt i det, men som undertecknare står även den förre riksdagsledamoten och kommunfullmäktigeordföranden från Lidingö, Allan Ekström.

Med tanke på att han sett det som sin politiska gärning alltsedan 70-talet att motsätta sig i stort sett varje nytt byggprojekt på Lidingö är det ganska förvånande att han nu börjar vurma för nybyggnation. Inte ens Dalénum som så många lidingöbor ivrigt väntar på att se förverkligat fann stöd hos Allan Ekström, innan han lämnade politiken mitt under förra mandatperioden, som menade att det skulle leda till trängsel i grönområdena!!!

Men som det gamla talesättet lyder, när fan blir gammal blir han religiös. Är det månne egenintresset som spökar nu eller har han på gamla dagar möjligtvis kommit till insikt om att ett samhälle mår bra av att utvecklas?

Samme Ekström bedrev som moderat för övrigt en framgångsrik personvalskampanj på temat att utreda Södra Huvudledens norra alternativ i valet 2002 bara för att fyra år senare rekommendera väljarna att rösta på Lidingöpartiet som för allt i världen inte vill att den frågan ska utredas, än mindre att vägen ska byggas.

Så kan det gå till ibland i politikens outgrundliga värld...

Read more...

2007-10-30

Klockrent Lidingö Tidning

I dagens nummer av Lidingö Tidning finns ett helt uppslag som beskriver konstruktionen av och problematiken kring det kommunala skatteutjämningssystemet, den s k "Robin Hood-skatten".

Systemet är mycket komplicerat och ytterst få personer i Sverige förstår det fullt ut, men Lidingö Tidning lyckas verkligen att på ett pedagogiskt sätt beskriva och förklara hur det hela hänger ihop i stort.

Read more...

2007-10-28

Avslutningstal

Stämman har inneburit en nyinjektion i partiet och gett en i allt väsentlig positiv mediabild av ledarskapet och förnyelsen.

"Ett politiskt geni" skriver Expressen om statsministern. Besluten om arbetsrätten, försvaret, miljöpolitiken och jämställdhet framställs också som balanserade och moderna.

Med ett starkare stöd än någonsin klev så Fredrik Reinfeldt upp på scenen för att hålla sitt avslutningstal. Han tog sin utgångspunkt i sina företrädares gärning, hur de hade svarat på sin tids utmaningar och framgångsrikt lett partiet. Socialismens starka motkämpe Gösta Bohman, Ulf Adelsohn som redan på 80-talet betonade arbetets värde och Carl Bildt som fick Sverige och svenskarna att blicka utåt mot omvärlden och ledde landet in i EU.

Störst applåder fick Reinfeldt när han betonade moderaterna som Sveriges nya arbetarparti, ett parti som värnar arbetslinjen och det gemensamma ansvaret för vår välfärd.

Avslutningsvis presenterade han fem nya arbetsgrupper som ska arbeta med den fortsatta förnyelsen av politiken. Den första ska leda till ett kommunalt förnyelseprojekt, den andra ska göra Sverige till ett skatteparadis för de som tjänar minst. En tredje grupp ska fokusera på miljpolitiken, en fjärde grupp ska förändra sjukvården så att kvaliteten och tillgängligheten ökar och en femte grupp ska se till så att Sverige blir ett bra land också för de som inte är födda här.

Källor: Aftonbladet Expressen DN SvD

Read more...

Bakslag för Anders Borg

Efter att stämman i stor enighet ställt upp på Fredrik Reinfeldts och partiledningens förnyelse på alla viktiga områden blev det dock ett bakslag under stämmans sista självande minuter.

Anförda av Gunnar Hökmark och Christoffer Fjellner beslöt stämmodelegaterna att partiet klart och tydligt vill avskaffa spelmonopolet. Stödet för Hökmark och Fjellner var så tydligt att stämmopresidiet, för att undvika en votering, valde att direkt finna förslaget bifallet.

Som finansminister var Anders Borg av en annan uppfattning och menade att det enbart för utslag för en nyliberal retorik, men det hjälpte inte. I denna starkt ideologiska fråga vann politiken över nationalekonomin.

Källor: Expressen DN SvD Aftonbladet

Read more...

2007-10-27

Dubbelseger på stämman

Inför partistämman hade jag lagt två motioner och till min glädje bifölls båda två.

Den första handlade om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, en viktig fråga som dels ökar konkurrensen, dels ger möjlighet till aktiva miljöval från konsumenternas sida. Idén till motionen fick jag när jag som nytillträdd ordförande i Käppalaförbundet insåg att överskottsvärmen i avloppsvattnet motsvarar uppvärmningen av över 40 000 bostäder.

Denna energimängd rinner idag till ingen nytta istället ut i Saltsjön. Förbundet har nu inlett samtal med Fortum Värme, men i dagsläget är vi beroende av deras intresse och goda vilja. Det ska inte behövas utan en rimlig utveckling är att på samma sätt som på el- och telemarknaderna tillåta olika leverantörer att utnyttja nätet och låta kunderna själva bestämma vem de vill köpa av.

Den andra motionen, som handlade om att slopa utdelningsförbudet för allmännyttan, blev också bifallen av stämman, men till skillnad från den första körde stämman i detta fall över partistyrelsen (hittills den enda fråga partistyrelsen fått stryk av stämman i en öppen votering).

Förbudet är helt ologiskt och innebär ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Kommunerna kan idag sälja enskilda fastigheter ur allmännyttan men reavinsten får inte tillfalla ägaren, kommunen och dess invånare, att användas till investeringar i skolor och äldreboenden som så väl behövs. Därför var det välkommet att stämman gav partiledningen ett tydligt besked om att undanröja en lag som helt i onödan begränsar kommunernas handlingsutrymme och möjlighet att tillhanda en god service till medborgarna.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3 DN4

Read more...

Landstinget sänker skatten med 17 öre

Nu meddelar även den borgerliga alliansen i landstinget att man sänker skatten nästa år. Tillsammans med Lidingös egen skattesänkning på 10 öre kan den genomsnittlige Lidingöfamiljen se fram emot närmare 2 200 kronor mer i plånboken nästa år. Och då har vi inte tagit med effekterna av den slopade fastighetsskatten och jobbavdragets nästa steg.

Källa: DN

Read more...

2007-10-25

Fredrik inleder stämman

För första gången på 15 år samlas moderaterna till partistämma i regeringsställning. Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder stämman med att ifrågasätta ett antal föreställningar om moderaterna och fastslog att partiet måste fortsätta förnyelsen.

Därefter kom han in på frågan om jobben och fick många applåder då han ifrågasatte Mona Sahlins sätt att definiera "jobb" såsom plusjobb och friår. Han visade på förändringen från Sahlins och Perssons regeringstid med 140 nya förtidspensionärer varje dag till Alliansregeringen där det uppstår ett nytt jobb var femte minut.

När Fredrik berättade att vi gått från ett skattetryck på 50+ % till 40+ % så applåderade både gamla och nya moderater. Och detta samtidigt som vi har ett rekordstort överskott i de statliga finanserna. Så tar man ansvar menade statsministern.

Däremot kände nog inte många stämmodelegater igen sig i hans generella och svepande formuleringar om att kommuner och landsting är dåliga arbetsgivare. Sanningen är den att på samma sätt som på den övriga arbetsmarknaden skiljer sig de 290 kommunerna och 20 lanstingen/regiuonerna rätt mycket från varandra. Det finns helt enkelt både bra och dåliga kommuner och landsting. Det gäller att rikta kritiken där den hör hemma och inte göra det alltför bekvämt för sig i debatten genom att generellt framställa staten som den goda garanten och kommuner som trilskande byråkratier. Vi som lever i den kommunala myllan varje dag ser nog verkligheten något mer nyanserad.

Inledningsanförandet avslutas med att Fredrik ställer den retoriska frågan om moderaterna orkar med fortsatt förnyelse? De kommande fyra dagarna lär ge svaret på den frågan. Det finns många frågor där diskussionerna lär blir heta. Jag återkommer längre fram...

Read more...

2007-10-24

Dåliga förlorare

Professor Peter Esaiasson bedriver ett forskningsprojekt "Demokratins mekanismer" där en studie visar att besvikna socialdemokratiska väljare är mer benägna att jobba svart eller fuska med skatten om en borgerlig regering har makten.

I tidningen Riksdag & Departement säger han:

- Socialdemokraternas väljare är västvärldens i särklass sämsta förlorare. De blir mindre lojala mot samhället efter en valförlust.

Read more...

Pinsam händelse skadar TV4:s trovärdighet

Så här dagen inför moderaternas partistämma avslöjar Aftonbladet att TV4:s politiske reporter, Anders Pihlblad, har setts pussas och kramas med statssekreterare Ulrica Schenström sent igår kväll på krogen.

Åsiktsmaskinen Marita Ulvskog tar naturligtvis tillfället i akt att i Expressen gå till attack mot den moderata statssekreteraren. Men om än pinsamt för Ulrica Schenström så är det TV4 och dess reporter som får problem med sin trovärdighet.

Det mest intressanta i den här affären är den mediala hanteringen. Studio Ett var som vanligt alerta och hade bjudit in såväl TV4:s biträdande nyhetschef, Jonas Gummesson, som Aftonbladets chefredaktör, Anders Gerdin, SVT:s politiske tungviktarreporter, KG Bergström, och Susanna Popova.

Samtliga utom Jonas Gummesson menade att detta allvarligt skadade TV:s trovärdighet. Gummesson själv ansåg att detta var en storm i ett vattenglas och såg inga problem med att reporter Philblad åkte till Gävle imorgon för att bevaka moderatstämman. Däremot var han upprörd över att en journalist granskade en annan journalist...

I konsekvensen namn skriver inte heller TV4 något om detta på sin hemsida. Inte ens den av TV4 nyligen inköpta Politikerbloggen som annars älskar att frossa i politiskt korridorskvaller har skrivit en rad om denna händelse.

Vad Jonas Gummesson än säger, så nog påverkar detta TV4:s trovärdighet och då inte minst hans egna kommentarer.

Övriga källor: SvD

Read more...

2007-10-18

Finn 9 fel

Högsta domstolen i Storbritannien har slagit fast att Al Gores propagandafilm endast får visas i landets skolor om läraren efteråt kommenterar alla felaktigheter och överdrifter.

Inte mindre en nio sakfel eller överdrifter har man hittat i filmen. Bland annat är det varken vetenskapligt bevisat att orkanen Katarina, snösmältningen på Kilimanjaro eller torrläggningen av Tcadsjön orsakades av den globala uppvärmningen. Inte heller kommer världshaven att stiga med sju meter inom den närmaste framtiden, vilket påstås i Al Gores film "En obekväm sanning".

Till de våldsamma överdrifterna inkluderar domstolen också de diagram om temperaturförändringar och koldioxidutsläpp som Al Gore påstår är hundraprocentigt korrekta.

Det kanske mest hjärtskärande exemplet i filmen, de stackars isbörnarna som drunknar p g a brist på isflak, saknar vetenskapligt belägg. De enda kända fall av isbjörnar som drunknat är de fyra som omkom i en storm.

Till AP säger domaren Michael Burton:

- Gores film är i huvudsak grundad på vetenskaplig forskning och fakta, men i händerna på en begåvad politiker och kommunikatör kan filmen användas för att sprida politisk propaganda.

Read more...

2007-10-12

Valet av Gore devalverar fredspriset

Det är inte första gången som valet av fredspristagare ifrågasätts, i vissa fall därför att pristagaren har haft en hel del på sitt eget samvete, i andra fall därför att man kan ifrågasätta vilket bidrag till freden den prisbelöntes insatser verkligen har haft.

Som ledande politiker i världens största demokrati tycker jag inte att man kan ifrågasätta valet på det första kriteriet, däremot på vilket sätt Al Gores Hollywoodproduktion har bidragit till världsfreden.

För det första är det tämligen långsökt att hävda att miljöarbete leder till ökad fred, men även om man i förlängningen skulle kunna dra slutsatsen att en bättre miljö på något sätt minskar konflikterna i världen så borde det finns betydligt mer konkreta fredsinsatser värda att belöna. Låt oss inte glömma att Nobelpriset trots allt är världens mest prestigefylld fredspris.

Om man sen granskar Al Gores insatser blir valet än märkligare. I sin gärning som senator och vice-president har han mig veterligen inte lämnat några större avtryck på miljöområdet. Däremot har han skrivit en bok i ämnet, arrangerat en gala (Live Earth) och producerat en Hollywoodfilm.

So what? Har den norska Nobelkommittén verkligen inte högre krav på en fredspristagare än så?

Dessutom är filmen i allra högsta grad en mycket skickligt gjord partsinlaga och inte någon odiskutabel dokumentär sanning. Bara det faktum att filmen fick drömfabrikens eget pris, en Oscar, säger ju en hel del.

Man får inte heller glömma att Al Gore på intet sätt har avslutat sin egen politiska karriär. Om inte fru Clinton lyckas bli USA:s första kvinnliga president nästa år är det inte osannolikt att Al Gore tänker försöka en tredje gång och i så fall med ett prestigefyllt Nobelpris i ryggen. Undrar just om norrmännen insett att deras beslut kan komma att påverka utfallet ett kommande amerikanst presidentval...

Källor: DN DN2 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7

Read more...

2007-10-11

Det finns ett samband

Socialdemokraterna har gång på gång ifrågasatt Alliansens sänkning av A-kassan och menat att det inte blir fler jobb för att man "straffar" de arbetslösa. Men nu visar en studie i Finland att det finns ett klart samband mellan A-kassans nivå och arbetslösheten.

Egentligen är det inte så konstigt. De flesta av oss påverkas av ekonomiska incitament. Det finns inget skäl att tro att arbetslösa skulle vara annorlunda.

Däremot får man passa sig för att dra alla över en kam. Beteenden är indviduella. Även om A-kassan vore 100 % av lönen skulle en del (men långt färre) aktivt söka nytt arbete. På samma sätt skulle vissa indvider inte ens söka jobb även om A-kassan avskaffades helt och hållet.

För en regering handlar det alltså inte om att "straffa" de arbetslösa. Istället gäller det att hitta en bra balans mellan att ge dem som faktiskt blir arbetslösa en grundtrygghet utan att samtidigt ta bort incitamentet att få så många som möjligt att aktivt söka sig tillbaka till arbetsmarknaden.
Att döma av den fantastiska utvecklingen det senaste året har regeringens politik varit mycket framgångsrik. Utanförskapet har minskat och närmare 90.000 personer har under det senaste året gått från A-kassa till eget arbete. Det är svårt att se att dessa människor har blivt "bestraffade".

Read more...

2007-10-10

En halv man...

Åter i Bryssel för möte med EU:s Regionkommitté. Försöker lära mig rutinerna och förstå de informella reglerna. Blir lätt frustrerad av att först på EPP:s (moderaternas och kristdemokraternas partigrupp i EU) gruppmöte få framlagt röstförslag på sittande sammanträde bara för att få uppleva samma sak två timmar senare när den svenska delegationen sammanträder. Ingen stor framförhållning med andra ord, men det beror tydligen på att det tar tid att göra alla översättningar.

Tur att man har läst handlingarna innan och har skaffat sig en egen uppfattning för någon tid till gemensamma diskussioner kring förslagen finns knappast. Och det faktum att man ingår och samverkar såväl i en partigrupp (över nationsgränserna) som i en nationell delegation (över partigränserna) ger helt klart en ny dimension till uppdraget.

Det mesta som händer och sker följer jag med stort intresse och öppet sinne, men jag höll på att trilla av stolen när den franske ordföranden, socialisten Michel Delebarre, i ett försök att göra en ordlek på en delegats namn hävdade att en halv man var samma sak som en kvinna!!!

Jämställdheten har uppenbarligen inte nått lika långt i hela Europa...

Read more...

Omotiverade löneskillnader?

Flickor får mer i månadspeng än pojkar, avslöjar Dagens Nyheter. Skillnaderna är hela 28 % för 13-14-åringar och 11% för 15-17-åringar, i båda fallen till flickornas favör.

Nu väntar vi bara på att JämO och BO rycker ut till de stackars pojkarnas försvar och gör något åt dessa omotiverade löneskillnader...

Read more...

2007-10-09

Stolt och nykter

Träffade idag ett annorlunda företag som är verksamt på Lidingö, Victorygruppen, som arbetar med alkohol- och drogrehabilitering enligt den s k Minnesotamodellen.

Verksamheten leds av Lisbeth Koel som tillsammans med de flesta av hennes medarbetare är nyktra alkolister. Lisbeth och hennes man startade verksamheten 1988 och erbjuder primärbehandling på Kvarnlyckan och förlängd behandling i ett s k halvvägshus som heter Oskarshemmet.

Att möta en kvinna som Lisbeth är oerhört fascinerande. Egentligen är det fantastiskt att hon lever överhuvudtaget. Efter en framgångsrik idrottskarriär som simmare på landslagsnivå då hon flera år bodde och tränade i Kalifornien blev hon beroende av alkholen. Enligt egen utsago söp hon bort sin dotter, sin famil och sitt jobb. Hon prövade på de flesta olika behandlingsmodeller som finns innan hon till slut blev nykter efter att just ha gått igenom Minnesotamodellen.

Med 40.000 kronor i startkapital lyckades hon några år senare starta verksamheten och idag erbjuder hon plats för 15 personer i primärbehandling under 4-6 veckor och 19 platser i efterbehandling som kan vara flera månader.

Själv har hon varit nykter i 23 år och anledning att vara mycket stolt, inte bara för den sakens skull utan för att hon har hjälpt så många andra tillbaka till en nykter och drogfri tillvaro.

Read more...

2007-10-07

Osäker Mona Sahlin

I debatten mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin gav den senare ett osäkert intryck.

Hon klarade inte sysselsättningsdebatten utan fastnade i bidragsfällan. Fredrik Reinfeldt var däremot trygg när han med fakta i ryggen kunde beskriva hur sysselsättningen ökade dag för dag.

Inte blev det lättare för Toblerone-Mona när debatten gick över till att handla om skolan. Det var tydligt att socialdemokraterna just nu omprövar sin skolpolitik och inte kan presenterar ett eget alternativ. Även här uppträdde statsministern med pondus när han målade upp en vision om en skola med ordning och reda, där eleverna och dess kunskap sätts i fokus.

Inte ens ett gammalt socialdemokratiskt paradområde som sjukvården blev en vinnarfråga för oppositionsledaren i kvällens debatt. När hon försökte angripa Alliansens sjukvårdsreform i Stockholms län som syftar till att öka tillgängligheten så mötte hon en statsminister soim var ovanligt kunnig på området eftersom hans fru är ansvarig för just sjukvården i Stockholms läns landsting.

När debatten kom in på skatterna höjdes temperaturen och Mona Sahlin blev mycket pressad när Fredrik Reinfeldt avslöjade att socialdemokratins tal om högre skatt för höginkomsttagare i själva verket innebär att redän den som tjänar 19.000:-/månad får en skattechock om socialdemokraterna får bestämma efter nästa val.

Även avslutningen förstärkte skillnaderna. En osäker oppositionsledare som inte vet vilken politik hon ska gå till val på mot en trygg statsman vars arbete precis har börjat.

Källor: DN DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2007-10-06

Kommunarrest för flyktingar

Socialdemokraternas förslag om att flyktingar ska tvingas bo kvar i den kommun de har anvisats under introduktionstiden är rätt skrämmande.

Vi talar här om människor som har fått uppehållstillstånd och nu försöker skapa sig en tillvaro i sitt nya hemland. Som kanske vill flytta dit jobben finns eller där man har vänner och släktingar.

Tänk om vi skulle behandla svenska socialbidragstagare, pensionärer eller handikappade på samma sätt? Vilket ramaskri det skulle bli.

Man kan undra vilken människosyn socialdemokraterna har som anser att myndigheter ska bestämma var människor ska få bo.

Källa: DN

Read more...

Lögn, förbannad lögn och statistik

Det är inte utan att man blir lite imponerad av Sahlins och Nuders fräcka användning av statistik i DN Debatt. Men en lögn är en lögn även om den presenteras som statistik.

När de två sossetopparna hävdar att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har stigit med 300 % väljer man att bara redovisa de öppet arbetslösa, inte alla de tusentals som befinner sig i s k program.

Men dessa undomar är likväl lika arbetslösa även om de för tillfället råkar gå en AMS-kurs.

Om man således inkluderar alla långtidsarbetslösa ungdomar, såväl de öppet arbetslösa som de i program har andelen istället minskat med 43 %. Så olika kan verkligheten och sossarnas version av den se ut.

Read more...

2007-10-03

Vem ska annars betala?

Det är ytterst märkligt hur hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, kan gå ut och påstå att det är "obegripligt att hyresgästerna ska behöva bekosta renoveringarna av allmännyttan".

Men vem ska annars betala? Det är ju hyresgästerna som bor där och som via sin hyra ska finansiera såväl drift och underhåll som räntor och avskrivningar.

Barbro Engman menar istället att det ska staten eller kommunen stå för, dvs. skattebetalarna. Men varför ska de som bor i villa, bostadsrätt eller privatägd hyresrätt plötsligt subventionera allmännyttans hyresgäster?

Det är ju inte precis så att kommunen kommer till undsättning när villaägarens gamla oljepanna har lagt av och behöver bytas ut eller att staten går in och bekostar ett stambyte i den lokala bostadsrättsföreningen.

Källor: SvD SvD2 SvD3

Read more...

Det kom ett brev...

I senaste numret av kommunens informationstidning till hushållen, Vårt Lidingö skrev jag om att integration är allas vårt ansvar och jämförde med mina egna upplevelser som invandrare i USA för tiotalet år sedan.

Som så ofta när man diskuterar invandring och integration blir det starka reaktioner från en del människor, så också denna gång.

Som ett brev på posten fick jag nämligen en urriven sida från det senaste numret av tidningen med just min ledar. Den innehöll även en del handskrivna kommentarer som inte lämpar sig för tryck och som avslutas med att vederbörande skulle rösta på sverigedemokraterna nästa gång.

Det intressanta är att i stort sett alla främlingsfientliga kommentarer jag har fått genom åren har liksom denna varit anonyma. Hur kommer det sig att dessa människor inte vågar stå för sina åsikter? Inser de själva att de är fördomsfulla, men helt enkelt inte kan låta bli?

Jag vet inte, men jag kan bara konstatera att väldigt lite av deras argumentation baseras på fakta. Istället bygger det oro, intolerans och okunskap. Ibland t o m ett genuint hat mot människor från andra kulturer.I vart fall är det svårt att ha en öppen och ärlig debatt med människor som väljer att vara anonyma.

Read more...

2007-09-28

Stockholmsfientligt och orimligt

Idag presenterade regeringens utredare Ulf Wetterberg ett förslag till förändringar i det interkommunala skatteutjämningssystemet.

Per capita förlorar Lidingö mest med 1 494 kronor/invånare följt av Danderyd (1 468 kr/inv), Sollentuna (1 019 kr/inv), Solna (1 016 kr/inv) och Täby (1 008 kr/inv).

Eftersom förändringarna rör kostnads- och inte inkomstutjämningen är det uppenbart att man har skruvat på variablerna för att få önskat utfall. För det kan väl knappast vara så att just de kommuner som betalar mest till utjämningssystemet redan idag är de som skulle ha gynnats av kostnadsutjämningen och därför nu behöver straffas.

Om förslaget går igenom skulle Lidingö förlora 63 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 60 öre på skatten eller nästan 5 000 kronor per år för en normal familj. I förhållande till vår totala nettokostnad för skatteutjämningen om 260 miljoner kronor innebär förslaget en 24 % ökning för Lidingös del. Sett enbart till kostnadsutjämningen är förändringen nästan 50 %.

I kronor och ören är det bara storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt dubbelt så stora Nacka som skulle förlora mer pengar. Detta säger något om magnituden av förslaget.

Jag och många med mig har under flera år varit djupt kritiska till skatteutjämningssystemet och dess orättvisor för olika kommuner och ännu mer för enskilda invånare. När vi förra året fick fram en utredning som visade på att den enskilda parameter som kanske har störst effekt på kostnadsläget i en kommun, nämligen lönenivån, motsvarade drygt 30 miljoner kronor för Lidingös del vågade inte regeringen kompensera det till mer än hälften.

Nu kommer istället ett förslag som, om det genomförs, skulle innebära ett dråpslag för Stockholmsregionen. Det finns bara ett ställe regeringen kan skicka utredningen och det är direkt ner i papperskorgen.

Källor: Ekot SvD DN

Read more...

Direkt från Regionkommittén

Befinner mig just nu på mitt första möte med EU:s Regionkommitté. Denna gång är det ECOS utskottet som sammanträder (ansvarar för ekonomisk och social politik). Tack vare modern teknik med bärbar dator och trådlöst internet kan jag rapportera direkt från mötet.

Skillnaderna mot en svensk fullmäktigeförsamling är uppenbara. Inte bara för att allt simultantolkas, utrymmet för spontana yrkanden är också obefintligt. Då allt måste översättas kräver man att alla yrkanden ska komma in i förväg.

När förslagen sen går vidare till plenarförsamlingen krävs inte bara att yrkandena ska ske i förväg, minst 6 ledamöter måste stå bakom dem för att de överhuvudtaget ska behandlas.

När utskottet väl har behandlat ett ärende och röstat om de olika ändringsförslagen avslutas det hela med att församlingen applåderar sin egen och de medverkandes insats innan man går vidare till nästa ärende. Kanske något för fullmäktige att ta efter...

Därtill kommer de kulturella skillnaderna när människor från 27 olika länder med olika demokratiska traditioner träffas och de informella reglerna som naturligtvis vuxit fram under de 13 år Regionkommittén har funnits. Jag är därför väldigt tacksam för att i vår delegation ha med Catarina Segersten Larsson, tidigare landstingsråd i Värmland och "gammal räv" i detta sammanhang. Hon underlättar mycket för oss nybörjare att snabbt förstå hur saker och ting går till här nere i Bryssel.

Jag får säkert anledning att återkomma till arbetet i Regionkommittén framöver.

Read more...

2007-09-27

Nu sänker vi skatten - igen

Idag presenterade jag tillsammans med min folkpartikollega, Jan Weissenrieder, huvuddragen i vårt gemensamma budgetförslag för Lidingö stad.

För tredje året i rad kan vi nu sänka skatten, denna gång med 10 öre. 10 öre må låta lite, men det motsvarar ändå 800 kronor om året för en normal Lidingöfamilj. Sett över de tre åren har vi minskat den årliga skattebördan för normalfamiljen med 4000 kronor.

Att försöka hålla kommunalskatten låg är viktigt då den oftast är en tung utgift för låg- och medelinkomsttagare. Detta är pengar rakt ner i plånboken som kan öka friheten och underlätta tillvaron i en för många annars ofta ansträngd hushållsekonomi.

Samtidigt görs stora satsningar med ökade resurser till bland annat barn i behov av särskilt stöd, utbyggd förskola, vårdnadsbidrag, fler platser i särkilt boende, klottersanering, parkskötsel liksom väg- och fastighetsunderhåll.

Det är en stark budget vi presenterar som bygger på en ansvarsfull politik lokalt, men som också kan dra nytta av regeringens framgångsrika jobbpolitik vilket i slutändan ger större skatteintäkter till kommunerna.

Read more...

2007-09-25

Odemokratiskt i Sundbyberg

Igår röstade socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och två avhoppade moderater, Michael Spira och Arne Wijkman, fram socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson till ny ordförande i kommunstyrelsen.

Tillsammans har de undanröjt valresultatet och förhindrat en majoritet av sundbybergsborna från att få den politik de röstade fram genomförd. Agerandet är skandalöst och djupt odemokratiskt.

Ansvaret faller hårt på alla inblandade part. På Spira och Wijkman som inte lämnar sina uppdrag när de byter parti, på miljöpartiet som trots erbjudanden från Alliansen inte tar emot en utsträckt hand och inte minst på socialdemokraterna som utnyttjar situationen för att komma tillbaka till makten, trots att väljarna röstade bort dem för ganska precis ett år sedan.

Helene Hellmark Knutsson må ha fullmäktiges mandat att vara kommunstyrelsens ordförande, men hon saknar väljarnas och därmed den moraliska legitimiteten som normalt följer med uppdraget.

Källor: DN SvD SvD2

Read more...

2007-09-24

Samarbete ger ny hälsosatsning

Tidigt i våras, jag tror det var i mars, träffade jag Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattsson och riksidrottschefen Mikael Santoft för en lunch ute på Bosön. Syftet med mötet var att förutsättningslöst diskutera hur Lidingö stad och Riksidrottsförbundet kunde samarbeta bättre kring verksamheten på Bosön.

Redan då såddes ett frö till det som presenterats idag, nämligen att Riksidrottsförbundet och Lidingö stad gemensamt bygger en ny friidrottsanläggning på Bosön där i framtiden lidingöungdomar kommer att kunna träna sida vid sida med världsstjärnor som Kajsa Bergqvist och Susanna Kallur.

Satsningen ger oss också möjlighet att ytterligare utveckla fotbollen och tennisen på Vallen där en ny konstgräsplan kommer att anläggas och mark upplåtas till tennisklubben för nya utomhusbanor.

Genom detta fina samarbete kommer vi att kunna tillgodose tre olika idrotters behov till en kostnad som är kanske hälften av vad en ny friidrottsarena på Vallen hade inneburit. En mycket bra lösning för alla inblandade parter således.

Read more...

2007-09-21

Ansvarsfull budget men minus för reavinstskatten

"Jobben kommer", sa Göran Persson på sin tid, men trots rådande högkonjunktur hände ingenting. Men sedan den nya regeringen lade om politiken med jobbavdrag, förändringar i A-kassan, satsningar på nystartsjobb med mera kom faktiskt de utlovade och efterlängtade jobben.

Det räckte alltså inte att som den förre statsministern sitta mätt och nöjd och tro att det skulle hända av sig självt. Istället har den politik som utmejslats av Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Sven-Otto Littorin visat sig bära frukt. Den öppna arbetslösheten är nu en procentenhet lägre än på valdagen och andelen personer i olika arbetsmarknadsprogram har nästan halverats.

Det går bra för Sverige. Förutom den sjunkande arbetslösheten stiger lönerna medan skatterna sjunker, bytebalansöverskottet det högsta i modern tid och investeringsandelen den högsta på 20 år.

Statsskulden sjunker från 40 % 2006 till 20 % av BNP 2010 vilket ger landet goda förutsättningar att klara en kommande åldringsboom.

Finansminister Borg gör klokt i att samla i ladorna under dessa goda tider för att dels inte spä på inflationen, dels förbereda landet för den lägkonjunktur som förr eller senare inträffar.

Ska man vara kritisk på någon punkt så är det finansieringen av fastighetsskattens avskaffande. Som den nu utformas kommer många boende som har stora uppskov (vilket inte är ovanligt i storstadsområdena) att få höjd istället för sänkt skatt. I synnerhet gäller det boende i bostadsrätter som inte inte i någon större utsträckning gynnas av sänkt fastighetskatt.

Den nya reavinsskattens utformning kommer också att hämma rörligheten då även ett byte mellan två ekonomiskt likvärdiga bostäder leder till en högre kostnad för den boende.

Från att ha varit en valvinnare har dessvärre fastighetskatten blivit en belastning för regeringen. Det beror inte på att det är fel att ta bort den, men hanteringen har varit amatörmässig.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8

Read more...

2007-09-18

Kort karantän

Expressens förre stjärnreporter, Niklas Svensson, som fick sparken och dömdes för dataintrång gör nu comeback i medias finrum. Expressens systerbolag, TV4 köper nämligen Svenssons Politikerbloggen och anställer honom själv som nyhetsreporter.

Enligt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter blir Svensson miljonär på affären. Han får därtill lön från Bonnierägda TV4 samtidigt som likaledes Bonnierägda Expressen betalar avgångsvederlag. Inte så dåligt för en nyligen dömd brottsling.

Tänk om politiker som glömt att betala TV-licensen kunde göra come-back lika fort...

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP