2009-11-30

Minaretförbud gynnar bara fundamentalism

Religionskritik, rädsla, intolerans eller ren och skär främlingsfientlighet, orsakerna till varför schweizarna i en folkomröstning i helgen valde att förbjuda byggandet av nya minareter varierar säkert från individ till individ. Men att minareter, såsom Willy Schönenberger (en av initiativtagarna till folkomröstningen) säger, skulle vara en symbol för militant islamism är lika befängt som att kyrktorn skulle var orsaken till morden i Knutbyförsamlingen.

Det finns de som tycker att folkomröstningar är höjden av demokrati, men själv tycker jag att det är mycket olyckligt när man röstar om mänskliga rättigheter och till dessa hör faktiskt att få utöva sin religion så länge utövandet inte kränker någon annan människa.

Tyvärr gynnar folkomröstningsresultatet bara två grupper, de främlingsfientliga krafterna och islamistiska fundamentalister.

De främlingsfientliga får nu blodad tand och kommer att försöka flytta fram sina positioner ytterligare. Vad blir nästa steg? Att helt förbjuda moskéer eller ta ifrån muslimer deras rätt att alls utöva sin religion?

Också de fundamentalistiska islamisterna har fått vatten på sin kvarn. Om de blev kränkta när danska tidningar utnyttjade sin pressfrihet, hur kommer de då inte att reagera på detta förbud?

Alla andra, som vill kunna leva sida vid sida med respekt för varandra, oavsett religös tillhörighet eller kulturell bakgrund, är folkomröstningens stora förlorare.

Källor: DN DN Expressen SvD Dagen

Läs även: Dick Erixon Dick Erixon Humanistbloggen Kent Persson Brännpunkt DN Humanistbloggen

Read more...

2009-11-28

Bra förhandlat av Reinfeldt

Cecilia Malmström blir kommissionär för migration, gränskontroll och polisfrågor. Det är utan tvekan en av de tyngre och viktigare posterna i den nya EU-kommissionen, vilket är ett kvitto på Fredrik Reinfeldts förhandlingsförmåga och speglar sannolikt också hans framgångsrika sätt att leda EU under det svenska ordförandeskapet.

Visst finns det ännu tyngre poster, men de stora medlemsländerna kräver naturligtvis sin andel och att Sverige likt Finland skulle kunna axla ekonomiportföljen är uteslutet så länge vi inte accepterar Euron. Likaså skulle vi aldrig kunna komma ifråga för den viktiga jordbruksportföljen då vi är på kollisionskurs med Frankrike, Polen, Spanien och flera andra länder som gynnas av att ungefär halva EU:s budget utgörs av jordbruksstöd.

Malmströms portfölj är utan tvekan den tyngsta Sverige hittills har haft, vilket ställer stora krav på att den nya svenska kommissionären visar resultat. Att realisera målet om en gemensam migrationspolitik är oerhört viktigt och med Lissabonfördraget följer också ett ökat samarbete mot den organiserade brottsligheten, något som får allt större betydelse.

Källor: SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen Expressen

Read more...

2009-11-27

Bra möte om Lidingö Hospice

Igår träffade jag och äldre- och handikappnämndens ordförande, Björn Engström representanter för PRO för att diskutera Lidingö Hospice. På plats var också socialdemokraternas Mikael Rogler och Ulla Lundh som är en av initiativtagarna till namninsamlingskampanjen.

Initiativet kom från PRO:s lokalordförande, Käte Diedrichsen, som tagit fasta på min uppmaning i ett debattinlägg i LT och Mitt i att hellre ha en dialog än att vi skriver arga insändare och missförstår varandra.

Det var ett mycket bra och givande möte där Björn och jag kunde berätta om historiken med Hospice och hur vi ser på den framtida utvecklingen. PRO och Ulla Lundh betonade tydligt önskemålet att Hospice ska vara kvar och att man vill att alla cancerpatienter ska kunna komma dit.

Vi kunde åter försäkra om att det inte finns några planer på att lägga ner Hospice och att vi nu avvaktar den pågående utredningen innan vi tar ställning till det exakta inriktningen av verksamheten.

Jag tror alla kände att det var ett bra och konstruktivt möte som vi kan bygga vidare på.

Read more...

2009-11-24

Cirkus Fjellander

Gårdagens budgetdebatt blev en märklig föreställning. Socialdemokraternas budgetförslag var underbalanserat, vilket strider mot kommunallagens balanskrav, Centerpartiet, som hade räknat fel på 10 mkr, hade dessutom ett helt obegripligt yrkande om att stadens förvaltningar skulle spara på sin centrala administration, men hade lagt hela sparbetinget på kommunstyrelsen.

När de pressades på hur detta skulle gå till menade deras gruppledare Kent Ivarsson att kommunstyrelsen skulle få ett uppdrag av fullmäktige att hämta hem dessa pengar från de olika nämnderna. Det är möjligt att det formellt skulle kunna gå att formulera ett sådant beslut, men dels var Centerpartiets yrkande inte skrivet så, dels vore det rätt märkligt om nämnderna inte fick sina förutsättningar fastställda av kommunfullmäktige, utan att kommunstyrelsen senare skulle ges rätt att dra in pengar från dem.

I verkligheten hade nog Centerpartiet inte tänkt igenom sitt förslag ordentligt, men försökte slingra sig undan de besvärliga frågorna som kom från både höger och vänster.

Lidingöpartiets budgetförslag blev känt för ledamöterna först på sammanträdet vilket skapade en viss irritation. Inger Damberg hade dessutom glömt sitt anförande hemma, så hon fick åka tillbaka och ordföranden kasta om talarordningen.

Men mest uppseendeväckande var Miljöpartiets agerande. De hade inget budgetförslag alls, vilket en av deras två ledamöter, Pontus Magnusson Jansson, verkade uppenbart generad över och bad fullmäktige så mycket om ursäkt för.

Men hans bänkkamrat, partiets gruppledare Jan Fjellander, fanns inte ens på plats när sammanträdet skulle börja (inte helt sällsynt i hans fall). Istället, visade det sig, satt han hemma och lyssnade på radion i tron att sammanträdet skulle börja med interpellationsdebatt och inte budgeten som brukligt är (dessutom framgår det av den debattordning för budgetsammanträdet som alla ledamöter fått med handlingarna).

Precis innan det är Miljöpartiets tur att äntra talarstolen dyker Fjellander upp med andan i halsen, men får besked av fullmäktiges ordförande att han inte kan hoppa in mitt i ett ärende, helt i enlighet med gällande arbetsordning.

Stackars Pontus Magnusson Jansson fick istället gå upp i talarstolen oförberedd, och det är ju inte så lätt - utan förberedelser och framförallt utan ett eget budgetförslag.

Fullmäktiges ordförande var dock mycket generös mot Miljöpartiet och lät Jan Fjellander gå in i debatten i den andra omgången, även fast han inte har rätt till det egentligen. Som tack för detta förklarar Jan Fjellander att han nu ämnar bryta mot partiernas överenskommelse om begränsning av talartiden, varpå han håller ett brandtal där han i princip förklarar att hela samhället bygger på fel princip och att diskutera olika budgetförslag egentligen är ointressant.

Det är som om inga regler gäller för Jan Fjellander. Han kommer och går som han vill, han respekterar inte gjorda överenskommelser, han läser inte/förstår inte/tar inte till sig givna instruktioner och han har mage att bortförklara att Miljöpartiet inte har lyckats ta fram ett eget budgetförslag med att döma ut behovet av en budget över huvudtaget.

Till råga på allt anmäler Miljöpartiet efter att aktivt ha deltagit i den 7 timmar långa budgetdebatten att man inte tänker delta i beslutet samtidigt som man vill reservera sig emot det...!?!

Jag undrar om Miljöpartiets väljare på Lidingö är medvetna om denna Cirkus Fjellander?

Read more...

2009-11-23

Årets budgetdebatt

Idag har vi budgetdebatt i kommunfullmäktige. Så här lät mitt inledande anförande:

Herr ordförande

Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Sveriges kommuner är inget undantag. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service när intäkterna inte ökar i samma takt som tidigare.

Är man del av en styrande majoritet måste man ta det ansvaret. Populism och valfläsk får lämnas till andra.

Därför är det en återhållsam budget som nu presenteras, där kärnverksamheterna prioriteras och där valfrihet, kvalitet och låga kostnader sätts i fokus. Årets budget präglas naturligtvis även av den vision för Lidingö stad som kommunfullmäktige
beslutade om i juni.

En vision som lyfter fram Lidingö som hälsans ö, som erbjuder en kreativ miljö för människor och företag, som är en del av Stockholmsregionen och som klarar balansen mellan utveckling och miljö. En stad som prioriterar trygghet och valfrihet, gör kloka miljöval, hushållar med skattebetalarnas resurser och som har ambitionen att vi ska ha landets bästa skolor.

Därför väljer vi att höja skolpengen med 2 % trots det ansträngda ekonomiska läget. Likaså socialnämndens budget, medan äldre- och handikappnämnden får, relativt sin budgetomslutning, en begränsad besparing. Låt mig också här och nu ge ett klart besked, eftersom socialdemokraterna driver en kampanj där de påstår motsatsen, Lidingö Hospice ska inte läggas ner.

Vi har också lyssnat på lidingöbornas synpunkter under budgetprocessen. Budgetdirektivens förslag om en minskning av föräldraledigas rätt till barnomsorg för äldre syskon från 30 till 15 timmar/vecka har dragits tillbaka. Behovet av att minska stadens kostnader kvarstår dock alltjämt och istället sänks förskolepengen med ca 1 % från höstterminen.

Besparingen halveras därmed och genom att den skjuts fram 6 månader ger det förskolorna mer tid att ställa om. Detta kan vi göra tack vare Alliansregeringens tillskott som presenterades i statens höstbudget.

Men årets budget, där nettokostnaderna för första gången överstiger 2 mdr kronor, handlar inte enbart om besparingar, utan om utveckling och förnyelse, ökad kvalitet och förbättrad service till lidingöborna.

För att ge några konkreta exempel så fortsätter arbetet med exploateringen av Dalénum liksom översynen av översiktsplanen samtidigt som planprogrammen för Centrum/Torsvik och Högsätralyftet tar fart.

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Kundvalssystem införs inom särskilda boenden samtidigt som bygget av ett nytt äldreboende i Rudboda centrum påbörjas. Björnbo sjukhem läggs ner, men ersätts av Nilstorpsgården med dubbelt så många platser.

Fortsatt stora underhållsarbeten genomförs på Lidingöbroarna de närmaste åren, däremot får gatuunderhållet i form av asfaltering stå tillbaka något nästa år.

Renhållningen i Centrum förbättras. Nytt längdskidåkningsspår anläggs vid skidbacken och biblioteket permanentar sin försöksverksamhet med söndagsöppet.

Dessa är några exempel på alla de förbättringsåtgärder, stora som små, som kommer att ske under nästa år. Men låt mig också säga några ord om oppositionspartierna olika budgetförslag.

Till att börja kan man konstatera att av den enighet som de rödgröna utlovade finns inte mycket att se när det kommer till skarpt läge. Förmågan att kompromissa, prioritera och kunna presentera ett gemensamt hållbart alternativ saknas – precis som vi förutspådde.

När man sedan läser Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Centerpartiets budgetförslag får man lätt intrycket att finanskrisen aldrig har inträffat, att det finns obegränsat med pengar att lova guld och gröna skogar för.

Men lidingöborna vill inte ha underfinansierade budgetar eller ihåliga sparförslag som saknar verklighetsanknytning. De vill ha ordning och reda i stadens finanser.

Att höja förskolepengen med 2 % istället för att sänka den med 1 % kostar inte, som Centerpartiet skriver i sitt budgetförslag, 5 mkr, utan 15 mkr. Det innebär att Centerpartiets budget inte på långa vägar klarar stadens finansiella mål, ett mål som Centerpartiet för övrigt yrkade bifall till så sent som i juni.

Centerpartiet föreslår dessutom en besparing om 5 mkr på de centrala administrativa kostnaderna på stadens förvaltningar. Det låter naturligtvis bra, men vilken administration är det som ska upphöra? Utan konkretisering blir det bara ett slag i luften.

Om vi sen tittar på Socialdemokraternas budgetförslag blir man om möjligt ännu mera mörkrädd. Här pratar vi kreativ bokföring i den högre skolan.

Socialdemokraterna föreslår nämligen att årets beräknade överskott på något märkligt sätt ska tillföras 2010 års budget. I praktiken är alltså socialdemokraternas budgetförslag underfinansierat eller för att utrycka det på ren svenska, de går back, vilket strider mot kommunallagens balanskrav.

Men även om så inte var fallet måste jag fråga - hur tänker ni egentligen? Hur ska ni klara 2011 och 2012 när det inte längre finns några överskott från 2009 att ta av? Och hur tror ni att nämnderna kommer att agera framöver om de inte längre får behålla sina överskott i resultatutjämningsfonderna? Tror ni att de någonsin mer kommer att visa på några överskott?

Jag måste säga att det förvånar mig mycket att ett parti som åtminstone tidigare var mån om att ha stabila offentliga finanser tar så lättvindigt på saken numera. Men det kanske är den stora skillnaden mellan Göran Perssons socialdemokrati och Mona Sahlins.

Även Vänsterpartiet använder sig av samma kreativa bokföring som Socialdemokraterna, men då man samtidigt föreslår en skattehöjning visar man i alla fall inget underskott.

Så till sist måste jag säga att jag tycker det är under all kritik att miljöpartiet inte heller i år har kunnat presentera ett budgetförslag före sammanträdet. Och denna gång faller kritiken även på Lidingöpartiet, vars budgetförslag trots att det är daterat den 11 november först nu kommer fullmäktiges ledamöter till kännedom.

Budgetdirektiven presenterades före sommaren, Lidingöpartiet medverkade dessutom i den beslutande majoriteten. Nämndernas budgetar har varit kända sedan slutet av september och majoritetens förslag i över en månad.

Som alla andra år bordlades förslaget för att oppositionen skulle kunna presentera sina alternativ. Det har också övriga partier klarat av.

Hur kommer det sig att Vänsterpartiet med bara en ledamot klarar av att år efter år presentera genomtänkta och väl beskrivna budgetförslag i god tid, medan det tycks vara omöjligt för miljöpartiet med dubbelt så många ledamöter. Och hur kommer det sig att Lidingöpartiet med sex gånger så många ledamöter och representation i stadens samtliga nämnder inte heller lyckas?

Jag tycker det här är ett demokratiskt problem, herr ordförande. Hur ska vi kunna ha en bra debatt där olika förslag vägs mot varandra om vi inte kan ta del av dem innan sammanträdet?

För att återgå till majoritetens förslag är det sammantaget en väl balanserad budget som presenteras idag, med ett brett stöd från över 60 % av fullmäktiges ledamöter. Med denna budget har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna visat att det går att presentera en budget även i finanskrisens kölvatten, utan att höja skatten, utan underskott och utan att rasera den offentligt finansierade välfärden.

Genom kloka prioriteringar kommer vi alltjämt erbjuda lidingöborna en kommunal service av mycket hög kvalitet. Och när krisen är över kommer vi att stå väl rustade för framtiden.

Med detta, herr ordförande, vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012.

Read more...

2009-11-21

Vinklad artikel om Wennerholms ansvar

I en hårdvinklad artikel i Dagens Nyheters pappersupplaga anklagas SL:s ordförande för att "inte ta sitt ansvar". Orden är oppositionsrådet Lars Dahlbergs (S), men används i rubriken och 90 % av artikeln bygger på Dahlbergs beskrivning.

Men under dagen har artikeln reviderats på nätet och getts en annan rubrik som tillsammans ger en något mer nyanserad bild av händelseförloppet, om än inte hela sanningen.

Det som har hänt är i alla fall följande:

Den 16 februari fick Christer G Wennerholm ett brev med allvarliga anklagelser om oegentligheter hos Busslinks Norrtäljetrafik. För att få dessa anklagelser undersökta vidarebefordrades brevet samma dag till SLs VD Ingemar Ziegler med en begäran om åtgärder. Att reagera samma dag är att ta ansvar, att innan utredningen är klar slå fast en bestämd åsikt i skuldfrågan är inte att ta ansvar.

SL uppdrog till Busslink att göra en internrevision och återkomma med en förklaring. Det tar naturligtvis tid att granska varje busstur, så först i mitten av september återkom Busslink till SLs VD och erkänner att det förekommit felaktigheter. Då kräver VD att det görs en extern oberoende utredning av Busslinks Norrtäljetrafik. Den utredningen pågår fortfarande. Vi har försökt påskynda denna utredning.

Den 20 oktober var frågan om den oberoende utredningen om Busslinks Norrtäljetrafik uppe i samband med ett möte med landstingsrevisorerna och SLs presidium.

Så snart utredningen är klar kommer SLs styrelse att få information om resultatet och VD kommer att ge styrelsen ett förslag om vilka åtgärder som ska vidtas. Först då vet man hur omfattande fusket har varit. Detta kommer att ske vid nästa styrelsemöte genom att slutrapporten eller en delrapport presenteras. Det kan bli tal om att säga upp Busslinks avtal.

Ytterligare info finns på Wennerholms egen blogg: www.moderaterna.net/christer

Läs även: DN DN DN SvD

Read more...

2009-11-19

Inte stärker det EU:s roll i världen

Ikväll blev det klart vem som blir EU:s nye permanente ordförande respektive "utrikesminister". För Fredrik Reinfeldt är det en framgång att ha lyckats ena de 27 medlemsländerna utan en öppen uppslitande process. Det har han gjort mycket bra.

Som ordförande valde man Belgiens premiärminister, kristdemokraten Herman Van Rompuy och som hög representant den brittiska baronessan och socialisten Catherine Ashton, som för närvarande är EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor.

Valen är, skulle man kunna sammanfatta, välbalanserade. En från vardera av de två stora partigrupperna, ett stort och ett litet land och inte minst en man och en kvinna. Men en sak har de båda gemensamt: de lär inte konkurrera med de stora ländernas ledare om det mediala utrymmet.

Eller som Lena Melin skriver i sin analys, ”Nu får stats- och regeringscheferna stå ohotade i rampljuset”. Makten kommer alltså att ligga kvar hos regeringscheferna, vilket framförallt de större medlemsländerna kommer att utnyttja. Det kanske har sina fördelar, men det kommer inte att stärka EU:s roll i världen.

Övriga källor: Aftonbladet DN DN Expressen Opinionsbloggen SvD SvD Anna Kinberg Batra

Read more...

2009-11-17

Jag hade fel

Det är bara att erkänna, jag hade fel. Men jag var faktiskt övertygad om att det skulle bli en moderat EU-kommissionär denna gång, inte bara för att Moderaterna är större än de övriga Allianspartierna tillsammans utan för att personer med insyn i detta hade bekräftat att så skulle bli fallet.

Varför föll då valet på just Cecilia Malmström? Ja den intressanta frågan lär nog en och annan politisk kommentator och ledarskribent fundera på liksom alla politiskt intresserade bloggare.

Att Cecilia Malmström är en utomordentligt duktig politiker är oomtvistat, lite anonym i sin nuvarande roll kanske, men kunnig, vämeriterad och dessutom språkbegåvad - en inte helt oviktig talang i EU-byråkratin. Jag har själv hört henne hålla tal på flytande franska utan manuskript. Sådant imponerar på kontinenten.

Men sådana här tillsättningar handlar inte enbart om talang och meriter utan är en del i ett politiskt maktspel. Varför gav Fredrik Reinfeldt upp den här posten för moderat räkning? Var det i den politiska korrekthetens namn som man utsåg ännu en kvinna till posten och dessutom från Alliansens näst minsta parti? Det blir ju onekligen svårt för socialdemokraterna att med någon trovärdighet kritisera utnämningen (annat än att det förstås borde ha varit en socialdemokrat - igen).

Eller är valet av Malmström en del i ett politiskt läggspel där Folkpartiet fick detta i utbyte mot något annat och i så fall vad? Det får vi kanske aldrig veta, men Fredrik Reinfeldt gör inget oöverlagt, så han har säkert goda skäl för sitt val.

Så även om jag är förvånad över valet är jag övertygad om att Cecilia Malmström, Sveriges första icke-socialistiska kommissionär, kommer att göra ett bra jobb i Bryssel.

Källor: SvD SvD SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen

Läs också: Ledarbloggen Johnny Munkhammar Krohniskt Anna Kinberg Batra Gunnar Hökmark GenusNytt Dick Erixon Tokmoderaten Kent Persson Allt om Alliansen Torbjörn Rosdahl DN Aftonbladet Expressen Expressen

Read more...

2009-11-16

Som man bäddar får man ligga

The Pirate Bay är, som de flesta vet, platsen framför andra för illegal fildelning. Männen bakom sajten liksom många av deras anhängare ifrågasätter upphovsrätten och menar att det ska vara fritt att kopiera vad andra har investerat tid, kreativitet och pengar i. Men det gäller tydligen inte när det drabbar dem själva.

Personen som har designat The Pirate Bays logotype har (av ideologiska skäl?) avsagt sig upphovsrätten till den och företaget har inte självt skyddat den. Detta upptäckte Sandryds Handel som tänker sälja USB-hårddiskar med The Pirate Bays varumärke och sålunda har registrerat det hos PRV. Fräckt, javisst och lagligt, absolut!

En av grundarna till The Pirate Bay håller inte med och skriver i ett upprört mail till PRV att det är obegripligt att man kan godkänna "ett så uppenbart plagiat" och vill nu få registreringen ogiltigförklarad.

Själv säger jag bara som man bäddar får man ligga.

Read more...

2009-11-15

Kanske LAS är ett tillväxthinder trots allt

I debatten brukar det hävdas att den svenska arbetsmarknadspolitiken med LAS i spetsen inte utgör något tillväxthinder. Men i en gästkrönika i Svenska Dagbladet gör den tidigare riksdagsledamoten Mauricio Rojas (FP) en intressant jämförelse mellan Västeuropa och Nordamerika som tyder på motsatsen.

"Mellan 1980 och 2008 växte antalet jobb i USA och Kanada med 46,4 respektive 56,6 procent. I Frankrike var talet 18,8 procent och i Sverige blygsamma 8,4 procent " skriver Rojas, som numera är rektor för Madrids högskola för integration och internationellt bistånd.

Vidare pekar Rojas på att jobbtillväxten i såväl Kanada som USA överträffat befolkningsökningen inklusive invandringen, vilket innebär att invandrare inte betraktas som en belastning i dessa länder vilket dessvärre är ett vanligt synsätt i Europa.

2007 var arbetslösheten i USA t.o.m. lägre bland invandrare än den infödda befolkningen, medan den i Sverige var 2,5 gånger högre.

Vad skiljer då Västeuropa från Nordamerika? Jo, högre skatter och en arbetsmarknadspolitik som skyddar de som redan har arbete till förfång för dem som står utanför.

Alliansregeringen har gjort mycket för att minska utanförskapet genom jobbskatteavdragen, men om vi ska få riktig fart på tillväxten måste nog även den heliga LAS-kon om inte slaktas, så i vart fall omarbetas rejält. Dessutom skulle en sådan förändring kunna vara det bästa en svensk regering kan göra för att motverka främlingsfientlighet och förpassa Sverigedemokraterna till den politiska periferin där de hör hemma.

Read more...

2009-11-13

Både Vellinge och Malmö förtjänar kritik

Vellinges kommunledning borde tänka om. Deras syn på flyktingar är inte förenlig med den liberala grundsyn som präglar Moderaterna.

Att säga att flyktingpolitiken är ett statligt ansvar är att göra det väldigt enkelt för sig. Staten tar faktiskt ett stort ekonomiskt ansvar under introduktionstiden och när det gäller ensamkommande barn och ungdomar är ersättningen mycket generös. Nu är även ett lagförslag på väg fram som innebär att staten ska ta över ansvaret för att få flyktingar i arbete.

Men någonstans måste flyktingar bo och deras barn gå i skola. Precis som för alla svenskar sker detta i någon av våra 290 kommuner. Men i Vellinge är just flyktingar inte välkomna.

Samtidigt kan jag förstå Vellinges reaktion på att Malmö stad utan att ens kontakta Vellinge öppnar ett flyktingboende i kommunen.

När Lilla Edet gjorde samma sak i Alingsås kallade Migrationsverketsgeneraldirektör, Dan Eliasson, Lilla Edets agerande för "simpelt och futtigt" vilket ledde till att kommunen istället sa upp avtalet med verket.

När tänker Dan Eliasson ta sin partikollega Ilmar Reepalu i örat och säga att hans agerande är "simpelt och futtigt"?

Källor: SvD SvD SvD SvD SvD SvD DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet

Läs även: Kent Persson Kent Persson Kent Persson Mina Moderata Karameller DN SvD Charlie Levin Torbjörn Rosdahl

Read more...

2009-11-12

Margot Wallström på Hersby


I måndags besökte EU-kommissionens förste vice ordförande Margot Wallström eleverna på Hersby gymnasium. Den som tog initiativ till besöket var Bert van Hoecke, lärare på Hersby, som träffade Wallström på ett flygplan på väg till Bryssel.Utan att tveka gick han fram och presenterade sig som en belgare som numera bor i Sverige och berättade om EU-engagemanget på Hersby gymnasium, men att eleverna ofta inte vet så mycket om själva organisationen och vem som leder den.Efter en timme sökte Margot Wallströms pressekreterare upp Bert för att få hans kontaktuppgifter. Det visade sig nämligen EU-kommissionären skulle komma till Sverige ganska tätt inpå och att hon gärna ville träffa eleverna.Svårare än så behöver det inte vara, men det kräver lite mod och initiativförmåga vilket magister van Hoecke visade prov på.Margot Wallström talade om demokrati och hur man håller den vid liv. Som exempel på motsatsen tog hon upp Rumänien, under Ceausescus ledning och påpekade att demokratin inte kommer automatiskt utan att man måste kämpa för den och engagera sig. Margot Wallström bad eleverna tänka på hur de vill ha sina liv i fortsättningen. Hon ställde också frågan hur det skulle vara att gå tillbaka till något som inte är demokrati?Viktiga frågor som vi som aldrig upplevt något annat alltför sällan ställer oss.

Read more...

Vad händer med LT och Mitt I framöver?

Under många år rådde en tyst överenskommelse mellan Lidingö Tidnings ägare och Mitt-i-tidningarna (Gisab) att inte gå in på varandras marknader, men för tre år sedan bröts den då Täby Danderyd Tidning startades.

Gisab svarade med att starta Mitt i Lidingö. Sedan dess har Lidingö Tidning tappat läsare varje år medan Täby Danderyd tidning uppenbarligen inte heller blev någon succé.

Journalistiskt höjdes dock ambitionsnivån och tiden då Lidingö Tidning kunde hålla på en nyhet i flera veckor eller låta en insändare samla damm i ett par månader försvann i ett nafs.

Förra året köpte Stampen, i vilken Lidingö Tidning ingår, dessutom Gisab och plötsligt hamnade de båda lidingötidningarna i samma koncern, någon förändring gentemot läsarna kunde dock inte skönjas.

Men idag läggs Täby-Danderyds Tidning ner samtidigt som Lidingö Tidning flyttas från Rubrik Media till Gisab inom Stampen-koncernen. Vilken effekt det får för Mitt i Lidingö respektive Lidingö Tidning återstår att se.

Uppdatering: Enligt uppgift från redaktionen på Täby Danderyd Tidning läggs även Mitt i Lidingö ner då man bara avser ha en tidning i varje kommun. Det är synd, för mångfald är bättre än monopol, även i journalistiken.

Read more...

2009-11-11

Hovet drar tillbaka ogenomtänkt "erbjudande"

I förra veckan kom det ett brev från hovet. Inför det stundande kronprinsessbröllopet vill nämligen hovet att landets samtliga kommuner ska göra en plantering på 1,5 kvadratmeter framför Ulriksdals slott. För detta vill hovet ha 75 000:- av varje deltagande kommun. Det är ju också ett sätt att försöka finansiera ett bröllop på...

Alldeles bortsett från att det rimligen inte kan vara en uppgift för landets kommuner att vare sig finansiera ett prinsessbröllop eller bidra till skötseln av en kunglig park, är hovets tajming synnerligen dålig.

Har det helt undgått hovet att vi just nu genomlider den största ekonomiska krisen sedan depressionen och att kommunerna i mycket stor utsträckning drabbats av densamma?

Nu har även media uppmärksammat detta och min kollega i Sollentuna, Torbjörn Rosdahl, blev under eftermiddagen intervjuad i ABC Nytt. Mitt under intervjun ringer det på reporterns telefon och hovet meddelar att man drar tillbaka "erbjudandet".

Det var nog ett klokt beslut, men bättre hade varit om de aldrig hade skickat ut brevet.

Expressen

Read more...

Bäst fastighetsägarklimat i Lidingö

Fastighetsägarna Stockholm har låtit 1 000 fastighetsägare i elva kommuner bedöma sin relation till kommunen och möjligheten att bedriva lönsam verksamhet. Lidngö rankas i år bäst, vilket är ett gott betyg till både politiker och tjänstemän i vår långsiktiga strävan att förbättra servicen till och dialogen med fastighetsägarna. Fastighetsägare är viktiga aktörer i Lidingö.

Read more...

2009-11-10

Lidingös elever bland de bästa - igen

Tillsammans med Danderyd och Täby placerar sig Lidingö bland de bästa i landet när det gäller elevernas resultat på gymnasiekolan. Det visar en undersökning som gjorts av Sveriges kommuner och landsting (SKL), rapporterar Radio Stockholm.

Lidingö har landets näst högsta betygspoäng och vi ligger på tredje plats avseende andel elever som börjar på högskolan inom 3 år.

Läs även: Nämndbloggen Lars Björndahl

Read more...

2009-11-09

FN har faktiskt inte kritiserat Sverige

I såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter och Aftonbladet skriver man idag att FN kritiserar Sverige för brott mot det mänskliga rättigheterna. Men det stämmer faktiskt inte.

Sant är att FN:s råd för mänskliga rättigheter förbereder en granskning av Sverige. Det är inget konstigt i det, man granskar alla medlemsländer och nu har turen kommit till Sverige.

Inför den granskningen har Svenska FN-förbundet tagit fram en rapport som kritiserar Sverige på en rad områden.

Men Svenska FN-förbundet är inte detsamma som FN, det är en paraplyorganisation för en rad fackförbund, freds- och solidaritetsgrupper, ungdoms- och kvinnoföreningar samt miljöorganisationer vars inriktning är att sprida kunskap om FN och påverka Sveriges regering, Det är i allra högsta grad en politisk organisation (om än inte partipolitisk), som bl a vill förbjuda Sverigedemokraterna. Svenska FN-förbundet leds av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Aleksander Gabelic.

Att det för allmänheten kan vara svårt att skilja på FN och Svenska FN-förbundet är förståeligt, men när landets ledande tidningar blandar ihop internationellt samfund, vars kredibilitet normalt är mycket hög när de uttalar sig, med en svensk folkrörelseorganisation, vars ordförande åtminstone kan misstänkas gärna vilja kritisera regering ur ett rent partipolitiskt perspektiv, då är det desto allvarligare.

Läs även: SvD

Read more...

2009-11-07

Vi politiker ska inte gå före i kön

Jag förstår reaktionen mot att flera landstingspolitiker i Uppsala gått före i vaccinationskön utan att tillhöra någon medicinskt prioriterad grupp. Visst, som ledare är man oerhört betydelsefull, men den verksamhet som inte klarar sig utan sin chef i en vecka har värre problem än svininfluensan att tänka på.

Som landstings- eller kommunalråd arbetar man långsiktigt med övergripande frågor. Att vi fattar rätt beslut är viktigt, men det är ytterst sällan dessa inte kan vänta några dagar. Och om såskulle vara fallet finns det alltid någon annan som kan träda in.

Men så ser man det inte i Uppsala där t.o.m. politiska sekreterare erbjudits en gräddfil och oppositionsrådet Börje Wennberg (S) motiverade sitt agerande med att han ska kunna "fullfölja sitt uppdrag". Vilket uppdrag då, kan man fråga? I opposition har man inte ansvar för någon verksamhet. Heder däremot åt landstingsstyrelsens ordförande, Erik Weiman (M), som inte tänker nappa på erbjudandet.

Självklart ska de som tillhör riskgrupper vaccineras först, liksom de vars samhällsfunktioner måste upprätthållas hela tiden såsom sjukvård och äldreomsorg, brandförsvar och polis. Men vi politiker ska inte gå före utan kan vänta i kön som alla andra.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet SvD SvD DN Kent Persson Aftonbladet DN

Read more...

2009-11-06

Snillen spekulerar

Mycket tack vare Fredrik Reinfeldts skickliga agerande har nu såväl Polen som Tjeckien ratificerat Lissabonfördraget och engelska Tories gett upp sitt motstånd. Men knappt har bläcket från Vaclav Klaus signatur torkat innan spekulationerna om vilken svensk som ska bli kommissionär har börjat.

Aftonbladet tror att Carl Bildt kan bli ny energikommissionär, däremot menar de att han inte längre är aktuell som EU:s "utrikesminister".

Svenska Dagbladet har ringt runt till riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Enligt tidningen framträder då Cecilia Malmström (FP) och Gunilla Karlsson (M) som favoriter.

Mona Sahlin är sur för att statsministern inte har ringt henne ännu och förhandlat om vem som ska efterträda Margot Wallström. Men redan i onsdags gav Reinfeldt besked att hans statssekreterare kommer att höra av sig till oppositionspartierna på måndag på samma sätt som Göran Persson gjorde på den tiden det begav sig.

Sahlin får nog ursäkta, men efter förhandlingarna med Barack Obama har statsministern åkt direkt till New Dehli för ett nytt toppmöte. Att ringa Sahlin kanske inte ligger högst upp på hans prioritetslista just nu, men självklart kommer oppositionen att konsulteras innan beslutet fattas.

Själv tror jag att Carl Bildt är en lågoddsare. Jag tror inte heller man ska utesluta att han får ansvaret om utrikesfrågorna även om konkurrensen om det uppdraget kommer att vara mycket hårt. Det som talar för att den dörren inte ännu skulle vara stängd är att Sverige till skillnad från de flesta EU-länderna inte lanserat något namn som kommissionär än.

Sverige har också en fördel av ordförandeskapet och hur väl Fredrik Reinfeldt har lett Europa under den här perioden.

Även med en annan portfölj skulle Bildt vara högaktuell och säkerligen klart intresserad med tanke på att hans fru numera är EU-parlamentariker. En annan stark kandidat är Gunilla Carlsson. En sak är dock klar, det kommer att bli en moderat. Uppdraget är alldeles för viktigt för att det skulle ges bort till något annat av Allianspartierna och en tredje socialdemokrat är helt utesluten.

Mitt stalltips är trots allt att Carl Bildt blir ny kommissionär (på vilken post vågar jag inte gissa), att Gunilla Carlsson efterträder honom som utrikesminister och att duktiga Anna Kinberg Batra tar klivet in i regeringen som ny biståndsminister.

Om några veckor vet vi om jag hade rätt eller ej.

Läs även: Kent Persson Expressen Expressen Mina Moderata Karameller Dick Erixon

Read more...

2009-11-05

Ingen kris hos oppositionen

När man läser Socialdemokraternas budgetförslag är det svårt att tro att det är någon kris i landet. I stort sett alla verksamheter får ökade anslag, alltifrån mer bidrag till studieförbunden och en ny tjänst som kommunekolog.till pengar för ett nytt badhus (äventyrsbad?)

Så agerar ett parti som aldrig har problem med att spendera andras pengar.

Men hur finansierar man då dessa excesser som tillsammans uppgår till närmare 42 mkr? Jo, 24 mkr tar man av det förväntade överskottet från 2009. Att nämnderna lär behöva dessa pengar för att möta krisens effekter tycks Socialdemokraterna inte ens reflektera över, istället bränner pengarna i fickan och ska genast förbrukas på nya politiska ambitioner.

Dessutom strider förfarandet mot kommunallagens regler om balanskrav, men varför bry sig om lagboken när man vill åstadkomma politiska resultat?

Samma kreativa bokföring vill Vänsterpartiet använda sig av, men höjer dessutom skatten med 20 öre (grattis alla låginkomsttagare) för att finansiera sina extra 47,5 mkr som man vill spendera mitt i krisen. Till skillnad från Socialdemokraterna klarar sig dock från att bryta mot lagen med ett minimalt överskott om 340 tkr tack vare sin skattehöjning. Inte mycket till marginal om något skulle hända, men formellt på rätt sida om den magiska gränsen för det tillåtna.

Det märks att valet närmar sig för även Centerpartiet som i våras ställde upp på budgetdirektiven tycks nu ha glömt allt vad ansvar och sparsamhet betyder. Man fläskar således på majoritetens budgetförslag med en extra 20 mkr och struntar helt i det finansiella mål om 1 % överskott (som reserv för oförutsedda utgifter och delfinansiering av investeringar) som man yrkade bifall till så sent som i juni.

Vad Lidingöpartiet och Miljöpartiet vill vet vi inte. De har nämligen inte lämnat in några budgetförslag.

Tur att det finns en majoritet med moderater, folkpartister och kristdemokrater som faktiskt klarar av att ta ansvar i svåra tider, som kan göra rimliga prioriteringar och som varken behöver höja skatten, bryta mot kommunallagen eller rasera välfärdens kärna.

Read more...

2009-11-04

Lidingö hospice ska inte läggas ner

Som framgått av ett antal lokala tidningsartiklar pågår just nu två namninsamlingar, en på nätet och en i pappersform, mot en avveckling av Lidingö Hospice. Bakom dessa står två ledande socialdemokrater, oppositionsrådet Mårten Dahlberg och partiets ledamot i äldre- och handikappnämnden Mikael Rogler.

Det som socialdemokraterna nu gör är ansvarslöst och politiskt direkt ohederligt. Det finns nämligen inga beslut om, än mindre några planer på att avveckla Lidingö Hospice. Ändå påstår socialdemokraterna detta och använder det som förevändning för att dra igång en namninsamling.

Därmed oroar man lidingöborna i onödan och lurar människor att skriva på en namninsamling mot ett förslag som inte existerar.

På den ena namninsamlingen skriver man att "nu tycks det finnas planer på att avveckla hospice genom att begränsa dess möjligheter att bedriva palliativ vård". Det är inte sant. Lidingö Hospice drivs i enlighet med de riktlinjer som en enig äldre- och handikappnämnd beslutade om 2005 (och i det beslutet deltog för övrigt Mikael Rogler).

I den andra, nätbaserade namninsamlingen, kräver man istället att "Lidingö stad skall fortsätta bedriva Hospice med samma inriktning, bemanning och omfattning som före beslutet 25 februari 2005". Det är i sig ett märkligt krav, då socialdemokraterna faktiskt stod bakom det inriktningsbeslutet. Dessutom var ett av skälen till beslutet att man dessförinnan saknat politiskt ställningstagande om verksamhetens inriktning.

Vill socialdemokraterna verkligen åter hamna i ett läge där den viktiga hospiceverksamheten saknar all form av styrning genom demokratiskt fattade beslut?

Read more...

2009-11-02

Vänsterexperimentet har redan spruckit

Det höll ganska precis ett år, inte mer. Sen sprack vänsterexperimentet på Lidingö.

Så värst långt kom man inte heller. När budgeten togs förra året lyckades man förvisso enas om en gemensam inledning men partierna presenterade ändå tre olika budgetförslag. Till sitt försvar sa man då att samarbetet var så nytt och att till nästkommande år skulle det fördjupas.

Men så mycket närmare har man uppenbarligen inte kommit varandra nu ett år senare. När budgetdirektiven lades i våras hade de rödgröna partierna visserligen ett gemensamt förslag, men eftersom de i sak inte kunnat enas löste de problemet med att föreslå att nämnderna skulle räkna på fyra olika alternativ som sträckte sig alltifrån att de får minskade anslag med 2 % till att varje nämnd ombads presentera sin egen önskelista.

Inte mycket till politisk prioritering där inte, men så hantera vänsterexperimentet det faktum att man fortfarande står långt ifrån varandra.

Och nu då, när det åter är skarpt läge och budgetförslagen ska presenteras, vad händer då? Jo socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag, vänsterpartiet sitt förslag medan miljöpartiet som vanligt inte var färdiga.

Så gick det med vänsterexperimentet denna gång. och i år hade man inte ens en gemensam inledning...

Read more...

2009-11-01

Planekonomiskt experiment i (S)ödertälje

Södertälje bildar ett gemensamt byggbolag tillsammans med PEAB meddelar kommunstyrelsens ordförande, Anders Lago (S), i ett pressmeddelande. Motivet som anges är att arbetslösa ungdomar ska få jobb.

Men som kristdemokraternas gruppledare i Södertälje, Robert Halef, så klokt påpekar innebär detta att konkurrensen sätts ur spel. Inga andra byggbolag än PEAB har erbjudits möjlighet till detta unika delägarskap i ett bolag vars andra ägare inte kan gå i konkurs.

Sannolikt kommer de framtida byggprojekten inte heller upphandlas i fri konkurrens, för inte lär Södertälje kommun vilja stå där med ett bolag som går med förlust, eller...? I vilket fall blir det fel gentemot skattebetalarna hur man än gör.

Men helgar inte ändamålet medlen då? Nej, för skattemedel ska aldrig investeras i riskfyllda kommersiella satsningar (vilket byggprojekt de facto är). Dessutom blir det inte fler arbetstillfällen för att kommunen går in som delägare i ett bolag. Det styrs i det här fallet istället av efterfrågan på projekt och det senare påverkar kommunen bäst genom markansvisningar och detaljplaner.

Men att Anders Lago på det här sättet riskerar skattebetalarnas pengar i ett planekonomiskt experiment förvånar mig egentligen inte, däremot begriper jag inte varför Moderaterna i Södertälje inte säger nej.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP