2007-04-27

Dagens Josefsson

Läs Håkan Jaenssons analys av Janne Josefsson och hans folkdomstol i Aftonbladet Kultur.

Read more...

2007-04-26

Byggnads avtal kan strida mot PuL

I det nyligen tecknade kollektivavtalet mellan Byggnads och Byggindustrierna finns det med en klausul om att facket ska ha rätt att få detaljerad personlig information även om anställda som inte är medlemmar i organisationen.

Detta kan strida mot Personuppgiftslagen (PuL) vilket nu ska prövas efter en anmälan till Datainspektionen. Det är bra att så sker eftersom arbetsgivarsidan inte hade modet att säga nej. För vilken rätt ska en fackförening ha att ta del av personlig information som rör människor som inte är medlemmar?

Efter Byggnads agerande nu och i samband med rättsprövningen av granskningsavgifterna liksom i Vaxholmsfallet (ni kommer ihåg när ombudsmännen stod på rad och skanderade "Go home" till de lettiska arbetarna) för att inte tala om Handels aktion mot salladsbaren i Göteborg är det uppenbart att regeringen behöver ompröva sin ståndpunkt och faktiskt reformera arbetsmarknadslagstiftningen.

Read more...

Lidingöhem säkrar pengar till Lidingöborna

Igår kväll beslöt Lidingöhems styrelse att begära hos kommunfullmäktige att få bilda dotterbolag i samband med bostadsrättsomvandlingar. Det är ett klokt beslut som kommer att ge åtskilliga miljoner till kommunkassan som sedan kan användas till att förbättra skolan, äldreomsorgen och den kommunala infrastrukturen.

Genom att först placera en fastighet i ett eget bolag och sedan sälja bolaget till bostadsrättsföreningen istället för att sälja fastigheten direkt behöver Lidingöhem inte betala någon reavinstskatt och bostadsrättsföreningen får dessutom en lägre stämpelskatt än annars.

Detta är en fullt laglig transaktion som har sin grund i EU-lagstiftning och som har prövats rättsligt i högsta instans (regeringsrätten). Förfarandet är numera rätt vanligt bland privata fastighetsägare.

Socialdemokraterna har kritiserat detta och menat att det är omoraliskt. Men vad är det för omoraliskt att inte betala mer skatt än man behöver? Vad är det för omoraliskt i att pengarna går till kommunal service snarare än att de förvinner in i statskassan djupa hål?

Nej, vårt ansvar som förtroendevalda på Lidingö är att värna lidingöbornas intresse. Att inte göra det är däremot omoraliskt gentemot de människor som har gett en sitt förtroende.

Lidingöhems styrelse har genom gårdagens beslut visat att man tar sitt uppdrag på allvar och nu blir det min tur att lotsa beslutet genom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Read more...

2007-04-24

Miljö- och jordbruksutskottet på besök

Idag hade vi finfrämmande i de Lidingöska skogarna, nämligen Skogsstyrelsen och riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Lidingö stad har nämligen inlett ett samarbetsprojekt med Skogsstyrelsen för att pröva och utvärdera en ny metod att bedriva skogsbruk på som lämpar sig väl i tätortsnära skog.

Metoden, som kallas kontinuitetsskogsbruk går mycket förenklat ut på att man hela tiden behåller så pass mycket skog kvar att skogskänslan finns kvar. Rekreations- och naturvärdena prioriteras på den ekonomiska avkastningens bekostnad, men utan att helt bortse från intäktssidan.

Genom insatserna säkrar man också det långsiktiga rekreationsvärdet i förhållande till om skogen inte skulle skötas alls. Projektet är mycket intressant och Lidingös lokala Skogsgrupp är också mycket positiva.

Intresset från riksdagsledamöterna var stort. Bara att se så fin skog så nära Stockholms city förvånade en del. Flera ledamöter hade kamerorna i högsta hugg, bl a Sofia Arkelsten som redan hunnit publicera några bilder på sin blogg. Flera facktidningar, lokalpress och Svenska Dagbladet var också på plats så det blir nog en del mediatäckning från dagens evenemang.

Read more...

Idrottens betydelse för samhällsutvecklingen

Närmare 200 lidingöföretagare dök i morse upp på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön, för det andra av årets fyra företagarfrukostar som inleddes med en några fantastiska jojkar av samekvinnan och lidingöföretagaren Victoria Harnesk. Vilken underbar start på en dag.

Det är alltid lika trevligt och spännande att möta företagare, dessa samhällets stöttepelare. Som jag konstaterade i min egen inledning på Bosön, det är företagare som skapar mycket av det välstånd vi politiker så tacksamt sedan fördelar ut till olika behjärtansvärda verksamheter. Dessvärre är vi andra ofta dåliga på att visa uppskattning mot landets entreprenörer.

Huvudnumret denna morgon var idrotten och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Riksidrottschefen Mikael Santoft höll ett fantastiskt anförande om vilken betydelse idrotten har för samhällsekonomin, ledarskapsutveckling, forskning, förmedlare av normer, friskvård och mycket annat. Den som inte innan insåg idrottens värde gick därifrån som en nyfrälst.

Morgonen avslutades sedan av Jan-Eric Österström, generalsekreterare för Lidingöloppet som målande berättade om Lidingös i särklass starkaste varumärke och hur man utvecklar verksamheten vidare.

Read more...

2007-04-23

Kvotera mera, eller...

Efter alla diskussioner om kvotering av styrelseplatser i börsnoterade företag och av föräldraledighet har ju folkpartiet nu föreslagit att jämställdheten kräver att även "vab-dagar" delas lika.

Men varför stanna där? Exempelvis borde väl hälften av alla värnpliktiga vara kvinnor. Manliga bastioner som gruvor och sophämtning kan rimligen inte heller lämnas vind för våg.

Männen å sin sida måste väl kvoteras in på högskolan nu när kvinnorna har blivit i klar majoritet där. Kanske en lösning är att göra betygssystemet mer könsneutralt så att inte pojkarna som idag missgynnas av lägre betyg än flickorna.

Hur man ska rätta till den åldersrelaterade könsdiskrimineringen återstår att se. Kvinnor lever ju i genomsnitt flera år längre än män och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Men då det påstås att könskillnaderna inte beror på biologi utan enbart är resultat av sociala normer kan säkert en statlig utredning hitta en lösning även på det problemet.

Likaså borde väl fängelserna i framtiden mer eller mindre kunna avskaffas om alla barn oavsett kön uppfostrades som flickor...

Read more...

"Kristen och muslim – lika inför lagen"

I dagens Aftonbladet skriver den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling en mycket bra och välbalanserad artikel om islam och demokrati. Läs den.

Read more...

2007-04-22

Nu byter vi till miljöbil

I familjen finns en SAAB 9-5 och en ärvd BMW 328. BMW:n är en alldeles underbar bil att köra, men att ha två stora bensinslukande fordon när de flesta resor vi gör är lokala är svårt att motivera.

Därför kommer vi nu att sälja BMW:n och har istället beställt en Toyota Aygo+ som drar mindre än en halv liter milen och bara släpper ut 109 g koldioxid/km. Den kvalificerar sig därmed som miljöbil.

Tankarna på bilbyte har funnits ett tag, men det som fick oss att ta steget nu var faktiskt regeringens miljöbilspremie.

Read more...

Josefsson får mothugg

I TV8 visar Lars Adaktusson att historien om "Louise" hade fler sidor än den Janne Josefsson och Uppdrag Garnskning presenterade för TV publiken. Flickan hade nämligen inte bott i husvagn med sin far i åratal utan huvudsakligen hos sina farföräldrar.

Även om inte Adaktusson ger det korrekta svaret på vad som egentligen hände så tar han sitt journalistiska uppdrag på allvar. Han låter nämligen olika sidor komma till tals och få tala till punkt, en arbetsmetod som Janne Josefsson för länge sedan tycks ha offrat på sitt journalistiska altare.

Ännu tydligare är socionomen, författaren och universitetsadjunkten Hjördis Flodström Nilsson med 30 års erfaenhet i socialtjänsten. I en mycket välformulerad debattartikel i SvD Brännpunkt gör hon upp med vad hon träffsäkert kallar "Josefssons socialpornografi". Hon pekar på farligt det är när en reporter bedriver en personlig vendetta utan rimlig chans för de som sätts på de anklagades bänk att försvara sig.

Det är för väl att det finns dem som öppet vågar ifrågasätta Josefsson metoder och andra media som ger dem möjlighet att komma till tals.

Read more...

2007-04-20

Mona och Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna kan inte tigas ihjäl, men om man ska ta debatten med dem måste man vara bättre påläst och förberedd än vad Mona Sahlin var i TV4. Sahlin framstår knappast som någon seriös statsministerkandidat efter den insatsen.

Sverigedemokraterna är ett otäckt, främlingsfientligt parti som bygger sin politik på att expolatera människors oro inför dem som är annorlunda.

Men även om man, som Sverigedemokraterna, bortser från den solidaritet och medmänskighet som är själva grunden för en civiliserad flyktingpolitik så är faktiskt invandringen samhällsekonomiskt lönsam.

Det är bara att titta på efterkrigstidens starkaste ekonomi, nämligen USA. Deras tillväxt bygger till mycket stor del på invandring.

Låt oss bara jämföra med ett nyfött barn där skattebetalarna under 18-25 års tid får stå för kostnader som förlossning, barnomsorg, vab-dagar, grundskola, gymnasium, barnbidrag, studiebidrag, högskola, m m innan en vanlig svensk blir en produktiv skattebetalare. Det är mångmiljonbelopp det handlar om.

Ta sen en vuxen invandrare som har en stor, kanske all sin utbildning avklarad och som under ett par års tid får hjälp med att klara sin försörjning, lära sig svenska och hitta ett arbete. På Lidingö har 80 % av flyktingarna egen försörjning när introduktionsperioden är slut. Sett över deras livscykel är de samhällsekonomiskt mycket lönsamma.

Utan invandring skulle också den äldreomsorg Sverigedemokraterna säger sig vilja prioritera (framför just invandring) stå sig slätt. Var och varannan medarbetare där är just invandrare. Likaså skulle sjukvården ha stora problem utan alla de utländska läkare som arbetar på våra sjukhus, för att ta ett annat exempel. och hur ska vi klara de kommande årens stora pensionsavgångar om det inte vore för just invandring.

På Ericsson där jag arbetade tidigare var några av mina bästa medarbetare invandrare. Välutbildade, högpresterande indvidier som gjorde mer rätt för sig i samhället än vad Jimmie Åkesson någonsin kommer att göra. Människor som inte drivs av hat och rädsla utan fungerar ihop med andra och hela tiden försöker göra sitt bästa.

Låt oss vara lite mer generösa mot de som har flytt undan krig och förföljelse. Ge dem en möjlighet att starta på nytt och bygga sig en framtid i vårt glesbefolkade land väl medvetna om att det i slutändan faktiskt också är till glädje för oss själva.

Read more...

Myndigförklara föräldrarna

Kreativiteten hos en del politiker när det gäller förslag som ska skapa det perfekt jämställda samhället tycks aldrig sina. Enligt Svenska Dagbladet föreslår nu folkpartiet att de s k vab-dagarna (vård av sjukt barn) ska kvoteras mellan föräldrarna. Varför då och med vilken rätt ska regering och riksdag sätta sig över hur en enskild familj planerar sin tillvaro?

Jag har i sammanhanget en bekännelse att göra. Mina barn är 14 och 15 år gamla och jag har aldrig "vabbat" en enda dag! Skamligt tycker säkert folkpartiet, men faktum är att jag har varit hemma ungefär lika mycket som min fru när barnen har varit sjuka. Jag hade nämligen fördelen av att till stor del kunna styra min egen arbetstid. Ibland utnyttjade jag flextid, ibland tog jag hem mobil och dator och satt och arbetade vid köksbordet medan sonen sov av sig febern, ibland tog jag igen förlorad arbetstid på helgen eller kvällen.

Samtidigt reste jag väldigt mycket under småbarnsperioden och det är klart att när jag befann mig i Kuala Lumpur eller Los Angeles var det inte helt lätt att plötsligt "vabba" om något av barnen blev förkyld utan då stannade min fru hemma istället.

Det var vårt sätt att lösa situationen och vi är säkert inte unika. En del har mor- och farföräldrar som ställer upp, andra jobber hemifrån för jämnan, osv. Ja, familjers situationer är helt enkelt olika och låter sig inte lösas med centralstyrda direktiv från folkpartiets riksdagskansli.

Att vara småbarnsförälder innebär redan idag ett svårt pussel, där tiden sällan räcker till och man som förälder/löntagare/make känner sig otillräcklig. Genom en generös föräldraförsäkring under barnets första levnadsår och när de är sjuka liksom en bra barnomsorg kan stat och kommun underlätta tillvaron under dessa stressiga år, men sluta med att försöka påtvinga alla människor vissa politiskt korrekta livsideal. Det är dags att myndigförklara landets föräldrar.

Read more...

Han kom, han såg, han segade

Andra dagen av polisriksdagen var minst lika intressant som den första. För egen del deltog jag i seminarier om SÄPO, mängdbrottslighet och polistaktik.

En skrämmande utveckling är att sedan början på 80-talet så har andelen personuppklarade tillgreppsbrott (förutom snatteri) minskat från drygt 6,5 % till 2,5 % (2004). Trots en viss ökning de senaste två åren måste polisen helt klart bli bättre på att lösa de brott som drabbar vanliga människor i vardagen.

Den nya polistaktiken vid ordningsstörning däremot verkar mycket hoppingivande. Märkligt bara att man inte långt tidigare insett att poliser som ska uppträda gemensamt bör ha samma utbildning och arbetssätt. Hittills har varje länspolismyndighet gjort på sitt sätt och när man som exempelvis vid toppmötet i Göteborg för några år sedan kraftsamlade med poliser från hela landet var de inte samtrimmade.

Som en reaktion på den inte alltför lyckade insatsen i Göteborg valde man något år senare att förhålla sig helt passiv vid Reclaim the City aktionen i Stockholm med resultat att halva Stureplan blev sönderslagen.

Nu har man insett att varken passivitet eller onödigt hög svansföring är en lyckad metod utan man har istället utvecklat en taktik som bygger på dialog och låg profil för att undvika onödig provokation, men med hög beredskap att sätta in stora resurser om det trots allt skulle behövas. Verkar vara en klok inriktning.

Siste talare var justitieutskottets ordförande, förre justitieministern Thomas Bodström (s). Till skillnad från sin efterträdare som deltog en hel dag och lyssnade på olika seminarier dök Bodström bara upp som gubben i brevlådan när han själv skulle beträda scenen. Det var tänkt att han tillsammans med länspolismästarna från Skåne respektive Stockholm skulle ge sin framtidsvision av polisen, men istället ägnade han större delen av talet åt att recensera dagens polis med framförallt fotbollen som referensram. Särskilt förberedd verkade han inte vara och någon inspiration gav det knappast åhörarna. Eller som någon uttryckte det efteråt: Han kom, han såg, han segade...

Read more...

2007-04-17

Polisriksdagen

Väl på plats i Tylösand inleds Poilsriksdagen med ett tal av Beatrice Ask som betonar vikten av att polis och rättsväsende arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Hon rör sig vant på scenen och ger en målande beskrivning av hur viktigt det är att människor känner sig trygga, att polisen använder sina resurser effektivt och att grov brottslighet måste bestraffas hårt.

Efter justitieministern följde rikspolischefen som däremot inte var någon estradör utan tvärtom ett riktigt sömnpiller.

Däremot var det oerhört intressant att lyssna på rikskriminalchefen, Therese Mattsson. Påläst, kunnig och med ett brinnande engagemang för sitt uppdrag. Seminariet som handlade om den grova brottsligheten gav mycket intressanta insikter i hur motorcykelgäng som Hells Angels Angels och Bandidos liksom andra mer lösa nätverk som förortsgäng och vissa etniska grupper arbetar.

Polisriksdagen fortsätter under eftermiddagen och imorgon så jag får säkert anledning att återkomma...

Read more...

Varför berätta hela sanningen?

På väg till Arlanda för vidarebefordran till Polisriksdagen i Tylösand lyssnar jag på Radio Stockholms morgonnyheter. Reportern påstår att polisen får 40 miljoner mindre i år och Carin Jämtin (s) är naturligtvis kritisk och hävdar att det kommer att leda till neddragningar på personal.

Sanningen är den att pengarna härrör sig från ett tidigare överskott och medlen omdisponeras nu till åklagarväsendet. Polisen får istället "nöja sig" med ett extra anslag på 875 miljoner som den nya regeringen beslutat om. Men det talar både Radio Stockholm och socialdemokraterna tyst om...

Read more...

2007-04-16

Förbundsstämma i KSL

Idag var jag röstboskap när Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) hade stämma. 143 delegater träffades på den gamla biografen Rival på Söder för att välja ny styrelse och behandla ett antal motioner, samtliga skrivna av socialdemokraterna. Det märks att de är i opposition.

Lite komiskt blev det när stämman som sista punkt behandlade en motion om trängselskatt. Den ena socialdemokraten efter den andra gick upp i talarstolen och skällde på oss moderater, samtidigt som oenigheten socialdemokraterna sinsemellan var i det närmaste total. Men man håller ihop mot den gemensamma fienden - moderaterna. Det var som att sitta och lyssna på en socialdemokratisk partistämma.

Erik Langby blev återvald som ordförande. Inte nog med att han är den kommunstyrelseordförande som har suttit längst i landet, han tillträdde som ordförande för KSL redan 1985 och har innehaft posten sedan dess med undantag för 1994-98 då det var vänstermajoritet i regionen.

Read more...

Vårproppen

Mycket var redan känt när Anders Borg idag presenterade sin första riktiga budgetproposition: förmögenhetsskatten, avdragen för hushållsnära tjänster, miljöbilspremien, fastighetsskatten och därtill höjd reavinstskatt liksom ny skatt på trafikförsäkringspremien.

Det framgångsrika jobbavdraget kommer utökas nästa år. Hur stor sänkningen blir får vi dock inte veta förrän i höst. På det stora hela en mycket bra budget som skapar fler arbetstillfällen, minskar orättvisorna, gynnar miljön och även jämställdheten.

Dessvärre fanns det också två besvikelser i förslaget. Dels trängselskatten som jag skrivit om tidigare, men också att kommunernas höga lönekostnader i storstadsregionen inte kompenseras fullt ut i utjämningssystemet. Istället blev det en halvmesyr där vi bara ersätts för en del av vår merkostnad. Det är orättvis och ologiskt eftersom vi tvingas betala till andra kommuner, men när notan är betald har vi mindre kvar att erbjuda service för till våra egna invånare än de kommuner som fått en stor del av våra skatteintäkter.

Så går det till i politikens värld ibland. vad jag förstår kan Stockholmarna "tacka" c och kd för detta, det lär ha varit de partierna som motsatte sig full kompensation (förmodligen att Stockholmsregionen skulle ha någon kompensation alls). Något att tänka på i nästa val...

Read more...

2007-04-14

Förbundsstämma

Trots varmt och soligt väder spenderades förmiddagen i Landstingshuset där moderaterna hade länsförbundsstämma. Men det vär väl spenderad tid. Bl a valde vi in Anna Rheyneuclaudes-Kihlman i förbundsstyrelsen, för lidingöborna mest känd som ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Jag tror att vi någon gång i framtiden, kanske redan efter nästa val, får se Anna i riksdagen.

Vi fick också möjlighet att lyssna till länets nya landshövding, Per Unckel som gav många kloka perspektiv på Stockholmsregionen och dess utvecklingspotential. Han tog även upp vårt gemensamma ansvar för en bra integration av de som flytt till vårt land och inte minst att problemet med de ensamma flyktingbarnen måste få en lösning.

Redan förra året fördubblade vi vår flyktingmottagning och vi kommer att behålla den högre nivån även i år. Tack vare bra medarbetare på vår flyktingenhet har vi varit framgångsrika med att snabbt få nyanlända flyktingar i egen försörjning. Vår stora utmaning är att hitta bostäder, men vi gör så gott vi kan.

Än så länge har vi inte tecknat något avtal om ensamkommande barn, men diskussioner pågår. Hittills har staten varit tämligen fyrkantig i sin hållning (för att få full ersättning måste en kommun ta emot 5 barn fast det räcker med 1-2 om alla kommuner ställer upp), men enligt en intierad källa kommer ny förutsättningar i vårbudgeten på måndag. Vi har definitivt inte stängt några dörrar och jag tror att vi snart når en överenskommelse.

Read more...

2007-04-13

Josefsson får på pälsen

I en mycket välskriven krönika i Expressen menar Britta Svensson att även Janne Josefsson måste granskas.

Josefsson framställer sig själv som den store räddaren av flickan i Vetlanda när det i själva verket var socialtjänsten själv som ingrep efter en anmälan från flickan. Det var alltså inte Josefsson som ställde allt till rätta utan Vetlandas socialtjänst (om än alldeles för sent).

Inte heller var reportaget i måndagens Uppdrag Granskning resultatet av Josefssons grävande journalistik eftersom uppgifterna stod att läsa i Dagens Nyheter redan för fem månader sedan.

Likaså pekar Britta Svensson på Josefssons trovärdighetsproblem. Eller som hon skriver:

Sist tog han ju föräldrarnas parti, och förföljde socialnämnden i Oskarshamn långt över anständighetens gräns för att de hade omhändertagit ett barn.
Senare visade det sig att socialtjänsten i Oskarshamn i allt väsentligt hade agerat korrekt och att Josefsson var ute och cyklade. Hur ska man då kunna lita på honom nästa gång och vilket ansvar tar han för det han ställde till med där? Inget - och just här ligger grundproblemet med Uppdrag gransknings tendentiösa reportage.

Sveriges socialarbetare har ett mycket svårt uppdrag. De ska skydda utsatta individer och hjälpa människor i nöd, men de måste också vara oerhört försiktiga så att de inte kränker andra människor i den processen.

Avvägningarna mellan när man ska ingripa eller inte är svåra. En felaktigt riktad anklagelse kan få förödande konsekvenser för en pappa, ett uteblivet ingripande kan leda till ett livslångt trauma för ett barn. Vem är bäst lämpad att avgöra det? En utbildad socialarbetare eller Janne Josefsson?

Samtidigt kan man inte blunda för att det begås fel inom landets socialtjänster och därför krävs det att verksamheterna granskas, av politiskt förtroendevalda, av revisorer, av myndigheter och av media.

Men granskningen måste vara adekvat och balanserad, kritiken nyanserad och syfta till att verksamheten blir bättre. Att hämningslöst utnyttja människor för att nå högsta möjliga tittarsiffror på bästa sändningstid är - som Britta Svensson uttrycker det - skändligt.

Read more...

2007-04-12

JO avfärdar anmälan

För en tid sedan JO-anmälde Hyresgästföreningen i Stockholm mig för att jag inte hade begärt att en privat fastighetsägares försäljning till en bostadsrättsförening skulle prövas av hyresnämnden.

Anmälan var ett led i en politisk kampanj från hyresgästföreningen som ogillade att hyresgäster fick möjlighet att köpa sina lägenheter, och därför försökte hitta sätt att stoppa, försena eller försvåra affärens genomförande. När jag inte ställde upp på att vara deras lydiga redskap JO-anmälde dem mig istället.

Hyresgästföreningen förväntade sig sannolikt inte att JO skulle intervenera, men uppnådde förmodligen ändå sitt egentliga syfte med anmälan - nämligen publicitet i media.

Att en myndighet eller politiker har blivit JO-anmäld är enligt journalistikens egen lilla röda nämligen alltid en nyhet oavsett substansen i anmälan. Sällan betraktas det däremot som en nyhet när JO (som i de flesta fall) avfärdar en anmälan. Därför har jag ingen förväntan på några braskande rubriker i morgondagens tidningar trots att JO med i princip vändande post konstaterat att det inte fanns någon grund för honom att utreda ärendet vidare.

Read more...

Josefssons arrogans

I Gomorron Sverige drabbade journalisterna Lars Adaktusson och Janne Josefsson samman i ett gräl om Josefssons arbetsmetoder. Upprinnelsen var Adaktussons premiärkrönika i gårdagens SvD där han kritiserade de metoder vissa undersökande journalister använder sig av och den hänsynslöshet man ibland visar gentemot de som utpekas som "skyldiga".

Det är modigt av Lars Adaktusson att offentligt våga vara kritisk mot delar av det egna skrået, det hör inte till vanligheterna inom journalistkåren. Adaktusson har också en poäng i sin kritik. Även om granskande jornalistik är viktig för att avslöja oegentligheter så är den inte utan invändningar.

Till exempel så uppträder man, som Janne Josefsson själv erkänner både som åklagare och domare. Någon ödmjukhet eller självkritiskhet hos Josefsson tycks dock denna analys inte ha lett till.

Josefssons arrogans och brist på reflektion blev också uppenbar när han konstant avbröt Lars Adaktusson och istället för att diskutera problematiken kring grävande journalistik i ett hätskt tonfall kritiserade Adaktusson för att ha bytt arbetsgivare och inte gjort några egna avslöjanden. Att själv vara föremål för granskning var uppenbart ingen roll som Josefsson ville acceptera.

Ett annat problem är att vissa journalister och vissa media helt tycks bortse från den effekt det frå på de personer som av en eller annan anledning blir uthängda. Här har såväl Uppdrag Granskning med Josefsson i spetsen som kvällstidningarna ofta anledning att skämmas.

Att bli dömd i en vanlig domstol efter en grundlig och rättvis process, där alla kända fakta lagts på bordet och där alla inblandade parter får tala till punkt (och den som ska döma får ta del av det), är en sak. Här strävar man också efter proportionalitet när det gäller straffets storlek och det finns möjlighet för den dömde att överklaga.

Att bli dömd i den folkdomstol som exempelvis Uppdrag Granskning representerar är däremot en helt annan sak. Den bild som presenteras för allmänheten är tillrättalagd, hårdvinklad och tendentiös. Det är som om en domstol skulle döma efter att enbart ha lyssnat till åklagarens framställan.

Anser man sig felaktigt utpekad är ens möjlighet att få upprättelse i det närmaste obefintlig. Och någon insyn i hur redaktionen arbetar finns inte för utomstående. Ingen kan granska granskaren!

Uppdrag Granskning har säkert gjort viktiga avslöjanden, men efter att ha träffat flera personer som blivit utsatta för Janne Josefsson och lyssnat till hela deras berättelser och inte bara det som Josefsson har klippt ihop kan jag inte annat än dra samma slutsats som Lars Adaktusson - jag litar inte på Uppdrag Granskning.

Read more...

2007-04-10

Tandläkare talar i egen sak

DN Debatt kritiserar ett antal tandvårdschefer tandvårdsutredningens förslag om högkostnadsskydd. Sett ur den enskildes perspektiv är det ett märkligt förhållningssätt. Det är inte en årlig subvention med ytterligare några hundralappar som behövs utan ett verkligt och väl fungerande högkostnadsskydd.

På samma sätt som hyran ska betalas varje månad kan och bör var och en planera in i sin budget ett årligt besök hos tandläkaren. Det finns ingen anledning att en sådan kostnad ska skattefinansieras utan det är ett ansvar var och en av oss måste kunna ta själva.

Däremot blir det orimligt om den som behöver få stora ingrepp utförda till en kostnad av tiotusentals kronor ska behöva stå för merparten själv. Vi tar det som självklart att samhället bekostar lagning av brutna ben och hjärtoperationer. Lika självklart bör det vara för den som behöver omfattande tandvård.

Med sitt utspel som även rapporteras i SvD fokuserar tandvårdscheferna på fel problem och man kan fundera på orsaken därtill. Kanske får de svårare att upprätthålla prisnivån om inte kostnaderna subventioneras av staten? I så fall talar de mer i egen sak än i patienternas intresse.

Däremot är det inget som hindrar folktandvården eller privata tandläkare att erbjuda sina kunder tandvård till en fast månadsavgift, det finns säkert många fördelar med ett sådant upplägg, men det måste inte ske med en skattesubvention.

Read more...

2007-04-04

Nominerad till EU:s Regionkommitté

Vid sitt första sammanträde efter valkongressen har styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting nominerat mig till EU:s Regionkommitté. Det är ett viktigt och hedrande uppdrag där jag hoppas kunna vara med och ge det lokala perspektivet en röst i Europasamarbetet.

Läs mer på min hemsida.

Den svenska delegationen består av:

Ordinarie ledamöter
Anders Knape (m), Karlstad kommun
Paul Lindquist (m), Lidingö stad
Catarina Segersten Larsson (m), Landstinget i Värmland
Kristina Alvendahl (m), Stockholms stad
Kent Johansson (c), Västra Götalandsregionen
Maria Wallhager (fp), Stockholms läns landsting
IImar Reepalu (s), Malmö stad
Lotta Håkansson Harju (s), Järfälla kommun
Uno Aldegren (s), Region Skåne
Annelie Stark (s), Västra Götalandsregionen
Ann Beskow (s), Orsa kommun
Mona Lisa Norrman (v), Jämtlands läns landsting

Ersättare
Carl Fredrik Graf (m), Halmstad kommun
Susanna Haby (m), Västra Götalandsregionen
Carl Johan Soneson (m), Region Skåne
Rolf Sällryd (kd), Landstinget Kronoberg
Ewa-Maj Karlsson (c), Vindelns kommun
Ingela Nylund Watz (s), Stockholms läns landsting
Jens Nilsson (s), Östersunds kommun
Agneta Lipkin (s), Norrbottens läns landsting
Tore Hult (s), Alingsås kommun
Bernth Johnson (s), Landstinget Blekinge
Yoomi Renström (s), Ovanåkers kommun
Kenth Lövgren(fp), Gävle kommun

Read more...

Österbergs kritik faller platt

Igår uppfyllde Alliansen ytterligare ett vallöfte när man berättade att fastighetsskatten försvinner helt vid årsskiftet. En orättvis skatt med alltför dålig koppling till skattekraft blir därmed snart ett minne blott.

Inte helt oväntat gick riksdagsledamoten Sven-Erik Österberg (s) till hårt angrepp mot förslaget i en debatt med Göran Hägglund i Gomorron Sverige i morse. Med traditionell klasskampsretorik hävdade Österberg att förändringen var orättvis eftersom hans väljare i Skinnskatteberg inte tjänade någonting på reformen medan de rika i Danderyd och Djursholm minsann var stora vinnare.

Så kan man ju se det - eller så kan man tänka ett steg längre. I storstädernas villor bor förvisso en del höginkomsttagare, men de allra flesta är trots allt normala inkomsttagare. För dem har fastighetsskatten varit en tung börda att bära.

Vari ligger logiken att den som bor i ett storstadsområde ska betala mer i fastighetsskatt än den som bor i Skinnskatteberg. Varför är det orättvist att Fredrik Reinfelt får sin fastighetskatt sänkt från drygt 30 000 kronor/år till 4 500 kronor/år när Österberg själv bara betalar 3 300 kronor/år* för sin egen villa invid Norrsjön i Skinnskatteberg och har gjort så i många år?

Orättvisan ligger inte i att de som har betalat mycket i skatt tidigare får en större sänkning utan det faktum att de under många år har betalat för mycket.

------
* = Baserat på genomsnittligt taxeringsvärde i Skinnskatteberg, 329 000 kronor.

Read more...

2007-04-03

Förbifarten riskerar att försenas

Förbifart Stockholm riskerar att skjutas på framtiden om inte regeringen tillskjuter mer pengar. Det varnar Vägverket för.

En sådan utveckling vore mycket olycklig. Den kanske ännu viktigare Österleden (Östlig förbindelse) finns inte ens med på Vägverkets lista.

I värsta fall riskerar Stockholmarna att åter bara drabbas av den trängselskatt som nu på rekordtid återinförs i Stockholm, men utan att inom överskådlig tid få de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna som så väl behövs genomförda.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Utnyttja reavinsterna från de statliga bolagsförsäljningarna till investeringar i ny infrastruktur. Det är god ekonomisk hushållning som ger landet bättre tillväxt framöver.

Read more...

Trendbrott

För första gången sedan början på 80-talet minskar både arbetslöshet och sjukskrivningar samtidigt. Kanske har det något med den nya regeringens politik att göra...

Read more...

Modig jämställdhetsminister

"Jämställdhetsminister ­Nyamko Sabuni vill utreda ett slopat inkomsttak i föräldra­försäkringen. Avsikten är att fler högavlönade pappor ska stanna hemma med sina barn", skriver Svenska Dagbladet idag.

Resonemanget är logiskt eftersom den som tjänar mest (oftast mannen) också betalar mest i skatt. Det är då rimligt att han får samma andel av sin inkomst när han är föräldraledig.

Det är ett klokt och ett modigt intitiativ av jämställdhetsministern i en debattkultur som alltför länge har dominerats av vänsterfeministiska krav på tvångsåtgärder för att tvinga fram "rätt" beteende.

Istället fokuserar Sabuni på att ta bort hinder för ökad jämställdhet, men lämnar öppet för var och en att forma sitt eget liv.

Så ska en klok jämställdhetspolitik utformas. Alla måste inte göra likadant, men alla ska ha samma möjlighet.

Read more...

2007-04-02

Leva som man lär

Gudrun Schyman åker numera runt på storföretagens bolagsstämmor för att ställa krav på en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna.

Det är helt rätt. Istället för att ropa på kvotering via lagstiftning utövar den tidigare kommunisten sin ägarmakt och ställer krav på bolagen att förändra sig. Så bör det gå till i en demokrati som respekterar äganderätten.

Sen är det annan sak att Schyman inte själv lever som hon lär. I Feministiskt Initiativ består styrelsen nämligen av 12 kvinnor och bara 1 man...

Read more...

2007-04-01

Lika barn leka bäst

Förre justitieministern, riksdagsledamoten Thomas Bodström (s) startar advokatbyrå med tokfeministen Claes Borgström.

I framtiden kommer det väl att låta så här:

- Domarn, visserligen sköt min klient sin man, men eftersom män är djur och det är jaktsäsong anser hon att hon är oskyldig.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP