2008-08-27

Breviksbadet rustas upp

När det härom året stod klart att Breviksbadet behövde rustas upp ställde vi oss frågan om det var en riktig prioritering eller om vi istället skulle satsa på ett riktigt äventyrsbad, något som har efterfrågats av lidingöborna i många år och som ständigt återkommer i toppen på ungdomarnas önskelistor över satsningar inom fritidsområdet.

Vi tillsatte därför en utredning som skulle titta på alternativen att bygga ut och om Gångsätrabadet till ett äventyrsbad, att bygga ett helt nytt äventyrsbad eller att rusta upp Breviksbadet. Uppdraget gick till en av Sveriges mest erfarna konsulter på området som har varit med och projekterat ett stort antal bad runt om i Sverige.

Helt klart är att ett äventyrsbad skapar helt nya möjligheter och värden. Det är öppet året om och man kan erbjuda möjligheter till träning, motionssim, lek, relax och spännande upplevelser. Olika åldergrupper kan utan konflikt samsas på samma tider, liksom föreningar, skolor och allmänheten.

Över 200 000 besök varje år beräknas ett äventyrsbad på Lidingö få, att jämföra med Breviksbadets 20-40 000 (beroende på väderlek) och Gångsätrabadets 70 000. En fördubbling av simmandet alltså, något som skulle ligga väl i linje med Lidingös hälsoprofil.

Dessvärre visar utredningen att prislappen för ett äventyrsbad är oerhört hög. Ett ombyggt Gångsätrabad beräknas kosta 126 miljoner kronor och ett helt nytt bad drygt 160 miljoner kronor.

En sådan investering ska då ställas mot att vi behöver bygga nya äldreboenden, Klockargården och Källängens skolor behöver rustas upp och vi måste de närmaste 10 åren få fram 1 000 nya platser i skolan. Dessutom måste vägfrågan och Lidingöbanans framtid lösas.

Därtill går vi nu in i sämre tider med risk för lägre skatteintäkter än förväntat. I ett sådant läge är det inte försvarbart att göra en så stor satsning på något som förvisso är oerhört efterlängtat, men ändå inte nödvändigt.

Som ett alternativ har möjligheten att finansiera ett äventyrsbad genom att lägga ner Breviksbadet och sälja villatomter på den marken diskuterats. Det skulle ge ett äventyrsbad en egen finansiering som inte påverkar stadens övriga investeringsbehov.

Vi gör dock den bedömningen att inte är oproblematiskt att bygga ett antal villor så nära Kottlasjön och alldeles intill naturreservatet. Dessutom vet vi att många lidingöbor verkligen uppskattar Breviksbadet. Därför kommer vi inte att föreslå något sådant.

Istället kommer vi i nästa års budget avsätta pengar för att rusta upp Breviksbadet så att det i många år framöver kan glädja lidingöborna på sommaren.

Read more...

2008-08-26

Har SVT fått hybris?

Ikväll medverkar statsminister Fredrik Reinfeldt i Adaktusson på TV8 kl 21.00. Det får den forne kollegan och numera konkurrenten KG Bergström att se rött.

Som en avundsjuk liten skolpojke säger Bergström om statsministerns medverkan att "Han ställer till och med upp i små kanaler med liten publik. Det är uppenbart att man är desperat och beredd att göra allting."

Har SVT fått hybris eller är det bara KG Bergström själv som är bitter? När han lanserade sitt eget intervjuprogram med (det kanske inte helt lämpliga) namnet KGB, var just Fredrik Reinfeldt premiärgäst. Och jag är övertygad om att statsministern gärna kommer tillbaka om Begström frågar igen.

Även om det är svårt att förstå för gamla monopolrävar har vi numera konkurrens i etermedia och det är faktiskt fullt rimligt att en statsminister medverkar i andra kanaler än den statliga televisionens - även i program med ett begränsat antal tittare.

Det kanske t o m är som så att de som tittar på TV8 är en målgrupp som statsministern just nu vill nå på samma sätt som han i andra sammanhang möter grupper av förskollärare, sjuksköterskor eller företagare. Dessutom kommer varenda samhällsjournalist att se programmet, så om det sägs något av intresse kommer den som istället tittar på SVT:s dokumentär om dansbandskulturen att kunna läsa det i morgondagens tidning.

Källor: Dagens Media Politikerbloggen Aftonbladet

Read more...

2008-08-25

Nachemson-Ekwall blandar ihop sina roller

Sophie Nachemson-Ekwall är en välkänd skribent på Dagens Industri, rankad som årets ekonomijournalist av kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarson, Financial Hearings och Svensk Image. I en intervju i söndagens Svenska Dagbladet anger för övrigt börschefen, Eric Thedéen, henne som en av sina favoritskribenter.

Nachemson-Ekwall är också forskare på Handelshögskolan och författare till två böcker, den ena om ABB-kraschen, den andra om Skandiaskandalen. Det är med andra ord inte vilken murvel som helst, utan en i allra högsta grad etablerad journalist med mycket gott renommé i näringslivskretsar.

Men hon är inte bara journalist och författare utan också förälder till två unga flickor som rider på Elviks Ridskola. Som sådan har hon varit starkt engagerad i den tvist som pågår mellan Lidingö stad och ridskolans ägare vars hyresavtal har blivit uppsagt då den senare brutit mot avtalet på flera punkter.

Nachemson-Ekwall har skrivit insändare i lokaltidningen, flera mail till mig (fyra stycken bara idag) liksom till andra beslutsfattare och på olika sätt bedrivit opinion för att uppsägningen ska tas tillbaka så att den nuvarande ridskoleägaren ska kunna vara kvar. Gott så. Om hon anser att vi har fattat ett felaktigt beslut är det inget konstigt att hon som förälder och lidingöbo engagerar sig och försöker påverka.

Men när Nachemson-Ekwall i förra veckan berättar att hon avser att skriva en bok om ridskolan och begär att få intervjua mig, biträdande stadsdirektören, tekniska nämndens ordförande, chefen för tekniska förvaltningen och den anställde bonden ute på Elfviks Gård blandar hon ihop sina roller.

Som starkt engagerad part i målet kan hon knappast förväntas belysa konflikten på ett objektivt sätt och när hon i samma andetag som hon kommer med intervjuframställan oförblommerat nämner sina tidigare böcker om skandalerna i Skandia och ABB får man en tydlig känsla av att bokens vinkling redan är klar.

Read more...

2008-08-23

Odenberg förklarar bättre än regeringen

Om regeringen från början hade kunnat förklara FRA-lagen lika bra som den tidigare försvarsministern, Mikael Odenberg, nu gör i en mycket välformulerad artikel på DN Debatt kanske debatten hade varit något mer sansad.

Odenberg förklarar på ett pedagogiskt sätt varför FRA-lagen behövs liksom hur den har utformats för att minimera intrång i den personliga integriteten. I förhållande till tidigare har integritetsskyddet t o m stärkts då Säpo och polisen inte längre får kringgå kravet på godkännande av domstol innan man avlyssnar en brottsmisstänkt.

Som Odenberg skriver handlar det inte om massavlyssning av svenskars e-mail, telefonsamtal eller websurfande utan "på ren svenska spioneri mot utlandet".

Read more...

Könsstympning kan aldrig försvaras

SvD-veteranen Cordelia Edvardsons försvar på Brännpunkt för manlig könsstympning är beklämmande, men visar hur djupt rotad denna barbariska sedvänja är.

Hånfullt påstår hon att det bara är män som har kritiserat hennes tidigare krönika. Om så nu vore fallet, är inte mäns åsikt av extra stort värde i en fråga som faktiskt bara berör pojkar och män. Är det konstigt om de själva vill få bestämma över sin egen kropp och inte stympas till förmån för religösa dogmer?

Om frågan istället hade gällt kvinnlig omskärelse och en man hade gått ut och försvarat sedvänjan för att sen ifrågasätta kritiken med att det bara var kvinnor som var emot, vilket ramaskri hade det inte då blivit? Hade SvD överhuvudtaget ens publicerat en sådan artikel?

Ett av Evardsons två bärande argument är att pojkarna tas upp i en religös gemenskap. Om detta kan man säga två saker. För det första har ingen frågat de 8 dagar gamla spädbarnen om de verkligen vill vara med i just den gemenskapen. För det andra tvivlar jag starkt på att Edvardson skulle använda samma argument för att försvara kvinnlig omskärelse fast det görs av precis samma skäl.

Hennes andra argument är att man i USA motiverar könsstympningen med kristna föräldrar vill skydda sina barn mot sexuellt överförbara sjukdomar. Det stämmer att många använder sådana argument, men de saknar vetenskaplig grund. Till saken hör att denna amerikanska kristna tradition snarare har sin grund i att man ville förhindra onani.

Däremot innebär omskärelse som alla kirurgiska ingrepp risk för komplikationer såväl i samband med ingreppet som efteråt liksom för många en försämrad sexuell förmåga.

Könsstympning är en barbarisk rit, en kränkning av små, oskyldiga barn som inte kan går inte att försvara - vare sig det gäller flickor eller pojkar.

Read more...

2008-08-22

Vill Lidingöcentern också höja trängselskatten?

När de fyra Allianspartiledarna några dagar efter valsegern 2006 skrev DN Debatt-artikeln där de förklarade att de skulle permanenta trängselskatten trots att en majoritet i regionen röstat emot (och man tidigare utfärdat löften om att respektera valresultatet) var det en eftergift åt centerpartiet.

När regeringen nu befinner sig på Harpsund för de årliga budgetförhandlingarna är trängselskatten åter på tapeten - och då inte bara i form av Lidingöregelns vara eller inte vara utan nu vill näringsminister Maud Olofsson faktiskt också höja trängselskatten.

Jag hoppas innerligt att Fredrik Reinfeldt kan hålla emot denna gång, någon måtta på straffbeskattning av Stockholmsregionen får det väl ändå vara.

Att en röst på centern har varit en röst för trängselskatt har det aldrig rått någon tvekan om. Även centern på Lidingö har alltsedan Dennispaketets dagar förespråkat trängselskatt. Men frågan är om Lidingöcentern också står bakom sin partiledares önskemål om att beskatta regionens bilister ännu hårdare. Ett tydligt besked från Kent Ivarsson & Co vore välkommet!

Read more...

En chef kan aldrig delegera sitt ansvar

Man kan delegera sina arbetsuppgifter, men aldrig sitt ansvar. Det brukar vara en av ingredienserna i ett framgångsrikt ledarskap. Dessvärre tycks inte det vara normgivande i försvaret som, när något går snett, oftast lägger ansvaret så långt ner man kan - gärna på en värnpliktig.

Så också denna gång, när försvaret har utrett olyckan utanför Utö i maj då en värnpliktig omkom efter att ha blivit skjuten i magen, så läggs skulden på båtchefen.

  • trots att den värnpliktige båtchefen har lytt en direkt order från sin plutonchef, en yrkesofficer, om att åka in i det avlysta området.
  • trots att de värnpliktiga menar att ingen har sagt att vissa order inte skulle lydas och att försvarets säkerhetschef aldrig hört talas om att man blandar riktiga order med "låtsasorder" i en övning med skarp ammunition.
Alla som har gjort lumpen känner till devisen En soldat ska inte tänka utan bara lyda order. Det är naturligtvis en skämtsam och grov förenkling, men det ligger ändå rätt mycket i uttrycket.

Ska man få tiotals, hundratals och tusentals man att agera rätt i farliga lägen och pressade situationer där samverkan är A och O finns det naturligtvis inte så mycket utrymme att på klassiskt svenskt MBL-manér börja diskutera och ifrågasätta utan man måste göra som man blir tillsagd.

Men det bygger också på att de som är överordnade fattar kloka beslut och att de underlydande litar på sina officerare. Den dagen det förtroendet sviktar är man farligt ute och när officerare inte tar ansvar för dåliga eller felaktiga beslut utan skyller på de värnpliktiga bidrar man starkt till att urholka det förtroendet.

Källor: DN SvD Aftonbladet

Read more...

Rötmånadshistoria

Republikanska föreningens ordförande, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson ondgör sig över att Carl-Philips flickvän Emma Pernald tydligen ska jobba med moderaternas EU-vallkampanj på reklambyrån Storåkers McCann. Därtill antyder hon att Pernald gör detta som tack för att den moderatledda regeringen höjt kungens apanage.

Vilken rötmånadshistoria!

För det första tillhör inte Emma Pernald kungahuset utan är en vuxen självförsörjande kvinna. Att en socialdemokrat (som jag antar är feminist) år 2008 anser att en kvinnas val av arbetsgivare ska påverkas av hennes pojkväns ställning är mer än lovligt gammalmodigt.

Självklart har hon all rätt i världen att försörja sig på sitt yrke utan att bli misstänkliggjord av mediedesperata politiker. Föreställ er förresten vilket ramaskri det (med rätta) skulle bli om hon som Carl-Philips flickvän istället blev försörjd genom kungens apanage...

För det andra är hon anställd av reklambyrån för att utföra ett kunduppdrag. Hon är rekryterad som en professionell projektledare och kunde lika gärna ha arbetat med blöjreklam eller något annat. Vilka politiska värderingar hon har är i sammanhanget ovidkommande och det är ganska fräckt av Aftonbladet sätta en partipolitisk etikett på henne.

För det tredje, tror någon verkligen att det skulle handla om att kungahuset vill göra moderaterna en tjänst? På vilket sätt det skulle hjälpa moderaterna att ha just någon med anknytning till kungahuset? Partiet väljer naturligtvis den byrå man tror ska göra det bästa jobbet och byrån anställer i sin tur de medarbetare med rätt kompetens.

Övriga källor: Expressen Politikerbloggen

Read more...

2008-08-20

Befriande klarspråk

I en mycket skarp och välformulerad debattartikel i Expressen kritiserar Elisabeth Höglund, som nyligen lämnade sin tjänst som reporter på Aktuellt, sina forna kollegor och då särskilt SVT:s meterologer som hon menar inte objektivt bevakar klimatfrågan utan själva deltar i debatten och personligen tar ställning i frågan.

Kritiken är anmärkningsvärd, men inte desto mindre riktig. Jag har själv lyssnat på föredrag av chefsideologen, förlåt metrologen, Pär Holmgren (har även titeln klimatstrateg på SVT!!!) och pratat klimatfrågan med den nya chefen Helen Johansson och ytterligare en av SVT:s meterologer. Det råder ingen som helst tvekan att de har tagit tydlig ställning i en fråga som faktiskt inte är vetenskapligt bevisad.

SVT har t.o.m. en "faktasida" där bara klimathotets förespråkares syn presenteras. Hur hänger detta ihop med SVT:s uppdrag att vara objektiv och opartisk?

Elisabeth Höglund avslutar sin krönika med följande rader:

Växthuseffekten och dess orsaker har alltså blivit en etablerad sanning, ett vetenskapligt faktum – trots att många klimatforskare själva betonar, att alla statistiska framtidsberäkningar och tänkta klimatmodeller måste tolkas med stor försiktighet, eftersom dessa alltid är mycket osäkra. Det är dags nu att kritiskt börja granska även före detta vicepresidenter och klimatforskare. Jag påstår inte, att allt som sagts om klimatförändringarna har varit lögn men allt behöver heller inte vara sant.

Det är ett befriande klarspråk som verkligen fångar pudelns kärna. Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv.

Man kan inte bortse från de larmrapporter som FN:s klimatpanel presenterar, men heller inte de som ifrågasätter dessa rön. Vetenskap är ingen demokratisk process där man röstar fram sanningen utan varje dag upptäcker forskare något nytt som man inte visste tidigare. Det som var en etablerad "sanning" igår kan helt omkullkastas imorgon när man upptäcker något nytt. Om SVT ska ha kvar någon trovärdighet i sin bevakning av klimatfrågan måste man faktiskt ta sitt public service-uppdrag på allvar och vara öppen för andra slutsatser. Det är man inte idag.

Övrig källa: Expressen

Read more...

2008-08-19

Tecken från ovan?

Delar av innertaket på EU-parlamentet i Strasbourg föll ner där bl a de moderata ledamöterna Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic sitter. Hade de suttit på plats när de hände hade de skadats allvarligt eller i värsta fall dött.

EU-parlamentet kanske ska ta det som ett tecken från ovan och lägga ner den månatliga flyttcirkusen som kostar 2 miljarder kronor årligen och som bara fyller syftet att tillfredsställa Frankrikes nationella ego.

Källor: Politikerbloggen TV4 Uppland

Read more...

När SVT valde John Kerry till president

Journaliststudenten Karl-Johan Karlsson har gjort en intressant granskning av SVT:s bevakning av det amerikanska presidsentvalet 2004. Rapporten heter När SVT valde John Kerry till president i USA och visar att public service-bolagets bevakning av valet var allt annat än objektiv och opartisk.

Det återstår att se hur årets valrörelse behandlas...

Read more...

Aftonbladet skjuter sig själva i foten

När Aftonbladet beskriver landets friskolor som elitskolor skjuter de verkligen sig själva i foten, för är det någon reform som har betytt mycket för elever till föräldrar med vanliga inkomster för att inte tala om invandrarbarn är det just friskolereformen.

Tack vare förbudet mot att ta ut avgifter och kravet på att urval endast får ske baserat på kötid är inte längre de privata skolorna ett reservat för de besuttna, utan alla barn har möjlighet att söka till dessa skolor. Dessutom har friskolorna betytt oerhört mycket även för de kommunala skolornas utveckling. Konkurrens är bra.

Aftonbladet skriver indignerat om att var tredje statsråd har barn i friskola, men som P J Anders Linder så klokt påpekar i Svenska Dagbladet går var tredje gymnasieelev och vart femte grundkolebarn i stockholm i friskola. Detta om något visar att friskolor är till för alla.

PS Det skulle vara kul att veta hur många av Aftonbladets anställda som har egna barn i friskolor...

Read more...

2008-08-18

Glöm inte bort John McCain

Enligt Expressen ska ledande representanter för alla riksdagspartier utom vänstern och miljöpartiet besöka demokraternas partikonvent för att lära sig mer om Barack Obamas kampanjmetoder. Moderaterna representeras av partisekreterare Per Schlingmann.

Ett tips till Per är att stanna några dagar extra och även svänga förbi republikanernas konvent. För vem vet, i slutändan kanske erfarenhet och substans vinner över yta och ungdomlighet...

Read more...

Så kan det gå när Ekot knackar på

Min gode vän och kollega i Danderyd, Gunnar Oom, berättade häromdagen hur det gick till när Ekot ville intervjua honom om flyktingmottagningen i våras.

Han svarade att han gärna ställde upp på en intervju, men att villkoret var att han i inslaget fick framföra att han var positiv till att Danderyd tog emot flyktingar. I övrigt hade han inga synpunkter på vilka frågor han skulle besvara.

Efter betänketid kom reportern tillbaka och sa att hon inte kunde acceptera hans önskemål, så det blev ingen intervju.

Så kan det alltså gå till när "oberoende" Sveriges Radio gör reportage. Låt inte intervjuoffren framföra sina åsikter, utan klipp och klistra så att önskad mediebild framträder.

Read more...

2008-08-17

Man har alltid ett val

Per Gudmundson är helt klart en av Sveriges bästa politiska skribenter. I en enda mening, "På frågan om varför Jeppe super är svaret klass, könsmaktsordning, betygshets eller nyliberalism.", i sin ledare i Svenska Dagbladet fångar han skickligt essensen i den svenska politiska debatten.

Det tycks alltid vara någon annans ansvar när det går snett. Den som blir mobbad stämmer skolan, inte mobbaren, är någon kriminell eller börjar knarka beror det på att kommunen snålade med fritidsgårdar och så vidare.

Det är inte alla förunnat att ha det väl förspänt under uppväxttiden, men vi har alla ett eget ansvar för hur vi väljer att leva våra liv.

Eller som min kloka hustru brukar säga: Man har alltid ett val...

Läs även: gudmundson: Lästips för kristdemokrater

Read more...

2008-08-15

Barn ska inte formas efter genuspolitiska mallar

Bara det faktum att Gudrun Schyman lovordar den moderata jämställdhetsrapporten borde få partiledningen att dra åt öronen.

Läser man sen själva rapporten är det förvisso positivt att författarna uppmärksammat att pojkar halkar efter flickor i skolan och i betydligt mindre utsträckning går vidare till högre studier, men deras slutsats - att skolan är för ojämlik i traditionell bemärkelse - är det svårt att finna stöd för.

Faktum är att när samhället och skolan var betydligt mindre jämställt än idag då klarade sig pojkar betydligt bättre i skolan. Kanske problemet snarare handlar om att skolan har blivit en enkönad värld såtillvida att de vuxna i skolan helt domineras av kvinnor och att verksamheten i mycket stor utsträckning styrs av kvinnliga värderingar.

Detta illustreras inte minst av författarnas egna ord där flickor beskrivs som ordentliga och pojkar som stökiga. Varför är ett typiskt manligt beteende negativt medan ett kvinnligt betraktas som genomgående positivt?

För något år sedan visades en brittisk tv-serie där man lät ett antal ungdomar utbildas enligt 50-talsmodell. En tydlig skillnad mot dagens skola var att man lät eleverna experimentera mer, något som ledde till att pojkarna gjorde betydligt bättre ifrån sig.

Projektet byggde nämligen på det som nästan är tabu att tala om idag, och som inte heller nämns med ett enda ord i rapporten, nämligen att pojkar och flickor är olika. Deras hjärnor fungerar olika, de påverkas olika av stress och de lär sig på olika sätt.

Det vore en insikt för den svenska skolan (liksom hela den svenska jämställdhetsdebatten) att ta till sig, inte att barnen ska formas efter genuspolitiska mallar.

Källor: SvD Dagen SvD2

Read more...

7 av 42 är inte hälften

Lidingö Tidning skriver att hälften av öns lekplatser försvinner. Det ger ju onekligen intrycket att hälften av de nuvarande lekplatserna ska tas bort, men det stämmer inte.

Idag finns det 42 lekplatser och dessa ska minska med 7 till 35. En gång i tiden fanns det 70 lekplatser, men det var för ganska många år sedan. Sett till det ursprungliga antalet är det förvisso en halvering, men inte i förhållande till dagens antal lekplatser.

Read more...

Ny friidrottsklubb på Lidingö

En ny friidrottsförening, Club Olympique, bildas på ön. Det avslöjar Lidingö Tidning idag. Ordförande blir Anders Perwalld, mångårig tränare från IFK Lidingö. Med finns också IFK:s förre ordförande Johan Amilon.

Perswalds ambition är att den nya klubben ska vara ungdomligare och mer flexibel. Föreningen kommer inte ha någon fast anläggning men vara mycket ute på Bosön där Perswald verkat i 25 år.

Det ska bli mycket spännande att följa den nya klubben och dess utveckling.

Read more...

2008-08-13

Oväntat intresse

Ibland uppmärksammas det man skriver på oväntat håll. I en ledare i Helsingborgs Dagblad citerar Daniel Braw min debattartikel i Dagens Industri om att tv-licensen riskerar att bli en ny småföretagarskatt.

Det var ju kul och oväntat. Hoppas att man även läser DI (och HD) på regeringskansliet och att detta kan föranleda en liten diskussion mellan kultur- och näringsministrarna innan regeringen lägger en proposition om en ny tv-licenslag.

Tidigare inlägg: 30/6 20/3

Read more...

2008-08-12

Tänk er uttrycket "Invandrares brott mot svenskar"

När jag läser inledningen till Sanna Raymans intressanta ledare i Svenska Dagbladet om hedersrelaterat förtryck, där hon refererar till ett telefonsamtal med en man som är upprörd över uttrycket mäns våld mot kvinnor, slår det mig att om man skulle ersätta ordet man med invandrare och kvinnor med svenskar skulle det bli ett ramaskri.

Tänk er själva om vi i den allmänna debatten om kriminalitet hela tiden skulle använda begreppet invandrares brott mot svenskar. Trots att det förvisso är sant att en större andel av invandare än svenskar förekommer i brottsstatistiken skulle det med all rätt betraktas som rasistiskt.

Varför då? Jo, därför att den överväldigande delen av invandrare som bor i Sverige är laglydiga människor och svepeande beskyllningar mot en grupp där majoriteten är helt oskyldig är både kränkande och felaktiga.

Samma sak gäller faktiskt debatten om våld i nära relationer. Det är sannolikt så att fler män slår kvinnor än tvärtom (även om det finns internationella undersökningar som pekar på motsatsen), men det är ingalunda så att majoriteten av landets män misshandlar sina fruar och flickvänner.

En rapport från BRÅ visar för övrigt att en tredjedel av de som misstänks för barnmisshandel är kvinnor, ytterligare ett exempel på att våld inte är ett manligt monopol.

Därför förstår jag att många män tar illa vid sig av det generaliserande och anklagande uttrycket mäns våld mot kvinnor. Det finns heller ingen praktisk dimension i begreppet, vilket Rayman anser, utan istället riskerar vi att blunda för våldets egentliga orsaker.

Invandrare är inte överrepresenterade i brottsstatistiken för att de är invandrare utan för att en större andel av dem befinner sig i ett utanförskap. På samma sätt är inte orsaken till att någon slår en annan att den som slår är man och den som blir slagen en kvinna.

Alkoholism, droger, arbetslöshet och psykisk sjukdom är mycket vanligt förekommande i misshandelsfall och det gäller såväl när män slår kvinnor som när kvinnor slår män eller våld i samkönade relationer och mot bsrn.

Begreppet mäns våld mot kvinnor inte bara orättvist mot halva befolkning utan bagateliserar dessutom det faktum att även kvinnor använder våld.

Read more...

2008-08-10

Inte mycket skiljer signalspaning från flygplatskontroll

Tänk dig att du går igenom flygplatskontrollen. Dina väskor blir genomsökta och själv får du passera genom en metallbåge som ibland piper till. Själv har jag någon gång varit oförsiktig nog att glömma en liten pennkniv i fickan och varit tvungen att lämna ifrån mig den för att få resa vidare.

Men oftast är det spänne till ett skärp, några nycklar eller något smycke som får metallbågen att reagera. Då tvingas man till en mer närgången kroppsundersökning som ibland sker med en bärbar metalldetektor, ibland för hand och den kan vara mycket påträngande.

Detta är utan tvekan ett tydligt och påtagligt ingrepp i den personliga integriteten, men de allra flesta av oss accepterar det för att vi oroar oss mer för risken för eventuella terroristattentat. Bilden av när tvillingtornen i New York den 11 september 2001 brinnande faller ihop som korthus finns fortfarande tydligt på näthinnan hos de allra flesta av oss.

Ungefär på samma sätt kan också FRA:s spaning beskrivas. Det mesta av kommuikationen passerar, liksom passagerarna under metallbågen, igenom utan närmare kontroll. Men en del signaler som följer ett "misstänkt" eller snarare intressant mönster leder till en mer manuell kontroll, på samma sätt som bältet som får metallbågen att pipa.

Men den stora skillnaden är (förutom att FRA inte jagar brottslingar utan söker information av säkerhetspolitiskt intresse) att de flesta av oss inte känner något påträngande hot som motsvarar FRA:s intrång. Möjligen kan den snabba, otäcka och överraskande utvecklingen i den Georgiska republiken Sydossetion få en del på andra tankar. Även om inget hot föreligger i dagsläget kan det vara bra att tänka på att Moskva faktiskt ligger betydligt närmare Stockholm än Tbilisi...

Källor: DN DN2 SvD SvD2

Read more...

Klimatlarmen vårt eget islam?

I en rolig och tänkvärd krönika från februari som jag hittade på Svenska Nyhetsbyrån undrar artisten och satirikern Totte Wallin om inte alla klimatlarm är vårt eget islam? Läs den!

Bl a ifrågasättar han om statstelevisionen verkligen kan bevara sitt oberoende när deras egen chefsmetrolog åker omkring och föreläser om klimathotet som "en nutid Laestadius".

Read more...

2008-08-09

Avskaffa det kommunala "vetot"

Självklart är det rätt att avskaffa det kommunala "vetot" mot nyetablering av friskolor. Tänk om Apoteksbolaget när den marknaden nu släpps fri skulle få avgöra vilka konkurrenter som fick etablera sig och var. Eller om Telia fick bestämma hur 3G-licenserna skulle fördelas. Det vore fullständigt absurt.

Om friskolor ska kunna verka på likvärdiga villkor är det en förutsättning att inte trilskande kommuner sätter käppar i hjulet. De kommunala skolorna måste istället fokusera på sin egen verksamhet, att ständigt utveckla den och höja kvaliteten och på så sätt attrahera elever.

Att socialdemkraterna reflexmässigt säger nej är inte förvånande. De vill hellre behålla makten i de kommunala sammanträdesrummen än ge föräldrar och skolfolk ökad valfrihet.

Däremot är det desto märkligare att Lärarnas Riksförbund är kritiska. Deras medlemmar har ju allt att vinna på att det finns fler arbetsgivare som slåss om deras medlemmar.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN

Read more...

2008-08-08

Svårt med statistiken

Lidingö Tidning skriver idag att enligt den senaste befolkningsprognosen väntas befolkningen öka med drygt 3 000 personer de närmaste 15 åren.

Det är dock inte korrekt, utan som den vaksamme läsaren kan se i artikeln väntas befolkningen öka från 42 710 vid senaste årsskiftet till 44 956 år 2022, dvs med drygt 2 000 invånare istället.

Dessutom drar tidningen slutsatsen att eftersom andelen i förvärvsarbetande ålder (19-64) minskar blir det färre skattebetalare som kan vara med och betala för den kommunala service färre.

Inte heller det är sant då ökningen istället ligger på åldersgruppen över 65 år (andelen barn är i princip oförändrad) och även pensionärer faktiskt betalar skatt.

Det är inte så lätt med siffror och statistik alla gånger...

Read more...

Dålig stil av Lars U Granberg (s)

Igår hade LSS-kommittén sitt sista sammanträde. Förslaget ska presenteras för folkhälsominister Maria Larsson den 29 augusti och direkt därefter offentliggöras på en presskonferens.

Men en av de socialdemokratiska ledamöterna, riksdagsmannen Lars U Granberg, kunde inte hålla sig offentliggörandet om 3 veckor. Nej, mitt under pågående sammanträde går han ut för att, visar det sig efteråt, låta sig intervjuas av Rapport.

I intervjun kritiserar han de kostnadsdämpningar som han själv har ställt sig bakom på sammanträdet (och som dessutom utgår från direktiv från den tidigare, socialdemokratiska regeringen). Dessutom kallar man det för besparingar i reportaget, fast det handlar om förslag som syftar till att dämpa den framtida kostnadsutvecklingen vilket är en avsevärd skillnad.

Vidare insinuerar Granberg att kommittén inte är enig i sitt förslag till ändringar i huvudmannaskapsfrågan, vilket är fullständigt felaktigt. Det enda socialdemokraterna har reserverat sig emot är kommitténs förslag att ändringarna i huvudmannaskap ska följas upp och utvärderas framöver.

Efter mycket komprommissande från samtliga partier föreslår en enig kommitté att staten tar över finansieringsansvaret för personlig assistans, medan kommunerna även fortsättningsvis får ansvara för övriga LSS-insatser.

Det är ingen hemlighet att vi moderater vill förstatliga hela LSS (liksom att vissa andra partier istället vill kommunalisera även den personliga assistansen), men har vi i utredningen enats om en kompromiss får man väl ändå stå upp för den och inte springa till Rapport och beklaga sig det första man gör.

Lars U Granbergs agerande är oförskämt mot övriga ledamöter i kommittén och vittnar om en mycket dålig stil.

Read more...

2008-08-07

Fint och välavlönat

UD meddelar idag att den förre socialdemokratiske statssekreteraren, Lars Danielsson, har fått en ny utlandstjänt - som generalkonsul för Hong Kong och Macau.

Från socialdemokraterna, facket och Danielsson själv har hanteringen av alla hans önskemål om topptjänster på UD beskrivits som någon slags mobbing av Danielsson. Det är faktiskt rätt magstarkt. Det är ingen rättighet att få bli EU-ambassadör eller chef för någon av våra viktigaste ambassader utan regeringen har ett ansvar för att de mest lämpliga personerna tillsätts på så viktiga poster. Och Danielsson har bevisligen i sitt förra arbete visat en del brister i sitt omdöme och därtill blivit beslagen med att ha ljugit

Eller som Tommy Rydfeldt skriver på sin blogg:

"Det har varken varit politisering eller vuxenmobbing av Danielsson. Bara normal bedömning av kompetens och hur han utfört tidigare arbetsuppgifter."

Nu har Danielsson fått ett uppdrag som är både fint och välavlönat (långt utöver vad de flesta människor kan hoppas på under sitt yrkesverksamma liv) och borde ha all anledning att vara nöjd. Om han under de kommande tre åren utför det uppdraget väl kanske han kan komma ifråga för viktigare poster längre fram.

Källor: SvD SvD2 DN Aftonbladet Aftonbladet2 Sydsvenskan Sydsvenskan2

Tidigare inlägg: Juni 2008

Read more...

Låt inte religiösa dogmer motivera kränkning av barn

I en mycket välformulerad debattartikel på SvD Brännpunkt i tisdags skriver professorn i praktisk filosofi, Per Bauhn, om Socialstyrelsens dubbla budskap.

Idag får han svar av Socialstyrelens avdelningschef, Gunilla Hulth-Backlund.

Självklart är det viktigt att de medicinska ingrepp som görs sker på ett säkert sätt och av utbildad personal inom hälso- och sjukvård, men Hulth-Backlund missar poängen i professor Bauhns kritik, nämligen att den kränkning av små pojkar som denna könsstympning innebär borde förbjudas.

Till skillnad från de vuxna kvinnor som väljer att "återskapa sin mödomshinna", vilket på goda grunder nu ifrågasätts om den offentliga vården ska medverka till, har dessa små pojkar ingenting alls att säga till om. Men de får i resten av sitt liv leva med effekterna av en könsstympning som motiveras av samma kulturella och religiösa dogmer som operationer av "mödomshinnor". Ingendera inte hör hemma i ett upplyst och demokratiskt samhälle.

Tidigare inlägg: mars 2007 augusti 2007

Read more...

2008-08-05

Vem ska man tro på?

När ANC-ledaren Jacob Zuma infinner sig i domstolen, åtalad för korruption, pengatvätt, bedrägeri och beskyddarverksamhet (inte illa för en person som aspirerar på att bli sitt lands president) skriver Svenska Dagbladet att "Fåtal gav Zuma sitt stöd" medan Dagens Nyheter rubricerar sin artikel "Massivt stöd för Zuma".

Enligt SvD:s Ola Säll var det "inte mer än några hundra som slöt upp" medan kollegan Anna Koblank på DN skriver att ANC "samlade tusentals anhängare till stöd för Zuma utanför domstolen".

Har de båda journalisterna verkligen varit på samma rättegång? Eller är det så att någon av dem inte ens var där utan har skrivit sin artikel baserat på andrahandsuppgifter, kanske från en källa med en egen politisk agenda?

Som läsare med ytterst begränsade möjligheter att själv avgöra vad som är sant eller inte blir man ju rätt desillusionerad. För vem ska man egentligen tro på, Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter? Eller kanske ingen av dem...

Read more...

2008-08-04

Debatten har gått överstyr

Att regeringen fullständigt har misslyckats med mediahanteringen och därmed opinionsbildningen runt FRA-lagen är väl tämligen uppenbart. Även i Allianspartiernas egna led finns en hel del kritiska röster, nu senast i dag i DN Debatt där 14 moderata kommunalpolitiker vill att regeringen ändrar lagen.

På ett sätt kan jag förstå mina kollegor. Frågan är svår och av hänsyn till nationens säkerhet kan varken regeringen eller Försvarets Radioanstalt berätta allt. Det ligger ju i sakens natur, men det underlättar inte precis för en saklig debatt där istället liberala bloggare, journalister och oppositionspolitiker tar ut svängarna rejält.

Samtidigt måste man inse att det man gör på nätet faktiskt är lika öppet som att skicka ett vykort eller föra ett samtal på en krog. Även om det inte är avsett för vem som helst kan det fasktiskt hända att någon annan ser eller lyssnar på det du kommunicerar. Och detta alldeles oberoende av om FRA scannar av kommunikationen eller inte.

Varje gång jag använder Google dokumenterar de mitt beteende och anpassar sin annonsering därefter. ICA vet mer om sina kunders köpvanor än de själva tack vare de elektroniska avtryck som användandet av deras kundkort innebär. Detta är bara två exempel i en lång rad där vi frivilligt lämnar ifrån oss elektroniska fotavtryck, förmodligen utan att ens reflektera över det.

Använder jag min arbetsgivares mailsystem inte bara kan utan faktiskt får denne läsa det som skrivs. Och alla vi som har ett hotmail-konto är inte mer skyddade än vad Microsoft låter oss vara.

Någonstans på vägen tycker jag att den här debatten har spårat ur. I "alla tider" har FRA avlyssnat radiotrafik och det innebär faktiskt att mobilsamtal och även fast telefoni som går över radiolänk riskerar att fastna i FRA:s nät - och det utan några protester från allmänheten.

Dilemmat är (och det gäller även dagens signalspaning i luften) att militär trafik blandas med privata mail och telefonsamtal. Det gäller såväl dagens radiospaning i luften som den framtida spaningen i kabel.

Det går inte, som vid brottsbekämpande avlyssning av en specifik telefon eller dator, att i förväg definiera vilka datorer, telefoner eller personer som ska avlyssnas utan man måste helt enkelt spana på hela informationsflödet. Annars blir verksamheten meningslös. Däremot går det att definiera sökbegrepp som fokuserar på värdefull underrättelseinformation och inte på privat mailkorresepondens eller porrsurfning på nätet. Och framförallt går det att skapa ett regelverk för hur den överskottsinformation som ändå kommer fram ska hanteras.

När den radiobaserade kommunikationen i allt större omfattning läggs över på kabel är det faktiskt fullt rimligt att vi har en lagstiftning som följer efter. Om man inte är så naiv att man tror att Sverige kan klara sig utan militär underrättelseverksamhet eller så ideologiskt fastlåst att man inte bryr sig bara ens egna mail inte passerar en sökmotor så inser nog de flesta det här när de tänker efter.

Samtidigt går det inte att bortse ifrån integritetsaspekten. Lösningen därvidlag är dock inte att avstå från signalspaning, varken i luften eller i kabel, utan att ta fram ett regelverk och inrätta kontrollinstanser som stärker integritetsskyddet. Så här långt tycker jag att försvarsministern har visat en stor öppenhet för att förbättra lagen på det området. N'är regeringen i höst återkommer med sina kompletterande förslag hoppas jag att vi kan ha en mer sansad debatt på det här området.

Övriga källor: DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD Brännpunkt Aftonbladet Aftonbladet2

Read more...

2008-08-02

Förmyndarattityd gentemot vårdnadsbidraget

Återkommen från sommarsemestern läser jag Karin Thunbergs attack mot vårdnadsbidraget i Svenska Dagladet. Knappt har reformen införts förrän Thunberg anser sig veta att "intresset är iskallt" samtidigt som hon menar att vårdnadsbidraget kommer att "utarma" förskoleverksamheten.

Alldeles bortsett från den bristfälliga logiken i Thunbergs resonemang så drar hon nog förhastade slutsatser om intresset. Lagen infördes den 1 juli då Sverige är i det närmaste semesterstängt. Att landets småbarnsföräldrar skulle stå i kö på kommunkontoren just då förefaller inte särskilt sannolikt, inte heller torde de föräldrar som redan fått en dagisplats plötsligt lämna den.

Således kommer inte vårdnadsbidraget att innebära någon anstormning av ansökningar, istället kommer reformen att utvecklas i takt med att nu föräldralediga och framtida föräldrar efter ledighetens utgång står inför valet att välja vårdnadsbidrag, daghem eller familjedaghem.

Någon utarmning av förskolan innebär inte heller reformen utan de barn som väljer förskola får självklart samma resurser som tidigare.

Dessutom är Thunborgs inställning i sig mycket märklig - att bara de som väljer förskola ska ha rätt till samhällets stöd. Att de som väljer att förlänga sin föräldraledighet med ytterligare något år (och som enligt Thunberg skulle ha gjort det ändå och därför inte tycks behöva/förtjäna något stöd) eller gud förbjude betala en farmor, morfar eller barnflicka bidrar till att försämra förskolan.

Det är ett cyniskt resonemang som representerar en förmyndarattityd vi har allför mycket av som det är. Att Karin Thunberg i likhet med många andra föräldrar har goda erfarenheter av förskolan är väl jättebra, men för den skull behöver man inte ifrågasätta föräldrar som gör andra val.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP