2008-09-29

Backen läggs ner - om (s) får bestämma

Idag behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott frågan om extra bidrag till Ekholmsnäsbackens Skidanläggning AB. Bidraget om 200 tusen kronor är en förutsättning för att det ska kunna bli någon skidåkning även kommande vinter då förra säsongen spolierades helt och hållet och därmed försvann en stor del av intäkterna.

Utan bidraget går verksamheten i konkurs och det vore stor risk att fordingsägarna i så fall monterar ner utrustningen och därmed ställer skidklubben, friluftsfrämjandet och allmänheten på bar backe (!).

Även om tillskottet säkrar verksamheten under den kommande säsongen räcker det inte till för att långsiktigt lösa ekonomin för skidanläggningen, utan det behövs andra insatser också. För närvarande pågår diskussioner mellan olika intressenter och från kommunens sida avvaktar vi för närvarande resultatet av dessa.

Men socialdemokraterna vill inte ge de skidåkande ungdomarna den chansen utan röstade emot förslaget på kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är förvånande med tanke på hur socialdemokraterna i andra sammanhang värnar om just ungdomsidrott.

Read more...

2008-09-26

Ett lyssnande ledarskap

Jag skrev igår om att jag uppskattade den lyhördhet finansminister Anders Borg visat gentemot lidingöborna. Nu visar visar statsministerna samma prov på ett lyssnande ledarskap.

FRA-frågan har helt klart blivit en kvarnsten för regeringen med protester från en opposition (som själva initierade lagförslaget), egna riksdagsledamöter, media och stora delar av bloggvärlden. Oavsett vad man tycker i sakfrågan är det helt uppenbart att regeringen varit mycket trängd och att FRA riskerade att ligga kvar som en våt filt över den politiska debatten och regeringens reformagenda.

Frågan behövde därför lösas.

Thomas Bodström fortsätter naturligtvis som vanligt med att dela ut sina verbala rallarsvingar och de mest principfasta motståndarna kommer inte heller acceptera det nya förslaget, men i övrigt är reaktionerna betydligt mer nyanserade än tidigare. Viktigast för regeringen var förstås att ena de egna riksdagsgrupperna.

Från en del håll hörs nu istället kommentarer om att regeringen "tvingas backa" som om det var någonting negativt, ett svaghetstecken. Så är det inte alls, tvärtom är det just Fredrik Reinfeldts stora styrka som ledare att han lyssnar, kompromissar och ser till att få alla med på båten.

Regerandets konst är ingen barnlek, i synnerhet inte i koalitionsregering och med riksdagsledamöter som aktivt och utåt hotar med att frondera. Det har säkert inte varit lätt att enas kring en lösning, men nu är det gjort och i det långa loppet är det en stor framgång för regeringen och Alliansen som helhet och särskilt för statsminister Fredrik Reinfeldt.

Källor: DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4

Read more...

2008-09-25

Vad säger lidingöcentern?

I en intervju med ABC Nytt protesterar centerns gruppledare i Stockholm mot det för lidingöborna så viktiga beslutet att lidingöregeln får vara kvar.

Centern på Lidingö har genom åren talat med kluven tunga i denna fråga då man kampanjat och demonstrerat mot biltullar samtidigt som man har röstat för den sortens trängselskatt vi nu har fått.

Bl a så deltog man, trots att man inte var inbjuden (just på grund av sina dubbla budskap till väljarna), med egna banderoller i den stora demonstrationen mot biltullar som arrangerades av moderaterna tillsammans med folkpartiet, kristdemokraterna och lidingöpartiet för några år sedan.

Samtidigt har man i fullmäktige röstat ja till trängselskatt.

Nu är det på tiden att lidingöcentern bekänner färg. Att man är för trängselskatt vet vi redan, men står man kvar vid beskedet att lidingöborna ska ha rätt till en fri väg ut eller delar man sin partikamrat i Stockholms syn att trängselskatt i praktiken även ska införas på Lidingö?

Lidingöborna förtjänar ett ärligt svar.

Read more...

Lidingöregeln blir kvar

Idag kunde regeringen ge ett mycket efterlängtat besked till lidingöborna: vi får behålla en fri väg ut till riksvägnätet. Lidingöregeln blir kvar fram till dessa att Norra länken öppnas. Då kan nämligen tullstationerna vid Ropsten flyttas innanför påfarten till Norra länken vi kan komma ut på riksvägnätet utan att behöva erlägga trängselskatt.

I vårt remissyttrande till finansdepartementet framförde vi bland annat att borttagandet av lidingöregeln skulle få orimliga konsekvenser för de som arbetspendlar mellan Lidingö och någon annan av kranskommunerna. Dessa har helt enkelt mycket svårare att att ersätta bilen med kollektiva transportmedel än de som reser mellan Lidingö och Stockholms innerstad. Dessutom skulle Lidingö i praktiken införa trängselskatt i staden trots att lidingöborna med en mycket stor majoritet motsatt sig detta.

Beskedet visar att vi har en lyssnande finansminister som har tagit till sig av de synpunkter som Lidingö stad lämnade i sitt remissyttrande och som jag även har fört fram i direkta samtal med honom.

Se reportaget i ABC Nytt

LT Lidingösidan

Read more...

2008-09-22

Lidingöbanan blir spårväg

Järnvägsstyrelsen har beslutat att lidingöbanan får klassas om från järnväg till spårväg. Detta positiva besked underlättar för genomförandet av den tänkta infarten till Dalénum och innebär att Lidingö stad och John Matsson Fastighets AB slipper kostnaden för ett urspårningsskydd (som utgår från att X2000-tåg ska kunna köras på lidingöbanan) vid den blivande Carl Malmstenskolan.

Sannolikt underlättas också en eventuell vägdragning norr om lidingöbanan mellan Högberga och Skärsätra av beslutet.

Read more...

En seger för huliganerna

Om uppgifterna i Dagens Nyheter stämmer, att polisen i samband med den olagliga demonstrationen i Malmö i fredags kväll inte ingrep när en man misshandlades mitt framför deras ögon, är det inte mindre än en skandal.

Det är illa nog att poliserna passivt såg på när demonstranter krossade skyltfönster, men att inte skydda människor som blir angripna får bara inte förekomma i svenskt polisväsende.

Kommenderingschefen Jan Holmströms kommentar till DN, att "Reclaim the street var en allmän sammankomst och det är en seger för polisen att den kunde genomföras" är ett direkt hån mot SEB och andra som fick sina fönster krossade för att inte tala om den misshandlade mannen.

En seger hade det varit om man hade fått de ansvariga att söka lov för demonstrationen och framförallt om den hade genomförts utan våld och skadegörelse. Nu blev det istället en seger för huliganerna medan polisen stod vid sidan och passivt såg på.

Reclaim-upploppen brukar ofta refereras till som gatufester, men som regel är de bara en ursäkt för att få slåss och ha sönder bilar och butiker. I Stockholm har vi fått uppleva det flera gånger och i början höll även Stockholmspolisen en låg profil vilket ledde till omfattande skadegörelse och svidande kritik.

Numera tror jag att man i Stockholm har lärt sig den läxan och jag hoppas att kollegorna i Malmö gör det snart också.

Övriga källor: Aftonbladet SvD DN DN2

Read more...

2008-09-21

Rapport ber om ursäkt till slut

Efter att i flera dagar vägrat be utrikesminister Carl Bildt om ursäkt trots att man felaktigt anklagat honom för att ha påstått att FRA samarbetar med diktaturer kryper nu Morgan Olofsson till korset och erkänner att Rapport hade fel.

Men det satt hårt åt. När Carl Bildt i Studio Ett i onsdags bad att Olofsson skulle lägga ut hela intervjun för att visa vad han egentligen hade svarat på vägrade rapportchefen detta hårdnackat med hänvisning till medias oberoende.

Att en minister inte ska få styra medias rapportering är en sak, men att förvägra en person rätten att bevisa sin oskuld är inte bara arrogant utan omoraliskt.

Till slut blev pressen på Morgan Olofsson för stor så nu ber han tittarna (inte Carl Bildt) om ursäkt för den felaktiga anklagelsen. Uppenbarligen tog han intryck av den interna kritiken från K-G Bergström som sa "Han hade rätt, vi hade fel och det ska vi säga det ärligt och ödmjukt.

Källor: Expressen DN SvD Aftonbladet Politikerbloggen

Read more...

2008-09-20

En örfil åt Bodström

Justitiekanslerns beslut att betala 3 miljoner kronor i skadestånd till Ahmed Agiza för den skandalösa behandlingen han och Mohammad Alzery fick utstå när de avisades från Sverige med hjälp av CIA är en direkt örfil mot Thomas Bodström.

Den ursäkt Helsingforskommittén nu kräver av den nuvarande regeringen borde istället komma från Bodström och hans dåvarande chef, Göran Persson.

Som justitieminister var han den högste ansvarige för att Sverige medverkade till att kränka deras mänskliga rättigheter. Numera ägnar han sig istället åt att verbalt kränka Tito Beltran i kvällspressen samtidigt som han är riksdagsledamot och ordförande i det mäktiga justitieutskottet. Men det är klart, när kändissverige samlas till rättegång finns alla möjligheter till publicitet och då kan t o m ett extraknäck som målsägarbiträde vara alltför frestande.

Källor: SvD DN Aftonbladet Aftonbladet2

Read more...

2008-09-19

Satsning på integration

DN Debatt presenterar idag Anders Borg och Nyamko Sabuni regeringens satsning på en förbättrad integration. Det är en satsning som präglas av morötter snarare än socialdemokratiska förbud, som präglas av respekt för individerna men som inte är kravlös.

Det är ett steg i helt rätt riktning med utgångspunkten att ta tillvara på den potential som finns hos alla nysvenskar istället för att se invandrare som ett problem.

Read more...

2008-09-18

Diskriminering är aldrig acceptabelt

Tusentals unga kvinnor har förhindrats att gå den utbildning de sökt - bara för att de är kvinnor. I en missriktad ambition att utjämna könsskillnaderna på landets högskolor har 36 av dem infört regler som innebär att det underrepresenterade könet ges förtur vid lika betyg eller poäng från högskoleprovet.

Eftersom fler kvinnor än män studerar på högskolan så blir det i 94 % av fallen så att det är just kvinnor som diskrimineras. Därmed förvägras de som individer samma möjligheter som om de varit män. Det är oacceptabelt.

Kvotering och diskriminering av enskilda individer är aldrig en bra lösning på en ojämn könsfördelning, vare sig det rör sig om styrelseposter i börsföretag eller studieplatser på högskolan.

Källor: Aftonbladet DN SvD

Read more...

2008-09-16

Sahlin(s) regeringsunderlag

Mona Sahlin försöker med ljus och lykta få fram ett trovärdigt regeringsalternativ till 2010, men det är inte så lätt. Ensam är inte längre stark, så socialdemokraterna kommer med all sannolikhet att erbjuda väljarna en koalition med miljöpartiet och kanske även vänstern.

Vad har då miljöpartiet att erbjuda väljarna? I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt ger partiets ekonomisk-politiska talesperson, Mikaela Valtersson, följande besked:

  • Miljöpartiet vill återinföra friåret
  • Miljöpartiet säger nej till sänkt bolagsskatt
  • Miljöpartiet vill höjd koldioxidskatten med 30 öre två gånger, vilket skulle innebära en höjning av bensinpriset med 2 kronor de närmaste två-tre åren.
  • Miljöpartiet vill höja kilometerskatten för den tunga lastbilstrafiken
  • Miljöpartiet vill införa den flygskatt som alliansregeringen stoppade vid tillträdet
  • Miljöpartiet säger nej till sänkt statlig skatt

Är det den politiken Mona Sahlin har att erbjuda svenska folket om hon får chansen? Väljarna förtjänar ett klart besked och journalisterna borde börja ställa frågan.

Read more...

2008-09-15

Åter monopol på Lidingös tidningsmarknad?

Tidningskoncernen Stampen köper Gisab (Gratistidningar i Stockholm AB) som bland annat äger Mitti-tidningarna. Detta enligt branschorganet Resumé.

Stampen äger sedan tidigare Lidingö Tidning och startade förra året Täby-Danderyd Tidning som ett svar på att Gisab etablerade Mitti Lidingö.

Vad som nu händer med Lidingö Tidning och Mitti Lidingö återstår att se, men risk finns för att den lokala tidningsmarknaden på Lidingö återmonopoliseras. Det gagnar i så fall varken läsarna eller journalistiken.

Rättelse och förtydligande

Brita Nilsson-Engström, redaktionschef på Lidingö Tidning, har uppmärksammat mig på ett fel i ovanstående inlägg:

Rubrik Media startade för två år sedan Täby Danderyd Tidning. Som ett svar på detta startade Mitt i-koncernen Mitt i Lidingö.

Rubrik Media i Stockholm AB ger ut de lokala nyhetstidningarna Lidingö Tidning, Nynäshamns Posten, Täby Danderyd Tidning och Vallentuna Steget.

Rubrik Media ingår i koncernen Promedia, som ger ut lokaltidningar på 15 orter i Mellansverige. De största tidningarna i koncernen är Vestmanlands Läns Tidning och Nerikes Allehanda. Promedia är i sin tur ett affärsområde inom Stampengruppen.

Read more...

Skellefteå - en rik kommun med fattiga invånare

Ofta brukar vänsterdebattörer reflexmässigt påstå att kommuner som Danderyd, Lidingö och Täby är rika kommuner. Ett påstående som, alltsedan Robin Hood-skatten infördes i slutet av 80-talet, fått allt mindre fog för sig.

Välskötta - ja, men knappast rika i den bemärkelsen att vi bygger upp stora förmögenheter med kommuninvånarnas pengar. Tvärtom försöker vi hålla kommunalskatten så låg som möjligt för att istället låta skattebetalarna få behålla så mycket som möjligt i sina egna plånböcker.

Nu skriver emellertid en kille som kallar sig Grottolle och som ofta kommenterar min blogg att minsann Skellefteå är en av Sveriges rikaste kommun räknat per invånare (appropå gårdagens inlägg om ny valfrihetsreform). Det är säkert sant, men desto intressantare är att förstå hur så kan vara fallet.

Om man jämför Skellefteå med Lidingö så kan man först konstatera att Skellefteå varje år får 520 miljoner kronor från skatteutjämningssystemet medan Lidingö betalar 322 miljoner kronor. M.a.o. bidrar Sveriges övriga skattebetalare och i synnerhet de som bor i en av de tio kommuner som, liksom Lidingö, är nettobetalare i utjämningssystemet till Skellefteåbornas kommunala förmögenhet.

Därutöver får Skelleftå kommun 124 miljoner kronor i aktieutdelning från Skelleftå Kraft, Sveriges 5:e största kraftbolag med delägarskap i såväl vattenkraft som kärnkraft. Således medverkar även kraftbolagets kunder runt om landet till Skellefteåbornas kommunala förmögenhet.

Men inte ens dessa tillskott räcker utan Skellefteå kommun debiterar dessutom 3,54 kronor mer i kommunalskatt per intjänad hundralapp av sina invånare än vad Lidingö stad gör. Inkluderar man landstingsskatten (vilket delvis är befogat då ansvarsfördelning mellan kommun och landsting skiljer sig åt i olika landsdelar) kvarstår ändå en skillnad på 1, 94 kronor till Skellefteåbornas nackdel.

Skulle Lidingö höja skatten till Skellefteås nivå skulle vi få in mellan 225 och 410 miljoner kronor varje år beroende på vilken av ovanstående skatteskillnader man utgår ifrån.

Med de förutsättningarna borde det inte vara så svårt att bygga upp en kommunal förmögenhet. Desto fattigare är dock Skellefteåborna som inte placerar sig bättre än på 189:e plats när SCB rangordnar kommunerna efter invånarnas egna nettoförmögenheter.

Read more...

2008-09-14

Ytterligare valfrihetsreform på väg

Enligt Aftonbladet kommer regeringen att föreslå att barnomsorgspeng ska införas i hela landet nästa år. Om det handlar om en nationell peng eller om krav ska ställas på att alla kommuner inför en lokal barnomsorgspeng framgår inte, men enligt uppgift kommer 220 miljoner kronor avsättas för reformen.

Med tanke på att det blir knappt 1 miljon kronor per kommun och bara på Lidingö kostar barnomsorgen närmare 200 miljoner kronor varje år kommer budgetförstärkningen knappast att märkas.

Desto viktigare är det principiella beslutet som ger varje familj samma rätt att välja barnomsorg som har funnits på Lidingö i många år och där en tredjedel av barnen går i privata förskolor eller familjedaghem.

Read more...

2008-09-11

Äntligen en storsatsning på infrastruktur

Redan förra året gjorde regeringen en förstärkning på väg och järnväg med drygt en miljard kronor per år. Nu går man vidare och satsar ytterligare 7,6 miljarder kronor i en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010.


Det innebär att anslagen till Sveriges infrastruktur på kort tid förstärkts med 10 miljarder kronor.

För Stockholmsregionen innebär satsningen 850 miljoner till välbehövliga vägprojekt. 450 miljoner för att färdigställa väg 73, 300 miljoner för att påbörja arbetet med E 18 Hjulsta-Ulriksdal och 100 miljoner för att komma igång med Södertörnsleden.

Nu gäller det att ha en fortsatt diskussion med regeringen om finansieringen av de tvärspårvägar som så väl berhövs i regionen och där även lidingöbanan är en viktig länk.

Källa: DN Debatt

Read more...

2008-09-10

Världen väntar inte

Fick i dagarna ett exemplar av den andra upplagan av Gunnar Hökmarks bok Världen väntar inte. Där beskriver han mycket tänkvärt om globaliseringens utveckling och vikten av att Sverige rustar sig för att möta tigerekonomiernas framfart.

I boken tar han också upp Rysslands stormaktsambitioner och vad det betyder för oss i Europa.

Boken som, kan beställas från Gunnar Hökmarks hemsida, är en intierad analys av världsutvecklingen och hans slutsats är att den väntar inte på oss...

Read more...

2008-09-09

Välkommet regeringsförslag

Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken sedan mitten på 80-talet. De flesta år som fritidspolitiker med olika uppdrag och sedan 2003 som kommunalråd.

Under alla dessa år kan jag inte påminna mig att staten en enda gång har gett kommuner och landsting mer resurser - utan att det följt med en kravlista som ofta kostat betydligt mer än de medel staten ställt till förfogande.

Men nu har det faktiskt hänt. Igår presenterade nämligen regeringen förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna med en procentenhet.

Det är i många avseenden ett klokt förslag. Dels finns det ett överskott i socialförsäkringssystemet och tanken är ju att avgifterna ska finansiera utgifterna, men inte ge stora överskott i statskassan. Dels innebär det en lättnad för arbetsgivarna som i de flesta branscher tyngs av dyra löneavtal.

Sannolikt kommer detta ha en positiv effekt på arbetsutbudet. Eftersom kommuner och landsting också är stora arbetsgivare får dessa tillsammans ett tillskott på 3 miljarder kronor. För Lidingös del handlar om ca 7 miljoner kronor.

Detta är ett välkommet tillskott till kommunkassan, särskilt då den senaste skatteprognosen för Lidingös del innebar minskade intäkter om 20 miljoner kronor. De sämre tider vi nu är på väg in i märks snabbt och tydligt i den kommunala ekonomin.

Regeringens förslag är därför mycket välkommet. All heder åt finansminister Anders Borg för ett klokt agerande.

Källor: SvD DN

Read more...

2008-09-08

Hyresgästföreningen skjuter sig själva i foten

Med rena skrämselpropagandan försöker Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, stoppa förslagen i den statliga utredningen "EU, allmännyttan och hyrorna". Men hon skjuter sig själv och hela hyresgästföreningen i foten.

Utan en reformering av det som i princip är den sista planekonomiska "marknaden" i Sverige kommer hyresrätten sakta men säkert att försvinna i attraktiva områden som Stockholms innerstad.

Hon hävdar bl a att 100 000 personer kommer att tvingas flytta om utredningens förslag blir verklighet. Det finns knappast fog att påstå något sådant. Bland de som Engman räknar till låginkomsttagare bor sannolikt en stor del i de många tiotusentals andra- och tredjehandslägenheter som florerar tack vare hyresregleringen och där betalar de som regel redan idag betydligt mer än bruksvärdeshyra.

Sen kan man ju fråga sig vartför det skulle vara en rättighet att inneha en attraktiv bostad bara för att man haft tur i bostadslotteriet eller betalat svart för sin lägenhet medan de som bor i villa eller bostadsrätt fasktiskt får betala vad det kostar.

Mot bättre vetande hävdar Engman också att högre hyror inte skulle ge fler hyresrätter. Idag är situationen den att om man säljer en fastighet till en bostadsrättsförening i Stockholmsområdet får man mer betalt än om man säljer den som en hyresfastighet. Detta av det enkla skälet att avkastningen som hyresfastighet är lägre.

Det krävs ingen Einstein för att inse att det leder till att alltfler hyresrätter omvandlas och att det är betydligt mer intressant att bygga bostadsrätter än hyreslägenheter. Men det vill inte Hyresgästföreningen inse utan kräver istället mer regleringar och mer subventioner för att deras medlemmar ska kunna på billigt på andra människors bekostnad.

Källor: DN Debatt DN DN2 DN3 DN4 SvD

Read more...

2008-09-07

Bargholtz återvänder till riksdagen

Äldre- och handikappnämndens vice ordförande, Helena Bargholtz (fp), ser av allt att döma ut att få återvända till riksdagen. Hon står nämligen näst på tur när Mauricio Rojas enligt ett pressmeddelande från folkpartiet i höst lämnar sin riksdagsplats för att bli rektor för en skola i Madrid.

Platsen är dock som ersättare för högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, så det gäller att inte Dagens Nyheters spekulationer om att han skulle få sparken efter att forskningspropositionen har lagts i oktober stämmer. Skulle så ske och han väljer att återta sin riksdagsplats blir Bargholtz sejour i landets främsta beslutande organ ytterst kort - om hon ens hinner tillträda.

Read more...

2008-09-06

Goda chanser att vända trenden

När halvtid nu närmar sig för Alliansregeringen finns det all anledning för ministrar och partiledningar att reflektera över resultatet de gångna två åren och dra lärdom av såväl framgångar som misstag.

Regeringen har å ena sidan genomfört en rad olika mycket viktiga reformer, såsom jobbskatteavdrag, tandvårdsreform, storsatsning på rättsväsendet med bl a fler poliser, fastighetsskatten, mer resurser till fortbildning av lärare, stärkt yrkesutbildning och miljardtillskott till omsorgen om äldre och psykiskt funktionshindrade. I dagarna föreslås också en skattesänkning för 90 % av landets pensionärer.

70 av 131 vallöften är genomförda, ytterligare 43 påbörjade. Aldrig tidigare har så många haft det så bra i Sverige, men ändå tycks det inte avspegla sig i opinionssiffrorna.

Ett skäl tror jag står att finna i en viss tafflighet i själva regerandet. Kanske inte så konstigt med tanke på att de flesta ministrar inte hade någon exekutiv erfarenhet tidigare. Men det är en brist som tack och lov går över med tiden.

Regeringen har också lyckats med att göra många av sina kärnväljare missnöjda. Försvarsfrågan är ett tydligt exempel på detta och den vanligaste anledningen till att tidigare medlemmar valt att lämna moderaterna. Likaså oviljan att avskaffa värnskatten, en orättvis, tillfällig (?) straffskatt på utbildning och ansträngning som saknar betydelse för statsfinanserna och vars enda syfte är att tillfredsställa avundsjukans apostlar.

Kärnväljarna kommer inte att rösta på något av vänsterpartierna, men deras alternativ kan mycket väl bli soffan istället för valurnan - och det vore illa nog. Deras engagemang och entusiasm är också avgörande för att vinna alla de osäkra väljarna.

All framgångsrik politik måste vara idéburen. Det var den 2006 då Fredrik Reinfeldt ledde moderaterna till den största framgången i modern tid med jobblinjen som främsta budskap.

Det var inget socialdemokratiskt budskap, tvärtom så utmanande Fredrik Reinfeldt den gängse bidragslinjen som förshärskat alltför länge i Sverige.

Valet 2010 kommer inte heller att vinnas genom att man flörtar väljarna med vänsterpolitiska utspel. Det som behövs är istället en stark borgerlig politik och en förmåga att tydligt kommunicera detta budskap.

Opinioner kan svänga snabbt och med två år kvar finns det goda chanser att vända trenden, men det är hög tid att börja nu om regeringen ska vinna valet 2010 också.

Källor: SvD SvD2 DN

Read more...

2008-09-03

Dom med orimliga konsekvenser

Högsta domstolen har beslutat att en langare ska få skadestånd för att hans knarkpengar, 144 000 kronor, blivit stulna. Motivet är att det inte ska löna sig att stjäla.

Gott så, men det kan knappast vara lagstiftarens avsikt att hjälpa brottslingar att återfå sitt byte. Rimligen borde HD samtidigt ha beslutat att pengarna skulle vara förverkade så att varken tjuven eller knarklangaren fått glädje av dem.

Read more...

2008-09-02

Smutskastningskampanjen tyder på desperation

Att utse Sarah Palin till vicepresidentkandidat var ett genidrag av John McCain. I en och samma person får han en partner som attraherar de kristna, konservativa väljargrupperna, många av Hillary Clintons besvikna supportrar liksom de som kan känna en oro över McCains egen ålder.

Hon har dessutom exekutiv erfarenhet som guvernör och borgmästare vilket inte bara McCain utan även Obama och Biden saknar. Därtill är hon en Washington-outsider, något som ofta tillmäts stor betydelse i de amerikanska presidentvalen.

Nervositeten i det demokratiska lägret är naturligtvis stor och det finns krafter i amerikansk politik som nu med ljus och lykta letar efter möjligheter att kunna angripa denna 44-åriga fembarnsmor.

Med fejkade nakenbilder och rykten om att hon i själva verket är mormor till sin yngste son försöker man sticka hål på hennes "family values" image - allt i syfte att de riktigt konservativa ska föredra soffan framför valurnan den 4 november.

Uppenbarligen är desperationen stor när man istället för att diskutera sakpolitik ägnar sig åt personlig smutskatsning och dessutom låter guvernör Palin klä skott för att hennes 17-åriga ogifta dotter är gravid.

Källor: Aftonbladet Expressen Expressen2

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP