2011-04-26

Hökmark om påskupproret

Gunnar Hökmark skriver idag insiktsfullt på sin blogg om det s k påskupproret och problematiken med att använda gud och religion som bas för sina politiska ställningstaganden. Han pekar också på att kyrkans politiska engagemang många gånger varit selektivt och att man väljer vilka "orättvisor" man vill engagera sig i. Ett mycket läsvärt bidrag i debatten.

Även Göran Rosenberg, kolumnist på Dagens Nyheter kommer fram till ungefär samma slutsats.

Läs även: SvD SvD SvD DN

Read more...

2011-04-21

Taktiskt besked från S

Efter två dagars överläggningar meddelar nu Socialdemokraternas verkställande utskott att man inte kommer att återinföra fastighetsskatten - om man åter skulle få makten i Sverige.

Som motiv anges att boendet är en så stor investering för människor och att det därför inte är rimligt att regelverket riskerar att ändras vart fjärde år. I verkligheten handlar det nog snarare om att Socialdemokraterna insåg vilken politisk bojsten fastighetsskatten blivit.

Gott så, det viktigaste är trots allt att en orättfärdig skatt inte riskerar att återkomma.

I höst väntar sedan besked om bl a RUT-avdraget. Det skulle inte förvåna mig om Juholt & Co även på denna punkt backar från sin egen politik i syfte att göra sig valbara 2014. Men varför välja en blek kopia när orginalet är så mycket bättre?

SvD Expressen DN Den hälsosamme ekonomisten Anybody's place Radikalen

Read more...

2011-04-14

Inte mer än hälften av lönen i skatt

Igår presenterade finansminister Anders Borg den ekonomiska vårpropositionen för Sveriges riksdag. Innehållet är på flera sätt positivt för Lidingöborna. Men precis som Svenskt Näringslivs vd, Urban Bäckström, säger kan regeringen göra mer.

Det är ett steg i rätt riktning att genomföra ett femte jobbskatteavdrag vilket framförallt gynnar löntagare med låga och normala inkomster. Tillsammans med skattesänkningen på 24 öre som vi genomförde på Lidingö vid årsskiftet, bidrar det femte jobbskatteavdraget till ökad sysselsättning och högre tillväxt.

Det är också bra att regeringen inser att höga marginalskatter försvårar arbetet med att locka hit utländska experter, forskare och talanger. Men svaret bör inte vara en särskild lägre beskattning för enbart dessa. Med våra höga marginalskatterna finns nämligen också en risk att svenska experter flyttar utomlands. Därför är det viktigt att regeringen också slopar den tillfälliga värnskatten som Socialdemokraterna införde 1995. Ingen ska behöva betala mer än hälften av sin lön i skatt.

DN DN DN DN DN DN SvD Aftonbladet Gunnar Hökmark

Read more...

2011-04-08

Jämställdhet på folkpartivis

Man kan ha många synpunkter på Riksbankens beslut om vilka personer som ska pryda våra nya sedlar. Exempelvis lyser näringsliv och forskning med sin frånvaro och det finns många andra förtjänstfulla personer som skulle ha kunnat komma ifråga. Men alla får inte plats och de utvalda var på sin tid förträffliga och folkkära representanter för Sverige.

Att sen rojalister retar sig på att det inte blev några kungar var väntat. Men när ordföranden i liberala kvinnor, Bonnie Bernström, på fullaste allvar hävdar att Riksbanken brister i jämställdhet därför att den nya 1 000-kronors sedeln pryds av en man medan 20-kronors sedeln tilldelas en kvinna vet man inte om man ska skratta eller gråta.

Bernström har nämligen räknat ut att den sammanlagda valören för män är 1 250:- och för kvinnor 620:- och därmed skulle den "hierarkiska ordningen vara fastställd" vilket enligt Bernström återspeglar kvinnornas ekonomiska underordning.

Är det med sådana genusglasögan som folkpartiets kvinnoförbund tänker driva det fortsatta jämställdhetsarbetet?

Read more...

2011-04-04

Nu inför vi en "whistleblower" funktion

Mot bakgrund av den stora korruptionshärvan i Göteborg, kompletterar vi nu Lidingö stads korruptionspolicy med en s k "whistleblower" funktion. Det innebär att stadens anställda anonymt kan vända sig till stadsdirektören eller stadsjuristen om de ser, hör eller kommer i kontakt med något misstänkt.

Den reviderade policyn är ett viktigt dokument som ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda inom staden ska förhålla sig till gåvor och andra förmåner i sin tjänsteutövning. Att ta emot en otillbörlig gåva kan ge fängelse och leda till att den som tagit emot gåvan förlorar jobbet.

Det får inte finnas utrymme för att någon inom staden kan misstänkas för korruption. Det skulle allvarligt skada allmänhetens förtroende för oss förtroendevalda och stadens anställda. Därför är det mycket viktigt att ha en klar och tydlig policy för hur vi förtroendevalda och anställda inom Lidingö stad ska förhålla oss till gåvor och förmåner som kan dyka upp i olika sammanhang.

Framför allt måste vi fortsatt vara vaksamma på de delar som är mest känsliga för påtryckningar. Det handlar om de områden som är i kontakt med fastighets- och byggsektorn, upphandling, entreprenader och avtalsförhandlingar. Men det finns även risker för anställda inom skolan samt inom vården och omsorgen.

Vår korruptionspolicy ger ett bra stöd till alla att kunna säga nej till erbjudande som ligger i gränszonen. Det är en trygghet att kunna hänvisa till vår policy när det kommer olika inbjudningar eller gåvor som inte alltid har med tjänsten att göra.

Upphandling 24

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP