2008-02-29

Valfrihet på gamla dar...

Idag överlämnade Frittvalkommittén sitt betänkande LOV att välja.
Utredningen föreslår framförallt att LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) kompletteras med LOV (Lag Om Valfrihetssystem).

Det är ett mycket välkommet förslag som kommer att underlätta för kommunerna att skapa kundvalssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Förslaget är även tillämpbart på sjukvården.

Dagens LOU har en rad fördelar, det tvingar kommuner, landsting och myndigheter att vara professionella och tydliga i sina krav. Rätt använd ökar den konkurrensen och säkrar kvalitén. Men det finns också brister i lagen som gör att den är svår att kombinera med kundval.

För det första förutsätter LOU tidsbegränsade avtal, ofta på 3-7 år varefter en ny upphandling ska äga rum. Om entreprenören då inte vinner blir det ett nytt företag med nya chefer, nya rutiner och delvis ny personal som tar över. Det skapar lätt en oro bland de boende. Dessutom uppmuntrar det inte till långsiktighet i verksamheten.

För det andra är risken med LOU att fokus på priset blir alldeles för stort på bekostnad av just kvalitèn. Den prismedvetenhet som konkurrens och entreprenader har medfört har varit välgörande för att inte säga nödvändig i den kommunala verksamheten, men idag vet vi ganska väl vad en sjukhemsplats eller en hemtjänsttimme ska kosta.

För det tredje finns risken med LOU att det periodvis uppstår monopol eller oligopol på den lokala marknaden. På Lidingö har vi exempelvis bara särskilda boenden som drivs av kommunen eller Attendo eftersom den sistnämnda har vunnit alla upphandlingar. Vill man ha reell valfrihet måste man säkerställa att det finns flera alternativ att välja på.

Flera kommuner som redan infört kundval har använt sig av ett auktorisationsförfarande istället för LOU. Det är helt i linje med det nya lagförslaget, men än så länge rör man sig i lagens gråzon. Andra kommuner använder LOU, men får då leva med vissa begränsningar.

I korthet innebär LOV att kommunen eller landstinget fastställer en peng som man betalar för utförd verksamhet, exempelvis en dygnskostnad på ett särskilt boende. Man ställer också upp vilka kvalitetskriterier som gäller och avgör vilka företag som lever upp till dessa.

Företagen är inte garanterade några volymer utan måste istället varje dag konkurrera om kunderna. Det blir allstå den enskilde och inte kommunen som väljer utförare. Det är en viktig maktförskjutning och demokratiseringt. I mångt och mycket liknar systemet skolpengen, men med den skillnad att det är valfritt för kommunerna att införa det och det är inte någon statlig myndighet som godkänner utförarna.

För Lidingös del är detta förslag mycket välkommet. Vi har redan gett äldre- och handikappförvaltningen i uppdrag att ta fram ett kundvalssystem inom äldreomsorgen och när detta förslag blir verklighet, vilket är tänkt från årsskiftet, underlättas vår lokala reform avsevärt. Det tackar vi för!

Källa: SvD

Read more...

2008-02-27

Senkommen insikt

På väg hem från ett möte med EU:s Regionkommitté läser jag att Miljöpartiets språkrör, Maria Wetterstrand nu överger sitt krav på att Sverige ska lämna EU. Sent omsider har hon insett vad Miljöpartiets systerpartier i resten av Europa liksom övriga svenska riksdagspartier (utom vänsterpartiet) kommit fram till för länge sen, nämligen att miljöproblemen är globala och däför måste lösas gemensamt.

För det hade väl ingenting att göra med att hon vill visa att partiet är regeringsdugligt inför 2010, eller...

Källor: DN DN2 DN3 DN4 SvD DN5 SvD2

Read more...

Missriktad välvilja

I en missriktad välvilja förslår nu moderaterna att man ska utvidga den jämställdhetsbonus som införs i sommar för föräldralediga till att även omfatta VAB-dagar (Vård Av Barn).

Den redan beslutade bonusen är förvisso bättre än vänsterns krav på kvotering, men den bygger likväl på synen att vi politiker vet bäst hur familjer ska ordna sina liv.

Ett viktigt argument för jämställdhetsbonsen har varit att taket i försäkringen innebär att framförallt många män inte får 80 % ersättning och då har familjen svårt att ekonomiskt klara en delad föräldraledighet. Det problemet löser man bättre genom att slopa eller i vart fall rejält höja taket. Trots allt betalar ju dessa personer motsvarande mer i skatt.

Att nu dessutom skapa ett bonussystem för att säkerställa att papporna verkligen tar ut lika många VAB-dagar som mammorna innebär bara ytterligare en politiskt korrekt pekpinne som familjerna inte behöver.

Tänk om politiken kunde fokusera på qtt tq bort onödiga hinder, men avstå från att hela tiden försöka styra människors liv.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN Aftonbladet SvD4 SvD5

Read more...

Hur prioriterar polisen egentligen?

I förrgår hade vi inbrott i en av Lidingö stads mätbilar, full med teknisk utrustning, i stadshusets låsta garage. Tjuvarna hade varit fräcka och skickliga nog att ta sig in i garaget med en egen bil vilken parkerats bredvid.

En av stadens anställda kom på tjuvarna under pågående inbrott, vilka flyr från platsen till fots. Deras egen bil, som visade sig vara stulen, lämnas kvar.

Stadens säkerhetschef som genast informeras ringer till polisens ledningscentral som svarar med en gäspning. Någon patrull skickas inte ut utan man säger att man ska meddela ägaren till den stulna bilen och föreslå att denne hämtar bilen nästa dag.

Kort därefter återkommer tjuvarna och återtar den stulna bilen i vilken de åker därifrån. Det är knappast vilka tjuvar som helst som är så förslagna att man tar sig in i ett låst garage med en egen (stulen) bil, mitt på dagen då risken för upptäckt är stor och gör inbrott i en bil med specialinstrument. Dessutom är man fräcka nog att återvända efter upptäckt för att hämta den stulna bilen.

I polisens prioriteringar står att man alltid ska åka på pågående brott. Om det ändå inte skulle kunna ske p g a att alla patruller är upptagna (det skulle ju kunna pågå ett stort värdetransportrån eller något annat som gör att man helt enkelt måste prioritera bort ett mindre allvarligt inbrott) är det ändå rimligt att så snart som möjligt komma till brottsplatsen för att säkra bevis.

Det är ju inte osannolikt att det i den stulna bilen finns stöldgods eller att man säkra fingeravtryck i någon av fordonen, men något sådant intresse visar inte polisen. Till saken hör att närpolisen är i tjänst vid tillfället, men de kontaktas inte ens av ledningscentralen.

På måndag, när jag träffar länspolismästare Carin Götblad ska jag fråga henne hur polisen egentligen prioriterar sin verksamhet, men det är sådana här upplevelser som får mig att vilja ha en kommunal polis som faktiskt kan vara tillgänglig när den behövs.

Fokus

Read more...

2008-02-26

AGA utökar på Dalénum

Efter moget övervägande har AGA skrivit ett 10-års kontrakt med JM som innebär att man samlar sitt huvudkontor på Lidingö. Den verksamhet som idag finns i Hallonbergen flyttar således nästa år till nyrenoverade lokaler i Dalénum.

Eftersom AGA har betytt väldigt mycket för Lidingös utveckling genom åren är det oerhört positivt att man nu åter expanderar sin verksamhet här. Bland annat var Gustaf Dalén den drivande kraften bakom Södra Lidingöbanans tillkomst.

Read more...

2008-02-24

Klarspråk om biltullar

Debattören Mattias Svensson har i Expressen skrivit en av de bästa debattartiklarna mot trängselskatten som jag läst på länge. Läs den!

Read more...

2008-02-23

LT tappar läsare

Lidingö Tidnings upplaga rasar, det avslöjar Lidingösidan. På ett år har man tappat 7 % av sina prenumeranter, 600 stycken. Numera är upplagan nere i 7 600 exemplar.

Annonsbladet Mitt i Lidingö ökar däremot från 23 000 till 23 800 exemplar, men eftersom det är en gratistidning som delas ut till alla hushåll är det svårt att säga hur många som verkligen läser den.

Read more...

Attunda hoppar av

I närmare ett års tid har det pågått diskussioner om att slå samman Södra Roslags Räddningsförbund, Attunda Räddningsförbund och Stockholms Brandförsvar (som på entreprenad även sköter Lidingös, Solnas och Sundbybergs räddningstjänst).

Även Sigtuna, Knivsta och Nacka har visat intresse. 17 kommuner skulle alltså gå samman och skapa en slagkraftig organisation som har kapacitet att klara av större katastofer och dessutom till en lägre kostnad.

Stockholms stad som kommer att bli den utan jämförelse största medlemskommunen i det gemensamma förbundet har på ett föredömligt sätt bjudit till och visat en ödmjukhet inför övriga kommuners intressen.

I går meddelade emellertid Attunda, bestående av Upplands-Väsby, Järfälla, Sollentuna och Upplands-Bro att man hoppar av. Det är svårt att hitta några rationella skäl till beslutet.

Det är bara att beklaga, men även om förbundet hade blivit ännu bättre med Attundas medlemskommuner så står och faller inte projektet med dem. Det finns stora vinster med ett samarbete mellan de kvarvarande kommunerna. Den stora förlusten gör istället medborgarna i Upplands-Väsby, Järfälla, Sollentuna och Upplands-Bro som får en sämre räddningstjänst till en högre kostnad.

Read more...

Bådar gott för framtiden

I en intervju i Dagens Nyheter uttalar sig det moderata trafiklandstingsrådet, Christer G Wennerholm entusiastiskt, inte bara om Lidingöbanan utan även om en sammankoppling med den planerade utbyggda Djurgårslinjen som är tänkt att gå från Centralen hela vägen upp till Värtan.

Det är ljuv musik för oss lidingöbor som länge slagits för ett bevarande och en upprustning av Lidingöbanan.

Read more...

Myten om invandrarna

Det finns en myt om att invandringen kostar samhället så mycket. Ofta förstärks den av enskilda exempel som ibland är sanna, ibland är en del av själva myten. Därför är det välgörande när duktiga journalister som Peter Wolodarski tar sig tid att gräva lite djupare under ytan och ta reda på fakta.

I gårdagens DN gör han just det när han dissikerar myten om att AIDS-problematiken är ett specifikt invandrarproblem som kostar samhället miljarder kronor varje år. Eller som han själv uttrycker det:

Jag är inte ute efter att förtiga de kostnader och problem som invandringen kan medföra. Men som debatten nu förs är den alltför ofta präglad av vandringssägner.

Visst är invandrare överrepresenterade bland HIV/AIDS-smittade, men det innebär ingalunda att de flesta invandrare är smittade. Dessutom är väl det inget skäl att stänga människor ute, de om några kan ju behöva vår hjälp. Inte heller är samhällets kostnader så höga som en del låter påskina.

Read more...

2008-02-21

Ny mansattack av Ireen von Wachenfeldt

I en debattartikel på SVT Opinion går Ireen "män är djur" von Wachenfeldt till förnyad attack mot manssläktet. På det populära temat mäns våld mot kvinnor hävdar hon på fullaste allvar att detta våld är "ett uttryck för den maktstruktur som finns" och beror på att ingen man "är helt fri från de patriarkala normer som styr" samt att "vi föds in i denna könsmaktsordning".

Vilken könsmaktsordning som styr att män i huvudsak misshandlar andra män förtäljer inte historien. Inte heller vilka patriarkala normer som får kvinnor att misshandla män, våld i lesbiska förhållanden eller att nästan en tredjedel av de som misstänks för barnmisshandel är kvinnor.

Våld är ett stort problem, oavsett var det förekommer eller vem som drabbas. Men man löser det inte genom att skuldbelägga halva befolkningen och låtsas som den andra halvan enbart är oskyldiga offer.

Read more...

2008-02-20

Vad var det jag sa...

Ett ekonmiskt fiasko, så beskriver Dagens Nyheter trängselskatten. Enligt tidningen skulle systemet gå back ända till 2011, men det är värre än så. Frågan är om trängselskatten någonsin kommer att ge ett samhällsekonomiskt överskott?

I sin beräkning har DN utgått från Vägverkets direkta projektkostnader på 1,8 miljarder kronor, men totalkostnaden för projektet låg på mer än det dubbla, ca 3,8 miljarder kronor. Med ett överskott på 370 miljoner kronor dröjer det över 10 år innan systemet börjar ge överskott - och då har vi inte räknat någon ränta på investeringen.

Därtill har SL fått ca 300 miljoner kronor i ökade kostnader för kollektivtrafiken för att kunna ta emot de nya resenärerna som trängselskatten medfört. Denna kostnad finns inte med eftersom den inte drabbar staten och Vägverket.

Ett samlat samhällsekonomiskt överskott på 70 miljoner kronor per år ska således finansiera en investering om 3,8 miljarder kronor + ränta.

Det retar säkert en och annan, men jag kan inte låta bli att säga det: Vad var det jag sa...

Övriga källor: DN DN2 DN3 DN4 DN5 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2008-02-15

Framtidsfrågor à la Sahlin

Läste nyligen i tidningen Fokus att på frågan om vilka som var de tre viktigaste framtidsfrågorna hade Mona Sahlin svarat:

  1. Könsneutral äktenskapslagstiftning
  2. Stoppad utförsäljning av hyresrätter
  3. Massiv utbyggnad av vindkraften

Det är till att verkligen ha identifierat de stora frågorna. Men det är klart, i socialdemokraternas Sverige är det inte så viktigt om människor har jobb (det finns ju alltid bidrag), om våra ungdomar får en bra utbildning (det finns ju alltid bidrag), om företagen kan möte den globala konkurrensen (det finns ju alltid bidrag), om vårdköerna växer (det finns ju alltid sjukpeng) och transportsektorns utsläppsproblematik kan säkert lösas med små vindkraft på motorhuvarna...

Read more...

2008-02-14

Oseriöst agerande i regionfrågan

Härom veckan var jag på ett mycket märkligt möte i Västerås. Inbjudan handlade om att diskutera regionfrågan och hade mycket väl kunnat bli en intressant dialog bland intresserade lokalpolitiker i Mälardalen hur vi ska kunna utveckla samarbetet.

Men det blev snabbt uppenbart att några hade en mycket tydlig agenda, nämligen att så snabbt som möjligt tvinga fram ett ställningstagande där i princip hela Mälardalen skulle bli ett storlandsting.

En del, som folkpartiets Maria Wallhager, hade så bråttom att det inte ens räckte med att ett förslag var framme till 4 april då nästa möte var tänkt att hållas. Nej inom ett par veckor skulle man bestämma sig i fem olika län för att gå samman.

Och idag kan man i Svenska Dagbladet läsa att Wallhager & Co i vart fall vill slå ihop Stockholms län med Sörmland.

Agerandet är inte seriöst. Istället för att utgå från vilka frågor vi behöver samarbeta kring börjar man med att rita kartan - och fort ska det gå.

Att regionen behöver samarbeta bättre är uppenbart, inte minst när det gäller trafik- och infrastrukturfrågorna. Men inte lär vården bli bättre i Örebro för att den styrs av landstingspolitiker i Stockholm eller tvärtom.

Inte heller är det någon brådska att fatta beslut. Det är knappast aktuellt att Västra Götalandsregionen plötsligt skulle expandera sitt territorium om inte vi stockholmare bestämmer oss innan månaden är slut. Regeringen har också tydligt markerat att frågan får anstå till efter valet.

Det är knappast någon kioskvältare bland medborgarna heller utan handlar mer om maktpositionering från vissa politikers sida. Om Maria Wallhager vill bli återvald 2010 borde hon fokusera mer på Vårdval Stockholm och att kapa vårdköerna än att rita nya regionkartor som medborgarna knappast bryr sig om.

Read more...

2008-02-13

Hjärtspecialister ifrågasätter vårdmyt

För tre dagar sedan skrev jag att SvD avlivar en vårdmyt. Nu bekräftas detta även i en stor artikel på DN Debatt där femton hjärtspecialister går till starkt angrepp mot TV-serien "Om ett hjärta" och den mediedebatt som följt på serien.

De menar att det "ger en fullkomligt falsk bild av svensk hjärtsjukvård och sprider en helt obefogad rädsla hos såväl patienter som anhöriga att kvinnor med hjärtsjukdom inte blir väl omhändertagna".

Självfallet ska både män och kvinnor få bästa möjliga vård - något annat är inte acceptabelt. Men vad har vi att vinna på att det sprids en myt om bristande jämställdhet på ett område där så inte tycks vara fallet?

Read more...

Nu kommer räkningen

Återigen höjde riksbanken räntan. Motiveringen är den stigande inflationen och detta trots oron för en vikande utveckling av världsekonomin. Nu kommer räkningen för de höga löneavtalen som inte minst Handels och Kommunal drev igenom förra året.

Källor: DN DN2

Read more...

2008-02-11

Regeringen lyssnar

Fredrik Reinfeldt har i många sammanhang visat prov på förmåga att lyssna och ta till sig av andras synpunkter. Till skillnad från sin förträdare är han prestigelös och pragmatisk, något som han har haft god nytta av när koalitionsregeringen skulle bildas och därefter vårdas.

Idag gav han ytterligare bevis på denna förmåga då han meddelade att regeringen drar tillbaka förslaget om att begränsa rätten att komplettera den statliga sjukförsäkringen med en privat. Det var ett klokt beslut eftersom förslaget knappast skulle minska sjukskrivningarna och på goda grunder kritiserats från i stort sett alla berörda parter.

En pikant detalj i sammanhanget är att en av kritikerna, TCO:s ordförande Sture Nordh, som socialdemokratisk statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet själv var med och införde en motsvarande begränsning på 90-talet, fast då redan från 3:e sjukskrivningsmånaden och inte som i detta nu förkastade förslag från den 12:e månaden...

Källor: DN SvD Aftonbladet

Read more...

Vinnare och förlorare

Min gode vän och kollega, Gunnar Oom, moderat kommunstyrelseordförande i Danderyd uppmärksammade mig häromdagen på en intressant aspekt när det gäller inkomstskillnader mellan invånare i olika kommuner.

Bakgrunden var ett reportage i Sveriges Radio där man berättade att invånarna i Danderyd hade den högsta medelinkomsten (410 700 kr/inv) medan åseleborna hade den lägsta (156 699 kr/inv) .

Men Gunnar som inte bara har en bakgrund som ekonom utan även är en stor excelfantast började gräva lite djupare i SCB:s statistik. När han jämförde de 10 % av invånarna i respektive kommun som tjänade minst fann han att rangordningen blev helt annorlunda.

Högst genomsnittlig förvärvssinkomst bland de 10 % som tjänade minst hade Nykvarn med 101 888 kronor/invånare medan Danderyd låg på 278:e plats med 63 085 och Lidingö på 268:e plats med 75 055 kronor/invånare. Åsele hamnade på 102:a plats med 87 120 kronor/invånare.

Den här statistiken visar att inkomstspridningen är betydligt större i kommuner som Lidingö och Danderyd än i Nykvarn eller för den delen Åsele. Och spridningen beror inte enbart på att det finns fler höginkomsttagare i Danderyd och Lidingö utan också fler som har en riktigt låg inkomst.

Om man sen tittar på hur utjämningsskatten är fördelad så betalar Danderyds invånare mest följt av lidingöborna medan Åsele är landets högsta mottagare av utjämningsskatt. Det innebär att även låginkomsttagare i Danderyd och Lidingö (vilka tjänar betydligt mindre än låginkomsttagare i de flesta andra kommuner) via skatteutjämningen subventioner den kommunala servicen för invånarna i såväl Åsele som i flertalet andra kommuner.

Read more...

2008-02-10

Tydlig jobbprofil gav regeringsmakten

PJ Anders Linder konstaterar i dagens ledare i SvD precis som jag själv gjorde i mitt blogginlägg i förrgår, att det var en högervind som gav Alliansen valsegern snarare än en moderat vänstersväng.

Framförallt var det Fredrik Reinfeldts förmåga att bygga en tydlig moderat profil i jobbfrågan som banade vägen för regeringsskiftet.

Linders slutsats är att vi moderater måste stå upp för våra kärnvärden och inte får ducka i idédebatten om vi även ska vinna valet 2010.

Read more...

SvD avlivar vårdmyt

Mannen är norm inom vården hävdas det ofta, nu senast i TV-serien "Om ett hjärta" av och med centerns riksdagsledamot Solveig Ternström. Men Svenska Dagbladet avslöjar att detta numera är en myt liksom att fler kvinnor än män skulle dö i hjärtinfarkt.

Inte heller stämmer det att läkemedel bara testas på män (om de inte avser enbart manliga sjukdomar). Däremot låter man vanligen friska män testa medicin av säkerhetsskäl innan man prövar dem på kvinnor. Detta för att det är förenat med stora risker för dem som testar medicinen. Män tar alltså på sig risker som kvinnor slipper och blir sedan som grupp beskyllda för att gynnas på kvinnornas bekostnad. Intressant logik...

Read more...

2008-02-08

Högervind gav valvinst

SCB:s valunderökning 2006 som presenterades i dagarna visar att det var en högervind som gav Alliansen valsegern tillsammans med socialdemokraternas upplevda regeringströtthet.

Andelen högre tjänstemän som röstade på moderaterna var 39 % medan andelen lägre tjänstemän var 26 %. Bland arbetare var andelen 13 procent, vilket är samma nivå som förra gången de borgerliga partierna vann valet, 1991 - då under Carl Bildts ledning. Myten om att moderaterna främst bröt sig in i klassiska socialdemokratiska grupper stämmer alltså inte.

En intressant iaktagelse som SCB gör är att moderaterna ökade betydligt mer bland de förvärvsarbetande (+13 %) än de arbetslösa (+2 %). Likaså ökade vi mer bland dem som aldrig varit sjukskrivna under året (+ 14 %) än dem som varit långtidssjukskrivna (+8 %).

Detta tyder ju på att regeringens mycket framgångsrika satsning på att få fler i arbete och att minska sjukskrivningarna inte bara är bra för människorna och landets ekonomi, det borde också visa sig i kommande röstsiffror i nästa val.

När det gäller sakfrågor var det främst ekonomi, skatter, utbildning, familjepolitik och sysselsättning som fick väljare att byta från vänster- till högerblocket. Bland de som bytte från socialdemokraterna till moderaterna var sysselsättning viktigast, följt av skatter och ekonomi.

Med andra ord var det klassiska starka moderatfrågor som fick väljarna att ta klivet över blockgränsen, med ett undantag. Sysselsättning som traditionellt har varit en socialdemokratisk paradgren vann Alliansen mer eller mindre på walk-over. Men man gjorde med liberala lösningar och nytänkande, inte genom att kopiera socialdemokraternas misslyckade politik.

Övriga källor: NWT DN SvD SvD2 SvD3

Read more...

2008-02-06

Sjukskrivningarna minskar

Det är inte bara arbetslösheten som sjunker snabbt under Alliansregeringens styre, även sjukskrivningarna minskar drastiskt. Den visar den senaste statistiken från Försäkringskassan.

Under 2007 har 30.000 färre sjukfall uppkommit än under 2006. Sjukfallen avslutas också allt snabbare.

Antalet sjukpenningdagar har minskat med närmare 13 procent. Kostnaderna för sjukpenningen har minskat från 30 miljarder kronor till att nu ligga på 25 miljarder kronor. Det innebär en kostnadsminskning för staten med 5 fem miljarder kronor, men viktigast är att ohälsan har minskat och att folk mår bättre.

Enligt Dagens Nyheter är det främst den så kallade sjukvårdsmiljarden som främst bidrar till minskningen. Den innebär i korthet att de landsting som lyckas få ned sjukskrivningarna mest också får mer pengar nästkommande år. Men även regeringens jobbpolitik och den ökade tillgången på jobb spelar roll i sammanhanget.

Read more...

2008-02-05

Stängselnämndens saga all

I Sverige finns det över 500 statliga myndigheter, var och enmed sitt speciella ansvar. En del såsom domstolsverket, försäkringskassan och skattemyndigheten fyller viktiga funktioner i samhället, medan vissa andra myndigheters bidrag till samhällsutvecklingen kanske inte alla gånger är så uppenbara.

En av dessa är den statliga Stängselnämnden som har till uppgift att avgöra tvister mellan kommuner och järnvägsbolag om uppförande av stängsel längs järnvägen. Myndigheten inrättades 1976 och har sedan dess avgjort ett enda ärende.

Nu föreslår emellertid näringsdepartementet att Stängselnämnden ska läggas ner från årsskiftet. Det är inte en dag för tidigt.

Källa: Politikerbloggen

Read more...

2008-02-04

Tolerans?

I Alingsås vill kristdemokraterna stänga en utställning om sex som de anser är för provocerande. Samtidigt utesluts den kontroversielle pingspastorn Åke Green ur nykterhetsrörelsen för hans utspel mot homosexuella.

Visst är det skönt med toleranta människor...

Read more...

2008-02-02

Dubbelmoralen har fått ett nytt ansikte

För några år sedan gav Laila Freivalds dubbelmoralen ett ansikte när hon som statsråd först medverkade till att gör det svårare för hyresgäster att omvandla sina lägenheter till bostadsrätter för att sedan köpa loss sin egen lägenhet själv strax därefter.

I Göran Persson har hon nu fått en värdig efterträdare. Som statsminister gick han till hårt angrepp mot avdrag för hushållsnära tjänster. Nu har han sökt och beviljats sådana avdrag för egen del.

I debatten gick Persson till hårt angrepp mot bland annat Fredrik Reinfeldt och menade "att svenska folket inte skulle betala hans städning". Men Perssons egen städning av hans sörmländska gods kan svenska folket tydligen få bidra till

Källor: DN SvD SvD2 Aftonbladet Sydsvenskan

Read more...

2008-02-01

Varning alla föräldrar

Om socialdemokraterna återvänder till makten efter nästa val hotar man redan nu att ta bort vårdnadsbidraget, en reform som ökar valfriheten för föräldrarna och ger familjer större möjlighet att ordna sin barnomsorg på ett sätt som passar dem själva bäst.

Med hinder och förbud vill man likforma familjerna och tvinga alla barn och föräldrar att anpassa sig till den socialdemokratiska modellen. Ve den som vill vara annorlunda.

I sin gemensamma debattartikel i Dagens Nyheter avslöjar Mona Sahlin och hennes nye, lojale, ekonomiske talesman Thomas Östros också att man prioriterar bidrag framför arbete och lön genom att åter höja A-kassan.

All erfarenhet visar att höga A-kassenivåer och långa ersättningstider minskar fördröjer arbetslösas återkomst till arbatsmarknaden. Detta vet naturligtvis Mona Sahlin och framförallt Thomas Östros, men när val ska vinnas kommer vänsterpopulismen fram.

Övrig källa: Hernik Brors, DN

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP