2015-11-11

Lägg inte ner Bromma flygplats

Miljöpartiet ger sig inte. Men deras förslag om att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats skulle innebära en 4 gånger så tät stadsdel som Kungsholmen eller dubbelt så tät som Manhattan.

Visst är det bra med en tät stad, men den måste också vara trivsam och funktionell.

I artikeln påstår de också att det finns 40 % outnyttjad kapacitet på Arlanda och att det därför inte är något problem att flytta över trafiken dit. Men att det finns ledig tid mitt på dagen eller sent på kvällen löser inte resandebehovet under peaktimmarna. Det är naivt att hävda något sådant och i realiteten handlar det snarare om att Miljöpartiet ogillar flyg överhuvudtaget.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP