2007-10-31

Nar fan blir gammal...

I gårdagens Lidingö Tidning skriver företrädarna för de lokala pensionärsorganisationerna en insändare om behovet att bygga nya lägenheter för pensionärer. Inget konstigt i det, men som undertecknare står även den förre riksdagsledamoten och kommunfullmäktigeordföranden från Lidingö, Allan Ekström.

Med tanke på att han sett det som sin politiska gärning alltsedan 70-talet att motsätta sig i stort sett varje nytt byggprojekt på Lidingö är det ganska förvånande att han nu börjar vurma för nybyggnation. Inte ens Dalénum som så många lidingöbor ivrigt väntar på att se förverkligat fann stöd hos Allan Ekström, innan han lämnade politiken mitt under förra mandatperioden, som menade att det skulle leda till trängsel i grönområdena!!!

Men som det gamla talesättet lyder, när fan blir gammal blir han religiös. Är det månne egenintresset som spökar nu eller har han på gamla dagar möjligtvis kommit till insikt om att ett samhälle mår bra av att utvecklas?

Samme Ekström bedrev som moderat för övrigt en framgångsrik personvalskampanj på temat att utreda Södra Huvudledens norra alternativ i valet 2002 bara för att fyra år senare rekommendera väljarna att rösta på Lidingöpartiet som för allt i världen inte vill att den frågan ska utredas, än mindre att vägen ska byggas.

Så kan det gå till ibland i politikens outgrundliga värld...

Read more...

2007-10-30

Klockrent Lidingö Tidning

I dagens nummer av Lidingö Tidning finns ett helt uppslag som beskriver konstruktionen av och problematiken kring det kommunala skatteutjämningssystemet, den s k "Robin Hood-skatten".

Systemet är mycket komplicerat och ytterst få personer i Sverige förstår det fullt ut, men Lidingö Tidning lyckas verkligen att på ett pedagogiskt sätt beskriva och förklara hur det hela hänger ihop i stort.

Read more...

2007-10-28

Avslutningstal

Stämman har inneburit en nyinjektion i partiet och gett en i allt väsentlig positiv mediabild av ledarskapet och förnyelsen.

"Ett politiskt geni" skriver Expressen om statsministern. Besluten om arbetsrätten, försvaret, miljöpolitiken och jämställdhet framställs också som balanserade och moderna.

Med ett starkare stöd än någonsin klev så Fredrik Reinfeldt upp på scenen för att hålla sitt avslutningstal. Han tog sin utgångspunkt i sina företrädares gärning, hur de hade svarat på sin tids utmaningar och framgångsrikt lett partiet. Socialismens starka motkämpe Gösta Bohman, Ulf Adelsohn som redan på 80-talet betonade arbetets värde och Carl Bildt som fick Sverige och svenskarna att blicka utåt mot omvärlden och ledde landet in i EU.

Störst applåder fick Reinfeldt när han betonade moderaterna som Sveriges nya arbetarparti, ett parti som värnar arbetslinjen och det gemensamma ansvaret för vår välfärd.

Avslutningsvis presenterade han fem nya arbetsgrupper som ska arbeta med den fortsatta förnyelsen av politiken. Den första ska leda till ett kommunalt förnyelseprojekt, den andra ska göra Sverige till ett skatteparadis för de som tjänar minst. En tredje grupp ska fokusera på miljpolitiken, en fjärde grupp ska förändra sjukvården så att kvaliteten och tillgängligheten ökar och en femte grupp ska se till så att Sverige blir ett bra land också för de som inte är födda här.

Källor: Aftonbladet Expressen DN SvD

Read more...

Bakslag för Anders Borg

Efter att stämman i stor enighet ställt upp på Fredrik Reinfeldts och partiledningens förnyelse på alla viktiga områden blev det dock ett bakslag under stämmans sista självande minuter.

Anförda av Gunnar Hökmark och Christoffer Fjellner beslöt stämmodelegaterna att partiet klart och tydligt vill avskaffa spelmonopolet. Stödet för Hökmark och Fjellner var så tydligt att stämmopresidiet, för att undvika en votering, valde att direkt finna förslaget bifallet.

Som finansminister var Anders Borg av en annan uppfattning och menade att det enbart för utslag för en nyliberal retorik, men det hjälpte inte. I denna starkt ideologiska fråga vann politiken över nationalekonomin.

Källor: Expressen DN SvD Aftonbladet

Read more...

2007-10-27

Dubbelseger på stämman

Inför partistämman hade jag lagt två motioner och till min glädje bifölls båda två.

Den första handlade om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, en viktig fråga som dels ökar konkurrensen, dels ger möjlighet till aktiva miljöval från konsumenternas sida. Idén till motionen fick jag när jag som nytillträdd ordförande i Käppalaförbundet insåg att överskottsvärmen i avloppsvattnet motsvarar uppvärmningen av över 40 000 bostäder.

Denna energimängd rinner idag till ingen nytta istället ut i Saltsjön. Förbundet har nu inlett samtal med Fortum Värme, men i dagsläget är vi beroende av deras intresse och goda vilja. Det ska inte behövas utan en rimlig utveckling är att på samma sätt som på el- och telemarknaderna tillåta olika leverantörer att utnyttja nätet och låta kunderna själva bestämma vem de vill köpa av.

Den andra motionen, som handlade om att slopa utdelningsförbudet för allmännyttan, blev också bifallen av stämman, men till skillnad från den första körde stämman i detta fall över partistyrelsen (hittills den enda fråga partistyrelsen fått stryk av stämman i en öppen votering).

Förbudet är helt ologiskt och innebär ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Kommunerna kan idag sälja enskilda fastigheter ur allmännyttan men reavinsten får inte tillfalla ägaren, kommunen och dess invånare, att användas till investeringar i skolor och äldreboenden som så väl behövs. Därför var det välkommet att stämman gav partiledningen ett tydligt besked om att undanröja en lag som helt i onödan begränsar kommunernas handlingsutrymme och möjlighet att tillhanda en god service till medborgarna.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3 DN4

Read more...

Landstinget sänker skatten med 17 öre

Nu meddelar även den borgerliga alliansen i landstinget att man sänker skatten nästa år. Tillsammans med Lidingös egen skattesänkning på 10 öre kan den genomsnittlige Lidingöfamiljen se fram emot närmare 2 200 kronor mer i plånboken nästa år. Och då har vi inte tagit med effekterna av den slopade fastighetsskatten och jobbavdragets nästa steg.

Källa: DN

Read more...

2007-10-25

Fredrik inleder stämman

För första gången på 15 år samlas moderaterna till partistämma i regeringsställning. Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder stämman med att ifrågasätta ett antal föreställningar om moderaterna och fastslog att partiet måste fortsätta förnyelsen.

Därefter kom han in på frågan om jobben och fick många applåder då han ifrågasatte Mona Sahlins sätt att definiera "jobb" såsom plusjobb och friår. Han visade på förändringen från Sahlins och Perssons regeringstid med 140 nya förtidspensionärer varje dag till Alliansregeringen där det uppstår ett nytt jobb var femte minut.

När Fredrik berättade att vi gått från ett skattetryck på 50+ % till 40+ % så applåderade både gamla och nya moderater. Och detta samtidigt som vi har ett rekordstort överskott i de statliga finanserna. Så tar man ansvar menade statsministern.

Däremot kände nog inte många stämmodelegater igen sig i hans generella och svepande formuleringar om att kommuner och landsting är dåliga arbetsgivare. Sanningen är den att på samma sätt som på den övriga arbetsmarknaden skiljer sig de 290 kommunerna och 20 lanstingen/regiuonerna rätt mycket från varandra. Det finns helt enkelt både bra och dåliga kommuner och landsting. Det gäller att rikta kritiken där den hör hemma och inte göra det alltför bekvämt för sig i debatten genom att generellt framställa staten som den goda garanten och kommuner som trilskande byråkratier. Vi som lever i den kommunala myllan varje dag ser nog verkligheten något mer nyanserad.

Inledningsanförandet avslutas med att Fredrik ställer den retoriska frågan om moderaterna orkar med fortsatt förnyelse? De kommande fyra dagarna lär ge svaret på den frågan. Det finns många frågor där diskussionerna lär blir heta. Jag återkommer längre fram...

Read more...

2007-10-24

Dåliga förlorare

Professor Peter Esaiasson bedriver ett forskningsprojekt "Demokratins mekanismer" där en studie visar att besvikna socialdemokratiska väljare är mer benägna att jobba svart eller fuska med skatten om en borgerlig regering har makten.

I tidningen Riksdag & Departement säger han:

- Socialdemokraternas väljare är västvärldens i särklass sämsta förlorare. De blir mindre lojala mot samhället efter en valförlust.

Read more...

Pinsam händelse skadar TV4:s trovärdighet

Så här dagen inför moderaternas partistämma avslöjar Aftonbladet att TV4:s politiske reporter, Anders Pihlblad, har setts pussas och kramas med statssekreterare Ulrica Schenström sent igår kväll på krogen.

Åsiktsmaskinen Marita Ulvskog tar naturligtvis tillfället i akt att i Expressen gå till attack mot den moderata statssekreteraren. Men om än pinsamt för Ulrica Schenström så är det TV4 och dess reporter som får problem med sin trovärdighet.

Det mest intressanta i den här affären är den mediala hanteringen. Studio Ett var som vanligt alerta och hade bjudit in såväl TV4:s biträdande nyhetschef, Jonas Gummesson, som Aftonbladets chefredaktör, Anders Gerdin, SVT:s politiske tungviktarreporter, KG Bergström, och Susanna Popova.

Samtliga utom Jonas Gummesson menade att detta allvarligt skadade TV:s trovärdighet. Gummesson själv ansåg att detta var en storm i ett vattenglas och såg inga problem med att reporter Philblad åkte till Gävle imorgon för att bevaka moderatstämman. Däremot var han upprörd över att en journalist granskade en annan journalist...

I konsekvensen namn skriver inte heller TV4 något om detta på sin hemsida. Inte ens den av TV4 nyligen inköpta Politikerbloggen som annars älskar att frossa i politiskt korridorskvaller har skrivit en rad om denna händelse.

Vad Jonas Gummesson än säger, så nog påverkar detta TV4:s trovärdighet och då inte minst hans egna kommentarer.

Övriga källor: SvD

Read more...

2007-10-18

Finn 9 fel

Högsta domstolen i Storbritannien har slagit fast att Al Gores propagandafilm endast får visas i landets skolor om läraren efteråt kommenterar alla felaktigheter och överdrifter.

Inte mindre en nio sakfel eller överdrifter har man hittat i filmen. Bland annat är det varken vetenskapligt bevisat att orkanen Katarina, snösmältningen på Kilimanjaro eller torrläggningen av Tcadsjön orsakades av den globala uppvärmningen. Inte heller kommer världshaven att stiga med sju meter inom den närmaste framtiden, vilket påstås i Al Gores film "En obekväm sanning".

Till de våldsamma överdrifterna inkluderar domstolen också de diagram om temperaturförändringar och koldioxidutsläpp som Al Gore påstår är hundraprocentigt korrekta.

Det kanske mest hjärtskärande exemplet i filmen, de stackars isbörnarna som drunknar p g a brist på isflak, saknar vetenskapligt belägg. De enda kända fall av isbjörnar som drunknat är de fyra som omkom i en storm.

Till AP säger domaren Michael Burton:

- Gores film är i huvudsak grundad på vetenskaplig forskning och fakta, men i händerna på en begåvad politiker och kommunikatör kan filmen användas för att sprida politisk propaganda.

Read more...

2007-10-12

Valet av Gore devalverar fredspriset

Det är inte första gången som valet av fredspristagare ifrågasätts, i vissa fall därför att pristagaren har haft en hel del på sitt eget samvete, i andra fall därför att man kan ifrågasätta vilket bidrag till freden den prisbelöntes insatser verkligen har haft.

Som ledande politiker i världens största demokrati tycker jag inte att man kan ifrågasätta valet på det första kriteriet, däremot på vilket sätt Al Gores Hollywoodproduktion har bidragit till världsfreden.

För det första är det tämligen långsökt att hävda att miljöarbete leder till ökad fred, men även om man i förlängningen skulle kunna dra slutsatsen att en bättre miljö på något sätt minskar konflikterna i världen så borde det finns betydligt mer konkreta fredsinsatser värda att belöna. Låt oss inte glömma att Nobelpriset trots allt är världens mest prestigefylld fredspris.

Om man sen granskar Al Gores insatser blir valet än märkligare. I sin gärning som senator och vice-president har han mig veterligen inte lämnat några större avtryck på miljöområdet. Däremot har han skrivit en bok i ämnet, arrangerat en gala (Live Earth) och producerat en Hollywoodfilm.

So what? Har den norska Nobelkommittén verkligen inte högre krav på en fredspristagare än så?

Dessutom är filmen i allra högsta grad en mycket skickligt gjord partsinlaga och inte någon odiskutabel dokumentär sanning. Bara det faktum att filmen fick drömfabrikens eget pris, en Oscar, säger ju en hel del.

Man får inte heller glömma att Al Gore på intet sätt har avslutat sin egen politiska karriär. Om inte fru Clinton lyckas bli USA:s första kvinnliga president nästa år är det inte osannolikt att Al Gore tänker försöka en tredje gång och i så fall med ett prestigefyllt Nobelpris i ryggen. Undrar just om norrmännen insett att deras beslut kan komma att påverka utfallet ett kommande amerikanst presidentval...

Källor: DN DN2 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7

Read more...

2007-10-11

Det finns ett samband

Socialdemokraterna har gång på gång ifrågasatt Alliansens sänkning av A-kassan och menat att det inte blir fler jobb för att man "straffar" de arbetslösa. Men nu visar en studie i Finland att det finns ett klart samband mellan A-kassans nivå och arbetslösheten.

Egentligen är det inte så konstigt. De flesta av oss påverkas av ekonomiska incitament. Det finns inget skäl att tro att arbetslösa skulle vara annorlunda.

Däremot får man passa sig för att dra alla över en kam. Beteenden är indviduella. Även om A-kassan vore 100 % av lönen skulle en del (men långt färre) aktivt söka nytt arbete. På samma sätt skulle vissa indvider inte ens söka jobb även om A-kassan avskaffades helt och hållet.

För en regering handlar det alltså inte om att "straffa" de arbetslösa. Istället gäller det att hitta en bra balans mellan att ge dem som faktiskt blir arbetslösa en grundtrygghet utan att samtidigt ta bort incitamentet att få så många som möjligt att aktivt söka sig tillbaka till arbetsmarknaden.
Att döma av den fantastiska utvecklingen det senaste året har regeringens politik varit mycket framgångsrik. Utanförskapet har minskat och närmare 90.000 personer har under det senaste året gått från A-kassa till eget arbete. Det är svårt att se att dessa människor har blivt "bestraffade".

Read more...

2007-10-10

En halv man...

Åter i Bryssel för möte med EU:s Regionkommitté. Försöker lära mig rutinerna och förstå de informella reglerna. Blir lätt frustrerad av att först på EPP:s (moderaternas och kristdemokraternas partigrupp i EU) gruppmöte få framlagt röstförslag på sittande sammanträde bara för att få uppleva samma sak två timmar senare när den svenska delegationen sammanträder. Ingen stor framförhållning med andra ord, men det beror tydligen på att det tar tid att göra alla översättningar.

Tur att man har läst handlingarna innan och har skaffat sig en egen uppfattning för någon tid till gemensamma diskussioner kring förslagen finns knappast. Och det faktum att man ingår och samverkar såväl i en partigrupp (över nationsgränserna) som i en nationell delegation (över partigränserna) ger helt klart en ny dimension till uppdraget.

Det mesta som händer och sker följer jag med stort intresse och öppet sinne, men jag höll på att trilla av stolen när den franske ordföranden, socialisten Michel Delebarre, i ett försök att göra en ordlek på en delegats namn hävdade att en halv man var samma sak som en kvinna!!!

Jämställdheten har uppenbarligen inte nått lika långt i hela Europa...

Read more...

Omotiverade löneskillnader?

Flickor får mer i månadspeng än pojkar, avslöjar Dagens Nyheter. Skillnaderna är hela 28 % för 13-14-åringar och 11% för 15-17-åringar, i båda fallen till flickornas favör.

Nu väntar vi bara på att JämO och BO rycker ut till de stackars pojkarnas försvar och gör något åt dessa omotiverade löneskillnader...

Read more...

2007-10-09

Stolt och nykter

Träffade idag ett annorlunda företag som är verksamt på Lidingö, Victorygruppen, som arbetar med alkohol- och drogrehabilitering enligt den s k Minnesotamodellen.

Verksamheten leds av Lisbeth Koel som tillsammans med de flesta av hennes medarbetare är nyktra alkolister. Lisbeth och hennes man startade verksamheten 1988 och erbjuder primärbehandling på Kvarnlyckan och förlängd behandling i ett s k halvvägshus som heter Oskarshemmet.

Att möta en kvinna som Lisbeth är oerhört fascinerande. Egentligen är det fantastiskt att hon lever överhuvudtaget. Efter en framgångsrik idrottskarriär som simmare på landslagsnivå då hon flera år bodde och tränade i Kalifornien blev hon beroende av alkholen. Enligt egen utsago söp hon bort sin dotter, sin famil och sitt jobb. Hon prövade på de flesta olika behandlingsmodeller som finns innan hon till slut blev nykter efter att just ha gått igenom Minnesotamodellen.

Med 40.000 kronor i startkapital lyckades hon några år senare starta verksamheten och idag erbjuder hon plats för 15 personer i primärbehandling under 4-6 veckor och 19 platser i efterbehandling som kan vara flera månader.

Själv har hon varit nykter i 23 år och anledning att vara mycket stolt, inte bara för den sakens skull utan för att hon har hjälpt så många andra tillbaka till en nykter och drogfri tillvaro.

Read more...

2007-10-07

Osäker Mona Sahlin

I debatten mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin gav den senare ett osäkert intryck.

Hon klarade inte sysselsättningsdebatten utan fastnade i bidragsfällan. Fredrik Reinfeldt var däremot trygg när han med fakta i ryggen kunde beskriva hur sysselsättningen ökade dag för dag.

Inte blev det lättare för Toblerone-Mona när debatten gick över till att handla om skolan. Det var tydligt att socialdemokraterna just nu omprövar sin skolpolitik och inte kan presenterar ett eget alternativ. Även här uppträdde statsministern med pondus när han målade upp en vision om en skola med ordning och reda, där eleverna och dess kunskap sätts i fokus.

Inte ens ett gammalt socialdemokratiskt paradområde som sjukvården blev en vinnarfråga för oppositionsledaren i kvällens debatt. När hon försökte angripa Alliansens sjukvårdsreform i Stockholms län som syftar till att öka tillgängligheten så mötte hon en statsminister soim var ovanligt kunnig på området eftersom hans fru är ansvarig för just sjukvården i Stockholms läns landsting.

När debatten kom in på skatterna höjdes temperaturen och Mona Sahlin blev mycket pressad när Fredrik Reinfeldt avslöjade att socialdemokratins tal om högre skatt för höginkomsttagare i själva verket innebär att redän den som tjänar 19.000:-/månad får en skattechock om socialdemokraterna får bestämma efter nästa val.

Även avslutningen förstärkte skillnaderna. En osäker oppositionsledare som inte vet vilken politik hon ska gå till val på mot en trygg statsman vars arbete precis har börjat.

Källor: DN DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2007-10-06

Kommunarrest för flyktingar

Socialdemokraternas förslag om att flyktingar ska tvingas bo kvar i den kommun de har anvisats under introduktionstiden är rätt skrämmande.

Vi talar här om människor som har fått uppehållstillstånd och nu försöker skapa sig en tillvaro i sitt nya hemland. Som kanske vill flytta dit jobben finns eller där man har vänner och släktingar.

Tänk om vi skulle behandla svenska socialbidragstagare, pensionärer eller handikappade på samma sätt? Vilket ramaskri det skulle bli.

Man kan undra vilken människosyn socialdemokraterna har som anser att myndigheter ska bestämma var människor ska få bo.

Källa: DN

Read more...

Lögn, förbannad lögn och statistik

Det är inte utan att man blir lite imponerad av Sahlins och Nuders fräcka användning av statistik i DN Debatt. Men en lögn är en lögn även om den presenteras som statistik.

När de två sossetopparna hävdar att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har stigit med 300 % väljer man att bara redovisa de öppet arbetslösa, inte alla de tusentals som befinner sig i s k program.

Men dessa undomar är likväl lika arbetslösa även om de för tillfället råkar gå en AMS-kurs.

Om man således inkluderar alla långtidsarbetslösa ungdomar, såväl de öppet arbetslösa som de i program har andelen istället minskat med 43 %. Så olika kan verkligheten och sossarnas version av den se ut.

Read more...

2007-10-03

Vem ska annars betala?

Det är ytterst märkligt hur hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, kan gå ut och påstå att det är "obegripligt att hyresgästerna ska behöva bekosta renoveringarna av allmännyttan".

Men vem ska annars betala? Det är ju hyresgästerna som bor där och som via sin hyra ska finansiera såväl drift och underhåll som räntor och avskrivningar.

Barbro Engman menar istället att det ska staten eller kommunen stå för, dvs. skattebetalarna. Men varför ska de som bor i villa, bostadsrätt eller privatägd hyresrätt plötsligt subventionera allmännyttans hyresgäster?

Det är ju inte precis så att kommunen kommer till undsättning när villaägarens gamla oljepanna har lagt av och behöver bytas ut eller att staten går in och bekostar ett stambyte i den lokala bostadsrättsföreningen.

Källor: SvD SvD2 SvD3

Read more...

Det kom ett brev...

I senaste numret av kommunens informationstidning till hushållen, Vårt Lidingö skrev jag om att integration är allas vårt ansvar och jämförde med mina egna upplevelser som invandrare i USA för tiotalet år sedan.

Som så ofta när man diskuterar invandring och integration blir det starka reaktioner från en del människor, så också denna gång.

Som ett brev på posten fick jag nämligen en urriven sida från det senaste numret av tidningen med just min ledar. Den innehöll även en del handskrivna kommentarer som inte lämpar sig för tryck och som avslutas med att vederbörande skulle rösta på sverigedemokraterna nästa gång.

Det intressanta är att i stort sett alla främlingsfientliga kommentarer jag har fått genom åren har liksom denna varit anonyma. Hur kommer det sig att dessa människor inte vågar stå för sina åsikter? Inser de själva att de är fördomsfulla, men helt enkelt inte kan låta bli?

Jag vet inte, men jag kan bara konstatera att väldigt lite av deras argumentation baseras på fakta. Istället bygger det oro, intolerans och okunskap. Ibland t o m ett genuint hat mot människor från andra kulturer.I vart fall är det svårt att ha en öppen och ärlig debatt med människor som väljer att vara anonyma.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP