2010-07-30

Oetisk sammanblanding av Humanister och Sverigedemokrater

I sin bok Farlig förenkling som uppmärksammas i Sydsvenskan gör författarinnan, prästen och etikprofessorn Elisabeth Gerle själv en högst förenklad och oetisk sammanblandning mellan Humanisterna och Sverigedemokraterna.

Gerles utgångspunkt är att Sverigedemokraterna och Humanisterna är kritiska till islam och därför sätter hon likhetstecken mellan de båda.

Men medan Sverigedemokraternas kritik mot islam baseras på att de motsätter sig invandring, i synnerhet från utomeuropeiska länder, och ogillar människor med annan bakgrund är Humanisterna (som för övrigt leds av en folkpartistisk lokalpolitiker från Lidingö) kritiska till religion som sådan. Det spelar ingen roll om det gäller kristendom, islam eller någon annan religion, Huminsterna ifrågasätter tron på en högre makt, den intolerans religioner ofta präglas av och det politiska inflytande religioner har i många länder.

Det är en kritik som är högst relevant och som måste kunna framföras utan att den som gör det blir sammanbuntad med ett främlingsfientligt parti.

Read more...

2010-07-29

Inte så konstigt

Större delen av förstasidan och ett helt uppslag i dagens Svenska Dagbladet ägnas åt en artikel om att Stockholms lokalpolitiker är okända för allmänheten. Men är det egentligen så konstigt?

Ingen av de stora Stockholmsbaserade tidningarna ägnar lokalpolitiken något större intresse. Dagens Nyheter dock lite mer än övriga. Men Svenska Dagbladets egen lokala nyhetsbevakning är under all kritik.

Jag tror jag kan räkna på ena handens fingrar de gånger Svenska Dagbladet har intresserat sig för politiken på Lidingö under mina snart 8 år som kommunalråd. När exempelvis 8 000 lidingöbor demonstrerade mot biltullar skrev man inte ens en notis om saken.

På Lidingö har vi haft förmånen att ha två lokala tidningar som, åtminstone fram till sammanslagningen för några månader sedan, ägnat stort intresse åt lokalpolitiken, men för den som verkar i Stockholms stad finns i princip inte något alternativ till DN och SvD.

Inte ens i ovan nämnda artikel ges de "okända" lokalpolitikerna något större utrymme. De sju gruppledarna i Stockholms kommunfullmäktige får varsin liten bild modell passfoto länst ner på högersidan, medan uppslaget i övrigt domineras av stora bilder på privatpersoner och förstasidan en bild på Stockholms stadshus jämte en illustration.

"Dolda makthavare hotar demokratin" skriver reportern Anna Gustafsson i en egen analys. Men om så är fallet har väl Svenska Dagbladet och övriga aktörer i den tredje statmakten ett stort ansvar att göra något åt saken.

Det är bra att man nu utlovar en intervjuserie med partiernas gruppledare. Men en engångsinsats räcker inte. Tidningen behöver ta sitt publistiska ansvar på allvar och regelbundet följa och rapportera om lokala politiska beslut liksom processerna som leder fram till dem.

Läs även: Peter Andersson VK-bloggen Fru Bråttoms blogg Mattias Lönnqvist Tomas Melin Stefan - Nya Moderaterna Sofia Arkelsten Mina Moderata Karameller Per Ankarsjö

Read more...

2010-07-28

Heteronormativiteten är naturlig

Prideveckan är för många en härlig fest, men den är också en påminnelse om att de rättigheter som HBT-personer har kämpat sig till inte alltid har varit så självklara i vårt avlånga land och på många håll i världen fortfarande inte är det.

Även om stora framsteg har gjorts på senare år, återstår fortfarande mycket arbete med att bekämpa fördomar och motverka diskriminering. Det arbetet måste fortsätta oförtrutet till dess en persons sexuella läggning inte är mer kontroversiell än hur lång vederbörande är.

Men för den skull behöver man inte ifrågasätta heteronormativiteten i samhället. Som Daniel Lindström klokt skriver i en ledare i Norrköpings Tidningar är de flesta människor heterosexuella och självklart påverkar det hur samhället ser ut:

"Vad gäller heteronormen är stormanloppet mot den missriktat raseri. Att kräva att man slutar utgå från att människor är heterosexuella, som DO Katri Linna gör på DN Debatt i måndags, är att kämpa mot väderkvarnar.

Vi utgår från att människor vi träffar på gatan talar svenska. Det är ett naturligt mänskligt beteende som innebär att vi generaliserar för att förenkla för oss själva. Men det innebär inte att vi för den skull ringaktar engelsmän eller tyskar som vi skulle råka stöta på.

Likadant med HBT-personer. Man kommer inte ifrån att det finns ett majoritetssamhälle, och då är det rationellt att som norm utgå från att människor är heterosexuella, såvida inget annat visas. Samhället måste helt enkelt av praktiska skäl delvis ordnas efter majoriteten. Detta utesluter naturligtvis inte tolerans och respekt mot de som avviker från normen. Att avvika behöver inte vara dåligt. Heteronormativitet är dock naturligt - och ofrånkomligt."

Read more...

2010-07-24

Religionsfrihet är inte ett carte blanche

Att företrädare för kristna samfund (DN Debatt 23/7) uppmanar till tolerans mot andra religioner och dess utövare är hedervärt. Det finns även i Sverige mycket fördomar och all anledning att på olika sätt bekämpa dem. Att vara muslim eller jude ska i Sverige inte behöva vara svårare än att vara kristen.

Som DN också skriver på ledarsidan idag är religionsfriheten inte bara en garant för den enskildes rätt att utöva sin religion, den är också ett skydd mot religionens maktanspråk. Jämför t ex USA, med sin starkt religiösa befolkning men med tydlig separation mellan kyrka och stat som tidigt var ett föredöme vad gäller demokrati med religöst styrda länder såsom Saudiarabien eller Iran som likt vilken annan totalitär stat plågar sin egen befolkning.

Men religionsfrihet är inte ett carte blanche som tillåter en att göra vad som helst i religionens namn. Alla som bor och verkar i Sverige, oavsett religion (eller avsaknad därav) har också att respektera fundemantala demokratiska och allmänmänskliga värden. En persons religionsutövning får t ex inte kränka en annan persons önskan att avstå från densamma.

Sålunda är t ex barnaga sedan 1978 förbjuden i Sverige trots att det finns stöd för det i bibeln. Knappast någon skulle hävda att detta är en orimlig begränsning i religionsfriheten. Däremot är det för mig obegripligt att det fortfarande i kulturens och religionens namn är tillåtet för föräldrar att könsstympa små pojkar som inte kan försvara sig själva eller ge uttryck för sin egen vilja, ett ingrepp som påverkar dem resten av deras liv.

Inte heller är det rimligt att plåga djur med hänvisning till religiösa traditioner. Däremot går det alldeles utmärkt att förena halalslakt med svenska krav på djurskydd genom att först bedöva djuren. Jämförelsen i ovan nämnda DN Debatt artikel med älgjakt och kräftfiske är närmast absurd. För att inte tala om påståendet att förbudet har sin grund i nazismen.

SvD Brännpunkt tar integrationsminister Nyamko Sabuni upp en annan frågeställning, nämligen religiösa friskolor. Hon menar att dessa motverkar en bra integration, men jag tycker att hon går för långt. Så länge vi har friskolor och ger föräldrar rätt att välja skola är det orimligt att Walldorfpedagogik och Montessoriskolor är okej, men inte skolor ägda av kristna, judiska eller muslimska samfund även om dessa följer den svenska läroplanen.

Som en del i ett föräldraskap ligger att förmedla sin kultur och sina värderingar till sina barn. Om dessa skolor, vid sidan om den obligatoriska undervisningen, erbjuder religösa aktiviteter är inte detta mer konstigt än att föräldrarna tar sina barn till kyrkan, synagogan eller moskén.

När olika kulturer möts finns alltid risk för konflikt och det gäller alla berörda parter. Den man som diskrimerar en kvinna genom att vägra hälsa på henne på ett i vår kultur vedertaget sätt kan inte gärna hävda att han själv blir diskriminerad om hon sedan inte vill anställa honom.

Att den som vill ska få bära kors, kippa eller slöja borde vara en självklarhet i ett tolerant och demokratiskt samhälle. Vissa undantag såsom förbud mot smycken och krav på kortärmat i sjukvården av hygieniska skäl måste dock alla som vill arbeta där acceptera. Likaså får nog den som vill bli polis eller militär avstå från att i tjänsten skylta med sin religösa tro.

Den nu aktuella burkadebatten är däremot betydligt svårare. Å ena sidan handlar det om religionsfrihet, men det går inte att blunda för att burka och niqab är uttryck för en förfärlig och föråldrad kvinnosyn. Hur man ska möta denna problematik utan att de kvinnor som är utsatta för detta förtryck drabbas än värre är inte självklart, men i ett samhälle som på allvar diskuterar könskvotering av styrelsposter och föräldraledighet borde verklig könsdiskriminering ha en högre prioritet.

Läs även: Humanistbloggen Expressen Varg i Veum Press Enter News Agency Tankar i natten Lars Vilks Lindenfors blogg Kulturbloggen Jinge.se Nyamko Sabuni på DN Debatt Salka Hallström Bornold på Expressen Debatt Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn på DN Debatt

Read more...

2010-07-21

Glöm inte Österleden

Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm, skriver idag mycket klokt på SvD Brännpunkt om behovet av att Förbifarten byggs. Som jämförelse tar han Malmö och Öresundsbron, ett på sin tid mycket kontroversiellt projekt som knappast någon (utom Olof Johansson) ifrågasätter idag. Tvärtom har brons betydelse för sydvästra Skånes utveckling varit mycket stor.

Med tanke på att Stockholmsregionen växer med ett Malmö var tionde år behövs stora infrastruktursatsningar även här. Det inser Alliansregeringen som har avsatt rekordstora resurser på såväl järnvägar som vägar.

Detta hotas som emellertid vid en eventuell rödgrön valseger. Som ett minimum försenas Förbifarten ett par år, men om Vänster- och Miljöpartiet får som de vill blir det ingen Förbifart alls. Detta trots att det égentligen finns en förkrossande majoritet i riksdagen (och hos svenska folket) för att den ska byggas.

En växande region behöver såväl bostäder som arbetsplatser, järn- och spårvägar, cykelvägar och bilvägar. Därför behövs Förbifarten. Men än viktigare är faktiskt Österleden, som fullbordar den ringled som Stockholm saknar och som verkligen skulle avlasta Essingeleden.

Det är hög tid att regeringen och regionen tar tag även i den frågan.

Read more...

2010-07-18

Världens skurkstater 2010

Den ledande amerikanska människorättsorganisationen Freedom House årliga rapport är en skrämmande läsning. 1,6 miljarder människor bedöms fortfarande leva under extremt förtryck.

Enligt Freedom House är de allra värsta skurkstaterna, som i princip "helt saknar grundläggande mänskliga rättigheter, där oliktänkande riskerar hårda straff och där oberoende organisationer och politisk opposition är förbjuden":

Burma - militärdiktatur
Ekvatorialguinea - diktatur
Eritrea - enpartistat
Guinea - militärdiktatur
Kina - kommunistisk diktatur
Kuba - kommunistisk dikatatur
Laos - kommunistisk diktatur
Libyen - socialistisk militärdiktatur
Nordkorea - kommunistisk diktatur
Saudiarabien - islamistisk diktatur
Somalia - "laglöst" land
Sudan - islamistisk militärdiktatur
Sydossetien - utbrytarrepublik med etniska konflikter
Syrien - militärdiktatur med socialistisk inriktning
Tchad - diktatur, ett av världens mest korrumperade länder
Turkmenistan - enpartistat med rötter från det sovjetiska kommunistpartiet
Uzbekistan - diktatur som leds av en kommunist från sovjettiden
Vitryssland - diktatur som leds av en kommunist från sovjettiden
Västsahara - ockuperat av Marocko

Källa: Wikipedia


Det som tycks förena de flesta av ovanstående stater är att de antingen styrs av militärer, islamister eller kommunister. Något att tänka på inför valet där en f d (?) kommunist ingår i det ena regeringsalternativet...

Read more...

2010-07-17

Melin anmäld för brott med fängelse i straffskalan

Känns rubriken igen? Byt ut Melin mot Littorin och denna blogg mot Aftonbladets löpsedel, så vet ni vad jag syftar på.

Lena Melin, tf ansvarig utgivare på Aftonbladet, har nämligen blivit polisanmäld för förtal enligt Svenska Dagbladet, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. Så här säger brottsbalkens femte kapitel:

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

Enligt tidigare pressombudsmannen, Pär-Arne Jigenius, löper Lena Melin stor risk att fällas om det blir ett tryckfrihetsmål. Och Peter Wolodarski beskriver i sin krönika i DN Aftonbladets kampanj som "ett övergrepp på en minister".

Däremot tycks Aftonbladets egna spekulationer (och förhoppning) om att detta skulle påverka förtroendet för Fredrik Reinfeldt inte förverkligas, SKOP:s senaste mätning visar istället att förtroendet för statsministern har ökat från 75,5 % till 77,1 % medan bara 22,9 % anser att Sahlin är bästa statsministerkandidaten.

Läs även: SvD SvD Tejpad Den galna mamman Mina Moderata Karameller Kent Persson Kent Persson 2 Jonas Falk Göran Skytte Medborgarperspektiv Lars Björndahl Tobias Josefsson

Read more...

2010-07-11

Ett stort ansvar vilar på Aftonbladet

I november 1977 avslöjade Dagens Nyheter att dåvarande justitieminister, Lennart Geijer (S), hade köpt sex av prostituerade. På den tiden var det inget brott, men skandalen blev ändå ett faktum. Trots att det fanns bevis och förhållandena var kända i en bredare krets dementerade statsminister Olof Palme saken frenetiskt och tvingade DN att publicera en ursäkt.

Aftonbladet tog sig an uppgiften att genom Jan Guillou avslöja DN:s källa (bara en sådan sak). Det visade sig vara ingen mindre än Leif GW Persson, då nära medarbetare till rikspolischefen. Aftonbladet vågade aldrig publicera uppgifterna, men de ledde ändå till att Persson fick sparken från sitt jobb.

Den stora skandalen den gången var således inte Geijers sexköp, utan Palmes maktfullkomliga agerande liksom Aftonbladets mycket grova pressetiska klavertramp. Det kan vara värt att tänka på när Aftonbladet nu kritiserar Fredrik Reinfeldts hantering av anklagelserna mot Littorin och dennes avgång. I mina ögon synes vår nuvarande statsministers agerande mycket professionellt, till skillnad från sin socialdemokratiske företrädares.

När Mona Sahlin, som tillsammans med Aftonbladet gärna vill utnyttja situationen politiskt, dessutom indignerat berättar hur besviken hon är på Littorin kan det vara värt att påminna om att hon själv brukar berätta att hon gick med i Olof Palme snarare än i Socialdemokraterna.

Huruvida Sven-Otto Littorin verkligen har köpt sex eller inte vet bara han själv och "Anna". Ord står mot ord och några andra bevis än en anonym kvinnas anklagelse har ännu inte presenterats. Ändå väljer det socialdemokratiska husorganet att publicera anklagelsen med Lena Melins motivering att "kvinnan bedöms som trovärdig".

För Littorin är det inträffade en personlig tragedi, och detta alldeles oavsett om han gjort sig skyldig till det som läggs honom till last eller ej. Han förlorar sin ministerpost, den redan mycket inflammerade vårdnadstvist han är inblandad i lär försvåras ytterligare, hans barn får lida något oerhört och själv är han redan dömd i allmänhetens ögon.

Ett stort ansvar vilar därför på Aftonbladets ledning och ansvarige utgivare.

Läs även Kent Persson Mina Moderata Karameller Expressen Aftonbladet Anybody's Place Medborgarperspektiv Dennis Nilsson DN DN Aftonbladet Aftonbladet Ledarbloggen Niklas Ekdahl (Newsmill) SvD Tokmoderaten Paul Ronge

Read more...

2010-07-09

Nu kan ledningen äntligen grävas ner

Äntligen har regeringen beviljat koncession för den nya markförsedda högspänningsledningen mellan Ropsten och Koltorp. Det innebär att arbetena med att gräva ner ledningen torde kunna påbörjas snart och att den nuvarande luftledningen genom Sticklinge - Näset - Kyrkviken kan tas ner inom en inte alltför avlägsen framtid.

Read more...

Näst minst rö(s)ter på Lidingö

Vadslagningsfirman Ladbrokes har satt oddsen för Socialdemokraterna. Den som är en stor risktagare kan satsa på att partiet får ensam majoritet, det ger 40 gånger pengarna.

Ladbrokes har också satt oddsen på hur det kommer att gå för det tidigare statsbärande partiet i lokalvalen. Att Socialdemokraterna får lägst andel av rösterna i Danderyd ger bara 1,72 gånger pengarna. På andra plats kommer Lidingö, där ger det fem gånger pengarna om sossarna får lägst andel här i hela landet. Andra lågoddsare är Täby och Ekerö.

Read more...

Regeringen storsatsar på skolan

Medan Mona Sahlin fortsatte att ägna sig åt att svartmåla Alliansen presenterade regeringen idag en storsatsning på skolan som omfattar 6,2 miljarder de kommande 4 åren.

Satsningen omfattar inte mindre än 16 olika insatser för en bättre skola och utbildning:

1. Ett lärarpaket för fortbildning, kompetens och forskning
2. Ökad undervisningstid i Sveriges skolor
3. Satsning på matematik, naturvetenskap och teknik
4. Fortsatt läsa-skriva-räkna-satsning
5. Betyg från årskurs 6
6. Fler nationella prov
7. Fortsatt uppdrag mot mobbning
8. Förlängd satsning på sommarskola
9. Belöna duktiga lärare
10. Satsning på entreprenörskap i skolan
11. Fler lärlingsplatser på gymnasiet och vuxenutbildningen
12. Försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år på gymnasiet
13. Satsning på fler platser i yrkesvux
14. Bonus till bra skolor i utsatta områden
15. Förbättrad kompetens hos lärare i svenska för invandrare (Sfi)
16. Bättre utvärderingar inom utbildningsområdet

Därtill kommer att det generella statsbidraget tillfälligt höjs med 3 miljarder kronor 2011 för att överbrygga den svaga inkomstutvecklingen. För Lidingös del motsvarar det ca 13-14 miljoner kronor.

Läs även: Christer G Wennerholm Lars Björndahl Kent Persson Mina Moderata Karameller

Read more...

2010-07-03

Har S redan gett upp slaget om Stockholm?

Ett av seminarierna i Almedalen i år har rubriken "Socialdemokraterna - det nya storstadspartiet". Med tanke på hur opinionsläget ser ut just nu, där Socialdemokraterna rasar i just storstadsområdena, känns rubriken något främmande.

Och frågan är om Socialdemokraterna inte redan har gett upp slaget om Stockholm i varje fall. Nog får man det intrycket när DN avslöjar att partiets kandidat till finanslandsingsrådsposten i Stockholms län, Ilija Batljan, har tackat ja till ett toppjobb inom FN-organet WHO i Köpenhamn. Detta trots att han tillträdde som oppositionsråd i landstinget så sent som i maj.

Det råder oklarhet huruvida han bara tar jobbet vid en valförlust, eller om han försvinner till Köpenhamn oavsett hur det går den 19. Socialdepartementet, som har rekommenderat honom säger en sak. ordföranden i det socialdemokratiska partidistriktet en annan. Men som DN:s Henrik Brors konstaterar, det är en märklig signal han skickar till väljarna.

PS Svenska Dagbladets ledarblogg påminner om att även en annan ledande socialdemokrat lämnar landet efter höstens val, nämligen författaren, riksdagsledamoten, advokaten och proffsminglaren Thomas Bodström.

Read more...

2010-07-01

KI slår hål på myterna om Vårdval Stockholm

Karolinska Institutets folhälsoakademi har gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm. Slutsatsen är att vården i Stockholm har blivit mer effektiv och rättvis. Det slår hål på den falska bild som vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting försökt måla upp, skriver de borgerliga landstingsråden med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen på Stockholmsdebatt på DN.se.

Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:

  • Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.
  • Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.
  • Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.
  • Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.
  • Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.
  • Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.
Det är något helt annat än den bild de rödgröna försöker förmedla.

Read more...

Det märks att det är valår...

Det märks att det är valår. Min kollega Ilmar Reepalu (S) i Malmö missar nämligen ingen chans att kritisera regeringen.

I en artikel om Öresundsbron som fyller 10 år idag i Svenska Dagbladet hävdar han att "den här regeringen är för dålig på att förhandla med danskarna" appropå det för Sverige inte så gynnsamma skatteavtal som finns länderna emellan. Men av de 10 åren bron har funnits, har Socialdemokraterna styrt landet i 6,5 år. Hur var då deras förhandlingsförmåga?

Lite längre ner i artikeln lyfter Reepalu istället fram brons betydelse för Malmös utveckling:

– När beslutet togs satt Malmö i en ohyggligt svår sits, med väldigt hög arbetslöshet. Bron i sig står där som en fysisk förbindelse, men också som en katalysator som fick oss att tänka om och göra allt som behövdes göras. Den fick en gammal industristad att känna sig som en del i ett större sammanhang.

Men inte med ett enda ord nämner hann att det var den förra borgerliga regeringen med Carl Bildt i spetsen som fattade beslutet om att bron skulle byggas. Som sagt, det märks att det är valår...

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP