2007-09-28

Stockholmsfientligt och orimligt

Idag presenterade regeringens utredare Ulf Wetterberg ett förslag till förändringar i det interkommunala skatteutjämningssystemet.

Per capita förlorar Lidingö mest med 1 494 kronor/invånare följt av Danderyd (1 468 kr/inv), Sollentuna (1 019 kr/inv), Solna (1 016 kr/inv) och Täby (1 008 kr/inv).

Eftersom förändringarna rör kostnads- och inte inkomstutjämningen är det uppenbart att man har skruvat på variablerna för att få önskat utfall. För det kan väl knappast vara så att just de kommuner som betalar mest till utjämningssystemet redan idag är de som skulle ha gynnats av kostnadsutjämningen och därför nu behöver straffas.

Om förslaget går igenom skulle Lidingö förlora 63 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 60 öre på skatten eller nästan 5 000 kronor per år för en normal familj. I förhållande till vår totala nettokostnad för skatteutjämningen om 260 miljoner kronor innebär förslaget en 24 % ökning för Lidingös del. Sett enbart till kostnadsutjämningen är förändringen nästan 50 %.

I kronor och ören är det bara storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt dubbelt så stora Nacka som skulle förlora mer pengar. Detta säger något om magnituden av förslaget.

Jag och många med mig har under flera år varit djupt kritiska till skatteutjämningssystemet och dess orättvisor för olika kommuner och ännu mer för enskilda invånare. När vi förra året fick fram en utredning som visade på att den enskilda parameter som kanske har störst effekt på kostnadsläget i en kommun, nämligen lönenivån, motsvarade drygt 30 miljoner kronor för Lidingös del vågade inte regeringen kompensera det till mer än hälften.

Nu kommer istället ett förslag som, om det genomförs, skulle innebära ett dråpslag för Stockholmsregionen. Det finns bara ett ställe regeringen kan skicka utredningen och det är direkt ner i papperskorgen.

Källor: Ekot SvD DN

Read more...

Direkt från Regionkommittén

Befinner mig just nu på mitt första möte med EU:s Regionkommitté. Denna gång är det ECOS utskottet som sammanträder (ansvarar för ekonomisk och social politik). Tack vare modern teknik med bärbar dator och trådlöst internet kan jag rapportera direkt från mötet.

Skillnaderna mot en svensk fullmäktigeförsamling är uppenbara. Inte bara för att allt simultantolkas, utrymmet för spontana yrkanden är också obefintligt. Då allt måste översättas kräver man att alla yrkanden ska komma in i förväg.

När förslagen sen går vidare till plenarförsamlingen krävs inte bara att yrkandena ska ske i förväg, minst 6 ledamöter måste stå bakom dem för att de överhuvudtaget ska behandlas.

När utskottet väl har behandlat ett ärende och röstat om de olika ändringsförslagen avslutas det hela med att församlingen applåderar sin egen och de medverkandes insats innan man går vidare till nästa ärende. Kanske något för fullmäktige att ta efter...

Därtill kommer de kulturella skillnaderna när människor från 27 olika länder med olika demokratiska traditioner träffas och de informella reglerna som naturligtvis vuxit fram under de 13 år Regionkommittén har funnits. Jag är därför väldigt tacksam för att i vår delegation ha med Catarina Segersten Larsson, tidigare landstingsråd i Värmland och "gammal räv" i detta sammanhang. Hon underlättar mycket för oss nybörjare att snabbt förstå hur saker och ting går till här nere i Bryssel.

Jag får säkert anledning att återkomma till arbetet i Regionkommittén framöver.

Read more...

2007-09-27

Nu sänker vi skatten - igen

Idag presenterade jag tillsammans med min folkpartikollega, Jan Weissenrieder, huvuddragen i vårt gemensamma budgetförslag för Lidingö stad.

För tredje året i rad kan vi nu sänka skatten, denna gång med 10 öre. 10 öre må låta lite, men det motsvarar ändå 800 kronor om året för en normal Lidingöfamilj. Sett över de tre åren har vi minskat den årliga skattebördan för normalfamiljen med 4000 kronor.

Att försöka hålla kommunalskatten låg är viktigt då den oftast är en tung utgift för låg- och medelinkomsttagare. Detta är pengar rakt ner i plånboken som kan öka friheten och underlätta tillvaron i en för många annars ofta ansträngd hushållsekonomi.

Samtidigt görs stora satsningar med ökade resurser till bland annat barn i behov av särskilt stöd, utbyggd förskola, vårdnadsbidrag, fler platser i särkilt boende, klottersanering, parkskötsel liksom väg- och fastighetsunderhåll.

Det är en stark budget vi presenterar som bygger på en ansvarsfull politik lokalt, men som också kan dra nytta av regeringens framgångsrika jobbpolitik vilket i slutändan ger större skatteintäkter till kommunerna.

Read more...

2007-09-25

Odemokratiskt i Sundbyberg

Igår röstade socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och två avhoppade moderater, Michael Spira och Arne Wijkman, fram socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson till ny ordförande i kommunstyrelsen.

Tillsammans har de undanröjt valresultatet och förhindrat en majoritet av sundbybergsborna från att få den politik de röstade fram genomförd. Agerandet är skandalöst och djupt odemokratiskt.

Ansvaret faller hårt på alla inblandade part. På Spira och Wijkman som inte lämnar sina uppdrag när de byter parti, på miljöpartiet som trots erbjudanden från Alliansen inte tar emot en utsträckt hand och inte minst på socialdemokraterna som utnyttjar situationen för att komma tillbaka till makten, trots att väljarna röstade bort dem för ganska precis ett år sedan.

Helene Hellmark Knutsson må ha fullmäktiges mandat att vara kommunstyrelsens ordförande, men hon saknar väljarnas och därmed den moraliska legitimiteten som normalt följer med uppdraget.

Källor: DN SvD SvD2

Read more...

2007-09-24

Samarbete ger ny hälsosatsning

Tidigt i våras, jag tror det var i mars, träffade jag Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattsson och riksidrottschefen Mikael Santoft för en lunch ute på Bosön. Syftet med mötet var att förutsättningslöst diskutera hur Lidingö stad och Riksidrottsförbundet kunde samarbeta bättre kring verksamheten på Bosön.

Redan då såddes ett frö till det som presenterats idag, nämligen att Riksidrottsförbundet och Lidingö stad gemensamt bygger en ny friidrottsanläggning på Bosön där i framtiden lidingöungdomar kommer att kunna träna sida vid sida med världsstjärnor som Kajsa Bergqvist och Susanna Kallur.

Satsningen ger oss också möjlighet att ytterligare utveckla fotbollen och tennisen på Vallen där en ny konstgräsplan kommer att anläggas och mark upplåtas till tennisklubben för nya utomhusbanor.

Genom detta fina samarbete kommer vi att kunna tillgodose tre olika idrotters behov till en kostnad som är kanske hälften av vad en ny friidrottsarena på Vallen hade inneburit. En mycket bra lösning för alla inblandade parter således.

Read more...

2007-09-21

Ansvarsfull budget men minus för reavinstskatten

"Jobben kommer", sa Göran Persson på sin tid, men trots rådande högkonjunktur hände ingenting. Men sedan den nya regeringen lade om politiken med jobbavdrag, förändringar i A-kassan, satsningar på nystartsjobb med mera kom faktiskt de utlovade och efterlängtade jobben.

Det räckte alltså inte att som den förre statsministern sitta mätt och nöjd och tro att det skulle hända av sig självt. Istället har den politik som utmejslats av Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Sven-Otto Littorin visat sig bära frukt. Den öppna arbetslösheten är nu en procentenhet lägre än på valdagen och andelen personer i olika arbetsmarknadsprogram har nästan halverats.

Det går bra för Sverige. Förutom den sjunkande arbetslösheten stiger lönerna medan skatterna sjunker, bytebalansöverskottet det högsta i modern tid och investeringsandelen den högsta på 20 år.

Statsskulden sjunker från 40 % 2006 till 20 % av BNP 2010 vilket ger landet goda förutsättningar att klara en kommande åldringsboom.

Finansminister Borg gör klokt i att samla i ladorna under dessa goda tider för att dels inte spä på inflationen, dels förbereda landet för den lägkonjunktur som förr eller senare inträffar.

Ska man vara kritisk på någon punkt så är det finansieringen av fastighetsskattens avskaffande. Som den nu utformas kommer många boende som har stora uppskov (vilket inte är ovanligt i storstadsområdena) att få höjd istället för sänkt skatt. I synnerhet gäller det boende i bostadsrätter som inte inte i någon större utsträckning gynnas av sänkt fastighetskatt.

Den nya reavinsskattens utformning kommer också att hämma rörligheten då även ett byte mellan två ekonomiskt likvärdiga bostäder leder till en högre kostnad för den boende.

Från att ha varit en valvinnare har dessvärre fastighetskatten blivit en belastning för regeringen. Det beror inte på att det är fel att ta bort den, men hanteringen har varit amatörmässig.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8

Read more...

2007-09-18

Kort karantän

Expressens förre stjärnreporter, Niklas Svensson, som fick sparken och dömdes för dataintrång gör nu comeback i medias finrum. Expressens systerbolag, TV4 köper nämligen Svenssons Politikerbloggen och anställer honom själv som nyhetsreporter.

Enligt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter blir Svensson miljonär på affären. Han får därtill lön från Bonnierägda TV4 samtidigt som likaledes Bonnierägda Expressen betalar avgångsvederlag. Inte så dåligt för en nyligen dömd brottsling.

Tänk om politiker som glömt att betala TV-licensen kunde göra come-back lika fort...

Read more...

2007-09-17

Mailväxling med Janne Josefsson

Jag skrev ett mail idag till Rossana Dinamarca, vänsterpartistisk riksdagsledamot, med anledning av hennes påstående i Uppdrag Granskning att Lidingö inte hade någon allmännytta. Mailet innehöll i allt väsentligt samma kritik som jag skrev om på denna blogg i torsdags.

För kännedom skickade jag även en kopia på mailet till Janne Josefsson som var den programledare som höll i debatten där Dinamarca gjorde dessa uttalanden. Något svar från den vänsterpartistiske riksdagsledamoten har jag ännu inte fått, men Janne Josefsson svarade snabbt och var arg som ett bi. Bl a skrev han följande:

I all ödmjukhet vore det kanske bra att du tog reda på fakta först innan du häver ut dig dina beskyllningar. Kan du berätta för mig var i programmet jag skulle sagt att det inte fanns någon allmännytta på Lidingö?
Jag svarade att jag inte beskyllt honom utan att kritiken var riktad mot Rossana Dinamarca, men att han fått en kännedomskopia därför att jag antog att han var intresserad av att veta om en person han intervjuar påstår något som inte är sant (det borde ju intressera den som säger sig arbeta med undersökande journalistik...).

14 minuter senare kommer nästa, lika ilskna svar:
Läs ditt eget brev: " i förra veckan hävdade du att...".
Visst hade jag skrivit så, men det var inte riktat mot Janne Josefsson. Mailet inleddes nämligen med följande rader:
Rossana!
I förra veckans Uppdrag Granskning hävdade du att Lidingö inte har någon allmännytta...
Om Janne Josefsson i hastigheten missade att kritiken inte var riktat mot honom i det första mailet är det både förståeligt och ursäktligt. Alla kan vi göra misstag, journalister som politiker.

Men uppenbarligen har Janne Josefsson svårt för att erkänna att han har fel, så trots att jag påpekar sakförhållandet insisterar han att jag hoppat på honom. Efter ytterligare en mailväxling kommer dock ursäkten:
Jag beklagar, men såg inte att det var en kopia. Får så många mejl där folk påstår än det ena än det andra. Ber verkligen om ursäkt för detta.
En uppriktigt menad ursäkt ska självfallet accepteras och det har jag också svarat Janne Josefsson.

Jag kan dock inte låta bli att reflektera över hans omedelbara reaktion på det som han uppfattade som kritik mot honom själv och hur svårt det var för honom att erkänna sitt misstag. Eller var han bara så övertygad om att han hade rätt att han inte ens bemödade sig om att kontrollera fakta.

Jag tror att ovanstående tämligen triviala episod säger en hel del om människan och journalisten Janne Josefsson och därmed också om de reportage han gör.

Read more...

Monas hyckleri

På dagen ett år efter regeringsskiftet anklagar Mona Sahlin på SvD Brännpunkt regeringen för att bara bry sig om dem som har jobb. Det är en märklig beskrivning av en mycket framgångsrik politik som syftar till att fler människor ska få arbete och som dessutom har lyckats över förväntan.

På ett år har den öppna arbetslösheten minskat med 29 % samtidigt som andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder nästan halverats. Sysselsättningsökningen gläder visserligen den socialistiske partiledaren, men det anser hon enbart vara konjunkturens förtjänst. Detta trots att en flerårig högkonjunktur under Göran Persson inte ledde till några nya jobb.

Att nystartsjobb, sänkta trösklar på arbetsmarknaden eller att en helt ny vit bransch "skapats" (med tillgång till det sociala skyddsnätet) genom riksdagens beslut om avdrag för hushållsnära tjänster tycks inte finnas i hennes sinnesvärld. Istället beklagar hon att tiotusentals människor gått från åtgärder till arbete.

Regeringen har sänkt skatten för låg- och medlinkomsttagare i en omfattning som aldrig skett tidigare. Det kallar Mona Sahlin för att de rikare blir rikare.

Mindre förvånande är kanske att Sahlin ogillar att förmögenhetsskatten försvunnit. Det ligger ju i socialdemokraternas natur att vilja beskatta allt och alla och helst så mycket. I detta sammanhang är förmögenhetsskatten en symbolfråga som Sahlin behöver för att motivera ett högt skattetryck även på hennes egna väljargrupper.

Att förmögenhetsskatten är skadlig för ekonomin, håller investeringsvilligt kapital utanför landets gränser, kan planeras bort av de riktigt rika och främst drabbar villaägare i storstadsområdena är uppenbarligen inget som bekymrar en sann socialist.

Mona Sahlins angrepp på regeringen är rimligtvis ett hyckleri, eller menar hon på fullaste allvar att socialdemokraterna 2010 kommer att gå till val på höjda inkomstskatter för låg- och medlinkomsttagare och mer AMS-politik men färre arbetstillfällen. I så fall blir det en mycket intressant valrörelse.

Read more...

2007-09-15

Miljöpartist inget föredöme

Miljöpartiets gruppledare på Lidingö, Jan Fjellander, hotades i våras av vite för att han lät sitt hus och sin trädgård förfalla så till den milda grad att miljö- och stadsbyggnadsnämnden fick ingripa.

I dagarna skådades Fjellander på en av kommunens parkeringsplatser längs Norra Kungsvägen när han lät bogsera bort ett gammalt bilvrak som dumpats där sedan grannarna hade klagat på den "mobila nedskräpningen.

När och hur bilvraket, som varit belagt med körförbud sedan 1999, kom till parkeringsplatsen förtäljer inte historien, men nog kan man förvänta sig av den som bett om medborgarnas förtroende och i synnerhet med just miljöfrågor som plattform också själv försöker vara ett föredöme på området.

Read more...

2007-09-14

SL beredda rusta upp Lidingöbanan

Idag blev det officiellt att SL föreslår sin styrelse att ge VD i uppdrag att förhandla med Lidingö stad om en upprustning av lidingöbanan med nya tåg. Formellt beslut tas på styrelsemötet den 27 september.

Detta är en stor framgång för Lidingö och resultatet av ett enträget arbete på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Nu går vi vidare med konkreta förhandlingar och förhoppningsvis får jag anledning att återkomma på denna blogg med mer positiva nyheter i frågan.

Läs mer på Lidingö stads hemsida, där bl a SL:s utredning om kollektivtrafiken på södra ön finns att ladda ner.

Read more...

Okunnigt i Uppdrag Granskning

I veckans Uppdrag granskning hävdar riksdagsledamoten Rossana Dinamarca (v) att Lidingö inte har någon allmännytta och därmed är en segregerad kommun.

Jag vet inte om hon bara är allmänt okunnig eller uttalade sig mot bättre vetande, men vårt allmännyttiga bostadsföretag, Lidingöhem, har över 1000 lägenheter och är kommunens näst största bostadsbolag.

I princip alla ledigblivna lägenheter i Lidingöhem erbjuds i första hand till flyktingar samt sociala och medicinska förturer. Detta om något visar väl att Lidingö stad tar ett stort socialt ansvar.

Sen vet inte jag vad som krävs i vänsterpartiets ögon för att en kommun ska anses segregerad, men med 43 % hyresrätter, 35 % villor och 22 % bostadsrätter tycker nog jag att vi har en ganska god blandning. Möjligtvis med en slagsida åt hyresrättshållet...

Drygt 16 % av befolkningen har utländsk bakgrund*, Viserligen inte så högt som Rosengård i Malmö, Botkyrka eller Södertälje, men i vart fall högre än riksgenomsnittet.

Det kanske vore dags för riksdagsledamoten att göra ett besök i verkligheten innan hon uttalar sig felaktigt i svepande ordalag

* = född i utlandet eller med två utländska föräldrar

Read more...

2007-09-11

Program med mersmak

K-G Bergström, en av Sveriges bästa politiska journalister, hade ikväll premiär för sitt nya program, Rakt på! Premiärgäst var statsminister Fredrik Reinfeldt.

Som tittare var det oerhört intressant att se en politisk intervju som präglades av skarpa, svåra och insiktsfulla frågor, men där den som intervjuades faktiskt fick tala till punkt.

Genom sitt skickliga sätt att ställa frågor fick han statsministern att mer eller mindre erkänna att skatten på bensin kommer att höjas. Jag kan inte heller dra någon annan slutsats än att de lutar åt en 30-procentig reavinstskatt med bibehållen uppskovsmöjlighet utifrån Fredrik Reinfeldts resonemang om flyttskatt.

Fredrik Reinfeldt gav också bra svar på de många tuffa frågor som ställdes. Dilemmat om öppenhet kontra säkerhet hanterade han klokt, likaså frågan om Mikael Odenbergs avgång. Han var också tydlig i sitt besked till väljarna att regeringen prioriterar att få fler människor i arbete och att minska skatten för låg- och medelinkomsttagare.

Intervjun följdes av en analys där Bengt Westerberg och Gudrun Schyman gav sina perspektiv på både frågor och svar. Schyman måste ha trivts som fisken i vattnet. Inte nog med att hon åter fick komma in i det rampljus som är som ett gift för henne, bakom ryggen på henne stod programledarens initialer, KGB, i stora röda bokstäver...

Premiärprogrammet gav definitivt mersmak och jag kommer med intresse att följa det framöver.

Read more...

Inte fullt så enkelt

Det är bra att SvD tar upp frågan om skillnader i kommunalskatt i olika kommuner men fullt så enkelt som ledarsidans resonemang är det inte i verkligheten.

Att jämföra förskolans kostnader per invånare är knappast relevant, däremot kostnad per inskrivet barn eller kostnadsnivå jämfört med den standardkostnad kommunen borde ha. Även då ligger Solna bra till, men skillnaderna blir inte fullt så stora som ledaren försöker göra gällande.

Visst är Solna och Danderyd föredöme i många avseenden, men det finns också skillnader i kommunernas förutsättningar som förklarar åtminstone delar av skillnaderna.

Solna har exempelvis 3 miljarder kronor på banken från olika exploateringsvinster vars räntor ger ett bra bidrag till den kommunala verksamhetens kostnader.

Värmdö å sin sida är en kommun som växer väldigt snabbt, men i form av sommarstugor som omvandlas till permanentboende. Kommunen har alltså stora kostnader för skolor, förskolor och infrastrukturutbyggnad, men till skillnad från Solna inga exploateringsvinster att finansiera detta med. Det kommunala skatteutjämningssystemet kompenserar heller inte fullt ut för expansionen, dels genom en tvåårig eftersläpning och dels genom att den baseras på genomsnittliga kostnader och inte nybyggnadspriser.

Norrtälje som är den andra kommunen som ställs vid skampålen i ledaren har för sin del en situation där befolkningen tredubblas varje sommar men där två tredjdelar inte betalar en krona i kommunalskatt. Likväl måste kommunen hålla med vägar, dimensionera bibliotek och annan service och i förekommande fall t o m tillhandahålla hemtjänst även för dessa sommargäster.

Dessa exempel förklarar naturligtvis inte hela skillnaden i kommunalskatt, men det visar på att det finns olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till när man jämför äpplen med päron.

Däremot har SvD helt rätt i sin slutsats:

Men den långsiktiga målsättningen för ett borgerligt styre måste ändå vara att minska de pålagor som helt uppenbart grundlöst påförts invånarna.

Read more...

2007-09-08

Premiär för ny spårvagn

Igår togs ytterligare ett steg mot en framtidssatsning på lidingöbanan när en modern spansk spårvagn, Citatdis Madrid, gjorde sin premiärtur på ön. Tyst, bekväm och handikappvänlig erbjuder den trafikanterna en behaglig resa mellan Gåshaga och Ropsten.

Under en månad kommer nu tåget att trafikera Lidingö under lågtrafik. Det har möjliggjorts tack vare ett tydligt politiskt ledarskap av SL:s ordförande, det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i nära samarbete med leverantören Alstom och operatören Veolia.

Det här bådar gott inför de fortsatta förhandlingarna som till skillnad från under den förra mandatperioden nu sker i en positiv och konstrutiv anda.

Read more...

2007-09-06

Mot strömmen

Vid sidan om de stora mediadrakarnas ifrågasättande av statsministerns ledarskap (de tycks alla ha läst Mona Sahlins pressmeddelande) finns det en och annan tidningsräv som trots allt vågar gå mot strömmen. Rekommenderar därför läsning av dagens ledare i Norrtelje Tidning.

Read more...

2007-09-05

Prestige bakom Odenbergs avgång

När Mikael Odenberg nu lämnar in sin avskedsansökan med motiveringen att han vill "kunna se sig själv i spegeln" ger han sken av att han gör det p g a sin djupa politiska övertygelse. Jag har svårt att tro att detta är sant.

Mikael Odenberg är inte den som har hållit hårt på principerna tidigare. Som moderat gruppledare i riksdagen var han en av fyra (tillsammans med Åsa Torstensson (c), Jan Björklund (fp) och Mats Odell (kd)) som skrev till länets kommuner och bad oss hålla lokala folkomröstningar om trängselskatten för att man ville ta hänsyn till vad hela regionen tyckte i frågan.

Trots att en majoritet sa nej till trängselskatt så valde regeringen ändå att återinföra den och när jag svarade på medias återkommande frågor om vad jag tyckte om detta fick jag på omvägar höra vad Mikael Odenberg ansåg om mig och mitt agerande och det var sannerligen inga snälla ord. Flera riksdagsledamöter har också berättat att Odenberg gjort mycket klart för dem att nu var det rättning i leden som gällde och att det inte var accepterat med några egna offentliga åsikter i frågan.

Att köra över andra är en sak, men när det drabbade honom själv blev sannolikt prestigeförlusten för stor och därför valde Odenberg att avgå.

Det är också intressant att notera hur snabbt flera politiska kommentatorer som ett eko av Mona Sahlin hävdar att detta skadar Fredrik Reinfeldts auktoritet. Tvärtom, genom att ta ansvar för Alliansregeringens gemensamma prioriteringar och ställa sig bakom sin finansminister (som i en regering alltid har den otackasamma uppgiften att säga nej) har han visat att han tar sitt ledarskap på allvar.

Regeringen gick till val på att minska utanförskapet, öka sysselsättningen och sänka skatterna för låg och medelinkomsttagarna. Hittills har man levererat över förväntan.

Som moderater har vi dessutom alltid varit för ett starkt försvar och är det fortfarande, men de yttre förutsättningarna ändras med tiden och då måste man anpassa sig därefter. Det gamla värnpliktsbaserade invasionsförsvaret finns inte längre utan idag handlar det om att med välutbildade unga män och kvinnor delta i fredsbevarande operationer i hela världen och därtill kunna möta framtidens terrorhot på hemmaplan.

I media har det framställts som om finansministern vill skära ner försvaret utan någon närmare analys, men så är inte fallet. Det Anders Borg på goda grunder har ifrågasatt är i vilken utsträckning vi behöver egenutveckla så stor andel av försvarsmaterielen när den i huvudsak kommer att användas i helt annan terräng än den svenska. Om vi kan köpa mer "från hyllan" kan vi få ner kostnaderna betydligt och då finns det också en besparingspotential i försvarsbudgeten.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6

Read more...

Nu inför Lidingö vårdnadsbidrag

Äntligen har regeringen lagt fram sitt förslag till familjepolitisk reform. I paketet ingår det gamla klassiska moderata vårdnadsbidraget som ävn kristdemokraterna är varma anhängare av.

Vårdnadsbidraget är en rättvisereform som ger familjer ökad valfrihet och underlättar för föräldrar att kunna välja den omsorg om sina barn som passar dem bäst. För närvarande är det 7 % av barnen på Lidingö som inte utnyttjar kommunalt finansierad barnomsorg.

För mig är det självklart att vi ska erbjuda lidingöborna denna möjlighet så snart det blir tillåtet den 1 juli nästa år. Om detta har vi också varit helt överens i koalitionen (m+fp) sedan valet.

Källor: DN SvD

Read more...

Lidingömoderaterna söker politisk sekreterare

Moderaterna i Lidingö söker en politisk sekreterare med placering i Lidingö stadshus.

Som politisk sekreterare kommer du att stödja kommunstyrelsens ordförande i hans arbete, vilket bland annat innebär att
- bevaka pågående ärenden
- ta fram underlag för beslut
- skriva pressmeddelanden, brevsvar samt utkast till tal och artiklar
- granska och sammanfatta utredningar, remisser och förslag
- hantera mötesbokningar, telefonpassning och annat administrativt stöd

Du kommer även att vara
- stöd till de moderata gruppledarna i övriga styrelser och nämnder
- redaktör för Lidingömoderaternas tidning, Lidingö Vind
- producera moderaternas veckoprogram, Blå Timmen, i Radio Lidingö

I arbetet förekommer media- och medborgarkontakter samt kontakter med ett stort antal av de moderata förtroendevalda i Lidingö.

För att passa i denna roll tror vi att du framförallt är en god kommunikatör, såväl i tal som i skrift, att du är strukturerad, initiativrik och serviceinriktad och har erfarenhet av politiskt arbete. Självfallet delar du de moderata värderingarna. Troligen är du mellan 25-35 år.

Har du arbetat som politisk sekreterare eller motsvarande tidigare och/eller har utbildning på högskolenivå, gärna i statskunskap, media, kommunikation eller journalistik är det meriterande.

För tjänsten som politisk sekreterare tillämpas kommunallagens regler om visstidsanställning vilket innebär att anställningen i ett första skede gäller till 2010-12-31.

Frågor besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Paul Lindquist, 0730-79 30 50.

Ansökan skickas till paul.lindquist@moderat.se senast den 15 september.

Read more...

2007-09-04

Nytt tåg på lidingöbanan

Jag önskar att jag hade kunnat skriva nya tåg (i plural) och att de var här för att stanna, men så långt har vi ännu inte kommit i diskussionerna med SL.

Däremot är det med stor glädje som jag på fredag tillsammans med det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm "inviger" den testperiod på ca en månad under vilken lidingöbanan kommer att trafikeras av ett ny modern spårvagn från Alstom Transport.

Under den kommande månaden kommer tåget, Citadis Madrid, att gå i reguljärtrafik på lidingöbanan och ge resenärerna en möjlighet att själva uppleva en modern och bekväm spårvagn. Jag hoppas att så många lidingöbor som möjligt tar chansen.

Det har inte varit helt lätt att få hit tåget till Lidingö, men tack var ett gott ledarskap från Christer G Wennerholm har det gjorts möjligt vilket bådar gott inför de kommande förhandlingarna med SL och landstinget avseende lidingöbanans framtid.

Read more...

Klokt och välbalanserat

Den muslimske författaren Mohamed Omar skriver idag ett inlägg på SvD Brännpunkt där han kräver att muslimska ledare måste ta avstånd från de hot som följt på Mohammedteckningarnas publicering. Läs den! Han skriver bl a följande:

"Respekt är inte något man kräver. Det är något man förtjänar. Respekt får
vi genom att visa att vi tar demokratin på allvar och att vi vill lösa
motsättningar genom dialog i normal samtalston."


Men Omar pekar också på det faktum att muslimer många gånger blir diskriminerade i Sverige vilket är minst lika allvarligt. Vi som kräver att yttrandefriheten och tryckfriheten är grundvalar för vårt demokratiska samhälle som måste respekteras av alla och envar som söker sig en fristad här har också ett stort ansvar för att inte bidra till att de som flyttar hit diskrimineras.

Det mångkulturella Sverige som har växt fram är i grunden något positivt som vi ska värna om. Vi kan och ska få kritisera företeelser och beteenden som vi har anledning att ifrågasätta, men vi har alla att vinna på att se varje människa som en individ och inte en muslim som just bara muslim.

Read more...

2007-09-02

Österleden än viktigare med trängselskatten

En region som växer på längden och tvären behöver inte bara ny bostäder och arbetsplatser. Det är minst lika viktigt att kommunikationerna fungerar väl. Därför är Kristins Axén-Olins besked om att finansiera en utredning av Österleden oerhört välkommen.

Den nyligen återinförda trängselskatten har ju visat med all önskvärd tydlighet att det med ekonomiska styrmedel går att reducera trafiken i ett område, men att det totala trafikarbetet bara minskar marginellt.

Således har en hel del av innerstadstrafiken nu flyttat ut till kringfartslederna vilket bl a har inneburit att Södra Länken fått stängas 3 gånger under förra veckan på p g a överbelastning och att Essingeleden ligger farligt nära sin maxkapacitet.

Om inte trängselskatten framöver ska leda till en fullständig trafikinfarkt utan för tullmurarna så är det än viktigare att Österleden byggs så snart som möjligt.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP