2008-12-31

Festivaler ersätter inte skivförsäljning

Statistiken talar sitt tydliga språk, den minskade skivförsäljningen kan inte kompenseras med ökade intäkter från festivaler och spelningar.

Musikskaparnas ersättning från skivförsäljning har minskat med 150 miljoner kronor de senaste 5 åren, från 427 till 278 miljoner kronor. Detta ska jämföras med de ökade ersättningarna från när deras musik spelas live som under motsvarande period ökat från 26 till 47 miljoner kronor.

Det är alltså inte bara de "giriga" skivbolagen som drabbas när man laddar ner musik illegalt.

Källa: SvD

Read more...

2008-12-30

Broöppningen måste repareras

Idag kom beskedet från Högsta Domstolen. Man beviljar inte prövningstillstånd utan Miljööverdomstolens beslut om att gamla bron måste kunna öppnas kvarstår.

Att åter göra bron öppningsbar kommer att kosta i runda slängar 30 miljoner kronor. Till det kommer framtida driftskostnader. Varje broöppning kommer således att kosta flera tusen kronor.

Det blev en dyr julklapp som lidingöborna nu får betala för att något hundratal segelbåtsägare, varav många inte ens hör hemma på Lidingö, utan egen kostnad ska kunna förkorta sin seglats runt ön något.

Att förvänta sig att domstolarna skulle göra en rimlig avvägning mellan samhällskostnad och nytta var uppenbarligen för mycket.

Read more...

Ekholmsnäsbacken först att öppna

Efter att förra säsongen helt fick ställas in kunde man äntligen åka skidor i Ekholmsnäsbacken igår. Om man ska tro Svenska Dagbladet var man dessutom först den första skidbacken i Stockholmsområdet med att öppna.

Ett stort grattis till Lidingö slalomklubb och Friluftsfrämjandet som nu kan bedriva sina verksamheter på ön denna säsong och välkomna till Lidingö alla skidsugna barn och vuxna från när och fjärran.

Read more...

2008-12-29

Lokala brott borde vara ett lokalt ansvar

När en minister mördas, värdetransportrånen eskalerar eller det är svängdörrar på de slutna anstalterna, ja då ställs landets justitieminister till svars. Under tidigare socialdemokratiska regeringar såg vi en del exempel på just detta. Likaså blir det stora rubriker när det begås bestialiska mord, i synnerhet om barn är drabbade, eller råa överfallsvåldtäkter.

Lika hemska som dessa brott är, lika osannolikt är det för de flesta av oss att vi personligen någonsin ska drabbas av dem. Däremot råkar många ut för det som i polistermer lite slarvigt brukar kallas för "vardagsbrottslighet", såsom inbrott, biltillgrepp, cykelstölder, snatterier, krogslagsmål eller ficktjuveri.

Det är som regel "lokala" brott i den bemärkelsen att det är huvudsakligen lokala "fömågor" som begår brotten och lokal kännedom är en viktig ingrediens för att kunna förebygga och bekämpa dem. Men vem känner egentligen ett ansvar för att även de brotten klaras upp och minskar?

Varje år anmäls över en miljon brott, varav de allra flesta förblir ouppklarade. Medan exempelvis 87 % av antalet anmälda mord, dråp och misshandel med dödlig utgång klarades upp 2007, var motsvarande siffra för cykelstölder 2 %, inbrott i bil 4 % och skadegörelse 11 %.

Självklart är det oerhört mycket viktigare att polisen klarar upp ett mordfall än att en cykeltjuv åker fast. Men den svenska polisens oförmåga att lösa just "vardagsbrottsligheten" är ett problem.

Så länge hela poliskåren är en statlig angelägenhet som styrs av regeringens regleringsbrev kommer sannolikt ingen förändring att ske. Dels är polisen mycket traditionsbunden, toppstyrd och förändringsobenägen. Dels ligger det i sakens natur att varje organisation alltid kommer att prioritera det som är viktigast och en poliskår som både ansvarar för mord och cykelstölder kommer alltid och ska självfallet alltid prioritera morden.

Oavsett hur många nya poliser Beatrice Ask tillför kåren (och de behövs verkligen), så kommer "vardagsbrottsligheten" ändå att komma i skymundan. Istället behövs en lokal polis som kan och vill göra tillvaron tryggare även för oss vanliga medborgare.

Jag tror, precis som PJ Anders Linder skriver i sin krönika i gårdagens Svenska Dagbladet, att man måste återinföra en kommunal polis. Inte istället för, utan som ett komplement till den nationella poliskåren. En utvecklad närpolis som har ett lokalt uppdrag och där det framförallt finns ett lokalt poltiskt ansvar.

Det finns ingen som kräver justitieministerns avgång när ungdomsgängen går bärsarkagång i Rosenborg eller en inbrottsvåg drar över ett samhälle och det vore naturligtvis orimligt om så skulle ske. Men jag lovar att det inte finns ett enda kommunalråd i landet som skulle kunna ignorera fullt berättigade krav på en såväl aktiv som förebyggande brottsbekämpning från sina invånare om vi fick ansvaret för detta.

Till de som tvivlar och menar att det skulle skapa ett A- och ett B-lag tycker jag man ska titta på New York och dess förre borgmästare, Rudy Giuliani, som inte bara gick till val just på att minska brottsligheten. Han genomförde också en rad åtgårder som ledde till en dramatisk minskning av kriminaliteten i "The Big Apple". Jag tror inte någon skulle våga sig på att beskriva New Yorks polismän som ingående i ett B-lag.

Read more...

SvD, en del av Fokus?

Hemkommen från en kort sejour i Skåne bläddrar jag igenom helgens tidningar. Lördagens SvD innehåller ett stort, välskrivet reportage om den engelska internatskolan Eton.

Men har jag inte läst den här artikeln förut? Jovisst, i tidningen Fokus, som kom ut redan den 12 december. Samma reporter och samma fotograf, samma text och i stort sett samma bilder.

Har dagstidningen Svenska Dagbladet numera blivit en plats där man återpublicerar det bästa ur veckomagasinet Fokus?

Read more...

2008-12-23

Ta reda på fakta först, LT

Dagens Lidingö Tidnings förstasida toppas av nyheten att det inte blir något fullmäktigesammanträde i januari "trots motion från enad opposition i vägfrågan".

Det hade ju inte skadat om tidningens reporter bemödat sig om ta reda på lite fakta först istället för att enbart fungera som en megafon åt oppositionen som vill ge intryck av att majoriteten agerar odemokratiskt.

En motion måste nämligen beredas innan den kan tas upp i kommufullmäktige för behandling. Som ett minimum ska den först passera kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och innan dess måste tjänstemännen ges tid att ta fram ett beslutsunderlag.

Rent praktiskt är det alltså inte möjligt att ta upp motionen redan i januari om det ska ske med någon kvalitet och med respekt för fullmäktige som stadens högsta beslutande organ.

Till god journalistik brukar också höra att låta båda sidor få komma till tals, men trots att jag omnämns inte mindre än sju gånger i artikeln har reportern inte brytt sig om att ge mig en möjlighet att bemöta oppositionens ogrundade anklagelser.

Read more...

2008-12-19

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med risk för att hamna i nytt "blåsväder" måste jag bara få rekommendera ett inlägg på Henrik-Alexandersson.se som återger en debattartikel av 20 svenska vetenskapsmän (16 professorer och 4 docenter) som menar att vetenskapen inte alls är enig om klimatlarmen.

Dels menar de att IPCC varit alldeles för snäv i sitt fokus, dels att man inte kunnat "visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar".

Dessutom pekar man på att 600 akademiker vara 200 som ägnar sig åt klimatforskning skrivit under den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen vilket bekräftar att någon konsensus inte finns bland vetenskapsmännen rörande klimatfrågan.

Men det mest intressanta med artikeln är inte vad dessa svenska vetenskapsmän framför i sak utan det faktum att de har blivit refuserade av flera stora tidningar.

Read more...

2008-12-18

Skatteutjämningen grundlagsfästs

Igår presenterade Per Unckel grundlagsutredningens förslag. Inga stora revolutioner, utan precis som Maria Abrahamsson skriver i SvD innehåller den framförallt ett antal smärre justeringar.

De flesta är ganska bra och för egen del ser jag inga problem med att det gamla moderata kravet på skilda valdagar inte kom med. Jag tror helt enkelt inte att det skulle vitalisera demokratin utan kanske snarare på sikt minska valdeltagandet.

Personvalet är och förblir en halvmesyr, men det kan vi nog leva med.

Däremot är jag ganska tveksam till idén att 10 % av medborgarna i en kommun ska kunna besluta om en folkomröstning. I framförallt mindre kommuner kan det bli svårt att utveckla samhället när det som är bra för det stora flertalet står i konflikt med lokala opinioner. Traditionen från Schweiz är kanske inte så mycket att stå efter.

Men framförallt finns det ett förslag som förskräcker och som knappast har kommenterats i media vid sidan om Morgan Johanssons utspel i Studio Ett, nämligen att den kommunala skatteutjämningen ska grundlagsfästas.

Morgan Johansson framhöll detta som socialdemokratins största framgång i utredningen, fast i själva verket bekräftar förslaget och inte minst Johanssons motivering att den utjämningsmodell som vi, med vissa justeringar, haft sedan 1996 står i strid med gällande grundlag. Det borde knappast beskrivas som en framgång utan snarare som ett skamligt erkännande av 12 års grundlagstrots från regering och riksdag.

Lidingöborna liksom invånarna i ett tiotal andra kommuner har alltså betalat många miljarder extra i kommunalskatt för att finansiera kommunal service i andra kommuner utan stöd i Sveriges grundlag. Det är, för att uttrycka det milt, anmärkningsvärt.

Källor: DN DN2

Read more...

2008-12-17

Antalet alkoholkontroller halveras

Polisen älskar enkla, kvantifierbara, mål. Uppfyller man dem är man duktig, men inte nödvändigtvis minskar brottsligheten för det.

Ett sådant mål är kravet på att polisen i Stockholms län ska genomföra närmare en halv miljon alkoholkontroller på bilförare. Det har resulterat att polisen i stor utsträckning har ställt sig på väl trafikerade vägar under kontorstid för att så enkelt som möjligt fylla kvoten.

Vardagar klockan 9-12 är risken för rattfylleriolyckor som allra minst, men det är då polisen gör flest alkoholkontroller. Detta framgår av en undersökning av polisens egna forskare som Vägverket har finansierat.

Någon motsvarande ökning av antalet stoppade rattfyllerister har däremot inte det ökade antalet alkoholkontroller lett till. Därför tog vi i polisstyrelsen för Stockholms län idag det unika beslutet att trots krav från Rikspolisstyrelsen, halverat målet till lite drygt 200 000 alkoholkontroller under 2009.

Därmed hoppas vi att polisen i större utsträckning ska jaga rattfylleristerna på de tider och platser de huvudsakligen befinner sig på.

Källor: Ekot DN SvD DN2

Read more...

ARL förlorade sin hemsida

Aktionsgruppen Rädda Lidingöbanan, ARL, har inte längre någon hemsida. Enligt en artikel i PC för Alla beror detta på att man inte betalat fakturan till webbhotellet. Ett tyskt bolag ska då ha krävt 100 000 kronor för att lämna över domänen till ARL och efter misslyckade förhandlingar har domännamnet istället sålts till ett företag i Ekvatorialguinea.

Nu verkar det dock inte bara vara låg aktivitet på fakturabetalningarna. Om man tittar i Internet Archive ser man att hemsidan faktiskt fanns uppe så sent som i oktober 2007, men att senaste nytt är från juni 2005. Inte så värst aktuellt för att vara en webb-tidning m.a.o.!

Read more...

2008-12-16

Inaktuell motion

När kommunfullmäktige samlades igår kväll hade oppositionspartierna lagt ut en motion om att utreda det s.k. "nollplus-alternativet". Eftersom jag redan tidigare under dagen tagit beslut om en sådan utredning gick jag upp i talarstolen och berättade detta och att motionen därför kanske var något inaktuell.

Jag hade inte sett motionen tidigare, men det hindrade inte lidingöpartiets Inger Damberg från att gå upp i talarstolen och indignerat påstå att detta hade jag bara gjort för att oppositionen lagt sin motion. Hon var t.o.m. upprörd över att jag skrivit om detta på min "privata blogg".

Om Inger Damberg, istället för att följa sin ryggradsreflex att alltid misstänkliggöra majoritetens syften, hade frågat vem som helst av de 25-30 moderater som deltog i vårt gruppmöte i torsdags hade hon fått veta att vi redan då beslutade att låta utreda "nollplus-alternativet", långt före vi hade den blekaste aning om att oppositionen tänkte motionera i ärendet.

Men varför bråka om sådana trivialiteter nu när alla är överens om att utredningen ska kompletteras på detta vis.

Read more...

Vadå blåsväder?

Nog för att jag har varit med om blåsväder ibland under mina snart 6 år som kommunalråd. Man kan nämna debatterna om Vallen, Stockby återvinningscentral och Hospice för att ge några exempel.

Det hör liksom till uppdraget att från tid till annan bli ifrågasatt och kritiserad. Men när rubriksättarna på Lidingö Tidning påstår att jag hamnat i blåsväder för att en miljöpartist och en privatperson som ordnar en klimatkonferens skriver varsin insändare har man väl ändå tappat alla sinnen för proportioner.

Var är alla protestlistor, demonstrationer och mailbombningar? Inte ens på min blogg märks någon storm. Tvärtom så är många kommentarer till mina inlägg om klimatfrågan positiva.

Så värst mycket blåsväder känner jag inte av just nu, i vart fall inte i klimatfrågan. Däremot bekräftar rubriksättningen min huvudtes, nämligen att om man ifrågasätter någon del av klimatförespråkarnas hypoteser ska man hängas ut.

Read more...

2008-12-15

Vi låter även utreda "nollplus-alternativet"

När Södra Huvudleden utreddes förra gången, 2002, fanns ett jämförelsealternativ som kallades "nollplus" med. I korthet gick det ut på att man skulle vidta en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Södra Kungsvägens sträcka genom Skärsätra villaområde men i övrigt låta trafiken fortsätta som förut, inklusive passagerna över järnvägen.

Några ingående studier av detta alternativ gjordes inte då och efterfrågades inte heller i någon större omfattning. Därför fanns inte heller det med som ett alternativ som skulle uppdateras när vi gav direktiv till den senaste utredningen som färdigställdes för några veckor sedan.

De möten vi därefter har haft med boende och andra intressenter har dock visat att det finns en stor efterfrågan på att även detta alternativ ska uppdateras så att det kan jämföras med de nu utredda vad gäller trafiksäkerhet, miljö, framkomlighet och ekonomi.

Eftersom vi vill ha en öppen process och tycker att det är viktigt att vara lyhörda för lidingöbornas åsikter har jag idag tagit ett delegationsbeslut som innebär att även det s.k. "nollplus-alternativet" ska utredas.

För att ge remissinstanserna tid att även sätta sig in i detta alternativ, som beräknas vara klart i slutet av februari, förlängs remisstiden till den sista april.

Detta beslut innebär inget ställningstagande i själva sakfrågan från den politiska majoritetens sida utan enbart ett bejakande av att vi ska ha ett så kompletta underlag som möjligt inför det beslut vi ska ta längre fram i vår.

Read more...

2008-12-11

43 100 lidingöbor

Under hösten har vi passerat 43 000 invånare och är numera 43 100 lidingöbor. Det innebär att befolkningen har ökat med 300 personer under året.

Det känns som den tidigare så laddade frågan om att Lidingö maximalt fick ha 40 000 invånare numera känns ganska avlägvsen. Det är väl bara lidingöpartiet som har den ståndpunkten numera (men utan att tala om vilka lidingöbor som borde flytta härifrån...).

Tvärtom, den utveckling som Lidingö haft sedan 1998 (då den magiska gränsen passerades) har i allt väsentligt varit positiv. Väl avvägda förtätningar som har stärkt underlaget för kommunal service (Näset, Bergsätra, Bodal och Larsberg) för att inte tala om omvandlingen av Gåshaga från nedsmutsat industriområde till ett högklassiskt bostadsområde.

Fler invånare ger också bättre underlag för kommunal service, kollektivtrafik och handel. Så länge det kan ske utan att våra grönområden hotas eller att befintliga bostadsområden försämras finns det i grunden få sakliga invändningar.

Den kommande omvandlingen av Dalénum med ca 1 000 nya bostäder liksom en framtida överdäckning av Torsviksdiket kommer att öka befolkningen ytterligare. Även denna utveckling kommer att vara positiv för Lidingö och det finns all anledning att bejaka den.

Read more...

Hur man gör skolan bättre

Mer pengar är inte lösningen utan hur pengarna används. Helt avgörande för utbildningens kvalitet är däremot lärarnas förmåga.

En 8-åring som ligger på genomsnittet kommer med en riktigt bra lärare att nå upp till de 10 % bästa 3 år senare, medan samma elev med en dålig lärarare hamnar i den sämsta tredjedelen.Det visar en rapport från konsultbolaget McKinsey som presenterades av Jan Larsson, f d statssekreterare (s) hos Göran Persson på ett möte hos SKL.

Det handlar mycket om att välja rätt personer till lärarutbildningarna, att höja lärarutbildningens kvalitet och att anställa bra skolledare som kan utveckla verksamheten. Man måste också våga utvärdera lärare i deras arbete och få lärare att lära av varandra.

Ett intressant exempel som Larsson gav var Shanghai där varje lärare måste sitta med och lyssna på en kollegas lektion minst 8 gånger varje år. Gissa om det leder till bra och utvecklande samtal i lärarrummet efteråt.

Utbildningsminister Jan Björklund har helt uppenbart ett stort ansvar för att få den svenska lärarutbildningen på rätt köl igen. Sen måste vi i kommunerna se till att anställa rätt medarbetare och våga ställa tydliga krav på utbildningens kvalitet och vara beredd att betala efter prestation.

Det går att göra skolan bättre bara vi gör rätt saker.

Källor: DN DN2

Read more...

2008-12-10

Stark moderat ökning i Stockholms län

Flera tidningar rapporterar idag om SCB:s senaste väljarbarometer som bekräftar fyra av de övriga fem opinionsinstitutens novemberresultat, nämligen att moderaterna går starkt framåt och att gapet mellan blocken minskar.

Det som gör SCB:s siffror extra intressanta är att de även är nedbrytna på länsnivå och den visar att moderaterna ökar med 7,5 % i Stockholms län sedan i maj och därmed är större än socialdemokraterna. Moderaterna får 38,1 % mot socialdemokraternas 35,2 %, en minskning för de senare med 4,8 %.

Även i Stockholms stad och, hör och häpna, Malmö är moderaterna större än socialdemokraterna.

Det som borde oroa socialdemokraternas är att förändringar i väljarkåren normalt startar i storstadsområdena och då särskilt i Stockholmsregionen.

Källor: SvD SvD2 Ledarbloggen DN Aftonbladet Newsmill

Read more...

Lidingö har Sveriges bästa skolresultat

Enligt färsk statistik från Skolverket har Lidingö de högsta avgångsbetygen i år 9. I fjol låg vi tvåa efter Danderyd, men nu har vi alltså intagit tätplatsen.

Den bästa skolan på Lidingö var Vittra och bästa kommunala skola Torsvik.

En medveten mångårig satsning på skolan med fokus på både kvalitet och valfrihet har gett resultat. En bra utbildning är den bästa insats vi kan ge våra ungdomar inför livets kommande utmaningar och den prioriteringen kommer att kvarstå.

SvD

Read more...

2008-12-09

Obamas senatsplats till salu

Tidigt i morse grep FBI Illinois demokratiske guvernör Rod Blagojevich och hans stabschef, John Harris. Samtidigt meddelar åklagarmyndigheten att de båda åtalas för att ha försökt sälja Barack Obamas senatsplats.

Att detta kan hända i världens äldsta demokrati beror på att man inte håller fyllnadsval direkt när en senatsplats blir ledig, utan delstatens guvernör (utom i Arizona) bestämmer själv vem som ska fylla platsen.

Om de blir fällda är det frågan är om inte detta är den största politiska skandalen i USA:s historia sedan Watergate, långt värre än Bill Clintons privata mark- och kvinnoaffärer. Även om Obama själv knappast har något med saken att göra riskerar hans anseende ändå att svärtas ner eftersom den åtalade guvernören också är demokrat och det gäller den senatsplats Obama nu lämnar efter sig nu när han tillträder som president. Varje artikel som skrivs om saken kommer ju onekligen att nämna hans namn.

PS Det smått ironiska i historien är att Blagojevich valdes till guvernör efter att ha lovat att städa upp efter sin företrädare, republikanen George Ryan, som för närvarande avtjänar ett sexårigt straff efter att ha tagit emot mutor av människor som ville ha körkort.

Källor: SvD DN

Read more...

Ett steg i rätt riktning

Regeringens besked i dag på DN Debatt att apoteksmonopolet ska avskaffas är ett steg i rätt riktning. Erfarenheten från Norge som gjorde en liknande avreglering för några år sedan är att tillgängligheten ökade med 60 %. Det ligger alltså i allas vårt intresse att skrota detta onaturliga, drygt 30 år gamla monopol.

Tyvärr präglas förslaget av viss ambivalens då man förvisso släpper konkurrensen fri i formell mening, men intialt bara kommer att sälja av ett mindre antal apotek och då med krav att de nya ägarna även ska ta ett glesbygdsansvar. Samtidigt behåller man kontrollen över den dominerande ägaren som de senaste åren har förberett sig väl på den konkurrens som komma skall.

Medan socialdemokraterna i början av 70-talet med ett penndrag kunde avskaffa den fria företagsamheten på detta område kommer det att bli betydligt svårare att återinföra den om man inte också bryter upp en monopolist i flera delar utan tvärtom har kvar Apoteksbolaget i statlig ägo. Det blir i praktiken inte konkurrens på lika villkor precis.

Ledarkommentar: SvD.

Read more...

2008-12-08

Veckans citat


"Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig."


Willy Bergström, socialdemokrat och tidigare vice riksbankchef i en krönika på placera.nu

Read more...

2008-12-07

Alliansens bästa valarbetare

Efter många turer och utan nämnvärd övertygelse meddelade s, v och mp idag att de nu har enats om att de vill bilda regering ihop.

Vilken politik som ska bedrivas verkar inte så viktigt, bara att man vill ha makten. I ett gemensamt pressmeddelande skriver man t.o.m. att "tre partier inte behöver vara överens" bara att man är "fast beslutna att göra den moderatstyrda regeringen till huvudmotståndare".

För Mona Sahlin är detta som att gå ur askan i elden. Eller som folkpartiledaren, Jan Björklund, uttryckte det så träffande: Lars Ohly blir alliansens bästa valarbetare.

Med vänsterpartiet som koalitionspartner kommer socialdemokraterna att skrämma bort de så viktiga mittenväljarna utan vars stöd inget block idag kan vinna eller behålla regeringsmakten. Bara tanken på kommunisten Lars Ohly på en viktig ministerpost torde dessutom inte bara oroa mittenväljarna utan även mången gråsosse.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 SvD SvD2 Ledarbloggen DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6

Ledarkommentarer: Aftonbladet SvD SvD2 DN

Read more...

2008-12-06

Vårdval Stockholm - en stor framgång

Redan efter 10 månader kan man konstatera att belackarna hade fel och att Vårdval Stockholm blivit en stor framgång.

Med Vårdval Stockholm har invånarna i länet fått många fler mottagningar att besöka sedan årsskiftet: 20 nya vårdcentraler, ytterligare 7 mödravårdscentraler och 4 barnavårdscentraler samt 15 fotsjukvårdare till.

Antalet läkarbesök har ökat med 250 000 eller 12 %. Det innebär att 800 fler stockholmare varje dag får möjlighet att träffa en läkare.

Oppositionen brukar hävda att vårdvalet gynnar de "rika" förorterna på miljonprogramområdenas beskostnad, men något stöd för detta påstående finns inte i verkligheten. Ökningen har nämligen varit störst i områden med lägre medelinkomster.

Dessutom visar det sig att stockholmarna är väldigt nöjda med vårdvalet. 9 av 10 patienter som besöker en vårdcentral tycker att vården de fått varit bra, mycket bra eller utmärkt. Även anmälningar till patientnämnden minskade under första halvåret i år med ca 22 procent

Filippa Reinfeldt och hennes medarbetare tycks ha lyckats med vad de föresatte sig, nämligen att öka valfriheten och tillgängligheten i vården.

Read more...

2008-12-05

Lidingöelever uttagna till Europeiska ungdomsparlamentet

Den 17-26 april nästa år håller Europeiska ungdomsparlament sin internationella sammankomst i Stockholm och på Lidingö. Två svenska skolor, Göteborgs Högre Samskola och Hersby gymnasium får sända delegater till detta internationella möte som samlar över 300 studenter från 30 olika länder.

Hersby gymnasium kommer att representeras av Elsa Horn af Rantzien, Elias Mannheimer, Sara Melin och Robert Moldén tillsammans med sin lärare, Anne-Marie Ericsson. Detta skedde efter en uttagning i Malmö förra helgen.

Men inte nog med det, två av projektledarna för hela evenemanget är två f d Hersbyelever, Fredrik Bauer och Philip Danielsson.

Hersby skolas ledning, lärare och elever har all anledning att vara stolta.

Read more...

Regeringen agerar klokt

Medan oppositionen bråkar sinsemellan agerar regeringen klokt för att möta finanskrisens effekter.

I dag presenterade Alliansen satsningar om sammanlagt 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. Över tre år är paketet värt närmare 23 miljarder kronor. Kort spänner insatserna över fem huvudområden:

  • Förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa

  • Förstärkt stöd för långtidsarbetslösa

  • Förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux)

  • Förstärkta satsningar på infrastruktur

  • Förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster)
Insatserna handlar om att stärka arbetslinjen. Enbart fler personer i arbete kan långsiktigt garantera den välfärd vi alla åtnjuter mer eller mindre av.

Att opposition underkänner paketet förvånar föga. De spelar bara den roll de är tilldelade på den demokratiska scenen. Ett beröm från Thomas Östros hade varit en sensation.

Många kommentatorer menar också att regeringen reagerat försent och att stimulanspaketet är för litet. Men regeringen har inte oändligt med resurser utan måste även i ett krisläge prioritera.
Man bör inte heller spela ut alla kort på en gång utan se utvecklingen an. Det kommer säkert ytterligare satsningar, inte osannolikt riktat till bilindustrin. Jag skulle inte bli förvånad om man väljer att på ett eller annat sätt stimulera utveckling av miljövänliga bilar, men det förutsättar att det finns ägare som vill fortsatt satsa på svensk bilindustri.

Däremot vore det vansinnigt om staten tog över ägarskapet. Finns inte kommersiella förutsättningar för Volvo och Saab att överleva på marknaden kan regeringen inte plocka fram nya kunder till dem.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 Ledarbloggen Ledarbloggen2

Read more...

Klokt av Dick Erixon om fildelning

Noterar inte helt utan förvåning att mitt inlägg om fildelning igår har föranlett en smärre debatt. Kan därför inte låta bli att länka till Dick Erixon som skriver exceptionellt klokt om detta så (ned)laddade ämne.

Read more...

2008-12-04

Regeringen agerar mot olaglig fildelning

Nu ska jag passa på och reta upp landets extremliberala krafter genom att välkomna den nya fildelningslagen. som innebär att rättighetshavare som skapat musik, film, litteratur, dataspel och datorprogram får bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet.

Regeringens förslag innebär att svensk domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska således bara kunna ske när en domstol beslutat om detta och om rättighetshavaren kunnat presentera tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.

Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och väga rättighetshavarens behov mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det innebär att det kommer att krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Är det endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut.

Förslaget innebär inte att rättighetshavarna får några polisiära uppgifter, utan endast att de får en praktisk möjlighet att använda sig av de civilrättsliga bestämmelser som redan finns.

Det innebär inte heller att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada.

Justitieminister Beatrice Ask har med sin proposition hittat en rimlig balans mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. Det ska hon och regeringen ha en eloge för.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 SvD SvD2 SvD3

Read more...

Vitamininjektion från Riksbanken

Riksbanken chocksänker reporäntan, med 1,75 %. Aldrig tidigare har man sänkt räntan med mer än 0,5 % vid ett och samma tillfälle, men situationen med en global finanskris är unik. Inte sedan depressionen på 30-talet har det ekonomiska läget varit allvarligare.

Räntesäkningen innebär en välkommen vitamininjektion i svensk ekonomi. Det största hotet mot en återhämtning är nämligen rädsla. Företag måste våga investera, människor konsumera och banker låna ut för att vi ska kunna vända krisen.

Även för kommunsektorn blir det billigare att investera, men det kanske viktigaste är att arbetslöshetsnivån kan hållas så låg som möjligt eftersom det är helt avgörande för kommunernas ekonomi och därmed förmågan att hålla en fortsatt hög nivå på skola, äldreomsorg och annan service till medborgarna.

Men det gäller att bankerna följer med och inte utnyttjar tillfället att öka sina marginaler ytterligare vilket de redan har gjort under höstens kris. Till viss del har det kunna motiveras av ökade kostnader för upplåning, men det ökningen har man redan tagit höjd för.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4

Read more...

2008-12-02

Vänstern backar om skattehöjning

Enligt Politikerbloggen vill vänsterpartiet inte längre höja skatten för vanliga medelinkomsttagare. Det ska Lars Ohly ha meddelat i en intervju med K-G Bergström.

Undrar just om han har informerat sina partivänner på Lidingö? Så sent som förra veckan ville de i alla fall höja skatten för lidingöborna med 20 öre. För en normalfamilj motsvarar det 1 000:-.

Read more...

2008-12-01

Anhöriginvandrare måste kunna försörja sig själva

Idag presenterar regeringens utredare sitt betänkande om försörjningskrav för anhöriginvandrare. Det innebär att den som ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen.

Regeringen har redan tidigare stärkt arbetslinjen för nyanlända. Förra året gick vart tredje nytt jobb till någon född utanför Sverige. Med ett försörjningskrav stärks arbetslinjen ytterligare och incitamenten att flytta till de delar av landet där det finns arbete och bostäder blir därmed större.

Den oplanerade anhöriginvandringen har inneburit stora påfrestningar för enskilda, inte minst för barn. Med krav på möjlighet att en familj kan försörja sig och har en ordnad bostad kan många problem undvikas.

På det stora hela verkar detta vara en klok reform. Utgångspunkten måste vara att den som vill bosätta sig i Sverige ska kunna försörja sig själv och sin familj. Samtidigt måste Sverige fortsätta ha en generös mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande som självfallet inte ska behöva klara ett försörjningskrav när de beviljas uppehållstillstånd.

Read more...

Stående demonstration i Salem

Inför förra årets sammandrabbningar mellan nazister och vänsterextremister i Salem gav polisstyrelsen uttryck för åsikten att man borde pröva att enbart tillåta stående demonstrationer för att undvika slagsmål och skadegörelse.

Polisledningen och en del andra debattörer menade då att det skulle strida mot grundlagen att ha en sådan begränsning av demonstrationsfriheten (trots att det tillämpats i vissa fall tidigare, bl a i Stockholms innerstad).

Nu har emellertid polisledningen ändrat sig och beviljar endast en stående demonstration för vänsterextremisterna inför årets sammandrabbning nu på lördag. Däremot får nazisterna av någon anledning marschera även i år.

I ett pressmeddelande säger min kollega Lennart Kalderén från Salems kommun följande:

- Vi har arbetat hårt för att rättssamhället ska reagera och sätta någon form av begränsningar mot det som urartat till organiserade upplopp. Det framgår tydligt av beslutet att polisen har lyssnat på invånarna i Salems kommun. Det uppskattar vi.

- Vi hade gärna sett att polisen även begränsat Salemfondens manifestation, eftersom den är ursprunget till den oro som Salem upplever den här dagen.

Sista ordet är emellertid inte sagt utan polisens beslut kan komma att överklagas. Jag hoppas i så fall att domstolarna är lika kloka och visar att den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten måste gå att förena med Salemsbornas lika självklara rätt att få röra sig fritt i sin egen kommun.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP