2008-12-31

Festivaler ersätter inte skivförsäljning

Statistiken talar sitt tydliga språk, den minskade skivförsäljningen kan inte kompenseras med ökade intäkter från festivaler och spelningar.

Musikskaparnas ersättning från skivförsäljning har minskat med 150 miljoner kronor de senaste 5 åren, från 427 till 278 miljoner kronor. Detta ska jämföras med de ökade ersättningarna från när deras musik spelas live som under motsvarande period ökat från 26 till 47 miljoner kronor.

Det är alltså inte bara de "giriga" skivbolagen som drabbas när man laddar ner musik illegalt.

Källa: SvD

Read more...

2008-12-30

Broöppningen måste repareras

Idag kom beskedet från Högsta Domstolen. Man beviljar inte prövningstillstånd utan Miljööverdomstolens beslut om att gamla bron måste kunna öppnas kvarstår.

Att åter göra bron öppningsbar kommer att kosta i runda slängar 30 miljoner kronor. Till det kommer framtida driftskostnader. Varje broöppning kommer således att kosta flera tusen kronor.

Det blev en dyr julklapp som lidingöborna nu får betala för att något hundratal segelbåtsägare, varav många inte ens hör hemma på Lidingö, utan egen kostnad ska kunna förkorta sin seglats runt ön något.

Att förvänta sig att domstolarna skulle göra en rimlig avvägning mellan samhällskostnad och nytta var uppenbarligen för mycket.

Read more...

Ekholmsnäsbacken först att öppna

Efter att förra säsongen helt fick ställas in kunde man äntligen åka skidor i Ekholmsnäsbacken igår. Om man ska tro Svenska Dagbladet var man dessutom först den första skidbacken i Stockholmsområdet med att öppna.

Ett stort grattis till Lidingö slalomklubb och Friluftsfrämjandet som nu kan bedriva sina verksamheter på ön denna säsong och välkomna till Lidingö alla skidsugna barn och vuxna från när och fjärran.

Read more...

2008-12-29

Lokala brott borde vara ett lokalt ansvar

När en minister mördas, värdetransportrånen eskalerar eller det är svängdörrar på de slutna anstalterna, ja då ställs landets justitieminister till svars. Under tidigare socialdemokratiska regeringar såg vi en del exempel på just detta. Likaså blir det stora rubriker när det begås bestialiska mord, i synnerhet om barn är drabbade, eller råa överfallsvåldtäkter.

Lika hemska som dessa brott är, lika osannolikt är det för de flesta av oss att vi personligen någonsin ska drabbas av dem. Däremot råkar många ut för det som i polistermer lite slarvigt brukar kallas för "vardagsbrottslighet", såsom inbrott, biltillgrepp, cykelstölder, snatterier, krogslagsmål eller ficktjuveri.

Det är som regel "lokala" brott i den bemärkelsen att det är huvudsakligen lokala "fömågor" som begår brotten och lokal kännedom är en viktig ingrediens för att kunna förebygga och bekämpa dem. Men vem känner egentligen ett ansvar för att även de brotten klaras upp och minskar?

Varje år anmäls över en miljon brott, varav de allra flesta förblir ouppklarade. Medan exempelvis 87 % av antalet anmälda mord, dråp och misshandel med dödlig utgång klarades upp 2007, var motsvarande siffra för cykelstölder 2 %, inbrott i bil 4 % och skadegörelse 11 %.

Självklart är det oerhört mycket viktigare att polisen klarar upp ett mordfall än att en cykeltjuv åker fast. Men den svenska polisens oförmåga att lösa just "vardagsbrottsligheten" är ett problem.

Så länge hela poliskåren är en statlig angelägenhet som styrs av regeringens regleringsbrev kommer sannolikt ingen förändring att ske. Dels är polisen mycket traditionsbunden, toppstyrd och förändringsobenägen. Dels ligger det i sakens natur att varje organisation alltid kommer att prioritera det som är viktigast och en poliskår som både ansvarar för mord och cykelstölder kommer alltid och ska självfallet alltid prioritera morden.

Oavsett hur många nya poliser Beatrice Ask tillför kåren (och de behövs verkligen), så kommer "vardagsbrottsligheten" ändå att komma i skymundan. Istället behövs en lokal polis som kan och vill göra tillvaron tryggare även för oss vanliga medborgare.

Jag tror, precis som PJ Anders Linder skriver i sin krönika i gårdagens Svenska Dagbladet, att man måste återinföra en kommunal polis. Inte istället för, utan som ett komplement till den nationella poliskåren. En utvecklad närpolis som har ett lokalt uppdrag och där det framförallt finns ett lokalt poltiskt ansvar.

Det finns ingen som kräver justitieministerns avgång när ungdomsgängen går bärsarkagång i Rosenborg eller en inbrottsvåg drar över ett samhälle och det vore naturligtvis orimligt om så skulle ske. Men jag lovar att det inte finns ett enda kommunalråd i landet som skulle kunna ignorera fullt berättigade krav på en såväl aktiv som förebyggande brottsbekämpning från sina invånare om vi fick ansvaret för detta.

Till de som tvivlar och menar att det skulle skapa ett A- och ett B-lag tycker jag man ska titta på New York och dess förre borgmästare, Rudy Giuliani, som inte bara gick till val just på att minska brottsligheten. Han genomförde också en rad åtgårder som ledde till en dramatisk minskning av kriminaliteten i "The Big Apple". Jag tror inte någon skulle våga sig på att beskriva New Yorks polismän som ingående i ett B-lag.

Read more...

SvD, en del av Fokus?

Hemkommen från en kort sejour i Skåne bläddrar jag igenom helgens tidningar. Lördagens SvD innehåller ett stort, välskrivet reportage om den engelska internatskolan Eton.

Men har jag inte läst den här artikeln förut? Jovisst, i tidningen Fokus, som kom ut redan den 12 december. Samma reporter och samma fotograf, samma text och i stort sett samma bilder.

Har dagstidningen Svenska Dagbladet numera blivit en plats där man återpublicerar det bästa ur veckomagasinet Fokus?

Read more...

2008-12-23

Ta reda på fakta först, LT

Dagens Lidingö Tidnings förstasida toppas av nyheten att det inte blir något fullmäktigesammanträde i januari "trots motion från enad opposition i vägfrågan".

Det hade ju inte skadat om tidningens reporter bemödat sig om ta reda på lite fakta först istället för att enbart fungera som en megafon åt oppositionen som vill ge intryck av att majoriteten agerar odemokratiskt.

En motion måste nämligen beredas innan den kan tas upp i kommufullmäktige för behandling. Som ett minimum ska den först passera kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och innan dess måste tjänstemännen ges tid att ta fram ett beslutsunderlag.

Rent praktiskt är det alltså inte möjligt att ta upp motionen redan i januari om det ska ske med någon kvalitet och med respekt för fullmäktige som stadens högsta beslutande organ.

Till god journalistik brukar också höra att låta båda sidor få komma till tals, men trots att jag omnämns inte mindre än sju gånger i artikeln har reportern inte brytt sig om att ge mig en möjlighet att bemöta oppositionens ogrundade anklagelser.

Read more...

2008-12-19

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med risk för att hamna i nytt "blåsväder" måste jag bara få rekommendera ett inlägg på Henrik-Alexandersson.se som återger en debattartikel av 20 svenska vetenskapsmän (16 professorer och 4 docenter) som menar att vetenskapen inte alls är enig om klimatlarmen.

Dels menar de att IPCC varit alldeles för snäv i sitt fokus, dels att man inte kunnat "visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar".

Dessutom pekar man på att 600 akademiker vara 200 som ägnar sig åt klimatforskning skrivit under den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen vilket bekräftar att någon konsensus inte finns bland vetenskapsmännen rörande klimatfrågan.

Men det mest intressanta med artikeln är inte vad dessa svenska vetenskapsmän framför i sak utan det faktum att de har blivit refuserade av flera stora tidningar.

Read more...

2008-12-18

Skatteutjämningen grundlagsfästs

Igår presenterade Per Unckel grundlagsutredningens förslag. Inga stora revolutioner, utan precis som Maria Abrahamsson skriver i SvD innehåller den framförallt ett antal smärre justeringar.

De flesta är ganska bra och för egen del ser jag inga problem med att det gamla moderata kravet på skilda valdagar inte kom med. Jag tror helt enkelt inte att det skulle vitalisera demokratin utan kanske snarare på sikt minska valdeltagandet.

Personvalet är och förblir en halvmesyr, men det kan vi nog leva med.

Däremot är jag ganska tveksam till idén att 10 % av medborgarna i en kommun ska kunna besluta om en folkomröstning. I framförallt mindre kommuner kan det bli svårt att utveckla samhället när det som är bra för det stora flertalet står i konflikt med lokala opinioner. Traditionen från Schweiz är kanske inte så mycket att stå efter.

Men framförallt finns det ett förslag som förskräcker och som knappast har kommenterats i media vid sidan om Morgan Johanssons utspel i Studio Ett, nämligen att den kommunala skatteutjämningen ska grundlagsfästas.

Morgan Johansson framhöll detta som socialdemokratins största framgång i utredningen, fast i själva verket bekräftar förslaget och inte minst Johanssons motivering att den utjämningsmodell som vi, med vissa justeringar, haft sedan 1996 står i strid med gällande grundlag. Det borde knappast beskrivas som en framgång utan snarare som ett skamligt erkännande av 12 års grundlagstrots från regering och riksdag.

Lidingöborna liksom invånarna i ett tiotal andra kommuner har alltså betalat många miljarder extra i kommunalskatt för att finansiera kommunal service i andra kommuner utan stöd i Sveriges grundlag. Det är, för att uttrycka det milt, anmärkningsvärt.

Källor: DN DN2

Read more...

2008-12-17

Antalet alkoholkontroller halveras

Polisen älskar enkla, kvantifierbara, mål. Uppfyller man dem är man duktig, men inte nödvändigtvis minskar brottsligheten för det.

Ett sådant mål är kravet på att polisen i Stockholms län ska genomföra närmare en halv miljon alkoholkontroller på bilförare. Det har resulterat att polisen i stor utsträckning har ställt sig på väl trafikerade vägar under kontorstid för att så enkelt som möjligt fylla kvoten.

Vardagar klockan 9-12 är risken för rattfylleriolyckor som allra minst, men det är då polisen gör flest alkoholkontroller. Detta framgår av en undersökning av polisens egna forskare som Vägverket har finansierat.

Någon motsvarande ökning av antalet stoppade rattfyllerister har däremot inte det ökade antalet alkoholkontroller lett till. Därför tog vi i polisstyrelsen för Stockholms län idag det unika beslutet att trots krav från Rikspolisstyrelsen, halverat målet till lite drygt 200 000 alkoholkontroller under 2009.

Därmed hoppas vi att polisen i större utsträckning ska jaga rattfylleristerna på de tider och platser de huvudsakligen befinner sig på.

Källor: Ekot DN SvD DN2

Read more...

ARL förlorade sin hemsida

Aktionsgruppen Rädda Lidingöbanan, ARL, har inte längre någon hemsida. Enligt en artikel i PC för Alla beror detta på att man inte betalat fakturan till webbhotellet. Ett tyskt bolag ska då ha krävt 100 000 kronor för att lämna över domänen till ARL och efter misslyckade förhandlingar har domännamnet istället sålts till ett företag i Ekvatorialguinea.

Nu verkar det dock inte bara vara låg aktivitet på fakturabetalningarna. Om man tittar i Internet Archive ser man att hemsidan faktiskt fanns uppe så sent som i oktober 2007, men att senaste nytt är från juni 2005. Inte så värst aktuellt för att vara en webb-tidning m.a.o.!

Read more...

2008-12-16

Inaktuell motion

När kommunfullmäktige samlades igår kväll hade oppositionspartierna lagt ut en motion om att utreda det s.k. "nollplus-alternativet". Eftersom jag redan tidigare under dagen tagit beslut om en sådan utredning gick jag upp i talarstolen och berättade detta och att motionen därför kanske var något inaktuell.

Jag hade inte sett motionen tidigare, men det hindrade inte lidingöpartiets Inger Damberg från att gå upp i talarstolen och indignerat påstå att detta hade jag bara gjort för att oppositionen lagt sin motion. Hon var t.o.m. upprörd över att jag skrivit om detta på min "privata blogg".

Om Inger Damberg, istället för att följa sin ryggradsreflex att alltid misstänkliggöra majoritetens syften, hade frågat vem som helst av de 25-30 moderater som deltog i vårt gruppmöte i torsdags hade hon fått veta att vi redan då beslutade att låta utreda "nollplus-alternativet", långt före vi hade den blekaste aning om att oppositionen tänkte motionera i ärendet.

Men varför bråka om sådana trivialiteter nu när alla är överens om att utredningen ska kompletteras på detta vis.

Read more...

Vadå blåsväder?

Nog för att jag har varit med om blåsväder ibland under mina snart 6 år som kommunalråd. Man kan nämna debatterna om Vallen, Stockby återvinningscentral och Hospice för att ge några exempel.

Det hör liksom till uppdraget att från tid till annan bli ifrågasatt och kritiserad. Men när rubriksättarna på Lidingö Tidning påstår att jag hamnat i blåsväder för att en miljöpartist och en privatperson som ordnar en klimatkonferens skriver varsin insändare har man väl ändå tappat alla sinnen för proportioner.

Var är alla protestlistor, demonstrationer och mailbombningar? Inte ens på min blogg märks någon storm. Tvärtom så är många kommentarer till mina inlägg om klimatfrågan positiva.

Så värst mycket blåsväder känner jag inte av just nu, i vart fall inte i klimatfrågan. Däremot bekräftar rubriksättningen min huvudtes, nämligen att om man ifrågasätter någon del av klimatförespråkarnas hypoteser ska man hängas ut.

Read more...

2008-12-15

Vi låter även utreda "nollplus-alternativet"

När Södra Huvudleden utreddes förra gången, 2002, fanns ett jämförelsealternativ som kallades "nollplus" med. I korthet gick det ut på att man skulle vidta en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Södra Kungsvägens sträcka genom Skärsätra villaområde men i övrigt låta trafiken fortsätta som förut, inklusive passagerna över järnvägen.

Några ingående studier av detta alternativ gjordes inte då och efterfrågades inte heller i någon större omfattning. Därför fanns inte heller det med som ett alternativ som skulle uppdateras när vi gav direktiv till den senaste utredningen som färdigställdes för några veckor sedan.

De möten vi därefter har haft med boende och andra intressenter har dock visat att det finns en stor efterfrågan på att även detta alternativ ska uppdateras så att det kan jämföras med de nu utredda vad gäller trafiksäkerhet, miljö, framkomlighet och ekonomi.

Eftersom vi vill ha en öppen process och tycker att det är viktigt att vara lyhörda för lidingöbornas åsikter har jag idag tagit ett delegationsbeslut som innebär att även det s.k. "nollplus-alternativet" ska utredas.

För att ge remissinstanserna tid att även sätta sig in i detta alternativ, som beräknas vara klart i slutet av februari, förlängs remisstiden till den sista april.

Detta beslut innebär inget ställningstagande i själva sakfrågan från den politiska majoritetens sida utan enbart ett bejakande av att vi ska ha ett så kompletta underlag som möjligt inför det beslut vi ska ta längre fram i vår.

Read more...

2008-12-11

43 100 lidingöbor

Under hösten har vi passerat 43 000 invånare och är numera 43 100 lidingöbor. Det innebär att befolkningen har ökat med 300 personer under året.

Det känns som den tidigare så laddade frågan om att Lidingö maximalt fick ha 40 000 invånare numera känns ganska avlägvsen. Det är väl bara lidingöpartiet som har den ståndpunkten numera (men utan att tala om vilka lidingöbor som borde flytta härifrån...).

Tvärtom, den utveckling som Lidingö haft sedan 1998 (då den magiska gränsen passerades) har i allt väsentligt varit positiv. Väl avvägda förtätningar som har stärkt underlaget för kommunal service (Näset, Bergsätra, Bodal och Larsberg) för att inte tala om omvandlingen av Gåshaga från nedsmutsat industriområde till ett högklassiskt bostadsområde.

Fler invånare ger också bättre underlag för kommunal service, kollektivtrafik och handel. Så länge det kan ske utan att våra grönområden hotas eller att befintliga bostadsområden försämras finns det i grunden få sakliga invändningar.

Den kommande omvandlingen av Dalénum med ca 1 000 nya bostäder liksom en framtida överdäckning av Torsviksdiket kommer att öka befolkningen ytterligare. Även denna utveckling kommer att vara positiv för Lidingö och det finns all anledning att bejaka den.

Read more...

Hur man gör skolan bättre

Mer pengar är inte lösningen utan hur pengarna används. Helt avgörande för utbildningens kvalitet är däremot lärarnas förmåga.

En 8-åring som ligger på genomsnittet kommer med en riktigt bra lärare att nå upp till de 10 % bästa 3 år senare, medan samma elev med en dålig lärarare hamnar i den sämsta tredjedelen.Det visar en rapport från konsultbolaget McKinsey som presenterades av Jan Larsson, f d statssekreterare (s) hos Göran Persson på ett möte hos SKL.

Det handlar mycket om att välja rätt personer till lärarutbildningarna, att höja lärarutbildningens kvalitet och att anställa bra skolledare som kan utveckla verksamheten. Man måste också våga utvärdera lärare i deras arbete och få lärare att lära av varandra.

Ett intressant exempel som Larsson gav var Shanghai där varje lärare måste sitta med och lyssna på en kollegas lektion minst 8 gånger varje år. Gissa om det leder till bra och utvecklande samtal i lärarrummet efteråt.

Utbildningsminister Jan Björklund har helt uppenbart ett stort ansvar för att få den svenska lärarutbildningen på rätt köl igen. Sen måste vi i kommunerna se till att anställa rätt medarbetare och våga ställa tydliga krav på utbildningens kvalitet och vara beredd att betala efter prestation.

Det går att göra skolan bättre bara vi gör rätt saker.

Källor: DN DN2

Read more...

2008-12-10

Stark moderat ökning i Stockholms län

Flera tidningar rapporterar idag om SCB:s senaste väljarbarometer som bekräftar fyra av de övriga fem opinionsinstitutens novemberresultat, nämligen att moderaterna går starkt framåt och att gapet mellan blocken minskar.

Det som gör SCB:s siffror extra intressanta är att de även är nedbrytna på länsnivå och den visar att moderaterna ökar med 7,5 % i Stockholms län sedan i maj och därmed är större än socialdemokraterna. Moderaterna får 38,1 % mot socialdemokraternas 35,2 %, en minskning för de senare med 4,8 %.

Även i Stockholms stad och, hör och häpna, Malmö är moderaterna större än socialdemokraterna.

Det som borde oroa socialdemokraternas är att förändringar i väljarkåren normalt startar i storstadsområdena och då särskilt i Stockholmsregionen.

Källor: SvD SvD2 Ledarbloggen DN Aftonbladet Newsmill

Read more...

Lidingö har Sveriges bästa skolresultat

Enligt färsk statistik från Skolverket har Lidingö de högsta avgångsbetygen i år 9. I fjol låg vi tvåa efter Danderyd, men nu har vi alltså intagit tätplatsen.

Den bästa skolan på Lidingö var Vittra och bästa kommunala skola Torsvik.

En medveten mångårig satsning på skolan med fokus på både kvalitet och valfrihet har gett resultat. En bra utbildning är den bästa insats vi kan ge våra ungdomar inför livets kommande utmaningar och den prioriteringen kommer att kvarstå.

SvD

Read more...

2008-12-09

Obamas senatsplats till salu

Tidigt i morse grep FBI Illinois demokratiske guvernör Rod Blagojevich och hans stabschef, John Harris. Samtidigt meddelar åklagarmyndigheten att de båda åtalas för att ha försökt sälja Barack Obamas senatsplats.

Att detta kan hända i världens äldsta demokrati beror på att man inte håller fyllnadsval direkt när en senatsplats blir ledig, utan delstatens guvernör (utom i Arizona) bestämmer själv vem som ska fylla platsen.

Om de blir fällda är det frågan är om inte detta är den största politiska skandalen i USA:s historia sedan Watergate, långt värre än Bill Clintons privata mark- och kvinnoaffärer. Även om Obama själv knappast har något med saken att göra riskerar hans anseende ändå att svärtas ner eftersom den åtalade guvernören också är demokrat och det gäller den senatsplats Obama nu lämnar efter sig nu när han tillträder som president. Varje artikel som skrivs om saken kommer ju onekligen att nämna hans namn.

PS Det smått ironiska i historien är att Blagojevich valdes till guvernör efter att ha lovat att städa upp efter sin företrädare, republikanen George Ryan, som för närvarande avtjänar ett sexårigt straff efter att ha tagit emot mutor av människor som ville ha körkort.

Källor: SvD DN

Read more...

Ett steg i rätt riktning

Regeringens besked i dag på DN Debatt att apoteksmonopolet ska avskaffas är ett steg i rätt riktning. Erfarenheten från Norge som gjorde en liknande avreglering för några år sedan är att tillgängligheten ökade med 60 %. Det ligger alltså i allas vårt intresse att skrota detta onaturliga, drygt 30 år gamla monopol.

Tyvärr präglas förslaget av viss ambivalens då man förvisso släpper konkurrensen fri i formell mening, men intialt bara kommer att sälja av ett mindre antal apotek och då med krav att de nya ägarna även ska ta ett glesbygdsansvar. Samtidigt behåller man kontrollen över den dominerande ägaren som de senaste åren har förberett sig väl på den konkurrens som komma skall.

Medan socialdemokraterna i början av 70-talet med ett penndrag kunde avskaffa den fria företagsamheten på detta område kommer det att bli betydligt svårare att återinföra den om man inte också bryter upp en monopolist i flera delar utan tvärtom har kvar Apoteksbolaget i statlig ägo. Det blir i praktiken inte konkurrens på lika villkor precis.

Ledarkommentar: SvD.

Read more...

2008-12-08

Veckans citat


"Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig."


Willy Bergström, socialdemokrat och tidigare vice riksbankchef i en krönika på placera.nu

Read more...

2008-12-07

Alliansens bästa valarbetare

Efter många turer och utan nämnvärd övertygelse meddelade s, v och mp idag att de nu har enats om att de vill bilda regering ihop.

Vilken politik som ska bedrivas verkar inte så viktigt, bara att man vill ha makten. I ett gemensamt pressmeddelande skriver man t.o.m. att "tre partier inte behöver vara överens" bara att man är "fast beslutna att göra den moderatstyrda regeringen till huvudmotståndare".

För Mona Sahlin är detta som att gå ur askan i elden. Eller som folkpartiledaren, Jan Björklund, uttryckte det så träffande: Lars Ohly blir alliansens bästa valarbetare.

Med vänsterpartiet som koalitionspartner kommer socialdemokraterna att skrämma bort de så viktiga mittenväljarna utan vars stöd inget block idag kan vinna eller behålla regeringsmakten. Bara tanken på kommunisten Lars Ohly på en viktig ministerpost torde dessutom inte bara oroa mittenväljarna utan även mången gråsosse.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 SvD SvD2 Ledarbloggen DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6

Ledarkommentarer: Aftonbladet SvD SvD2 DN

Read more...

2008-12-06

Vårdval Stockholm - en stor framgång

Redan efter 10 månader kan man konstatera att belackarna hade fel och att Vårdval Stockholm blivit en stor framgång.

Med Vårdval Stockholm har invånarna i länet fått många fler mottagningar att besöka sedan årsskiftet: 20 nya vårdcentraler, ytterligare 7 mödravårdscentraler och 4 barnavårdscentraler samt 15 fotsjukvårdare till.

Antalet läkarbesök har ökat med 250 000 eller 12 %. Det innebär att 800 fler stockholmare varje dag får möjlighet att träffa en läkare.

Oppositionen brukar hävda att vårdvalet gynnar de "rika" förorterna på miljonprogramområdenas beskostnad, men något stöd för detta påstående finns inte i verkligheten. Ökningen har nämligen varit störst i områden med lägre medelinkomster.

Dessutom visar det sig att stockholmarna är väldigt nöjda med vårdvalet. 9 av 10 patienter som besöker en vårdcentral tycker att vården de fått varit bra, mycket bra eller utmärkt. Även anmälningar till patientnämnden minskade under första halvåret i år med ca 22 procent

Filippa Reinfeldt och hennes medarbetare tycks ha lyckats med vad de föresatte sig, nämligen att öka valfriheten och tillgängligheten i vården.

Read more...

2008-12-05

Lidingöelever uttagna till Europeiska ungdomsparlamentet

Den 17-26 april nästa år håller Europeiska ungdomsparlament sin internationella sammankomst i Stockholm och på Lidingö. Två svenska skolor, Göteborgs Högre Samskola och Hersby gymnasium får sända delegater till detta internationella möte som samlar över 300 studenter från 30 olika länder.

Hersby gymnasium kommer att representeras av Elsa Horn af Rantzien, Elias Mannheimer, Sara Melin och Robert Moldén tillsammans med sin lärare, Anne-Marie Ericsson. Detta skedde efter en uttagning i Malmö förra helgen.

Men inte nog med det, två av projektledarna för hela evenemanget är två f d Hersbyelever, Fredrik Bauer och Philip Danielsson.

Hersby skolas ledning, lärare och elever har all anledning att vara stolta.

Read more...

Regeringen agerar klokt

Medan oppositionen bråkar sinsemellan agerar regeringen klokt för att möta finanskrisens effekter.

I dag presenterade Alliansen satsningar om sammanlagt 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. Över tre år är paketet värt närmare 23 miljarder kronor. Kort spänner insatserna över fem huvudområden:

 • Förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa

 • Förstärkt stöd för långtidsarbetslösa

 • Förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux)

 • Förstärkta satsningar på infrastruktur

 • Förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster)
Insatserna handlar om att stärka arbetslinjen. Enbart fler personer i arbete kan långsiktigt garantera den välfärd vi alla åtnjuter mer eller mindre av.

Att opposition underkänner paketet förvånar föga. De spelar bara den roll de är tilldelade på den demokratiska scenen. Ett beröm från Thomas Östros hade varit en sensation.

Många kommentatorer menar också att regeringen reagerat försent och att stimulanspaketet är för litet. Men regeringen har inte oändligt med resurser utan måste även i ett krisläge prioritera.
Man bör inte heller spela ut alla kort på en gång utan se utvecklingen an. Det kommer säkert ytterligare satsningar, inte osannolikt riktat till bilindustrin. Jag skulle inte bli förvånad om man väljer att på ett eller annat sätt stimulera utveckling av miljövänliga bilar, men det förutsättar att det finns ägare som vill fortsatt satsa på svensk bilindustri.

Däremot vore det vansinnigt om staten tog över ägarskapet. Finns inte kommersiella förutsättningar för Volvo och Saab att överleva på marknaden kan regeringen inte plocka fram nya kunder till dem.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 Ledarbloggen Ledarbloggen2

Read more...

Klokt av Dick Erixon om fildelning

Noterar inte helt utan förvåning att mitt inlägg om fildelning igår har föranlett en smärre debatt. Kan därför inte låta bli att länka till Dick Erixon som skriver exceptionellt klokt om detta så (ned)laddade ämne.

Read more...

2008-12-04

Regeringen agerar mot olaglig fildelning

Nu ska jag passa på och reta upp landets extremliberala krafter genom att välkomna den nya fildelningslagen. som innebär att rättighetshavare som skapat musik, film, litteratur, dataspel och datorprogram får bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet.

Regeringens förslag innebär att svensk domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska således bara kunna ske när en domstol beslutat om detta och om rättighetshavaren kunnat presentera tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.

Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och väga rättighetshavarens behov mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det innebär att det kommer att krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Är det endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut.

Förslaget innebär inte att rättighetshavarna får några polisiära uppgifter, utan endast att de får en praktisk möjlighet att använda sig av de civilrättsliga bestämmelser som redan finns.

Det innebär inte heller att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada.

Justitieminister Beatrice Ask har med sin proposition hittat en rimlig balans mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. Det ska hon och regeringen ha en eloge för.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 SvD SvD2 SvD3

Read more...

Vitamininjektion från Riksbanken

Riksbanken chocksänker reporäntan, med 1,75 %. Aldrig tidigare har man sänkt räntan med mer än 0,5 % vid ett och samma tillfälle, men situationen med en global finanskris är unik. Inte sedan depressionen på 30-talet har det ekonomiska läget varit allvarligare.

Räntesäkningen innebär en välkommen vitamininjektion i svensk ekonomi. Det största hotet mot en återhämtning är nämligen rädsla. Företag måste våga investera, människor konsumera och banker låna ut för att vi ska kunna vända krisen.

Även för kommunsektorn blir det billigare att investera, men det kanske viktigaste är att arbetslöshetsnivån kan hållas så låg som möjligt eftersom det är helt avgörande för kommunernas ekonomi och därmed förmågan att hålla en fortsatt hög nivå på skola, äldreomsorg och annan service till medborgarna.

Men det gäller att bankerna följer med och inte utnyttjar tillfället att öka sina marginaler ytterligare vilket de redan har gjort under höstens kris. Till viss del har det kunna motiveras av ökade kostnader för upplåning, men det ökningen har man redan tagit höjd för.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4

Read more...

2008-12-02

Vänstern backar om skattehöjning

Enligt Politikerbloggen vill vänsterpartiet inte längre höja skatten för vanliga medelinkomsttagare. Det ska Lars Ohly ha meddelat i en intervju med K-G Bergström.

Undrar just om han har informerat sina partivänner på Lidingö? Så sent som förra veckan ville de i alla fall höja skatten för lidingöborna med 20 öre. För en normalfamilj motsvarar det 1 000:-.

Read more...

2008-12-01

Anhöriginvandrare måste kunna försörja sig själva

Idag presenterar regeringens utredare sitt betänkande om försörjningskrav för anhöriginvandrare. Det innebär att den som ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen.

Regeringen har redan tidigare stärkt arbetslinjen för nyanlända. Förra året gick vart tredje nytt jobb till någon född utanför Sverige. Med ett försörjningskrav stärks arbetslinjen ytterligare och incitamenten att flytta till de delar av landet där det finns arbete och bostäder blir därmed större.

Den oplanerade anhöriginvandringen har inneburit stora påfrestningar för enskilda, inte minst för barn. Med krav på möjlighet att en familj kan försörja sig och har en ordnad bostad kan många problem undvikas.

På det stora hela verkar detta vara en klok reform. Utgångspunkten måste vara att den som vill bosätta sig i Sverige ska kunna försörja sig själv och sin familj. Samtidigt måste Sverige fortsätta ha en generös mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande som självfallet inte ska behöva klara ett försörjningskrav när de beviljas uppehållstillstånd.

Read more...

Stående demonstration i Salem

Inför förra årets sammandrabbningar mellan nazister och vänsterextremister i Salem gav polisstyrelsen uttryck för åsikten att man borde pröva att enbart tillåta stående demonstrationer för att undvika slagsmål och skadegörelse.

Polisledningen och en del andra debattörer menade då att det skulle strida mot grundlagen att ha en sådan begränsning av demonstrationsfriheten (trots att det tillämpats i vissa fall tidigare, bl a i Stockholms innerstad).

Nu har emellertid polisledningen ändrat sig och beviljar endast en stående demonstration för vänsterextremisterna inför årets sammandrabbning nu på lördag. Däremot får nazisterna av någon anledning marschera även i år.

I ett pressmeddelande säger min kollega Lennart Kalderén från Salems kommun följande:

- Vi har arbetat hårt för att rättssamhället ska reagera och sätta någon form av begränsningar mot det som urartat till organiserade upplopp. Det framgår tydligt av beslutet att polisen har lyssnat på invånarna i Salems kommun. Det uppskattar vi.

- Vi hade gärna sett att polisen även begränsat Salemfondens manifestation, eftersom den är ursprunget till den oro som Salem upplever den här dagen.

Sista ordet är emellertid inte sagt utan polisens beslut kan komma att överklagas. Jag hoppas i så fall att domstolarna är lika kloka och visar att den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten måste gå att förena med Salemsbornas lika självklara rätt att få röra sig fritt i sin egen kommun.

Read more...

2008-11-29

Ännu en pinsamhet från Sahlin

Jag kan inte låta bli att förmedla vad Dick Erixon hittat på Politikerbloggen. Mona Sahlin har nämligen kritiserat regeringen för att Sverige har halkat ner från första till tredje plats på World Economic Forums världsranking över mest jämställda länder.

"Effekterna av två år med regeringen Reinfeldt syns redan", säger den socialdemokratiske partiledaren i ett pressmeddelande.
Problemet för Sahlin är bara att siffrorna är två år gamla och då leddes Sverige av en socialdemokratisk regering med just Mona Sahlin som statsråd och hennes polare Jens Orback som jämställdhetsminister...

Read more...

Detaljstyr inte kommunerna

Det var ett klart och tydligt besked som partiledningen fick på andra och sista dagen av moderaternas framtidskonvent - detaljstyr inte kommunernas verksamhet.

Rapporten från den arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram förslag på kommunalpolitisk förnyelse höll dessvärre inte samma kvalitet som de övriga (om invandring, sjukvård, miljö samt jobb, välfärd och kunskap). Dessutom hade den offentliggjorts utan förankring hos de ledande moderata kommunala företrädarna i landet, vilket hade skapat ett stort missnöje bland många av ombuden.

Från Stockholmsregionen lade vi därför ett tiotal ändringsförslag i syfte att bl a höja nivån på diskussionen om kvalitet i förskolan från att enbart handla upp barngruppernas storlek till att se andra faktorer såsom personalens engagemang och kompetens liksom lokalernas utformning. Eller att attraktionen som arbetsgivare inte kan reduceras till en fråga om heltid eller ej.

Vi förde också fram kriterier som valfrihet och konkurrensneutralitet, uppföljning samt tydligt och delegerat ansvar. Partiledningen valde att kompromissa på några punkter, övriga vann vi med en tydlig majoritet i omröstningarna.

Läs också: Aftonbladet SVT DN SvD

Read more...

Även flyktingar måste få välja var de vill bo

Att vägra ersättning till den flykting som under asyltiden väljer ett eget boende (EBO) i en "överetablerad" kommun är, precis som Svenska Dagbladet skriver, fel. Rent taktiskt gentemot Sverigedemokraterna kanske det är ett klokt beslut, men likväl är det principiellt fel.

Rätten att få bosätta sig vara man vill är fundamental och den borde även gälla under den period som ens rätt att stanna i Sverige prövas. Arbetsgruppens bärande argument, att den som behöver så mycket stöd av samhället, måste finna sig i vissa begränsningar, håller inte.

För det första startar inte det riktiga introduktionsarbetet förrän flyktingen erhållit uppehållstillstånd, dvs inga ansträngningar görs ändå för att få vederbörande i arbete. Alltså kan det ur det perspektivet inte motivera ett förbud att på på en viss plats.

För det andra ligger de flesta kommuner som skulle kunna hävda att de är "överetablerade" i eller nära arbetsmarknadsregioner med goda förutsättningar. Alltså är inte det heller ett skäl.

För det tredje utgår man felaktigt från att det är dåligt att landsmän söker sig till varandra eller dit vänner och släktingar bor. det är en fundamental felsyn. Tänk dig själv att du skulle fly till ett främmande land. Var har du då bäst förutsättningar att börja om, på en plats där ingen annan talar ditt språk och där du helt saknar nätverk eller på en ort där andra med liknande bakgrund kan hjälpa dig att finna dig till rätta?

För det fjärde, vad är en "överetablerad" kommun och vem ska avgöra det. kriterierna är okända och utrymme för godtycke är stor. Gissa om ett antal kommuner där exempelvis Sverigedemokraterna har ett visst inflytande kommer att hävda sin "status". Att hantera den frågan politiskt blir nog inte så lätt.

Det finns ingen anledning att i praktiken förbjuda flyktingar att under asylsökningsprocessen bo var de vill. När de sen väl har fått uppehållstillstånd och ska ut på arbetsmarknaden måste däremot samma regler som för alla andra gälla. behöver man flytta för att få ett jobb ska man göra det. Ingen som kan arbeta ska kunna kräva att bli försörjd av samhället.

Läs även: DN DN2

Read more...

2008-11-27

En Norgehistoria

Vänsterregeringen i Norge har följt Sverige i spåren och beslutat att förbjuda köp (men inte försäljning) av sexuella tjänster. Men man nöjer sig inte med att införa ett förbud inom landets gränser, man vill också bestraffa dem som helt lagligt går till prostituerade i andra länder (det framgår inte av artikeln om det enbart gäller norska medborgare, de som är bosatta i Norge eller alla framtida besökare).

Där kunde det ha slutat som en pikant norgehistoria, men det tog inte lång tid förrän vänsterpartiet krävde att Sverige också ska ta sig rätten att bestraffa människor som utför en i ett annat land laglig handling. Och responsen från övriga partiers företrädare, inklusive justitieminister Beatrice Ask är initialt positiv.

När en moderat justitieminister nu inte bara tycks ha accepterat den befintliga lagen (som moderaterna som enda parti av prinicipiella skäl var emot när den infördes), men också vill följa Norges exempel har en stor förskjutning i värderingar skett.

Hur skulle vi reagera på om andra länder valde att bestraffa människor som följer svensk lag i Sverige (vilket nog dessvärre händer i en och annan diktatur) ? Om den som utför en abort, gifter sig med någon av samma kön eller har sex utanför äktenskapet i Sverige efteråt skulle kastas i fängelse i ett annat land? Skulle vi anse att det var rimligt om exempelvis irländsk abortlagstiftning eller iransk familjerätt i praktiken skulle gälla också på svensk mark?

All lagstiftning bygger på värderingar. Vissa, såsom synen på mord, stöld och misshandel är tämligen universiella, medan andra mer präglar den lokala kulturen. Många gånger går det inte att definitivt fastslå att något är rätt eller fel utan det handlar om ditt sätt och mitt sätt.

Den svenska modellen passar bra i Sverige, men är inte en universiell lösning på jordklotets samtliga kontinenter. Visst kan och bör vi försöka sprida våra värderingar (ett bra exempel är förbudet mot barnaga som sakta men säkert vinner gehör i andra länder), men det gör man bäst genom att föregå med gott exempel och visa upp bra resultat.

Man kan också arbeta för gemensam lagstiftning via EU coh FN, men att i Sverige döma människor för handlingar de begår i andra länder som är lagliga där strider nog mot de flestas medvetande.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4

Senare artiklar: Aftonbladet Aftonbladet2

Read more...

2008-11-25

Socialdemokraternas kommunbluff

I sin skuggbudget döljer Mona Sahlin att om hon får bestämma kommer kommunsektorn att belastas med närmare 11 miljarder kronor i ökade kostnader. Socialdemokraterna vill bl a återföra fastighetsavgiften till staten utan att kompensera kommunerna för detta.

Socialdemokraterna säger också nej till de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar vilket i stor utsträckning drabbar just kommuner och landsting vilka har många unga anställda.

Lidingö socialdemokraters föreslagna skattehöjning om 9 öre nästa år räcker inte långt för att täcka de merkostnaderna. Inte ens vänsterpartiets 20 öre. Efter valet får nog Mårten Dahlberg och hans nya kompisar lägga på en 50-öring till om den rödgröna röran skulle vinna på riksplanet.

Read more...

2008-11-24

Mitt i debatten

Mitt under pågående budgetdebatt i kommunfullmäktige ringer "lokaltidningen" Mitt i Lidingös reporter, Daniel Boman. Till skillnad från Lidingösidans Jan Sjöberg och Lidingö Tidning som bevakar debatten med såväl den erfarna reportern Lotta Bergman som en fotograf lyser som vanligt Mitt i Lidingö med sin frånvaro.

Faktum är att när vi bjuder in till presskonferenser kring stora frågor som exempelvis vägutredningen, kommunstyrelsens budgetförslag och liknande dyker Mitt i Lidingö aldrig upp. Och nu verkar det som man inte ens hade kännedom om den pågående budgetdebatten som sänds i såväl Radio Lidingö som på stadens hemsida. Hur kan man då göra anspråk på att vara en lokaltidning?

Vad Daniel Boman ville? Det sa han inte på telefonsvararen, men det får jag ta reda på när jag ringer tillbaka imorgon.

Read more...

2008-11-19

Manipulerad bild

En av mina läsare påpekar i mail att den bild som Svenska Dagbladet använder för att illustrera Lars Berns debattartikel som jag kommenterade igår är mainipulerad. Samma bild har används av Dagens Industri tidigare och kommer ursprungligen från Greenpeace.

Hur ser man då att den är manipulerad? Jo, för det första är det omöjligt för en valross att kravla sig up på en iskant som denna som ligger mer en 50 cm ovan vattenytan. För det andra skulle isen ha brutits av omgående eftersom valrossen på bilden väger bortåt 500 kg eller mer.

Ytterligare ett exempel på att man bör förhålla sig kritiskt till det som presenteras som etablerade sanningar, i synnerhet sådana som inte "får ifrågasättas", vilket för övrigt Jönköpings-Posten reflekterar över i dagens ledare.

Read more...

2008-11-18

Växthuseffekten ifrågasätts igen

SvD Brännpunkt idag ifrågasätter teknologie doktor Lars Bern teorin om växthusgaser och den globala uppvärmningen. Att koldioxidhalten förvisso ökar på grund av mänsklig aktivitet menar han är bevisat, men inte att det i sin tur leder till en global uppvärmning.

Just nu verkar all miljöpolitik handla om att minska utsläppen av koldioxid, en luktfri och ofarlig gas som tvärtom är nödvändig för växtligheten och därmed mänsklighetens överlevnad, fast väldigt lite tyder på att det har någon klimatpåverkan.

Ta bara utsläppen från bilar. Allt fokus ligger på att begränsa just koldioxidutsläppen trots att avgaserna innehåller en mängd andra, bevisligen skadliga, ämnen såsom: kväveoxider, sotpartiklar, kolväten, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, bensen, butadien, bensapyren, marknära ozon och kolmonoxid.

Är detta verkligen optimal miljöpolitik?

Read more...

Ett dråpslag mot svensk bilindustri

Samtidigt som SAAB och Volvo kämpar för sin överlevnad kommer centerpartiet med det (för att uttrycka sig diplomatiskt) ogenomtänkta förslaget att förbjuda bensindrivna bilar om bara 17 år. Om regering och riksdag skulle fatta ett sådant beslut vore det ett dråpslag för svensk bilindustri med SAAB och Volvo i spetsen, för att inte tala om effekten på svensk ekonomi.

Förslaget är dessutom helt orealistiskt. Att på så kort tid byta ut hela den svenska fordonsparken låter sig rimligen inte göras, i synnerhet som det än så länge inte finns realistiska alternativ. Men vissa partier tycks vara beredda att offra vad som helst på klimatideologins heliga altare.

Vore det inte bättre om centerpartiet istället släppte sina låsningar när det gäller kärnkraften och lät den ersätta annan miljöovänlig energiproduktion som kol och olja. Det vore en miljösatsning värd namnet.

Källor: Expressen SvD SvD Ledarbloggen Aftonbladet

Read more...

2008-11-17

Klimatlarm på felaktig grund

Förra veckan aviserade NASA:s Goddard Institute for Space Studies (GISS) att förra månaden var den varmaste oktobermånad som någonsin uppmätts. Till stöd för sin slutsats hade man mätningar från Ryssland som visade upp till tio grader varmare temperatur än normalt.

Problemet var bara att mätningarna inte var gjorda under oktober utan brittiska The Daily Telegraph kunde i gårdagens tidning avslöja att man hade kopierat föregående månads statistik.

När GISS konfronteras med avslöjandet skyller man på att uppgifterna kommer från en annan organisation och att man saknar resurser att verifiera dem. Men med tanke på hur alarmerande uppgifterna var borde väl just det vara ett vetenskapligt instituts första åtgärd innan man publicerar dem och drar långtgående slutsatser.

GISS är inte heller vilket forskningsinstitut som helst utan en av de fyra som IPCC använder sig av i sina rapporter och dess chef, Dr James Hansen, den som mer eller mindre drog igång klimatdebatten i samband med ett senatsförhör 1988 där Al Gore var ordförande.

Det är heller inte första gången som GISS är ute i blåsväder. Dr Hansen hävdade exempelvis tidigare att 90-talet var det varmaste decenniet under 1900-talet, men tvingades förra året erkänna att 30-talet faktiskt hade varit varmare.

Det finns skäl att börja behandla den här synnerligen viktiga frågan på det vetenskapliga sätt som annan forskning bedrivs, dvs öppet och kritiskt.

Läs även: Climate Audit Watts Up With That? Dick Erixon

Read more...

2008-11-16

Lettland 90 år

I övermorgon är det 90 år sedan Lettland förklarade sig självständigt - för första gången. Det firade Lettlands ambassad med att bjuda in till en fantastisk pianokonsert med den blott 24-årige pianovirtuosen Vestard Shimkus i Konserthuset.

På plats var bland annat tidigare justitie- och utrikesministern Laila Freivalds som flydde med sin familj från Lettland under andra världskriget och Peeter Luksep (f d moderat riksdagsledamot av estnisk härkomst) som tillsammans med Gunnar Hökmark, Håkan Holmberg och Andres Küng initierade och ledde Måndagsrörelsen för de baltiska staternas frigörelse från Sovjetunionen under 1990-91.

Den 21 augusti 1991, efter 48 års ockupation av den Sovjetiska kommunistdiktaturen och 3 år av Nazityskland, kunde Lettland för andra gången förklara sig självständigt och är numera åter ett självständigt land och dessutom medlem av såväl Nato som EU.

Jag var själv i Saldus, vår Lettiska vänort den 1 maj 2004 när Lettland gick med i den Europeiska Unionen. Den stolthet och glädje som då visades var långt mer än när Sverige tog samma steg nio år tidigare. Inga röda fanor så långt ögat nådde, dagen till trots, bara Lettiska och EU-flaggor som vajade ikapp.

En dag som denna påminns man om den fruktansvärda diktatur som härskat i vår närhet fram till för bara 17 år sedan. Den frihet och demokrati som vi svenskar ofta tar för givet fick våra grannar i öst kämpa hårt för.

Read more...

2008-11-15

"För de som betalar mest"

Rubriken i Svenska Dagbladet visar tydligt vilket förhållningssätt tidningen har till centerpartiets förslag om att avskaffa värnskatten; "för de som tjänar mest".

Det ger direkt associationer till orättvisa och antyder att de som skulle komma ifråga inte behöver eller förtjänar en skattesänkning. Men varför skriver man inte istället att "centern vill sänka skatten för de som betalar mest", för det är ju faktiskt det frågan borde gälla.

Dagens skattesystem med sin förhållandevis starka progressivitet är inte rättvis. Var tog den gamla parollen "hälften kvar" som t o m socialdemokraterna accepterade i samband med skatteuppgörelsen i början av 80-talet? Idag tycks inte ens den moderata partiledningen vilja värna den principen trots partistämmobeslut så sent som för ett år sedan.

Är det inte dags att ändra synsätt, att människors inkomster i första hand är deras egna och att vi alla bör bidra med en lika stor andel av våra inkomster till våra gemensamma välfärdstjänster.

Att avskaffa värnskattren är ett första steg som regeringen borde ta så snart som möjligt. På sikt bör man även överväga centerpartiets förslag om platt skatt kombinerat med ett rejält grundavdrag.

Read more...

2008-11-13

Svårhanterligt provvalsresultat

Idag presenterades resultatet av moderaternas interna medlemsprovval inför valet till europaparlamentet. Resultatet för de tio första kandidaterna blev följande:

1. Gunnar Hökmark 3699 röster
2. Christofer Fjellner 2841
3. Anna Maria Corazza Bildt 2112
4. Anna Ibrisagic 1874
5. Hans Wallmark 1686
6. Susanna Haby 1283
7. Walburga Habsburg Douglas 1246
8. Pia Kinhult 1090
9. Ann-Cathrine Hjerdt 782
10. Maria Buntevski Lennartsson 781

Omröstningen blir inte helt lätt att hantera för nomineringskommittén då partiledningens krav (trots beslut från senaste partistämman att vi inte ska kvotera) att de två första platserna ska innehas av en man och en kvinna liksom att de fyra första platserna ska innehas av två män och två kvinnor.

Det senare är ju löst genom provvalsresultatet, men inte det första. Min gissning är att Christoffer Fjellner sitter löst och kommer att flyttas ner till en tredjeplats, trots att han har 35 % fler röster än Carl Bildts fru samt en lång och gedigen politisk erfarenhet på nationell nivå som tidigare MUF-ordförande och nu senast 5 år som parlamentsledamot (den näst yngste i hela parlamentet).

Om nominieringskommittén ska följa partiledningens direktiv och flytta om i listan uppstår också frågan om vem som ska lyftas upp? Blir det fru Bildt eller den betydligt mer erfarna Anna Ibrisagic som liksom Christoffer Fjellner redan sitter i EU-parlamentet och som i så fall bryter upp Stockholmsdominansen i toppen?

Nomineringskommittén förväntas nämligen också lägga vikt vid mångfaldsperspektivet, att toppkandidaterna avspeglar väljarkåren åldersmässigt samt att det finns en geografisk spridning.

Mångfaldsperspektivet torde vara väl uppfyllt med två invandrare bland de fyra främsta och ytterligare en bland de tio bäst placerade i provvalet. Åldersfördelningen är väl också rimligt bra, men just den geografiska fördelningen är ett dilemma för nomineringskommittén.

Provvalet har alltså vunnits av tre stocholmare med en norrlänning på fjärde plats. Utifrån förra valresultatet och dagens opinionsmätningar får man nog betrakta de 4 första platserna som tämligen säkra, den femte som en god möjlighet och ett sjätte mandat som högst osäkert (men ingenting är givet innan ett val).

Kommer de stora länsförbunden från Skåne och Västra Götaland att acceptera att ingen av deras kandidater finns på en "säker plats". I provvalet hamnade de på plats 5 (Hans Wallmark) respektive 6 (Susanna Haby). Samtidigt är det svårt att negligera de stora skillnaderna i provvalsresultat. Christoffer Fjellner fick t ex mer än dubbelt så många röster som Susanna Haby.

I slutet av månaden kommer nomineringskommittén att presentera sitt förslag. Det blir spännande att se vad de kommer fram till.

En sak är jag dock tämligen säker på. Listan kommer att toppas av Gunnar Hökmark och det kommer han att göra med den äran.

Read more...

2008-11-12

Stockholms fulaste byggnad
Radiohuset , Stockholms fulaste byggnad?

Programmet Magasin 4 i Radio Stockholm har nominerat vad de anser vara Stockholms tio fulaste byggnader. Bland de nominerade återfinns Lidingö stadshus som inte ens ligger i Stockholm.

Jag må vara partisk, men även bortsett från den lilla detaljen med kommungränsen, har jag svårt att se att vårt stadshus skulle platsa på en sådan neslig lista. Faktum är att Sveriges Radios medarbetare inte alls behöver leta särskilt länge, de behöver bara gå utanför dörren och titta på det egna Radiohuset så hittar de en "värdig" kandidat.

Read more...

Tredje rikets största (s)tadEn freudiansk felsägning, eller...?

Read more...

2008-11-11

Årets politiker i näringslivet

I dagens posthög damp det ner en intressant inbjudan. Det är ALMI Företagspartner Stockholm AB tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm som har inrättat ett nyinstiftat pris Polstjärnan som ska ges till en person med politisk erfarenhet som har gjort betydande insatser i styrelsearbete i näringslivet.

Priset inrättas för att uppmärksamma Ulf Adelsohn som nu avgår som styrelseordförande för ALMI och som just kan beskrivas som en förebild i sammanhanget, i likhet med personer som Carl Bildt (nu åter i toppolitiken), Carl Cederschiöld och Anders Sundström.

Tyvärr är det alltför få i näringslivet som har en gedigen politisk erfarenhet. Men även det motsatta gäller. En majoritet av riksdagsledamöterna har sin bakgrund i den offentliga sektorn eller från olika intresseorganisationer, om man nu överhuvudtaget har arbetat utanför den partipolitiska sfären.

Detta är ett problem eftersom människor präglas av sin bakgrund vilket i förlängningen påverkar vilka beslut som fattas. Om Sverige ska få fart på tillväxten måste de som fattar de avgörande besluten verkligen förstå hur tillväxt skapas och inte bara hur man enligt den senaste sociala ingenjörsformeln fördelar en minskande kaka.

I kommunalpolitiken är fördelningen som regel bättre, men även här är företagare klart underrepresenterade.

Den offentliga sektorn har mycket att lära av näringslivet, inte minst när det gäller den grundläggande förståelsen för hur tillväxt skapas. Likaså kan man ta lärdom av näringslivets betydligt mer effektiva beslutsprocesser, utan att för den skull göra avkall på det demokratiska inflytandet. Om vi som är politiker i större utsträckning skulle våga släppa ifrån oss makt till medborgarna och samtidigt låta medarbetare ute på fältet ta större ansvar skulle mycket vara vunnet.

Men även näringslivet kan lära sig av politiken. Inte minst hur man marknadsför idéer och förankrar beslut bland berörda, liksom politikers förmåga att kunna se saker ur andra perspektiv.

Det behövs fler företagare i politiken, men också fler politiker i näringslivet. Anders Sundström, Ulf Adelsohn, Carl Cederschiöld och tidigare Carl Bildt är alla goda exempel på hur man tar tillvara framstående politikers kompetens, erfarenhet och kontaktnät. Om fler företag följde tog till vara på sådan erfarenhet skulle både näringslivet och politiken vinna på detta.

Read more...

2008-11-10

Veckans rubrik


"Djupa sprickor i oppositionen — v hotar med nyval"

Politikerbloggens initierade analys av det politiska läget sätter säkert skräck i den borgerliga majoritetsregeringen...

Read more...

Jan Helins våta dröm

I en intervju i DI Weekend avslöjar Aftonbladets chefredaktör, Jan Helin, sin våta dröm: att finanskrisen når Sverige "med full kraft". Då ser han nämligen fram emot att få "hitta och hänga ut syndabockarna". Eller som han själv uttrycker det:

"Jag tror att det kommer en folklig vrede som heter duga om vi hamnar i en bankkris igen.....Vi kommer att underblåsa den vreden."

Detta sagt av en man som tjänar 2,5 miljoner kronor per år på att tänja de pressetiska reglerna och som alltså går och hoppas på att människor ska drabbas av elände så att han ska få sälja fler lösnummer. Vreden kanske borde riktas åt ett annat håll...

Read more...

2008-11-08

Skatteutjämningen grundlagsfästs

I en artikel i Svenska Dagbladet läcker miljöpartisten Peter Eriksson om innehållet i den pågående grundlagsutredningen. Huvudnumret i artikeln är att gränsen för personval sänks från 8 till 5 % i riksdagsvalet.

Personligen tycker jag att vårt personvalssystem är en märklig halvmesyr, oavsett om gränsen är 5 eller 8 %. Så länge majoriteten av väljarna inte aktivt kryssar någon kandidat är det fel att den som precis kommer över spärren hamnar högst på listan. Om 80 % av väljarna accepterat den ordning partierna föreslagit och 5 eller 8 % valt en annan kandidat är det svårt att se det demokratiska med att låta den senare hamna först på listan.

Ett riktigt personvalssystem skulle kräva ett aktivt val av alla väljare eller att den förnominerade ordningen gäller för de som inte gör ett aktivt val. Om man gör en sådan förändring kan man dessutom avskaffa spärren helt och hållet.

I en liten faktaruta i artikeln döljer sig också ett annat, för lidingöborna än viktigare, avslöjande, nämligen att utredningen föreslår att skatteutjämningen ska grundlagsfästas. Det visar nämligen att den skatteutjämning som har funnits alltsedan 80-talet varit i strid med grundlagen, vilket vi har påpekat vid flera tillfällen och som några även har försökt driva i domstol.

Svensk lagstiftning är dock utformad så att endast om det är uppenbart att en lag strider mot grundlagen kan en domstol överpröva den. Därför har lidingöborna i över 20 år tvingats betala flera miljarder i skatt till andra kommuner i strid mot grundlagen utan att kunna göra något åt saken.

I samma andetag som grundlagsutredningen nu rekommenderar att skatteutjämningen grundlagsfästs föreslår man också att uppenbarhetsrekvisitet upphör. Det innebär, om regering och riksdag anammar utredningens förslag, att när vi äntligen ges möjlighet att få lagen grundlagsprövad har man redan ändrat den senare. Snacka om ödets ironi.

SvD

Read more...

2008-11-07

Vill lidingöpartiet avveckla lidingöbanan?

I en insändare i Lidingö Tidning dömer lidingöpartiets Lars H Ericsson ut samtliga alternativ till lösning av vägfrågan på södra ön. Hans motiv: investeringarna är inte samhällsekonomiskt lönsamma enligt en kalkylmodell som kallas EVA.

Som framgår av utredningen och vilket också påpekades av utredarna på ett informationsmöte där Ericsson deltog representerar kalkylmodellen inte en absolut sanning vad gäller effekten av eller lönsamheten i en investering av det här slaget, utan det finns andra aspekter som också måste vägas in i en totalbedömning.

Framförallt används modellen till att jämföra olika alternativ och inte för att ensamt avgöra om en investering överhuvudtaget ska genomföras. Detta begriper förstås Lars H Ericsson, men i jakten på att vinna en politisk poäng tycks sådana nyanser inte vara av intresse.

Desto mer intressant är ståndpunkten eftersom lidingöbanan med samma begränsade kalkylmodell inte heller är samhällsekonomiskt lönsam. Kan vi således dra slutsatsen att lidingöpartiet också vill lägga ner lidingöbanan?

Eller är det personliga intresset för stort? Lars H Ericsson är nämligen säkerhetschef på Veolia som, på SL:s uppdrag, kör just lidingöbanan. Han är också tillsammans med Ingvar Svenserud personligen engagerad i Arbetsgruppen Rädda Lidingöbanan.

Read more...

Nytt ras för Mona Sahlin

Demoskops väljarbarometer som presenteras idag i samarbete med Expressen bekräftar Synnovates undersökning från förra veckan. Socialdemokraterna tappar väljare i stora lass.

Efter Mona Sahlins taffliga hantering av regeringsfrågan har enligt Demoskop socialdemokraterna tappat 5,8 procentenheter - på bara en månad. Skillnaden mellan blocken är nu nere på 5,3 procentenheter.

De som redan dömt ut Alliansregeringens chanser att bli återvald får nog tänka om.

Övriga källor: Expressen SvD SvD2

Read more...

2008-11-06

Lidingö en framtidskommun

"En stor regional arbetsmarknad, högt utbildad befolkning, låg kommunalskatt och nyföretagande skapar den dynamik som lockar såväl människor som företag", så beskriver det internationella forsknings- och konsultföretaget Kairos Future kriteriet på en framtidskommun.

I årets upplaga av sin framtidsbarometer placerar Kairos Future Lidingö på en 6:e plats bland landets 290 kommuner. Listan toppas av Stocholm och Solna.

9 av de 10 främsta kommunerna leds av moderaterna. I botten däremot dominerar socialdemokraterna och centerpartiet. Bl a återfinns förre statsminister Göran Perssons gamla hemkommun, Vingåker, där.

Läs mer på: Lidingösidan

Read more...

2008-11-05

"Webbtidning" existerar inte

Som man kan läsa i såväl Lidingö Tidning som på Lidingösidan har stadens informationschef blivit JO-anmäld. Bakom anmälan står Ingvar Svenserud, frontfigur för ett "nätverk" som kallar sig Arbetsgruppen Rädda Lidingöbanan.

Grunden för anmälan är att Svenserud ville bli inbjuden till en presskonferens om vägutredningen genom att hävda att hans "webbtidning" som hade utgivningsbevis var grundlagsskyddad och att han därmed hade "rätt" att delta.

Någon sådan rätt finns naturligtvis inte utan informationschefen har då svarat att: “När Lidingö stad kallar lokala medier till presskonferens riktas inbjudan till verksamma medier, d v s medier som regelbundet bevakar det som händer på Lidingö. Därför är bara Lidingö Tidning, Mitti i Lidingö och Lidingösidan inbjudna till morgondagens konferens.”

Detta svar föranledde så Svenserud att JO-anmäla stadens informationschef för att han blivit nekad att delta i presskonferensen och för att han inte fått ut en begärd offentlig handling.

Nu hade informationschefen inte tolkat mailet som att det var en begäran om att få ut en offentlig handling i sig, utan ett önskemål om att få delta i en presskonferens han redan visste tid och plats till, men så snart önskemålet stod klart för informationschefen har hon expedierat handlingen till honom.

När jag fick kännedom om detta blev jag naturligtvis lite nyfiken på Svenseruds "webbtidning". Hade hans ilskna kampanjsidor från för några år sedan ändrat karaktär? Men döm om min förvåning när jag kunde konstatera att hemsidan upphörde att existera för över ett år sedan och att domänen numera ägs av någon i Ekvatorialguinea, en liten f d spansk koloni söder om Kamerun.

Read more...

2008-11-03

Vägutredningen är klar

Någon gång under eftermiddagen kommer den efterlängtade utredningen om Södra Huvudleden. I kväll informeras kommunstyrelsens och tekniska nämndens ledamöter, imorgon bitti har vi en presskonferens och imorgon kväll har vi bjudit in representanter för alla de föreningar och intressegrupper med vilka vi har haft dialogmöten med för och under utredningens genomförande.

Allt detta i syfte att vara öppna och ge utrymme för synpunkter, kritik, förslag och kommentarer. Vi har varit måna om att alla berörda ska få komma till tals och vi kommer också att fortsätta den öppenheten med en bred remiss av utredningen. Utredningen kommer också att läggas ut på stadens hemsida så fort den har kommit in, så att vem som helst kan ta del av den.

Själv vill jag uppmana alla politiska partier att noga läsa utredningen och ta del av dess underlag och slutsatser innan man binder sig för något ställningstagande. Det, tycker jag, är vår skyldighet gentemot lidingöborna i en sådan här viktig fråga.

Read more...

Taktik snarare än ekonomi

Till mångas stora besvikelse meddelade finansminister Anders Borg på Ekot idag att det inte är aktuellt att ta bort värnskatten, inte ens under nästa mandatperiod. Som skäl anger han att det inte finns ett ekonomiskt utrymme för detta.

Men ekonomi är knappast skälet, snarare en taktisk bedömning av det politiska läget och en önskan att slippa en konflikt med socialdemokratin om att ta bort en skatt som "gynnar de rika" (rik i det här sammanhanget är man om man har utbildat sig till läkare, jurist, ingenjör eller något liknande och har några års arbetslivserfarenhet eller kanske nått en mellanchefsposition).

Som jag skrev tillsammans med 16 andra moderata kommunstyrelseordföranden på DN Debatt i april bidrar värnskatten årligen till statskassan med endast omkring 5 miljarder kronor av de totala statliga skatteintäkterna på 823 miljarder kronor. Det är dessutom sannolikt att avskaffandet av värnskatten till och med kan bli en ren vinst för statskassan. Detta framkommer i den studie från hösten 2007 som gjorts av professor Bertil Holmlund från Uppsala Universitet och Martin Söderström från Konjunkturinstitutet.

Det går alltså inte att hävda att värnskatten behövs för att klara statens budget. Istället har den blivit en straffskatt på utbildning, risktagande och hårt arbete. Att socialdemokraterna omhuldar en sådan skatt är begripligt, men inte att en moderat finansminister gör det.

Read more...

2008-10-31

Nu är det match igen!

Många journalister och "experter" har sedan länge dömt ut Alliansregeringens möjligheter att bli omvalda. Man har pekat på den historiskt stora skillnaden mellan blocken, men när de läser Dagens Nyheter idag får de nog anledning att tänka om.

DN/Synovates mätning visar nämligen på ett jätteras för socialdemokraterna, över 6 procentenheter på bara en månad. Samtidigt ökar moderaterna med 4,5 procentenheter och ligger nu på samma nivå som valresultatet 2006. När det match igen!

Mona Sahlins katastrofala hantering av samarbetsdiskussionerna med miljö- och vänsterpartierna är sannolikt den grundläggande orsaken till raset. I den situationen visade hon att hon har stora brister som ledare och att det rödgröna alternativet saknar den stabilitet som återfinns i Alliansregeringen.

Inte blev det hellre bättre av att socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Altin, gick till motangrepp mot Per Nuder eller att s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul i ett vällovligt syfte att ta Sahlin i försvar anklagar partivänner för att vilja skada henne. Det förstärker, precis som Sanna Rayman skriver i Svenska Dagbladets ledarblogg, bara bilden av att Mona Sahlins ställning som parti- och oppositionsledare inte är särskilt stark. Det märker väljarna och ställer sig naturligtvis frågan: Om hon inte kan leda sitt parti, hur ska hon då kunna leda ett land?

Övriga källor: DN DN2 DN3 DN4 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3

Read more...

2008-10-30

Handelskammaren anmäler Uppdrag Granskning

Stockholms Handelskammare anmäler SVT:s ofta kritiserade program, Uppdrag Granskning. Handelskammarens vd, Peter Egardt, menar att programmet som handlade om Förbifart Stockholm var ensidigt, partiskt och nästan uteslutande lyfte fram argument mot vägen.

I princip lät man motståndarna till Förbifarten tala till punkt medan de kända förespråkarna klipptes så att det de sa i programmet inte motsvaras av deras verkliga åsikter. Att statliga Vägverket känner sig tvingat att lägga ut hela den oklippta intervjun med sin generaldirektör är en nog så tydlig markering av den myndighet som har ansvar för frågan.

Själv träffade jag min kommunalrådskollega, Lennart Gabrielsson (fp), från Sollentuna tidigare i veckan. Han hade också blivit intervjuad i programmet. 2 timmar hade de grillat honom, 15 sekunder sändes i tv...

Det är bra att Granskningasnämnden än en gång prövar Uppdrag Gransknings journalistiska metoder även om jag inte har så stora förväntningar på resultatet. Sveriges Television brukar (dessvärre framgångsrikt) försvara sig med att enstaka program inte behöver vara objektiva eller spegla båda sidor. Därför ska det till rätt grova övertramp för att de ska bli fällda. Problemet är bara att Granskningsnämnden endast granskar enstaka program och inte gör en bedömning av just helheten.

Read more...

2008-10-29

Dags att införa sanktionsdirektivet

Det s k sanktionsdirektivet är ett EU-direktiv som reglerar möjligheten att beivra och motarbeta intrång i upphovsrätten med särskild fokus på civilrättsliga möjligheter. Syftet är att inom unionens harmonisera en grundläggande nivå för upphovsrättskydd och för åtgärder för att agera mot intrång.

Sanktionsdirektivet röstades igenomi EU-parlamentet i april 2004 och skulle ha varit implementerad i medlemsstaternas lagstiftning senast 29 april 2006. Sverige är nästan två och ett halvt år försenat, men nu är ett lagförslag äntligen på väg fram.

En central del i förslaget är att det införs en möjlighet för upphovsmän och rättighetshavare som blivit utsatta för intrång att lämna in bevisning till domstol. Därefter kan domstolen, om man finner det styrkt att ett intrång har skett, besluta om ett informationsföreläggande som innebär att man avidentifierar den person som använder den IP-adress varifrån intrånget begåtts. Därefter kan rättighetshavaren kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning.

Det här innebär att upphovsrätten har möjlighet att fungera även på Internet. Eftersom det i dagsläget inte går att få reda på vem som har begått ett intrång är den utsatte upphovsmannen i praktiken rättslös.

Svenska upphovsmän – författare, musiker, filmproducenter, dataspelsutvecklare m.fl. – får därmed samma skydd som kollegorna i övriga Europa. Det ger också bättre förutsättningar för utveckling av digitala tjänster med kreativt innehåll.

Det är på tiden att även Sverige får en upphovsrättslagstiftning för den digitala världen värd namnet. Frågan ligger i Alliansregeringens hand.

Read more...

2008-10-28

Grundlösa anklagelser om mobbning

I en insändare i dagens LT sällar sig lidingöpartisten Lars H Ericsson till socialdemokraten Annica Grimlund och anklagar folkpartiet och moderaterna för att utsätta Ingrid Damberg för mobbning i samband med en debatt om en mobilmast i Islinge.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg förekom det definitivt ingen mobbning, vilket är lätt att verifiera för var och en genom att läsa Lidingösidan där hela debatten refereras ord för ord.

Dessvärre följer Ericssons och Grimlunds attacker ett mönster av otrevliga personagrepp från just lidingöpartiet och socialdemokraterna. Ingrid Damberg har exempelvis tidigare kallat mig för diktator, Grimlunds partikollega Claudio Crevatin beskyllt mig för att vara maktgalen och nu skriver alltså Lars H Ericsson själv att vi använder "tvivelaktiga metoder" och "trixar" när vi fattar demokratiska beslut.

Självklart har den politiska oppositionen rätt att ifrågasätta och kritisera majoritetens förslag, men vi måste också få bemöta deras påståenden utan att bli grundlöst anklagade för att mobba någon.

Om vissa oppositionsföreträdare dessutom kunde undvika att gång efter annan krydda sina inlägg med kränkande tillmälen skulle den politiska debatten bli bra mycket trevligare för alla inblandade.

Read more...

2008-10-27

Dåligt exempel

Mauricio Rojas flyttar till Spanien. Det tar kolumnisten Marit Wager i Svenska Dagbladet som intäkt för att högutbildade invandrare söker sig vidare till andra länder när de inte får chansen i Sverige.

Men Mauricio Rojas är ett synnerligen dåligt valt exempel. Han om någon har lyckats slå sig in i etablisemanget. Han har i Sverige utbildat sig till docent i ekonomisk historia, han har haft höga chefsbefattningar och varit riksdagsledamot i 6 år. Med andra ord, han har lyckats bättre än de flesta infödda svenskar vad gäller såväl utbildning som karrär.

Och det är honom väl förunnat, han är duktig och har arbetat hårt för det. Att han sen efter 35 år i Sverige vill pröva sin lycka i ett annat (EU-)land är väl inte så dramatiskt.

Vi kommer att få se mer av sådan rörlighet framöver i takt med att nya generationer växer upp. Ungdomar som, inte minst tack vare Internet, ser hela världen som en möjlig arbetsmarknad. Och som åtminstone inom EU har möjlighet att fritt jobba, bo och leva var de vill.

Read more...

Stalinistisk syn på friskolor

Det verkar som om det bedrivs en aktiv kampanj mot friskolor just nu. I olika sammanhang anklagas de för än det ena, än det andra. Och oftya finns fackliga intressen med i spelet.

I Rapports morgonsändning "avslöjas" idag att 5 av 6 friskolor går med vinst, att den sammanlagda vinsten är 500 miljoner kronor på en omsättning på 10,7 miljarder kronor och - hör och häpna - att 1 av 3 friskolor har delat ut sammanlagt 84 miljoner kronor i aktieutdelning.

I en intervju i reportaget säger Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, att detta "inte är anständigt". Uttalandet är chockerande för att komma från en av landets ledande fackliga företrädare och visar på en närmast stalinistisk syn på skolor och företagande.

För alla de lärare som arbetar i friskolor måste det väl vara bra att 5 av 6 går med vinst. Det är ju en garant för fortsatt verksamhet och därmed anställningstrygghet. Borde inte en facklig ordförande bejaka det? Jag skulle vara mer orolig för att 1 av 6 skolor inte går plus.

När det sen gäller aktieutdelning så är det väl fullständigt självklart att de som har investerat pengar i verksamheten ska ha möjlighet att få avkastning på sitt kapital. Det är egentligen inte konstigare än att de som arbetar i skolan vil ha lön för mödan.

Storleken på utdelningarna är inte heller på något sätt uppseendeväckande, snarare tämligen låga. 84 miljoner kronor av 10,7 miljarder kronor. Det motsvarar 0,78 % av omsättningen. Över 400 miljoner kronor stannar alltså kvar i företagen som kapital för framtida utveckling och expansion.

Lärarförbundet borde fokusera på att ta tillvara sina medlemmars intressen istället för att motarbeta den mångfald som både gynnar elever och lärare.

Read more...

2008-10-24

Oppositionen har enats, eller...

På första sidan basunerar Lidingö Tidning ut att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har inlett ett samarbete "i syfte att rucka moderaternas dominans" (de glömde visst bort att vi har en koalition med folkpartiet).

Det låter ju spännande. Oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) har tydligen lyckats där Mona Sahlin gick bet, nämligen att samarbeta med både vänsterpartiet och miljöpartiet.
Men vad har man då enats om som föranleder en och en halv sida i Lidingö Tidning? Jo, att i sina respektive budgetförslag ha en gemensam inledningstext där man har enats om att:
 • Lidingö ska vara demokratiskt
 • ungdomen måste få forma sin vardag
 • Lidingö ska vara ekologiskt hållbart
 • Lidingö ska vara mänskligt
 • Lidingö ska vara ett ställe där alla har råd att bo
 • Torsviksdiket ska däckas över
 • Stadshuset ska vara öppet

Någon däremot? Nej, så klart inte och även om den politiska majoritetens sätt att nå dessa mål kanske skiljer sig lite från oppositionens är det knappast dessa frågor som utgör de stora vattendelarna i den lokala politiken.

I praktiken är däremot skillnaderna mellan de tre rödgröna partierna rätt stora. Vi behöver inte gå längre än till de budgetförslag som partierna lade i kommunstyrelsen i onsdags (utom miljöpartiet som sin vana trogen aldrig blir klara i tid).

Vänsterpartiet vill exempelvis höja skatten med 20 öre. Socialdemokraterna nöjer sig med 9 öre. Vänsterpartiet vill öka skolans budget med 7,3 miljoner kronor, socialdemokraterna minska densamma med 9,5 miljoner kronor.

Vänsterpartiet vill ge 10 miljoner kronor mer till äldre- och handikappomsorgen, socialdemokraterna nöjer sig med 4,7 miljoner kronor. Å andra sidan vill socialdemokraterna ha sommarjobb och fältassistenter för närmare en miljon kronor som vänsterpartiet prioriterat bort.

Vidare vill socialdemokraterna ha en ny biblioteksfilial, men där får de istället samarbeta med kristdemokraterna som också har med det i sitt budgetförslag.

Inte heller när det gäller infrastrukturen kan socialdemokraterna och vänsterpartiet enas. Så när som på 300 tusen kronor till underhåll av lekplatser stöder vänsterpartiet nämligen majoritetens budget medan socialdemokraterna vill minska vägunderhållet dramatiskt. Dessutom föreslår socialdemokraterna en ökad skogsavverkning, något jag tvivlar på att miljöpartiet kommer att gå med på.

Moderaterna och folkpartiet har i år lagt fram sin sjätte gemensamma budget i rad. Ett genomarbetat dokument där vi har prioriterat och kompromissat mellan olika önskemål, men som vi gemensamt med stolthet kan säga att vi står bakom.

Mot detta står oppositionens splittrade budgetförslag som så här långt skiljer sig mellan en skattesänkning på 50 öre (kd) och en skattehöjning på 20 öre (v) och där de tre rödgröna partierna med nöd och näppe har lyckats enas om 7 stycken övergripande principer, men som inte kan enas om prioriteringarna när det väl kommer till kritan.

Read more...

2008-10-22

Ett aprilskämt?

Enligt Aftonbladet vägrar Smittskyddsinstitutet numera att hjälpa polisen med att spåra personer som misstänks för att medvetet sprida HIV. Myndighetens generaldirektör, Ragnar Norrby, anger som ett av skälen att straffsatserna är väldigt hårda.

Är detta ett aprilskämt, eller? Sen när ankom det på en generaldirektör att vägra bistå polisen med motivet att den som fälls får ett hårt straff?

Inte blir det bättre av att en av myndighetens överläkare, professor Jan Albert i princip säger att kriminaliseringen är en förlegad syn och att den som har oskyddat sex får skylla sig själv.

Det är ungefär som att säga att den som cyklar utan hjälm och blir påkörd av en rattfyllerist har sig själv att skylla och att rattfyllleri därför inte borde vara ett brott.

Att medvetet sprida en dödlig sjukdom kan inte betraktas som annat än ett synnerligen allvarligt brott. Det vore förödande om ett sådant beteende legaliserades, snarare skulle man gå andra vägen och ändra brottsrubriceringen från grov misshandel till mordförsök.

Läs även: DN

Read more...

2008-10-21

Oför(s)kämt påhopp av Annica Grimlund

Vid gårdagskvällens sammanträde nådde vi ett nytt lågvattenmärke när socialdemokraternas Annica Grimlund begärde ordningsfråga och plötsligt anklagade moderaterna och Solveig (Fröberg? som inte ens hade deltagit i debatten) för att mobba lidingöpartiets Inger Damberg. Inte nog med att anklagelsen i sig var grov, den riktades dessutom mot fel parti och fel person eftersom den som just debatterat med Inger Damberg var folkpartiets Lisbeth Ringblom.

Grimlund som själv har suttit i fullmäktige i 6 år och var på vippen att bli nytt oppositionsråd efter valet har alltså ingen aning om vem som är vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och vilket parti denne representerar. Att Lisbeth dessutom varit uppe i talarstolen 3 gånger i den just avslutade debatten och av ordföranden nämnts med namn och partibeteckning varje gång var uppenbarligen ingenting Grimlund lade märke till.

Så särskilt uppmärksam på debatten kan alltså inte Grimlund ha varit. Ändå har hon mage att slänga ut sig en sådan anklagelse.

Men hur var det då med den påstådda mobbningen? Jag har för säkerhets skull lyssnat igenom debatten (som handlade om en mobilmast i Islingeviken) i efterhand på webbsändningen på Lidingö stads hemsida. Där kan man konstatera att debatten bitvis är ganska skarp från båda sidor, men någon mobbning är det definitivt inte tal om.

Vad hände då i debatten? Jo, i sitt inledningsanförande redogör Lisbeth Ringblom kort för förslaget men nämner varken lidingöpartiet eller Inger Damberg.

Inger Damberg går då upp i talarstolen och hävdar att de som har haft synpunkter inte fått någon respons från beslutsfattarna, att det tagit lång tid (2 år) och att kommunen "kringår" ett förbud genom att ändra planen.

Lisbeth Ringblom besvarar då Dambergs påståenden genom att förklara vilket ansvar staden har för att säkra 3G-nätets täckning, att det tar lång tid med planer och att även Damberg är medveten om arbetsbelastningen på förvaltningen. Hon kritiserar också Damberg för att utmåla majoriteten som bovar vilket hon tycker är trist.

Damberg replikerar då med följande kommentar: "Alltid ska du hitta på något och speciellt gärna tala om hur oduglig jag är. Men nu är det så att det är du som har fel i det här fallet. Det är det som är det ynkliga att komma med svepande generaliseringar om allt möjligt...". Lite senare i samma inlägg värderar hon Lisbeth Ringbloms argument med "...det är ju rena löjan".

Sen plockar Inger Damberg upp ett dokument och undrar varför de boende inte finns med i listan bland sakägare och yrkar därför på återremiss. Detta trots att hon själv är ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och därför vet att de boende i detta fall inte ingår i den s k sakägarkretsen.*

När Lisbeth Ringblom bemöter detta i sak felaktiga påstående från Damberg och menar att hon nog "medvetet väljer att missförstå för att misstänkliggöra vårt och kontorets förslag" blir Damberg mycket upprörd och tycker att hon utsätts för mobbning.

Detta hakar således socialdemokraten Annica Grimlund på och gör ett frontalangrepp på moderaterna. När jag och Lisbeth Ringblom konfronterar Grimlund efter sammanträdet flinar hon bara Lisbeth i ansiktet och säger "jag behöver väl inte veta vem du är".

Att Lisbeth Ringblom bitvis var skarp i sin kritik mot Inger Damberg är en sak, det hör debatten till (och Damberg höll minsann inte själv tillbaka vilket framgår ovan), men att bli anklagad för att mobba någon är synnerligen allvarligt. Att dessutom göra det offentligt i en radio- och webbutsänd debatt är under all kritik.

Man kan ju fråga sig vad syftet är? Kanske att majoriteten inte ska våga gå i svaromål när oppositionen kritiserar våra förslag? I så fall är det ännu allvarligare. Då försöker socialdemokraterna begränsa debatten med fula knep. Jag hoppas verkligen att det inte var avsikten.

PS För att se debatten på webb-TV klicka på denna länk och välj ärende 8. Detaljplan, Basstation för mobiltelefoni vid Islingeviken. Man kan också läsa ett referat av hela debatten på Lidingösidan.

*Sakägarkretsen innefattar fastighetsägare och boende (e.g. hyresgäster) som ligger inom eller angränsar till ett planområde. Eftersom planområdet är mycket litet är det enbart OK-mackens ägare som är formell sakägare. Endast sakägare kan formellt överklaga planbeslut, men övriga närboende och andra har möjlighet att inkomma med synpunkter på planen.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP