2008-04-30

Två fel blir inte ett rätt

En av de starkast bidragande orsakerna till det återkommande trafikkasoet på Essingeleden är trängselskatterna i Stockholms stad. Människor är rationella varelser och helt naturligt undviker många den tullbelastade Klarastrandsleden och väljer istället den avgiftsfria Essingeleden.

Som ett brev på posten höjs nu krav på att även beskatta resandet på Essingeleden, så även i Dagens Nyheter idag. Men två fel blir inte ett rätt.

Att köra bil är kostsamt, mycket kostsamt även utan trängselskatt. Sådär en 20-40 kronor/mil får man nog räkna med beroende på bilens värde. Trots detta kör hundratusentals stockholmare bil varje dag därför att de behöver för att få tillvaron att gå ihop.

Bilens värde för välfärden kan inte underskattas. Varutransporter, arbetsresor, barn som ska skjutsas till träning, matinköp, osv - allt detta underlättas av att människor har tillgång till och råd med bil.

Lösningen på problemet är alltså inte att straffbeskatta människors transportbehov utan att fördela trafiken på så många vägar som möjligt och att i en växande stad bygga nya vägar.

I ett avseende måste jag ge Dagens Nyheter rätt. Förbifart Stockholm är inte den väg som främst kommer att avlasta Essingeleden. Det hade varit oerhört mycket bättre att först bygga Österleden, men Förbifarten behövs också och det är trots allt bättre att den kommer igång än att ingenting görs.

Bland de ivrigaste förespråkarna för mer trängselskatt återfinner vi dem som imorgon går ut och demonstrerar för mer minskade skillnader mellan fattiga och rika, mellan hög- och låginkomsttagare. Till dem har jag en fråga. Vill ni återgå till ett samhälle där bara direktörer har råd att åka egen bil?

Bilen har kommit för att stanna. Den ska inte bekämpas utan utvecklas, framförallt genom att göra den mer miljövänlig. Bilars utsläpp är ett stort miljöproblem som vi måste komma tillrätta med. Låt oss därför fokusera på det och inte på att förhindra småbarnsmamman att få livspusslet att gå ihop genom att göra en redan dyr familjeutgift omöjlig att klara av.

Read more...

2008-04-29

Crevatins uppträdande olämpligt

Normalt brukar fullmäktigedebatterna vara intressanta, åtminstone för oss som är intresserade av politik. Majoritet och opposition väger sina argument mot varandra alltmedan Lidingö Tidning sitter på åhörarläktaren och refererar.

Men somliga har svårt för att hålla sig till sakfrågorna som socialdemokraten Claudio Crevatin som i en debatt i december beskyllde mig för att vara maktgalen och lidingöpartisten Inger Damberg kallade mig diktator.

Som förtroendevald får man räkna med att bli ifrågasatt och kritiserad, i synnerhet om man har en ledande position, men oförskämdheter och rena personangrepp hör inte till god ton i fullmäktige.

Igår upprepades dessvärre den trista tonen då Claudio Crevatin åter utmärkte sig, denna gång genom att grundlöst beskylla utbildningsnämndens ordförande för lögn och dessutom avbryta andra ledamöter när dessa hade ordet i talarstolen.

Crevatins uppträdande i fullmäktige är direkt olämpligt. Oförskämt mot dem som utsätts och respektlöst gentemot hans egna väljare.

Read more...

Mitt och ditt

En av mina amerikanska vänner skickade över denna sedelärande historia:

A young woman was about to finish her first year of college. Like so many others her age, she considered herself to be a very liberal Democrat, and was very much in favor of 'the redistribution of wealth.'

She was deeply ashamed that her father was a rather staunch Republican, a feeling she openly expressed. Based on the lectures that she had participated in, and the occasional chat with a professor, she felt that her father had for years harbored an evil, selfish desire to keep what he thought should be his.

One day she was challenging her father on his opposition to higher taxes on the rich and the addition of more government welfare programs. The self-professed objectivity proclaimed by her professors had to be the truth and she indicated so to her father. He responded by asking how she was doing in school.

Taken aback, she answered rather haughtily that she had a 4.0 GPA, and let him know that it was tough to maintain, insisting that she was taking a very difficult course load and was constantly studying, which left her no time to go out and party like other people she knew. She didn't even have time for a boyfriend, and didn't really have many college friends because she spent all her time studying.

Her father listened and then asked, 'How is your friend Audrey doing?'

She replied, 'Audrey is barely getting by. All she takes are easy classes, she never studies, and she barely has a 2.0 GPA. She is so popular on campus; college for her is a blast. She's always invited to all the parties, and lots of times she doesn't even show up for classes because she's too hung over.'

Her wise father asked his daughter, 'Why don't you go to the Dean's office and ask him to deduct a 1.0 off y our GPA and give it to your friend who only has a 2.0. That way you will both have a 3.0 GPA and certainly that would be a fair and equal distribution of GPA.'

The daughter, visibly shocked by her father's suggestion, angrily fired back, 'That wouldn't be fair! I have worked really hard for my grades! I've invested a lot of time, and a lot of hard work! Audrey has done next to nothing toward her degree. She played while I worked my tail off!'

The father slowly smiled, winked and said gently, ’Welcome to the Republican party.'

Read more...

2008-04-25

Stockholmsregionen måste få bättre vägkapacitet

Två förhållandevis enkla trafikolyckor på Essingeleden orsakade igår trafikkaos i stora delar av Stockholm med timslånga köer som följd. Situationen är naturligtvis oacceptabel men har sin grund i de sen länge uteblivna trafikinvesteringarna i regionen och därtill förstärkt av trängselskatten som lett till att just Essingeledens kapacitet tänjs till bristningsgränsen.

Vi ser det dagligen med regelbundna avstängningar av Södra Länken och i samband med olyckor som gårdagens.

Det är hög tid att inte bara färdigställa Norra Länken (vilket tack och lov är på gång, men dessvärre dröjer det flera år innan projektet är klart) utan att även sätta spaden i marken för Förbifart Stockholm och ta beslut om att bygga Österleden.

Källor: DN DN2 DN3

Read more...

2008-04-22

Tydliga budskap från statsministern

Igår samlades de moderata kommunalråden i riksdagshuset för en heldagskonferens som inleddes av statsminister Fredrik Reinfeldt. Hans budskap var tydligt och kan sammanfattas i fem områden:

Jobben
Utanförskapet kommer att minska med 190 000 personer fram till 2010. Med fler i arbete och mindre transfereringar finns det mer resurser att ge till välfärden, dvs skola, omsorg, brottsbekämpning och liknande. Jobbskatteavdraget har inte bara sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare utan även skapat incitament för människor att arbeta och att arbeta mer.

Skatterna
Skatterna har sänkts med ca 55 miljarder kronor hittills samtidigt som regeringen har kunnat satsa mer på välfärden. Om statsfinanserna håller kommer ytterligare skattesänkningar framöver.

Välfärden
Vi moderater är inte emot satsningar på olika välfärdstjänster. Tvärtom skola, omsorg, sjukvård och polis behöver mer resurser framöver. Däremot är det inte välfärd att ge bidrag till människor i arbetsför ålder som kan försörja sig själva.

Klimatet
Sverige ska vara ett föregångsland, men det är naivt att tro att det globalt spelar en stor roll vad ett litet land med 0,2 % av utsläppen gör. Helt avgörande är istället vad som händer i USA och framförallt Kina som tillsammans står för hälften av utsläppen. Globala problem kräver globala lösningar, inte mer klimatnationalism.

Integrationen
Sverige har varit känt som ett land dit man kan åka för att inte behöva arbeta. Det är en politik som är destruktiv för de flyktingar som kommer hit och dessutom en grogrund för invandringsfientliga krafter. Därför öppnar regeringen nu för arbetskraftsinvandring och ställer också krav på egen försörjning vid anhöriginvandring

Read more...

Dags att omorganisera polisen

Justitieminister Beatrice Ask har gjort helt rätt som har satsat på fler poliser och då inte minst fler synliga poliser, dvs sådana som arbetar i yttre tjänst. Det behövs efter åratal av dränering av polisens resurser från en rad socialdemokratiska justitieministrar, inte minst den senáste - pratministern Thomas Bodström.

Men som Maria Abrahamsson så klokt skriver i dagens ledare i Svenska Dagbladet räcker det inte med fler poliser utan det krävs också en bättre användning av polisens resurser.

Polisen lider idag av:

  1. Bristande förmåga att använda moderna IT-verktyg
  2. Bristande fokusering på vardagsbrottslighet
  3. Bristande förmåga att kraftsamla vid större brott

När det gäller den bristande IT-mognaden har jag skrivit om detta förut. De andra två bristerna handlar i stor utsträckning om hur polisen är organiserad. Den struktur vi har med en nationell, men regionaliserad polis är, menar jag, föråldrad. Den orkar inte prioritera småkriminaliteten som är den som i störst utsträckning drabbar "vanliga människor" och då menar jag brott som bilstölder, misshandel på stan, snatterier, inbrott, personrån och liknande. Men den klarar heller inte av att kraftsamla mot den organiserade brottsligheten som breder ut sig i form av exempelvis Bandidos coh Hells Angels eller för den delen att i tid stoppa en seriemördare som Anders Eklund.

En organisation kommer alltid att prioritera sina viktigaste uppgifter. Därför kommer en nationell polis aldrig att kunna ge tillräcklig uppmärksamhet åt vardagsbrottsligheten. Ett mord kommer alltid att gå före ett inbrott och så måste det få vara. Samtidigt är det, paradoxalt nog, så att trots att nästan varje svensk har blivit utsatt för vardagsbrott (medan få känner någon som har blivit mördad) finns det inte tillräckligt med politiskt tryck på att göra något åt problemet. Regering och riksdag sitter helt enkelt för långt bort från problemet.

Om man istället kommunaliserar närpolisen och låter den lokala politiska ledningen stå till svars för tryggheten i samhället då kommer också vardagsbrottsligheten att prioriteras. Den som tvivlar på det bör läsa Rudy Giulianis självbiografi Leadership.

Den grova, ibland gränslösa brottsligheten kräver istället bättre samordning och ett tydligt ledarskap. Idag finns det 21 polismyndigheter, var och en med sin av regeringen utsedd styrelse rspektive länspolismästare. Därtill har vi en rikspolisstyrelse som ska samordna och koordinera samt i viss utsträckning ha ett operativt ansvar. Det säger sig självt att det inte är den mest effektiva organisationen utan mycket energi går åt till interna maktkamper och suboptimerande beslut.

Ett exempel på att den regionala organastionen inte räcker till kom fram vid det senaste mötet med polistyrelsen i Stockholms län. Gotland som med sina 60 000 invånare (ungefär lika många som Solna) är enligt lag en egen polismyndighet, men klarar inte av sin uppgift fullt ut. Förslaget är därför att Stockholmspolisen ska förstärka och att Stockholms länspolismästare tillika ska bli chef över Gotland.

Snacka om att gå över ån efter vatten. Varför inte som ett första steg slå ihop myndigheterna i Stockholm och på Gotland till en och sen påbörja processen med att dels skapa en gemensam nationell polis (på samma sätt som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), dels kommunalisera närpolisen.

Uppdatering: Maria Abrahamsson återkommer i en ny ledare i SvD den 1 maj.

Read more...

2008-04-18

Slopat utdelningsförbud?

Idag presenterade Michaël Koch sin utredning om EU, allmännyttan och hyrorna. Bakgrunden var att nuvarande lagstiftning kring allmännyttan tros strid mot EU:s konkurrenslagstiftning.

I utredningen föreslås att allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas och att hyressättningsreglerna ändras.

Michaël Koch presenterar två huvudalternativ, det ena bygger på att de kommunala bostadsbolagen drivs på affärsmässiga grunder, det andra att de drivs enligt självkostnadsprincip.

Båda modellerna ger utrymme för mer marknadsanpassade hyror som skulle minska svarthandeln och den omfattande andrahandsmarknaden, även om den modell där de kommunala bolagen drivs affärsmässigt ger den tydligaste effekten på det området.

Av de signaler som givits synes den affärsmässiga modellen dock vara politiskt omöjlig för regeringen att föreslå vilket är synd. Den skulle ge en sundare marknad där hyresgäster på samma sätt som villaägare och bostadsrättsinnehavare betalar för sin boendekostnad fullt ut.

Sen kan och bör man ge individuellt stöd till dem som av olika skäl inte har ekonomisk bärkraft att själva betala sin boendekostnad helt och hållet, men ett system som i huvudsak subventionerar höginskomsttagare i attraktiva områden (för det är mest de som bor där) känns inte rätt.

Ett viktigt förslag i utredningen som jag verkligen hoppas regeringen tar fasta på är att i båda modellerna föreslås utdelningsförbudet (som den tidigare socialdemokratiska regeringen införde) slopas. Det är oerhört viktigt då vi är många kommuner som har kapital i våra bolag efter fastighetsförsäljningar som istället kan användas till investeringar i skolor, äldreboenden och infrastruktur.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3

Read more...

2008-04-16

Oväntad avgång

Min gode vän och kollega, Kristina Axén-Olin har idag avgått som finansborgarråd i Stockholm. Det var ett lika oväntat som tråkigt besked. Kristina har varit den ledande moderata kommunalpolitikern i Sverige under de senaste åren, känd och respekterad långt utan för stads- och partigränser.

Ideologiskt väl förankrad i moderata frihetsideal och med en orubblig tro på den enskilda människans förmåga förnyade och förbättrade hon som socialborgaråd politiken. Och nu som finansborgarråd har hon lett en framgångsrik koalition som har gjort Stockholm bättre på en rad olika områden.

Men hon har fått betala ett högt personligt pris och idag bestämde hon sig för att det fick vara nog. Det är ett beslut som väcker respekt men också frågan om vilka förutsättningar ledande politiker verkar under.

Det är ensamt på toppen, det vet alla som har varit där. Samtidigt är det svårt, för att inte säga omöjligt, för den som aldrig tagit på sig ett sådant ansvar att riktigt förstå det. Det är så lätt att ställa krav och att ställa någon till svars. Men det är inte lika enkelt att i alla sammanhang kunna leva upp till omgivningens förväntningar. Vi är trots allt bara människor, var och en av oss med våra fel och brister.

Som förtroendevald verkar men dessutom i det mediala strålkastarljuset. Lika förförisk som uppmärksamheten kan vara när man har medvind, lika brutal kan den bli i motgång. Några tvingas dessutom betala ett ännu högre pris för sitt engagemang genom såväl hot som verbala och fysiska påhopp.

Jag är övertygad om att moderaterna i Stockholms stad kommer att fortsätta stå starka. Det finns många goda krafter och duktiga företrädare för partiet i huvudstaden. Men Kristinas avgång innebär onekligen en förlust för stockholmspolitiken.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5

Read more...

Försiktig vårbudget

Mot bakgrund av den amerikanska bolånekrisen är det inte förvånande att finansminister Borgs vårbudget präglas av en viss försiktighet. Även om den svenska ekonomin har klarat sig förhållandevis bra skruvas nu tillväxtsiffrorna ner vilket naturligtvis påverkar statens budgetutrymme.

Enligt konjunkturinstitutet finns det ändå ett reform- och skattesänkningsutrymme om ca 30 miljarder kronor nästa år vilket regeringen planerar att använda till ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget, begränsning av den statliga inkomstskatten, förbättrade villkor för de sämst ställda pensionärerna, satsning på infrastruktur och forskning, minskad företagsbeskattning samt bättre villkor och enklare regelverk för små och växande företag. Man kommer också att satsa på psykiatrin, ökat pedagogiskt inslag i förskolan samt en förstärkning av integrationspolitiken.

Även om inga detaljer ännu är kända - de kommer först med höstbudgeten - signalerar ovanstående kloka satsningar från regeringen. Det är egentligen bara ett avskaffande av värnskatten som saknas.

Oppositionen gnäller naturligtvis och menar att allt gott som har hänt är deras förtjänst medan den sämre utvecklingen framöver enbart beror på den nya regeringen. Deras utspel är allt annat än trovärdigt.

Det var först när Alliansen tillträdde och införde jobbskatteavdrag kombinerat med en omläggning av arbetsmarknadspolitiken som arbetslöshetsminskningen tog fart - och då hade vi haft en internationell högkonjunktur i flera år.

På samma sätt bär det löjets skimmer när Thomas Östros skyller den dämpade världskonjunkturen på Fredrik Reinfeldt och hans regering. Faktum är att Sverige har ett bättre utgångsläge än de flesta andra länder och har så här långt bara påverkats marginellt.

Källor: SvD DN DN1 DN2 DN3

Read more...

2008-04-15

Myten om isbjörnarna och klimatet

I en krönika i Östgöta Correspondenten kritiserar Tove Lifvendahl Al Gores Hollywoodfilm, "En obekväm sanning".

I filmen utgjorde isbjörnarna en viktig symbol för att förstärka intrycket av ett försämrat klimat (och mänsklighetens orsak därtill). Men som Tove Lifvendahl påpekar har antalet isbjörnar fördubblats de senaste 40 åren. I två stammar har dock antalet isbjörnar minskat, men de befinner sig områden som blivit kallare det senaste halvseklet.

För att knyta an till krönikans rubrik: En obekväm sanning är snarare en obevisad sanning...

Read more...

Socialdemokrater vill höja trängselskatt för "rika"

I en motion till den socialdemokratiska arbetarkommunens årsmöte föreslås att trängselskattens storlek ska baseras på taxerad inkomst.

Detta är ytterligare ett exempel på hur socialdemokrater vill öka progressiviteten i skattesystemet och bestraffa dem som av en eller annan anledning tjänar över genomsnittet.

Ett annat exempel är att Mona Sahlin uttalat att hon kan tänka sig att höja värnskatten ytterligare, en skatt som skulle vara tillfällig och som inte fyller något annat syfte än att tillfredställa avundsjukans apostlar.

Det som är oroande är att Alliansregeringen inte lyckades avskaffa trängselskatten trots att en majoritet i regionen röstade emot och nu tycks sakna vilja att avskaffa värnskatten. Det gör att socialdemokraterna flyttar positionerna längre vänsterut och därmed vad som uppfattas som politikens mittfåra.

Källa: DN

Read more...

2008-04-12

Klokt förslag av M-kvinnor

Moderatkvinnorna föreslår att man slopar taket i föräldraförsäkringen för att på så sätt locka fler pappor att ta ut föräldraledighet. Det är ett klokt förslag som är vida överlägset vänsterns kvoteringsiver och även bättre än regeringens tillkonstlade jämställdhetsbonus.

Istället för att se papporna som en grupp som inte förstår varken sitt eget eller sina barns bästa och som måste "uppfostras" av samhället låter M-kvinnorna familjerna bestämma själva men tar bort ett hinder för många familjer som inte anser sig ha råd med ett så stort avbräck i familjeekonomin. Dessutom är det mer rättvist då den som betalat in mer i skatter också rimligen borde få ut mer i ett inkomstrelaterat ersättningssystem.

Read more...

2008-04-11

Värnskatten betalar inte vården

I en intervju i Dagens Nyheter i oktober säger finansminister Anders Borg att "Vård är viktigare än sänkt skatt".

Men vården finansieras inte av värnskatten vilket Anders Borg naturligtvis vet, men det låter ju bra som ett debattargument. Vården är nämligen i huvudsak ett landstingsansvar och finansieras av således till allra största delen av landstingsskatten.

Därmed faller finansministerns logiska kullerbytta platt.

Dessutom är den svenska vårdens problem inte primärt vårdkvaliteten utan tillgängligheten. Kommer man väl till en läkare får man i Sverige som regel en mycket bra vård, men kön dit kan dessvärre vara lång.

Lösningen på det problemet är dock inte höjda skatter utan bättre organisation och ledarskap. Genom Vårdval Stockholm har Filippa Reinfeldt visat att man kan öka antal besök i primärvården med närmare 10 % genom att låta ersättningen följa patienten. Samtidigt har landstinget i Stockholms län sänkt skatten med 17 öre.

Read more...

2008-04-10

Miljööverdomstolen vill inte se till helheten

Igår blev sannolikt en dyr dag för Lidingös skattebetalare då vi fick domen från Miljöverdomstolen som beslutat att gamla Lidingöbron åter måste kunna öppnas. Vi måste nu studera domen och ta ställning till om vi ska överklaga till Högsta Domstolen eller ge upp och gräva djupt i plånboken.

För det är inga små kostnader det handlar om. Preliminära beräkningar ger vid handen att det kostar ca 35 miljoner kronor att rusta upp broklaffen. Om man fördelar kapitaltjänstkostnaderna investeringen medför och lägger till driftkostnader kommer varje broöppning att kosta i runda slängar 2 000:-.

Den som begär broöppning behöver inte betala någonting utan hela kostnaden landar på Lidingö stad och i förlängningen våra skattebetalare.

Vilka är det då som har önskemål om broöppning? Nästan uteslutande handlar det om segelbåtar och då till stor del från Solna, Sollentuna och Danderyd. Yrkestrafiken under bron är nämligen i stort sett obefintlig.

I ett inslag i ABC-Nytt påstår Erik Lager från Saltsjön-Mälarens båtförbund att farleden via Askrikefjärden "inte är bra ur sjösäkerhetssynpunkt" och att "yrkestrafiken nog inte vill ha dem där egentligen". Det är rent ut sagt struntprat. Askrikefjärden är i det närmaste befriat från yrkestrafik medan Värtan som en del av Stockholms hamn har mängder av färjor och annan yrkestrafik.

För dem som reser norröver är det inte ens längre att segla över Askrikefjärden. Däremot blir det något längre för den som ska ut via Skurusundet eller har Stockholm/Mälaren som målpunkt. Likaså är det en nackdel för den årliga kappseglingen Lidingö Runt.

Men dessa nackdelar för primärt fritidsbåtsägare borde ställas i relation till den mycket stora kostnad detta medför. Vi har alla ett ansvar för att skattemedel används på ett rimligt sätt. Därför är det olyckligt att Miljööverdomstolen inte vill se till helheten och göra en rimlighetsbedömning mellan samhällsnytta och samhällskostnad.

Read more...

2008-04-09

Neddragning på Lidingö Tidning?

Promedia som bl a äger Lidingö Tidning har aviserat att 40 tjänster ska tas bort på tidningsredaktionerna, varav en hal tjänst drabbar vårt lokala alster. Journalistklubbarna är i uppror och har begärt in en löntagarkonsult skriver journalisten.se.

Read more...

En skatt på avundsjuka

När socialdemokraterna införde värnskatten var det officiella motivet att statsfinanserna krävde det. I själva verket var den nödvändig för att socialdemokraterna inför sina egna väljargrupper skulle kunna motivera de tämligen stora nedskärningar man gjorde i välfärden.

Värnskatten gav då och ger fortfarande idag endast ett marginellt tillskott till statskassan (det finns de som menar att den i själva verket är statsfinansiellt neutral) varför den i praktiken inte fyller någon annan funktion än att vara en skatt på avundsjuka.

Förutsättningarna för att avskaffa värnskatten har aldrig varit bättre. Vi har en borgerlig majoritetsregering, statens överskott är rekordstort och regeringen har redan genomfört stora skattesänkningar som främst riktar sig till låg- och medelinkomsttagare. Om det inte kan ske nu, när ska det då kunna genomföras och av vem? Därför skrev jag och sexton andra moderata kommunstyrelseordföranden i Stockholms län, Skåne, Uppsla län och Dalarna idag en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikeln har redan rönt uppmärksamhet. PJ Anders Linder skriver på Svenska Dagbladets ledarblogg att regeringen borde lyssna på oss. Och Ekot har intervjuat såväl mig som finansminister Anders Borg (som dessvärre vill vänta till nästa mandatperiod) och min kollega i Sollentuna, Torbjörn Rosdahl om morgonens artikel. Vi får också stöd från centerpartiprofilen Fredric Federley.

Uppdatering: Även Barometern har kommenterat artikeln på sin ledarsida. Likaså Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Read more...

2008-04-08

Vårdval Stockholm - en succé

Sedan Vårdval Stockholm infördes vid årsskiftet har tillgängligheten ökat markant. Jämfört med de två första månaderna förra året har andelen besök i öppenvården ökat med 9,8 %. Snacka om att förbättra tillgängligheten för medborgarna.

Kritiken från socialdemokraterna och Mona Sahlin om att det är de "rika" kommunerna och stadsdelarna som gynnas på de sämre lottades bekostnad står sig slätt när den konfronteras med verkligheten. Statistiken talar nämligen sitt tydliga språk. Mest ökar besöken i Nynäshamn (46 %), Botkyrka (32 %) och Rinkeby-Kista (28 %).

Redan efter två månader kan vi således konstatera att Vårdval Stockholm utvecklats till en succé.

Källa: DN

Read more...

Som man frågar får man svar

I en mycket vinklad undersökning som avslöjas i Göteborgs-Posten har Sveriges kommuner och landsting (SKL) låtit folk svara på frågan om man föredrar ökad kvalitet i skolan, sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen framför sänkt skatt. Svaret är inte överraskande, de flesta föredrog ökad kvalitet.

Det är dock inte särskilt seriöst att ställa två alternativ som inte nödvändigtvis är inkompatibla mot varandra. Det är ungefär lika relevant att fråga om man föredrar högre kvalitet framför höjda löner för de anställda. Gissa vilket svar man då skulle få (förutom av de är anställda)?

Eller så kunde man fråga om svenska folket föredrar ökad kvalitet eller mer verksamhet i egen regi. Det finns ju mycket som tyder på att när verksamhet utsätts för konkurrens så ökar kvaliteten (samtidigt som kostnaderna sjunker.

Men så svartvit är ju inte tillvaron och det vet naturligtvis SKL:s ledning. Håkan Sörman, vd för SKL skriver exempelvis själv i ett kritiskt brev om socialstyrelsens äldreguide att "det är inte självklart att mer resurser och högre kostnader ger bättre resultat för brukaren". Därför är det minst sagt förvånande att man låter göra en sådan vinklad undersökning som bara tjänar ett syfte - nämligen att ge vänsterblocket politiska argument mot skattesänkningar.

Om höjd skatt vore det bästa receptet för kvaliteten i välfärdstjänsterna, då skulle Dals-Ed vara drömstället att bo på medan Vellinges kommunala service skulle vara den sämsta i landet. Men så är ju inte fallet. Kvaliteten bygger självfallet till stor del på vilka ekonomiska resurser man har till sitt förfogande, men också på hur man sköter dem. Ledarskapet, organisationen och medarbetarna är naturligtvis minst lika viktiga.

Lidingö rankas regelmässigt bland de bästa i landet i olika undersökningar. Detta trots att vi har en kommunalskatt som ligger långt under genomsnittet. Kanske har det något att göra med att vi använder oss av entreprenader för att sänka kostnaderna och öka kvaliteten, valfrihetssystem inom skola, barnomsorg och hemtjänst för att förbättra valfriheten och att vi fokuserar på kärnverksamheterna?

Dessa aspekter kommer dessvärre inte fram i SKL:s undersökning, men som man frågar får man svar.

Uppdatering: Sent omsider har även Aftonbladet uppmärksammat undersökningen (10/4) och drar på klassiskt kvällstidningsmaner slutsatsen att en majoritet vill betala mer i skatt. Kommentarer överflödiga...

Read more...

Framåt för m i väljarbarometrar

Igår respektive förrgår presenterade Demoskop och Skop sina senaste väljarundersökningar. Båda är samstämmiga: regering går framåt och oppositionen backar, moderaterna vinner väljare medan socialdemokraterna går kräftgång.

Som moderat är detta naturligtvis angenäm läsning, men som alltid ska man ta opinionsundersökningar med en stor nypa salt. Svängningarna är stora och det man vinner ena månaden kan vara förlorat nästa.

Viktigast att komma ihåg i sammanhanget är att det är en sak att svara på en fråga i telefon, en helt annan att lägga sin röst i urnan på valdagen. Då är det allvar, då är det på riktigt.

Ett bra exempel på hur snabbt det kan skifta är Skops väljarbarometer från april 2006. Då ledde den socialdemkraterna och deras stödpartier med 4 procentenheter (50,4 % mot Alliansens 46,4 %). Fem månader senare hade vi den första borgerliga regeringen med egen majoritet sedan 1982...

Read more...

2008-04-07

Al Gore säljer sin trovärdighet för pengar

Enligt Smålandsposten har Växjö kommun bjudit in världens mest kände klimatdebattör, Al Gore, till en konferens i ämnet. Om han tackar ja är hans arvode inte mindre än 1,8 miljoner svenska kronor!!! Inte dåligt för en person som vill framstå som jordens klimathjälte...

I vilken mån det är väl använda skattepengar överlåter jag åt växjöborna att avgöra, men genom att begära sådana fantasisummor för ett framträdande undergräver Al Gore i mina ögon all sin trovärdighet. Saken blir inte bättre av att en brittisk domstol tidigare fastslagit att det finns ett antal faktafel i Gores Hollywood-produktion, En obekväm sanning.

Det känns som om Al Gore i klimathotet har hittat en lukrativ affärsidé som han försöker tjäna så mycket pengar på som möjligt. Precis som hans tidigare närmaste chef, ex-president Bill Clinton, som har dragit in inte mindre än 52 miljoner dollar (motsvarande 310 miljoner kronor med dagens låga dollarkurs) enbart på att hålla tal världen över sedan han avgick för 7 år sedan, utnyttjar Gore den prestige som finns i hans gamla ämbete. Det placerar honom (liksom Clinton) i samma fack som ett antal andra groteskt överbetalda underhållare, men någon större trovärdighet ger det inte.

Read more...

2008-04-03

Företagarna i sossarnas knä

Att socialdemokraterna känner en stor oro av Alliansens framgångar bland sina egna väljargrupper är väl känt. Samtidigt har man haft uppenbara svårigheter att utveckla sin politik för att kunna möta dagens problem istället för gårdagens.

Men idag gör man faktiskt ett försök. I en DN Debatt-artikel visar man för första gången att man ser företagare som något mer än potentiella skattesubjekt. Man skriver om tjänstesektorns ökade betydelse och därmed de små företagens. Man erkänner den otrygghet som finns med att vara företagare, att allt inte bara är guld och gröna skogar. Och man konstaterar att alltfler kommer att vara företagare framöver.

I viss mån landar man också i kloka förslag som att en företagares sjuklön borde baseras på den egna taxerade inkomsten (låter självklart, man kan ju undra varför socialdemokraterna inte tänkte på det när de satt i regeringsställning?) och inte jämföras med en anställds lön med liknande arbetsuppgifter. Trots allt har man ju betalat in egenavgifter på hela sin lön.

Men flera av förslagen är ändå klassiskt socialdemokratiska lösningar, nämligen bidrag, bidrag och åter bidrag. Ett "riskkapitalstöd" som inte är riskkapital utan ett bidrag, subventionerade försäkringar och starta åter-stöd.

Det är som om man inte förstår betydelsen av att företag går med vinst och bär sig själva. I socialdemokraternas Sverige förväntas en företagare istället ta allt ansvar, men ges små möjligheter att bli rik på sitt företagande. Numera kan de i alla fall räkna med att få lite mer bidrag.

Det som kanske är mest intressant med artikeln är att socialdemokraterna har tagit fram förslagen i nära samarbete med Företagarna. Att socialdemokraterna på detta sätt vill legitimera sin politik är inte förvånande. Mer uppseendeväckande är däremot att Företagarna väljer att sätta sig i sossarnas knä.

Samtidigt sågar Företagarnas VD, Anna Stina Nordmark, regeringens utredning - trots att den inte har lagt fram några förslag ännu. Vad är det politiska motivet för detta?

Har Företagarna redan glömt bort att socialdemokraterna i decennier har gjort allt man kan för att försvåra för företagen och företagarna? Beskattning, arbetsmarknadslagstiftning och andra regelverk har i många stycken utgått från att företagare och då i synnerhet småföretagare fuskar med skatten och försöker utnyttja sin arbetskraft. Har man också glömt bort hur socialdemokraternas fackliga gren agerat i fall som den numera berömda salladsbaren i Göteborg?

De skulle vara intressant att höra vad Företagarnas 55 000 medlemsföretag tycker om sidbytet...

Read more...

2008-04-02

Borås kommun i blåsväder?

Enligt såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kräver Uefa att Max stänger sin restaurang på Borås Arena under U-21 EM nästa sommar. Anledningen är att konkurrenten McDonalds är en av Uefa:s huvudsponsorer.

Det verkar som om Borås kommun har gjort bort sig ordentligt. Å ena sidan har man genom sitt bolag Ibab hyrt ut restauranglokalen till Max, å andra sidan har man gått med på att följa Uefa:s regler som bland annat ger deras sponsorer ensamrätt på arenan.

Hur man än lösa situationen riskerar Borås kommun alltså att antingen bryta hyreskontraktet med Max eller avtalet med Uefa. Vilket det än blir kan komma att stå kommunen dyrt...

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP