2008-10-31

Nu är det match igen!

Många journalister och "experter" har sedan länge dömt ut Alliansregeringens möjligheter att bli omvalda. Man har pekat på den historiskt stora skillnaden mellan blocken, men när de läser Dagens Nyheter idag får de nog anledning att tänka om.

DN/Synovates mätning visar nämligen på ett jätteras för socialdemokraterna, över 6 procentenheter på bara en månad. Samtidigt ökar moderaterna med 4,5 procentenheter och ligger nu på samma nivå som valresultatet 2006. När det match igen!

Mona Sahlins katastrofala hantering av samarbetsdiskussionerna med miljö- och vänsterpartierna är sannolikt den grundläggande orsaken till raset. I den situationen visade hon att hon har stora brister som ledare och att det rödgröna alternativet saknar den stabilitet som återfinns i Alliansregeringen.

Inte blev det hellre bättre av att socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Altin, gick till motangrepp mot Per Nuder eller att s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul i ett vällovligt syfte att ta Sahlin i försvar anklagar partivänner för att vilja skada henne. Det förstärker, precis som Sanna Rayman skriver i Svenska Dagbladets ledarblogg, bara bilden av att Mona Sahlins ställning som parti- och oppositionsledare inte är särskilt stark. Det märker väljarna och ställer sig naturligtvis frågan: Om hon inte kan leda sitt parti, hur ska hon då kunna leda ett land?

Övriga källor: DN DN2 DN3 DN4 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3

Read more...

2008-10-30

Handelskammaren anmäler Uppdrag Granskning

Stockholms Handelskammare anmäler SVT:s ofta kritiserade program, Uppdrag Granskning. Handelskammarens vd, Peter Egardt, menar att programmet som handlade om Förbifart Stockholm var ensidigt, partiskt och nästan uteslutande lyfte fram argument mot vägen.

I princip lät man motståndarna till Förbifarten tala till punkt medan de kända förespråkarna klipptes så att det de sa i programmet inte motsvaras av deras verkliga åsikter. Att statliga Vägverket känner sig tvingat att lägga ut hela den oklippta intervjun med sin generaldirektör är en nog så tydlig markering av den myndighet som har ansvar för frågan.

Själv träffade jag min kommunalrådskollega, Lennart Gabrielsson (fp), från Sollentuna tidigare i veckan. Han hade också blivit intervjuad i programmet. 2 timmar hade de grillat honom, 15 sekunder sändes i tv...

Det är bra att Granskningasnämnden än en gång prövar Uppdrag Gransknings journalistiska metoder även om jag inte har så stora förväntningar på resultatet. Sveriges Television brukar (dessvärre framgångsrikt) försvara sig med att enstaka program inte behöver vara objektiva eller spegla båda sidor. Därför ska det till rätt grova övertramp för att de ska bli fällda. Problemet är bara att Granskningsnämnden endast granskar enstaka program och inte gör en bedömning av just helheten.

Read more...

2008-10-29

Dags att införa sanktionsdirektivet

Det s k sanktionsdirektivet är ett EU-direktiv som reglerar möjligheten att beivra och motarbeta intrång i upphovsrätten med särskild fokus på civilrättsliga möjligheter. Syftet är att inom unionens harmonisera en grundläggande nivå för upphovsrättskydd och för åtgärder för att agera mot intrång.

Sanktionsdirektivet röstades igenomi EU-parlamentet i april 2004 och skulle ha varit implementerad i medlemsstaternas lagstiftning senast 29 april 2006. Sverige är nästan två och ett halvt år försenat, men nu är ett lagförslag äntligen på väg fram.

En central del i förslaget är att det införs en möjlighet för upphovsmän och rättighetshavare som blivit utsatta för intrång att lämna in bevisning till domstol. Därefter kan domstolen, om man finner det styrkt att ett intrång har skett, besluta om ett informationsföreläggande som innebär att man avidentifierar den person som använder den IP-adress varifrån intrånget begåtts. Därefter kan rättighetshavaren kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning.

Det här innebär att upphovsrätten har möjlighet att fungera även på Internet. Eftersom det i dagsläget inte går att få reda på vem som har begått ett intrång är den utsatte upphovsmannen i praktiken rättslös.

Svenska upphovsmän – författare, musiker, filmproducenter, dataspelsutvecklare m.fl. – får därmed samma skydd som kollegorna i övriga Europa. Det ger också bättre förutsättningar för utveckling av digitala tjänster med kreativt innehåll.

Det är på tiden att även Sverige får en upphovsrättslagstiftning för den digitala världen värd namnet. Frågan ligger i Alliansregeringens hand.

Read more...

2008-10-28

Grundlösa anklagelser om mobbning

I en insändare i dagens LT sällar sig lidingöpartisten Lars H Ericsson till socialdemokraten Annica Grimlund och anklagar folkpartiet och moderaterna för att utsätta Ingrid Damberg för mobbning i samband med en debatt om en mobilmast i Islinge.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg förekom det definitivt ingen mobbning, vilket är lätt att verifiera för var och en genom att läsa Lidingösidan där hela debatten refereras ord för ord.

Dessvärre följer Ericssons och Grimlunds attacker ett mönster av otrevliga personagrepp från just lidingöpartiet och socialdemokraterna. Ingrid Damberg har exempelvis tidigare kallat mig för diktator, Grimlunds partikollega Claudio Crevatin beskyllt mig för att vara maktgalen och nu skriver alltså Lars H Ericsson själv att vi använder "tvivelaktiga metoder" och "trixar" när vi fattar demokratiska beslut.

Självklart har den politiska oppositionen rätt att ifrågasätta och kritisera majoritetens förslag, men vi måste också få bemöta deras påståenden utan att bli grundlöst anklagade för att mobba någon.

Om vissa oppositionsföreträdare dessutom kunde undvika att gång efter annan krydda sina inlägg med kränkande tillmälen skulle den politiska debatten bli bra mycket trevligare för alla inblandade.

Read more...

2008-10-27

Dåligt exempel

Mauricio Rojas flyttar till Spanien. Det tar kolumnisten Marit Wager i Svenska Dagbladet som intäkt för att högutbildade invandrare söker sig vidare till andra länder när de inte får chansen i Sverige.

Men Mauricio Rojas är ett synnerligen dåligt valt exempel. Han om någon har lyckats slå sig in i etablisemanget. Han har i Sverige utbildat sig till docent i ekonomisk historia, han har haft höga chefsbefattningar och varit riksdagsledamot i 6 år. Med andra ord, han har lyckats bättre än de flesta infödda svenskar vad gäller såväl utbildning som karrär.

Och det är honom väl förunnat, han är duktig och har arbetat hårt för det. Att han sen efter 35 år i Sverige vill pröva sin lycka i ett annat (EU-)land är väl inte så dramatiskt.

Vi kommer att få se mer av sådan rörlighet framöver i takt med att nya generationer växer upp. Ungdomar som, inte minst tack vare Internet, ser hela världen som en möjlig arbetsmarknad. Och som åtminstone inom EU har möjlighet att fritt jobba, bo och leva var de vill.

Read more...

Stalinistisk syn på friskolor

Det verkar som om det bedrivs en aktiv kampanj mot friskolor just nu. I olika sammanhang anklagas de för än det ena, än det andra. Och oftya finns fackliga intressen med i spelet.

I Rapports morgonsändning "avslöjas" idag att 5 av 6 friskolor går med vinst, att den sammanlagda vinsten är 500 miljoner kronor på en omsättning på 10,7 miljarder kronor och - hör och häpna - att 1 av 3 friskolor har delat ut sammanlagt 84 miljoner kronor i aktieutdelning.

I en intervju i reportaget säger Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, att detta "inte är anständigt". Uttalandet är chockerande för att komma från en av landets ledande fackliga företrädare och visar på en närmast stalinistisk syn på skolor och företagande.

För alla de lärare som arbetar i friskolor måste det väl vara bra att 5 av 6 går med vinst. Det är ju en garant för fortsatt verksamhet och därmed anställningstrygghet. Borde inte en facklig ordförande bejaka det? Jag skulle vara mer orolig för att 1 av 6 skolor inte går plus.

När det sen gäller aktieutdelning så är det väl fullständigt självklart att de som har investerat pengar i verksamheten ska ha möjlighet att få avkastning på sitt kapital. Det är egentligen inte konstigare än att de som arbetar i skolan vil ha lön för mödan.

Storleken på utdelningarna är inte heller på något sätt uppseendeväckande, snarare tämligen låga. 84 miljoner kronor av 10,7 miljarder kronor. Det motsvarar 0,78 % av omsättningen. Över 400 miljoner kronor stannar alltså kvar i företagen som kapital för framtida utveckling och expansion.

Lärarförbundet borde fokusera på att ta tillvara sina medlemmars intressen istället för att motarbeta den mångfald som både gynnar elever och lärare.

Read more...

2008-10-24

Oppositionen har enats, eller...

På första sidan basunerar Lidingö Tidning ut att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har inlett ett samarbete "i syfte att rucka moderaternas dominans" (de glömde visst bort att vi har en koalition med folkpartiet).

Det låter ju spännande. Oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) har tydligen lyckats där Mona Sahlin gick bet, nämligen att samarbeta med både vänsterpartiet och miljöpartiet.
Men vad har man då enats om som föranleder en och en halv sida i Lidingö Tidning? Jo, att i sina respektive budgetförslag ha en gemensam inledningstext där man har enats om att:
  • Lidingö ska vara demokratiskt
  • ungdomen måste få forma sin vardag
  • Lidingö ska vara ekologiskt hållbart
  • Lidingö ska vara mänskligt
  • Lidingö ska vara ett ställe där alla har råd att bo
  • Torsviksdiket ska däckas över
  • Stadshuset ska vara öppet

Någon däremot? Nej, så klart inte och även om den politiska majoritetens sätt att nå dessa mål kanske skiljer sig lite från oppositionens är det knappast dessa frågor som utgör de stora vattendelarna i den lokala politiken.

I praktiken är däremot skillnaderna mellan de tre rödgröna partierna rätt stora. Vi behöver inte gå längre än till de budgetförslag som partierna lade i kommunstyrelsen i onsdags (utom miljöpartiet som sin vana trogen aldrig blir klara i tid).

Vänsterpartiet vill exempelvis höja skatten med 20 öre. Socialdemokraterna nöjer sig med 9 öre. Vänsterpartiet vill öka skolans budget med 7,3 miljoner kronor, socialdemokraterna minska densamma med 9,5 miljoner kronor.

Vänsterpartiet vill ge 10 miljoner kronor mer till äldre- och handikappomsorgen, socialdemokraterna nöjer sig med 4,7 miljoner kronor. Å andra sidan vill socialdemokraterna ha sommarjobb och fältassistenter för närmare en miljon kronor som vänsterpartiet prioriterat bort.

Vidare vill socialdemokraterna ha en ny biblioteksfilial, men där får de istället samarbeta med kristdemokraterna som också har med det i sitt budgetförslag.

Inte heller när det gäller infrastrukturen kan socialdemokraterna och vänsterpartiet enas. Så när som på 300 tusen kronor till underhåll av lekplatser stöder vänsterpartiet nämligen majoritetens budget medan socialdemokraterna vill minska vägunderhållet dramatiskt. Dessutom föreslår socialdemokraterna en ökad skogsavverkning, något jag tvivlar på att miljöpartiet kommer att gå med på.

Moderaterna och folkpartiet har i år lagt fram sin sjätte gemensamma budget i rad. Ett genomarbetat dokument där vi har prioriterat och kompromissat mellan olika önskemål, men som vi gemensamt med stolthet kan säga att vi står bakom.

Mot detta står oppositionens splittrade budgetförslag som så här långt skiljer sig mellan en skattesänkning på 50 öre (kd) och en skattehöjning på 20 öre (v) och där de tre rödgröna partierna med nöd och näppe har lyckats enas om 7 stycken övergripande principer, men som inte kan enas om prioriteringarna när det väl kommer till kritan.

Read more...

2008-10-22

Ett aprilskämt?

Enligt Aftonbladet vägrar Smittskyddsinstitutet numera att hjälpa polisen med att spåra personer som misstänks för att medvetet sprida HIV. Myndighetens generaldirektör, Ragnar Norrby, anger som ett av skälen att straffsatserna är väldigt hårda.

Är detta ett aprilskämt, eller? Sen när ankom det på en generaldirektör att vägra bistå polisen med motivet att den som fälls får ett hårt straff?

Inte blir det bättre av att en av myndighetens överläkare, professor Jan Albert i princip säger att kriminaliseringen är en förlegad syn och att den som har oskyddat sex får skylla sig själv.

Det är ungefär som att säga att den som cyklar utan hjälm och blir påkörd av en rattfyllerist har sig själv att skylla och att rattfyllleri därför inte borde vara ett brott.

Att medvetet sprida en dödlig sjukdom kan inte betraktas som annat än ett synnerligen allvarligt brott. Det vore förödande om ett sådant beteende legaliserades, snarare skulle man gå andra vägen och ändra brottsrubriceringen från grov misshandel till mordförsök.

Läs även: DN

Read more...

2008-10-21

Oför(s)kämt påhopp av Annica Grimlund

Vid gårdagskvällens sammanträde nådde vi ett nytt lågvattenmärke när socialdemokraternas Annica Grimlund begärde ordningsfråga och plötsligt anklagade moderaterna och Solveig (Fröberg? som inte ens hade deltagit i debatten) för att mobba lidingöpartiets Inger Damberg. Inte nog med att anklagelsen i sig var grov, den riktades dessutom mot fel parti och fel person eftersom den som just debatterat med Inger Damberg var folkpartiets Lisbeth Ringblom.

Grimlund som själv har suttit i fullmäktige i 6 år och var på vippen att bli nytt oppositionsråd efter valet har alltså ingen aning om vem som är vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och vilket parti denne representerar. Att Lisbeth dessutom varit uppe i talarstolen 3 gånger i den just avslutade debatten och av ordföranden nämnts med namn och partibeteckning varje gång var uppenbarligen ingenting Grimlund lade märke till.

Så särskilt uppmärksam på debatten kan alltså inte Grimlund ha varit. Ändå har hon mage att slänga ut sig en sådan anklagelse.

Men hur var det då med den påstådda mobbningen? Jag har för säkerhets skull lyssnat igenom debatten (som handlade om en mobilmast i Islingeviken) i efterhand på webbsändningen på Lidingö stads hemsida. Där kan man konstatera att debatten bitvis är ganska skarp från båda sidor, men någon mobbning är det definitivt inte tal om.

Vad hände då i debatten? Jo, i sitt inledningsanförande redogör Lisbeth Ringblom kort för förslaget men nämner varken lidingöpartiet eller Inger Damberg.

Inger Damberg går då upp i talarstolen och hävdar att de som har haft synpunkter inte fått någon respons från beslutsfattarna, att det tagit lång tid (2 år) och att kommunen "kringår" ett förbud genom att ändra planen.

Lisbeth Ringblom besvarar då Dambergs påståenden genom att förklara vilket ansvar staden har för att säkra 3G-nätets täckning, att det tar lång tid med planer och att även Damberg är medveten om arbetsbelastningen på förvaltningen. Hon kritiserar också Damberg för att utmåla majoriteten som bovar vilket hon tycker är trist.

Damberg replikerar då med följande kommentar: "Alltid ska du hitta på något och speciellt gärna tala om hur oduglig jag är. Men nu är det så att det är du som har fel i det här fallet. Det är det som är det ynkliga att komma med svepande generaliseringar om allt möjligt...". Lite senare i samma inlägg värderar hon Lisbeth Ringbloms argument med "...det är ju rena löjan".

Sen plockar Inger Damberg upp ett dokument och undrar varför de boende inte finns med i listan bland sakägare och yrkar därför på återremiss. Detta trots att hon själv är ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och därför vet att de boende i detta fall inte ingår i den s k sakägarkretsen.*

När Lisbeth Ringblom bemöter detta i sak felaktiga påstående från Damberg och menar att hon nog "medvetet väljer att missförstå för att misstänkliggöra vårt och kontorets förslag" blir Damberg mycket upprörd och tycker att hon utsätts för mobbning.

Detta hakar således socialdemokraten Annica Grimlund på och gör ett frontalangrepp på moderaterna. När jag och Lisbeth Ringblom konfronterar Grimlund efter sammanträdet flinar hon bara Lisbeth i ansiktet och säger "jag behöver väl inte veta vem du är".

Att Lisbeth Ringblom bitvis var skarp i sin kritik mot Inger Damberg är en sak, det hör debatten till (och Damberg höll minsann inte själv tillbaka vilket framgår ovan), men att bli anklagad för att mobba någon är synnerligen allvarligt. Att dessutom göra det offentligt i en radio- och webbutsänd debatt är under all kritik.

Man kan ju fråga sig vad syftet är? Kanske att majoriteten inte ska våga gå i svaromål när oppositionen kritiserar våra förslag? I så fall är det ännu allvarligare. Då försöker socialdemokraterna begränsa debatten med fula knep. Jag hoppas verkligen att det inte var avsikten.

PS För att se debatten på webb-TV klicka på denna länk och välj ärende 8. Detaljplan, Basstation för mobiltelefoni vid Islingeviken. Man kan också läsa ett referat av hela debatten på Lidingösidan.

*Sakägarkretsen innefattar fastighetsägare och boende (e.g. hyresgäster) som ligger inom eller angränsar till ett planområde. Eftersom planområdet är mycket litet är det enbart OK-mackens ägare som är formell sakägare. Endast sakägare kan formellt överklaga planbeslut, men övriga närboende och andra har möjlighet att inkomma med synpunkter på planen.

Read more...

2008-10-20

Paulo Roberto går på knock-out

I en intervju i P3 programmet Populär i fredags går Paulo Roberto på knock-out mot den militanta feminismen. Programledaren blir helt perplex och klarar inte ens av att försöka vara objektiv utan erkänner öppet att hon blir upprörd över Robertos åsikter.

Paulo Roberto ger i intervjun uttryck för vad nog väldigt många människor tycker, men få öppet vågar säga - särskilt om man tillhör (och vill fortsätta tillhöra) etablisemanget. Han menar att jämställdhet är viktigt, men att feminismen mer och mer har kommit att handla om militanta vänsteridéer och galna queerteorier.

Gång på gång påpekar han också vikten av att människor själva ska få välja, att staten inte måste styra allt exempelvis när det gäller fördelning av föräldraförsäkringen. När programledaren då frågar honom om inte samhället ska hjälpa till kommer ett klockrent svar tillbaka:

- Varför då? Varför kan inte du prata med din kille? Då kanske du ska byta kille i såna fall.
Lyssna gärna på hela intervjun i P3 Populär eller läs ett utdrag på ledarbloggen i SvD.

Read more...

2008-10-19

Oväntat möte

Under en weekend-resa till Göteborg gick min hustru Britta och jag in en av de få söndagsöppna butikerna i staden, Port House - en USA-inspirerad butik med exklusiva möbler. Kosta Boda glas och snygga inredningsdetaljer.

Butiken hade öppnat bara två dagar tidigare, men det mesta var på plats och servicen var utmärkt. Expediten som hjälpte oss var ingen mindre än förre infrastrukturministern, Ulrika Messing. Ett minst sagt oväntat möte.

Jag har aldrig träffat Messing tidigare, men hon var jättetrevlig. När jag gick ut ur butiken kunde jag inte låta bli att fundera på hur partiledardebatterna hade låtit om hon hade efterträtt Göran Persson istället för Mona Sahlin. Min gissning är att socialdemokraterna i vart fall inte hade förlorat på det...

Read more...

2008-10-18

Fräckt av Sahlin

Med tanke på att socialdemokraterna i decennier regerat med aktivt eller passivt stöd av kommunister är det ganska fräckt av Mona Sahlin att som i gårdagens duell med statsminister Fredrik Reinfeldt i Studio Ett avkräva ett besked om att regeringen avgår om sverigedemokraterna får en vågmåstarroll.

Själv är hon efter förra veckans krumbukter t o m villig att ge Lars Ohly, som tills nyligen envisades med att fortfarande kalla sig kommunist, en ministerpost.

Sahlin är alltså inte bara beredd att regera med ett passivt stöd från ett parti med en synnerligen problematisk demokratisk tradition. Hon överväger dessutom att bjuda in dem i stugvärmen.

Den svenska grundlagen är så utformad att en regering kan sitta kvar så länge inte en riksdagsmajoritet röstar emot den. Det har socialdemokraterna själva utnyttjat, inte minst under jämviktsriksdagen 1973-76.

Därför finns det ingen anledning för Fredrik Reinfeldt att redan nu bestämma sig för att avgå om sverigedemokraterna blir vågmästare men inte vill göra gemensam sak med Sahlin och aktivt fàlla regeringen.

Det väsentliga är inte om sverigedemokraterna ger regeringen ett passivt stöd utan vilken politik som bedrivs. Här kan man jämföra regeringens initiativ att tillåta arbetskraftsinvandring mot Göran Perssons tal om "social turism" eller socialdemokraternas förslag att förbjuda flyktingar att bosätta sig var de vill.

Dessutom, om det skulle vara så illa att vi får in ett främlingsfientligt parti 2010 är det inte enbart regeringens ansvar huruvida sverigedemokraterna får något inflytande. Socialdemokraterna kan faktiskt låta bli att väcka misstroendevotum och istället bidra till breda politiska lösningar i riksdagen. Eller så skulle miljöpartiet, precis som i många kommuner, kunna ingå i en koalition med Alliansen.

Alternativen är många och än så länge sitter inte sverigedemokraterna i riksdagen. Därför är det rätt meningslöst att som Moma Sahlin ägna sig åt olika spelteorier. Väljarna vill nog hellre ha besked om vilken politik partierna står för.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 DN SvD

Read more...

2008-10-17

Bra förslag

Igår skrev Svenska Dagbladet om att Stockholms stad avser att införa en tregradig betygsskala från fjärde klass. Skolborgarrådet, Lotta Edholm (fp), säger i en kommentar:

- Det är viktigt att eleverna tidigt ser att en ansträngning lönar sig: man kan få högre betyg
Idag avslöjar Aftonbladet att socialdemokraternas kommunala nestor, Ilmar Reepalu, vill låta eleverna också sätta betyg på sina lärare. Initialt kommer man att testa det på 10 skolor i Malmö.

Jag tycker att båda förslagen är riktigt bra. För barn är det viktigt att få ett tydligt kvitto på om man når uppsatta mål och ger man betyg tidigt så avdramitiseras dessutom frågan.

Visst kan man ge skriftliga eller muntliga omdömen, men alltför många lärare brister i tydlighet och det är just det barnen behöver. Annars är det lätt att man som förälder inte i tid ser om barnen hänger med och att skolan inte heller sätter in de resurser som behövs för de barn som behöver extra stöd.

På samma sätt behöver vi vara tydliga med vilka lärare som är bra och dåliga. Och eleverna är väldigt bra på att avgöra det. Bra lärare ska premieras och dåliga ska få hjälp att bli bättre eller byta jobb.

Read more...

Oacceptabelt om det är sant

I en krönika i Lidingö Tidning skriver reportern Filip Norman hur han har blivit utskälld och hotad av en av Lidingö stads rektorer. Om det är sant är det helt oacceptabelt och något som vi måste gå till botten med.

Att det skrivs felaktigheter i tidningar är rätt vanligt. Ibland rena dumheter och man kan känna att man blir felciterad eller att artiklar är vinklade på ett sätt som inte reflekterar verkligheten på ett korrekt sätt.

När så sker kan man antingen låte det bero, begära en rättelse, skriva en insändare eller som jag själv gör ibland - blogga. Bloggen är faktiskt ett utmärkt kommunikationsmedel som läses av många och inte minst de personer jag ofta vill nå med mitt budskap.

Men att hota en journalist, det gör man bara inte. Om så behövs ger man svar på tal - i sak. Och har man en chefsställning i Lidingö stad skäller man inte heller ut folk hur som helst. I synnerhet inte en journalist som bara gör sitt jobb.

Read more...

2008-10-16

Ensam är inte stark

Ett av EMU-motståndarnas argument inför folkomröstningen var att den svenska kronan hade utvecklats mycket bättre än euron liksom vikten av att den svenska riksbanken skulle kunna agera självständigt.

Nu när finanskrisen står inför dörren tappar kronan rejält gentemot såväl dollarn som euron. I morse kostade euron för första gången över 10 kronor.

Det är i sådana här lägen man inser att ensam inte är stark att ett litet lands valuta uppfattas som mer osäker (trots vår starka statsfinanser) och kan utsättas för spekulationer.

Kanske något att tänka på inför en kommande folkomröstning i frågan.

Källor: Aftonbladet DN DN2 DN3 SvD

Read more...

Likhet inför lagen

Enligt en undersökning vid Göteborgs universitet vill en majoritet av svenska folket kriminalisera även försäljning av sex. Bland kvinnor är stödet för en sådan förändring 66 %.

Justitieminister Beatrice Ask säger dock nej till en utvidgning av lagen med motiveringen att dessa kvinnor lever i social utsatta miljöer. Det är ett rätt märkligt argument som i så fall lika gärna skulle kunna användas för att avkriminalisera användning av narkotika för där kan man verkligen tala om människor som lever i socialt utsatta miljöer.

Om samhället anser att köp av sexuella tjänster är en så förkastlig handling att den måste förbjudas, ja då är det principiellt riktigt att också förbjuda försäljningen.

En kombination av förbud även mot prostitution tillsammans med bra socialt stöd till de som vill ta sig ur skulle dessutom vara ett långt mer effektivt stöd för just de kvinnor som befinner sig i socialt utsatta miljöer än den diskriminerande lag vi nu faktiskt har.

Källa: Aftonbladet

Read more...

2008-10-15

P-böter

En stor del av dagen spenderades på Kistamässan där länspolisen hade en konferens för chefer och ledamöter i polisstyrelsen. När jag kom ut efteråt såg jag till min förvåning att ett stort antal bilar hade fått p-böter.

Samtliga var bilar som tillhörde polismyndigheten med små fina parkeringstillstånd som ger dem rätt att utan kostnad stå på gatumark. Kruxet var bara att den här parkeringen var privat och då gäller inte polisens parkeringstillstånd. Och det går ju knappast att hävda att det var frågan om brådskande tjänsteutövning när man är på konferens...

En och annan polischef får det nog lite svårt att förklara det hela för sina överordnade för om några ska följa regler är det väl poliser...

Read more...

Bäst utbildning på Lidingö

Gymnasieleverna i Danderyd, Lidingö och Täby har bäst betyg i länet, ja Lidingö och Danderyd toppar tillsammans med Lund även rankingen i hela landet.

Från vänsterhåll brukar det ofta heta att det bara beror på de socioekonomiska förutsättningarna, men så enkelt är det inte. Lidingö är nämligen inte lika homogent som exempelvis Danderyd och Täby utan har en stor spridning vad gäller inkomster, bakgrund och sociala skillnader.

Men tillsammans med två andra moderatledda kommuner, nämligen Solna och Sollentuna lägger vi mest pengar på utbildning. En medveten satsning som alltså lönar sig.

Read more...

2008-10-14

4-0 till Reinfeldt

Kvällens debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin gav tydliga besked om skillnaderna som väljarna står inför. likt en terrier försökte Sahlin anklaga regeringen och moderaterna för allsköns orättvisor (det måste vara hennes nya favoritord), men hon fick svar på tal på samtliga punkter:

Regeringaalternativen
En samlad Allians mot ett oklart rödgrönt alternativ. Vem ska Mona Sahlin regera med och hur ska hon göra det?
1-0 till Fredrik Reinfeldt

Finanskrisen
Regeringen samverkar med övriga EU-länder för att säkra det finansiella systemet med höjd insättningsgaranti och beredskap att agera ytterligare om det behövs
2-0 till Fredrik Reinfeldt

Jobben
Regeringen satsar på en jobbskapande politik med incitament att anställa och att ta arbete. Socialdemokraterna vill höja bidragsnivån.
3-0 till Fredrik Reinfeldt

Skatterna
Socialdemokraterna vill höja skatterna med 70-80 miljarder. Regeringen har sänkt skatten med över tusenlappen varje månad för en normalinkomsttagare.
4-0 till Fredrik Reinfeldt

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 DN DN2 DN3 SvD SvD2

Read more...

Inbjuden till socialdemokratiskt möte

Nu har det hänt, för första gången i mitt liv har jag talat på ett socialdemokratiskt möte. Nej, jag har inte bytt parti om någon nu trodde det, utan vårt oppositionsråd, Mårten Dahlberg, tillfrågade mig i våras om jag ville komma och berätta om EU:s Regionkommitté som jag är ledamot av.

Ett mycket trevligt initiativ så här inför det kommande EU-valet då vi alla som arbetar politiskt har anledning att sprida kunskap om hur EU fungerar och få människor att faktiskt gå och rösta. Till skillnad från riksdags- och kommunvalen där deltagandet brukar vara över 80 % var det under 40 % i senaste EU-valet.

Alltför få inser hur mycket av vår vardag som påverkas av de beslut som fattas i EU-parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Och alltför få inser att detta är inrikespolitik lika mycket som de beslut som tas i riksdagen, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige.

Så tillsammans med Jeccika Eriksson som är internationell samordnare i Lidingö stad berättade jag om EU och Regionkommittén för en grupp intresserade socialdemokrater. Kunskapen bland åhörarna var bitvis mycket stor, med Magnus Brandel (tidigare oppositionsråd) som arbetar mycket med lobbying mot olika EU-institutioner och Anders Lönnberg som varit ledamot av EU:s sociala och ekonomiska kommitté på 90-talet.

Ett sammantaget mycket intressant möte där det framgick att vi ibland har mer som förenar än som skiljer.

Read more...

2008-10-13

Mona Sahlin är inte mogen uppgiften

Precis som Sanna Rayman skriver i SvD har Mona Sahlin verkligen lyckats trassla in sig i regeringsfrågan inför de politiska debatter som ska äga rum denna vecka med start i gårdagens SVT Agenda.

Med skjuts i opinionen och en regering som varit kritiserad för sin hantering av FRA-frågan hade socialdemokraterna alla möjligheter i världen att rycka åt sig det politiska initiativet. Men Mona Sahlin visade sig inte vara mogen uppgiften.

Under debatten stod det klart för alla och envar (oavsett vad man tycker i sakfrågorna) att en enad Alliansregering möttes av en splittrad opposition. Tydligast illustrerades inte detta av vad som sades, även om det var nog så tydligt, utan av Mona Sahlins och Lars Ohlys kroppsspråk.

Det var uppenbart att här stod två personer som inte kommer överens och inte vill samarbeta med varandra. Lars Ohly sannolikt för att han vill ha en friare roll innan valet och kunna locka väljare från s och mp med vänsterpopulism, Mona Sahlin därför att hon tror att utan Ohly i bagaget kan hon lättare presentera ett attraktivt alternativ för de väljare som rör sig över blocken.

Strategin, som kanske såg bra ut på pappret, misslyckades dock helt. Dels hade Sahlin underskattat fackets skepsis till miljöpartiet, dels hade hon inte förankrat vägvalet inom socialdemokratin. Således fick hon göra en pinsam reträtt alldeles lagom till den debattomgång som nu pågår.

Dessutom visar splittringen på vänsterkanten att ingen vet vad en röst på socialdemokratin verkligen innebär. Är det Lars Ohlys skattehöjarpolitik som väntar eller Maria Wetterstrands tillväxtfientliga förslag som exempelvis riskerar att helt stjälpa ett företag som Volvo.

Det som har varit socialdemokraternas starka kort, nämligen regeringsduglighet och ekonomiskt ansvarstagande har istället blivit Alliansregeringens trumfkort. Delvis beroende på Sahlins och socialdemokraternas klavertramp, men också på Fredrik Reinfeldts gedigna alliansbygge och Anders Borgs ansvarsfulla ekonomiska politik.

Övriga källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4

Read more...

2008-10-12

Vad gör jag egentligen?

Jag får ofta frågan vad jag gör om dagarna. Det är inte helt enkelt att svara på för ingen vecka är den andra lik. Uppdraget handlar mycket om att ta beslut i olka sammanhang och att kommunicera - via mail, på bloggen, i telefon, genom media och framförallt i möten med människor.

För att ge en liten inblick har jag gjort en sammanställning av den gångna veckan som var ovanligt intensiv, med mer frånvaro från Lidingö än normalt:

Måndag
08.30 Tar mopeden in till riksdagshuset. Snabbt, enkelt, lätt att parkera och ingen trängselskatt.
09.00 Konferens med de moderata kommunalråden och politiska sekreterarna. Anders Borg skulle ha varit en av huvudtalarna, men tvingades lämna återbud i sista stund på grund av extra regeringssammanträde (där man tog beslut om att höja insättningsgarantin). Förmiddagen avslutas av partisekreteraren, Per Schlingmann, som åtföljs av ett reportageteam från DN.
13.00 Lunch i riksdagsrestaurangen. Som vanligt en ganska trist meny. Tur att ledamöterna har många andra alternativ att välja på i närheten
13.45 Åker moped till polishuset.
14.00 Sammanträde med polisstyrelsen. JK var inbjuden för att redogöra för demonstrationslagstiftningen.
15.30 Vi blev klara något tidigare. Moped tillbaka till Lidingö och stadshuset.
16.00 Pappersarbete. Bloggar lite kort om polisstyrelsemötet
16.30 Ordförandeberedning inför nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.
17.30 Snabb middag på den lokala grillkiosken. Mörbit med pommes frites och cola. inte någon hälsokost precis.
18.00 Gruppmöte med moderaterna.
19.00 Gemensamt möte med moderaterna och folkpa.rtiet.
19.30 Sammanträde med kommunstyrelsen. Mycket diskussioner om Ekholmsnäsbacken. Socialdemokraterna reserverar sig. Lidingöpartiet klagar på att de inte fått ut majoritetens budgetförslag i förväg, trots att ärendet ska bordläggas och oppositionen har två veckor på sig att ta fram sina egna förslag.
22.45 Kollar mina mail.
23.00 Hemfärd.

Tisdag
08.15 Tar lidingöbanan och tunnelbanan till T-centralen
09.00 Möte med moderata kommunstyrelsordföranden på Royal Viking. Fredrik Reinfeldts statssekreterare, HG Wessberg informerar om några viktiga frågor.
13.30 Åter i stadshuset. Kort möte med vice ordföranden, Minna Klintz, om några motionerssvar. Förbereder presskonferensen.
15.00 Presskonferens om moderaternas och folkpartiets budgetförslag. Lidingö Tidning och Lidingösidan dyker upp, men Mitt i Lidingö kommer som vanligt inte. Bra och relevanta frågor ställs.
16.00 Lidingö Tidning fotograferar mig och Minna utanför stadshuset. Blir en bra bild i fredagens tidning.
17.00 Vår informationschef, Madeleine Helleday, skjutsar mig till Wijks kursgård där jag ska träffa de nordiska arbetsmarknadsministrarna.
17.30 Guidar (för första gången i mitt liv), under en busstur runt delar av Lidingö, ministrarna och deras delegationer. Willy Gordons monument i stadshusparken verkar imponera mest på gästerna liksom Raoul Wallenbergs levnadsöde.
18.15 Vi anländer till Millesgården där museichefen Isabella Nilsson tar emot. Efter en kort presentation om Carl Milles liv och museet äter vi middag i Milles ateljé. Får den tjeckiske EU-kommissionären Vladimir Spidla till bordet. Vi pratar bl a om seperationen mellan Tjeckien och Slovakien som Spidla beskriver som en lycklig skillsmässa även om många idag ångrar att länderna delade på sig. Efter middagen håller jag ett kort tal och ger ministrarna varsin uppsättning gångstavar inför det "Walk and talk"-möte de ska ha ute på Wijk nästa dag. Utmanar också Sven Otto Littorin att gå stavgångsloppet på Lidingöloppet nästa år med mig vilket han antar.
21.45 Tar en taxi hem och packar inför morgondagen.

Onsdag
05.30 Tar bilen till Bromma flygplats
06.55 Flyg till Bryssel
10.30 Anländer till Regionkommitténs lokaler i Bryssel. Möte med EPP-gruppen. Diskussionerna handlar mest om finanskrisen. Inte mycket tid till till att diskutera frågorna som ska behandlas idag.
13.00 Lunchmöte med den svenska delegationen. Den svenska ambassadören till Belgien medverkar under första timmen och berättar om landets statsskick och politiska situation liksom det kommande svenska ordförandeskapet i EU.
14.50 Kort promenad till EU-kommissionens byggnad.
15.00 Regionkommitténs möte inleds i kommissionens plenisal. Det blir många omröstningar om jordbrukspolitiken. Hela den svenska delegationen, från vänsterpartiet till moderaterna är eniga, men vi förlorar stort. De konservativa krafterna i denna fråga är alltför starka.
Min kollega Kristna Alvendahl, till vardags stadsbyggnadsborggarråd i Stockholm, döljer inte sin irritation när ordföranden, stryper en debatt om övergångsregler för framtida medlemsstaters medborgares fria rörlighet. Ordföranden uppskattar dock inte att bli ifrågasatt vilket han tydligt markerar. Omröstningen vinner vi dock.
20.00 Mötet ajourneras för dagen. Tar en taxi till hotellet för att checka in och går sen tillbaka till Regionkommitténs lokaler för en mottagning. Det serveras mat från ett 10-tal olika regioner i Europa, inlusive Sverige. Godast var en lammgryta från Bulgarien.
23.00 Tillbaka till hotellet. Somnar direkt.

Torsdag
08.00 Frukosttmöte med Gunnar Hökmark i EU-parlamentet. Diskuterar olika politiska frågor. Han lovar att ställa upp som årsmötestalare för Lidingömoderaterna i vår. Passar jättebra eftersom det är parlamentsval i sommar och EU-frågorna blir högaktuella. Gunnar är dessutom en ypperlig talare.
09.00 Dag 2 av Regionkommitténs möte inleds. Inga särskilt spännande frågor behandlas. Läser mail och skriver lite på min blogg samtidigtsom jag lyssnar på debatten. Inlägget uppmärksammas i Svenska Dagbladet. Kul!
13.00 Lunchmottagning i EU-parlamentet. Kommer lite sent, så det finns inte så mycket kvar att äta. Det serveras vin vilket känns väldigt ovant. Håller mig dock till juice för egen del, då jag ska köra bil på kvällen. dessutom är det alldeles för tidigt på dagen för min del för att dricka alkohol.
14.00 Avslutningssession i konferensen Open Days som hålls parallellt med Regionkommitténs oktobermöte. Polske kommisionären Danuta Hübner är en av talarna liksom Regionkommitténs ordförande, Luc Van den Brande.
16.00 Tar bussen ut till flygplatsen.
16.30 Letar upp en lugn hörna och förbereder min presentation på helgens moderatkonferens.
18.00 Beställer middag på en av flygplatsens restauranger. Efter en halvtimme har jag inte blivit serverad och tiden börjar bli knapp. Det visar sig att de hade missat i köket och inte ens påbörjat den. Inser att jag inte hinner vänta längre utan betalar för Coca-Colan och går irriterad och hungrig därifrån.
19.30 Planet till Stockholm avgår i tid. Äter några tuggor på en halvljummen vegetarisk pasta. Abetar lite mer och tar en tupplur.
22.30 Äntligen hemma. Fikar med familjen.

Fredag
07.30 Frukostmöte med Rotary. Intressant föredrag om ostron av Urban Standar från Firren.
08.45 På kontoret. Får lite extra egen tid då vår BRÅ-samordnare är hemma med sjukt barn. Bloggar.
11.00 Invigning av den nya Millesskulpturen "Till en annan värld" i rondellen utanför OK-macken. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth håller ett fantastiskt bra tal och avtäcker skulpturen. Har inte sett den i full skala tidigare, men den är otroligt fin. Passar mycket bra ihop med Lidingös hälsoprofil.
13.15 Kort möte med näringslivschefen.
13.30 Tar hand om post och mail. Gör färdigt förberedelserna inför konferensen.
15.00 Möte med vår gruppledare Kjell Treslow och föreningsordförande Allan Palm.
15.45 Åker i gemensam tropp till den moderata fullmäktigegruppens årliga höstkonferens. Gunnilla Sjöberg, analyschef på moderaternas riksorganisation inleder med att berätta om opinionsläget.
20.00 En halvtimme försenade är det äntliogen dags för middag på a la carte-restaurangen på M/S Galaxy. Servicen är under all kritik. När vi frågar efter vinlistan får vi bara till svar: rött eller vitt. Eftermycket tjat får vi in en vinlista som dock saknar priser. Jenny som jag har till bordet hade beställt vegetarisk kost och serverades en getosträtt som hon inte tålde. När vi frågade servitrisen om hon kunde ordna fram något annat fräser hon bara bara tillbaks att det är beställt vegetariskt och hänvisar Jemmy till salladsbuffén.'
01.15 Läggdags efter en ganska lugn kväll i färjans bar. Vaknar flera gånger under natten av välkomst SMS från finska mobiloperatörer, men kan inte stänga av telefonen då den också är min väckarklocka.

Lördag
07.30 Går upp och duschar.
08.00 Frukost. Äggröran är sockrad så jag nöjer mig med några smörgåsar och ett glas juice.
08.30 Konferensstart. Strul med AV-utrustningen. Tekniker tillkalas och så småningom kan vi sätta igång. Halvtidsavstämning: vad har vi gjort hittills av det vi lovade i valet? Hur ska vi hantera en del besvärliga frågor framöver? Och sist men inte minst, kampanjplanering inför valet nästa år. Konferensen störs dock rejält av dunket från dansgolvet ovanför och när båten ska lägga till respektive kasta loss i Mariehamn blir ljudnivån olidlig samtidiogt som hela rummet skakar och vibrerar. Silja Line/Tallink är en stor besvikelse, så nästa är blir det nog Cinderella igen.
18.15 Båten anländer i Stockholm. Skjutsar hem några partivänner.
19.00 Hemma igen och middagen står framdukad. Vilken lyx!
20.00 Sjunker ner i TV-soffan och tittar på Sverige-Portugal.

Söndag
08.10 Vaknar utvilad. Åter frukost i lugn och ro och läser tidningarna.
11.00 Britta och jag tömmer båten inför vinterförvaringen.
13.00 Lagar lunch.
16.00 Går på hundpromenad med Britta. 5 km runt Långängens naturreservat. Skönt att få röra på sig; sittfläsket har använts alldeles för mycket den sista veckan.
17.45 Landshövding Per Unckel ringer.
18.00 Middag hemma med svärmor, Brittas lillebror Jonas och hans sambo Kajsa. Kajsa är en härlig tjej som också bloggar. Vi står långt ifrån varandra politiskt, men hon är fantastiskt trevlig och att läsa hennes humoristiska betraktelser är alltid väldigt roligt.
21.00 Innebandy. Veckans bästa. Ett gäng medelålders män som ger järnet och knappt kan någonting om de officiella reglerna. Men kul har vi, svettiga blir vi och utlopp för veckans aggressioner får vi.
22.30 Åter hemma. Tittar på den inspelade partiledardebatten.
24.00 Läggdags. Veckan är slut.

Read more...

2008-10-10

"Till en annan värld"

Idag invigde kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den nya skulpturen "Till en annan värld" av Carl Milles som nu står mitt i rondellen utanför OK-macken och stadshuset.

Det var särskilt glädjande att just Lena ville inviga skulpturen då hon länge varit engagerad i Millesgården och även tidigare som riksdagsledamot jagat den dåvarande kulturministern med blåslampa för att säkerställa att Millesgården får tillräckliga statliga bidrag.

Lena har också skrivit om besöket på sin egen kampanjblogg för Rosa Bandet där hon uppmanar var och en att skänka pengar till bröstcanserforskningen.

Read more...

Frustration på lidingöbron

En frustrerad men initiativrik bilist har satt upp en skylt på lidingöbron med texten: "Hur mycket är du beredd att betala Paul Lindquist för att slippa köerna?"

En person ringde in till stadsledningskontoret och var beredd att betala 3 000 kronor. Om det är fler som vill bidra är mitt kontonummer...

Skämt åsido, jag förstår att frustrationen hos de som dagligen pendlar är stor, men inom några veckor är eländet slut - för den här gången. Dessvärre måste broreparationerna fortsätta även nästa år (april-oktober), men då ska vi försöka få till reversibla körfält som kan minska köerna något.

Den fråga som egentligen borde ställas är hur mycket lidingöborna är beredda att betala för att ha en bro att åka på överhuvudtaget? Efter 37 års hårt slitage behöver bron nämligen renoveras. Förutom köproblematiken kostar reparationerna varje lidingöbo ca 1 000 kronor men då ingår även den ommålning av bron som ska ske 2010-11 (men som inte ska hindra trafiken). Förhoppningsvis har vi sen en bro i bra skick i ytterligare 35-40 år.

Read more...

2008-10-09

Veckans citat

"Yes Sweden will absolutely keep the prick system. The prick system has been working very well in Sweden."

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) på en internationell trafikkonferens om att man i Sverige kan få en prick i körkortet om man t ex kör för fort. Engelskakunskaperna hos ministern var dock uppenbarligen inte så höga.

Källa: Affärsvärlden

Read more...

2008-10-08

Ingvar Carlsson har inte förstått krisens orsak

I en artikel på DN Debatt går Ingvar Carlsson till attack mot statsminister Fredrik Reinfeldt för att regeringen inte omedelbart bjuder in socialdemokraterna till överläggningar.

Självklart är det viktigt att oppositionen hålls informerad om utvecklingen och vilka åtgärder regeringen vidtar, men det finns ingen anledning för en majoritetsregering att förhandla bort viktiga delar av sin politik för att få socialdemokraternas stöd. Det vore att åsidosätta väljarnas vilja.

Jämförelsen med krisen i början av 90-talet haltar eftersom Carl Bildts regering saknade egen majoritet och var tvungen att söka breda lösningar. Av uppenbara skäl var socialdemokraterna ett bättre alternativ än ny demokrati, men priset blev också högt och flera viktiga reformer stoppades.

När Carlsson dessutom hävdar att en regering med egen majoritet skulla minska i legitimitet får det nästan ett löjes skimmer över sig. Carlsson själv ledde aldrig någon majoritetsregering, inte heller hans efterträdare, Göran Persson. Faktum är att sossarna inte haft egen majoritet sedan någon gång på 60-talet, men jag tror inte Ingvar Carlsson skulle hävda att de hade låg legitimitet.

Inte heller tycks Ingvar Carlsson förstå vad som orsakat krisen när han skriver "Nu som då är en häpnadsväckande girighet det mest utmärkande draget hos ledningar och ägare."

Visst finns det girighet hos många människor och deras agerande har säkerligen förvärrat krisen, men huvudansvaret vilar faktiskt på den amerikanska staten och dess företrädare. Det är politiska beslut, inte marknaden i sig som har skapat krisen.

I detta fall har krisen sitt ursprung i de amerikanska bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. Efter att dessa tidigare offentliga myndigheter delvis privatiserats fick de en indirekt statlig garanti, skattefrihet och lägre kapitaltäckningskrav. Eventuella vinster gick till aktieägarna och eventuella förluster till staten. Med ett sådant upplägg förvånar det inte om risktagandet till slut blev alldeles för högt.

Dessutom kampanjade radikala grupper såsom ACORN (företrädd av den då unge advokaten Barack Obama) för rätten till bolån. Kongressen gav vika för dessa starka påtryckargrupper och tvingade genom Community Reinvestment Act bankerna att ge bostadskrediter till låginkomststagare. Man införde en t.o.m. en statlig rating som mätte hur många kontor bankerna hade i låginkomstområden och hur många lån de förmedlade där.

Därutöver har myndigheterna pressat Fannie Mae och Freddie Mac till att köpa in osäkra bostadslån från bankerna vilket gjort det enkelt för bankerna att skicka vidare sina osäkra fordringar och ytterligare spä på sin långivning.

Så visst finns det giriga människor som har utnyttjat situationen, men skulden faller främst på de politiska företrädare som har skapat en marknad som inte fungerar, där risk och ansvar helt enkelt inte följs åt.

Read more...

2008-10-07

Socialdemokraterna har inte lärt sig läxan

Idag presenterade socialdemokraterna sitt alternativ till statsbudget. Den är fylld av traditionell vänsterpolitik med högre skatter och mer bidrag. Samma politik som var grunden till Göran Perssons valförlust 2006.

Trots sitt tal om förnyelse har Mona Sahlin inte lyckats förändra sitt parti. Vad värre är, man förstår inte de grundläggande ekonomiska sambanden mellan skattetryck och arbetslöshet. Socialdemokraterna har helt enkelt inte lärt sig läxan.

Jobbavdragen har bevisligen starkt bidragit till att minska utanförskapet. Det vill nu socialdemokraterna (delvis) ta tillbaka.

Förmögenhetsskatten, som till stor del drabbat vanliga villaägare och fått kapital att flytta utomlands vill man återinföra. Tror socialdemokraterna verkligen att det bidrar till ett gott investeringsklimat?

Lägger man dessutom till att vänsterpartiet vill höja skatten för den som har en månadslön på 19 000 kronor med nära 600 kronor/månad och miljöpartiet vill överge arbetslinjen så kan väljarna vänta sig en riktig skattechock om vänsterkartellen vinner nästa val.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 SvD SvD2 DN Debatt

Read more...

2008-10-06

JK på polisstyrelsen

För första gången under sina sju år som JK besökte Göran´Lambertz en polisstyrelse, nämligen Stockholms läns. Hans besök var bl a föranlett av de diskussioner styrelsen hade förra hösten inför demonstrationerna i Salem.

Som den minnesgode kanske kommer ihåg hade polisstyrelsen och länspolismästaren olika uppfattningar om huruvida man skulle låta demonstranterna marschera eller om man av ordnings- och säkerhetsskäl enbart skulle tillåta stillastående mainifestationer.

Länspolismästaren menade att man inte hade möjlighet att begränsa demonstranternas rätt att röra på fötterna medan polisstyrelsen ville pröva den frågan rättsligt.

JK:s bedömning är att man faktiskt kan avslå en begäran att få marschera om det kan motiveras av just ordnings- och säkerhetsskäl. Så här i efterhand kan jag bara beklaga att det aldrig fick prövas juridiskt om den årliga belägringen av Salem är ett tillräckligt skäl för att göra den begränsningen.

Read more...

2008-10-04

Socialdemokraternas valtaktik

Från högkvarteret på Sveavägen 68 har den socialdemokratiska strategin läckt ut:

Vi gör ingenting!

Inget snack om framtiden!

Absolut inte om vad vi vill göra.

Och framförallt inte om alla skatter vi skulle vara tvungna att höja.

Göm Lars Ohly. Och för allt i världen – Göm Göran Persson.

Så tänker alltså Mona Sahlin & Co försöka vinna nästa val. Kanske dags för väljare och journalister att börja avkräva sossarna ett svar. Vilken politik vill de driva, hur ska de genomföra den och med vem ska de göra det?

Read more...

2008-10-03

Den "hälsosamma dragkampen" lär fortsätta

Brita Nilsson-Engström, redaktionschef på Lidingö Tidning, för ett intressant resonemang om offentlighetsprincipen i en krönika i dagens tidning. Här finns onekligen en del målkonflikter som inte är helt enkla att ta ställning till.

Som exempel nämner Nilsson-Engström huruvida poliser ska få läcka om förundersökningar. Sju av tio riksdagsledamöter anser det inte, men för Nilsson-Engström är det en självklarhet.

Men kan samhället acceptera att en mördare eller rånare går fri för att Expressen ska få avslöja vad polisen vet om en misstänkt gärningsman som kan vara avgörande i en utredning? Om så vore fallet skulle det inte finnas någon förundersökningssekretess utan alla och envar skulle ha rätt att ta del av informationen.

Faktum är att en polisman inte har någon rätt att läcka informationen. Frågan är istället om man i efterhand ska få ta reda på vem som läckte eller om det regelverk som förbjuder just myndigheter att efterforska källor inte skulle gälla just i detta sammanhang.

En annan fråga som Nilsson-Engström tar upp är som hon själv uttrycker det den "hälsosamma dragkampen" mellan lokaltidningen och kommunledningen. Visst har vi ibland motstridiga intressen, men i grunden är vi båda viktiga aktörer i en demokratisk process.

Media har en viktig uppgift att granska oss som fattar viktiga beslut och det ska vi bejaka. Vi ska också bejaka en öppenhet gentemot såväl media som allmänhet och tydligt kunna redovisa de underlag som ligger till grund för våra beslut eller förslag därtill. Men det måste också finnas utrymme för att kunna skissa på idéer, ta fram faktaunderlag, föra interna diskussioner inom och mellan partier utan att det för den skull måste redovisas på lokaltidningens förstasida.

För det är ju inte så enkelt att bara för att Lidingö Tidning i förväg lyckas avslöja något i en beslutsprocess fattas de för lidingöborna bästa besluten. Ibland kan det vara precis tvärtom. Få saker är nämligen så enkla som att sticka hål på något där inte alla pusselbitar ännu är på plats.

Eftersom ingen kan begära att en tidning ska ta det ansvaret lär den "hälsosamma dragkampen" få fortsätta. För offentlighetsprincipen är grundläggande i en fungerande demokrati, men (och det är viktigt att ha i åtanke) den är inte till för journalisterna utan för alla och envar.

Read more...

Den rödgröna röran fortsätter

Att socialdemokraterna tvekar att samarbeta med vänsterpartiet är inte så svårt att förstå. Deras politik kan näppeligen kombineras med ekonomiskt ansvarstagande.

Inflationsmålet ska överges. Överskottsmålet ska avskaffas. Utgiftstaket ska rivas. Finanspolitiska rådet ska läggas ned. Arbetslinjen ska nedmonteras. Jobbavdraget ska avvecklas. Förändringen av sjukförsäkring, förtidspension och arbetslöshetsförsäkring ska rullas tillbaka.

Det går helt enkelt inte att bygga en ansvarsfull politik på att kompromissa med vänsterpartiet. Lars Ohlys kärnidé är att vara i opposition mot ekonomiskt ansvarstagande. Den enda ansvarsfulla politiken är att vänsterpartiet förblir i opposition och det kanske Mona Sahlin har insett.

Men frågan är om ett samarbete med miljöpartiet blir så mycket bättre? Språkrören vill väldigt gärna framstå som mindre ansvarslösa, men det är i allt väsentligt en lek med ord. Miljöpartiet hävdar att man vill behålla överskottsmål och utgiftstak. Men det går inte ihop med den politik man står för. Det går inte att förena miljöpartiets ekonomiska politik med vare sig full sysselsättning eller uthålliga offentliga finanser.

Miljöpartiets ideologiska kärnidé är att vi arbetar mindre, att det ska finnas större möjligheter att lämna förvärvslivet, att arbetstiden ska kortas och att ledigheterna ska bli fler. Det är den ideologiska kärnan i miljöpartiets ekonomiska politik. Det går inte att basera en ansvarsfull ekonomisk politik på denna ideologiska kärna. Det skulle undergräva jobbpolitiken, det skulle undergräva Sveriges konkurrenskraft, och det skulle undergräva välfärden.

I ett läge med internationell ekonomisk oro som påverkar också Sverige måste man ha ordning och reda i statsfinanserna. Då kan man inte slarva. Då gäller det att man håller i pengarna och gör satsningar som långsiktigt stärker Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.
Nu har det gått två år. Nu räcker det inte längre med ideologiska paroller och en enighet om att man är mot regeringen. Mona Sahlin måste ta ansvar för sitt regeringsalternativ.

Källa: SvD

Read more...

2008-10-02

(S)kattechock

Socialdemokraterna föreslår höjda skatter för alla som jobbar. I deras förra budgetmotion handlade det om ca 17 miljarder i minskning av jobbavdraget. Nu har man tagit avstånd från det tredje steget och de förändringar vi gör av den statliga inkomstskatten. Därmed blir det skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare på över 30 miljarder kronor. Vi har inte något tydligt svar från socialdemokraterna. Hur mycket blir det? Blir det 680 kronor för en metallarbetare? Blir det 740 kronor för en sjuksköterska?

Socialdemokraterna vill att arbetsgivaravgifterna ska höjas. För unga människor handlar det om en höjning på ca 20 miljarder kronor. Man säger dessutom nej till den sänkning på 10 miljarder som alliansen nu föreslår. Sammantaget höjs arbetsgivaravgifterna, även om vi beaktar socialdemokraternas löften om enskilda sänkningar, med ca 25 miljarder kronor.

Socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten och återställa 3:12-reglerna. Innan de presenterat något alternativ kan man också anta att de säger nej till sänkt bolagsskatt. Då försämrar man investeringsviljan. Då försämrar man företagsklimatet. Då försvårar man vår konkurrens med andra länder i en globaliserad värld. Socialdemokraternas politik skulle göra att Sverige står sämre rustade att möta en globaliserad värld.

Sammantaget innebär socialdemokraternas förslag skattehöjningar på i storleksordningen 70 miljarder kronor. Det betyder att skattebelastningen för varje löntagare ökar med ca 15 000 kronor varje år.

Read more...

2008-10-01

Crevatin (s) får bakläxa av rätten - igen

Socialdemokraten Claudio Crevation var i våras missnöjd med ett interpellationssvar från utbilningsnämndens ordförande, Gunnel Eklöf (fp), så han överklagade svaret till länsrätten.

Länsrätten kunde dock snabbt konstatera att ett interpellationssvar inte är ett beslut utan just ett svar på en fråga. Således finns det inget beslut att överklaga.

Men Crevatin, som brukar agera som en självutnämnd expert på kommunallagen, ansåg sig veta bättre än domarna i länsrätten och överklagade domen. Kammarrätten kom dock inte helt oväntat (minst sagt) fram till precis samma slutsats som länsrätten och beviljar inte ens prövningstillstånd.

Nästa gång kanske Crevation skulle ta och läsa på kommunallagen innan han okynnesöverklagar och tar nedtyngda domstolars tid i anspråk. Eller ännu hellre, ägna sig åt att diskutera politikens innehåll...

Read more...

I kölvattnet av FRA...

På senaste utbildningsnämnden ville centerpartiet och socialdemokraterna veta vilka familjer, med namn och adress, som hade sökt vårdnadsbidrag. Socialdemokraterna gick t.o.m. så långt att de ville veta vem i respektive familj som skulle vara hemma och ta hand om barnen.

Vad blir nästa steg, att samköra uppgifterna mot taxeringskalendern? Varför inte också ta fram uppgifter om vilka familjer som valt kommunalt eller privat dagis. För att inte tala om dagmamma - denna i vissa politiker(s) ögon så tvivelaktiga omsorgsform - och hur många timmar om dagen de små telningarna är inskrivna.

Sen är det bara att redovisa klabbet i lokaltidningen till allmän beskådan: "Hos Rambergs är det kvinnan som är hemma, så ojämställt. Och grannarna låter lilla Annica vara på dagis i 50 timmar/vecka, så oansvarigt. Jaså, Håkanssons har vårdnadsbidrag, men båda föräldrarna arbetar ju. Då måste de ha barnflicka, jojo."

Att nämndens ledamöter vill ha ut en samlad statistik kan jag mycket väl förstå. Hur föräldrarna väljer påverkar vilken service staden behöver erbjuda och för att kunna planera väl måste man ha kunskap.

Men information på individnivå? Och framförallt hur enskilda familjer väljer att vara hemma med sina barn...

Har inte centerpartiet och socialdemokraterna lärt sig något efter FRA-debatten om personlig integritet? Eller är det så att om bara oviljan mot en politisk reform är tillräckligt stor så är vissa politiker beredda att hänga ut dem som väljer "fel" för att nå sitt syfte?

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP