2011-03-30

Brott ska bekämpas av poliser - inte receptionister

Lidingöpartiet har i en motion till Lidingö kommunfullmäktige föreslagit att receptionen på Lidingös närpolisstation ska bemannas dygnet runt, året om. Bortsett från att det är polisär fråga och inte en kommunal, är förslaget oseriöst och medverkar inte alls till att bekämpa brottsligheten på ön - tvärtom.

Lidingöpartiets förslag, som också stöddes av Centern, innebär en mycket dålig användning av polisresurser och ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar. Lidingö har idag 21 poliser, att bemanna receptionen dygnet runt skulle kräva nio av dessa. Dessutom får man av säkerhetsskäl inte arbeta ensam, så under kvällar, nätter och helger måste ytterligare poliser avdelas för receptionstjänst.

I en skrivelse till kommunen sammanfattar polisöverintendent Annika Eriksson effekten av Lidingöpartiets förslag mycket tydligt:


De satsningar som Lidingö Närpolis gör nu med till exempel arbete mot droger, brottsförebyggande insatser mot bostadsinbrott tillsammans med bevakningsföretagen och andra samverkanspartners, ungdomssatsningar med aktivt arbete i skolorna, ungdomsgårdar mm, arbetet mot våldsbrottslighet koncentrerat på gärningsmannafokus, samverkan med sociala myndigheter, grannsamverkan, volontärer, ungdomsråd, alla lidingörelaterade utredningar även ungdomsdelen och en rad andra brottsförebyggande åtgärder skulle kraftigt decimeras eller i värsta fall helt upphöra i det fall man väljer att ha Lidingö närpolisstation öppet alla veckans dagar dygnet runt.


I ett sådant exempel väljer man bort en stor del, för att inte säga allt, av det ut-redande och förebyggande arbetet, med resultatet att de flesta poliser då skulle tjänstgöra inne större delen av tidenAtt tro att brott bekämpas genom att hålla receptionen på Lidingö närpolisstation öppen dygnet runt är naivt. Då tar man inte kampen mot brottsligheten på allvar. Brott bekämpas med fler poliser på gator och torg bra utredningsresurser och god samverkan med samhället i övrigt, inte genom att nattetid bemanna receptioner.

Lidingös poliser ska patrullera och finnas närvarande i människors vardag och röra sig där människor vistas. Så skapas trygghet och säkerhet, och så får vi en polis som snabbt kan vara på plats då ett brott inträffar.

Buset tar aldrig semester. Därför får det brottsbekämpande arbetet aldrig stanna upp. Det handlar om att tillämpa en bred ansats och hitta bra former för samverkan med många aktörer i samhället. Allt från sociala myndigheter, hyresgästföreningar, brottsförebyggande råd, volontärer, grannsamverkan, företagare till villaägarföreningar, brottsförebyggande rådet, polis och nattvandrare behöver involveras i denna samverkan. Endast så kan vi skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Read more...

2011-03-24

Ett rött blåbär?

Idag väljs Håkan Juholt till ny partiledare för socialdemokraterna. Men han verkar redan ha avfärdat sig själv som en framtida statsminister.

När Aftonbladet nyligen lät Juholt provsmaka en blåbärsglass gav han den högsta betyg, men var snabb med att påpeka att några "blåbär hör absolut inte hemma i regeringen". Med total avsaknad av egen regeringserfarenhet måste väl Juholt själv betraktas som ett äkta blåbär som statsminister.

SvD SvD Aftonbladet DN

Read more...

2011-03-20

Heltid inte detsamma som ökad tillväxt

Att moderatledda kommuner och landsting ska vara bra arbetsgivare är en självklarhet. Dels för att det är det moraliskt rätta, men också för att det är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla bra personal.

Men när Moderaternas partisekreterare, Sofia Arkelsten på SvD Brännpunkt sätter likhetstecken mellan att lova heltid till alla kommunalanställda och att det öka tillväxten är hon ute på tunn is.

Tillväxten ökar bara om ökad arbetstid leder till att mer arbete utförs, inte om samma arbete utförs under fler timmar eller om fler heltidstjänster innebär att ett antal andra deltidstjänster försvinner.

Om fler heltidstjänster innebär en ökad lönekostnad för kommuner och landsting måste detta dessutom finansieras, antingen genom att man sparar in på annan service till invånarna eller genom att skatterna höjs (och det brukar som bekant sällan leda till ökad tillväxt).

Ska man då helt avfärda idén om att erbjuda fler heltidstjänster i kommuner och landsting? Nej, inte alls, man ska alltid överväga om en verksamhet kan organiseras på ett bättre sätt. Men ytterst är det kommuninvånarnas behov som måste få styra.

Läs även: SvD

Read more...

2011-03-13

Föredrar nog Anders Borgs hantering av finanskrisenOm det här är sant är det inte undra på att den amerikanska ekonomin har problem. Föredrar nog Anders Borgs hantering av finanskrisen.

Read more...

2011-03-12

Ännu ett misslyckat genusexpriment

I tisdags var det som bekant både fettisdag och internationella kvinnodagen. Det ville personalen på fritidshemmet Bläcku vid Högbyskolan i Hemse på Gotland fira med att bjuda flickorna på semlor, men enbart flickorna. Pojkarna fick som vanligt hålla till godo med knäckebröd och mjölk.

Regionrådet Åke Svensson (S) tar visserligen avstånd från agerandet, men motiveringen att barnen är för små för "den här typen av rättviseövningar".

Själv ser jag ingen rättvisa alls i detta, inte ens om man hade tillämpat det på ålderdomshemmet. Bara ännu ett misslyckat genusexpriment.

Läs även: GenusNytt GenusNytt Johan Ingarö Vakare DN Matte Matik No size fits all Med örat mot rälsen

Read more...

2011-03-02

Hur många lämnar kyrkan den här gången?

Under K G Hammars tid som ärkebiskop politiserades Svenska kyrkan markant, vilket fick till följd att många lämnade kyrkan i protest mot dåvarande ärkebiskopens politiska ställningstaganden.

Än idag tycks dessvärre arvet från K G Hammar leva kvar, då komministern i Ängelholms församling, Gunnar Åkesson, går till attack mot den lokala fotbollsklubben för att denne, likt de flesta andra idrottsföreningar, låter de bästa 15-åringarna ingå i en elitsatsning. Enligt Åkesson strider detta mot "kristen människosyn".

Hur många som lämnar kyrkan efter detta påhopp på en idrottsförening återstår att se, men det är dessvärre inte det enda exemplet på politiskt ställningstagande från Svenska kyrkan. Just nu pågår ett försök att få med Sveriges kristna råd i ett "påskuppror" mot regeringens sjukförsäkringsreform.

Det kan tyckas harmlöst, men överallt i världen där religion har fått ett starkt politiskt inflytande har konsekvenserna blivit allt annat än önskvärda. Det gäller alltifrån militanta abortmotståndare i USA, till påvens negativa inflytande över kampen mot HIV-spridning för att inte tala om mullornas styre i Iran.

Politik och religion bör hållas åtskilda. Därför bör inte religiösa samfund användas som plattform för politiska kampanjer. Men inte heller borde Svenska kyrkan, som idag, styras av partipolitiker.

Read more...

2011-03-01

Lägre skatt ger ökad egenmakt

Först ett tack till Fredrik Classon som uppmärksammar Lidingö Tidnings läsare (25/2) att skattesänkningen vi genomförde vid årsskiftet faktiskt ger 1 200:-/år mer i plånboken för en normal familj. Värdet av det för många lidingöbor ska inte underskattas. Lägre skatt ger ökad egenmakt.

Men Classon är kritisk för att vi inte istället ökar de kommunala utgifterna och exemplifierar det bl a med att det är ”superdyrt att spela hockey” och att Lidingö har ”världens högsta musikskoleavgifter”.

Ja, ishockey hör till de dyraste sporterna man kan ägna sig åt, men framförallt är det utrustningen som kostar och det kan knappast vara skattebetalarnas sak att betala för skridskor, hjälmar och annan utrustning åt just de ungdomar som väljer att spela ishockey.

Och visst får man betala en avgift för att gå i musikskolan, men faktum kvarstår att sedan 2005 har vi sänkt skatten mer för en normalfamilj än vad det kostar att gå i musikskolan ett helt år.

Är inte det en bra modell? Ge föräldrarna makten över sin egen ekonomi och låt de tillsammans med sina barn bestämma om en del av hushållskassan ska gå till musikskola, hockey eller någon annan fritidsaktivitet.

Däremot ska skattesänkningar inte prioriteras framför kvaliteten i våra viktiga välfärdstjänster, men det gör det inte heller. Så satsar vi t ex 39 % mer än genomsnittskommunen på förskolan, 8 % mer på grundskolan och 22 % mer på äldreomsorgen.

Delvis beror det på vår befolkningsstruktur, men också på en medveten satsning på de områden som utgör kommunens kärnuppgifter. Det kommer vi att fortsätta med.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP