2009-03-30

Oansvarigt skolbeslut i Vaxholm

I den 5 cm tjocka luntan inför kvällens kommunstyrelsesammanträde hittar jag ett protokollsutdrag från barn och utbildningsnämnden i Vaxholm som skickats över till oss för kännedom. Där framgår det att man beslutat att erbjuda alla barn på Storholmen plats i grundskolan i Vaxholm och att skolskjuts endast kommer att erbjudas till skolor i Vaxholm från höstterminen.

Den första delen av beslutet, att Vaxholm numera erbjuder sina egna skolbarn plats i den kommunala skolan, måste vara unikt. Det är faktiskt lagstadgat, så Vaxholms stad har helt enkelt inget val.

Att föräldrar av praktiska skäl har valt att låta barnen gå på Lidingö istället är en annan sak, men det fråntar inte Vaxholms stad från skolpliktsansvaret.

Den andra delen av beslutet, att enbart erbjuda skolskjuts till Vaxholms egna skolor, kan däremot inte uppfattas som något annat än en krigsförklaring gentemot familjerna på Storholmsöarna.

Det är ju ingen hemlighet att Vaxholms politiker vill bli av med Storholmsöarna. Men hur begåvat är det att samtidigt som kammarkollegiet utreder frågan om att överföra Storholmsöarna till Lidingö, i praktiken tvinga barnen att byta skola?

Om regeringen fattar beslut om kommunbyte, vilket väntas ske i slutet av året, lär det bli av vid årsskiftet 2010/11. Ska barnen då behöva byta till en skola i Vaxholm under tre terminer för att sedan byta tillbaka?

Där också ganska fräckt mot Lidingö stad. Vi har under alla år ställt upp med skol- och förskoleplatser åt Storholmsborna. Om nu Vaxholms stad väljer att flytta barnen till de egna skolorna, ska vi då tvingas hålla tomma platser så att barnan sen kan komma tillbaka om ett och ett halvt år? Så tycker jag inte att man beter sig.

Om man är konspiratoriskt lagd skulle man kunna spekulera i om detta är ett försök att påverka de boende på Storholmsöarna inför den kommande lokala omröstningen om de boendes inställning till ett kommunbyta. Risken finns dock att taktiken i så fall slår tillbaka. Föräldrarna kanske istället resonerar som så att det räcker med att barnen får byta skola en gång.

I vilket fall är det oansvarigt att agera som Vaxholms stad gör i denna situation så därför hoppas jag att min kommunalrådskollega i Vaxholm, nytillträdde Per Mosseby, tar sina partivänner och Allianskollegor i barn- och utbildningsnämnden i örat.

Read more...

Rasistiska Sverigedemokrater på Lidingö

Sverigedemokraterna har varit föremål för en granskning av Sveriges Radio P1:s program "Kaliber". Där visar det sig att trots partiledningens ambitioner att visa upp en snygg fasad är det inte ovanligt med rasistiska synpunkter bland medlemmar och aktiva.

Ett av de interna möten där rasistiska uttalanden ska ha gjorts har dessvärre ägt rum på Lidingö. När jag hör inslaget i P1 blir jag mycket illa berörd.

Vi har alla ett ansvar för att motverka främlingsfientliga och rasistiska tendenser, oavsett var de dyker upp i samhället. Som förtroendevald har man ett särskilt ansvar att stå upp för alla människors lika värde, men det räcker inte. Alla kan och måste bidra, exempelvis i vardagens samtal vid fikarasten eller i kamratgänget på fritiden, liksom att i allmänna val faktiskt ta ansvar för att rösta och att rösta på ett parti som fullt ut respekterar mänskliga rättigheter.

Därför är det så oerhört viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet den 7 juni. Att avstå, som tyvärr alltför många gör i brist på engagemang för Europafrågorna, är faktiskt indirekt att ge ett stöd till främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna. Gör inte det.

Källa: Politikerbloggen

Read more...

2009-03-28

Missriktad manifestation

Det är många som har nappat på Världsnaturfondens uppmaning att släcka ner ikväll. Jag är inte en av dem. Tvärtom ser jag hela jippot som en missriktad manifestation som sänder helt fel signaler.

Gratis har inte kampanjen heller varit. Bara i Sverige har Earth Hour kostat Världsnaturfonden 2,5 miljoner kronor. För de pengarna hade de kunnat köpa 8 000 utsläppsrätter om 1 ton vardera. Det hade exempelvis motsvarat koldioxidutsläppen från 169 312 glödlampor som brinner dygnet runt i ett års tid, 1 114 resor ToR till Bangkok eller vad 24 242 Volvo V70 släpper ut på ett år*.

Bra miljöval handlar inte om att klä sig i säck och aska utan om att utnyttja modern teknik och utveckling, eller som det moderata borgarrådet i Stockholm, Ulla Hamilton skriver på SvD Brännpunkt "I stället för budskapet att rädda världen genom att släcka lampan borde det alltså vara att byta till en ny och mer effektiv lampa".

Utan elektricitet inga kylskåp, ingen modern sjukvård, ingen gatubelsysning, ingen radio eller tv, inga datorer och ingen svensk basindustri. Det är inte svårt att inse vilken betydelse elektricitet har och har haft för vår utveckling bara man tänker efter.

I framtiden kommer el från kärnkraft, vattenkraft och vindkraft att ersätta fossila bränslen. Det är en ur miljösynpunkt alldeles förträfflig utveckling. Bort med oljepannorna i villorna och in med miljövänlig fjärrvärme. Ersätt dagens bensin- och dieselbilar, inte med häst och vagn, utan med eldrivna fordon.

För egen del tänker jag bänka mig framför Robinson kl åtta ikväll och inte kommer jag att stänga av tv:n en halvtimme senare. Istället kommer jag fascinerat följa de tävlandes hårda kamp i djungeln mot hunger, kyla och giftspindlar och samtidigt känna en obeskrivlig tacksamhet över att jag i reklampausen kan tända lampan köket, bred mig en kvällsmörgås och ta fram ett glas riktigt kall mjölk från det eldrivna kylskåpet.

* = vid 1500 mils körning

Källor: DN SvD SvD SvD Aftonbladet Expressen

Andra bloggar om Earth Hour: Per Ankarsjö Per Ankarsjö Ulla Hamilton Dick Erixon Moderna Myter

Read more...

2009-03-27

S vill tillfredsställa avundsjukans apostlar

Återigen bekänner socialdemokraterna färg som skattehöjarpartiet nummer ett. Men som så ofta är inte syftet att klara statsfinanserna, därtill blir skatteintäkterna alldeles för små.

Istället handlar det om att tillfredsställa avundsjukans apostlar genom att beskatta de "rika" hårdare. Men de "rika" är i väldigt stor utsträckning vanliga villaägare i storstadsområdena, inte minst är det så på Lidingö. De må vara förmögna på pappret, men pengar som är låsta i boendet kan man inte betala några skatter med. Därför riskerar socialdemokraternas skattehöjningar slå väldigt hårt och väldigt orättvist mot vanliga inkomsttagare.

Dessutom är inte skattehöjningar rätt medicin för att klara denna kris. Om vi ska få hjulen att snurra måste företag våga investera, konsumenter handla och banker låna ut. Det gör man inte om staten höjer världens näst högsta skattetryck ytterligare.

Källor: Expressen SvD DN Debatt Aftonbladet Aftonbladet

Read more...

2009-03-26

Ansvaret är främst politiskt

Nog för att girighet har spelat en roll i den globala finanskrisens utveckling, men Per Schlingmann har faktiskt fel när han på SvD Brännpunkt skriver att det är girighet som har "gett upphov till den globala finanskrisen".

Skulden är framförallt politisk och bärs i huvudsak av Bill Clintons och George W. Bush regeringar. Clinton uppmuntrade och ställde krav på banker och finansiella institutioner att de skulle erbjuda bostadslån till människor som inte hade ekonomi att klara av räntor och amortering, en politik som även efterträdaren Bush förde. Därtill minimerade man bankernas risker genom att ta över dåliga krediter och skapade på så sätt utrymme för ännu mer riskfylld utlåning.

Är det sen konstigt att "giriga" bankirer som ser att de kan tjäna stora pengar till låg risk tar den chansen? Nej, innan politiken sätter sig till doms över näringslivet bör man nog först tvätta den egna byken.

Nu menar inte jag att politiken som helhet brister, tvärtom det finns många goda exempel på kloka, framsynta och ansvarsfulla politiska beslut. På samma sätt är de flesta näringslivsföreträdare kloka, framsynta och ansvarsfulla personer utan vilkas insatser vi knappast skulle ha den välfärd vi har idag.

Därför blir jag bekymrad när ledande moderata företrädare med traditionell vänsterretorik raljerar över näringslivet i sin helhet. De allra flesta företagare och chefer i näringslivet är hårt arbetande och ambitiösa människor som säkerligen strävar efter en god ersättning för sina insatser, men som definitivt inte representerar den girighet som några få har gjort sig skyldiga till.

Att den retoriken frodas i LO-borgen och på Bommersvik är inte förvånande, ej heller att kvällspressen älskar att få exploatera skandaler. Men ledande moderater har ett ansvar att balansera och nyansera debatten såsom exempelvis Anna König Jerlmyr gör och inte frestas att göra poulistiska utspel med traditionell vänsterretorik.

Read more...

2009-03-25

Vi tar ansvar - stadens budget revideras

Vid ett extrainkallat möte med arbetsutskottet idag på morgonen presenterade vi från Moderaterna och Folkpartiet ett förslag om att revidera årets budget för att möta de kraftigt minskade skatteintäkterna. Förslaget har även stöd av Lidingöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Rent konkret föreslås att samtliga nämnders kommunalskattebidrag minskas med en procent för hela året, med undantag för skol- och förskolepengen som justeras från 1 juli istället. Detta då pengen justeras läsårsvis.

Förutsättningarna för nämnderna varierar något, men prioriteringarna mellan de olika nämnderna gjorde vi så sent som i november. Därför föreslår vi en generell besparing över hela linjen. Däremot kan det bli aktuellt att prioritera om inför 2010, men det kräver lite djupare analyser först.

Besparingen för 2009 blir då ca 17 miljoner kronor, helårseffekten motsvarar ungefär 22 miljoner kronor.

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat nya prognoser som pekar på en kraftig minskning av skatteintäkterna de kommande åren. Redan i år beräknas skatteintäkterna minska med 34 miljoner kronor och om inga åtgärder vidtas skulle det leda till ett underskott på 12 miljoner kronor vid årets slut.

För 2010 är läget ännu allvarligare, där visar prognosen på att skatteintäkterna blir 132 miljoner kronor lägre än när budgeten togs i november. Det motsvarar drygt 5 % av skatteintäkterna. Med en planerade inflationskompensation om 2 % skulle stadens finanser då få ett underskott på hela 76 miljoner kronor.

Jag kan som kommunstyrelsens ordförande naturligtvis inte sitta på åskådarläktaren och bara passivt se på en sådan utveckling och därför har jag tagit det här initiativet för att bibehålla sunda finanser i staden. Att så många partier ställer sig bakom förslaget vittnar om att det finns en bred insikt om att vi måste ta ansvar och jag är mycket glad över den breda uppslutningen.

Genom att vi agerar redan nu blir omställningen för nämnderna lättare att hantera. Dessutom slipper kommunen förhoppningsvis ett stort underskott för 2009 som vi annars skulle få bära med oss ovanpå de utmaningar vi möter 2010 och 2011.

Lidingös utgångsläge är dock jämfört med många andra kommuner gott. Samtliga nämnder utom tekniska nämnden har relativt stora resultatutjämningsfonder från tidigare års överskott, pengar som nu kan användas för att parera minskningen av budgeten under 2009.

Inför 2010 kan det däremot bli lite kärvare, men mycket beror på om regeringen ger något ytterligare stöd till kommunerna i vårpropositionen. Man ska dock vara klar över att vi i så fall stramar åt från en mycket hög nivå och att kvaliteten på vår service till medborgarna kommer att vara fortsatt god.

Read more...

En bild säger mer än tusen ord

Read more...

2009-03-24

LO-chefen är inte trovärdig

Att leva som man lär är inte alltid så lätt. Det senaste exemplet är avslöjandet om att LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin godkänt förre AMF-vd:ns rekordstora löne- och pensionspaket samtidigt som hon stått på barrikaderna och hårt kritiserat just höga vd-löner, pensioner och bonusar.

Om hon ändå hade stått upp för sitt beslut hade hon vunnit i respekt. Även en LO-ordförande måste förhålla sig till marknadens villkor för höga chefer. Men istället väljer hon att försvara sig med att hon inte förstod. Det är faktiskt inte trovärdigt.

För det första är LO:s ordförande ingen dumbom. Man blir inte ledare för landets största fackförening om man inte är rätt skärpt.

För det andra motsägs hon av såväl styrelsens ordförande, Göran Tunhammar, som redan 2004 redovisade pensionsvillkoren för hela styrelsen och Jan Herin som berättar att det i själva verket var LO:s representanter i styrelsen som drev på att man skulle ge en högre pension för att slippa reta de egna medlemmarna med att betala vd en högre lön.

För det tredje går det att läsa i företagets årsredovisning. Wanja Lundby Wedin har t.o.m. skrivit under den senaste där det i klartext står att pensionsinbetalningarna uppgår till 770.000:-/månad. Hur kan hon inte ha förstått?

För det fjärde lär LO-chefen sitta i inte mindre än 24 olika styrelser, varav 4 externa. Hon är med andra ord ett styrelseproffs som får över 400 tusen kronor om året vid sidan om sin lön för dessa uppdrag. Inget fel i det, men det innebär att man kan förvänta sig och ställa krav på att hon förstår innebörden av de beslut hon fattar.

Frågan är nu om Lundby-Wedin kan sitta kvar. En motsvarande skandal för 16 år sedan tvingade dåvarande LO-ordföranden, Stig Malm, att avgå. Själv tror inte Malm det med motiveringen att han var en kontroversiell man medan hon är en "from kvinna". Vi får väl se.

Övriga källor: Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen Expressen SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN DN DN Newsmill
Läs även: Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen Expressen Expressen SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN

Read more...

2009-03-23

Bod(s)tröm börjar blogga

Idag inleder Thomas Bodström sin nya karriär som bloggare, eller insändarskribent som Sveriges Radios nye chef, Mats Svegfors skulle kalla honom. Välkommen i gänget säger jag efter drygt två år i "branschen".

Ett väl passande namn, Bodströmsamhället, har den förre justitieministern dessutom gett sin blogg. Kanske med viss självironi, eller ska det möjligen tolkas som en ambition att bli ny socialdemokratisk ledare framöver? Det spekuleras ju trots allt på en del håll hur länge Partiet kommer att ha tålamod med Sahlin.

Read more...

Hagfors anmält till Lyxfällan

När det socialdemokratiska kommunalrådet i Hagfors berättade att kommunen för 2 miljoner kronor skulle köpa tillbaka en skidbacke som man tidigare sålt för 50 000:-, då såg kommunivånaren Micke Engh bokstavligen rött och anmälde kommunen till tv-programmet Lyxfällan. Han menar att kommunen har "noll koll" på sina finanser och till Värmlands Folkblad säger han:

"De är helt inkompetenta, de måste tydligen ha nån som hjälper dem innan det går helt åt skogen."
Det s-märkta kommunalrådet tar inte åt sig av kritiken utan vill istället att staten ska ge kommunen mer bidrag...

Källor: Aftonbladet Expressen

Read more...

2009-03-22

Omvändelse under galgen

Alltsedan Alliansen presenterade sin nya energipolitik, där även kärnkraften har getts en långsiktig roll, har pressen från industrin, fackföreningarna och de egna väljarna varit stor på socialdemokratin.

Idag kom svaret från S, V och MP som på DN Debatt skriver att man inte tänker snabbavveckla kärnkraften, utan den ska "fasas ut först när den kan ersättas med el från förnybara källor".

Det är ett steg i rätt riktning, men hur hållbar är en energipolitik som inte kan tillåta nya kärnkraftverk när olja och kol ska fasas ut och som dessutom ska omprövas vart fjärde år?

För miljöpartiet och vänsterpartiet är detta en omvändelse under galgen. Men sannolikt har de utsatts för en hård press av socialdemokraterna som sett sitt övertag i opinionen raseras under det senaste halvåret.

Frågan är bara om det kan hjälpa socialdemokraterna ur sin opinions- och trovärdighetskris. Att vara tvåa på bollen vinner man inga matcher på. Dessutom återstår en rad viktiga frågor för de rödgröna att enas om, om de ska bli ett trovärdigt regeringsalternativ 2010 vill säga.

Källor: DN SvD Expressen Aftonbladet DN

Read more...

2009-03-21

Politiker ska inte sätta sina egna löner

I bonusskandalernas kölvatten försöker nu en rad politiker kamma hem billiga poäng genom att föreslå att deras egna löner ska frysas. Men det går liksom inte att jämföra en riksdagsledamots arvode på 54 500:-/mån med exempelvis Annika Falkengrens förelagna löneökning på 2 miljoner kronor.

Någon inverkan på samhällsekonomin har det inte heller utan det blir bara en symbolfråga. Dessa kan förvisso ha nog så stor betydelse, men det är betydligt viktigare att våra statsråd och riksdagsledamöter ägnar all kraft åt att fatta kloka beslut som tar Sverige ur krisen än att göra utspel kring sina egna löner.

Sedan många år tillbaka finns det en särskild arvodesnämnd som har att fatta beslut om statsrådens och riksdagsledamöternas löner. Det är en klok ordning, för politiker är inte bra på att sätta sina egna löner.

Källor: SvD SvD DN DN DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet

Read more...

2009-03-19

Skolmat och självstyrelse

I debatten med Mona Sahlin i tisdags framhöll statsminister Fredrik Reinfeldt att den kommunala självstyrelsen också måste gälla i dåliga tider. Detta som svar på Sahlins krav på mer pengar till kommuner och landsting.

Däremot blir jag bedrövad när jag hör att utbildningsminister Jan Björklund samtidigt vill lagstifta om kvaliteten på skolmaten. Om inte en sådan fråga anses omfattas av den kommunala självstyrelsen, vilken fråga gör det då?

Jag har stor respekt för Fredrik Reinfeldts hållning. Staten är för närvarande utsatt för ett infernaliskt tryck från alla möjliga och omöjliga håll om krav på mer pengar, samtidigt som skatteintäkterna snabbt urholkas.

Inte ens en skicklig Alliansregering kan trolla med knäna utan måste prioritera hårt och satsa sina resurser där de samhällsekonomiskt gör mest nytta. Men det vi inte behöver är nya statliga krav på kommunerna, såsom folkpartiledarens iver att detaljreglera skolmaten.

Källor: SvD Dagens Samhälle Dagens Samhälle TV4 DN Aftonbladet

Read more...

Det var på tiden

I veckan har regeringen beslutat att lämna överklagandet över detaljplanen för återvinningscentralen i Stockby utan åtgärd. Det var ett välkommet besked till gagn för miljön, men det var sannerligen på tiden.

Kommunfullmäktige tog beslut om ny detaljplan hösten 2006. Det har alltså tagit två och ett halvt år att hantera överklagandeprocessen.

Nu väntar bara miljöprövningen av samma anläggning. En fråga som länsstyrelsen under lång tid inte ville påbörja förrän regeringen fattat sitt beslut om detaljplanen (trots att det är parallella beslutsprocesser).

Framöver får nog regering och länsstyrelsen ta och skärpa sig. Det är faktiskt inte rimligt att den statliga byråkratin tar flera år på sig för att bestämma om demokratiskt fattade beslut ska få genomföras eller inte.

Read more...

2009-03-18

Veckans citat

Egentligen kanske det är fel att kalla det veckans citat för följande stod att läsa i en artikel i Ölandsbladet redan den 17 februari. Jag hade dock inte sett det förrän nu då en uppmärksam lidingöbo skickade artikeln till mig:

"Men mina damer och herrar, nu säger jag: Lyckligt skulle det land vara som vore fyllt av sådana städer som Lidingö! Människor skulle då leva ett friskare och sundare liv."

Read more...

2009-03-17

En trygg statsminister!

Dagens Nyheters Henrik Brors är nog den som bäst sammanfattade partiledarduellen mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas Mona Sahlin med inledningen i sin krönika:

"Fredrik Reinfeldt intar statsmannarollen stärkt av stigande väljarstöd, medan en ifrågasatt Mona Sahlin ur underläge försöker sticka hål på bilden av att regeringen för en framgångsrik krispolitik. Partiledarduellerna har fått helt nya förutsättningar efter de senaste månadernas opinionsturbulens."
Nej, Sahlin lyckades verkligen inte visa att hon är mogen det uppdrag hon aspirerar på att få överta 2010. Medan Reinfeldt tydligt visade att regeringen gjorde svåra, men nödvändiga prioriteringar ansåg Sahlin att hon hade resurser till allt möjligt. Knappast något som ger ett trovärdigt intryck mitt i brinnande finanskris.

En av landets mest inflytelserika bloggare, Dick Erixon, skriver att Fredrik Reinfeldt bekräftade bilden av honom själv som en trygg statsminister och därför vann han. Och som Dick Erixon konstaterar:

"Han är uppgiften vuxen. Varför byta?"
Det tyckte uppenbarligen tittarna också vars reaktioner talar också sitt tydliga språk. I skrivande stund ansåg 76 % av Expressens läsare att statsministern vann debatten, 66 % av Aftonbladets.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet SvD Expressen DN DN DN

Read more...

Är partistämman bara ett rundningsmärke?

Vid moderaternas stämma i Gävle 2007 fanns ett förslag från partistyrelsen om att införa kvotering på våra valsedlar. Förslaget väckte mycket starka reaktioner bland ombuden och drogs därför tillbaka bara för att några månader senare återuppstå i form av ett krav från partistyrelsen om att kvotera listan till Europaparlamentet.

Så blev också fallet till följd att Christoffer Fjellner petades ner från en välförtjänt andraplats bakom Gunnar Hökmark till tredje plats på listan.

Häromveckan kom ytterligare ett besked från partiledningen, nämligen att varannan kandidat i valet 2010 ska vara kvinna, även detta utan ett partistämmobeslut

Nu har moderaternas partiledning utsett riksdagsledamoten Hillevi Engström till ny jämställdhetspolitisk talesperson och gett henne i uppdrag att i december 2009 presentera ett konkret förslag till hur Moderaternas jämställdhetspolitik ska utformas inför valet 2010.

Vad är det för fel med att presentera förslaget till stämman i augusti så att ett även jämställdhetspolitiken är demokratiskt förankrad i partiet? Är partiledningen så rädd för att stämman ska rösta "fel" att man helt enkelt rundar de valda ombuden när det passar?

Själv blir jag orolig för vilka förslag som komma skall när Hillevi Engströms första uttalande som talesperson i jämställdhetsfrågor i Svenska Dagbladet beskriver vårdnadsbidraget som en kvinnofälla. Som parti borde vi inte kalla människors fria val för fällor och visa lite större respekt för vars och ens egna prioriteringar. Vår uppgift är att skapa möjligheter och ta bort hinder, inte att komma med moralpolitiska pekpinnar över människors livsval.

Read more...

Felriktad kritik

Kristdemokraternas partisekreterare är förståeligt nog frustrerad över sitt partis låga opinonssiffror, men han riktar kritiken fel när han skyller på den moderata dominansen och menar att "Moderaterna i högre grad borde spela över bollen till de mindre partierna".

Om det är något Fredrik Reinfeldt har vinnlagt sig om som statsminister så är det att ge alla fyra regeringspartier utrymme och möjlighet att få driva sina hjärtefrågor. Kristdemokraterna har t ex fått igenom vårdnadsbidraget, en radikal omläggning av fastighetsskatten och satsningar på folkhälsan. De övriga regeringspartierna har dessutom med mycket varsam hand hanterat frågan om könsneutrala äktenskap på ett sätt som Kristdemokraterna kan leva med.

Som största regeringsparti är det självklart att moderaterna får mer medialt utrymme än de övriga, särskilt i mellanvalstider. Samtidigt innebär det en risk då media också granskar oss moderater hårdare. Ett välskött fögderi (såsom nu i finanskrisens kölvatten) kan ge en skjuts uppåt i opinionssiffrorna, medan misstag och felbedömningar straffas hårdare. Se bara på den dåliga start regeringen fick, då backade i huvudsak moderaterna, eller socialdemokraternas rekyl efter tsunami-katastrofen.

Läs även: DN SvD

Read more...

2009-03-16

Bara kungen måste tro på Jesus

En intressant debatt har utbrutit mellan biskopen i Karlstads stift, Esbjörn Hagberg, och forskaren i evolutionsbiologi, Patrik Lindenfors.

Lindenfors skrev härförleden en mycket välformulerad, men också provocerande debattartikel i Aftonbladet där han ställer den högst relevanta frågan om han som uttalad ateist inte borde bli utesluten ur Svenska Kyrkan. Han delar helt enkelt inte kyrkans tro och arbetar dessutom aktivt för, som han själv uttrycker det, "att visa hur falsk deras lära är".

Han tror helt enkelt inte på den grundläggande kristna teorin om att "Jesus blev sin egen pappa genom att göra en oskuld gravid så att Han skulle kunna dö för att Han själv skulle förlåta oss för de synder Han själv definierat. Allt för att vi ska slippa grillas för alltid och för evigt."

Svaret kom idag i tidningen Dagen där biskopen svarar att "även den som vill skada oss får vara medlem". Det låter ju ädelt, ungefär som att vända andra kinden till.

För den historiskt bevandrade känns kanske inte den inställningen från kyrkan riktigt igen. Tvärtom har de som på ett eller annat sätt avvikit från den "sanna läran" blivit allt annat än milt behandlade genom årundranden. Allt ifrån häxbränningar, korståg och inkvisationer till husförhör, skampåle eller som i katolska kyrkan nu senast bannlysning. Det var ju först 1952 som religionsfriheten blev lagfäst i Sverige.

Men tiderna förändras och nu kan man inte längre locka med "herrans tukt och förmaning" utan kyrkan har anpassat sig efter den nya tiden och den moderna människan.

Faktum är att vid sidan om präster och diakoner är det bara en person som måste vara av evangelisk-luthersk tro ”sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är", nämligen kungen.

Senare års stora medlemstapp, ofta påspädd genom den förre ärkebiskopens mediala vänstersvängar är naturligtvis ett problem för kyrkan. Stora intäktsströmmar riskerar att försvinna. En genomsnittsinkomsttagare betalar ca 3 000 kronor varje år i kyrkoavgift, så nog har medlemsantalet en stor betydelse för kyrkans ekonomi. Det är nog mot den bakgrunden man ska se biskopens välvilliga inställning till att behålla ateister, muslimer och satanister som medlemmar.

Read more...

Nollplus-alternativet utrett

Idag vid lunchtid kom den kompletterande utredningen om det s k nollplus-alternativet, som jag tog beslut om att låta utreda i början av december, in till staden. Det är många som har väntat på den och självklart skickas den ut till samtliga remissinstanser omedelbart. Alla andra som är intresserade kan också enkelt ta del av den på Lidingö stads hemsida.

Utredningen visar att det förvisso är möjligt att förbättra trafiksäkerheten på befintlig vägsträckning mellan Skärsätra och Högberga, men det löser inte bullerstörningarna för de boende längs Södra Kungsvägen och framkomlighetsproblemen vid Skärsätra. Tvärtom, kan bullersituationen komma att försämras eftersom hastigheten i nollplus-alternativet höjs till 50 km/tim genom bostadsområdet. Dessutom krävs intrång i 12 privata fastigheter om nollplusalternativet ska genomföras.

Just framkomligheten vid Skärsätra är en viktig frågeställning som vi får anledning att fundera mer på framöver. Oppositionen har ju motionerat i fullmäktige om att en planskild korsning i Skärsätra också ska utredas.

När remisssvaren har kommit in och bedömts tillsammans med de utredningar som har gjorts ska vi ta ställning till om ytterligare utredningar behöver göras, däribland den planskilda korsningen i Skärsätra.

Det känns bra att även nollplus-alternativet nu har blivit belyst så att det kan är jämföras med övriga alternativ. Nu är det viktigt att få in synpunkter från så många berörda lidingöbor som möjligt som en viktig del i underlaget inför vårt inriktningsbeslut i vägfrågan senare i vår.

Read more...

2009-03-12

Olyckligt med populistiska utspel

På sin blogg gick moderaternas partisekreterare Per Schlingmann häromdagen till skarp attack mot europaparlamentarikernas nya löner och kallar dem för orimliga.

Men om det är orimligt att parlamentarikerna får 86.000 kronor/månad var det då rimligt att Schlingmann själv fick en lön på 90.000 kronor när han 35 år gammal tillträddde 2006 (den har säkert dessutom höjts sedan dess), en löneökning det året med 24 %.

Det är olyckligt när en ledande företrädare för moderaterna faller för frestelsen att göra populistiska utspel istället för att förklara varför beslutet har tagits.

Bakgrunden till förändringen är nämligen att löneskillnaderna i Europaparlamentet är enorma. Arvodena till ledamöterna bestäms och betalas idag av varje land för sig. Det innebär att de italienska ledamöterna har motsvarande 110.000 kronor i månaden medan de lettiska representanterna får nöja sig med ynka 7.000 kronor/månad.

De svenska europaparlamentarikerna får idag samma arvode som riksdagsledamöterna, nämligen 54 500 kronor per månad. Gemensamt för alla parlamentariker är dock att man ovanpå den officiella lönen har tämligen generösa skattefria kostnadsersättningar som i praktiken delvis utgör ett lönetillägg (utan det hade nog de lettiska ledamöterna inte överlevt i Bryssel).

När man nu inför en gemensam lön för alla parlamentariker får alla lika mycket betalt för samma jobb. Det är ju en princip som brukar hyllas i andra sammanhang, inte minst av Per Schlingmann.

Dessutom avskaffar man samtidigt stora delar av de kostnadsersättningar som utgjort en dold lön så i realiteten innebär förändringen inga dramatiska löneökningar för de svenska ledamöterna, men en tydligare transparens vilket medborgarna faktiskt har glädje av.

Källor: Politikerbloggen DI Aftonbladet

Read more...

Sahlin alltmer desperat

De dramatiskt sjunkande opinions- och förtroendesiffrorna i kombination med interna konflikter och kritik mot hennes ledarskap leder till att Mona Sahlin blir alltmer desperat i sina utspel.

Men dagens piruett i Svenska Dagbladet tar nog ändå priset. I samband med Saab:s stora, men knappast oväntade varsel beskyller hon regeringen för att vara ansvarig. Att företagets tjänstebilsförsäljning har minskat med 48 % och privatbilsmarknaden rasat med hela 70 % - bara 3 nya bilar per dag säljs till privatpersoner - har förstås ingen betydelse.

Eller tror Mona Sahlin verkligen att regeringen kan trolla fram kunder till Saab som inte finns?

Läs även: SvD Tokmoderaten

Read more...

Veckans annons

FRA söker språkkunniga analytiker. Sökanden måste ha goda kunskaper i ryska eller i språk som talas i Mellanöstern, Afghanistan, Afrika eller på Balkan.

Fast det är klart, den sökande förutsätts också behärska svenska flytande i tal och skrift, så den konspiratoriskt lagde kanske undrar vem man egentligen ska spana på...

Read more...

Tufft att vara prins

Daniel Westlings första offciella uppdrag som kronprinsessans fästman blir fira hennes namnsdag på borggården och att vara hennes kavaljer på kvällens kungamiddag. Det är ett tufft jobb som väntar den blivande prinsen...

Källa: Aftonbladet DN SvD Aftonbladet Aftonbladet

Read more...

2009-03-10

Brottsligheten minskar på Lidingö

Efter två års uppgång minskar den anmälda brottsligheten på Lidingö och är nu lägre än 2005. Då anmäldes 3135 brott medan siffran förra året var nere i 3110. Jämfört med 2007 är minskningen signifikant, 9 %.

När det gäller misshandel finns det fortfarande en svag ökning jämfört med 2005, men en klar minskning har skett under det senaste året. Något fler män än kvinnor blev misshandlade, 60 stycken mot 55.

Antalat rån har minskat från 15 till 7 vilket är glädjande. Däremot ligger sexualbrotten oförändrat kvar på strax under 30 stycken per år.

Stöld och inbrott har minskat rejält, med drygt 24 % på 4 år. Framförallt är det stöld ur fordon som mer än halverats men även inbrottsstölder har minskat rejält. Bilinbrott har varit ett av brottsförebyggande rådets fokusområden och förhoppningsvis har våra insatser haft en betydelse för den positiva utvecklingen.

Det brott som skiljer sig från mängden är klotter. 2005 hade vi 60 anmälningar om klotter. Året därefter 274, en nivå som vi har bibehållet sedan dess. Denna ökning har dock väligt lite att göra med klottrets omfattning utan är primärt ett resultat av att vi arbetat aktivt mot klotter och konsekvent polisanmäler det vi upptäcker.

Read more...

2009-03-09

Alltför många lever under religiöst förtryck

I förrgår kunde man i Dagens Nyheter läsa att Tjetjeniens muslimske president, Ramzan Kadyrov försvarar hedersmord och i Svenska Dagbladet idag riktas det (tack och lov) hård kritik mot Vatikanen för att de har bannlyst en 9-årig flicka som efter att ha våldtagits av sin styvpappa gjort abort. Även hennes läkare har bannlysts, däremot inte styvpappan som fortfarande är välkommen i kyrkans gemenskap, på villkor att han biktar sig.

För en upplyst och sekulariserad svensk är det lätt att enbart se detta som två extrema exempel på religös fundamentalism, men faktum är att hundratals miljoner människor fortfarande lever under ett religiöst präglat förtryck. Den frihet och jämlikhet vi så ofta tar för given i Sverige måste andra kämpa för varje dag - och i många fall synes det vara en närmast hopplös kamp.

Att människor vill tro på en högre makt måste man ha stor respekt för, men tro måste handla om hur man vill leva sitt eget liv. När lagar bygger på religiösa dogmer eller när någon vill tvinga på någon annan sin livsåskådning, vare sig det är genom våld, hot eller annat förtryck, då har det gott alldeles för långt. Här har vi alla god krafter ett gemensamt ansvar för att motverka en sådan utveckling.

Read more...

Starkt gjort, Jytte

Per Gudmundson har tidigare med all rätta kritiserat Vänsterpartiledaren Lars Ohly, förre Miljöpartiledaren Per Gahrton och SSU-ordföranden Jytte Guteland för deras avsikt att delta i demonstrationen mot Davis Cup matchen i helgen. Detta då de ger legitimitet till våldsverkarna som likaledes aviserat sitt deltagande.

I dag kom en replik från Jytte Guteland på Svenska Dagbladets ledarsida som berättar att när hon såg hur maskerade män attackerade polisen ställde in sitt tal och åkte hem. Det var starkt gjort och något hon ska ha all heder av.

Read more...

2009-03-07

Prinsessan på ärten

När Liza Marklund i SVT:s Skavlan säger att "Har man haft en fradga­tuggande, gallskrikande Janne Josefsson efter sig, då klarar man det mesta" blir sagde Janne Josefsson så upprörd att han kräver en dementi.

Josefsson hävdar att han aldrig varit i kontakt med Liza Marklund, men enligt Marklund har han sökt henne flera gånger via hennes pressekreterare och dessutom offentligt uttalat sig om sina försök att desperat få henne att medverka i Debatt.

Hur det nu är med den saken kan man ju undra hur många andra personer som i motsvarande situation fått en dementi uppläst på bästa sändningstid.

En sak kan man konstatera i vart fall och det är att Janne Josefsson som inte drar sig för att hårt och offentligt kritisera andra personer med hårdvinklade reportage tycks ha synnerligen ömma tår för egen del. Själv blev jag varse det i samband med en mailväxling redan 2007.

Read more...

2009-03-06

Individen, inte könet ska avgöra

Direktrekryterad från näringslivet höll hon i 10 dagar. Maria Borelius var Per Schlingmanns drömkandidat, kvinna och utan tidigare politiska uppdrag - "inte ens som ersättare i fritidsnämnden" som partisekreteraren uttrycker det i Svenska Dagbladet.

Så gick det som det gick. En hel del hundar begravda och en total oförmåga att hantera det mediala drev som därpå följde. Och en av de viktigaste orsakerna till att moderaternas opinionssiffror sjönk som en sten direkt efter valet, något vi först nu har hämtat igen.

Jag har i många sammanhang pekat på behovet av ett bättre utbyte mellan politiken och näringslivet (jag har själv gjort den resan), men man måste lära sig den politiska "kulturen" i grunden innan man direkt gör anspråk på toppositionerna. Demokratisk beslutsfattande är något som tar tid att lära sig och förstå.

Om var femte moderat riksdagsledamot helt skulle sakna politisk erfarenhet efter nästa val tror jag att det finns anledning att bli orolig. Även på kommunal- och landstingsnivå finns det skäl att man faktiskt testas på lite mindre utsatta uppdrag innan man kandiderar till fullmäktige.

Likaså är partiledningens vänsterfeministiska beslut att kvotera in kvinnor obegriplig. Redan utan kvotering är idag 42 av 97 moderata ledamöter kvinnor, duktiga kvinnor som på egna meriter tagit sig in i Sveriges högsta beslutande organ. Jag är övertygad om att dessa kvinnor är stolta över sitt uppdrag och att de fått det för att de vann människors förtoende, inte för att de tillhörde ett visst kön.

Och om vi nu ska kvotera in kvinnor, vilka står därefter tur härnest? Ungdomar, pensionärer, invandrare eller någon annan underrepresenterad grupp?

Nej, som den moderata riksdagsledamoten Göran Pettersson så klokt uttrycker det i SvD, "det är individen, inte könet som avgör".

PS Av 22 moderata ledmöter i Lidingö kommunfullmäktige blev 9 kvinnor invalda 2006. Även detta utan någon form av kvotering.

Övriga källor: DN

Read more...

2009-03-05

Diskussion om finanskrisen i Prag

På European Summit of Regions & Cities i Prag där jag för tillfället befinner mig var det det stora samtalsämnet finanskrisen, dess orsaker och hur vi gemensamt ska finna en lösning ur den. Det bästa föredraget hölls av Indermit Gill, högt uppsatt direktör på Världsbanken som med exempel från Japan, USA och Västeuropa belyste grundförutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Han pekade på betydelsen av tillväxtregioner där det finns en kritisk massa av människor och andra resurser, av mobilitet (att människor är villiga att flytta dit jobben finns), handel och specialisering.

Men det fanns också de som inte tycks ha förstått utan i finanskrisen istället ser en möjlighet att propagera för sin socialistiska agenda. Så kommenterade en grekisk deltagare stolt hur man i hans hemland förbjudit företag att säga upp folk!!!

En av talarna, Flavio Delbono, vice ordförande i Emilia-Romagna regionen argumenterade för att man skulle förstatliga alla banker.

Ingen av herrarna tycktes för ett ögonblick reflektera över var vi befann oss, i ett land som under 5 sekler levde under en kommunistisk diktatur där man med våld tillämpade den sorts politik som dessa två socialister så ivrigt nu argumenterade för (dock utan våld, ska erkännas).

I denna fråga var Ilmar Reepalu och jag helt överens och Ilmar, som tidigare under dagen besökt Prags museum om kommunismens illdåd, tyckte att de båda borde rekommenderas ett besök där.

Read more...

2009-03-04

Ingen publik men gärna lite gatsten

Malmö stad anser sig inte kunna garantera säkerheten under Davis Cup-matchen mot Israel. Därför har man beslutat att den ska spelas utan publik.

Att Malmös starke man, kommunalrådet Ilmar Reepalu, offentligt gett uttryck för att han inte tycker att Sverige borde spela mot Israel alls av politiska skäl sägs inte ha något med saken att göra.

Men om man nu är så mån om säkerheten, varför ligger det då en högar med gatsten precis utanför Baltiska hallen där matchen ska spelas?

Ser Ilmar Reepalu ingen risk med detta när man förväntar sig 10 000 demonstranter, däribland aktivister från Afa? Eller tror han blint på kampanjgruppens ledare, Olof Holmgren när denne säger "Det finns inga som helst farhågor för krossade skyltfönster. Sådant känns det nästan löjligt att prata om."

Övriga källor: DN DN SvD SvD SvD

Read more...

2009-03-03

Parapsykologi = miljöpartiets politik?

Miljöpartiets gruppledare i fullmäktige, Jan Fjellander, tycks ha många strängar på sin lyra. På Aftonbladet TV intervjuas han som "expert" på parapsykologi och får kommentera en fimsnutt från en mobilkamera. På filmen syns en skugga som rör sig och Fjellander förklarar allvarligt och myndigt hur skuggan inte är en skugga utan istället "något" framför kameran.

Själv är jag så enkelspårig att jag lutar nog åt att det som ser ut som en skugga troligen är - en skugga.

Men parapsykologi kanske är som miljöpartiets politik, en ouppnålig dröm för några få och fullständigt obegripligt för oss andra...?

Read more...

2009-03-02

Slösa inte med flyktingarnas tid

Att kunna svenska ordentligt är som regel en av de viktigaste förutsättningarna för att få ett arbete och kunna integreras i det svenska samhället. Därvidlag är nog de allra flesta överens.

Men varför tycks det då vara så svårt att prioritera detta i det svenska flyktingmottagandet. På SvD Brännpunkt bemöter idag JUSEK:s ordförande, Göran Arrius en tidigare Brännpunktsartikel av statssekreterare Christer Hallerby (FP).

Debatten herrarna emellan tycks mest handla om det är bra eller dåligt med en bonus för de som snabbt lär sig svenska. Men är det verkligen där problemet ligger?

Om man istället läser Maciej Zarembas utmärkta, men skrämmande skildring i Dagens Nyheter av hur SFI-undervisningen går till inser man snabbt att det är en helt annan utmaning vi har framför oss.

Om en skola i Polen på 7 månader kan lära en läkare tillräckligt bra svenska för att denne direkt ska kunna ta ett arbete - som läkare - i Sverige, måste rimligen en utbildning i Sverige kunna klara det också.

Då behövs ingen SFI-bonus utan den egna försörjningen torde vara incitament nog. Men inte heller behöver man som Göran Arrius menar spendera flera år med att läsa svenska på grundskole- gymnasie- och högskolenivå innan man kan bli en produktiv medlem av det svenska samhället.

Men för att nå dit måste utbildningen anpassas efter elevernas förutsättningar. Analfabeter och akademiker kan rimligen inte behandlas lika. Många flyktingar kommer från auktoritära kulturer och har svårt för en svensk "demokratisk" undervisningsmodell. Men strunta då i det och ge eleverna en undervisning som gör att de så snabbt som möjligt lär sig språket.

Och vad gäller incitament säger jag bara - arbetslinjen. Denna så självklara princip som regeringen gick till val på och nu tillämpar på område efter område.

Har man skyddsbehov är man välkommen hit, men vill man bo här måste man göra rätt för sig. Någon rätt att komma hit och bli försörjd av skattebetalarna finns inte. Samtidigt har det svenska samhället inte heller någon rätt att slösa bort människors tid bara för att de är flyktingar. Alltså måste SFI-utbildningens kvalitet höjas dramatiskt så att den blir minst lika bra som en språkskola i Warszawa.

Read more...

Olika förutsättningar

Medan Lidingös kommunstyrelse ikväll beslöt att justera verksamhetsbidraget med modesta 90 tusen kronor för att säkerställa driften av Ekholmsnäsbacken (vilket socialdemokraterna för övrigt reserverade sig emot), planerar Botkyrka kommun mitt i krisen att bygga en 2,5 km lång skidtunnel för 200 miljoner kronor.

Det är till att ha olika förutsättningar, men det är klart medan Lidingö betalar drygt 300 miljoner kronor i skatteutjämning får Botkyrka istället 850 miljoner kronor så det kanske finns lite resurser över där...

Read more...

Veckans citat

"För en polischef är det viktigare att vara uthållig än intelligent."

Carin Götblad
Länspolismästare i Stockholms län

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP